Sunteți pe pagina 1din 8

PROCEDUR DE PROCES COMPETEN, INSTRUIRE SICONTIENTIZARE

PP-6.2.2
pag.1/7

COMPETENT INSTRUIRE SI CONTIENTIZARE

Formular cod-F 423.01.1

PROCEDUR DE PROCES COMPETEN, INSTRUIRE SI CONTIENTIZARE

PP- 6.2.2
Ed. 1 Pag.7 /7 Rev. 0 Data 1.01.2009

1. SCOP Procedura descrie modul de ide ti!icare "i asigurare a ecesit#$ilor de i struire a perso alului% precum "i modul de co "tie ti&are a acestuia asupra importa $ei postului pe care-l ocup# pe tru 'm(u #t#$irea calit#$ii produselor/serviciilor% mediului% s# #ta$ii si securita$ii ocupa$io ale% cre"terea satis!ac$iei clie $ilor. 2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplic# tuturor a ga)a$ilor orga i&a$iei. 3. DOCUMENTE DE REFERIN *R E+ ,*- 9001. 200/ 0 Sisteme de management al calitii. Cerine *R E+ ,*- 9000. 2001 0 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular *R E+ ,*- 14001. 2002 0 Sisteme de management de mediu. Specificaii i ghid de utilizare *R E+ ,*- 14004.2002 - Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii , sisteme i tehnici de aplicare. *R -3*4* 1/001. 200/ Sisteme de mangement al sntii i securitii ocupaionale. Specificaie -3*4* 1/004. 2004 Sisteme de mangement al sntii i securitii ocupaionale . Linii directoare pentru implemntarea !S"S #$%%#. 4. DEFINIII I PRESCURTRI 4.1 Defi i!ii I "#$%i$e - proces de ' su"ire 5acumulare6 de cu o"ti $e teoretice "i practice ' tr-u a umit dome iu de activitate. N&#'( Procesul de ' v#$are se poate des!#"ura ' grup orga i&at% pri cursuri% semi arii etc. sau solitar 5autodidact6. C&)*e#e !' - aptitudi i demo strate de a aplica cu o"ti $e. M&#i+,$e - a sam(lu de ac$iu i ale ma ageme tului asupra perso alului% me ite s# determi e reac$ii po&itive ale acestuia. 4.2 P$e"-%$#'$i *7, - *istemul de 7a ageme t , tegrat 8alitate-7ediu-*# #tate "i *ecuritate -cupa$io al# R7, - Repre&e ta tul 7a ageme tului , tegrat **7 0 *# #tate "i securitatei mu ca *9 0 *itua$ii de urge $# .. DERULARE PROCES / ACTI0ITI. RESPONSA1ILITI ..1. De!i irea procesului instruire, competen, contientizare este redat# ' ta(elul de mai )os. Rolul proprietarului de proces este de a asigura docume tarea pre&e tei proceduri% respectarea ei "i ati gerea i dicatorilor de per!orma $#.

Formular cod -F 423.02.1

PROCEDUR DE PROCES COMPETEN, INSTRUIRE SI CONTIENTIZARE


Element Date de i trare Date de ie"ire , dicatori de per!orma $# Proprietar de proces Definire ,de ti!icare ecesit#$i de i struire% Pla de i struire Evaluari% certi!icate% diplome% !i"e i struire 8re"terea r. de cali!icative de F.:i e !at# de a ul a terior *e! Resurse 9ma e

