Sunteți pe pagina 1din 20

ORDONANA DE URGEN nr. 146 din 31 octombrie 2002 privind form re !

i "ti#i$ re re%"r%e#or der"# te prin tre$oreri %t t"#"i&' ( Rep"b#ic re


Forma sintetic la data 20-feb-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale olters !lu"er.

)A*+,O-U- +. Defini/ii
Art. 1

(la data 16-apr-2008 Art. 1 din capitolul I reglementat de Norme Metodologice din 2007 )

#n $n%elesul &rezentei ordonan%e de urgen%' termenii i e(&resiile de mai )os se definesc du& cum urmeaz* 'trezoreria statului - un sistem unitar i integrat &rin care statul asigur efectuarea o&era%iunilor de $ncasri i &l%i &ri+ind fonduri &ublice' inclusi+ cele &ri+ind datoria &ublic' i a altor o&era%iuni ale statului' $n condi%ii de siguran% i $n conformitate cu dis&ozi%iile legale $n +igoare, b'cont escro" - cont deschis de institu%ii &ublice la institu%ii de credit' $n baza unei $n%elegeri $ntre dou sau mai multe &r%i' $n care sunt &strate la dis&ozi%ia acestora anumite sume $n lei sau $n +alut' $ntr-o limit i $n condi%ii con+enite, c'bilet la ordin - $nscris &rin care emitentul se oblig s &lteasc beneficiarului' la scaden% sau la ordinul acestuia' o sum de bani,
(la data 29-iun-2009 Art. 1, litera D. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

e'cont cores&ondent $n +alut - cont curent deschis de -inisterul .conomiei i Finan%elor la o institu%ie de credit' cu sco&ul efecturii de o&era%iuni de $ncasri' &l%i i/sau alte o&era%iuni $n +alut.
a0 atragere de de&ozite - tranzac%ie cu scaden%a &restabilit' $n cadrul creia' $n sco&ul absorb%iei de lichiditate &entru asigurarea resurselor necesare efecturii &l%ilor sectorului &ublic' -inisterul .conomiei i Finan%elor atrage de&ozite de la institu%iile de credit - &artici&an%i eligibili, b0 data tranzac%iei - data la care se $ncheie tranzac%ia, c0 data decontrii - data la care se efectueaz decontarea tranzac%iei, d0 - abrogat, e0 &lasament colateralizat - tranzac%ii re+ersibile $n cadrul crora' $n sco&ul fructificrii dis&onibilit%ilor e(istente $n contul curent general al 1rezoreriei Statului' -inisterul .conomiei i Finan%elor &laseaz de&ozite la bncile i casele centrale ale coo&erati+elor de credit - &artici&an%i eligibili' acestea &str2nd &ro&rietatea asu&ra acti+elor eligibile aduse $n garan%ie, f0 +aloarea a)ustat - +aloarea acti+elor eligibile aduse $n garan%ie ce trebuie s aco&ere $n &ro&or%ie de 1003 creditul acordat i dob2nda aferent.

)A*+,O-U- ++. Oper /i"ni der"# te prin tre$oreri

%t t"#"i

Art. 2 01'4rin trezoreria statului se deruleaz o&era%iunile de $ncasri i &l%i &ri+ind fonduri &ublice care &ri+esc' du& caz' fr a se limita la acestea* '+eniturile i cheltuielile bugetului de stat' bugetului asigurrilor sociale de stat' bugetelor locale' bugetului trezoreriei statului, b'+eniturile i cheltuielile bugetelor fondurilor s&eciale' care se constituie i se utilizeaz &otri+it reglementrilor legale, c'+eniturile i cheltuielile bugetelor institu%iilor &ublice, d'rscum&rarea certificatelor de trezorerie &entru &o&ula%ie' transformate $n certificate de de&ozit, e'datoria &ublic $n lei i +alut' inclusi+ ser+iciul datoriei &ublice,

f'alte +enituri i cheltuieli &ri+ind fonduri &ublice' reglementate &rin dis&ozi%ii legale' inclusi+ dre&turile de $ncasat i obliga%iile de &lat ale statului' la baza crora stau acorduri i con+en%ii gu+ernamentale i comerciale. 02'Statul garanteaz efectuarea o&era%iunilor financiare &rin trezoreria statului $n condi%ii de siguran% i $n conformitate cu dis&ozi%iile legale $n +igoare' &recum i &strarea integrit%ii dis&onibilit%ilor bneti. 03'#n cazul afectrii integrit%ii dis&onibilit%ilor bneti &strate la 1rezoreria Statului' &re)udiciul creat se aco&er din bugetul 1rezoreriei Statului' $n baza documentelor )ustificati+e care atest obliga%ia de &lat a statului. 04'Sumele rezultate din derularea &rocedurilor )udiciare legale de recu&erare a &re)udiciului creat ca urmare a afectrii integrit%ii dis&onibilit%ilor bneti &strate la 1rezoreria Statului constituie +enit al bugetului 1rezoreriei Statului. 01'4rin trezoreria o&erati+ central se &ot efectua o&era%iuni de $ncasri i &l%i $n lei i +alut.
(la data 29-iun-2009 Art. 2, alin. (5) din capitolul II modi icat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

)A*+,O-U- +++. Admini%tr re 2ener # # tre$oreriei %t t"#"i

re%"r%e#or

cont"#"i

c"rent

Art. 3 01'5ontul curent general al 1rezoreriei Statului func%ioneaz la 6anca 7a%ional a 8om2niei i este deschis &e numele -inisterului .conomiei i Finan%elor. 02'9irec%iile generale ale finan%elor &ublice )ude%ene &ot $ncheia con+en%ii cu institu%iile de credit selectate de acestea &entru &restarea de ser+icii de casierie &entru unit%ile 1rezoreriei Statului care nu au organizat casierietezaur. :a selectarea institu%iilor de credit se +or a+ea $n +edere cele mai a+anta)oase oferte din &unctul de +edere al bonit%ii institu%iilor de credit' &recum i al comisionului &racticat de acestea' &e baza unui &uncta) la care &re&onderent +a fi al doilea criteriu. 03'#n contul curent general al trezoreriei statului 6anca 7a%ional a 8om2niei $nregistreaz $ncasrile i efectueaz &l%ile $n limita dis&onibilit%ilor e(istente $n cont. 04'Func%ionarea contului curent general al trezoreriei statului i $nregistrarea o&era%iunilor $n acest cont se stabilesc &rin con+en%ie $ncheiat $ntre -inisterul .conomiei i Finan%elor i 6anca 7a%ional a 8om2niei. 01'.ste interzis &reluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fr acordul &ersoanelor din cadrul -inisterului .conomiei i Finan%elor i al unit%ilor trezoreriei statului din cadrul direc%iilor generale ale finan%elor &ublice )ude%ene' a munici&iului 6ucureti i administra%iilor finan%elor &ublice ale sectoarelor munici&iului 6ucureti' autorizate s administreze acest cont. 06'4entru toate o&era%iunile derulate &rin contul curent general al 1rezoreriei Statului' &recum i &rin conturile de +alut deschise $n e+iden%ele 6ncii 7a%ionale a 8om2niei' &e numele -inisterului Finan%elor 4ublice' se &ltesc comisioane din bugetul 1rezoreriei Statului 6ncii 7a%ionale a 8om2niei. 5omisioanele se stabilesc &rin reglementri ale 6ncii 7a%ionale a 8om2niei i &rin regulile de sistem a&licabile &artici&an%ilor la sistemul electronic de &l%i.

