Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

___________

PROCES VERBAL DE AVIZARE CTE

Faza de avizare:  pe parcurs;  finala

1. IDENTIFICARE DOCUMENTATIE TEHNICA DE PROIECTARE

1.1 Proiectul : ____________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________

1.2 Proiect Nr. :______________ 1.3 Nr. Contract: __________________________


1.4 Faza de proiectare: _________ 1.5 Unitatea de proiectare: ___________________
1.6 Sef proiect : ______________
1.7 Beneficiar : ______________

2. REZULTATUL AVIZARII:
2.1 DTP se avizeaza:  favorabil ;  nefavorabil;  cu observatii ;  fara observatii

3. COMISIA DE AVIZARE : 3.1 Presedinte : _____________

3.2 Membrii: __________ ___________

__________ ___________

__________ ___________

3.3 Invitati: _______ __________


_______ __________
_______ __________

4. CONSTATARI: In urma analizarii DTP se constata ca aceasta asigura:


-realizarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti in actele normative in vigoare, la data
elaborarii acestuia pentru obiectul proiectat;
- corespondenta cu tema de proiectare si respectarea avizelor anterioare;
- satisfacerea conditiilor de siguranta si functionalitate a obiectului proiectat.
- respectarea Sistemului de Menegement al Calitatii al S.C. Dosetimpex SRL aplicabil DTP.
- respectarea prevederilor Legii Nr. 90/ 96 si Legea 10/ 95

5. OBSERVATII SI RECOMANDARI:

___________________________________________________________________________________________________________________________
PSQ-7.3./12-F-01, Rev 0
Nr. ___________

BORDEROU
 Parte scrisa  Parte desenata  Evidenta fiselor de modificare
Nr. Nr. Indice Format Alte
crt. TITLU DOCUMENT COD DOCUMENT file modif. indicatii
(Rev.) (Scara)

PARTE SCRISA

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Intocmit Cod borderou(Nr.Contract) : Pag
1/
Verificat FAZA
Aprobat Inlocuieste borderou cod: -

___________________________________________________________________________________________________________________________
PSQ-7.3./12-F-01, Rev 0
Nr. ___________

S.C. GOVORA S.A. Data : Denumire proiect:


Colectiv –

1-simbol 2-Nr.simbol 3-Fisa modificare 4 –Data 5-Intocmit 6-Semnatura Formular PSQ – 7.3./12 -F-01,Rev 1

___________________________________________________________________________________________________________________________
PSQ-7.3./12-F-01, Rev 0