Sunteți pe pagina 1din 9

PROCEDURA TEHNICA

TRANSILVANIA GRAND Editia : 1


LUCRARI DE COFRAJE, Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-017
SUSTINERI SI SPRIJINIRI
Pag. 1 din 10

LUCRARI DE COFRAJE, SUSTINERI SI SPRIJINIRI


COD: PT - 17

LISTA DE SEMNATURI

Intocmit Aprobat - Administrator


Nume si prenume Ing.Birsan Cornel Florin Crasnean
Data 01.02.2019 04.02.2019
Semnatura

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR

Nr. Editia: Revizia Data Parti modificate Aprobat /Nume /


Crt. Functia/Semnat.

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE

Nr. DESTINATAR Ex. Editia/ DATA SI NUME/SEMNATURA DE :


Crt Nr. Revizia PRIMIRE RETRAGERE
A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
LUCRARI DE COFRAJE, Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-017
SUSTINERI SI SPRIJINIRI
Pag. 2 din 10

1. SCOP
Procedura are ca scop prezentarea operatiilor si masurilor necesare a se realiza in
vederea confectionarii si montarii cofrajelor structurilor de rezistenta cit si a cofrajelor de
rost ale fazelor de turnare individuale, aferente structurilor din beton si beton armat.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de
TRANSILVANIA GRAND CONSTRUCT S.R.L.

3.DOCUMENTE DE REFERINTA

 normative si standarde in vigoare;


 proiect tehnic;
 caiete de sarcini.

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI

Formă în care se toarnă betonul proaspăt şi se menţine


Cofraj până la întărire pentru realizarea elementelor şi părţilor de
structură din beton

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1.CONDITII PREALABILE
5.1.1.Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferenta lucrarii, precum si a
prezentei prevederi.
5.1.2.Instruirea personalului care concura la realizarea lucrarilor de cofraje in scopul
insusirii proiectelor de executie, caietelor de sarcini, normativelor si procedurilor care se
refera la faza respectiva de lucru.
5.1.3.Asigurarea pe santier, dupa caz, a panourilor de cofraje metalice sau/si a
materialului lemnos ( panouri sau/si foi tego,cherestea ), a profilelor metalice si a
materialelor de imbinare ( cuie, prezoane, piulite tronconice, buloane, piulite normale,
saibe, blocaje, sirma neagra de 3-4 mm, etc.
), receptionate si depozitate conform normativelor si standardelor in vigoare.
5.1.4.Dotarea formatiilor de dulgheri de la atelierele de confectie a cofrajelor de lemn cu
masini unelte, scule, dispozitive si aparate de masura sau control precum masina de taiat
la grosime, masina de geluit, circulare, masina de faltuit, rindele, boloboc, furtune de
nivel, metru si ruleta de masurat lungimi, echere, tipare, sabloane, fire cu plumb, etc.,
precum si dotarea cu platforma-poligon de masurare, trasare si asamblare a cofrajelor cu
simpla sau dubla curbura, inclusiv a sustinerilor acestora ( cintre, romanate,rame, etc. ).
5.1.5.Dotarea cu unelte de lucru specifice echipelor precum: ciocane, tesle, fierastraie de
mina, fire cu plumb, metre si rulete de masura, furtune de nivel, boloboc, etc..
5.1.6.Asigurarea utilitatilor la locul de montare a cofrajelor:
-Alimentarea cu energie electrica de forta si iluminat.
-Racordarea la instalatiile de apa si aer comprimat.
-Destinarea macaralelor care vor deservi executia cofrajelor.
-Asigurarea mijloacelor de transport pentru materiale.
5.1.7.Verificarea conditiilor legate de suprafata betonata anterior, pe care urmeaza a se
monta noile cofraje si anume; gradul de finisare si curatire, cote de nivel si dimensiuni in
plan conform proiect.
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
LUCRARI DE COFRAJE, Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-017
SUSTINERI SI SPRIJINIRI
Pag. 3 din 10

5.1.8.Materializarea axelor principale si a bornelor de control cherneruite la cota si in


locuri usor accesibile, pentru fiecare faza de lucru.
5.1.9.Existenta inregistrarilor de calitate pentru montaj armatura si piese metalice
inglobate, conform planurilor de executie.
5.2.MASURI PREVENTIVE
Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor de
protectia muncii si PSI corespunzatoare activitatilor desfasurate.