(la data 29-iun-2009 Art. !, alin. (6) din capitolul III modi icat de Art. I, punctul !. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

03'4rin derogare de la alin. ;<0' &recum i de la art. 24 din :egea nr. 10042002 &ri+ind finan%ele &ublice' cu modificrile ulterioare' &lata comisioanelor se efectueaz &rin debitarea direct de ctre 6anca 7a%ional a 8om2niei a contului curent general al 1rezoreriei Statului. Art. 4 =&era%iunile de $ncasri i &l%i &re+zute la art. 2 alin. ;10 sunt e+iden%iate $n contabilitatea trezoreriei statului &otri+it &lanului de conturi a&robat &rin ordin al ministrului economiei i finan%elor. Art. 1 01'>nstitu%iile &ublice' indiferent de sistemul de finan%are i de subordonare' efectueaz o&era%iunile de $ncasri i &l%i &rin unit%ile trezoreriei statului $n a cror raz sunt $nregistrate fiscal' cu e(ce&%ia institu%iilor &ublice ai cror conductori au calitatea de ordonatori &rinci&ali i secundari de credite ai bugetului de stat' bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor s&eciale i institu%iilor &ublice autonome cu sediul $n munici&iul 6ucureti' &recum i a 5onsiliului ?eneral al -unici&iului 6ucureti' care efectueaz o&era%iunile de $ncasri i &l%i &rin 1rezoreria -unici&iului 6ucureti.
(la data 21-oct-200! Art. 5, alin. (1) din capitolul III reglementat de capitolul I"1 din Norme Metodologice din 2003 )

02'=&era%iunile de $ncasri i &l%i dis&use de -inisterul .conomiei i Finan%elor $n contul i $n numele statului se efectueaz &rin trezoreria o&erati+ central. 03'4rin e(ce&%ie de la &re+ederile alin. ;20' &rin trezoreria o&erati+ central &ot fi efectuate i alte o&era%iuni de $ncasri i &l%i stabilite &rin ordin al ministrului economiei i finan%elor. 04'#n +ederea efecturii cheltuielilor institu%iile &ublice' indiferent de sistemul de finan%are i de subordonare' au obliga%ia de a &rezenta unit%ilor trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de +enituri i cheltuieli' a&robat i re&artizat &e trimestre $n condi%iile legii.
(la data 21-oct-200! Art. 5, alin. (#) din capitolul III reglementat de capitolul II"1 din Norme Metodologice din 2003 )

01':a decontarea sumelor $n numerar sau &rin +irament din conturile institu%iilor &ublice &entru efectuarea cheltuielilor' unit%ile trezoreriei statului +erific e(isten%a bugetelor de +enituri i cheltuieli ale institu%iilor res&ecti+e i a listelor de in+esti%ii' a&robate $n condi%iile legii' urmrind res&ectarea limitei creditelor bugetare deschise i re&artizate sau a dis&onibilit%ilor de fonduri' du& caz' i a destina%iei acestora' &recum i alte obiecti+e stabilite &rin norme metodologice de ctre -inisterul .conomiei i Finan%elor.
(la data 26-mar-2009 Art. 5, alin. (5) din capitolul III reglementat de capitolul III"1 din Norme Metodologice din 2003 )

06'9in conturile de cheltuieli sau de dis&onibilit%i' du& caz' ale institu%iilor &ublice' deschise la trezoreria statului' se &ot elibera sume &entru efectuarea de &l%i $n numerar' re&rezent2nd dre&turi salariale' &recum i &entru alte cheltuieli care nu se )ustific a fi efectuate &rin +irament.
(la data 21-oct-200! Art. 5, alin. (6) din capitolul III reglementat de capitolul I$"1 din Norme Metodologice din 2003 )
@iua Sumele $n Sumele $n din care' &entru*

numerar ridicate $n luna curent 0 1

numerar &rogramate a fi ridicate din cont 2

cheltuieli de &ersonal ;titlul 020 A

cheltuieli materiale i ser+icii ;titlul 200 4

transferuri ;titlul AB0 <

cheltuieli de ca&ital ;titlul C00 D

1=1A:* Sumele $n numerar de eliberat din casierie 1 Se asigur din* soldul $n cas la $nce&utul zilei 2 $ncasri &ro&rii A alimentri de la 6anca Soldul la finele zilei 7a%ional a 8om2niei 4 <

@iua 0

03'>nstitu%iile &ublice au obliga%ia s organizeze acti+itatea de casierie' astfel $nc2t $ncasrile i &l%ile $n numerar s fie efectuate $n condi%ii de siguran%' cu res&ectarea dis&ozi%iilor legale $n +igoare i $n limita &lafonului de cas stabilit de ctre unit%ile trezoreriei statului &entru fiecare institu%ie &ublic.
(la data 21-oct-200! Art. 5, alin. (%) din capitolul III reglementat de capitolul $"1 din Norme Metodologice din 2003 ) (la data 2!-dec-2008 Art. 5, alin. (8) din capitolul III reglementat de capitolul $I"1 din Norme Metodologice din 2003 )

05'Sumele achitate $n numerar de ctre contribuabili' re&rezent2nd +enituri ale bugetului de stat sau +enituri cu+enite altor bugete administrate de Agen%ia 7a%ional de Administrare Fiscal' se $ncaseaz de unit%ile 1rezoreriei Statului. Sumele achitate $n numerar' cu+enite bugetului de stat' re&rezent2nd ta(e' tarife sau alte obliga%ii stabilite de institu%ii &ublice' &ot fi $ncasate i &rin casieriile &ro&rii ale institu%iilor &ublice res&ecti+e' cu acordul -inisterului Finan%elor 4ublice.
(la data 29-iun-2009 Art. 5, alin. (8) din capitolul III modi icat de Art. I, punctul #. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

051'Sumele achitate $n numerar de ctre contribuabili' re&rezent2nd +enituri ale bugetelor locale' +enituri &ro&rii ale institu%iilor &ublice' &recum i +enituri cu+enite altor bugete' cu e(ce&%ia celor &re+zute la alin. ;B0' se $ncaseaz &rin casieriile &ro&rii ale institu%iilor care gestioneaz bugetele res&ecti+e' dac legea nu &re+ede altfel.
(la data 29-iun-2009 Art. 5, alin. (8) din capitolul III completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

052'4rin e(ce&%ie de la &re+ederile alin. ;B0' sumele achitate $n numerar de ctre contribuabili &ersoane fizice' re&rezent2nd im&ozitul i contribu%iile aferente +eniturilor din acti+it%i agricole' se &ot $ncasa i &rin com&artimentele de s&ecialitate ale unit%ii administrati+-teritoriale din localit%ile $n care $i au domiciliul fiscal contribuabilii' dac $n aceast localitate nu e(ist o unitate teritorial a Agen%iei 7a%ionale de Administrare Fiscal' cu res&ectarea &re+ederilor art. A< 1 din =rdonan%a ?u+ernului nr. 6242003 &ri+ind )od"# de proced"r7 fi%c #7' re&ublicat' cu modificrile i com&letrile ulterioare.

(la data 02-&ep-201! Art. 5, alin. (8"1) din capitolul III completat de Art. III din Ordonanta 28/2013 )

06'Eeniturile bugetelor &re+zute la art. 2 alin. ;10 &ot fi $ncasate $n numerar i &rin institu%ii de credit' &e baz de con+en%ii $ncheiate cu &ersoanele abilitate' cu condi%ia asigurrii fondurilor necesare achitrii comisioanelor stabilite &entru efectuarea acestor o&era%iuni.
(la data 2!-dec-2008 Art. 5, alin. (9) din capitolul III reglementat de capitolul $I"1 din Norme Metodologice din 2003 )

010'1ransferurile i sub+en%iile alocate de la bugetul de stat' bugetele locale' bugetele fondurilor s&eciale i de la alte bugete regiilor autonome' societ%ilor sau com&aniilor na%ionale i societ%ilor comerciale' du& caz' se +ireaz $n conturi deschise $n numele acestora la unit%ile trezoreriei statului $n a cror raz sunt $nregistrate fiscal i se utilizeaz numai &otri+it destina%iilor a&robate &rin lege' ne&ut2nd fi e(ecutate silit.
(la data 2!-dec-2008 Art. 5, alin. (10) din capitolul III reglementat de capitolul $II"1 din Norme Metodologice din 2003 )

011'>nstitu%iile &ublice &ot deschide' cu a+izul -inisterului .conomiei i Finan%elor' conturi escro" la o institu%ie de credit agreat de institu%iile finan%atoare e(terne sau interne' $n care s se colecteze +eniturile sau alte dis&onibilit%i $ncasate de ctre acestea $n limita unor sume' $n lei sau $n +alut' $n condi%ii stabilite &rin con+en%ii $ncheiate $ntre &r%i.
(la data 2!-dec-2008 Art. 5, alin. (11) din capitolul III reglementat de capitolul $III"1 din Norme Metodologice din 2003 )

012'.ste interzis institu%iilor &ublice s efectueze o&era%iunile de $ncasri i &l%i &rin institu%ii de credit' cu e(ce&%ia $ncasrilor i &l%ilor efectuate $n +alut' &recum i a &re+ederilor alin. ;110. 013':a trezoreria statului se deschide contul $n lei $n numele 5omisiei .uro&ene' denumit F5ontul de resurse &ro&rii $n numele 5omisiei .uro&eneF' &re+zut la art. G din 8egulamentul 5onsiliului ;5.' .uratom0 nr. 1.1<0/2000 &entru im&lementarea 9eciziei G4/C2B/5.' .uratom asu&ra sistemului de resurse &ro&rii ale 5omunit%ilor' modificat &rin 8egulamentul 5onsiliului ;5.' .uratom0 nr. 2.02B/2004. 014'4e numele beneficiarilor de fonduri e(terne nerambursabile &ostaderare' cu e(ce&%ia &ersoanelor fizice' &ot fi deschise la unit%ile 1rezoreriei Statului conturi de dis&onibilit%i &entru gestionarea sumelor &ro+enite din fonduri e(terne nerambursabile' inclusi+ a fondurilor aferente finan%rii na%ionale' $n cazul $n care &rin reglementri s&ecifice gestionrii fondurilor res&ecti+e se &re+ede astfel.
(la data 29-iun-2009 Art. 5, alin. (1!) din capitolul III completat de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

