Sunteți pe pagina 1din 14

PROCEDURA TEHNICA

TRANSILVANIA GRAND Editia : 1


PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 1 din 15

PREPARARE MIXTURI ASFALTICE SI TRANSPORT


COD: PT - 014

LISTA DE SEMNATURI

Intocmit Aprobat - Administrator


Nume si prenume Ing.Birsan Cornel Florin Crasnean
Data 01.02.2019 04.02.2019
Semnatura

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR

Nr. Editia: Revizia Data Parti modificate Aprobat /Nume /


Crt. Functia/Semnat.
1

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE

Nr. DESTINATAR Ex. Editia/ DATA SI NUME/SEMNATURA DE :


Crt Nr. Revizia PRIMIRE RETRAGERE
A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 2 din 15

1. SCOP
Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de preparare a
mixturilor asfaltice si asigurarea transportului lor la locul de punere in opera.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de
TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT S.R.L.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
 normative si standarde in vigoare;
 proiect tehnic;
 caiete de sarcini.

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI


Adezivitate - Caracteristica a liantilor din hidrocarburi exprimata prin rezistenta pe
care o opune la deslipire pelicula de bitum de pe granulele agregatelor naturale sub
actiunea tensiunilor interfaciale ale sistemului liant-agregat in prezenta apei.
Amorsare - Operatie de tratare cu liant din hidrocarburi a suprafetei unui strat suport
pentru a asigura conditiile de aderare a stratului rutier aplicat ulterior.
Anrobare - Operatie prin care granulele agregatelor naturale se acopera cu o pelicula
de liant din hidrocarburi
Liant bituminos - Denumire generala data liantilor pe baza de bitum (bitum natural
sau de petrol, emulsie bituminoasa, bitum taiat, subif).
Nisip bitumat - Nisip preanrobat cu liant bituminos
Mixtura asfaltica - Amestec de agregate naturale sau artificiale si filer in anumite
proportii aglomerat cu un liant bituminos printr-o tehnologie adecvata.
Mixturile asfaltice se utilizeaza pentru stratul de uzura (rulare) stratul de legatura
(binder) si strat de baza.
Mixturi asfaltice strat uzura:
BA – beton asfaltic
MAS – mixturi asfaltice stabilizate de tip “stone mastic asfalt “ cu scheletul mineral
robust stabilizat cu mastic
MAP – mixture asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate care
permit drenarea apei si reducerea volumului de zgomot
BAR - betoane asfaltice rugoase

Tabel A cf. normativ: Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera – indicative AND 605.

Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura


Nr. Clasa tehnica a Stratul de uzura
Crt. drumului Tipul si simbolul mixturii asfaltice
1 I, II, III Mixtura asfaltica stabilizata : MAS 12.5, MAS 16
Mixtura asfaltica poroasa : MAP 16
Beton asfaltic rugos : BAR 16
2 IV Mixtura asfaltica stabilizata : MAS 8, MAS 12.5, MAS 16
Beton asfaltic rugos : BAR 16
3 V Beton asfaltic BA 8, BA 12.5, BA 16
Beton asfaltic cu pietris concasat : BAPC 16
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 3 din 15

Tabel B cf. normativ: Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera – indicative AND 605.

Mixturi asfaltice pentru stratul de legatura


Nr. Clasa tehnica a Stratul de uzura
Crt. drumului Tipul si simbolul mixturii asfaltice
1 I, II, III Beton asfaltic deschis : BAD 20, BAD 25
2 IV, V Beton asfaltic deschis : BAD 20, BAD 25
Beton asfaltic deschis cu pietris concasat : BADPC 25
Beton asfaltic deschis cu pietris sortat : BADPS 25

Tabel C cf. normativ: Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera – indicative AND 605.

