Sunteți pe pagina 1din 20

S.C. EURO INVEST S.R.L.

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR :


Obiectiv : ,,CREAREA DE FACILITATI PENTRU TURISMUL PISCICOL-LACUL MAGURA 2
Nr.
crt.
0

Categorii de lucrari, controale si


verificari prevazute in caietele de
sarcini
1

Modul de efectuare a
controalelor si
verificarilor (metode,
norme tehnice)
2

Inregistrari de calitate
Frecventa solicitata
in caietele de sarcini
sau standarde
3

Tolerante admisibile

Cine efectueaza
controlul
/ verificarea
5

Document intocmit
6

Unde se
pastreaza
7

ALIMENTARE EE SI ILUM INCINTA

1.

2.

Pichetarea lucrarilor
- In puncte importante prin picheti
cu martori iar varfurile de unghi
prin borne de beton legate de
reperii amplasati in afara amprizei
drumului
- dupa pichetare se materializeaza
prin tarusi si sabloane
urmatoarele:
inaltime umpluturii sau
adancimea sapaturii, punctele de
intersectie ale taluzelor cu terenul
natural si inclinarea taluzelor
Verificarea trasarii si sablonarii
lucrarii
- Axul si ampriza drumului;
- Cote absolute la umplutura si
sapatura in ax;
- Inclinarea taluzelor.

masuratori
directe

Verificarea pregatirii lucrarilor la


fundatii cladire:
- Defrisari inclusiv scoaterea
buturugilor si a radacinilor
- curatirea terenului de diverse
materiale pe intreaga ampriza
a drumului;
- decaparea stratului vegetal pe
intreaga ampriza a drumului
si a gropilor de imprumut;
- asanarea zonei drumului
(indepartarea apelor de

- control vizual

inainte de inceperea
pregatirii lucrarilor de
terasamente

Se vor identifica toate


instalatiile subterane
si aeriene, electrice,
de telecomunicatii
sau de alta natura
aflate in ampriza
lucrarilor. In vederea
mutarii sau protejarii
acestora conform
documentatiei tehnice
pentru predarea
terenului liber
constructorului

+/- 0,10 m
in raport cu reperii
pichetajului general

- topometru
antreprenor

PV de trasare a
lucrarilor

Comp. CQ
Sef santier

- consultant
- sef punct de
lucru
- inspector CQ

PV de receptie
calitativa pe faze

Comp. CQ
Sef santier

abateri limite la
dimensiunile gropii
+0.05 m fata de ax +0.1
m fata de latimea
intreaga
La cotele proiectului
+0.05 m fata de cotele
de nivel

Inainte de inceperea
lucrarilor de
terasamente

S.C. EURO INVEST S.R.L.


suprafata si adancime)
demolarea constructiilor
existente
Verificarea pregatirii terenului de
fundatie
3.

- conform
Caiet de sarcini

inainte de inceperea
executarii urmatoarei
faze de lucru

a) verificarea calitatii pamantului

CAIET SARCINI

- consultant
- sef punct lucru
- inspector CQ
- Laborator

PV de receptie
calitativa pe faze

- Laborator

Buletin pentru
determinarea
caracteristicilor de
compactare
Proctor Normal

-Laborator
-Comp.CQ

- topometru
antreprenor
- consultant
- inspector CQ
- topometru
antreprenor
- consultant
- inspector CQ

Anexa la PV de
receptie calitativa
pe faze de lucru

Comp.CQ

Anexa la PV de
receptie calitativa
pe faze de lucru

Comp.CQ

- topometru

Anexa la PV de

Comp.CQ

- inainte de inceperea
terasamentelor;
- pentru fiecare tip de
pamant
-

granulozitatea
limita de plasticitate
coeficient de neuniformitate
caracteristicile de compactare
umflare libera
sensibilitatea la inghet
dezghet
umiditate

5.

<5000 mc
<5000 mc
<5000 mc
1 inc. la 1000 mc

1913/13-83
1913/12-88
1709-75

1 inc. la 1000 mc
1 inc. la 1000 mc

19153/1
STAS 1913/13-83
Conform tabel 6

zilnic sau la fiecare


500mc
- pentru fiecare tip de
pamant;
- 1 la 5000 mc

- masuratori directe
in profile transversale
din 20 in 20m

- dupa terminarea
executiei
terasamentelor

+/- 0,05m fata de cotele


proiect

Verificarea suprafeteii
a) denivelarii in profil
longitudinal si transversal

-masuratori directe cu
lata de 3 m

- dupa terminarea
executiei
terasamentelor

b) verificarea latimii gropii

- masuratori directe

- dupa terminarea

+/- 0,03m profil


platforma fara strat de
forma
+/- 0,05m profil
platforma cu strat de
forma
+/- 0.01m taluz
neacoperit
+/- 0,05m fata de ax

c) determinarea caracteristicilor
de compactare PROCTOR
NORMAL
4.

