Sunteți pe pagina 1din 7

S.C.

TITICONST SRL
INFORMATIA DOCUMENTATA

- EXECUTARE LUCRARI DE UMPLUTURA -

Cod PTE-AT-03
Ed.2 / Rev.0

STANDARDE APLICABILE: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015,


SR OHSAS 18001:2008

Nume, prenume Functia Data Semnătura


Elaborat NECULAI BREAHNA C.Q. 10.10.2019
Aprobat TANASA GRIGORE RTE 10.10.2019

Data intrării în vigoare: 10.10.2019

DA NU
Document controlat
Nr. ex……..

NOTA :
1. Documentul este proprietatea S.C. DALEXEM PRODCOM SRL
2. Multiplicarea si difuzarea documentului se face numai de catre C.Q.
3.Copiile sunt numerotate si difuzate în regim controlat

Formular cod: F-7.5.3–01 Rev.0


S.C. TITICONST SRL
LISTA DE DIFUZARE
1. Denumire: Informația documentată: Executarea lucrărilor de umplutură
Cod: PTE-AT-03 Ediţia 2 / Revizia: 0

DESTINATARUL DOCUMENTULUI
Nr Ex.
crt. nr.
Compartimentul Numele şi prenumele Data Semnatura

0 1 2 3 4 5

LISTA ACTUALIZĂRILOR
Editia Revizia Continutul modificării Pagina Data
modificată
1 0 Elaborare initială 16.01.2009

2 0 Efectuarea tranziţiei la ISO Toate 8.02.2016


9001:2015 şi ISO
14001:2015.

Formular cod: F-7.5.3–01 Rev.0


INFORMATIA DOCUMENTATA Revizia: 0
Ediția 2
S.C. DALEXEM EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE UMPLUTURĂ Cod PT-AT-03
PRODCOM SRL Pag. 3/7

1. SCOP
1.1 Instructiunea descrie actinunile, fazele tehnologice, sculele, utilajele si materialele
necesare pentru executarea umpluturilor in conformitate cu cerintele de calitate
specificate.
2. DOMENIU
2.1 Instructiunea se aplică pentru toate umpluturile executate de AL TRADING SRL si
pentru personalul implicat
3. DEFINITII ȘI ABREVIERI
3.1. Definiții
Nu este cazul
3.2. Abrevieri
DG Director general
DS Dispozitie de șantier
M Muncitor
PTE Proiect tehnic de executie
RNC Raport de neconformitate
CQ Controlul tehnic de calitate
RAC Raport de actiuni corective
RNC Raport de neconformitate
RSMI Responsabil sistem de management integrat

4. DOCUMENTE DE REFERINŢA

SR EN ISO 9000: 2015 Sisteme de management al calitatii. Principii


fundamentale si vocabular
SR EN ISO 9001: 2015 Sisteme de management al calitatii. Cerinte
SR EN ISO 9004/ 2005 Sisteme de management al calitatii. Linii directoare
pentru imbunatatirea performantelor

Legea 10 / 95 privind calitatea in constructii, cu modificările și


completările ulterioare
SR EN OHSAS Sisteme de management al securitatii si sanatatii in
18001/2008 munca-Specificatie

5. DESCRIEREA ACTIVITATILOR

5.1. Conditii prealabile


 Existenta la executant a documentatiei de executie si a prezentei proceduri
 Existenta procesului verbal de predare a amplasamentului, liber de instalatii
subterane
 Existenta procesului verbal de predare a reperelor de trasare si de nivel

Formular cod: F-7.5.3–02 Rev.0


INFORMATIA DOCUMENTATA Revizia: 0
Ediția 2
S.C. DALEXEM EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE UMPLUTURĂ Cod PT-AT-03
PRODCOM SRL Pag. 4/7

