Sunteți pe pagina 1din 3

PROCEDURA DE LUCRU

EXECUTAREA LUCRARILOR DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII IN


CONSTRUCTII
1. SCOP
Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile de
zugraveli si vopsitorii de orice tip.
2. DOMENIU DE APLICARE
Instructiunea se utilizeaza la realizarea lucrarilor de constructii.
3. DEFINITII SI ABREVIERI
Specifice nu sunt.
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
La intocmirea instructiunii se fac referiri la : C 3-1976 ormativ pentru e!ecutarea lucrarilor de
zugraveli si vopsitorii la constructii.
5. INSTRUCTIUNEA
5.1. Condiii !"#$%$&i%#
"entru e!ecutia lucrarilor sunt necesare urmatoarele#
- asigurarea documentelor de e!ecutie#
- verificarea conditiilor speciale$
- instruirea personalului in e!ecutarea lucrarilor
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii#
- racorduri de energie $ apa si alte utilitati
5.2. D#'("i#"#$ in'")(i)nii
%ugravelile si vopsitoriile de diferite tipuri interioare$ e!terioare aplicate pe suprafete de caramida$
&eton$ &eton celular autocalavizat$ se utilizeaza pentru constructii de locuinte$ social culturale si
constructii agrozoote'nice$ constructii provizorii$ in functie de specificul local$ turistic$ climatic$ si in
functie de posi&ilitatile de aprovizionare apropiate sau din sursele locale.
(iversele operatii necesare pentru realizarea zugraveliilor si a vopsitoriilor cu diverse materiale
) manipulare $ prelucrare $ montare$ finisare etc.* se e!ecuta cu scule si dispozitive speciale indicate in
proiectul te'nologic$ in functie de operatia efectuata.
(epozitarea se va face la o&iect$ in incaperi uscate$ ferite de umezeala si socuri$ pe suprafete plane
Se interzice folosirea materialelor cu termen de utilizare depasit.
"ersonalul de e!ecutie tre&uie instruit pentru cunoasterea particularitatilor materialelor folosite.
%ugravelile si vopsitoriile se vor e!ecuta dupa detaliile din proiectul te'nic de e!ecutie.
Inainte de inceperea lucrarilor pentru e!ecutarea zugravelilor si vopsitoriilor interioare si
e!terioare$ tre&uie terminate urmatoareale lucrari:
- invelitorile cladirii inclusiv terasele$ logiile$ &alcoanele cu amena+area scurgerilor$ astfel
incat sa nu fie afectate lucrarile de placa+#
- toate profilele$ sol&ancurile$ glafurile etc.
- montarea tocurilor si captuselilor la usi si ferestre$ in afara pervazurilor care se vor monta
dupa zugraviri#
- tencuirea tavanelor si a suprafetelor pe care se vor e!ecuta zugravelile si vopsitoriile#
- montarea conductelor sanitare$ electrice de incalzire de su& zugravelile si vopsitoriile#
- e!ecutarea pro&elor de scurgere si a pro&elor de presiune pentru conductele de alimentare
cu apa#
1
- montarea di&lurilor si dispozitivelor de fi!are a o&iectelor sanitare
-e!ecutarea pardoselilor#
,plicarea se va face numai pe suprafete uscate pregatite in prea&la&il
- stratul suport va fi riguros controlat in ceea ce priveste: respectarea pantelor$ planietatii si a
aliniamentului in conformitate cu proiectul te'nic#
- e!ecutarea preala&ila a tuturor strapungerilor pentru cosuri$ ventilatii$ conducte$ ca&le.
- indepartarea tuturor urec'ilor de monta+$ mustati$ resturi de materiale$ moloz etc. de pe fata
stratului suport.
"eretii pe care se aplica zugraveala se vor tencui si driscui cat mai fin$ iar rosturile zidariei
) orizontale si verticale * tre&uie sa se curete &ine pe o adancime de 1 cm$ pentru ca mortarul de fi!are
sa adere cat mai &ine pe aceste suprafete.
In cazul suprafetelor netede ale peretilor de &eton turnat monolit sau &eton prefa&ricat$ care prezinta
pori sau fisuri se vor umple cu mortar de var - ciment$ iar &avurile si alte dungi iesite in relief vor fi
indepartate ca sa ramana o suprafata neteda..
Stratul suport al tamplariei pe care se va aplica vopsitoria va fi pregatit$ curatat )nodurile sa fie
taiate$ cuiele ingropate$ prelingerile de rasina sau alte murdarii sa fie indepartate*.
,ccesoriile tamplariei crare nu sunt nic'elate sau lacuite $ vor fi grunduite anticorosivsi vopsite cu
vopsea de ulei sau email.
Suprafetele metalice nu tre&uie sa prezinte pete de rugina $ pacura $ grasimi$ mortar sau vopsea mai
vec'e$ acestea se vor indeparta pana va ramane o suprafata curata $ intrunind conditiile necesarea a se
efectua vopsitorie de calitate &una.
.opsitoriile vec'i degradate de pe tamplaria metalica sau de lemn$ se va curata$ si apoi se va
e!ecuta vopsitoria noua.
%ugravelile si vopsitoriile nu se vor e!ecuta dupa pe timp de ceata$ ploaie# deasemenea se va evita
e!ecutatrea acestor lucrari la fatade in orele de insorire ma!ima sau vant puternic.
Se interzice folosirea materialelor cu termen de utilizare depasit
5.3. Con"o%)% ($%i$ii 'i "#(#!i$ %)("$"i%o"
/eceptia se efectueaza pe intreaga constructie sau parti de constructie ) tronson scara* .
La receptie se vor verifica urmatoarele:
- e!istenta si continutul proceselor ver&ale de receptie calitativa a suportului
- e!istenta si continutul certificatelor de calitate a materialelor$
- confirmarea prin procese ver&ale a e!ecutarii corecte a masurilor de remedieri prevazute#
- dimensiunile de ansam&lu si cotele de nivel#
- respectarea conditiilor te'nice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate$
corectitudinea e!ecutiei#
,coperirea elementelor structurii cu alte lucrari )protectii$ finisa+e* este interzisa.
La e!ecutarea lucrarilor se vor respecta prevederile 0ormele repu&licane de protectia muncii0$
1ormele de protectia muncii in activitatea de constructii monta+0 si 1ormele generale de protectie
impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor0.
*. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
/esponsa&ilitatea efectuarii inregistrilor revine sefului punctului de lucru. (irectorul general
ad+unct va notifica in scris si alte responsa&ilitati$ si daca sunt necesare functie de comple!itatea si
durata e!ecutiei.
"entru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri responsa&ilitatile sunt ale
personalului te'nic de e!ecutie: sef de santier$ sef punct de lucru$ responsa&il de lucrare$ responsa&il
C2.

+. INREGISTRARI
Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor
-procese ver&ale de lucrari ascunse
-proces ver&al de receptie calitativa a suportului#
2
-proces ver&al de e!ecutare a masurilor de remediere.
,. ANEXE
Specifice nu sunt
INTOCMIT C- DIRECTOR GENERAL
ume si prenume
(ata
Semnatura
3

S-ar putea să vă placă și