1913/5-85
1913/4-86
1243-88

Controlul caracteristicilor
geometrice ale gropi de fundare
- verificarea nivelmentului

Buletin pentru
definirea tipului
de pamant cu
anexe

Comp. CQ
Consultant
(diriginte)
-Laborator
-Comp.CQ

S.C. EURO INVEST S.R.L.

c) verificarea cotelor proiectului


- pe verticala
- pe orizontala

in profile transversale
proiectate

executiei
terasamentelor

+/- 0,10m la latimea


intreaga

- masuratori directe
in profilele
transversale si
longitudinale
proiectate

- dupa terminarea
executiei
terasamentelor

+/- 0,05m fata de cotele


de nivel ale proiectului

Receptia pe faze se face la urmatoarele lucrairi


- trasarea si sablonarea lucrarii
- decaparea stratului vegetal
- calitatea terenului de fundare
- in cazul sapaturilor la cota finala a sapaturilor

7.

Montare cablu
- verificarea circuitelor

8.

Executia prizei de pamant


conform C56

b) verificarea rezistentei de
dispersie a prizei de pamant

9.

Montare tablouri electrice,corpuri


electrice,stalpi de iluminat

toate circuitele
electrice au
fost prevazute
cu protectii la
supracurentisuprasarcina si
scurtcircuit
Se va urmari
realizarea
continuitatii de
tip galvanic
intre toate
elementele
instalatiei de
impamantare
rezistenta de
dispersie a
prizei de
pamant sa fie
mai mica de 4
ohmi
Corpurile de
iluminat
,tablourile sunt

antreprenor
- consultant
- inspector CQ
- topometru
antreprenor
- consultant
- inspector CQ

receptie calitativa
pe faze de lucru
Anexa la PV de
receptie calitativa
pe faze de lucru

Comp.CQ

Anexa la PV de
receptie calitativa
pe faze de lucru

Comp.CQ

- consultant
- inspector CQ

Anexa la PV de
receptie calitativa
pe faze de lucru

Comp.CQ

- consultant
- inspector CQ

Anexa la PV de
receptie calitativa
pe faze de lucru

Comp.CQ

- consultant
- inspector CQ

Anexa la PV de
receptie calitativa
pe faze de lucru

Comp.CQ

- consultant
- inspector CQ

+/- 0,05m fata de cotele


proiectate

- dupa terminarea
executiei

- dupa terminarea
executiei

- dupa terminarea
executiei

- dupa terminarea
executiei

S.C. EURO INVEST S.R.L.

de tipul indicat
pe planse si in
memorii
tehnice
10

Receptia la terminarea lucrarilor

CABANA
ARHITECTURA
TENCUIELI,VOPSITORII
Pichetarea lucrarilor
- In puncte importante prin picheti
cu martori
- dupa pichetare se materializeaza
prin tarusi si sabloane urmatoarele:
- aliniamentul exterior al peretelui
- grosimea
Verificari si controale de calitate
privind lucrarile de tencuieli
a). Controlul calitatii materialelor
inainte de executie tecuieli

masuratori directe

- examinarea certificatelor de calitate


de la furnizori

- efectuarea receptiei materialelor


aprovizionate

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor

b) Controlul depozitarii
materialelor aprovizionate

-pt. ciment NE 12-99


- pt. agregate
NE 12-99
- apa STAS 790-84
- aditiv cf.agreement
tehnic
Ciment
NE 12-99
NE 12-99

c) Verificarea calitatii materialelor


aprovizionate
d) Controlul prepararii mortarului
M100
- atestarea statiei de betoane

inainte de inceperea
pregatirii lucrarilor de
zidarie

+/- 0,10 m
in raport cu reperii
pichetajului general

- topometru
antreprenor

la fiecare cantitate de
mortar aprovizionat

-Se interzice utilizarea


Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si C18/83

- laborator
antreprenor

Se interzice utilizarea
Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si C18/83

- comisia de
receptie
antreprenor

Permanent

- sef statie
betoane
- inspector CQ

- la aprovizionare
- inainte de utilizare
La punerea in functiune
a statiei si apoi
trimestrial

Laborator
antreprenor
Comisia de
atestare
antreprenor

PV de trasare a
lucrarilor

Comp. CQ
Sef santier

Proces verbal de
receptie materiale

Compartimen
t
aprovizionare
Compartimen
t CQ

Conform PCCVI

Laborator
antreprenor
Sef statie
betoane

Certificat de
atestare statie
betoane

S.C. EURO INVEST S.R.L.


e) Stabilirea compozitiei
mortarului ( reteta cadru )

Verificari si controale de calitate


privind lucrarile de tencuiala
ZIDARII
a) verificari etapizate ale executiei
zidariilor la:
-lucrarile pregatitoare

- receptia
zugravelilor/vopsitiriilor(C3-76)
Verificari si controale de calitate
privind lucrarile de zidarie
a). Controlul calitatii materialelor
inainte de montare

- efectuarea receptiei materialelor


aprovizionate
b) Controlul depozitarii
materialelor aprovizionate
- receptia lucrarilor de zidarie

-NE 12-99

- la intrarea in functie a
unei statii de betoane
- la schimbarea tipului
de ciment sau de
agregate
- la pregatirea executarii unei lucrari care
necesita un mortar de
clasa egala sau mai
mare deM100

- control vizual si prin


masuratori

- preliminar

- masuratori directe- visual

La receptia calitativa

- examinarea certificatelor de calitate


de la furnizori

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor
- caramida
- mortar
- masuratori directe- visual

la fiecare lot
aprovizionat

Laborator

Nu se admit
crapaturi;fisuri;denivela
ri(grunduire,chituire,net
ezire)
- gradul de coperire cu
vopsea;
-netezimea stratului;
-gradul de finisare

Se interzice utilizarea
Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si C56/85

La receptia calitativa

Laborator
antreprenor
Laborator
emitent

Proces verbal de
receptie calitativa
pe faze

Diriginte
Compartimen
t C.Q.