PP- 6.2.2
Ed. 1 Pag.7 /7 Rev. 0 Data 1.01.2009

..2 P$&-e"%2 3e i "#$%i$e ' cadrul societatii cupri de toate categoriile de perso al "i se derulea&# ' urm#toarele etape. a6 "#,4i2i$e &4ie-#i+e( sta(ilirea ecesarului de i struire pe ivele "i dome ii; ela(orarea u ei politici "i a u ei strategii pe tru !ormarea "i 'm(u #t#$irea per!orma $elor !or$ei de mu c# operative pri programe de i struire; delegarea respo sa(ilit#$ilor ' pro(lemele i struirii. (6 $e,2i5,$e i "#$%i$e 5pu ere ' practic#6. orga i&area de cursuri tematice co !orm programelor pla i!icate; i struirea perso alului 5i struire di!ere $iat#% ' !u c$ie de gradul de implicare ' procesele ce i !lue $ea&# calitatea produsului/serviciului% per!orma $a de mediu% s# #tate "i securitate ocupa$io al# care au rol determi a t ' satis!acerea clie tului6; i struirea ' co trolul proceselor% ' culegerea "i a ali&a datelor% ' ide ti!icarea "i a ali&a pro(lemelor% ' ac$iu i corective "i 'm(u #t#$iri% ' metode de lucru ' ec<ip# "i de comu icare; educarea perso alului ' spiritul politicii ' dome iul 7a ageme tului , tegrat% al o(iectivelor "i co ceptelor orga i&a$iei privi d satis!ac$ia clie tului% ' scopul co "tie ti&#rii ' tregului perso al cu privire la prote)area mediului "i de&voltarea dura(il#% a reducerii riscurilor locurilor de mu c#. c6 e+,2%,$e( e+,2%,$e, -,*,4i2i#'!ii perso alului pe tru cali!ic#ri o!iciale "i acordarea asiste $ei pri asigurarea suportului "i mi)loacelor ecesare; = dup# termi area cursurilor e+,2%,$e, i+e2%2%i 3e i "#$%i$e se !ace pri e>ami #ri scrise/orale/lucr#ri practice; = docume tarea gradului de i struire.

..3 Ne-e"i#,#e, i "#$%i$ii *e$"& ,2%2%i poate ap#rea ' urm#toarele ca&uri. la a ga)area de perso al% pe tru salaria$i tra s!era$i sau deta"a$i; la -& 6#ie #i5,$e, rolului !iec#rui salariat privi d importa $a activit#$ilor des!#"urate la reali&area o(iectivelor ma ageme tului i tegrat; la utili&area de ec<ipame te% metode de lucru "i metode de co trol oi; la i troducerea sau modi!icarea regleme t#rilor legale; c' d se co stat# de!icie $e ' i struirea perso alului; cu oca&ia impleme t#rii sau modi!ic#rii *7,; pe tru a asigura u proces co ti uu de !ormare a perso alului !irmei ' scopul reali&#rii o(iectivelor declarate de 'm(u #t#$ire co ti u# a calit#$ii produsului/serviciului% prote)area mediului i co )ur#tor% reducerea riscurilor locurilor de mu c# "i pe tru satis!ac$ia clie tului; pe tru preg#tirea perso alului implicat ' preg#tirea situa$iilor de urge $# "i capacitate de r#spu s "i a perso alului care e>ercit# o activitate care este surs# de impacturi sem i!icative asupra mediului. ..4 Me#&3, 6i 3%$,#, i struirii se aleg ' !u c$ie de. cali!icarea de (a&# 5pro!esia "i ivelul studiilor6; preg#tirea compleme tar#;

Formular cod -F 423.02.1

PROCEDUR DE PROCES COMPETEN, INSTRUIRE SI CONTIENTIZARE


PP- 6.2.2
Ed. 1 Pag.7 /7 Rev. 0 Data 1.01.2009

e>perie $a ' dome iu; ceri $ele activit#$ii prestate ' orga i&a$ie 5dome iu% di!icultate% ivel te< ic etc.6.