011'Sumele re&rezent2nd contra+aloarea bunurilor achizi%ionate' ser+iciilor &restate sau lucrrilor e(ecutate' care se &ltesc de ctre o&eratorii economici cu ca&ital ma)oritar sau integral de stat' din sub+en%iile sau transferurile $ncasate $n conturile &re+zute la alin. ;100' se +ireaz $n conturile o&eratorilor economici beneficiari' deschise la 1rezoreria Statului' dac legea nu &re+ede altfel. Sumele astfel $ncasate de o&eratorii economici beneficiari se utilizeaz $n ordinea &re+zut la art. D alin. ;20.
(la data 2#-iun-2011 Art. 5, alin. (1#) din capitolul III completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 125/2011 )

Art. 11

01'-inisterul Finan%elor 4ublice &oate s deschid' &e baz de con+en%ii $ncheiate $ntre &r%i' conturi tranzitorii la institu%ii de credit' $n +ederea colectrii +eniturilor bugetelor com&onente ale bugetului general consolidat de la contribuabilii &ersoane fizice' &ltitori de im&ozite' contribu%ii' ta(e sau alte +enituri bugetare' clien%i ai institu%iilor de credit res&ecti+e. 02'5ontribuabilii &ersoane fizice &re+zu%i la alin. ;10 &ot fi numai contribuabilii &entru care codul de identificare fiscal +alabil &entru &lata obliga%iilor bugetare care se achit $n contul tranzitoriu este codul numeric &ersonal atribuit &otri+it legii s&eciale. 03'5ontribuabilii &ersoane fizice &ot dis&une &l%i $n contul tranzitoriu deschis &e numele -inisterului Finan%elor 4ublice la aceeai institu%ie de credit la care acetia $i au deschise conturile curente' &entru achitarea obliga%iilor bugetare care fac obiectul con+en%iilor $ncheiate de -inisterul Finan%elor 4ublice cu institu%iile de credit res&ecti+e' fr &erce&erea de comisioane bancare. 04'4entru o&era%iunile de &l%i efectuate conform &re+ederilor alin. ;A0' momentul &l%ii este cel &re+zut la art. 114 alin. ;A0 lit. c0 din =rdonan%a ?u+ernului nr. 6242003 &ri+ind )od"# de proced"r7 fi%c #7 ' re&ublicat' cu modificrile i com&letrile ulterioare' mesa)ele electronice de &lat fiind transmise de ctre institu%ia de credit ini%iatoare -inisterului Finan%elor 4ublice $n sistem informatic' concomitent cu transferul sumelor colectate zilnic $n contul deschis la 1rezoreria o&erati+ central. 01'Suma colectat zilnic $n contul &re+zut la alin. ;10 se transfer de ctre institu%ia de credit $n contul -inisterului Finan%elor 4ublice deschis la 1rezoreria o&erati+ central' cel t2rziu $n &rima zi lucrtoare urmtoare de la $ncasare. 06'-inisterul Finan%elor 4ublice asigur transferul sumelor $ncasate de la institu%iile de credit' $n conturile cores&unztoare de +enituri bugetare sau de dis&onibilit%i' du& caz' $n termen de ma(imum o zi lucrtoare de la data creditrii contului deschis la 1rezoreria o&erati+ central' $n baza informa%iilor transmise &rin mesa)ele electronice de &lat. 03'>nforma%iile obligatorii care se $nscriu $n ordinele de &lat &entru 1rezoreria Statului ;=410 &rin care contribuabilii &ersoane fizice efectueaz &l%i ctre bugetele com&onente ale bugetului general consolidat &rin contul tranzitoriu deschis &e numele -inisterului Finan%elor 4ublice i informa%iile care +or fi cu&rinse $n mesa)ul electronic de &lat care se transmite $n sistem informatic de ctre institu%iile de credit ini%iatoare +or fi stabilite &rin ordin al ministrului finan%elor &ublice.
(la data 05-apr-2011 Art. 5"1, alin. (%) din capitolul III a &e 'edea re erinte de aplicare din Norme Metodologice din 2011 )

05'-inisterul Finan%elor 4ublice +a restitui institu%iei de credit sumele aferente mesa)elor electronice de &lat nedecontate $n termenul &re+zut la alin. ;<0 sau care nu sunt com&letate conform alin. ;C0. 06'4entru o&era%iunile de transfer al soldului &re+zut la alin. ;<0' 1rezoreria Statului +a &lti institu%iei de credit comisioane din bugetul 1rezoreriei Statului la ni+elul comisioanelor &erce&ute de Societatea 7a%ional de 1ransfer de Fonduri i 9econtri - 18A7SF=79 - S.A. Art. 12

(la data !0-dec-2010 Art. 5 din capitolul III completat de Art. I, punctul 1. din )

01'-inisterul Finan%elor 4ublice &oate s deschid conturi colectoare la institu%ii de credit' $n sco&ul $ncasrii sumelor achitate on-line de ctre contribuabilii &ersoane fizice i &ersoane fizice autorizate ctre bugetele com&onente ale bugetului general consolidat. 02'#ncasarea $n conturile &re+zute la alin. ;10 a sumelor cu+enite bugetelor locale' bugetelor institu%iilor &ublice finan%ate integral sau &ar%ial din +enituri &ro&rii sau a sumelor colectate &entru bugetul de stat de institu%iile &ublice finan%ate integral de la buget se efectueaz &e baz de con+en%ii $ncheiate $ntre -inisterul Finan%elor 4ublice i institu%iile &ublice crora li se cu+in sumele res&ecti+e. 03'>nforma%iile minime i obligatorii ale mesa)elor electronice de &lat com&letate de contribuabil' &recum i informa%iile minime i obligatorii comunicate contribuabililor' aferente obliga%iilor de &lat ale acestora ctre institu%iile &ublice' +or fi stabilite &rin ordin al ministrului finan%elor &ublice. 04'>nforma%iile referitoare la obliga%iile de &lat ale contribuabililor &ot fi furnizate acestora i &rin intermediul institu%iilor de credit' cu condi%ia ca institu%ia de credit s aib o con+en%ie $ncheiat cu -inisterul Finan%elor 4ublice' &otri+it art. <1' i s fie $m&uternicit de ctre contribuabil &entru accesul la aceste informa%ii. 01'Eirarea de ctre institu%iile de credit a sumelor achitate on-line de ctre contribuabilii &ersoane fizice i &ersoane fizice autorizate' $n conturile colectoare deschise la 1rezoreria Statului' se face $n termen de o zi lucrtoare de la data autorizrii tranzac%iei. 06'#n a&licarea &re+ederilor &rezentului articol se emit norme metodologice care se a&rob &rin ordin al ministrului finan%elor &ublice.
(la data 2#-iun-2011 Art. 5"2 din capitolul III modi icat de Art. 1, punctul 2. din Legea 125/2011 )

Art. 6 01'>nstitu%iile &ublice' indiferent de sistemul de finan%are' au obliga%ia s +ireze sumele re&rezent2nd contra+aloarea bunurilor achizi%ionate' ser+iciilor &restate sau lucrrilor e(ecutate $n conturile o&eratorilor economici beneficiari' deschise la unit%ile trezoreriei statului $n a cror raz acetia sunt $nregistra%i fiscal.
(la data 2!-dec-2008 Art. 6, alin. (1) din capitolul III reglementat de capitolul I("1 din Norme Metodologice din 2003 ) (la data 2!-dec-2008 Art. 6, alin. (2) din capitolul III reglementat de capitolul ("1 din Norme Metodologice din 2003 )

02'=&eratorii economici sau alte &ersoane )uridice $m&uternicite de acetia +or utiliza sumele $ncasate $n conturile deschise la unit%ile 1rezoreriei Statului' &re+zute la alin. ;10' $n urmtoarea ordine* &entru achitarea dre&turilor de natur salarial' &rin transferul sumelor aferente $n conturile deschise la institu%ii de credit' cu e(ce&%ia im&ozitelor i contribu%iilor aferente acestora' &entru achitarea obliga%iilor ctre bugetul de stat i celelalte bugete' i' &ro&or%ional cu gradul de $ncasare' &entru &lata facturilor recunoscute la &lat de ctre contractorul general ctre subcontractori' iar sumele rmase dis&onibile &ot fi +irate $n conturile deschise la institu%iile de credit ori &ot fi utilizate &entru efectuarea de &l%i ctre furnizori sau creditori cu conturi deschise la 1rezoreria Statului ori la institu%ii de credit' cu condi%ia

ca asu&ra conturilor res&ecti+e s nu fi fost $nfiin%at &o&rire &rin titluri e(ecutorii.