Proces verbal de
receptie materiale

Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ

Proces verbal de
receptie materiale

Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ
Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ
Diriginte
Compartiment
C.Q.

- inspector C.Q.
- sef punct lucru
- inspector C.Q
- sef punct lucru
- diriginte santier
- laborator
antreprenor
- comisia de
receptie
antreprenor

- sef
aprovizionare
- inspector CQ
Permanent

Reteta cadru

Sef santier
RTE,CQ
- inspector C.Q
- sef punct lucru
- diriginte santier

Proces verbal de
receptie calitativa
pe faze

S.C. EURO INVEST S.R.L.


SARPANTE DIN LEMN,ACOPERITE CU TABLA
Verificari privind pregatirea in
- verificarea
vederea montarii SARPANTELOR
documentatiei de
din lemn(C56/85)
receptie a
zidariilor si
tecuielilor
Verificari si controale de cali-tate
privind lucrarile de zidarie
a). Controlul calitatii materialelor
- examinarea certifiinainte de montare
catelor de calitate
de la furnizori

- efectuarea receptiei materialelor


aprovizionate
b) Controlul depozitarii
materialelor aprovizionate
- receptia lucrarilor de montaj a
sarpantelor

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor
- cercevele
- geamuri
-feronerie
- masuratori directe- visual

- inainte de montare

la fiecare lot
aprovizionat

a). Controlul calitatii materialelor inainte


de montare

Se interzice utilizarea
Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si C56/85

- sef punct de
lucru
- topometru

- comisia de
receptie
antreprenor

Proces
verbal de
receptie
materiale

Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ

- sef
aprovizionare
- inspector CQ

Proces
verbal de
receptie
materiale

Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ
Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ
Diriginte
Compartiment
C.Q.

Sef santier
RTE,CQ
Permanent
La receptia calitativa

PLACAJ FAIANTA,GRESIE
-lucrarile pregatitoare
- control vizual si prin
masuratori
Verificari privind pregatirea
PLACAJELOR

Conform C56/85

- verificarea
documentatiei de
receptie a
materialelor
- examinarea certificatelor de calitate

- preliminar

- inainte demontare

la fiecare lot
aprovizionat

- calitatea materialului
- completa terminare;
- sa respecte cotele si
pantele;
- elementele rigide sa nu
prezinte rupturi sau
deformari

- inspector C.Q
- sef punct
lucru
- diriginte
santier

Nu se admit
crapaturi;fisuri;denivel
ari(grunduire,chituire,n
etezire)
Verificarea amplasarii
si dimensiunilor
golurilor fata de proiect
Se interzice utilizarea

Proces
verbal de
receptie
calitativa pe
faze

- inspector C.Q.
- sef punct lucru
- sef punct de
lucru
- comisia de
receptie

Proces verbal
de receptie

Comparti
ment

S.C. EURO INVEST S.R.L.


de la furnizori

- efectuarea receptiei materialelor


aprovizionate

Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si C56/85

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor

b) Controlul depozitarii materialelor


aprovizionate

antreprenor

materiale

- sef
aprovizionare
- inspector CQ

Proces verbal
de receptie
materiale

Sef santier
RTE,CQ
Permanent

- receptia lucrarilor de montaj a

PERETI SI TAVANE RIGIPS


Verificari privind pregatirea in vederea
executarii peretilor si tavanelor rigips
a). Controlul calitatii materialelor inainte
de montare

- efectuarea receptiei materialelor


aprovizionate

- masuratori directe- visual

La receptia calitativa

-pozitionare
-usurinta la
deschidere/inchidere
-deformatii

- inspector C.Q
- sef punct lucru
- diriginte
santier

- verificarea
documentatiei de
receptie
materialelor
- examinarea certificatelor de calitate
de la furnizori

- inainte de aplicare

Conform C56/85

- sef punct de
lucru
- topometru

la fiecare lot
aprovizionat

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor

b) Controlul depozitarii materialelor


aprovizionate

Se interzice utilizarea
Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si C56/85

- comisia de
receptie
antreprenor

Proces verbal
de receptie
materiale

- sef
aprovizionare
- inspector CQ

Proces verbal
de receptie
materiale

Sef santier
RTE,CQ
Permanent

Proces verbal
de receptie
calitativa pe
faze

aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Diriginte
Comparti
ment
C.Q.

Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti

S.C. EURO INVEST S.R.L.