... Ti*%$i 3e i "#$%i$i ....1 I "#$%i$i *$&fe"i& ,2e 2.2.1.1 *ta(ilirea ecesit#$ilor de i struire se !ace de c#tre co duc#torii locurilor de mu c# pe tru perso alul di su(ordi e% ' !u c$ie de sarci ile "i respo sa(ilit#$ile !iec#ruia "i a re&ultatelor evalu#rilor a uale% de regul# la !iecare ' ceput de a . 4cest ecesar de i struire se comu ic# la :iroul Resurse 9ma e% pe !ormularul &ecesar de instruire pentru anul..., cod F-122.01.1% ' care s' t speci!icate. um#rul de persoa e% tematica i struirilor/cali!ic#rilor ecesare etc. 2.2.1.2 *e! Resurse 9ma e% dup# e>ami area acestor ceri $e de i struire% ela(orea&# Planul anual de instruire% ' tocmit pe !ormular cod -F 122.02.1% care este ' ai tat spre a ali&# "i apro(are Director ?e eral. 4cest pla i clude programele de i struire% um#rul de participa $i% respo sa(ilii de reali&area programelor etc. @ectorii cursurilor pot !i e>ter i% repre&e ta $i ai u or orga i&a$ii a(ilitate ' acest se s% sau di tre speciali"tii orga i&a$iei. @ocul de des!#"urare a cursurilor poate !i sediul orga i&a$iilor ce sus$i cursurile sau sediul societatii. 4dmi istratorul apro(# resursele !i a ciare ecesare i struirilor. 2.2.1.3 , struirile e!ectuate la a ga)area perso alului sau la sc<im(area locului de mu c# au scopul de a !amiliari&a perso alul cu metodele "i compete $ele cerute pe tru reali&area sarci ilor% cu docume ta$ia a!ere t# activit#$ilor ce urmea&# s# le e>ecute% cu dispo&itivele% i stala$iile etc. Respo sa(ilitatea reali&#rii acestor i struiri revi e "e!ilor sectoarelor respective. 2.2.1.4 Docume tarea i struirilor se !ace pe 'ia de instruire i evaluare colectiv, !ormular cod -F 122.03.1% dup# o evaluare teoretic# 5scris#6 "i/sau practic#. Fi"ele de i struire se p#strea&# la Resurse 9ma e. @ista cu perso alul cali!icat se p#strea&# la Resurse 9ma e ....2 I "#$%i$i 7 3&)e i%2 ), ,8e)e #%2%i -,2i#'!ii 2.2.2.1 , struirile se !ac la impleme tarea docume telor sistemului de ma ageme t al calit#$ii% la apari$ia u or modi!ic#ri ale acestor docume te "i ori de c'te ori se co stat# de!icie $e ' !u c$io area sistemului. 2.2.2.2 R7, are respo sa(ilitatea i struirilor ' dome iul calit#$ii pe tru co duc#torii de directAi/departame te/servicii/(irouri% ace"tia av' d respo sa(ilitatea ca% la r' dul lor% s# i struiasc# perso alul di su(ordi e% ' co !ormitate cu pre&e ta procedur#. Docume tarea i struirilor ' dome iul *7, se reali&ea&# pe 'ia de instruire i evaluare colectiv, !ormular cod -F 122.03.1% care se p#strea&# la R7,. 2.2.2.3 Pe tru i struiri ' vederea o($i erii u or diplome de ma ager calitate/auditor calitate sau alte specialit#$i se apelea&# la lectori ai u or orga i&a$ii e>ter e speciali&ate. ....3 I "#$%i$i 7 3&)e i%2 ), ,8e)e #%2%i )e3i%2%i 2.2.3.1 , struirile se !ac la impleme tarea docume telor sistemului de ma ageme t de mediu% la apari$ia u or modi!ic#ri ale acestor docume te% la apari$ia u or regleme t#ri legale privitoare la mediu "i ori de c'te ori se co stat# de!icie $e ' !u c$io area sistemului% de c#tre Respo sa(il 7ediu. 2.2.3.2 :iroul Resurse 9ma e are respo sa(ilitatea me $i erii la &i a listei cu persoa ele "i !u c$iile/po&i$iile de$i ute ' orga i&a$ie care pot avea impacturi sem i!icative asupra mediului. 2.2.3.3 Respo sa(il 7ediu are respo sa(ilitatea i struirilor cu privire la mediu pe tru co duc#torii locurilor de mu c#/departame te/(irouri "i pe tru perso alul care e>ercit# o activitate care este surs# de impacturi sem i!icative asupra mediului sau este implicat ' preg#tirea situa$iilor de urge $# "i capacitate de r#spu s. Docume tarea i struirilor cu privire la mediu se reali&ea&# pe
Formular cod -F 423.02.1