Mixturi asfaltice pentru stratul de baza


Nr. Clasa tehnica a Stratul de uzura
Crt. drumului Tipul si simbolul mixturii asfaltice
1 I, II, Anrobat bituminos cu criblura : AB16, AB 25
2 III Anrobat bituminos cu criblura : AB16, AB 25
Anrobat bituminos cu pietris concasat si min. 35 %
criblura : ABPCC 16, ABPCC 25
3 IV Anrobat bituminos cu criblura : AB16, AB 25
Anrobat bituminos cu pietris concasat : ABPC 25
4 V Anrobat bituminos cu criblura : AB16, AB 25
Anrobat bituminos cu pietris concasat : ABPC 25
Anrobat bituminos cu pietris sortat : ABPS 25

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Materiale. Conditii tehnice


5.1.1 Agregate
Agregatele care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa fie
conform specificatiilor SR EN 13043.

Tabel 1. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. Caracteristica determinata Conditii de calitate Metode de


Crt. pentru cribluri sort incercare
4-8 8-12.5(16) 16-25
1. Continut de granule in afara SR EN 933-1
sortului:
~rest pe ciurul superior (dmax), 5
% max. 10
~trecere pe ciurul inferior (dmax)
, %, max.
2. Coeficient de forma, %, max. 25 SR EN 933-4
3. Continut de impuritati – corpuri Nu se admit Visual
straine
4. Continut in particule fine sub 2.0 1.0 0.5 SR EN 933-1
0.063 mm, %, max
5. Calitatea particulelor fine 2 SR EN 933-9
(valoare in albastru), max.
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 4 din 15

6. Rezistenta Clasa tehnica I-II 18 SR EN 1097-2


la Clasa tehnica 20
fragmentare III
codeficient Clasa tehnica 24
LA, % max IV-V
7. Rezistenta la uzura (coefficient 20 - SR EN 1097-1
micro-Deval) %, max
8. Sensibilitatea la inghet – SR EN 1367-1
dezghet la 10 cicluri de inghet –
dezghet
~pierderea de masa (F), %, 3
max 20
~pierderea de rezistenta (DSla),
%, max.
9. Sensibilitatea la actiunea 3 SR EN 1367-2
sulfatului de magneziu % max.
10. Continutul de particule total 90 SR EN 933-5
sparte %, min. (pentru cribluri
provenid din roci detritice

Tabel 2. Nisip de concasaj utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. Caracteristica determinanta Conditii de calitate Metoda de


Crt. a nisipului obtinut incercare
prin concasarea
pietrei
1. Continut de granule in afara sortului 5 SR EN 933-1
~rest pe ciurul superior (dmax), %,
max.
2. Granulozitate Continua SR EN 933-1
3. Continut de impuritati: Nu se admit Visual
~corpuri straine, %, max.
4. Continut de particule fine sub 0.063 10 SR EN 933-1
mm, %, max
5. Calitatea particulelor fine (valoarea 2 SR EN 933-9
de albastru) max

Tabel.3 Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. Caracteristica Pietris sortat Pietris concasat Metoda de


Crt determinanta 4-8 8-16 16-25 4-8 8-16 16-25 incercare
1. Continut de granule SR EN
in afara sortului: 933-1
-rest pe ciurul 5 5
superior (dmax),%,
max
-trecere pe ciurul 10 10
inferior (dmin), %,
max.
2. Continut de particule - - - 90 90 90 SR EN
sparte, %, min 933 -5
3. Coeficient de forma 25 25 SR EN
%, max. 933-4
4. Continut de Nu se admit Nu se admit SR EN
impuritati 933-7
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 5 din 15

~corpuri straine
5. Continut in 2.0 1.0 0.5 2.0 1.0 0.5 SR EN
particule fine sub 933-1
0.063 mm. %, max
6. Rezistenta la 28 24 SR EN
fragmentare 1097-2
coefficient LA, %,
max.
7. Rezistenta la uzura 25 25 SR EN
coefficient micro- 1097-1
Deval, %, mac
8. Sensibilitatea la SR EN
inghet dezghet 1367-1
~pierderea de 3 3
masa (F), %, max.
9. Sensibilitate la SR EN
actiunea sulfatului 3 3 1367-1
de magneziu, max