(la data 29-iun-2009 Art. 6, alin. (2) din capitolul III modi icat de Art. I, punctul %. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

03'5onturile o&eratorilor economici &re+zute la alin. ;10 se su&un e(ecutrii silite &rin unit%ile trezoreriei statului' &e baza titlurilor e(ecutorii emise de organele autorizate s a&lice &rocedura de e(ecutare silit' conform &re+ederilor legale.
(la data 21-oct-200! Art. 6, alin. (!) din capitolul III reglementat de capitolul ("1 din Norme Metodologice din 2003 )

04'9in conturile deschise la 1rezoreria Statului nu &ot fi dis&use &l%i &e baz de bilete la ordin' cu e(ce&%ia celor dis&use &e baz de bilete la ordin emise anterior intrrii $n +igoare a &re+ederilor &rezentei ordonan%e de urgen%.
(la data 29-iun-2009 Art. 6, alin. (#) din capitolul III modi icat de Art. I, punctul %. din Ordonanta urgenta 75/2009 ) (la data 05-aug-2009 Art. 6, alin. (#) din capitolul III reglementat de capitolul (I"1 din Norme Metodologice din 2003 )
-inisterul Finan%elor 4ublice Semnturi autorizate i tam&ila 6A75A Semnturi autorizate i tam&ila

Art. 61 01'=&eratorii economici &ot cesiona dre&turile de $ncasat de la institu%ii &ublice aferente bunurilor achizi%ionate' ser+iciilor &restate sau lucrrilor e(ecutate' &re+zute la art. D alin. ;10' ctre al%i o&eratori economici sau alte institu%ii de credit' denumite $n continuare cesionari. 5esiunea este +alabil numai cu acce&tul &realabil e(&rimat $n scris al institu%iei &ublice care datoreaz o&eratorului economic sumele re&rezent2nd contra+aloarea bunurilor achizi%ionate' ser+iciilor &restate sau lucrrilor e(ecutate. 02'Suma care face obiectul cesionrii se achit de ctre institu%iile &ublice $n contul indicat de cesionar' deschis la 1rezoreria Statului' numai dac o&eratorul economic nu are obliga%ii de &lat ctre bugetul de stat' bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor s&eciale. 03'>nstitu%iile &ublice care &ltesc sume re&rezent2nd contra+aloarea bunurilor achizi%ionate' ser+iciilor &restate sau lucrrilor e(ecutate datorate o&eratorilor economici care i-au cesionat dre&turile de $ncasat +or solicita organelor fiscale com&etente eliberarea certificatelor de atestare fiscal ale o&eratorilor economici res&ecti+i' conform art. 112 din =rdonan%a ?u+ernului nr. 6242003 &ri+ind )od"# de proced"r7 fi%c #7' re&ublicat' cu modificrile i com&letrile ulterioare' cu cel mult 10 zile lucrtoare $nainte de efectuarea &l%ii. #n acest caz' eliberarea certificatului de atestare fiscal nu este su&us ta(ei e(tra)udiciare de timbru. 04'#n cazul $n care certificatul de atestare fiscal con%ine obliga%ii de &lat ale beneficiarului' institu%iile &ublice $ntiin%eaz o&eratorul economic i cesionarul cu &ri+ire la cuantumul acestor obliga%ii. 01'#n termen de 10 zile lucrtoare de la $ntiin%are' dar nu mai t2rziu de 20 decembrie' o&eratorul economic &oate &rezenta institu%iei &ublice un nou certificat de atestare fiscal din care s rezulte c acesta nu mai are obliga%ii ctre bugetul de stat' bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor s&eciale. 06':a e(&irarea termenului &re+zut la alin. ;<0' institu%iile &ublice au urmtoarele obliga%ii*

'+ireaz $n contul o&eratorului economic &re+zut la art. < alin. ;10 suma aferent obliga%iilor bugetare $nscrise $n certificatul de atestare fiscal, b'+ireaz $n contul cesionarului' deschis la 1rezoreria Statului' diferen%a dintre suma cesionat i suma &re+zut la lit. a0.
(la data 2#-iun-2011 Art. 6 din capitolul III completat de Art. 1, punctul !. din Legea 125/2011 )

)A*+,O-U- +8. Uti#i$ re !i fr"ctific re cont"#"i c"rent 2ener # # tre$oreriei %t t"#"i

di%ponibi#it7/i#or

Art. 3 01'9is&onibilit%ile contului curent general al trezoreriei statului se &ot utiliza &entru* 'finan%area tem&orar a deficitelor din anii &receden%i ale bugetului de stat' nefinan%ate &rin $m&rumuturi de stat, b'finan%area tem&orar a deficitelor din anii &receden%i ale bugetului asigurrilor sociale de stat' &2n la alocarea de sume cu aceast destina%ie, b1'finan%area tem&orar a deficitelor din anii &receden%i ale bugetului Fondului na%ional unic de asigurri sociale de sntate i ale bugetului asigurrilor &entru oma)' &2n la alocarea de sume cu aceast destina%ie,
(la data 2%-no'-2009 Art. %, alin. (1), litera ). din capitolul I$ completat de Art. 1, punctul 1. din Legea 361/2009 )

c'finan%area deficitelor tem&orare ale bugetului de stat' bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetului trezoreriei statului din e(erci%iul curent. 02'9is&onibilit%ile rmase neanga)ate $n contul curent general al trezoreriei statului' du& finan%area deficitelor bugetare &re+zute la alin. ;10' &ot fi utilizate &entru*
(la data 2!-dec-2008 Art. %, alin. (2) din capitolul I$ reglementat de capitolul (II"1 din Norme Metodologice din 2003 )

'acordarea de $m&rumuturi &entru rscum&rarea la scaden% sau $nainte de scaden%' du& caz' a $m&rumuturilor de stat emise &entru finan%area sau refinan%area datoriei &ublice' cu condi%ia asigurrii dis&onibilit%ilor necesare &entru efectuarea cheltuielilor a&robate &otri+it legii, 1 'acordarea de $m&rumuturi &entru refinan%area deficitului bugetului de stat rezultat ca urmare a e(ecutrii titlurilor de stat de&use $n garan%ie de institu%iile de credit la care -inisterul Finan%elor 4ublice a efectuat &lasamente financiare colateralizate,
(la data 29-iun-2009 Art. %, alin. (2), litera A. din capitolul I$ completat de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

b'acordarea de $m&rumuturi &entru aco&erirea golurilor tem&orare de cas' ca urmare a decala)ului dintre +eniturile i cheltuielile bugetelor locale' cu termen de rambursare $n cursul aceluiai e(erci%iu bugetar,
(la data 29-iun-2009 Art. %, alin. (2), litera ). din capitolul I$ modi icat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

b1'acordarea de $m&rumuturi &entru finan%area deficitelor tem&orare ale bugetelor fondurilor s&eciale,
(la data 29-iun-2009 Art. %, alin. (2), litera ). din capitolul I$ completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

c'efectuarea de &lasamente &rin o&era%iuni s&ecifice la institu%ii de credit i alte institu%ii financiare autorizate s efectueze astfel de o&era%iuni' garantate de acestea cu acti+e eligibile' fr a fi afectate obiecti+ele &oliticii monetare ado&tate de 6anca 7a%ional a 8om2niei.