- receptia lucrarilor aplicari de peretil si


tavane rigips

TAMPLARII PVC
-lucrarile pregatitoare

Verificari privind pregatirea in vederea


montarii TIMPLARIILOR DIN
PVC(C56/85)
a). Controlul calitatii materialelor inainte
de montare

- masuratori directe- visual

La receptia calitativa

- calitatea materialului
- completa terminare;
- sa respecte cotele si
pantele;
- elementele rigide sa
nu prezinte rupturi sau
deformari

- inspector C.Q
- sef punct lucru
- diriginte
santier

- control vizual si prin


masuratori

- preliminar

- inspector C.Q.
- sef punct lucru

- verificarea
documentatiei de
receptie a
tamplariei
- examinarea certificatelor de calitate
de la furnizori

- inainte demontare

Nu se admit
crapaturi;fisuri;denivel
ari(grunduire,chituire,n
etezire)
Verificarea amplasarii
si dimensiunilor
golurilor fata de proiect

la fiecare lot
aprovizionat

Se interzice utilizarea
Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si C56/85

Proces verbal
de receptie
calitativa pe
faze

- sef punct de
lucru
- comisia de
receptie
antreprenor

Proces verbal
de receptie
materiale

Proces verbal
de receptie
materiale

- efectuarea receptiei materialelor


aprovizionate

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor

- sef
aprovizionare
- inspector CQ

b) Controlul depozitarii materialelor


aprovizionate

mortar

Sef santier
RTE,CQ
Permanent

- receptia lucrarilor de montaj a


timplariilor

- masuratori directe- visual

La receptia calitativa

-pozitionare
-usurinta la
deschidere/inchidere
-deformatii

ment CQ
Diriginte
Comparti
ment
C.Q.

- inspector C.Q
- sef punct lucru
- diriginte
santier

Proces verbal
de receptie
calitativa pe
faze

Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Diriginte
Comparti
ment
C.Q.

S.C. EURO INVEST S.R.L.

TAMPLARII LEMN

S.C. EURO INVEST S.R.L.

-lucrarile pregatitoare

- control vizual si prin


masuratori

- preliminar

Verificari privind pregatirea in vederea


montarii TIMPLARIILOR DIN LEMN

- verificarea
documentatiei de
receptie a
tamplariei
- examinarea certificatelor de calitate
de la furnizori

- inainte demontare

a). Controlul calitatii materialelor inainte


de montare

- efectuarea receptiei materialelor


aprovizionate

la fiecare lot
aprovizionat

Nu se admit
crapaturi;fisuri;denivel
ari(grunduire,chituire,n
etezire)
Verificarea amplasarii
si dimensiunilor
golurilor fata de proiect
Se interzice utilizarea
Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si C56/85

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor

b) Controlul depozitarii materialelor


aprovizionate

- inspector C.Q.
- sef punct lucru
- sef punct de
lucru
- comisia de
receptie
antreprenor

Proces verbal
de receptie
materiale

- sef
aprovizionare
- inspector CQ

Proces verbal
de receptie
materiale

Sef santier
RTE,CQ
Permanent

- receptia lucrarilor de montaj a


timplariilor

TERMOSISTEM
Verificari privind pregatirea in vederea
aplicarii TERMOSISTEMULUI LA
FATADE(C56/85)
a). Controlul calitatii materialelor inainte
de montare

- masuratori directe- visual

La receptia calitativa

-pozitionare
-usurinta la
deschidere/inchidere
-deformatii

- inspector C.Q
- sef punct lucru
- diriginte
santier

- verificarea
documentatiei de
receptie
materialelor
- examinarea certificatelor de calitate
de la furnizori

- inainte de aplicare

Conform C56/85

- sef punct de
lucru
- topometru

la fiecare lot
aprovizionat

Se interzice utilizarea
Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si C56/85

- comisia de
receptie
antreprenor

Proces verbal
de receptie
calitativa pe
faze

Proces verbal
de receptie
materiale

Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Diriginte
Comparti
ment
C.Q.

Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ

S.C. EURO INVEST S.R.L.


- efectuarea receptiei materialelor
aprovizionate

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor

- sef
aprovizionare
- inspector CQ

b) Controlul depozitarii materialelor


aprovizionate

- baxuri de polistiren
- adezivi polistiren
-tencuieli decorarive

Sef santier
RTE,CQ

- receptia lucrarilor aplicari de


TERMOSISTEM

PARDOSELI
Verificari privind pregatirea in vederea
executarii pardoselilor
a). Controlul calitatii materialelor inainte
de montare

Proces verbal
de receptie
materiale

Permanent

- masuratori directe- visual

La receptia calitativa

- calitatea materialului
- completa terminare;
- sa respecte cotele si
pantele;
- elementele rigide sa
nu prezinte rupturi sau
deformari

- inspector C.Q
- sef punct lucru
- diriginte
santier

- verificarea
documentatiei de
receptie
materialelor
- examinarea certificatelor de calitate
de la furnizori

- inainte de aplicare

Conform C56/85

- sef punct de
lucru
- topometru

la fiecare lot
aprovizionat

Se interzice utilizarea
Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si C56/85

- comisia de
receptie
antreprenor

Proces verbal
de receptie
materiale

Proces verbal
de receptie
materiale

- efectuarea receptiei materialelor


aprovizionate

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor

- sef
aprovizionare
- inspector CQ

b) Controlul depozitarii materialelor


aprovizionate

Sef santier
RTE,CQ
Permanent

Proces verbal
de receptie
calitativa pe
faze

Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Diriginte
Comparti
ment
C.Q.

Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ

S.C. EURO INVEST S.R.L.


- receptia lucrarilor de pardoseli

1.

2.

REZISTENTA
ARMAREA,COFRAREA,BETONAREA
Verificari si controale de calitate
privind lucrarile de armaturi
a). controlul calitatii otelului
-NE 12-99
pentru beton armat prin:
- constatarea existentei
-NE 12-99
certificatelor de calitate
- verificarea dimensiunilor
sectiunilor , conform normativ NE
12-99
- examinarea aspectului
- verificarea prin indoirea la rece
b). efectuarea receptiei otelului
pentru beton armat
c). controlul depozitarii barelor
taiate si fasonate pentru :
- evitarea confundarii lor
- asigurarea pastrarii formei
- asigurarea pastrarii curateniei
pina in momentul montarii
d). controlul calitatii otelului
beton, destinat lucrarilor de
constructii din beton armat

3.

- masuratori directe- visual

Verificari si controale de calitate


privind lucrarile de cofraje
a) verificari etapizate ale executiei
cofrajelor la:
-lucrarile pregatitoare si

La receptia calitativa

- calitatea materialului
- completa terminare;
- sa respecte cotele si
pantele;
- elementele rigide sa
nu prezinte rupturi sau
deformari

- la fiecare cantitate si
sortiment de otel

- inspector C.Q
- sef punct lucru
- diriginte
santier

inspector
C.Q.

Proces verbal
de receptie
calitativa pe
faze

Diriginte
Comparti
ment
C.Q.

Buletin incercari
la indoire

Laborator

Proces verbal de
receptie a materialelor

Compartiment C.Q.
Compartiment aprovizi

beton aprovizionat

- pe baza verificarilor de la pct. A


-NE 12-99

- la fiecare cantitate si
sortiment de otel pentru
beton armat
aprovizionat
- permanent

incercari de verificare
a calitatii conform
-NE 12-99 -rabil
caracteristicile fizicomecanice

STAS 1799-88
STAS 6482-80

- control vizual si

- preliminar

comisia de
receptie
- antreprenor
-

sef punct de
lucru
- inspector C.Q.

Nu se admit bare sau


sirme ruginite

sef punct
lucru
inspector
C.Q

- inspector C.Q.

S.C. EURO INVEST S.R.L.

4.

elementele sau subansamblu- rile


de cofraje si sustineri
- pozitionarea in raport cu trasarea
si modul de fixare a elementelor
- receptia cofrajelor

prin masuratori

b) verificari privind pregatirea in


vederea turnarii betonului

- verificarea aplicarii
solutiei decofrante,
vizual

Verificari si controale de cali-tate


privind lucrarile de betoane
a). Controlul calitatii materialelor
inainte de fabricatie
- efectuarea receptiei materialelor
aprovizionate
b) Controlul depozitarii
materialelor aprovizionate

5.

c) Verificarea calitatii materialelor


aprovizionate
c) Verificarea calitatii materialelor
aprovizionate
d) Controlul prepararii betonului
- atestarea statiei de betoane
e) Stabilirea compozitiei
betonului ( reteta cadru )

- sef punct lucru

- masuratori topo

- in cursul executiei

- masuratori topo
- masuratori directe

- inainte de inceperea
montarii armaturilor
sau turnarea betonu-lui
simplu
- inainte de montarea
armaturii sau inceputul turnarii betonului
simplu

- examinarea certificatelor de calitate de


la furnizori
- incheierea documentelor de receptie
a materialelor
-pt. ciment NE 12-99
- pt. agregate
NE 12-99
- apa STAS 790-84
- aditiv cf.agreement
tehnic
Ciment
NE 12-99
Agregate
NE 12-99
NE 12-99
-NE 12-99

- inscrierea in tolerantele structurilor definitive pentru care sint


executate

- inspector C.Q.
- sef punct lucru
- inspector C.Q
- sef punct lucru
- diriginte
santier
- sef punct de
lucru

Proces verbal de
receptie calitativa
pe faze

Diriginte
Compartiment C.Q.

la fiecare lot
aprovizionat

- laborator
antreprenor
Proces verbal de
receptie materiale

Compartiment aprovizi
Compartiment CQ

Permanent

- comisia de
receptie
antreprenor
- sef statie
betoane
- inspector CQ

Laborator
antreprenor
Laborator
antreprenor
Comisia de
atestare
antreprenor
Laborator

Conform PCCVI

Laborator antreprenor

Conform PCCVI

Laborator antreprenor

Certificat de
atestare statie
betoane
Reteta cadru

Sef statie betoane

- la aprovizionare
- inainte de utilizare
- la aprovizionare
- inainte de utilizare
La punerea in functiune
a statiei si apoi
trimestrial
- la intrarea in functie a
unei statii de betoane
- la schimbarea tipului
de ciment sau de
agregate
- la introducerea
utilizarii de aditivi sau la
schimbarea tipului
acestora

Laborator antreprenor
Laborator emitent

S.C. EURO INVEST S.R.L.