5.3.ACTIUNI IMPLICATE
-Confectionarea cofrajelor
-Depozitarea si receptia cofrajelor
-Pregatirea lucrarii
-Decofrarea
-Pregatirea cofrajelor pentru un nou ciclu
5.4.PROCES TEHNOLOGIC
5.4.1.Confectionarea cofrajelor.
5.4.2.Cofrajele se pot confectiona din lemn sau din produse pe baza de lemn, metal,
produse pe baza de polimeri.
Materialele utilizate, vor fi avizate de proiectant si ele trebuie sa corespunda
reglementarilor specifice in vigoare, pentru a asigura realizarea unei suprafete de beton
corespunzatoare tipului de finisaj specificat prin proiect.
5.4.3.Confectionarea cofrajelor se va face pe baza unui proiect tehnologic si cuprinde
doua parti distincte:
- confectionarea sau a cofrajului propriu-zis;
- confectionarea elementelor de sustinere si sprijin ale cofrajelor.
5.4.4.Pentru confectionarea acestor componente ale cofrajului se intocmesc schite de
detaliu pentru fiecare piesa componenta in cazul in care proiectul nu este suficient de
detaliat, care va sta la baza confectiilor din ateliere.
5.4.5.Pe baza schitelor se confectioneaza tipare sau sabloane care se asambleaza pe
poligonul din atelier format dintr-o platforma plana ( beton, lemn sau metal confectionat).
In acelasi mod se procedeaza pentru ansamblurile sau elementele de sustinere in cazul ca
acestea nu sint dintre cele tipizate.
5.4.6.In cazul cofrajelor plane, sau cofrajul propriu-zis este format din panouri de lemn
sau metalice tipizate ca dimensiuni.
5.4.7.In cazul cofrajelor curbe, astereala consta numai din foi de placaj decupate cu
ajutorul sabloanelor confectionate pe baza detaliilor din proiectele tehnologice de
executie.
5.4.8.Abaterile limita admise la confectionarea panourilor vor fi de: ± 4mm la lungimea
panourilor, ± 3mm la latimea panourilor
5.4.9.In cazul cofrajelor cu grad mare de complexitate, se va face o preasamblare a
acestora pe portiuni specifice din suprafata ce urmeaza a se cofra, pentru a se verifica
gradul de precizie al alinierii panourilor intre ele si al contactului cu elementele si
sustinerile.
Preasamblarea se poate face in cadrul atelierelor de confectii sau pe platforme din
vecinatatea fazei de betonare care urmeaza a se cofra.
5.4.10.Cofrajele fine care se confectioneaza la locul de montare vor fi in general cele de
completare pe conturul suprafetei plane, care nu sint multiplu de panouri tipizate, precum
si suprafetele cu dubla curbura.
5.4.11.Elementele metalice de prindere si legare a cofrajelor cum sint: tiranti, ancora,
buloane, piulite tronconice, se vor confectiona in ateliere conform proiectelor de
executie/tehnologice.
5.5.Depozitarea si receptia cofrajelor.
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
LUCRARI DE COFRAJE, Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-017
SUSTINERI SI SPRIJINIRI
Pag. 4 din 10

