Sunteți pe pagina 1din 1

Beneficiar: ………………….

Adresa: ……………………… Borderou nr.………………………


BORDEROU de recomandate prezentate în serie la
Pentru trimiteri de corespondenta cu oficiul postal….……………………
serviciul suplimentar "RECOMANDAT" în ziua …. luna …. anul …………..
prezentate în serie
Nr. Denumirea sau Destinatia Servicii Greutate Tarife (scutit de Tarife Nr. prezentare Obs
crt. numele complet al suplimentare TVA fara drept cu TVA
destinatarului de deducere) inclus
lei B lei B
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nr. Denumirea sau Destinatia Servicii Greutate Tarife (scutit de Tarife Nr. prezentare Obs
crt. numele complet al suplimentare TVA fara drept cu TVA
destinatarului de deducere) inclus
lei B lei B
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
X Total X X X X X

Conducerea unitatii,

Primit…………………………..recomandate
(total in cifre si litere)
Ştampila beneficiarului, de la nr. …………….la nr………………………….
(primul şi ultimul număr de prezentare)

Salariat poştal.....................................…………..…….
(numele şi prenumele, semnătura)

Ştampila cu data prezentării