Sunteți pe pagina 1din 2

Vizat ISC Vaslui

Pr. r. 172/2011

Faza: PTh + DDE

OBIECTIV: AME AJARE PODURI SI PODETE I LOCALITATEA IVESTI, COMU A IVESTI, JUDETUL VASLUI

PROGRAM PE TRU CO TROLUL CALITATII LUCRARILOR DE CO STRUCTII FAZE DE EXECUTIE DETERMI A TE


Obiectele: PODET BETO ARMAT TUBULAR Dn1500 SI POD BETO ARMAT TIP C3 se incadreaza in categoria Cde importanta conform Ordinului MLPAT nr.31/N din 02.11.1995 si a Regulamentului si Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta B.C.4/1996. a. b. c. Denumirea fazei determinate Lucrari ce se verifica Documentele scrise necesare Cand participa la verificarea lucrarilor si intocmirea documentelor P Inv. A P Inv. I A P Inv. I A P Inv. I A P Inv. I A P Inv. A I Termen pentru verificare fixat de antreprenorul general si investitor La predare amplasament si tronson Tipul, numarul si data documentului Final PV-PA PV-T PV-FD PV-LA PV-RC Preliminar

r. crt.

1.

2.

a. Verificare P1 b. Predare amplasament si trasare obiectiv c. Proces verbal de trasare a. Faza determinanta P2 b. Verificarea cotei de fundare (cota inferioara) sapatura generala radier c. Verificare natura teren de fundare d. Proces verbal lucrari ascunse e. proces verbal Faza determinanta a. Faza determinanta P3 b. Verificare a calitatii betonului din radier c. Verificare cota superioara radier d. Proces verbal lucrari ascunse e. Proces verbal Faza determinanta a. Faza determinanta P4 b. Verificarea, montarea elemente prefabricate C3, T3 c. Proces verbal lucrari ascunse d. Proces verbal de receptie calitativa a. Faza determinanta P5 b. Verificare hidroizolatie si strat drenant corp podet c. Proces verbal de receptie calitativa d. Proces verbal faza determinanta a. Faza determinanta P6 b. Verificare amenajari podet amonte si aval; beton de panta corp podet c. Proces verbal de lucrari ascunse d. Proces verbal de receptie calitativa

Inaintea turnarii betonului din radier general

Dupa cel putin 28 zile de la betonare dar inaintea montarii prefabricatelor

PV-FD PV-LA PV-RC PV-FD PV-LA PV-RC PV-FD PV-LA PV-RC PV-FD PV-LA PV-RC

Dupa montarea elementelor prefabricate

Inaintea executiei umpluturii pamant si sistem rutier

7 8

a. Faza determinanta P7 b. Verificare cota rosie podet c. Proces verbal de receptie calitativa Receptie la terminarea lucrarilor

P Inv. A I P; Inv.; A; I

PV-FD PV-LA PV-RC PV-RTL

LEGE DA: Inv. Investitor P Proiectant I Inspectia de Stat in Constructii A Antreprenor general L Laborator F Furnizor

PVLA proces verbal de lucrari ascunse PVRC proces verbal de receptie calitativa PVCC proces verbal certificat calitativ PVFD proces verbal faza determinanta DS dispozitie de santier R registru BU buletin unic

OTA: Antreprenorul si beneficiarul vor anunta in timp util (cu cel putin 3 zile inainte) prin nota telefonica proiectantul (0744492161) si Inspectia de Stat in Constructii (eventual expertul), in vederea deplasarilor pe santier. Proiectantul isi rezerva dreptul de a participa pe parcursul executie si la alte faze nenominalizate, prilej cu care va intocmi proces verbal sau dispozitie de santier. Un exemplar din prezentul Program de Control (completat) se va atasa la cartea tehnica a constructiei. PROIECTANT, SC EDILITAR CONSTRUCT SRL SEF PROIECT : ing. PELIN CIPRIAN BENEFICIAR, CONSILIUL LOCAL IVESTI DIRIGINTE SANTIER: PRIMAR : ANTREPRENOR, DIRECTOR: INGINER SEF: RESPONSABIL TEHNIC :

VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT, .Ing. ONICHE VASILE