Tabel 4 Nisip Natural utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. Caracteristica determinanta Conditii de Metoda de


crt calitate incercare
pentru
nisipul
natural
1. Continut de granule in afara sortului 5 SR EN 933-1
~rest pe ciurul superior (dmax),%, max.
2. Granulozitate continua SR EN 933-1
3. Continuta de impuritati: SR EN 933-7
~corpuri straine, %, max. Nu se admit si visual
~continut de humus (culoarea solutiei de Galben STAS 4606
NaHO), max.
4. Echivalent de nisip pe sort 0-4 85 SR EN 933-8
5. Continut de particule fine sub 0.063 mm, % 10 SR EN 933-1
max
6. Calitatea particulelor fine, sub 0.125 mm 2 SR EN 933-9
(valoare de albastru), max

Depozitare agregate
Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri prevazute cu
platform betonate, avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru
evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu
tipul si sursa de material pe care il contine.
Ritmicitatea verificarilor:
- 500 t pentru pietris sortat si concasat;
- 200t pentru nisip natural si nisip obtinut prin concasarea agregatelor de
balastiera
- 1000 t pentru cribluri
- 500 t pentru nisipul de concasare

5.1.2 Filer
Filerul (filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere) trebuie sa
corespunda prevederilor SR EN 13043 si STAS 539
Verificari pe filer:
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 6 din 15

- Granulometria si umiditatea pe lot, sau pentru max. 100 t.


Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare penumatica

- 5.1.3 Lianti
Liantii utilizati la prepararea mixturilor asfaltice:
- Bitum de clasa 35/50, 50/70 si 70/100 cf SR EN 12591
- Bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55, clasa 4 (penetratie
45/80) si clasa 5 (penetratie 40/100) cf. SR EN 14023

Verificarile privind calitatea liantilor se fac in conformitate cu prevederile SR EN


12591 + Anexa Nationala NB si SR EN 14023+Anexa nationala NB.
Bitumul, bitumul modificat si bitumul aditivat se depoziteaza separate in
rezervoare, pe tipuri de bitum.
Ritmicitatea verificarilor pe bitum:
- 500 t bitum/bitum modificat din acelasi sortiment

5.2. Compozitia mixturilor asfaltice:


Mixtura asfaltica stabilizata MAS:
- Criblura sort 4-8, 8-12.5 sau 8-16
- Nisip de concasare sort 0-4
- Filer
Mixtura asfaltica poroasa MAP
- Criblura 4-8, 8-16
- Nisip de concasare sort 0-2 sau 0-4
- Filer
Beton asfaltic rugos BAR
- Criblura 4-8, 8-16
- Nisip de concasare sort 0-4
- Filer
Beton asfaltic BA
- Criblura 4-8, 8-12.5 sau 8-16
- Nisip de concasare sort 0-4
- Nisip natural sort 0-4
- Filer
Beton asfaltic cu pietris concasat BAPC
- Pietris concasat sort 4-8, 8-16
- Nisip natural sort 0-4
- Filer
Beton asfaltic deschis cu criblura BAD
- Criblura sort 4-8, 8-16, 16-20 sau 16-25
- Nisip de concasare sort 0-4
- Nisip natural sort 0-4
- Filer
Beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC
- Pietris concasat sort 4-8, 8-16
- Nisip de concasare sort 0-4
- Nisip natural sort 0-4
- Filer
Beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS
- Pietris sort 4-8, 8-16, 16-25
- Nisip de concasare sort 0-4
- Nisip natural sort 0-4
- Filer
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 7 din 15

Anrobat bituminos cu criblura AB


- Criblura sort 4-8, 8-16, 16-25
- Nisip de concasare sort 0-4
- Nisip natural sort 0-4
- Filer
Anrobat bituminos cu criblura si pietris concasat ABPCC
- Criblura sort 4-8, 8-16, sau 16-25
- Pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-25
- Nisip de concasare sort 0-4
- Nisip natural sort 0-4
- Filer
Anrobat bituminos pietris concasat ABPC
- Pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-25
- Nisip de concasare sort 0-4
- Nisip natural sort 0-4
- Filer
Anrobat bituminos cu pietris sortat ABPS
- Pietris sortat sort 4-8, 8-16, sau 16-25
- Nisip natural sort 0-4
- Filer

