Sunteți pe pagina 1din 5

PROCEDURA TEHNICA

TRANSILVANIA GRAND Editia : 1


EXECUTAREA SUBTRAVERSARILOR Cod
CONSTRUCT S.R.L. PTE-054 Revizia: 1
PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A
SUPRATRAVERSARILOR
Pag. 1 din 7

EXECUTAREA SUBTRAVERSARILOR
PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A
SUPRATRAVERSARILOR
COD: PT - 054

LISTA DE SEMNATURI

Intocmit Aprobat - Administrator


Nume si prenume Ing.Birsan Cornel Florin Crasnean
Data 01.02.2019 04.02.2019
Semnatura

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR

Nr. Editia: Revizia Data Parti modificate Aprobat /Nume /


Crt. Functia/Semnat.
1

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE

Nr. DESTINATAR Ex. Editia/ DATA SI NUME/SEMNATURA DE :


Crt Nr. Revizia PRIMIRE RETRAGERE
A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
EXECUTAREA SUBTRAVERSARILOR Cod
CONSTRUCT S.R.L. PTE-054 Revizia: 1
PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A
SUPRATRAVERSARILOR
Pag. 2 din 7

1. SCOP
Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de executie a
subtraversarilor si supratraversarilor

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de
TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT S.R.L.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
 normative si standarde in vigoare;
 proiect tehnic;
 caiete de sarcini.

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI


Subtraversare : actiunea de trecere a unor conducte, tubulatura, tevi, etc sub
sistemul drumului sau al vaii, raului.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1 TEHNOLOGIA DE EXECUTIE


Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezinta un sistem de foraj rotativ hidrodinamic,
dirijat si axat pe trei principii tehnologice de baza:
5.1.1.. Utilizarea unei sape de foraj avand forma unui sfredel cu dalta in lance;
5.1.2. Avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de
injectii sub presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila
bentonitica (datorita proprietatilor tixotropice ale acestui tip de argila, noroiul de foraj
indeplineste si rolurile de stabilizator al gaurii de foraj si agent de ungere);
5.1.3. Pilotarea dirijata de la suprafata a tijelor si dispozitivului de forare, prin
teleghidaj, cu ajutorul unui emitator de unde electromagnetice plasat in interiorul
sapei, care transmite in permanenta parametrii, precum si adancimea la care se afla
sapa, inclinarea sapei in % si orientarea varfului sapei in sistem orar. Aceste informatii
sunt primite la suprafata terenului de un receptor -emitator portabil, care le afiseaz a in
orice moment si le pune la dispozitia persoanei care dirijeaza executia forajului pilot.
Instantaneu, datele sunt retransmise unui receptor fix instalat pe echipamentul de
foraj, unde apar pe ecranele citite de operatorul echipamentului. Pe langa datele de
mai sus, sonda din interiorul sapei mai transmite informatii cu privire la temperatura
mediului in care se afla si gradul de incarcare a bateriilor care o alimenteaza. Pe baza
datelor primite, navigatorul (persoana care dirijeaza executia forajului p ilot) transmite
in permanenta operatorului instructiuni de orientare si inaintare a sapei, permitand
astfel respectarea traseului proiectat si evitand contactul cu retelele subterane
cunoscute si iesind la suprafata in punctul prestabilit, precizia fiind d e ±5-20 cm.
5.2 ETAPE TEHNOLOGICE:
Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive:
5.2.1. Etapa initiala, a forajului pilot cuprinde forarea terenului la diametrul descris de
sapa de forare la inaintare, presarea later ala a materialului desprins si fixarea acestuia
in pereti, gaura de foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de foraj injectat.
5.2.2. Etapa a 2-a, a forajului de largire, cuprinde demontarea sapei de foraj la
extremitatea indepartata a forajului, in locuirea cu un cap largitor de diametru superior
sapei cu cca. 30% si retragerea la punctul initial de plecare (unde se afla echipamentul
de foraj) a tijelor de forare impreuna cu largitorul. Odata cu retragerea coloanei de
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
EXECUTAREA SUBTRAVERSARILOR Cod
CONSTRUCT S.R.L. PTE-054 Revizia: 1
PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A
SUPRATRAVERSARILOR
Pag. 3 din 7