(la data 16-apr-2008 Art. %, alin. (2), litera *. din capitolul I$ reglementat de partea I"1 Norme Metodologice din 2007 ) (la data 16-apr-2008 Art. %, alin. (2), litera *. din capitolul I$ reglementat de ane+a 1 Norme Metodologice din 2007 ) (la data 16-apr-2008 Art. %, alin. (2), litera *. din capitolul I$ reglementat de ane+a 2 Norme Metodologice din 2007 ) (la data 16-apr-2008 Art. %, alin. (2), litera *. din capitolul I$ reglementat de ane+a ! Norme Metodologice din 2007 ) (la data 16-apr-2008 Art. %, alin. (2), litera *. din capitolul I$ reglementat de ane+a # Norme Metodologice din 2007 ) (la data 16-apr-2008 Art. %, alin. (2), litera *. din capitolul I$ reglementat de ane+a % Norme Metodologice din 2007 )
10 s fie $n &ro&rietatea institu%iei financiare, 20 s fie libere de sarcini, A0 s aib o scaden% ulterioar scaden%ei o&era%iunii efectuate, 40 s nu aib &l%i de cu&oane &2n la maturitatea &lasamentului. -inisterul .conomiei i Finan%elor' 7umele i &renumele' ............................ Func%ia' ................................ Semnturile autorizate i tam&ila ............................. -inisterul .conomiei i Finan%elor' 7umele i &renumele' ............................ Func%ia' ................................ Semnturile autorizate i tam&ila ............................. 7r. crt. 0 I 7r. crt. 5od >S>7 1 1=1A: 7umrul contului 6>5 2 I =ferta 9ata scaden%ei emisiunii A I

din din din din din din

;>nstitu%ia financiar0' ................................... 7umele i &renumele' ............................ Func%ia' ................................ Semnturile autorizate i tam&ila ............................. ;>nstitu%ia financiar0' ................................... 7umele i &renumele' ............................ Func%ia' ................................ Semnturile autorizate i tam&ila ............................. 7umrul titlurilor ;buc%i0 4 I =&%iuni 1 2 A Ealoarea nominal unitar < I Ealoarea nominal total DH<(4 I Ealoarea de &ia% total C I

Suma ;lei0 8ata dob2nzii ;30

7r. i data notei

Suma anga)at

9ata acordrii

Suma rambursat

9ata rambursrii

>ndicatori E.7>1J8> totale' din care* - +enituri &ro&rii ;includ cote defalcate0 - sume defalcate din unele +enituri ale bugetului de stat 5K.:1J>.:> totale

4re+ederi anuale

.(ecu%ie la data de ....

.stimri &erioad

1otal &re+ederi estimate

.I5.9.71/9.F>5>1 F=79 9. 8J:-.71 7r. crt. 5od >S>7 7umrul 9ata scaden%ei contului 6>5 emisiunii 2 I A I 2 7umrul titlurilor ;buc%i0 4 I Ealoarea nominal unitar < I Ealoarea nominal total DH<(4 I A Ealoarea de &ia% total C I

0 I

1 1=1A: 1

7ume i &renume titulari ................................... ................................... 7ume i &renume $nlocuitori ................................... ...................................

Func%ia .................... .................... Func%ia .................... ....................

Semntura ............................. ............................. Semntura ............................. .............................

03'7i+elul ratei dob2nzii aferente $m&rumuturilor &re+zute la alin. ;20 lit. b0 se stabilete la ni+elul ratei dob2nzii de &olitic monetar stabilit de 6anca 7a%ional a 8om2niei &lus &2n la ma(imum 4 &uncte &rocentuale. 4entru &lasamentele &re+zute la alin. ;20 lit. c0' ni+elul ratei dob2nzii se stabilete $n condi%iile cererii i ofertei &ie%ei monetare.
(la data 29-iun-2009 Art. %, alin. (!) din capitolul I$ modi icat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

04'9ob2nda $ncasat &entru dis&onibilit%ile din contul curent general al trezoreriei statului' utilizate conform alin. ;10 i ;20' re&rezint +enit al bugetului trezoreriei statului. 01'8ata dob2nzii &entru dis&onibilit%ile utilizate' conform alin. ;10 lit. a0- c0 i alin. ;20 lit. a0 i a 10' se determin la ni+elul ratei medii lunare a dob2nzilor &ltite de 1rezoreria Statului &entru dis&onibilit%ile i de&ozitele &e termen constituite din sumele &strate de titularii de conturi' &otri+it legii' $n 1rezoreria Statului.
(la data 29-iun-2009 Art. %, alin. (5) din capitolul I$ modi icat de Art. I, punctul 11. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

011'7i+elul ratei dob2nzii &entru $m&rumuturile acordate' conform alin. ;20 lit. b10 se stabilete &rin con+en%ie $ncheiat $ntre &r%i.
(la data 29-iun-2009 Art. %, alin. (5) din capitolul I$ completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

06'7i+elul ratei dob2nzilor aferente echi+alentului $n lei al $m&rumuturilor e(terne gu+ernamentale $ncasat $n contul curent general al trezoreriei statului i utilizat &entru finan%area i refinan%area deficitului bugetului de stat' $nce&2nd cu e(erci%iul financiar al anului 200A' este cel &re+zut la alin. ;<0. 9ob2nda calculat re&rezint +enit al bugetului trezoreriei statului.
(la data 21-oct-200! Art. %, alin. (6) din capitolul I$ reglementat de capitolul (III"1 din Norme Metodologice din 2003 )

03'4entru dis&onibilit%ile rmase $n contul curent general al trezoreriei statului' 6anca 7a%ional a 8om2niei acord o dob2nd al crei ni+el este stabilit &rin con+en%ie. 9ob2nda $ncasat re&rezint +enit la bugetul trezoreriei statului. Art. 5
(la data !0-mar-2009 Art. 8 din capitolul I$ reglementat de capitolul (I$"1 din Metodologice din 2003 ) (la data 16-apr-2008 Art. 8 din capitolul I$ reglementat de ane+a 6 din Metodologice din 2007 ) (la data 16-apr-2008 Art. 8 din capitolul I$ reglementat de ane+a 5 din Metodologice din 2007 ) (la data 16-apr-2008 Art. 8 din capitolul I$ reglementat de ane+a 1 din Metodologice din 2007 ) (la data 16-apr-2008 Art. 8 din capitolul I$ reglementat de partea II"1 din Metodologice din 2007 ) Norme Norme Norme Norme Norme

01'Asigurarea &ermanent a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului i necesit%ile de finan%are se &oate realiza &rin utilizarea instrumentelor de administrare a lichidit%ilor i flu(ului de numerar. 02'>nstrumentele &re+zute la alin. ;10 se stabilesc &rin normele emise $n a&licarea &re+ederilor &rezentei ordonan%e de urgen%.
->7>S1.8J: .5=7=->.> L> F>7A7M.:=8 7r. ........../...../...../..... -inisterul .conomiei i Finan%elor' 7umele i &renumele' ............................ Func%ia' ................................ Semnturile autorizate i tam&ila ............................. 1itularul &lasamentului 0 7umrul con+en%iei 1 9urata - zile 2 4erioada A ;>7S1>1JM>A F>7A75>A8N0 7r. ........../...../...../..... ;>nstitu%ia financiar0' ................................... 7umele i &renumele' ............................ Func%ia' ................................ Semnturile autorizate i tam&ila ............................. 9ob2nda ;30 4 Suma &lasat - lei 9ob2nda de &ltit - lei < DH;<(2(40/AD0

1itularul &lasamentului 0

7umrul con+en%iei 1

9urata - zile 2

4erioada A

9ob2nda ;30 4

Suma &lasat lei <

9ob2nda de &ltit - lei D H ;< ( 2 ( 40/AD0

Art. 6 01'=&era%iunile de $ncasri i &l%i $n +alut ale -inisterului .conomiei i Finan%elor &ot fi efectuate &rin contul curent $n +alut deschis la 6anca

7a%ional a 8om2niei sau &rin conturi cores&ondente $n +alut deschise la institu%ii de credit' &e baz de con+en%ii $ncheiate $ntre &r%i. Selectarea institu%iilor de credit se efectueaz &rin licita%ie' $n baza legisla%iei $n +igoare. 02'4rin conturile &re+zute la alin. ;10 se efectueaz' fr a se limita la acestea' o&era%iuni &ri+ind datoria &ublic gu+ernamental i fonduri e(terne nerambursabile. 03'9is&onibilit%ile $n +alut &ot fi fructificate $n mod direct de ctre -inisterul .conomiei i Finan%elor &rin &lasamente la institu%ii de credit sau la institu%ii financiare' $n condi%iile i utiliz2nd instrumentele stabilite &rin normele emise $n a&licarea &re+ederilor &rezentei ordonan%e de urgen%.
(la data 2!-dec-2008 Art. 9, alin. (!) din capitolul I$ reglementat de capitolul ($"1 din Norme Metodologice din 2003 )