Formula de reteta (compozitie) va fi stabilita pentru fiecare categorie de mixture si


va fi sustinuta de studiile si incercarile efectuate impreuna cu rezultatele obtinute.
In executie, este obligatorie transpunerea retelei pe statie, ceea ce consta in
verificarea respectarii retetei la statie, verificarea compozitiei si caracteristicile
mixturii realizate.

5.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice:


Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina in conformitate cu
prevederile SR EN 12697-6 si SR EN 12697-34:
- Stabilitatea S la 60 gr.C, KN
- Indice de curgere, I
- Raport S/I KN/mm
- Absortia de apa (%vol)
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin incercari
dinamice :
- Rezistenta la deformatii permanente
- Rezistenta la oboseala
- Modulul de rigiditate
- Volumul de goluri

Compozitia mixturilor asfaltice se stabileste pe baza unui studiu preliminar de


laborator, tinindu-se seama de respectarea conditiilor tehnice precizate in
prescriptiile tehnice impuse in caietul de sarcini. studiul preliminar de laborator
comporta urmatoarele incercari :
- incercarea Marshall (stabilitate la 60 C, indice de curgere <fluaj> la
60 C, densitate aparenta si absortia de apa) pentru 5 (cinci) continuturi de liant
repartizate de o parte si de alta a continutului de bitum retinut ;
- determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete cubice
(rezistenta la compresiune la 22 C, absortie in apa, densitatea aparenta).
Dozarea agregatelor naturale, filerului si liantului sint stabilite in functie de
greutatea totala a materialului granular in stare uscata, inclusiv parti fine.
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 8 din 15

Continutul optim de bitum rezidual se stabileste prin studii preliminare de


laborator conform SR EN 12697-33-35-36-37-38-39 si trebuie sa se incadreze in
limitele 5,7 ---- 6,7 % din masa mixturii asfaltice.
Caracteristicile fizico mecanice ale mixturii asaltice trebuie sa
indeplineasca in timpul studiului de laborator si in timpul controalelor de fabricatie
conditiile date in urmatorul tabel :
===================================================
Caracteristici Conditii de admisibilitate
===================================================
A. Caracteristici pe epruvete Marshal
- stabilitate la 60 C kN/min 5,000
- indice de curgere la 60 C 1/ 10 mm fluaj 15 --- 45
- absortia de apa % volum 1 --- 5
- densitate aparenta kg/dm minim 2.350
===================================================
B. Caracteristici pe epruvete cubice
- rezistenta la compresiune la
22 C N/mmp. minim 3,0
- absorbtia de apa - % volum 2 --- 6
- densitatea aparenta kg/dm minim 2.250
===================================================

5.4. Modul de fabricare a mixturilor asfaltice

 Statia de preparare a mixturilor asfaltice va trebui sa prezinte caracteristicile


tehnice pentru statia de preparare a mixturilor asfaltice preparate la cald
conform STAS 174-83.
 Statia de preparare este dotata cu dispozitiv de control a dozarii
componentelor.
 Statia de preparare a mixturii asfaltice dispune de rezervoare de stocare a
caror capacitate este cel putin egala cu consumul mediu si dispune de o joja in
prealabil etalonata si un dispozitiv capabil de a incalzi liantul pina la
temperatura necesara, in mod oblligatoriu se va evita supraincalzirea.
 Filerul se depoziteaza in incaperi acoperite, ferite de umezeala. Nu se admite
folosirea filerului aglomerat.
 Cantitatea de filer stocat va trebui sa permita alimentarea statiei cel putin o zi
de fabricatie.
 Agregatele naturale se depoziteaza pe sorturi in silozuri de tip descoperit,
etichetate pe platforme betonate amenajate cu pereti despartitori pentru
evitarea amestecarii si impurificarii lor.
 Dozarea agregatelor se face cu instalatie de dozare capabila sa introduca
agregate potrivit proportiilor fixate in functie de caracteristicile de scurgere iar
tolerantele dozajului agregatelor vor fi conform urmatorului tabel :

