Sunteți pe pagina 1din 1

REGISTRU DE EVIDENŢĂ PROCESE VERBALE

DE AVIZARE CTS

L – lansare
P – parcurs
F – final

Nr.
Denumire Nr. Faza de Sef
PV Data L/P/F Client
DTP Contract proiectare proiect
CTS
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Intocmitor_______________________Semnatura_______________data________

I03R01