 Existenta poiectelor tehnologice pentru excavatiile in zonele in care trebuie


protejate instalatiile subterane in functiune pe amplasament
 Existenta utilitatilor :
- instalatie de aer comprimat
- instalatie de forta si iluminat
- existenta utilajelor mecanice de sapat in buna stare de functionare
- existenta de drumuri de acces la locul de depozitate al pamantului
- existenta de mijloace de transport al pamantului, in buna stare de functionare
 Asigurarea echipelor de muncitori cu sculele necesare specifice pentru sapaturi
manuale
 Existenta avizului de incepere a lucrarilor ( AIL )
 Existenta autorizatiei de circulatie pe traseul stabilit pe drumurile publice ( daca
este cazul )
 Instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor de protectia
muncii si PSI
 Echiparea personalului executant cu echipament individual de protectie
( salopeta, casca, bocanci, manusi, cizme cauciuc )

5.2 Pregatirea terenului pentru executarea umpluturilor.


 Defrisarea terenului pe suprafata terenului ce urmeaza a se executa umplutura
 Saparea stratului vegetal ( daca este cazul ), incarcarea si transportul la depozite
separare pentru a putea fi refolosit.
 Asigurarea scurgerii si colectarii generale a apelor din precipitatii de pe platforma
pe care se vor executa umpluturile prin urmatoarele metode :
- executare de santuri de garda sau rigole
- executarea de gropi de colectare
- executarea de puturi de descarcare in cazul suprafetelor de mari sufrafete
 Executarea balizelor de trasare din lemn ca capetele axelor date prin planurile
proiectelor ( in exteriorul conturului umpluturilor ) pentru a fi conservate pana la
terminarea umpluturilor, ele servind si la verificarile necesare in timpul
umpluturilor si la receptia lucrarilor de umplutura la terminarea acestora.
 Executarea reperelor de cota de nivel si retransmiterea cotei de nivel, pe masura
ce inaltimea umpluturii creste.
 Executarea sabloanelor de picior de taluz, de creasta de taluz si tetransmiterea
acestora pe inaltimea umpluturii creste.
 Executarea lucrarilor de consolidare de terenuri in cazul cand umpluturile
urmeaza sa se execute pe terenuri slabe
 Terenurile slabe sunt considerate, in general acelea la care rezistenta la
compresiune este < 2daN/cm2.
 Lucrarile de consolidare au rolul de a modifuca rezistenta structurala la valori
ridicate pana la
4 daN/cm2, trasformandu-se in terenuri bune de fundare

5.3 Transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea pamantului


5.3.1 Transportul pamantului
 Transportul pamantului din depozite, din sapaturi sau din gropi de imprumut se
realizeaza cu autocamioane, basculante

Formular cod: F-7.5.3–02 Rev.0


INFORMATIA DOCUMENTATA Revizia: 0
Ediția 2
S.C. DALEXEM EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE UMPLUTURĂ Cod PT-AT-03
PRODCOM SRL Pag. 5/7

 Descarcarea pamantului din autocamioane se face in puncte stabilite pe


suprafata de executie a umpluturii astfel realizate, ca volumul de pamant
descarcat in gramezi sa asigure prin imprastiere grosimea stratului compactat
prescris in proiecte sau caiete de sarcini.

5.3.2 Imprastierea pamantului


 Imprastierea pamantului din fiecare strat la grosimea stabilita in PTE se face
manual
 Imprastierea manuala se recomanda la :
- lucrari de volum mic
- unde utilajele nu pot avea loc de manevra
- lucrari in zona retelelor subterane existente, indeosebi cabluri electrice de joasa,
medie sau inalta tensiune
Lucrarile se executa cu lopata sau sapa.
5.3.3 Nivelarea pamantului
 Nivelarea suprafetei fiecarui strat se face astfel sa se asigure o panta de
scurgere a apelor din precipitatii in afara suprafetei pe care se executa
umplutura.
5.3.4 Compactarea pamantului
 Compactarea fiecarui strat se face cu un rulou compactor static neted, cu rulouri
vibratoare netede sau manual cu maiuri mecanice sau vibratoare cu motor termic
sau electric.
 Compactarea se face printr-un anumit numar de treceri pe aceeasi suprafata a
stratului conform PTE sau caiet de sarcini
 Grosimea optima a straturilor succesive care se astern sunt in functie de tipul si
caracteristicile tehnice ale utilajului de compactare dupa cum urmeaza :

