Sunteți pe pagina 1din 8

PROGRAM AUDITURI INTERNE pe anul ……..

Data:

Compartiment/
Nr.
activitate Perioada
Crt 0bs.
auditata
ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aprobat, Întocmit,
Director General Reprezentant Management

Anexa PSQ-17/1 PSQ-17-F-01/ Act.0


RAPORT DE AUDIT Nr.
INTERN Data:

1. COMPARTIMENT/ACTIVITATE AUDITATA: ...................................................

2. OBIECTIVELE AUDITULUI:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. ECHIPA DE AUDIT: NUME SI PRENUME

3.1 Auditor Sef .......................................


3.2 Auditor .......................................

4. DOCUMENTE DE REFERINTĂ: SR ISO 9001 /2000  SR EN ISO 9002/95

 manualul calitatii  proceduri  altele

5. PERSOANE AUDITATE

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................

6. NECONFORMITATI CONSTATATE conf. anexe

Total: din care minore(m): majore(M):

Nr. anexe la raport:

7 Lista de difuzare:
Ex.1: ………………………………………..
Ex.2 ………………………………………...
Ex.3 ……………………………………..

8 Auditat Auditor sef

Anexa PSQ-17/4 PSQ-17-F-04 / Rev.0


RAPORT DE NECONFORMITATE
Pag.
Nr.: data:

A. NECONFORMITATI CONSTATATE ŞI CAUZELE LOR

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

B. ACTIUNI CORECTIVE

Sef compartiment auditat

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Anexa PSQ-17/5 PSQ-17-F-05 /Rev.0


LISTA DE VERIFICARE
Audit intern nr. /

Compartiment auditat:..........................................................................................................
Responsabil comp. auditat...................................................................................................
Documente de referinta:........................................................................................................
...............................................................................................................................................

Nr.
Continutul verificarii S NS. NA. Obs.
crt.

S – satisfacator; NS – nesatisfacator; NA - neaplicabil

Auditat
Auditor Sef,

Anexa PSQ-17/3 PSQ-17-F-03 /Act.0


Aprobat

Director General

LISTA AUDITORILOR INTERNI

Anul:

Nr. Numele si Profesia Personal A/AS Obs.


societate
crt Prenumele

Intocmit,
Reprezentant Management

Anexa PSQ-17/6 PSQ-17-F-06 / Act.0


FIŞĂ AUDITOR INTERN APROBAT
Director General

1 Numele şi prenumele .........................................................................................................


2 Profesia................................................................................................................................
PUNCTAJ
3 Calificare
3.1 Studii superioare (2 pct):
.................................................................................................. .............................
Grad de cercetător, doctor (2 pct):
.................................................................................................. .............................
3.2 Membru al unei asociaţii în domeniul AC sau
membru în Comitete Tehnice ASRO (0,5 pct):
.................................................................................................. ............................
3.3 Cursuri de auditori absolvite (2 pct):
................................................................................................... ...........................
Condiţia 3.3 este obligatorie

TOTAL PUNCTAJ.........................
4 Experienţa
4.1 Experienţă în specialitate; (1 pct/an; max.4 pct):
..................................................................................................... ........................
4.2 Experienţă în AC; (1 pct/an; max.2 pct):
.............................................................................................. ....... .......................
4.3 Experienţă în domeniul auditării SC;
(0,5 pct/fiecare audit în ultimii 2 ani):
....................................................................................................... .......................
Condiţia 4.3 obligatorie pt.AS - min.1pct.
TOTAL PUNCTAJ ........................
PUNCTAJ GENERAL ........................
5 Domenii de competenţă
................................................................................................................................................
Data : Întocmit
Reprezentant Management

Anexa PSQ-17/6 PSQ-17-F-06 / Act.0


CRITERII DE EVALUARE A AUDITORILOR INTERNI
SI A AUDITORILOR SEFI

AUDITORII - trebuie sa indeplineasca un punctaj minim de 8 puncte din care 3 puncte


pentru calificare si minim 5 puncte pentru experienta.
AUDITORII SEFI - trebuie sa indeplineasca un punctaj minim de 10 puncte din care minim 3
puncte pentru calificare si minim 7 puncte pentru experienta.

1 CALIFICARE
1.1 Studii superioare sau calificare echivalenta in discipline tehnico-stiintifice
sau Asigurarea Calitatii (2 puncte ) ……….

Studii superioare si grad de cercetator, doctor, doctorand (2 puncte) ……….

1.2 Membru a unei asociatii din domeniul Asigurarii Calitatii sau membru
in Comitete Tehnice ASRO, Institute de Cercetare, Universitati (0,5 puncte) ………..

1.3 A absolvit un curs de auditori sisteme calitate (2 puncte) ………..


Aceasta conditie este obligatorie
TOTAL =

2. EXPERIENTA
2.1. Experienta in domeniul de specialitate (1 punct/fiecare an; maxim 4 puncte) ………..

2.2 Experienta in domeniul Asigurarii Caltatii


(1 punct/fiecare an; maxim 2 puncte) ………..

2.3 Experienta in domeniul Sistemelor Calitatii


(0,5 puncte/fiecare audit in ultimii 2 ani) ………..
Aceasta conditie este obligatorie pentru Auditorul Sef- minim 1 punct
TOTAL =

TOTAL
GENERAL=
ETAPE DE DESFASURARE A AUDITULUI INTERN

Responsabilitati Etape Activitati

Auditor Sef si auditori - se studiaza documentele


Pregatire audit referitoare la zona auditata;
- se intocmesc liste de verificare
specifice zonei auditate
( optional);

Auditor Sef si auditori - se noteaza observatiile si Nc


Efectuare constatate;
audit - se discuta cu seful zonei
auditate;

Auditor Sef Intocmire Raport - intocmeste Raportul de audit


de audit si si anexele acestuia;
Anexe la Raport - transmite sefului zonei auditate
documentele intocmite;

Sef zona auditata - stabileste actiunile corective,


Stabilire actiuni
termenele si responsabilitatile
corective,termene,si
in termen de 10 zile de la
responsabilitati
primirea Raportului;

Zona auditata Efectuare actiuni - efectueaza actiunile corective


corective la termenele stabilite in Raportul
de audit;

Sef zona auditata Verificare actiuni - verifica modul de rezolvare a


corective actiunilor corective;
- anunta realizarea acestora ;

Auditor Sef Verificare actiuni - verifica modul de rezolvare a


corective si inchidere actiunilor corective;
Raport de audit - daca s-au rezolvat toate inchide
Raportul de audit.