----------------------------------------------------------------------------------------
Definirea masurilor Tolerante admise
----------------------------------------------------------------------------------------
Dozaj bitum +2%
----------------------------------------------------------------------------------------
Dozaj agregate naturale +3%
----------------------------------------------------------------------------------------
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 9 din 15

Dozaj nisip +5%


----------------------------------------------------------------------------------------
Continutul de apa a agregatelor dupa stocare + 0,5 %
----------------------------------------------------------------------------------------
Temperatura liantului + 0,5 %
----------------------------------------------------------------------------------------
 Se vor lua masuri pentru evitarea incalzirii agregatului la o temperatura care
sa antreneze arderea liantului.
 Statia de preparare a mixturii asfaltice trebuie sa dispuna de un sistem de
alimentare si dozare a liantului, fie in greutate, fie volumetric. Statia de
preparare a mixturilor asfaltice trebuie sa fie echipata cu un malaxor capabil
de a produce mixturi asfaltice omogene. Trebuie prevazut un sistem de
blocare impiedicand golirea malaxorului atit timp cit durata de malaxare nu a
fost atinsa.
 La fabricarea mixturilor asfaltice se va tine cont ca durata de malaxare a
sarjei de mixturi sa fie minim 115 secunde care va duce la obtinerea unei
mixturi omogene.
 Temperatura agregatelor naturale, liantului si mixturii asfaltice la iesirea din
malaxor sint aratate in urmatorul tabel :
----------------------------------------------------------------------------------------
Definirea masurilor
----------------------------------------------------------------------------------------
Agregate naturale 160 --- 160 C
----------------------------------------------------------------------------------------
Bitum D 80 – 120 150 --- 170 C
----------------------------------------------------------------------------------------
Mixtura asfaltica la iesire din malaxor 150 --- 170 C
Nota: Verificarea temperaturii bitumului se face prin:
- sensor de temperatura, cu afisaj extern, montat pe rezervoarele de bitum
- pupitru de comanda prin sensor montat inainte de intrarea bitumului in
malaxor

Mixtura asfaltica in statiile de preparare a mixturilor asfaltice este supusa


controlului de calitate a caror frecventa este aratata in urmatorul tabel :
----------------------------------------------------------------------------------------
Faza de Natura controlului Categoria control. Frecventa control.
executie sau incercarii A B sau incercarii
----------------------------------------------------------------------------------------
Studiu Studiul compozitiei * Inainte de inceperea
fabricatiei
-------------------------------------------------------------------------------------
Fabricatie Controlul reglajului Inainte de inceperea
statiei de asfalt * fabricatiei
Continutul de bitum * Zilnic
Granulometria amestec. * Zilnic
Temperatura agregatelor * Permanent
Temperatura bitumului * Permanent
Temperatura mixturi * Permanent
Caracteristicile fizico-
mecanice ale mixturi
asfaltice * 1 la fiecare 500 mc
----------------------------------------------------------------------------------------
* A - incercari preliminare de informare
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 10 din 15

