Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE CONTROL AL CALITII, VERIFICRI I NCERCRI, COD PCCVI - ET execuie tencuieli interioare

Obiectiv : ...............................................................

Nr. Puncte de Parametri tehnologici Mijloace de Documente de Frecventa de Cine Documente Masuri ce se iau
Crt. control controlati masura, referinta control efectueaza de confirmat cand se constata
incercare, controlul abateri
verificare
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Proiectul de -Existenta desenelor de executie ; Studiu Caiet de sracini -La inceputul ef dep. - Se comleteaza
executie -Existenta pieselor scrise ; Analiza Proiect executiei; construcii documentatia
-Existenta indicatiilor necesare -La incheierea Resp.CTC prin procurare
pentru control, executie si incercare contractului. de la proiectant
2. Materiale si -Stabilirea calitatii materialelor conf. Vizual -certificate de calitate La fiecare lot Comisia de Registru Se interzice
materii prime documentelor, -certificate de aprovizionat receptie pentru utilizarea lor, se
conformitate receptia instiinteaza,
-certificate de garantie calitativa a directorul tehnic
-agremente tehnice materialelor producie, seful de
C 17/82 introduse in dep., furnizorul ISC
lucrare
3 Controlul si suprafata suport sa fie curata, fara Verificare vizuala C18/83 La finalul fiecrei Resp. CTC PVLA Pentru defecte
pregatirea urme de noroi, pete de grasime, PTE faze isolate se prepara o
stratului suport plasa de rabit sa fie bine ntinsa pasta din 2 parti
Planitate si verticalitate ipsos si o parte apa
4 Trasarea Grosime strat mortar Vizual C18/83 La terminarea Resp. CTC PVLA Refacerea suprafetei
suprafetelor de PTE fiecarei suprafete neconforme
tencuit
5.1 Executie se verifica daca spritul este suficient Vizual C18/83 La terminarea Resp. CTC PVLA Refacerea suprafetei
amorsare ntarit si daca suprafata este PTE CM 009 fiecarei suprafete neconforme
suprafete suficient de rugoasa la pipait cu
mna
5.2 Executie grund Grosime dreptarul, C18/83 La terminarea Resp. CTC PVLA Refacerea suprafetei
Verticalitate polobocul si firul PTE fiecarei faze de neconforme
Planeitate cu plumb lucrari, cel putin una
suprafata grundului sa fie uscata, si la 100 mp si cel
sa nu aiba granule de var nehidratat putin una la fiecare
incapere
5.3 Executarea Umflaturi, ciupituri, fisuri, lipsuri la dreptarul, C18/83 La terminarea Resp. CTC PV pe faze Refacerea suprafetei
stratului vizibil glafuri, pervazuri polobocul si firul PTE fiecarei faze determinante neconforme
Neregularitati ale suprafetelor cu plumb PVRF
Abateri la verticala
Abateri fata de orizontala la tavanuri
Abateri fata de verticala sau
orizontala a intrndurilor, iesinduri,
glafuri, ornamente, coloane, cornise,
solbancuri Abateri fata de raza la
suprafete curbe