031'9ob2nzile $ncasate la &lasamentele efectuate din dis&onibilit%ile $n +alut re&rezint +enituri ale bugetului 1rezoreriei Statului. .chi+alentul $n lei al acestora' determinat la cursul de schimb +alabil la data efecturii o&era%iunii' se +ireaz la bugetul 1rezoreriei Statului $n termen de ma(imum 10 zile lucrtoare de la data $ncasrii.
(la data 29-iun-2009 Art. 9, alin. (!) din capitolul I$ completat de Art. I, punctul 1!. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

04'9is&onibilit%ile $n +alut' altele dec2t cele &re+zute la alin. ;10' care' &otri+it reglementrilor $n +igoare' &ri+esc fonduri &ublice gestionate de -inisterul .conomiei i Finan%elor' se &streaz $n conturi distincte' deschise la institu%iile de credit nominalizate $n actul normati+ de a&robare a creditelor sau a $m&rumuturilor nerambursabile ori desemnate conform &rocedurilor de licita%ie s&ecifice institu%iei creditoare interna%ionale.
(la data 21-oct-200! Art. 9, alin. (#) din capitolul I$ reglementat de capitolul ($I"1 din Norme Metodologice din 2003 )

01'>nstitu%iile &ublice efectueaz o&era%iunile de $ncasri i &l%i $n +alut &rin conturi deschise la institu%ii de credit selectate de ctre acestea &rin licita%ie' $n baza legisla%iei $n +igoare.
(la data 21-oct-200! Art. 9, alin. (5) din capitolul I$ reglementat de capitolul ($I"1 din Norme Metodologice din 2003 )

06'9is&onibilit%ile $n +alut administrate de -inisterul .conomiei i Finan%elor' &strate la 6anca 7a%ional a 8om2niei' sunt &urttoare de dob2nd. 8ata dob2nzii este stabilit &rin con+en%ie. 03'9is&onibilit%ile $n +alut administrate de -inisterul .conomiei i Finan%elor' &strate la bnci cores&ondente' sunt &urttoare de dob2nd. 8ata dob2nzii se stabilete &rin con+en%iile $ncheiate. 05'9ob2nzile $ncasate de -inisterul Finan%elor 4ublice din fructificarea dis&onibilit%ilor $n +alut &re+zute la alin. ;D0 re&rezint +enituri ale bugetului de stat' dac legea nu &re+ede altfel' iar dob2nzile $ncasate din fructificarea dis&onibilit%ilor $n +alut &re+zute la alin. ;C0 re&rezint +enituri ale bugetului 1rezoreriei Statului. .chi+alentul $n lei al acestora' determinat la cursul de schimb +alabil la data efecturii o&era%iunii' se +ireaz la bugetul de stat sau du& caz la bugetul 1rezoreriei Statului' $n termen de ma(imum 10 zile lucrtoare de la data $ncasrii.
(la data 29-iun-2009 Art. 9, alin. (8) din capitolul I$ modi icat de Art. I, punctul 1#. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

06'1rezoreria Statului acord dob2nzi la dis&onibilit%ile $n +alut care' &otri+it reglementrilor legale $n +igoare' sunt &urttoare de dob2nzi.

9ob2nzile la dis&onibilit%ile $n +alut re&rezint cheltuieli ale bugetului 1rezoreriei Statului.


(la data 29-iun-2009 Art. 9, alin. (9) din capitolul I$ modi icat de Art. I, punctul 1#. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

010'7i+elul ratelor dob2nzilor acordate la dis&onibilit%ile &re+zute la alin. ;G0 se stabilete &rin ordin al ministrului finan%elor &ublice.
(la data 29-iun-2009 Art. 9, alin. (10) din capitolul I$ modi icat de Art. I, punctul 1#. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

011'4entru toate o&era%iunile derulate &rin conturile de +alut &re+zute la alin. ;10 se &ltesc comisioane din bugetul trezoreriei statului. 012'4entru o&era%iunile de &l%i $n +alut dis&use de institu%iile &ublice din conturile &urttoare de dob2nd deschise la 1rezoreria Statului i &entru alte ser+icii &restate de 1rezoreria Statului se &erce& comisioane care re&rezint +enituri ale bugetului 1rezoreriei Statului. .chi+alentul $n lei al acestora se +ireaz de institu%iile &ublice la bugetul 1rezoreriei Statului $n termen de 1< zile lucrtoare de la $ncheierea lunii' &e baza situa%iei $ntocmite i transmise de -inisterul Finan%elor 4ublice. 5uantumul acestora se stabilete &rin ordin al ministrului finan%elor &ublice.
(la data 29-iun-2009 Art. 9, alin. (11) din capitolul I$ completat de Art. I, punctul 15. din Ordonanta urgenta 75/2009 ) (la data 2!-dec-2008 Art. 10 din capitolul I$ reglementat de capitolul ($II"1 din Norme Metodologice din 2003 ) (la data 16-apr-2008 Art. 10 din capitolul I$ a &e 'edea re erinte de aplicare din Ordinul 384/2005 ) (la data 16-apr-2008 Art. 10 din capitolul I$ a &e 'edea re erinte de aplicare din Ordinul 454/2003 )

Art. 10

01'1rezoreria statului acord dob2nzi la dis&onibilit%ile &strate $n contul curent general al trezoreriei statului care' &otri+it reglementrilor legale $n +igoare' sunt &urttoare de dob2nzi' cu e(ce&%ia sumelor &ro+enite din aloca%ii bugetare sau sub+en%ii. 02'4entru sumele &strate $n conturi deschise la 1rezoreria Statului o&eratorii economici' beneficiarii de fonduri e(terne nerambursabile &ostaderare &re+zu%i la art. < alin. ;140 i institu%iile &ublice finan%ate integral din +enituri &ro&rii beneficiaz de dob2nd.
(la data 29-iun-2009 Art. 10, alin. (2) din capitolul I$ modi icat de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 75/2009 ) (la data 29-iun-2009 Art. 10, alin. (2) din capitolul I$ completat de Art. I, punctul 1%. din )

021'4entru o&era%iunile de &l%i dis&use din conturile &urttoare de dob2nd' deschise la 1rezoreria Statului &e numele o&eratorilor economici' al beneficiarilor de fonduri e(terne nerambursabile &ostaderare &re+zu%i la art. < alin. ;140' &recum i al institu%iilor &ublice finan%ate integral din +enituri &ro&rii' derulate &rin intermediul sistemelor de decontare a &l%ilor de mic i mare +aloare $n rela%ia cu institu%iile de credit' se &erce& comisioane care constituie +enituri ale bugetului 1rezoreriei Statului. 5uantumul acestora se situeaz la ni+elul comisioanelor &ltite de 1rezoreria Statului ctre 6anca 7a%ional a 8om2niei.
(la data 2%-no'-2009 Art. 10, alin. (2"1) din capitolul I$ modi icat de Art. 1, punctul 2. din Legea 361/2009 )

03'9ob2nda aferent certificatelor de trezorerie &entru &o&ula%ie' nerscum&rate la scaden% i transformate $n certificate de de&ozit' se &ltete de la bugetul de stat' $nce&2nd cu e(erci%iul bugetar al anului 200A. 04'9in dis&onibilit%ile &strate $n conturile deschise la trezoreria statului &entru care se acord dob2nd se &ot constitui de&ozite la termen la solicitarea scris a titularilor acestora' $n afara celor &ro+enite din $m&rumuturi din dis&onibilit%ile contului curent general al trezoreriei statului' aloca%ii bugetare sau sub+en%ii.
(la data 01- eb-2010 Art. 10, alin. (#) din capitolul I$ a &e 'edea re erinte de aplicare din Ordinul 110/2010 )

01'7i+elul ratelor dob2nzilor acordate la dis&onibilit%ile &re+zute la alin. ;10-;40 se stabilete &rin ordin al ministrului economiei i finan%elor.
(la data 16-apr-2008 Art. 10, alin. (5) din capitolul I$ a &e 'edea re erinte de aplicare din Ordinul 387/2003 ) (la data 01-aug-2011 Art. 10, alin. (5) din capitolul I$ a &e 'edea re erinte de aplicare din Art. 1 din Ordinul 2317/2011 ) (la data 01-no'-201! Art. 10, alin. (5) din capitolul I$ a &e 'edea re erinte de aplicare din Ordinul 1743/2013 )

06'4entru alte ser+icii &restate de 1rezoreria Statului la solicitarea institu%iilor de credit' o&eratorilor economici i institu%iilor &ublice finan%ate integral din +enituri &ro&rii se &erce& comisioane care constituie +enituri ale bugetului 1rezoreriei Statului. 7atura i ni+elul comisioanelor se stabilesc &rin ordin al ministrului economiei i finan%elor i se a&lic $nce&2nd cu data de 1 ianuarie 200D. 03'4entru o&era%iunile efectuate $n contul deschis &e numele 5omisiei .uro&ene &re+zut la art. < alin. ;1A0' trezoreria statului nu &erce&e comisioane.
18.@=8.8>A ............................ 9>8.51=8 ;titular de de&ozit0 ........................ 9>8.51=8 ;titular de de&ozit0