5.5.1.Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incit sa se evite


deformarea si degradarea lor: umezire, murdarire, ruginire, putrezire, etc..
Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pamint sau depozitarea altor materiale pe
stivele de panouri de cofraje.
Depozitarea se va face pe grinzi din beton prefabricate sau profile metalice.
5.5.2.Pentru a se reduce aderenta dintre cofraje si beton , acestea se ung cu agenti de
decofrare avizati de proiectant ( ex.: DECOFROL ) pe fata care vine in contact cu betonul,
dupa o curatire prealabila si inainte de fiecare folosire.
5.5.3.La receptia cofrajelor si sustinerilor se vor avea in vedere urmatoarele criterii cu
caracter general:
a) sa se asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare, prevazute in
proiecte;
b) sa fie etanse astfel incit sa nu permita pierderea laptelui de ciment in timpul vibrarii
betonului;
c) sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor care vor apare in procesul de
executie;
d) sa asigure ordinea de montare si demontare stabilita fara a se degrada elementele de
beton cofrate sau componentele cofrajelor si sustinerilor;
e) sa permita la decofrare o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se
decofreaza.
5.5.4.Pregatirea lucrarii.
5.5.4.1.Inainte de a incepe operatia de montare a cofrajelor se vor curata si pregati
suprafetele de beton si se va verifica si corecta pozitia barelor de armatura, precum si
pozitia benzilor de etansare a rosturilor de constructie.
De asemenea piesele metalice inglobate vor fi montate si verificate conform pozitiei
indicate in proiect, acolo unde este cazul ( pereti, stilpi ).
5.5.4.2.Pe baza elementelor topo de la pct.5.8. se face trasarea cofrajelor prin marcare
cu vopsea sau sabloane, pe suprafata de beton pregatita ca la pct.9.3.1..
5.5.4.3.In urma analizarii detaliilor de executie si a conditiilor specifice de lucru, santierul
va elabora schite si fise tehnologice de detaliu la nivel de maistru necesare realizarii
lucrarilor de cofraje, care vor cuprinde precizari privind:
- lucrari pregatitoare;
- fazele de montaj;
- pozitia eventualelor ferestre de betonare;
- resursele necesare la fata locului: dispozitive de cofrare si sustinere,
utilaje, scule si unelte de lucru si masurare, forte de munca;
- organizarea rationala a muncii.
5.6.Montarea cofrajelor.
5.6.1.Montarea cofrajelor va cuprinde in general urmatoarele operatii importante:
- transportul si asezarea panourilor de cofraj la pozitii;
- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;
- verificarea si corectarea pozitiei panourilor;
- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.
Pentru cofrajele cu grad mare de dificultate se elaboreaza proiecte tehnologice de
executie detaliate, astfel incit prezenta procedura se refera cu precadere la cofrajele de
tip clasic.
Caracterul si continutul general al prezentei proceduri se pastreaza insa pentru toate
structurile din beton si beton armat.
5.6.2.In cazurile in care elementele de sustinere ale cofrajelor care urmeaza a se monta
reazema pe teren se va asigura repartizarea solicitarilor tinind seama de gradul de
compactare si posibilatile de inmuiere, astfel incit sa se evite producerea tasarilor.
In cazurile in care terenul este inghetat sau expus inghetului, rezemarea sustinerilor se
va face astfel incit sa se evite deplasarea acestora in functie de conditiile de temperatura.
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
LUCRARI DE COFRAJE, Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-017
SUSTINERI SI SPRIJINIRI
Pag. 5 din 10

In ambele cazuri se vor solicita de catre executant detalii de sustinere proiectantului.