Tipul utilajului Grosimea stratului

Maiuri
20-30 cm
Cilindrii compactori
40 cm
statici netezi
Cilindrii compactori
50 cm
vibratori

5.4 Intreruperi neplanificate


 Se vor opri lucrarile la umpluturi numai in cazurile de ploaie puternica si numai pe
durata acestora.
 Se va proteja suprafata stratului pe perioada precipitatiilor prin acoperirea cu
prelate impermeabile sau folii din plastic mai ales pe suprafata de strat pe care
compactarea nu a fost terminata.
 Suprafetele strurilor a caror compactare a fost terminata nu se vor proteja prin
acoperire.
 Reluarea lucrarilor se va face numai dupa ce s-a eliminat excesul de apa de pe
suprafata

Formular cod: F-7.5.3–02 Rev.0


INFORMATIA DOCUMENTATA Revizia: 0
Ediția 2
S.C. DALEXEM EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE UMPLUTURĂ Cod PT-AT-03
PRODCOM SRL Pag. 6/7

5.5 Verificarea calitatii lucrarii

Operatia de verificare Metoda de verificare Criterii de acceptare

Verificare aspect Vizual Conform proiect tehnic


umplutura de executie

5.6 Receptia lucrarii


 Receptia lucrarii se face de catre RTE in baza unui Proces Verbal de Receptie
 RTE semneaza in PV receptie pentru conformitate
 PV receptie se ataseaza la cartea constructiei

5.7 Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI


 Masinile si utilajele de constructii vor fi astfel amplasate si instalate astfel incat
sa se asigure stabilitatea si imposibilitatea unor deplasari necomandate
 RTE raspunde de instruirea de SSM a M si respectarea normelor de SSM
 Instruirea personalului cu privire la procedurile privind situatiile de urgent de
cadrul tehnic responsabil cu PSI
 M raspund de respectarea normelor de SSM si PSI la locul de munca

5.8. Protectia mediului


5.8.1. Elaborarea unei conceptii si a unui program de constructie astfel incit sa
se reduca la minim impactul negativ asupra mediului
5.8.2. Evitarea contaminarilor de orice fel a solului, apei , aerului din zona
5.8.3. Selectarea, indepartarea corespunzatoare a oricaror deseuri de pe
santier.
5.8.4. Utilizarea utilajelor moderne cu consum de combustibil redus si emisii
reduse, si care sa produca zgomot in limitele admise

5.9 Controlul inregistrarilor


 Toate activitatile desfasurate sunt inregistrate de catre RTE in Cartea
constructiei.
 Cartea constructiei se ataseaza documentelor din dosarul clientului

5.10 Controlul produsului neconform


 M informeaza RTE cu privire la eventualele neconformitati observate in timpul
realizarii sapaturii.
 RTE raspunde de identificarea sapaturii neconforme

I RESPONSABILITATI
6.1 M raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri si a documentatiei de
executie
6.2 RTE raspunde de plicarea prezentei proceduri a proiectului de executie si de
intocmirea inregistrarilor de calitate.

Formular cod: F-7.5.3–02 Rev.0


INFORMATIA DOCUMENTATA Revizia: 0
Ediția 2
S.C. DALEXEM EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE UMPLUTURĂ Cod PT-AT-03
PRODCOM SRL Pag. 7/7

7. INREGISTRĂRI

7.1 Fisa de executie a umpluturilor - cod F-


7.2 Proces verbal de lucrari ascunse
7.3 Fisa chestionar FCC

Formular cod: F-7.5.3–02 Rev.0