- la pregatirea executarii unei lucrari care
necesita un beton de
clasa egala sau mai mare
deBc 25
Verificari si controale de calitate
privind lucrarile de armaturi
a). controlul calitatii otelului pentru
beton armat prin:
- constatarea existentei
certificatelor de calitate
- verificarea dimensiunilor
sectiunilor , conform normativ NE
12-99
- examinarea aspectului
- verificarea prin indoirea la rece
b). efectuarea receptiei otelului
pentru beton armat
c). controlul depozitarii barelor
taiate si fasonate pentru :
- evitarea confundarii lor
- asigurarea pastrarii formei
- asigurarea pastrarii curateniei
pina in momentul montarii
d). controlul calitatii otelului beton,
destinat lucrarilor de constructii
din beton armat

4.

-NE 12-99
-NE 12-99

- la fiecare cantitate si
sortiment de otel

inspector
C.Q.

Buletin incercari
la indoire

Laborator

Proces verbal de
receptie a materialelor

Compartiment C.Q.
Compartiment aprovizio

beton aprovizionat

- pe baza verificarilor de la pct. A


-NE 12-99

incercari de verificare
a calitatii conform
-NE 12-99 -rabil
caracteristicile fizicomecanice

Verificari si controale de calitate


privind lucrarile de betoane
a). Controlul calitatii materialelor
inainte de fabricatie
- efectuarea receptiei materialelor
aprovizionate

- examinarea certificatelor de calitate de


la furnizori
- incheierea documentelor de receptie
a materialelor

- la fiecare cantitate si
sortiment de otel pentru
beton armat
aprovizionat
- permanent

STAS 1799-88
STAS 6482-80

comisia de
receptie
- antreprenor
-

sef punct de
lucru
- inspector C.Q.

Nu se admit bare sau


sirme ruginite

la fiecare lot
aprovizionat

sef punct
lucru
inspector
C.Q

- laborator
antreprenor
- comisia de
receptie
antreprenor

Proces verbal de
receptie materiale

Compartiment aprovizi
Compartiment CQ

S.C. EURO INVEST S.R.L.


b) Controlul depozitarii
materialelor aprovizionate

5.

c) Verificarea calitatii materialelor


aprovizionate
c) Verificarea calitatii materialelor
aprovizionate
d) Controlul prepararii betonului
- atestarea statiei de betoane
e) Stabilirea compozitiei
betonului ( reteta cadru )

INSTALATII SI RETELE
Verificari privind pregatirea in
vederea montarii instalatiilor
sanitare
Verificari si controale de cali-tate
privind lucrarile de instalatii
sanitare
a). Controlul calitatii materialelor
inainte de montare

-pt. ciment NE 12-99


- pt. agregate
NE 12-99
- apa STAS 790-84
- aditiv cf.agreement
tehnic
Ciment
NE 12-99
Agregate
NE 12-99
NE 12-99
-NE 12-99

- sef statie
betoane
- inspector CQ

Permanent

- la aprovizionare
- inainte de utilizare
- la aprovizionare
- inainte de utilizare
La punerea in functiune
a statiei si apoi
trimestrial
- la intrarea in functie a
unei statii de betoane
- la schimbarea tipului
de ciment sau de
agregate
- la introducerea
utilizarii de aditivi sau la
schimbarea tipului
acestora
- la pregatirea executarii unei lucrari care
necesita un beton de
clasa egala sau mai mare
deBc 16/20

- verificarea
documentatiei de
receptie a
zidariilor si
tecuielilor

- inainte de montare

- examinarea certificatelor de calitate


de la furnizori

la fiecare lot si tip de


materialeaprovizionat

-distanta de alte retele;


- amplasare pct.dilatare;
-existenta/amplsare
goluri in plansee;
-modul de fixare

Se interzice utilizarea
Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si STAS 1478-90

Laborator
antreprenor
Laborator
antreprenor
Comisia de
atestare
antreprenor
Laborator

Conform PCCVI

Laborator antreprenor

Conform PCCVI

Laborator antreprenor

Certificat de
atestare statie
betoane
Reteta cadru

Sef statie betoane


Laborator antreprenor
Laborator emitent

- sef punct de
lucru
- topometru

- comisia de
receptie
antreprenor

Proces
verbal de
receptie
materiale

Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ

S.C. EURO INVEST S.R.L.


