Sunteți pe pagina 1din 11

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN Contract 

: Lucrarea : Cod
document
TRANSPORTURI BUCURESTI SA Consolidare pod pe DC 95 , peste raul Tismana, comuna F-PO – SCT-
tel. 2106025; fax. 2102747 Telesti , Jud Gorj 7.5-02

Pag 1/11
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. PARTEA I)
Suprastructura pod
Nr._____________/_________________
Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante
crt Categorii de lucrari, controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc
contoale si verificari verificari caietele de efectueaza Document Cod document Unde se
prevazute in caietele de sarcini controlul / intocmit pastreaza
sarcini verificarea
0 1 2 3 4 5 7 8 9

a) Controlul calitatii materialelor


1. Controlul calitatii materialelor la Analize de laborator Conform Laborator Conform Laborator
aprovizionare conf.P.C.C.V.I partea P.C.C.V.I P.C.C.V.I
a II a partea a II a partea a II a
Examinarea La fiecare Laborator
certificatelor de lot Inspector CQ
calitate aprovizionat
Efectuarea receptiei materialelor
2. Intocmirea La fiecare Comisia de Proces verbal F–PS– 02.09 Compart.
aprovizionate
documentelor de lot receptie de receptie aprovizionare
receptie materiale aprovizionat calitativa a Compart. CQ
materialelor
b)Lucrari de infrastructuri – elevatii, rigle, cuzineti, ziduri intoarse
1. Controlul betoanelor turnate Masuratori directe Inainte de Conform Sef punct de Proces Compart.
anterior (dimensiuni si aspect) inceperea NE 012/2- lucru verbal de F-PSM-8.2-02 CQ
montarii 2010 Consultant receptie Consultanta
cofrajului cap.11 Insp. CQ caliativa pe
anexa H faze
2. Cofrajul – pozitionare, stabilitate, Masuratori directe Inainte de Conform Sef punct de Proces Compart.
dimensiuni interioare inceperea NE 012/2- lucru verbal de F-PSM-8.2-02 CQ
montarii 2010 Consultant receptie Consultanta
armaturii cap.7 Insp. CQ caliativa pe
faze
3. Armaturi Masuratori directe Inainte de Conform Sef punct de Proces Compart.
inceperea NE 012/2- lucru verbal de F-PSM-8.2-02 CQ
betonarii 2010 cap. Consultant receptie Consultanta
9 Insp. CQ caliativa pe
faze
4 Betonul Analize de Conform Laborator Conform Laborator
-controlul calitatii betonului laborator P.C.C.V.I P.C.C.V.I
partea a IIa partea a IIa
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN Contract : Lucrarea : Cod
document
TRANSPORTURI BUCURESTI SA Consolidare pod pe DC 95 , peste raul Tismana, comuna F-PO – SCT-
tel. 2106025; fax. 2102747 Telesti , Jud Gorj 7.5-02

Pag 2/11
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. PARTEA I)
Suprastructura pod
Nr._____________/_________________
Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante
crt Categorii de lucrari, controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc
contoale si verificari verificari caietele de efectueaza Document Cod document Unde se
prevazute in caietele de sarcini controlul / intocmit pastreaza
sarcini verificarea
0 1 2 3 4 5 7 8 9

-controlul turnarii Urmarirea Pe toata Sef punct de Condica Sef punct de


conditiilor tehnice durata turnarii lucru pentru F-PS-02.33 lucru
Inspector CQ evidenta Inspector
betoanelor CQ
turnate
c) lucrari de suprastructuri din beton armat monolit sau elemente prefabricate monolitizate
1. Controlul lucrarilor din elemente Vizual si prin La fiecare lot Conform Sef punct de Proces verbal Inspector
prefabricate din beton armat masuratori directe aprovizionat STAS lucru de receptie F-PS-02.08 CQ
a) calitatea elementelor 6657/1 –89 Comisia de calitativa a
prefabricate la arovizionare prin receptie materialelor/p
examinarea certificatelor de 8600 – 79 roduselor
calitate, dimensiunilor,
aspectului si formelor 7009 - 79
b) controlul manipularii vizual La fiecare lot Sef punct de Planul de Sef punct de
depozitarii si marcarii aprovizionat lucru montaj lucru
elementelor prefabricate cu Inspector CQ
pozitia din planul de montaj
c) controlul montarii Se verifica: Dupa Conform Topometru Proces verbal Inspector
prefabricatelor -pozitia in plan a montarea caiet de Sef punct de de receptie F-PSM-8.2-02 CQ
axelor elementelor elementelor sarcini lucru caliativa pe Consultant
-respectarea prefabricate Inspector CQ faze de
cotelor de nivel Consultant executie
-verticalitatea sau
orizontalitatea
elementelor
-respectarea
lungimilor de
rezemare
-respectarea
dimensiunilor
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN Contract : Lucrarea : Cod
document
TRANSPORTURI BUCURESTI SA Consolidare pod pe DC 95 , peste raul Tismana, comuna F-PO – SCT-
tel. 2106025; fax. 2102747 Telesti , Jud Gorj 7.5-02

