Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDUR TEHNICA PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT

Cod: PTd-01
pag.1/3

Aprobat, Director General

PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT

Semnatura ntocmit: Verificat: Avizat

Ediia: 1 Revizia:

Exemplar: 0 1 2 Data aprobrii: 01.01.2009

Formular cod -F 423.01.1

PROCEDUR TEHNICA
PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT 1. SCOP:

Cod: PTd-01
Ed. 1, Rev. 0 Data: 01.01.2009 Pag : 2 / 3

Procedura are scopul de a documneta modul tehnic de predare si primire a lucrarilor de drumuri. 2. DOMENIUL DE APLICARE: Procedura se aplica in toate zonele societatii unde se predau/primesc amplasamentele lucrarilor de drumuri. 3. DEFINITII SI ABREVIERI: 4. MMI 01.09, ed. 1, rev. 0/01.01.2009 - Manualul Managementului Integrat PC Planul calitatii PCCVI - planul de control calitate, verificari si incercari RCQ Responsabil Controlul calitatii. PVLA Proces verbal de lucrari ascunse PVRF Proces verbal de control al calitatii in faza determinanta Control - actiune de evaluare a conformitatii unei lucrari, prin masurare, examinare, incercare a uneia sau amai multor caracteristici ale acesteia si prin inregistrarea datelor obtinute si compararea lor cu specificatiile tehnice; Neconformitate - nesatisfacerea cerintelor specificate Proces sistem de activitati care utilizeaza resurse pentru a transforma datele de intrare in date de iesire SR EN ISO 9000:2006.

REFERENTIALE: SR ISO 9000:2006 Sisteme de management calitate. Principii fundamentale si vocabular SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management calitate. Cerinte Contractul de excutie incheiat intre beneficiar si constructor Documentatia de executie a lucrarilor: Proiect tehnic de executie, Caiet de sarcini

5.

PROCEDURA: Procesul de predare primire amplasament lucrare consta in stabilirea unor reperi de trasare (in plan orizontal cat si vertical) prin care se fixeaza amplasarea constructiei in peisajul natural. Reperii de trasare constau in puncte fixe si aliniamente care stabilesc dimensiunile geometrice: o Ale fundatiei si cotele de nivelment in plan vertical; o In plan orizontal punctele fixe sunt materializate prin tarusi stabili. Aliniamentele sunt materializate prin doua puncte fixe intre care se intind sirme de trasare sau dupa care, optic, se pot constitui aliniamentuele imaginare. In plan vertical punctele fixe stabilesc cotele de nivelment. Reperii de trasare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii esentiale tehnice: sa fie stabili (fixati pina la sfirsitul realizarii proiectului); sa fie protejati pe toata perioada desfasurarii proiectului; sa fie realizati din materiale specifiec (metal, beton) pentru a rezista in conditiile naturale de mediu inconjurator, sau alti factori perturbatori.

Formular cod -F 423.02.1

PROCEDUR TEHNICA
PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT

Cod: PTd-01
Ed. 1, Rev. 0 Data: 01.01.2009 Pag : 3 / 3

Sunt si cazuri exceptionele, ca de exemplu in cazul unor constructii de cai de comunicatii, unde anumiti reperi de trasare sunt acoperiti cu elemente de constructii (ex: ramblee) sau pot fi distrusi neconditionat in timpul executiei. In acest caz acesti reperi trebuie scosi, prin metode specifice, in afara amplasamentului lucrarii, in asa mod incit sa fie reconstituiti imediat la nevoie. Acest lucru trebuie realizat de seful punctului de lucru inaintea atacarii lucrarilor, imediat dupa primirea amplasamentului. In cazul cind in timpul lucrarilor de predare primire/amplasament lucrare sunt descoperite o serie de neconformitati referitoare la concordanta dintre plansele proiectului si terenul natural, acest lucru se va solutiona de catre proiectant. In unele cazuri, mai simple, acestea se solutioneaza de catre reprezentantul beneficiarului/proiectant la fata locului, lucru care se va mentiona in procesul verbal de predare/primire amplasament si a bornelor de reper. Procesul verbal de predare/primire amplasament si a bornelor de reper cuprinde fazele prezentate in continuare: o Convocarea beneficiarului si stabilirea datei actiunii; o Deplasarea la amplasament si studierea terenului natural, comparindu-le cu specificatiile docuemntatiei; o Trasarea pe teren a reperilor si materializarea lor; o Intocmirea procesului verbal de predare primire amplasament lucrare. o Procesul verbal de predare/primire amplasament si a bornelor de reper trebuie insusit si semnat de catre comisia la teren alcatuita din: beneficiar, proiectan si executant.

6.

RESPONSABILITATI: Seful punctului de lucru, o convoaca beneficiarul pentru realizarea lucrarilor; o coordoneaza activitatile de trasare, intocmeste procesul de predare/primire amplasament si a bornelor de reper; o este responsabil pentru aplicarea procesului. Reprezentantul beneficiarului/proiectantului : o participa la trasare si supravegheaza activitatea; o ia decizia privind aplicarea unor actiuni corective in cazul aparitiei unor neconformitati; o semneaza procesul verbal de predare/primire amplasament si a bornelor de reper.

7.

INREGISTRARI: Proces verbal de predare/primire amplasament si a bornelor de reper

8.

ANEXE: Proces verbal de predare/primire amplasament si a bornelor de reper

Formular cod -F 423.02.1