sprijin impreuna cu largitorul, coloana se completeaza in urma cu sprijin de foraj, astfel


incat, desi largitorul se aproprie in permanenta de echipamentul de foraj, lungimea
intregii coloane ramane constanta, extremitatea opusa echipamentului fiind mereu la
suprafata.
Aceasta operatiune se repeta consecutiv, cu diametre din ce in ce mai mari, pana se
ajunge la diametrul necesar pentru pozarea tevii. Conform tehnologiei forajului
orizontal dirijat, acest diametru trebuie sa fie cu cca. 30% mai mare decat diametrul
tevii care se
pozeaza.
5.2.3. Etapa a 3-a, a pozarii conductei in subteran, cuprinde executarea unei ultime
largiri cu largitorul final la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce urmeaza
a fi pozata in teren. Intreg ansamblul format din: sprijin, capul largitor, c apul de
prindere a tevii si teava este tras prin deschiderea executata in capul primelor doua
etape, catre echipamentul de foraj. Cand intreg ansamblul este scos la suprafata, la
amplasamentul echipamentului, dispozitivele de largire si prindere sunt detas ate de
teava, aceasta ramanand in subteran, in acest fel atingandu -se scopul intregii operatii.
A doua largire executata la tragere are rolul de a impinge in peretii gaurii de foraj
materialul sapat si de a-l compacta, astfel ca, datorita acestei operatii si a noroiului de
foraj cu rol de stabilizare si lubrefiere, peretii gaurii nu se prabusesc si forajul isi
pastreaza diametrul o perioada relativ lunga de timp (de ordinul a cateva zile),
suficienta pentru a permite tragerea tevii fara pericol.
Dupa pozarea tevii, in decurs de cateva zile, prin drenarea treptata a apei din
compozitia noroiului de foraj, materialul excavat in timpul forajului si peretii gaurii vor
tinde sa ocupe intregul spatiu ramas, astfel incat, in final, teava pozata va fi in contact
di rect cu pamantul pe intreaga suprafata. Intregul proces de executie a lucrarii va
cuprinde:
a). Radiodetectie in verificarea planurilor de situatie puse la dispozitie de beneficiarul
lucrarii si/sau efectuarea investigatiilor de teren cu ajutorul echipam entului georadar,
pentru depistarea obstacolelor existente;
b). Prelucrarea informatiilor obtinute;
c). Alegerea traseului forajului, impus de obstacolele depistate si de materialul tevii si
aprobarea lui de catre proiectant;
d). Executia forajului propriu-zis, conform etapelor tehnologice descrise si pozarea
tevii;
e). Controlul adancimii pozarii conductei se face fie cu ajutorul aparatului de detectie
fie prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare, intocmindu -se
procese verbale intre constructor si beneficiar (diriginte).
f). Receptia lucrarii.

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

6.1 Sef proiect executie


 Urmareste ducerea la indeplinire a termenelor stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor.
 Aproba procurarea de materiale si produse precum si angajarea de servicii numai
de la subcontractanti care asigura conditiile prevazute de Regulamentul privind
agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii si
de Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii
 Dispune oprierea lucrarilor ori de cate ori se constata abateri de la cerintele de
calitate, stabileste tratarea neconformitatilor si aplicarea de masuri corective.

6.2 Sef santier


PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
EXECUTAREA SUBTRAVERSARILOR Cod
CONSTRUCT S.R.L. PTE-054 Revizia: 1
PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A
SUPRATRAVERSARILOR
Pag. 4 din 7

 Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea


lucrarilor
 Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
 Raspunde de efectuarea inspectiilor si a incercarilor prevazute in PCCVI
 Raspunde de utilizarea in executia numai a produselor si procedeelor prevazute
in proiecte, certificate calitativ sau pentru care eixsta agremente tehnice,
accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant cu acordul investitorului.
 Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participle la verificarea
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor
necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor.
 Raspunde de solutionarea neconformitatilor, a defectelor si neconcordantelor
aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant.
 Opreste utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator buletine de
incercare din care rezulta ca nu se indeplinesc conditiile de calitate, opreste de
asemenea executia lucrarilor la care buletinele de incercare indica existent unor
abateri de la prevederile proiectelor sau de la cerintele de calitate.
 Supune la receptive numai lucrari care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au predate investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei.
 Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documente de receptive a lucrarilor de constructii.
 Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corrective si preventive necesare
eliminarii cauzelor neconformitatii constatate la executia lucrarilor ca urmare a
auditurilor interne, a controlului calitatii lucrarilor sau a inspectiilor organelor
abilitate.
 Raspunde de respectarea conditiilor de manipulare, transport, depozitare a
materialelor si produselor si de livrarea acestora la punctele de lucru cu
documente de certificare a calitatii.

6.3 Controlorul tehnic de calitate
 Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au
constat abateri de la proiect si reglementarile tehnice si s-au utilizat produse
care nu sunt conforme cu conditiile specificate, verifica si asigura ca
neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate conform procedurii.
 Elaboreaza planul de control calitate
 Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea
proceselor respective si eliminarea cauzelor de functionare necorespunzatoare.
In efectuarea controalelor se bazeaza pe prevederile procedurilor sistemului de
management al calitatii si pe procedurile de process, respective a planului
calitatii specific lucrarii.
 Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscribe in
rapoartele de neconformitate cu propuneri de actiuni corrective si preventive si
totodata stabileste impreuna cu seful de santier masurile necesare pentru
remedierea deficientelor constatate, pe care le inscrie in nota de control.
 Verifica colectarea, indexarea, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea
inregistrarilor calitatii. In acest sens controleaza intocmirea documentatiei
privind executia lucrarilor conform prevederilro Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

6.4 Responsabilul tehnic cu executia atestat


PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
EXECUTAREA SUBTRAVERSARILOR Cod
CONSTRUCT S.R.L. PTE-054 Revizia: 1
PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT SI A
SUPRATRAVERSARILOR
Pag. 5 din 7

 Asigura ca executia lucrarilor de constructii sa se desfasoare conform


prevederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satisfacere
conditiile specificate referitoare la calitate.
 Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor
de executie verificate de specialist verificatori de proiecte atestati.
 Raporteaza Directorului General modul de functionare a sistemului de
management al calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in
cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedirea
acestora.
 Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorizari si verificari continue ale
stadiului executiei efectuand urmatoarele verificari:
- Verifica si elaboreaza proiecte tehnologice de executie, procedure tehnice
si proiecte de organizare
- Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile calitatii intocmite
pe parcursul realizarii acestora
- Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de contructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde
- Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respectarii Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor si a executiei lucrarilor de contructii
 Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa
cum s-a definit in planul calitatii si/sau in procedurile documentate pe tot
parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care
sunt effectuate inspectiile si incercarile cerute.

6.5 Topograf

-Trasarea se executã de cãtre un topometrist care predã responsabilului de


lucrare ţãruşii, acesta având obligaţia sã îi pãstreze în aşa fel încât sã evite deplasarea
lor în plan vertical şi orizontal.
-Topometristul trebuie sã cunoascã în detaliu activitatea cuprinsã în prezenta
procedurã, putând sã defineascã şi sã mãsoare cu claritate etapele.
-Documentele necesare pentru realizarea prezentei proceduri sunt:
•proiectul de execuţie
•planul de trasare
•caietul de sarcini
Responsabilitatea efectuarii operatiilor revine sefului punctului de lucru si a
sefului de santier. Verificarea lucrarilor se face de catre responsabilul CQ care va
informa responsabilul tehnic cu executia de verificarile facute. Acesta va face
inregistrarile in dosarul lucrarilor verificate. Directorul general adjunct va notifica in
scris si alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata
executiei.

7. INREGISTRARI - FORMULARE

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:


- ordin de incepere a lucrarilor
- proces verbal de predare – primire amplasament
- proces verbal de trasare a lucrarilor
- formulare pentru inregistrarea masuratorilor

S-ar putea să vă placă și