Pag 3/11
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. PARTEA I)
Suprastructura pod
Nr._____________/_________________
Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante
crt Categorii de lucrari, controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc
contoale si verificari verificari caietele de efectueaza Document Cod document Unde se
prevazute in caietele de sarcini controlul / intocmit pastreaza
sarcini verificarea
0 1 2 3 4 5 7 8 9

spatiilor de
monolitizare
d) controlul monolitizarii - Analize de Dupa Conform Sef punct de Proces verbal Inspector
structuriloralcatuite din elemente laborator executarea NE 012/2- lucru de receptie F-PSM-8.2-02 CQ
prefabricate din beton armat - observatii asupra monolitizarii 2010 Inspector CQ caliativa pe Consultant
realizarii cap.11 consultant faze de
monolitizarii executie

d) Lucrari provizorii – schele esafodaje si cintre


1 Intocmire proiect Conform norme Preliminar Atreprenor Proiect
tehnice de sau proiectant tehnologic
proiectare in autorizat
vigoare
2 Avizarea proiectului Inainte de Beneficiar Comunicare Sef punct de
inceperea executiei de acceptare lucru
Compartim.
CQ
3 Controlul certificatelor de calitate Examinarea -la fiecare lot Inspector CQ Proces verbal Inspector
sau de atestare a materialelor certificatelor de de materiale Comisia de de receptie F-PS-02.08 CQ
caliatate noi receptie calitativa a
Examinarea -la fiecare lot materialelor/p
certificatelor de de materiale roduselor
atestare refolosibile
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN Contract : Lucrarea : Cod
document
TRANSPORTURI BUCURESTI SA Consolidare pod pe DC 95 , peste raul Tismana, comuna F-PO – SCT-
tel. 2106025; fax. 2102747 Telesti , Jud Gorj 7.5-02

Pag 4/11
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. PARTEA I)
Suprastructura pod
Nr._____________/_________________
Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante
crt Categorii de lucrari, controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc
contoale si verificari verificari caietele de efectueaza Document Cod document Unde se
prevazute in caietele de sarcini controlul / intocmit pastreaza
sarcini verificarea
0 1 2 3 4 5 7 8 9

4 Controlul executiei si a Masuratori topo Dupa In functie Topometru


deformatiilor lucrarilor provizorii Masuratori directe terminarea de Sef punct de Proces verbal Compart.
Se verifica : lucrarilor tolerantele lucru de receptie F-PSM-8.2-02 CQ
-conditii de fundare de la Consultant pe faze Consultanta
-realizarea lucrarile Insp. CQ
dispozitivelor de Permanent in definitive
discintrare timpul turnarii
-detaliile de betonului Tabel de
imbinare masuratori a
-contrasagetile deformatiilor

e) Cofraje
1 Intocmire proiect pentru cofraj si Conform proiect preliminar Antreprenor Proiect
sustinerea lui tehnologic sau proiectant tehnologic
autorizat
2 Controlul preliminar Se verifica lucrarile Inainte de Conform Sef punct de
pregatitoare si inceperea NE 012/2- lucru
elementele sau montarii 2010 Insp. CQ
subansamblele de
cofraje si sustineri
3 Controlul montarii cofrajelor Se verifica : In timpul si Conform Topometru
-trasarea pozitiei dupa NE 012/2- Sef punct de
-dimensiunile in terminarea 2010 lucru
plan lucrarilor de cap.7 Insp. CQ
-asamblarea si cofrare
sustinerea
provizorie a
panourilor
-corectarea pozitiei
-incheierea,
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN Contract : Lucrarea : Cod
document
TRANSPORTURI BUCURESTI SA Consolidare pod pe DC 95 , peste raul Tismana, comuna F-PO – SCT-
tel. 2106025; fax. 2102747 Telesti , Jud Gorj 7.5-02