5.6.3.Asamblarea si montarea cofrajelor pentru pereti si diafragme (in cazul in care prin
proiecte nu se specifica altfel) vor decurge in urmatoarea succesiune:
5.6.4.Se traseaza fata de axele peretelui marcate prin sirma, conturul acestuia si deci
pozitia panourilor de cofraje.
5.6.5.Se prind in betonul fazei anterioare, de o parte si alta a conturului peretelui, doua
siruri de scinduri de trasare pe care se monteaza apoi panourile de cofraj din rindul
interior.
5.6.6.Distanta dintre scindurile de trasare este egala cu grosimea peretelui, iar panourile
se aseaza cu fata exact la muchia interioara a scindurilor.
5.6.7.Se monteaza primul rind de panouri de cofrag cu latura mai mare pe verticala,
fixarea la pozitie fiind asigurata cu sprijiniri provizorii.
Solidarizarea panourilor se face cu clesti orizontali dispusi in lungul peretelui confectionati
din rigle de lemn sau profile metalice.
Clestii sint asezati de o parte si de alta a peretelui, fata in fata, la distanta pe verticala de
0,7-1,0 m.
Rigidizarea in ansamblu a cofrajului la pozitia verticala se realizeaza cu distantieri si
ancore din sirma, asezati in dreptul clestilor, sau cu tiranti filetati cu buloane si piulite
tronconice care indeplinesc si rolul de distantieri.
In cazul peretilor inalti de 2,5-3 m cind se aseaza doua sau mai multe rinduri de panouri
pe verticala, sustinerea si rigidizarea la pozitie a panourilor de cofraj se realizeaza cu
grinzi cu zabrele ( ferme ), dispuse in planuri verticale perpendiculare pe fata peretelui.
Executia acestui tip de sustinere a cofrajelor are loc pe baza de proiecte tehnologice de
executie, care cuprind si procesul tehnologic de realizare a cofrajului in intreg ansamblul
sau.
La baza peretilor se vor prevedea ferestre pentru verificarea curateniei, care se vor
inchide inaintea inceperii betonarii.
5.6.8.Asamblarea si montarea cofrajelor pentru stilpi, cuprinde in principal urmatoarele
operatii tehnologice:
-Se traseaza axele stilpilor cu ajutorul sirmei, a carei pozitie se marcheaza pe
suprafata betonului din faza anterioara, cu vopsea sau creion dulgheresc.
-Dupa ce s-a corectat pozitia mustatilor din otel beton conform cu proiectul, se
fixeaza ramele de montaj de la baza stilpilor, marcate cu vopsea sau creion.
-Se verifica orizontalitatea ramei cu bolobocul si dupa aceea se impaneaza si
fixeaza la pozitie perfect orizontala.
5.6.9.Se trece apoi la montarea armaturii din stilpi.
Se trece la montarea panourilor de cofraj ale stilpilor pozitionati in interiorul ramelor de
montaj de la baza acestora.
In caz ca armatura nu este grea si complicata, doua sau trei din laturile stilpilor se pot
completa cu panouri prinse provizoriu cu sipci si proptele pentru a le tine in pozitie
verticala.
Dupa completarea armaturii se verifica verticalitatea cofrajului la semnul care
asigura pozitia verticala.
Calotarea cofrajului stilpilor cu caloti de lemn sau metalici se face dupa montarea
cofrajului planseului si grinzilor acestuia, in cazul cind este prevazuta betonarea
simultana. Distanta intre caloti va fi de circa 50 cm.
Ferestrele de curatire de la baza stilpilor, prevazute pe una din laturi, se inchid
ultimile, inainte de turnarea betonului.
Ferestrele de betonare se prevad pe inaltime la aproximativ 2 m distanta intre ele.
Asamblarea si montarea cofrajelor pentru grinzile, nervurile si placile planseelor, se
realizeaza in urmatoarea succesiune:
Se verifica cu furtunul de nivel pozitia locasului grinzii sau nervurii in cofrajul
stilpilor, decupind din cofrajul acestora pina la cota ceruta.
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
LUCRARI DE COFRAJE, Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-017
SUSTINERI SI SPRIJINIRI
Pag. 6 din 10

Daca cofrajul grinzii nu este asamblat complet ( incheiat jos ), se aseaza panoul de
fund al grinzii cu un capat in taietura din cofrajul unuia din stilpi, dupa care un dulgher
ridica cu fringhia al doilea capat al panoului si il introduce in taietura celuilalt stilp.
In cazul in care cofrajul grinzii este asamblat jos, el este ridicat dintr-o data, se
aseaza in locasurile din cofrajul stilpilor si se verifica orizontalitatea.
Se aseaza popii pentru sustinerea grinzii, se verifica verticalitatea lor cu firul cu
plumb si se caleaza acestia pina cind panoul de fund al grinzii este perfect orizontal.
Verificarea orizontalitatii se face cu bolobocul asezat pe un dreptar atit longitudinal
cit si transversal.
Se monteaza panourile laterale fixindu-se cu cuie de panoul de fund, solidarizarea
provizorie facindu-se cu sipci prinse in cuie la partea superioara a panourilor laterale.
In cazul grinzilor mai inalte de 65 cm, panourile laterale se solidarizeaza cu tiranti
distantieri filetati, care leaga clestii longitudinali fixati de chingile panourilor laterale.
Se monteaza apoi cofrajul placilor dintre grinzi format din traverse si scinduri de
sustinere peste care se fixeaza astereala din panouri sau scinduri fixate pe loc.
In situatia cofrajelor din panouri si sustineri metalice, acestea se fac pe baza de
proiecte tehnologice care vor contine si instructiunile tehnologice care vor contine si
instructiunile tehnologice de asamblare si montare a acestora.
In acest caz se vor completa cu cofraje din lemn confectionate pe loc, zonele din
pereti, diafragme si plansee care nu se pot modula functie de dimensiunea panourilor
confectionate in atelier.
In cazul executiei cofrajelor de orice tip, se va face o verificare topo a pozitionarii
in raport cu trasarea si modul de fixare al elementelor cofrajelor.
Se interzice legarea cofrajului cu tiranti din otel beton tip PC sudati de moaze si
legarea cofrajului de barele de armaturi.
Sprijinirile cofrajelor vor fi astfel montate incit sa nu permita deplasari sau
deformari ale cofrajului in timpul turnarii betonului.
Daca prin proiect nu se specifica altfel, termenele minime pentru decofrare vor fi
cele din tabelul urmator

