Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDUR TEHNICA

Cod: PTd-09
pag.1/4

EXECUTAREA STRATURILOR DE PIATRA SPARTA

Aprobat, Director General

EXECUTAREA STRATURILOR DE PIATRA SPARTA

Semnatura ntocmit: Verificat: Avizat Sef lucrari drumuri Ing.Sef Calitate Director Executiv

Ediia: 1 Revizia:

Exemplar: 0 1 2 Data aprobrii: 01.01.2009

Formular cod -F 423.01.1

PROCEDUR TEHNICA EXECUTAREA STRATURILOR DE PIATRA SPARTA 1. SCOP

Cod: PTd-09
Ed. 1, Rev. 0 Data: 01.01.2009 Pag. 2 / 4

Prezentarea conditiilor tehnice si metodelor de lucru pentru executarea stratului de piatra sparta, folosit ca strat de imbracaminte provizorie la drumuri. 2. DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplica la drumurile publice cu o intensitate de circulatie care se incadreaza in clasa de trafic foarte usoara. Executarea impietruirilor cu piatra sparta la drumuri secundare (satesti, comunale) ca imbracaminte provizorie.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA Proiect de executie specific obiectului care se executa; Caietul de sarcini din documentatia de licitatie; STAS 6400/84. Straturi de baza si de fundatie; STAS 730/89. Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare. SR EN ISO 9000/2006; SR EN ISO 9001/2008;

4. PROCEDURA 4.1 Conditii de atacare a lucrarilor Verificarea si receptionarea stratului suport (inferior) prin PVRF (D); Pichetarea cu tarusi in afara zonei de lucru, cu marcarea cotelor stratului suport; Acoperirea zonei de lucru cu semnalizare rutiera corespunzatoare; Realizarea dispozitivelor de drenare, evacuarea apelor pluviale;

4.2 Calitatea materialului Agregatele trebuie sa provina din roci stabile. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase; Sa nu contina corpuri straine; Forma granulelor trebuie sa fie poliedrica; Verificarea calitatii pietrei sparte se efectueaza prin analiza documentelor de certificare a calitatii loturilor aprovizionate, emise de catre furnizori (certificate de calitate, declaratii de conformitate); Piatra sparta se va aproviziona din timp pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acesteia si se va introduce in opera numai dupa ce analizele de laborator au aratat ca este corespunzatoare; In cazul in care rezultatele incercarilor sunt corespunzatoare, registrul de lucrari se va completa cu concluzia material corespunzator. In caz contrar, concluzia va fi material neconform si se procedeaza conform procedurii CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM. 4.3 Asternerea stratului de piatra sparta Se va trece la executia stratului de piatra sparta numai dupa receptionarea stratului de balast;

Formular cod -F 423.02.1

PROCEDUR TEHNICA EXECUTAREA STRATURILOR DE PIATRA SPARTA

Cod: PTd-09
Ed. 1, Rev. 0 Data: 01.01.2009 Pag. 3 / 4

In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatra sparta, se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita si se va consemna in registrul de laborator provenienta sursei si tronsoanele in care sunt puse in opera; Piatra sparta se asterne si se cilindreaza in uscat in reprize; Impanarea cu split sort 16,0025,00 a suprafetei stratului de piatra sparta si compactarea; Descarcarea pietrei sparte pe lucrare se face cat mai uniform; Compactarea se executa cu cilindri compresori netezi pana la inclestarea maxima a agregatelor, dupa care se continua cu cilindri pe pneuri de 10,0014,00to; Umiditatea optima de compactare se asigura prin stropirea uniforma a stratului, evitandu-se supraumezirea locala; Compactarea se continua pana cand ruloul compresor nu mai lasa urme, iar mai multe pietre de aceeasi marime si natura nu mai patrund in fundatie si sunt sfaramate de rulourile compresorului.

5. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR La asternerea stratului se verifica grosimea de asternere; Verificarea latimii stratului realizat; Verificarea pantei transversale a stratului de piatra sparta; Verificarea gradului de compactare realizat; Frecventa executarii masuratorilor si incercarilor va fi conform PCCVI.

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI 6.1 Responsabilul tehnic cu executia (RTE): Verifica realizarea conditiilor de atacare a lucrarilor Verifica realizarea exigentelor de calitate inaintea prezentarii stratului la receptia pe faza/in faza determinanta si participa la receptie Sa opreasca lucrarile in cazul in care s-au constat neconformitati sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora. Da solutii de continuitate a lucrarilor in cazul in care terenul de fundare, este la cota stabilita in proiect.

6.2 Seful punctului de lucru (SPL): Instruieste personalul si urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri Convoaca laboratorul pentru prelevarea de probe in conformitate cu PCCVI Face inregistrarile referitoare la productie si parametrii calitativi Asigura pastrarea inregistrarilor proprii si a buletinelor de incercari si le prezinta la RTE inaintea fazelor de receptie.

6.3 Responsabilul cu mecanizarea: Asiguara disponibilitatea si buna functionare a utilajelor necesare executarii lucrarilor Asigura subordonarea mecanicilor de utilaj fata de SPL, pe durata executiei lucrarilor

6.4 Responsabilul C.Q.: Coordoneaza activitatea de receptie calitativa a lucrarilor

Formular cod -F 423.02.1

PROCEDUR TEHNICA EXECUTAREA STRATURILOR DE PIATRA SPARTA

Cod: PTd-09
Ed. 1, Rev. 0 Data: 01.01.2009 Pag. 4 / 4

Verifica continutul PCCVI si conformitatea cu Caietul de sarcini si normele tehnice in vigoare Asigura disponibilitatea PCCVI la punctul de lucru Asigura interfata intre punctele de lucru si laborator, pentru executarea incercarilor Verifica stadiul lucrarilor, inaintea receptiei in faza determinanta

6.5 Responsabilul SMC: Asigura disponibilitatea documentelor de sistem management calitate la punctul de lucru Organizeaza audit de produs in cadrul programului anual de audit

7. INREGISTRARI Registrul/jurnal de santier; Buletine de incercari; Verificarea calitatii pietrei sparte; Determinarea gradului de compactare realizat; Proces verbal de receptie in faze determinante, Inregistrarile se indosariaza si se pastreaza, fiind prezentate la receptie si fiind introduse in componenta Cartii Tehnice a constructiei in faza de predare a lucrarilor. 8. ANEXE: Proces verbal de receptie in faze determinante,

Formular cod -F 423.02.1