Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE CONTROL AL CALITII, VERIFICRI I NCERCRI, COD PCCVI - IE- instalaii electrice

Obiectiv : Reabilitare camin cultural sat Bacu, Amenajare teren de sport in sat Bacu,Amenajare spatii verzi si parc de joaca pentru copii in
sat Ipatele ,Amenajare statii de autobuz in satele Cuza Voda, Ipatele si Bacu
Nr.
Crt

Puncte de
control

Parametri tehnologici
controlati

Mijloace de masura,
incercare, verificare

1.

Proiectul de
executie

-Existenta desenelor de executie ;


-Existenta pieselor scrise ;
-Existenta indicatiilor necesare pentru
control, executie si incercare

Studiu
Analiza

2.

Materiale si
materii prime

-Stabilirea calitatii materialelor conf.


documentelor

Vizual

3.1

Pozare cabluri

Verif distantei dintre cabluri,


intersectii/apropieri

ruleta

3.2

Montarea
mansoanelor de
legatura si
deviatie
Montarea cutiilor
terminale

Verif imbinare, izolatie conductoare


Verif etichetarii mansonului

vizual

Punere in
functiune inst de
alimentare

3.3
3.4

Documente de
referinta

Frecventa de
control

Cine efectueaza
controlul

Documente de
confirmat

Masuri ce se iau
cand se constata
abateri
Se comleteaza
documentatia
prin procurare
de la proiectant

STAS 1948/1-87
STAS 1948/2-87
I7 - 2002
Caiet de sarcini
C223/002
Proiect
Masuratori in site
-certificate de calitate
-certificate de
conformitate
-certificate de
garantie
-sigla furnizor, cod
proiect
-agremente tehnice
PE 116/1994
PTE

-La inceputul
executiei ;
-La incheierea
contractului.

ef Instalaii
electrice
Resp.CTC

Raport analiza
proiect

La fiecare lot
aprovizionat

Comisia de
receptie a
materialelor
electrice

Registru
pentru receptia
calitativa a
materialelor
introduse in
lucrare

Se interzice
utilizarea lor, se
instiinteaza,
directorul tehnic,
seful de sectie,
producatorul
ISCLPUAT

La finalizarea
etapei

Resp.CTC

PVLA

C56-85
PTE

La finalizarea
etapei

Resp.CTC

PVLA

Refacerea
elementului
neconform
Refacerea
elementului
neconform

Verif imbinare, izolatie conductoare


Verif etichetarii mansonului

C56-85
PTE

La finalizarea
etapei

Resp.CTC

PVLA

Verificarea continuitatii si identificarea


fazelor;
Masurarea rezistentei de izolatie;
Determinarea
coeficientului
de
absorbtie si a indicelui de polarizare;
Incercarea izolatiei;
Incercarea mantalei de PVC sau PE;
Masurarea rezistentei ohmice a
conductoarelor si a ecranelor;
Masurarea tangentei unghiului de
pierderi dielectrice.

C56-85
PTE

La finalizarea
etapei

Resp.CTC

PV PIF

Refacerea
elementului
neconform
Remedieri ca
urmare a probelor
de punere in
functiune

Nr.
Crt

Puncte de
control

Parametri tehnologici
controlati

Mijloace de masura,
incercare, verificare

Documente de
referinta

Frecventa de
control

Cine efectueaza
controlul

Documente de
confirmat

Masuri ce se iau
cand se constata
abateri
Remedieri ca
urmare a probelor
de punere in
functiune

4.

Pregatirea
montajului
instalatiei de
forta

Verificare cote constructie, executie


completa a instalatiilor si constructiei

nivela

PE 003/84
PE 116/94
PTE 12

La finalizarea
etapei

Resp.CTC

PV predareprimire front de
lucru

5.1

Montare circuit
echipamente
secundare

Voltmetru
Nivela

PTE 12

La finalizarea
etapei

Resp.CTC

5.2

Montarea
instalatiilor de
legare la pamant

Verif comune pt majoritatea


echipamentelor
Verif specifice fiecarui tip de
echipament
Verificari de ansamblu si probe
functionale

Voltmetru

PE 116/94

La finalizarea
etapei

Resp.CTC

5.3

Montarea inst de
aer comprimat

Voltmetru

PE 003/84
PE 116/94
PTE 12

La finalizarea
etapei

Resp.CTC

5.4

Montarea inst de
curent continuu

Voltmetru

PE 003/84
PE 116/94
PTE 12

La finalizarea
etapei

Resp.CTC

PVLA
Buletine de
probe
Program pt
prima punere
in functiune
Predare in
exploatare
dupa
functionare
continua 72 h
Receptia finala
dupa perioada
de garantie

5.5

Montaj instalatie Verificarea comenzilor si semnalizarilor


electrica de forta intreruptoarelor;
Analiza reglajelor protectiilor;
Verif. realizarii corecte a intregii
instalatii electrice;
Conectarea motorului in gol la retea;
Analiza
reglajelor
protectiilor
si
verificarea pe instalatia finala;
Verif. interactiunii schemelor de
protectie si a functionarii blocajelor
tehnologice;Verif. pe instalatia finala,
daca este cazul, a schemei AAR si a
automatizarii aferente;
Verif. la autopornire cu 0,7 Un;
Masurarea nivelului de vibratii;
Verif. incalzirii la functionarea la
parametri nominali;
Lucrari de
Verificare remedieri
finisare
Verificare inscriptioanri si avertizoare
Verificare vopsire
Receptie finala
Testare componente
Testare ansamblu
Testare la punerea in functiune

Voltmetru
Nivela

PE 003/84
PE 116/94
PTE 12

La finalizarea
etapei

Resp.CTC

Remedieri ca
urmare a probelor
de punere in
functiune
Remedieri ca
urmare a probelor
de punere in
functiune
Remedieri ca
urmare a probelor
de punere in
functiune
Remedieri ca
urmare a probelor
de punere in
functiune
Remedieri ca
urmare a probelor
de punere in
functiune

Vizual

PTE 12

La finalizarea
etapei

Resp.CTC

PV

Vizual

Proiect
PE 932/93
HGR 264/1999

La finalizarea
etapei

Resp.CTC
Furnizorul de
energie

PVRF

Rezolvarea
neconformitatilor
identificate
Remedieri ca
urmare a probelor
de punere in
functiune

5.6
6.