Termenul minim de decofrare in


Nr. Operatiunea de zile pentru temperatura mediului de:
crt. decofrare (+5¸+9)oC (+10¸+15)o C peste+15oC

1. Decofrarea partilor 4 3 2
laterale.
2. Decofrarea fetelor 20 16 12
inferioare ale co-
frajelor cu menti-
nerea popilor de
siguranta
3. Indepartarea popi- 42 32 21
lor de siguranta.

NOTA: Temperatura minima pe intervalul de mentinere a cofrajului se masoara la


ora 8 dimineata.

In cursul operatiilor de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli:


PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
LUCRARI DE COFRAJE, Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-017
SUSTINERI SI SPRIJINIRI
Pag. 7 din 10

a) Desfasurarea operatiei va fi supravegheata direct de seful de lucrare. In cazul in


care se constata defecte de turnare ( caverne, zone segregate ) care pot afecta
stabilitatea constructiei decofrate, se va sista demontarea elementelor de sustinere pina
la aplicarea masurilor de remediere sau de consolidare.
b) Sustinerile cofrajelor se vor desface incepind din zona centrala a deschiderii
elementelor si continuind simetric catre reazeme.
c) Slabirea pieselor de descintrare ( pene, vinciuri, etc. ) se va face treptat,
fara socuri.
d) Decofrarea se va face astfel incit sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de
catre elementele ce se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea cofrajelor
si sustinerilor.
In cazul constructiilor etajate avind deschideri mai mari de 3 m la decofrare se vor
lasa sau remonta popi de siguranta care vor fi mentinuti conform prevederilor din tabelul
9.5.1., iar pozitia acestora se recomanda a se stabili astfel:
i) La grinzi avind pina la 6m deschidere, se lasa un pop de siguranta la
mijlocul acestuia.
La deschideri mai mari numarul lor se va spori astfel incit distanta dintre
popi sau de la popi la reazem sa nu depaseasca 3 m.
ii) La placi se va lasa cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si cel putin
un pop la 12 m2 de placa.
iii) Intre diferitele etaje popii de siguranta se vor aseza pe cit posibil unul
sub altul.
Nu este permisa indepartarea popilor de siguranta la un planseu aflat sub altul care se
cofreaza sau betoneaza.
Pentru decofrarea elementelor de constructii cu deschideri mai mari de 12 m, precum si
pentru desciutrarea esafodajelor care sustin ciutrele boltilor, arcelor, placilor subtiri,
proiectul va contine
precizari in legatura cu executarea acestor operatii: numarul reprizelor de descintrare,
inaltimile de coborire, etc..
In aceste cazuri se vor elabora tehnologii de desciutrare si demontare, insusite de maistri
pe baza de procese verbale de instruire.
Dupa decofrare, toate panourile de cofraj, sustinerile, esafodajele, se vor depozita si
stivui in vederea refolosirii lor.
Toate golurile sau gaurile din panourile de cofraj rezultate in procesul tehnologic de la
cuie, buloane, tiranti, vor fi umplute, matate, reparate in vederea refolosirii lor.
Panourile de cofraj si elementele de sustinere deformate vor fi remediate pentru a se
incadra in tolerantele de la pct.9.1.7..
Dupa reconditionare panourile de cofraj si elementele de sustinere se vor depozita
conform pct.9.2..

CRITERII DE ACCEPTARE
Activitatea de cofrare se considera terminata si acceptata daca a fost realizata conform
procedurii si documentatiei de executie si daca au fost intocmite inregistrarile de calitate.