)A*+,O-U- 8. 9"2et"# tre$oreriei %t t"#"i


(la data 2!-dec-2008 Art. 11 din capitolul $ reglementat de capitolul ($III"1 din Norme Metodologice din 2003 )

Art. 11

01'-inisterul .conomiei i Finan%elor elaboreaz' administreaz i e(ecut bugetul trezoreriei statului. 02'6ugetul 1rezoreriei Statului cu&rinde la +enituri urmtoarele* 'dob2nzi $ncasate la dis&onibilit%ile contului curent general al 1rezoreriei Statului utilizate &entru finan%area tem&orar a deficitelor bugetului de stat i a bugetului asigurrilor sociale de stat din anul curent i din anii &receden%i, b'dob2nzi $ncasate la $m&rumuturile acordate tem&orar &entru rscum&rarea la scaden% sau $nainte de scaden%' du& caz' a $m&rumuturilor de stat emise &entru finan%area ori refinan%area datoriei &ublice, c'dob2nzi aferente &lasamentelor financiare efectuate din echi+alentul $n lei al $m&rumuturilor e(terne gu+ernamentale $ncasate $n contul curent general al 1rezoreriei Statului i utilizate &entru finan%area i refinan%area deficitului bugetului de stat,

d'dob2nzi $ncasate la $m&rumuturile acordate &entru aco&erirea golurilor tem&orare de cas' ca urmare a decala)ului dintre +eniturile i cheltuielile bugetelor locale' &recum i ale bugetelor fondurilor s&eciale, e'dob2nzi $ncasate la &lasamentele efectuate din dis&onibilit%ile $n lei ale contului curent general al 1rezoreriei Statului i din dis&onibilit%ile $n +alut' &rin o&era%iuni s&ecifice' la institu%ii de credit i alte institu%ii financiare autorizate s efectueze astfel de o&era%iuni, f'dob2nzi $ncasate la dis&onibilit%ile $n lei rmase $n contul curent general al 1rezoreriei Statului deschis la 6anca 7a%ional a 8om2niei, 2'dob2nda acumulat aferent titlurilor de stat de ti& benchmarO, :'ma)orri de $nt2rziere &entru ne&lata crean%elor 1rezoreriei Statului i ale bugetului 1rezoreriei Statului, i'dob2nzi &enalizatoare &entru nerestituirea la termen a &lasamentelor colateralizate, ;'comisioane &erce&ute &entru o&era%iunile derulate $n lei i $n +alut &rin contul 1rezoreriei Statului i &entru alte ser+icii &restate de ctre 1rezoreria Statului, <'sumele rezultate din recu&erarea &re)udiciului creat $n cazul afectrii integrit%ii dis&onibilit%ilor bneti &strate la 1rezoreria Statului, #'alte +enituri.
(la data 29-iun-2009 Art. 11, alin. (2) din capitolul $ modi icat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

03'6ugetul 1rezoreriei Statului cu&rinde la cheltuieli urmtoarele* 'dob2nzi &ltite la dis&onibilit%ile &strate $n conturi la +edere sau sub form de de&ozite la 1rezoreria Statului, b'dob2nzi &ltite la dis&onibilit%ile $n +alut, c'dob2nzi aferente datoriei &ublice &entru &lata dob2nzilor aferente titlurilor de stat de ti& benchmarO' &recum i &entru &lata dob2nzilor aferente $m&rumuturilor e(terne gu+ernamentale al cror echi+alent $n lei a fost &lasat &entru finan%area i refinan%area deficitului bugetului de stat, d'comisioane &erce&ute la decontarea o&era%iunilor &rin contul curent general al 1rezoreriei Statului, e'comisioane cu+enite institu%iilor de credit &entru o&era%iunile derulate &rin conturile $n lei i +alut i &entru alte ser+icii &restate 1rezoreriei Statului,
(la data !0-dec-2010 Art. 11, alin. (!), litera ,. din capitolul $ modi icat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 121/2010 )

f'cheltuieli de func%ionare a unit%ilor 1rezoreriei Statului' care cu&rind* cheltuieli materiale i ser+icii &entru $ntre%inerea i func%ionarea 1rezoreriei Statului i a sistemelor informatice ale acesteia' ta(e &otale' cheltuieli cu trans&ortul i asigurarea numerarului i +alorilor' &aza sediilor i chirii' cheltuieli cu $ntre%inerea' func%ionarea i asigurarea mi)loacelor de trans&ort al numerarului i +alorilor' cheltuieli de &ublicitate, 2'cheltuieli de ca&ital &entru unit%ile 1rezoreriei Statului, :'cheltuieli &entru aco&erirea &re)udiciului creat $n cazul afectrii integrit%ii dis&onibilit%ilor bneti &strate la 1rezoreria Statului, i'alte cheltuieli.
(la data 29-iun-2009 Art. 11, alin. (!) din capitolul $ modi icat de Art. I, punctul 18. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

04'6ugetul trezoreriei statului se &rezint s&re a&robare ?u+ernului &2n la data de 1< noiembrie a fiecrui an &entru anul urmtor' $n structura clasifica%iei bugetare a&robate de -inisterul .conomiei i Finan%elor. 01'6ugetul trezoreriei statului se &oate modifica &rin hotr2re a ?u+ernului' la &ro&unerea -inisterului .conomiei i Finan%elor. 06'-inisterul .conomiei i Finan%elor' $n func%ie de e+olu%ia +olumului dis&onibilit%ilor i al de&ozitelor &strate $n contul curent general al trezoreriei statului i de e+olu%ia ni+elului ratelor dob2nzilor' &oate a&roba modificarea creditelor bugetare a&robate &entru &lata dob2nzilor &re+zute la alin. ;A0 lit. a0 i b0 &rin +irri de credite de la alte subdi+iziuni bugetare' $n tot cursul anului. 03'.(cedentul anual rezultat din e(ecu%ia bugetului trezoreriei statului' ca diferen% $ntre +eniturile $ncasate i &l%ile efectuate' se re&orteaz $n anul urmtor i se utilizeaz &entru aco&erirea cheltuielilor a&robate $n bugetul trezoreriei statului.
7r. crt. Suma ;lei0 8ata dob2nzii ;30 =ferta 1 =&%iuni 2 A

(la data 21-oct-200! Art. 12 din capitolul $ reglementat de capitolul (I("1 din Norme Metodologice din 2003 )

Art. 12

01'4entru ne&lata la termen a ratelor i dob2nzilor scadente la $m&rumuturile i &lasamentele efectuate din contul curent general al 1rezoreriei Statului' $n condi%iile art. C alin. ;20 lit. b0' b 10 i c0' se datoreaz ma)orri de $nt2rziere &re+zute de reglementrile legale &ri+ind colectarea crean%elor bugetare i re&rezint +enituri ale bugetului 1rezoreriei Statului.
(la data 29-iun-2009 Art. 12, alin. (1) din capitolul $ modi icat de Art. I, punctul 19. din Ordonanta urgenta 75/2009 )

02'-a)orrile de $nt2rziere calculate &otri+it alin. ;10 urmeaz regimul )uridic al crean%elor bugetare. 03'5rean%ele rezultate din gestionarea $m&rumuturilor e(terne gu+ernamentale contractate direct sau garantate de stat' &recum i din alte o&era%iuni' derulate &rin trezoreria statului' se urmresc i se e(ecut $n condi%iile &re+zute de dis&ozi%iile legale &ri+ind e(ecutarea crean%elor bugetare. 04'9re&tul de a cere e(ecutarea silit &ri+ind crean%ele &re+zute la alin. ;A0 se &rescrie $n termen de 2< de ani de la data la care' &otri+it legii' se nate acest dre&t. 01'1ermenul de &lat al crean%elor 1rezoreriei Statului &entru alte o&era%iuni' cu e(ce&%ia celor rezultate din gestionarea $m&rumuturilor e(terne gu+ernamentale contractate direct sau garantate de stat' se stabilesc &rin ordin al ministrului finan%elor &ublice. 4entru ne&lata la termen se datoreaz ma)orri de $nt2rziere &re+zute de reglementrile legale &ri+ind colectarea crean%elor bugetare i re&rezint +enituri ale bugetului 1rezoreriei Statului.
(la data 29-iun-2009 Art. 12, alin. (#) din capitolul $ completat de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 75/2009 )
Scaden%a 8ata debitului Soldul 7r. de zile 7i+elul cotei 9ob2nda

