Sunteți pe pagina 1din 5

Aprobat Director general PLAN DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICARI SI INCERCARI OBIECTIVUL : DOMENIUL : CONSTRUCTII NR. Categoria de CRT.

lucrari, controale si verificari prevazute in caietele de sarcini

Modul de efectuare a controalelor (metode, norme)

Frecventa solicitata de caietele de sarcini sau norme (inscriptii care impun)

Tolerante admise

CINE LA CONTROL - RTE - RCQ - E(executant) - B(beneficiar) - P(proiectant - I 5 Responsabil tehnic Sef santier Sef punct lucru

DOCUMENTUL INTOCMIT NC(nota de control) PV faze determinante PVLA (PV lucrari ascunse) PFL (PV pe faze de lucrari) PVFR (PV receptie pe faze) 6 Proces verbal de predare amplasament F-PSP SAM 02-02

CINE RASPUNDE

0 1.

1 Predare amplasament si cote de nivel pentru fiecare obiect in parte Trasarea axelor lucrarii

2 Masuratori cu instrumente sau masuratori topo

3 C56/1985 Caiet 2 pct. 2.1.

4 STAS 9824/11985

7 Tehnic santier

2.

Masuratarea cu mijloace traditionale si topografice

Inainte de inceperea lucrarilor de excavare pamint pentru fundatii

Eroare adm. Trasare in plan +15 mm

Responsabil tehnic Sef santier Sef punct lucru Proiectant Beneficiar (Dir. Santier)

Proces verbal de trasare a lucrarilor F-PSP SAM 0203

Tehnic santier

3.

Verificarea calitatii materialelor si a ecipamentelor (tip, dimensiuni, aspect)

Verificare existenta certificate de calitate si garantie, fise tehnice, instructiuni de montare si exploatare, dupa caz, agremente

La toate materialele principale si la toate echipamentele , odata cu aprovizionarea ce se face pe santier, inainte de punerea in opera La toate cofrajele montate, inaintea turnarii betonului Pe toata durata betonarii elementelor de constructii La toate lucrarile ce devin ascunse

Concordanta cu prevederile din proiectul de executie

Responsabil tehnic Sef santier Sef punct lucru

Registrul de receptie calitativ a materialelor, prefabricatelor si elementelor de constructii F-PSP sam 0221

Tehnic santier

4.

Verificarea calitativa a elementelor de cofraj dimensiuni, etanseitate, pozitie Verificarea indeplinirii regulilor generale de betoane Controlul calitatii lucrarilor ce devin ascunse (pe faze si obiecte)

Examinare vizuala si prin masuratori si comparare cu datele din proiect

Conf. NE 012-99 Anexa III-1 proiect executie Conf. NE 012-99 cap. 12.3. 56/85 Conform C56/85 Proiect executie si detalii de executie

Sef punct lucru Responsabil tehnic CQ(resp CQ)

Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209

Tehnic santier

5.

Conform NE 01299 cap. 12.3.

Responsabil tehnic Sef punct lucru

Condica de betoane turnate F-PSP SAM 02-08

Tehnic santier

6.

Conf prevederilor proiectului de executie, C56/1985 si NE 012-99

Sef punct lucru Responsabil tehnic CQ(resp CQ) Proiectant Beneficiar (Dir. Santier)

Proces verbal de verificare a lucrarilor ce devin ascunse F-PSP SAM 02-06

Tehnic santier

7.

Verificarea lucrarilor de zidarie (planeitate, tesere, verticalitate, dimensiuni, rosturi)

Control conform C56/85 caiet VIII cap. 2.5.

8.

Verificarea calitatii lucrarilor de tencuieli (dupa receptionare strat suport-aderenta la suport, numar straturi, linearitate, muchii Controlul calitatii sarpantei (corespondenta, tip, dimensiune, pane, rezemari, ancorari)

Conform C56/85 caiet IX, cap. 6 STAS 1030/85 C18/83

9.

Conform C56/85 caiet XV, cap. 3.6 C58/96 STAS 1928/90

10.

Controlul calitatii invelitorilor (verificarea suportului, a existentei stratului de carton bitumat

Conform C 56/85 caiet XVII Cap. 3, C37/1988 C58/96 C37/79

Verificarea se face pe parcursul executiei si la terminarea lucrarilor de zidarie Verificare pe parcursul executiei si la terminarea lucrarilor (minim o verificare/100 mp dar minim una/incapere) Verificarea se face pe parcursul executiei si la terminarea lucrarilor dupa executia ignifugarii Verificarea se face la terminarea lucrarilor

C56/86, Anexa VIII.1, Caiet VIIII STAS 10109/11985 Conform C56/85 anexa IX.1 la Caiet IX, C18/1975 si NE 001/1999

Responsabil tehnic Sef punct lucru

Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209

Tehnic santier

Sef punct lucru Responsabil tehnic

Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209

Tehnic santier

Incadrarea in prevederile proiectului

Sef punct lucru Responsabil tehnic

Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209

Tehnic santier

Conform C 56/85 caiet XVII Cap. 3.1.3.2.3.3. si C37/1988

Responsabil tehnic Sef punct lucru

Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209

Tehnic santier

11.

12.

pe astereala, a invelitorii propriuzise) Controlul calitatii tinichigeriei (verticalitate, fixare, amplasare, imbinare burlan si panta, montare, prindere, etanseitate, jgheab) Controlul calitatii pardoselilor (verificare conformitate, aspect, planeitate, orizontalitate, rosturi, aderenta)

Examinarea vizuala, masuratori C37/88 STAS 2389/92

Verificarea se face pe parcursul executiei prin sondaj si la terminarea lucrarilor

C 56/85 caiet XVII Cap.3.10

Responsabil tehnic Sef punct lucru

Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209

Tehnic santier

C56/85caiet XII Cap.2-6 si GP 037/98 (vizual si masuratorideterminari)

13.

Verificare montare tamplarie din PVC si AL

Conf. C56/85 caiet XV prin masuratri

Dupa receptia stratului suport, prin sondaj in timpul executiei si la terminarea lucrarilor, pe fiecare tip de pardoseala Verificarea se face pe parcursul executiei si la terminarea lucrarilor

Conform C56/85 caiet XVII Cap.3 pag.3 2-3.4. GP 037/98

Responsabil tehnic Sef punct lucru

Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209

Tehnic santier

Conform C56/85 caiet XV, cap 3.1. si 3.4.

Sef punct lucru Responsabil tehnic

Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209

Tehnic santier

14.

Beneficiar Proces verbal de receptie Tehnic Proiectant calitativa F-PSP SAM 02santier 09 Executant Comisia de receptie Pentru oricare din categoriile de lucrari cuprinse in PCCVI compartimentul CQ al SC SAM GPL SRL va efectua verificari prin sondaj potrivit unui program de control propriu. Toate fazele de lucru care prin prevederile proiectului reclama prezenta proiectantului sau a Inspectoratului in Constructii vor fi semnalate cu cel putin 7 zile inainte factorilor mentionati. In afara verificarilor cuprinse in PCCVI personalul santierului va efectua si alte verificari rezultate din prevederile proiectului sau dispozitii de santier pe parcurs.

Receptia la terminarea lucrarilor

Conf C56/85

Conform proiect de executie

Conform proiect de executie