B - control de calitate

I. Conditii de mediu si tehnice


Mixturile asfaltice se fabrica doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de
peste 10º C, in perioada martie-noiembrie. De asemeni, fabricatia se intrerupe pe
timp de ploaie.
Fabricarea mixturilor asfaltice se realizeaza in statii de preparare dotate cu
urmatoarele instalatii si dispozitive:
- pupitru de comanda;
- predozator agregate;
- uscator agregate;
- dispozitiv de resortare a agregatelor;
- dispozitiv de dozare gravimetrica a agregatelor;
- dispozitiv de dozare gravimetrica a filerului;
- dispozitiv de dozare volumetrica a bitumului;
- malaxor;
- dispozitiv de filtrare ecologic;
- dispozitiv de transport al sarjelor de mixtura proaspata catre buncarul de
stocare (cupa schip);
- dispozitive de monitorizare si masurare a temperaturilor;
- buncar de stocare;
- tancuri de bitum dotate cu instalatie de incalzire si recirculare;
- pompa de bitum;
- siloz pentru depozitarea filerului;
- compresor de aer;
- gospodarie de carburanti pentru incalzirea bitumului si uscarea agregatelor
(pentru instalatiile care nu utilizeaza gaze naturale).
De asemeni, statia de preparare este dotata cu un incarcator frontal pentru
profilarea agregatelor si alimentarea buncarelor predozatorului, autotransportoare de
filer si de bitum.
II. Procese premergatoare
- dupa incheierea contractului de executie in care se prevede prepararea
mixturilor asfaltice si dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati,
conducerea dispune sefului de laborator prelevarea de probe din produsele
ce vor fi utilizate la prepararea mixturilor si analizarea lor, in vederea
elaborarii retetei / retetelor de fabricatie;
- agregatele naturale se depoziteaza pe sorturi, pe platforme amenajate
(betonate), pentru evitarea amestecarii sau impurificarii lor si avind asigurata
scurgerea apelor pluviale;
- filerul se depoziteza in silozuri cu incarcare pneumatica, eliminindu-se astfel
posibilitatea aglomerarii acestuia sub efectul umiditatii atmosferice;
- bitumul se depoziteaza in tancuri termoizolate, special amenajate, in care
exista posibilitatea aducerii acestuia la temperatura optima de utilizare si
mentinerea acesteia pina la epuizarea incarcaturii respective, precum si
recircularea lui.
III. Procese curente
- dupa insusirea de catre client a retetei / retetelor de preparare a mixturilor se
trece la procesul propriuzis de fabricatie;
- dupa verificarea modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor
specifice statiei, se trece la incarcarea cu agregate a buncarelor
predozatorului;
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 11 din 15

- alimentarea buncarelor predozatorului se face cu incarcatorul frontal, pe la


partea superioara a lor;
- se verifica temperatura bitumului si traseul acestuia, se porneste pompa de
bitum si se face o recirculare in tanc de circa 2-3 minute;
- se pornesc benzile transportoare, cupele reci, cupele calde, ciurul rotativ,
filtrul de praf, malaxorul si snecurile;
- se porneste uscatorul;
- se aprinde focul la arzatorul uscatorului cu 2-3 minute inainte de a introduce
agregatele;
- se pornesc variatoarele buncarelor predozatorului;
- ordinea de descarcare a sorturilor din buncare este sort mare urmat de
sorturi fine, in vederea prevenirii contactului direct cu banda transportoare a
granulelor fine si lipirea acestora de covorul de cauciuc care sa le antreneze
in afara spatiului tehnologic;
- dupa uscarea agregatelor si incalzirea lor la temperatura prescrisa, prin
reglarea debitului de ardere, acestea, prin intermediul cupelor calde, sunt
transportate catre dispozitivul de resortare, rezultind in urma ciuruirii trei
sorturi;
- temperatura maxima de incalzire a agregatelor sau bitumului este de 190 ºC,
in vederea eliminarii posibilitatii de aparitie a fenomenului de ardere a
bitumului;
- respectind cantitatile stabilite prin reteta, operatorul cintareste sorturile si le
introduce in cutia de amestec in ordinea: sort I, sort II si sort III;
- se introduce in cutia de amestec, dupa cintarire, filerul;
- analog se procedeaza cu liantul;
- in cazul dozarii volumetrice a bitumului se tine seama de faptul ca densitatea
acestuia la temperaturi de 160 – 180 ºC este de 900-917 kg/mc, ceea ce
corespunde la 1,09 – 1,11 l pentru 1 kg de bitum;
- introducerea bitumului in cutia de amestec determina inceputul timpului de
malaxare a amestecului;
- timpul de malaxare este cuprins intre 30 – 50 secunde, in functie de
granulometria stabilita prin reteta;
- regimul termic este urmarit in mai multe puncte: la iesirea din uscator si in
buncarul de depozitare a sorturilor pentru agregate, in tanc pentru bitum si in
malaxor pentru mixtura proaspata;
- mixtura rezultata este transportata cu ajutorul cupei schip in buncarul de
stocare;
- seful de laborator transmite zilnic reteta / retetele de preparare operatorului,
acesta preluind datele in cadrul jurnalului de fabricatie mixturi;
- in cazul schimbarii retetei de preparare, buncarele predozatorului care contin
sorturi neutilizabile, sunt golite si alimentate cu sorturile corespunzatoare noii
retete;
- la punerea retetei pe statie se calibreaza variatoarele buncarelor
predozatorului si se analizeaza, din punct de vedere granulometric, amestecul
mineral obtinut;
- calibrarea se rectifica pina la obtinerea curbei granulometrice ceruta prin
reteta de preparare;
- verificarea dozajelor de liant se face pe probe de mixtura proaspata, la
inceputul zilei de lucru si la fiecare 200 – 400 t fabricate;
- seful de laborator completeaza zilnic, in jurnalul de laborator, evidenta
incercarilor efectuate pentru controlul calitatii mixturii preparate si a
produselor componente;
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 12 din 15