;suma rmas de &lat' inclusi+ dob2nda la $m&rumut0 1 A0 a&rilie 200A 20 mai 200A A0 mai 200A A1 mai 200A A0 iunie 200A 1 iulie 200A A1 iulie 200A 1 august 200A 12 august 200A A1 august 200A 4 se&tembrie 200A <G0.000.000 1=1A:* Scaden%a A0 a&rilie 200A 20 mai 200A A0 mai 200A A1 mai 200A A0 iunie 200A 1 iulie 200A A1 iulie 200A 1 august 200A 12 august 200A <00.000.000 2A0.000.000 1B0.000.000 A00.000.000 200.000.000 8ata debitului Soldul 2.000.000.000 1.C00.000.000 1.<00.000.000 1.<00.000.000 1.<00.000.000 1.A20.000.000 1.A20.000.000 B20.000.000 <G0.000.000 <00.000.000 2A0.000.000 1B0.000.000 A00.000.000 200.000.000 2 A 2.000.000.000 1.C00.000.000 1.<00.000.000 1.<00.000.000 1.<00.000.000 1.A20.000.000 1.A20.000.000 B20.000.000 <G0.000.000 <G0.000.000 0

calendaristice 4 20 10 1 A0 1 A0 1 11 1G 4

dob2nzii ;30 < 0'0D 0'0D 0'0D 0'0D 0'0D 0'0D 0'0D 0'0D 0'0D 0'0D 0'0D

datorat DHA(4(< 24.000.000 10.200.000 G00.000 2C.000.000 G00.000 2A.CD0.000 CG2.000 <.412.000 D.C2D.000 1.41D.000 0 CC.10D.000

7r. de zile calendaristice 20 10 1 A0 1 A0 1 11 1G

7i+elul &enalizrii ;30 0'< 0'< 0'< 0'< 0'< 0'< 0'< 0'< 0'<

4enalitatea datorat D.4<1.D12'G0 2.C41.GA<'4B 241.GA<'4B C.<00.000'00 241.GA<'4B D.ABC.0GD'CC 212.G0A'2A 1.4<4.BAB'C1 1.B0B.0D4'<2

Art. 13 01'-inisterul .conomiei i Finan%elor elaboreaz trimestrial i anual bilan%ul general al trezoreriei statului $n structura stabilit de acesta. 02'6ilan%ul general al trezoreriei statului $m&reun cu contul anual de e(ecu%ie al bugetului trezoreriei statului se &rezint &entru a&robare ?u+ernului' &2n la data de 1 iulie a anului urmtor celui de e(ecu%ie.

)A*+,O-U- 8+. )ontr ven/ii


Art. 14 01'Jrmtoarele fa&te constituie contra+en%ii i se sanc%ioneaz du& cum urmeaz* '&reluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului i din conturile $n +alut ale -inisterului .conomiei i Finan%elor fr acordul &ersoanelor autorizate s efectueze o&era%iuni din aceste conturi' cu amend de la 2.000 lei la <.000 lei, b'efectuarea de ctre institu%iile &ublice de $ncasri i &l%i $n alte conturi dec2t cele stabilite &rin &rezenta ordonan% de urgen%' cu amend de la 2.000 lei la <.000 lei.

c'utilizarea sumelor $ncasate $n conturile deschise la unit%ile trezoreriei statului' de ctre agen%ii economici &re+zu%i la art. D alin. ;10 sau de ctre &ersoanele )uridice $m&uternicite de ctre acetia' $n alt ordine dec2t cea &re+zut la alin. ;20 al aceluiai articol' cu amend de la <.000 lei la 10.000 lei. 02'5onstatarea contra+en%iilor i a&licarea sanc%iunilor &re+zute la alin. ;10 se fac de ctre &ersoanele $m&uternicite din cadrul -inisterului .conomiei i Finan%elor sau al 5ur%ii de 5onturi' du& caz. 03'5ontra+en%iilor &re+zute la alin. ;10 li se a&lic &re+ederile =rdonan%ei ?u+ernului nr. 242001 &ri+ind regimul )uridic al contra+en%iilor' a&robat cu modificri i com&letri &rin :egea nr. 15042002' cu modificrile i com&letrile ulterioare' cu e(ce&%ia art. 2B i 2G.

)A*+,O-U- 8++. Di%po$i/ii fin #e


Art. 11 #n termen de A0 de zile de la data intrrii $n +igoare a &rezentei ordonan%e de urgen% -inisterul .conomiei i Finan%elor +a elabora norme metodologice $n a&licarea &re+ederilor acesteia. Art. 16 :a data intrrii $n +igoare a &rezentei ordonan%e de urgen% se abrog =rdonan%a ?u+ernului nr. 6641664 &ri+ind formarea i utilizarea resurselor derulate &rin trezoreria statului' re&ublicat $n -onitorul =ficial al 8om2niei' 4artea >' nr. 141 din B a&rilie 1GGB' cu modificrile i com&letrile ulterioare. -PPPPQQQQQQQQ P0 8e&ublicat $n temeiul art. >>> din :egea nr. 31442003 &entru modificarea i com&letarea =rdonan%ei de urgen% a ?u+ernului nr. 14642002 &ri+ind formarea i utilizarea resurselor derulate &rin trezoreria statului' &ublicat $n -onitorul =ficial al 8om2niei' 4artea >' nr. BAG din C decembrie 200C' d2nduse te(telor o nou numerotare. =rdonan%a de urgen% a ?u+ernului nr. 14642002 a fost &ublicat $n -onitorul =ficial al 8om2niei' 4artea >' nr. B24 din 14 noiembrie 2002' i ulterior ado&trii a mai fost modificat i com&letat &rin* - :egea nr. 20142003 &entru a&robarea =rdonan%ei de urgen% a ?u+ernului nr. 14642002 &ri+ind formarea i utilizarea resurselor derulate &rin trezoreria statului' &ublicat $n -onitorul =ficial al 8om2niei' 4artea >' nr. A<1 din 22 mai 200A, - =rdonan%a ?u+ernului nr. 6442004 &ri+ind reglementarea unor msuri financiare' a&robat cu modificri i com&letri &rin :egea nr. 10342004' cu modificrile ulterioare' &ublicat $n -onitorul =ficial al 8om2niei' 4artea >' nr. B0A din A1 august 2004, - =rdonan%a ?u+ernului nr. 1042001 &ri+ind reglementarea unor msuri financiare' a&robat cu modificri i com&letri &rin :egea nr. 14642001' cu modificrile i com&letrile ulterioare' &ublicat $n -onitorul =ficial al 8om2niei' 4artea >' nr. GD din 2B ianuarie 200<, - =rdonan%a ?u+ernului nr. 4142001 &ri+ind reglementarea unor msuri financiare' a&robat cu modificri i com&letri &rin :egea nr. 6342006' cu modificrile i com&letrile ulterioare' &ublicat $n -onitorul =ficial al 8om2niei' 4artea >' nr. DCC din 2B iulie 200<,

- =rdonan%a ?u+ernului nr. 2542006 &ri+ind reglementarea unor msuri financiar-fiscale' a&robat cu modificri i com&letri &rin :egea nr. 26642006' &ublicat $n -onitorul =ficial al 8om2niei' 4artea >' nr. BG din A1 ianuarie 200D. 7=1N* 8e&roducem mai )os &re+ederile art. >> din :egea nr. 31442003 &entru modificarea i com&letarea =rdonan%ei de urgen% a ?u+ernului nr. 14642002 &ri+ind formarea i utilizarea resurselor derulate &rin trezoreria statului' &ublicat $n -onitorul =ficial al 8om2niei' 4artea >' nr. BAG din C decembrie 200C* F- Art. >>. #n termen de 4< de zile de la data intrrii $n +igoare a &rezentei legi' =rdinul ministrului finan%elor &ublice nr. 1.23142003 &entru a&robarea 7ormelor metodologice de a&licare a &re+ederilor =rdonan%ei de urgen% a ?u+ernului nr. 14642002 &ri+ind formarea i utilizarea resurselor derulate &rin trezoreria statului' a&robat cu modificri &rin :egea nr. 20142003' cu modificrile i com&letrile ulterioare' se +a modifica $n mod cores&unztor.F 4ublicat $n -onitorul =ficial cu numrul 2G< din data de 1D a&rilie 200B
Forma sintetic la data 20-feb-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale olters !lu"er.