6. RESPONSABILITATI

6.1 Sef proiect executie


 Urmareste ducerea la indeplinire a termenelor stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor.
 Aproba procurarea de materiale si produse precum si angajarea de servicii numai
de la subcontractanti care asigura conditiile prevazute de Regulamentul privind
agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii si
de Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
LUCRARI DE COFRAJE, Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-017
SUSTINERI SI SPRIJINIRI
Pag. 8 din 10

 Dispune oprierea lucrarilor ori de cate ori se constata abateri de la cerintele de


calitate, stabileste tratarea neconformitatilor si aplicarea de masuri corective.

6.2 Sef santier


 Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea
lucrarilor
 Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
 Raspunde de efectuarea inspectiilor si a incercarilor prevazute in PCCVI
 Raspunde de utilizarea in executia numai a produselor si procedeelor prevazute
in proiecte, certificate calitativ sau pentru care eixsta agremente tehnice,
accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant cu acordul investitorului.
 Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participle la verificarea
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor
necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrarilor.
 Raspunde de solutionarea neconformitatilorm, a defectelor si neconcordantelor
aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant.
 Opreste utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator buletine de
incercare din care rezulta ca nu se indeplinesc conditiile de calitate, opreste de
asemenea executia lucrarilor la care buletinele de incercare indica existent unor
abateri de la prevederile proiectelor sau de la cerintele de calitate.
 Supune la receptive numai lucrari care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au predate investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei.
 Asigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin
actele de control sau prin documente de receptive a lucrarilor de constructii.
 Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corrective si preventive necesare
eliminarii cauzelor neconformitatii constatate la executia lucrarilor ca urmare a
auditurilor interne, a controlului calitatii lucrarilor sau a inspectiilor organelor
abilitate.
 Raspunde de respectarea conditiilor de manipulare, transport, depozitare a
materialelor si produselor si de livrarea acestora la punctele de lucru cu
documente de certificare a calitatii.

6.3 Controlorul tehnic de calitate
 Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au
constat abateri de la proiect si reglementarile tehnice si s-au utilizat produse
care nu sunt conforme cu conditiile specificate, verifica si asigura ca
neconformitatile constatate sa fie tratate si remediate conform procedurii.
 Elaboreaza planul de control calitate
 Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea
proceselor respective si eliminarea cauzelor de functionare necorespunzatoare.
In efectuarea controalelor se bazeaza pe prevederile procedurilor sistemului de
management al calitatii si pe procedurile de process, respective a planului
calitatii specific lucrarii.
 Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscribe in
rapoartele de neconformitate cu propuneri de actiuni corrective si preventive si
totodata stabileste impreuna cu seful de santier masurile necesare pentru
remedierea deficientelor constatate, pe care le inscrie in nota de control.
 Verifica colectarea, indexarea, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea
inregistrarilor calitatii. In acest sens controleaza intocmirea documentatiei
PROCEDURA TEHNICA
TRANSILVANIA GRAND Editia : 1
LUCRARI DE COFRAJE, Cod
Revizia: 0
CONSTRUCT S.R.L. PTE-017
SUSTINERI SI SPRIJINIRI
Pag. 9 din 10

privind executia lucrarilor conform prevederilro Regulamentului de receptie a


lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

6.4Responsabilul tehnic cu executia atestat


 Asigura ca executia lucrarilor de constructii sa se desfasoare conform
prevederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satisfacere
conditiile specificate referitoare la calitate.
 Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor
de executie verificate de specialist verificatori de proiecte atestati.
 Raporteaza Directorului General modul de functionare a sistemului de
management al calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in
cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedirea
acestora.
 Supravegheaza calitatea lucrarilor prin monitorizari si verificari continue ale
stadiului executiei efectuand urmatoarele verificari:
- Verifica si elaboreaza proiecte tehnologice de executie, procedure tehnice
si proiecte de organizare
- Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile calitatii intocmite
pe parcursul realizarii acestora
- Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de contructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde
- Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respectarii Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor si a executiei lucrarilor de contructii
 Asigura ca identificarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa fie mentinuta asa
cum s-a definit in planul calitatii si/sau in procedurile documentate pe tot
parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care
sunt effectuate inspectiile si incercarile cerute.

7. INREGISTRARI - FORMULARE

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:


Fisa de betonare, rubrica " Cofrare " sau procesul verbal de lucrari ascunse.
Fisa chestionar de control FCC

S-ar putea să vă placă și