Calitatea mixturii asfaltice va fi atestata prin certificat de calitate elaborat pe baza


incercarilor si analizelor de laborator.

Transportul mixturilor asfalice:

Transportul mixturii asfaltice se realizeaza cu autobasculante adecvate, dotate cu


prelate, urmarindu-se ca pierderea de temperatura pe timpul transportului sa fie
minima.
Pentru realizarea unor conditii de transport optime este necesara buna functionare a
mijloacelor auto precum si existenta unor dotari specifice, astfel:
- asigurarea bascularii pe spate;
- asigurarea lungimii in consola a benei (partea din spate) care sa permita
bascularea aproape de mijlocul buncarului repartizatorului astfel incit mixtura
sa nu fie deversata pe partea carosabila.
II. Procese premergatoare
- se face corelarea capacitatii de transport cu cea de preparare si cea de
asternere;
- se curata benele de corpuri straine si se stropesc cu emulsie de sapun si apa;
- se asigura inchiderea etansa a oblonului spate;
- se verifica existenta si starea prelatelor de protectie.
III. Procese curente
- autobasculanta se pozitioneaza sub buncarul de stocare a mixturii;
- dupa ce in buncar a fost stocata cantitatea de mixtura solicitata sau, atunci
cind aceasta cantitate depaseste capacitatea de stocare, se deschid trapele
de evacuare;
- temperatura mixturii la incarcarea in autobasculanta este cuprinsa intre 160
– 170 ºC iar la sosirea la punctul de lucru este minim 150 ºC;
- dupa incarcare se fixeaza prelata de protectie deasupra benei;
- soferul primeste bonul de transport, urmind ca jumatatea reprezentind bonul
de primire sa fie returnat la statie, confirmat de primitor;
- bonul de transport cuprinde informatii privind producatorul, semnatura
acestuia, destinatarul, tipul mixturii, punctul de lucru, cantitatea si ora de
livrare, distanta de transport, temperatura la plecarea din statie si la primire,
numarul de inmatriculare al autobasculantei, semnatura de primire;
- in timpul transportului se vor evita stationarea inutila si utilizarea unor rute
ocolitoare, realizindu-se astfel durata de transport scontata;
- in caz de defectiuni pe traseu, este obligatorie remorcarea imediata a
mijlocului de transport pentru evitarea racirii mixturii.

6. RESPONSABILITATI

6.1 Sef proiect executie


 Urmareste ducerea la indeplinire a termenelor stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor.
 Aproba procurarea de materiale si produse precum si angajarea de servicii numai
de la subcontractanti care asigura conditiile prevazute de Regulamentul privind
agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii si
de Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii
 Dispune oprierea lucrarilor ori de cate ori se constata abateri de la cerintele de
calitate, stabileste tratarea neconformitatilor si aplicarea de masuri corective.