; STAS 1795-87 ; ID 178;C56/85
- efectuarea receptiei materialelor
aprovizionate
b) Controlul depozitarii
materialelor aprovizionate

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor
- cercevele
- geamuri
-feronerie

- sef
aprovizionare
- inspector CQ
Sef santier
RTE,CQ
Permanent

- receptia lucrarilor de montaj


lucrarilor de instalattii sanitare

- masuratori directe- visual


- apararura specifica

La receptia calitativa

- calitatea materialului
- completa terminare;
- sa respecte cotele si
pantele;
- etanseitate;
-presiune;
-imbinari;
- robineti;
-debite

- inspector C.Q
- sef punct
lucru
- diriginte
santier
- ISCIR

Verificari privind pregatirea in


vederea montarii instalatiilor
termice

- verificarea
documentatiei de
receptie a
zidariilor si
tecuielilor

- inainte de montare

-distanta de alte retele;


- amplasare pct.dilatare;
-existenta/amplsare
goluri in plansee;
-modul de fixare

- sef punct de
lucru
- topometru

- examinarea certificatelor de calitate


de la furnizori

la fiecare lot si tip de


materialeaprovizionat

Verificari si controale de cali-tate


privind lucrarile de instalatii
termice : STAS 1676-90; STAS
7132-86; C 56/85
a). Controlul calitatii materialelor
inainte de montare

- efectuarea receptiei materialelor


aprovizionate
b) Controlul depozitarii

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor
- teava;conducte;

Proces
verbal de
receptie
materiale

Se interzice utilizarea
Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si STAS 167690; STAS 7132-86; C
56/85;

Proces
verbal de
receptie
calitativa pe
faze

Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ
Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ
Diriginte
Compartiment
C.Q.

- comisia de
receptie
antreprenor

Proces
verbal de
receptie
materiale

Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ

- sef
aprovizionare
- inspector CQ

Proces
verbal de
receptie
materiale

Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ
Compartiment

Sef santier

S.C. EURO INVEST S.R.L.


materialelor aprovizionate

-fitinguri,robineti,
-centrala;
-repartitoare caldura

RTE,CQ

- receptia lucrarilor de montaj


lucrarilor de instalattii termice

- masuratori directe- visual


- cu aparatura
specifica

La receptia calitativa

- calitatea materialului
- completa terminare;
- sa respecte cotele si
pantele;
- etanseitate;
-presiune;
-imbinari;
- robineti;
-debite;
- functionare CT si
repartitoare termice

- inspector C.Q
- sef punct
lucru
- diriginte
santier
- ISCIR

Verificari privind pregatirea in


vederea montarii instalatiilor
electrice

- verificarea
documentatiei de
receptie a
zidariilor si
tecuielilor

- inainte de montare

-distanta de alte retele;


- amplasare pct.dilatare;
-existenta/amplsare
goluri in plansee;
-modul de fixare

- sef punct de
lucru
- topometru

- examinarea certificatelor de calitate


de la furnizori

la fiecare lot si tip de


materialeaprovizionat

Verificari si controale de cali-tate


privind lucrarile de instalatii
sanitare STAS 12604/4,5-89; SR
6646-1:1997;I7/78;I20/2000
a). Controlul calitatii materialelor
inainte de montare

- efectuarea receptiei materialelor


aprovizionate
b) Controlul depozitarii
materialelor aprovizionate

- receptia lucrarilor de montaj

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor
-cable electrice,
-tuburi ,doze
-tablouri electrice- aparatura,lampi
- masuratori directe-

aprovizionare
Compartiment
CQ

Permanent

Se interzice utilizarea
Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si STAS
12604/4,5-89; SR 66461:1997;I7/78;I20/2000

Proces
verbal de
receptie
calitativa pe
faze

Diriginte
Compartiment
C.Q.

- comisia de
receptie
antreprenor

Proces
verbal de
receptie
materiale

Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ

- sef
aprovizionare
- inspector CQ

Proces
verbal de
receptie
materiale

Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ
Compartiment
aprovizionare
Compartiment
CQ

Proces

Diriginte

Sef santier
RTE,CQ
Permanent
La receptia calitativa

- calitatea materialului

- inspector C.Q

S.C. EURO INVEST S.R.L.


lucrarilor de instalati electrice

- visual
- cu aparatura speciala

- completa terminare;
- sa respecte cotele si
pantele;
- etanseitate;
-presiune;
-imbinari;
- robineti;
-debite

- sef punct lucru


- diriginte
santier
- inspector Enel

verbal de
receptie
calitativa pe
faze

Compartiment
C.Q.

SISTEMATIZARE VERICALA
A.

EXECUTIA STRATULUI DE
PIATRA
Controlul calitatii materialelor
inainte de punere in opera

Analize de
laborator

Caiet de sarcini
Strat de agregate
naturale piatra
sparta

Laborator
autorizat
Inspector CQ

Efectuarea recepiei
materialelor aprovizionate

Examinarea
certificatelor de
calitate

La fiecare lot
aprovizionat

Laborator
antreprenor

Verificarea elementelor
geometrice realizate
a) grosimea stratului de piatra
sparta