PROCEDUR DE PROCES COMPETEN, INSTRUIRE SI CONTIENTIZARE

PP- 6.2.2
Ed. 1 Pag.7 /7 Rev. 0 Data 1.01.2009

'ia de instruire i evaluare colectiv, !ormular cod -F 122.03.1% care se p#strea&# la Respo sa(il 7ediu. 2.2.3.4 Pe tru i struiri ' vederea o($i erii u or diplome de ma ager mediu/auditor mediu/e>pert evaluator de mediu se apelea&# la lectori ai u or orga i&a$ii e>ter e speciali&ate. ....4 I "#$%i$i 7 3&)e i%2 SSM 6i SU 2.2.4.1 Respo sa(ilul **7 di orga i&a$ie e!ectuea&#. a6 i structa)ul la a ga)are/sc<im(area locului de mu c#; (6 i struiri periodice pe tru ' treg perso alul !irmei; c6 i struire la ' ceperea u ei lucr#ri oi. 2.2.4.2 Durata% periodicitatea "i actele ormative utili&ate la aceste i struiri s' t cele sta(ilite de regleme t#rile legale ' vigoare. 2.2.4.3 E!ectuarea i struirii se co !irm# ' 'ia individual de instructa( de SS), respectiv de S*% co !orm legisla$iei "i tematicilor emise. Fi"ele su(ordo a$ilor se p#strea&# de c#tre "e!ii locurilor de mu c#% iar ale "e!ilor se p#strea&# la *erviciul , ter de Preve ire "i Protec$ie ..6 C&)*e#e !' 2.1.1 8ompete $a perso alului care des!#"oar# activit#$i ce i !lue $ea&# calitatea produsului/serviciului% per!orma $a de mediu "i riscurile locurilor de mu c# se determi #. pri evalu#ri periodice% cel pu$i o dat# pe a % !olosi d 'ia de evaluare anual personal, !ormular cod -F 122.04.1 sau orice alt# modalitate adecvat# de evaluare; cu oca&ia auditurilor de sistem. 2.1.2 Respo sa(ilit#$ile "i autoritatea% ge eral# "i speci!ic#% pe tru to$i ma agerii% de la toate ivelurile% su t de!i ite e>plicit pri !i"ele posturilor. 2.1.3 Perso alul care des!#"oar# activit#$i speciali&ate este selectat $i ' d co t de preg#tirea pro!esio al#% e>perie $a "i compete $ele demo strate. ..9 C& 6#ie #i5,$e. M&#i+,$e 2.7.1 Politicile !irmei prev#d o preocupare co sta t# pe tru co "tie ti&area "i motivarea perso alului pe tru calitate % reali&area per!orma $ei de mediu% reducerea riscurilor locurilor de mu c#. 2.7.2 8omu icarea pri tr-u sistem corespu &#tor de i !ormare este u i strume t ese $ial pe tru co "tie ti&are "i motivare% asigur' d circula$ia (iu ivoc#% motiva t# a i !orma$iei% ceea ce determi # participarea perso alului la deci&ii "i sc<im(#ri. 7etodele de i !ormare s' t. scurte e>pu eri pre&e tate de co ducerea departame tului/!irmei; "edi $e operative de i !ormare; i !orm#ri docume tate; mi)loace te< ice de i !ormare. 2.7.3 -rga i&a$ia permite circula$ia asce de t# a i !orma$iei% de la e>ecuta t la !actorul de deci&ie% pri i i$ierea dialogului desc<is% perma e t% co tri(ui d ast!el la de&voltarea creativit#$ii perso ale "i de colectiv "i a u ei atitudi i po&itive% participative "i coopera te ' re&olvarea pro(lemelor. 2.7.4 4 ual/de &iua !irmei/la a ivers#rile importa te s' t !elicita$i "i recompe sa$i cu diplome "i !i a ciar a ga)a$ii !irmei ce au adus (e e!icii sus$i ute pri mu ca depus#. ..: ; $e8i"#$'$i2e re&ultate ' urma procesului de i struire s' t p#strate la :iroul Resurse 9ma e. 8erti!icatele% diplomele "i autori&a$iile i dividuale s' t predate a ga)atului la lic<idare.
Formular cod -F 423.02.1

PROCEDUR DE PROCES COMPETEN, INSTRUIRE SI CONTIENTIZARE 6. DOCUMENTE CONE<E +u este ca&ul 9. ;NRE=ISTRRI +ecesar de i struire pe tru a ul...% !ormular cod -F 122.01.1 Pla a ual de i struire% !ormular cod -F 122.02.1 Fi"# de i struire "i evaluare colectiv#% !ormular cod -F 122.03.1 Fi"# de evaluare a ual# perso al#% !ormular cod -F 122.04.1 Fi"e i dividuale de i structa) 5**7 "i *96 :. ANE<E 7odelele !ormularelor preci&ate la capitolul 7. , registr#ri

PP- 6.2.2
Ed. 1 Pag.7 /7 Rev. 0 Data 1.01.2009

Formular cod -F 423.02.1

PROCEDUR DE PROCES COMPETEN, INSTRUIRE SI CONTIENTIZARE

PP- 6.2.2
Ed. 1 Pag.7 /7 Rev. 0 Data 1.01.2009

Formular cod -F 423.02.1

PROCEDUR DE PROCES COMPETEN, INSTRUIRE SI CONTIENTIZARE

PP- 6.2.2
Ed. 1 Pag.7 /7 Rev. 0 Data 1.01.2009

+9

D4

Formular cod -F 423.02.1