6.2 Controlorul tehnic de calitate


PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 13 din 15

 Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au


constat abateri de la proiect si reglementarile tehnice si s-au utilizat produse
care nu sunt conforme cu conditiile specificate, verifica si asigura ca
neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate conform procedurii.
 Elaboreaza planul de control calitate
 Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea
proceselor respective si eliminarea cauzelor de functionare necorespunzatoare.
In efectuarea controalelor se bazeaza pe prevederile procedurilor sistemului de
management al calitatii si pe procedurile de process, respective a planului
calitatii specific lucrarii.
 Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscribe in
rapoartele de neconformitate cu propuneri de actiuni corrective si preventive si
totodata stabileste impreuna cu seful de santier masurile necesare pentru
remedierea deficientelor constatate, pe care le inscrie in nota de control.
 Verifica colectarea, indexarea, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea
inregistrarilor calitatii. In acest sens controleaza intocmirea documentatiei
privind executia lucrarilor conform prevederilro Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

6.3. Responsabilul tehnic cu executia atestat


 Asigura ca executia lucrarilor de constructii sa se desfasoare conform
prevederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satisfacere
conditiile specificate referitoare la calitate.
 Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor
de executie verificate de specialist verificatori de proiecte atestati.
 Raporteaza Directorului General modul de functionare a sistemului de
management al calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in
cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedirea
acestora.
 Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorizari si verificari continue ale
stadiului executiei efectuand urmatoarele verificari:
- Verifica si elaboreaza proiecte tehnologice de executie, procedure tehnice
si proiecte de organizare
- Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile calitatii intocmite
pe parcursul realizarii acestora
- Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de contructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde
- Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respectarii Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor si a executiei lucrarilor de contructii
 Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa
cum s-a definit in planul calitatii si/sau in procedurile documentate pe tot
parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care
sunt effectuate inspectiile si incercarile cerute.

6.4.Responsabilul de productie la statia de preparare mixturi asfaltice


 instruieste personalul din punct de vedere tehnic si al SSM si admite la lucru
numai persoane odihnite, apte de a executa procedura;
 instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura
realizarea performantelor de mediu stabilite;
 organizeaza punctul de lucru si raspunde de aplicarea corecta a acestei
proceduri;
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
PREPARARE MIXTURI ASFALTICE Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-014
SI TRANSPORT
Pag. 14 din 15

 raspunde de calitatea produselor fabricate si de efectuarea inregistrarilor stabilite


prin planul de control calitate si verificari;
 verifica consumurile specifice de produse si coreleaza necesarul de produse cu
procesul de aprovizionare;
 asigura functionarea corecta si la parametri normali a tuturor instalatiilor,
utilajelor si aparaturii aferente statiei de preparare;
 participa efectiv la obtinerea acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei;
 implementeaza actiunile corective si preventive dispuse, la termenele stabilite.
 Seful de statie raspunde de respectarea retetei cadru intocmit de un laborator
autorizat in conformitate cu comanda inaintata ;
 Seful de statie va expedia betonul asfaltic insotit de un bon de transport in care se
specifica ora livrarii, cantitatea, distanta de transport si datele importante despre
tipul mixturii, cantitatea de bitum, filer, agregate;
 Raspunde de utilizarea in executie numai a produselor si a procedeelor prevazute
in proiecte , certificate calitativ sau pentru care exista agremente tehnice ,
accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant cu acordul investitorului.

7. INREGISTRARI - FORMULARE

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:


 Certificat de calitate pentru agregate.
 Certificate de calitate pentru liantul bituminos si filer
 Buletin de analiza pentru agregate emise de laborator.
 Buletin metrologic de analiza privind verificarea dozajelor.
 jurnal de activitate;
 registru de laborator;
 declaratie de conformitate;
 bon de transport.

S-ar putea să vă placă și