Msurtori directe
la marginea
benzilor executate

La fiecare 200 m
band

Msurtori directe

b) limea stratului

c) panta transversal

Msurtori topo

+/-10 mm
+/-20 mm

Topometru
ef punct de
lucru
Inspector CQ

n dreptul profilelor
transversale ale
proiectului

5 cm

Topometru
ef punct de
lucru
Inspector CQ

La fiecare 25 m

0,4% fa de
valoarea pantei
indicat n proiect

Topometru
ef punct de
lucru
Inspector CQ

Buletine de
ncercri care
atest calitatea
materialului
- Not de
comunicare
- Proces
verbal de
receptie
materiale
aprovizionat
e
- Raport de
neconformit
ate
Anex la
procesul verbal
de recepie
calitativ pe
faze
Anex la
procesul verbal
de recepie
calitativ pe
faze
Anex la
procesul verbal
de recepie
calitativ pe
faze

Laborator
autorizat

Compartime
nt CQ

Compartime
nt CQ

Compartime
nt CQ

Compartime
nt CQ

S.C. EURO INVEST S.R.L.

d) decliviti n profil
longitudinal

Verificarea compactarii

Verificarea aducerii la cot a


capacelor cminelor de
vizitare, hidranilor i grtarelor
gurilor de scurgere

e) cotele profilului longitudinal

Msurtori topo

a). Controlul calitatii materialelor inainte


de montare

- efectuarea receptiei materialelor


aprovizionate

10 mm

Topometru
ef punct de
lucru
Inspector CQ

Conform C.S.
STAS 12 288
1985
STAS 6400

Minim 3 puncte la
2000 mp

Laborator
autorizat
Inspector CQ

Msurtori topo

naintea aternerii
stratului de uzur

Topometru
ef punct de
lucru
Inspector CQ

Msurtori topo

n fiecare profil dup


terminarea execuiei
stratului pe fiecare
sector prezentat
recepiei

PONTOANE,PODINA TRECERE,DEBARCADER
-lucrarile pregatitoare
- control vizual si prin
masuratori
Verificari privind pregatirea in executarii
pilotilor si a podinei din lemn

n axul fiecrui profil


transversal al
proiectului

- verificarea
documentatiei de
receptie a
tamplariei
- examinarea certificatelor de calitate
de la furnizori

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor

- preliminar

- inainte demontare

la fiecare lot
aprovizionat

2,5 cm pentru
stratul de baz
1,5 cm pentru
stratul de legtur i
de uzur
Nu se admit
crapaturi;fisuri;denivel
ari(grunduire,chituire,n
etezire)
Verificarea amplasarii
si dimensiunilor
golurilor fata de proiect
Se interzice utilizarea
Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si C56/85

Topometru
ef ealon
aternere
asfalt
Inspector CQ

Anex la
procesul verbal
de recepie
calitativ pe
faze
Buletin pentru
verificarea
gradului de
compactare
realizat
Anex la
procesul verbal
de recepie
calitativ pe
faze
Tabel anex la
procesul verbal
de recepie
calitativ pe
faze

Compartime
nt CQ

Compartime
nt CQ

Compartime
nt CQ
ef ealon
aternere
asfalt
Compartime
nt CQ

- inspector C.Q.
- sef punct lucru
- sef punct de
lucru
- comisia de
receptie
antreprenor

Proces verbal
de receptie
materiale

- sef
aprovizionare
- inspector CQ

Proces verbal
de receptie
materiale

Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ

S.C. EURO INVEST S.R.L.


b) Controlul depozitarii materialelor
aprovizionate

Sef santier
RTE,CQ
Permanent

- receptia lucrarilor de montaj a pilotilor


si a podinei din lemn

CONFECTII METALICE
-lucrarile pregatitoare

Verificari privind pregatirea in executarii


confectiilor metalice
a). Controlul calitatii materialelor inainte
de montare

- efectuarea receptiei materialelor


aprovizionate

- masuratori directe- visual

La receptia calitativa

-pozitionare
-usurinta la
deschidere/inchidere
-deformatii

- inspector C.Q
- sef punct lucru
- diriginte
santier

- control vizual si prin


masuratori

- preliminar

- inspector C.Q.
- sef punct lucru

- verificarea
documentatiei de
receptie a
tamplariei
- examinarea certificatelor de calitate
de la furnizori

- inainte demontare

Nu se admit
crapaturi;fisuri;denivel
ari(grunduire,chituire,n
etezire)
Verificarea amplasarii
si dimensiunilor
golurilor fata de proiect

la fiecare lot
aprovizionat

Se interzice utilizarea
Materialelor care nu
corespund caietelor de
sarcini si C56/85

- incheierea documentelor de
receptie a
materialelor

b) Controlul depozitarii materialelor


aprovizionate

Proces verbal
de receptie
calitativa pe
faze

- sef punct de
lucru
- comisia de
receptie
antreprenor

Proces verbal
de receptie
materiale

- sef
aprovizionare
- inspector CQ

Proces verbal
de receptie
materiale

Sef santier
RTE,CQ
Permanent

- receptia lucrarilor de confectii metalice

- masuratori directe- visual

La receptia calitativa

-pozitionare
-usurinta la
deschidere/inchidere
-deformatii

Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Diriginte
Comparti
ment
C.Q.

- inspector C.Q
- sef punct lucru
- diriginte
santier

Proces verbal
de receptie
calitativa pe
faze

Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Comparti
ment
aprovizio
nare
Comparti
ment CQ
Diriginte
Comparti
ment
C.Q.