Pag 5/11
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. PARTEA I)
Suprastructura pod
Nr._____________/_________________
Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante
crt Categorii de lucrari, controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc
contoale si verificari verificari caietele de efectueaza Document Cod document Unde se
prevazute in caietele de sarcini controlul / intocmit pastreaza
sarcini verificarea
0 1 2 3 4 5 7 8 9

legarea si
sprijinirea definitiva
-pozitia golurilor
4 Receptia cofrajelor Conform punctului Inainte de Conform Sef punct de Proces verbal
2 si 3 montarea cap.7, pct. lucru de receptie Compart.
armaturii 7.4 Inspector CQ calitativa pe F-PSM-8.2-02 CQ
Consultant faze Consultanta
f) Armaturi
1 Controlul calitatii otelului pentru Se verifica : La fiecare lot Inspector CQ Buletin de Laborator
beton armat -Certificatul de si sortiment Laborator incercare F-PS-02.08
calitate Comisie de Inspector
-eticheta metalica receptie CQ
-dimensiunea Proces verbal
sectiunii si profilul de receptie
-aspectul prin calitativa a
examinare materialelor/p
-prin indoire la rece roduselor
pe dorn
-verificarea
caracteristicilor
mecanice (limita de
curgere, rezistenta
la rupere, alungirea
la rupere)
2 Controlul calitatii sarmei SBP Se verifica : Pentru fiecare Inspector CQ Buletin de Laborator
pentru betonul precomprimat -Certificatul de colac de SBP Laborator incercare F-PS-02.08
calitate Comisie de Inspector
-eticheta metalica receptie CQ
cu urmatoarele Proces verbal
date: de receptie
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN Contract : Lucrarea : Cod
document
TRANSPORTURI BUCURESTI SA Consolidare pod pe DC 95 , peste raul Tismana, comuna F-PO – SCT-
tel. 2106025; fax. 2102747 Telesti , Jud Gorj 7.5-02

Pag 6/11
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. PARTEA I)
Suprastructura pod
Nr._____________/_________________
Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante
crt Categorii de lucrari, controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc
contoale si verificari verificari caietele de efectueaza Document Cod document Unde se
prevazute in caietele de sarcini controlul / intocmit pastreaza
sarcini verificarea
0 1 2 3 4 5 7 8 9

*nr lot calitativa a


*nr colac materialelor/p
*calitatea si roduselor
puansonul CTC al
fabricii

Pentru fiecare Inspector CQ Buletin de Laborator


Rezistente colac de SBP Laborator incercare F-PS-02.08
mecanice : Comisie de Inspector
-rezistenta la receptie CQ
rupere Proces verbal
-nr. de indoiri de receptie
alternante calitativa a
materialelor/p
roduselor
-limita de curgere Pentru 10% Laborator Buletin de Laborator
tehnica din nr colacilor autorizat incercare
-alungirea relativa
la rupere
-nr. de torsiuni la
care se rupe sarma
3 Controlul depozitarii otelurilor Conform NE 012/2- permanent Sef punct de
pentru armaturi 2010 lucru
Inspector CQ
4 Controlul fasonarii armaturilor Conform NE 012/2- In timpul Sef punct de
2010 executiei lucru
Inspector CQ
5 Controlul respectarii diagramei Conform NE 012/2- La fiecare Sef formatie Fisa Compartime
de pretensionare 2010 baza sau pretensionar pretensionare nt CQ
fascicul de Inspector CQ
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN Contract : Lucrarea : Cod
document
TRANSPORTURI BUCURESTI SA Consolidare pod pe DC 95 , peste raul Tismana, comuna F-PO – SCT-
tel. 2106025; fax. 2102747 Telesti , Jud Gorj 7.5-02

Pag 7/11
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. PARTEA I)
Suprastructura pod
Nr._____________/_________________
Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante
crt Categorii de lucrari, controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc
contoale si verificari verificari caietele de efectueaza Document Cod document Unde se
prevazute in caietele de sarcini controlul / intocmit pastreaza
sarcini verificarea
0 1 2 3 4 5 7 8 9

SBP
preintinse
6 Controlul montarii legarii si Conform NE 012/2- Inainte de Conform Sef punct de Proces verbal
innadirii armaturilor 2010 C 56/85 turnarea NE 012/2- lucru de receptie Compart.
caiet V pct 2.4 betonului 2010 Inspector CQ calitativa pe F-PSM-8.2-02 CQ
cap.8 Consultant faze Consultanta
g) Betoane de ciment
g.1) controlul punerii in opera
1 Verificarea duratei de transport Conform NE 012/2- Zilnic prin Conform Sef statie Bon de livrare Sef statie
2010 verificarea NE 012/2- Sef punct de Sef punct de
bonurilor de 2010 lucru lucru
transport la anexa H
fiecarea
lucrare
2 Verificarea indeplinirii conditiilor Conform NE 012/2- Inainte de Sef punct de PTE sau fisa Insp. CQ
pentru incepera betonarii 2010 inceperea lucru tehnologica pt Sef punct de
betonarii Inspector CQ betonare lucru
pentru fiecare
lucrare
3 Verificarea indeplinirii regulilor Conform NE 012/2- Pe toata Sef punct de Condica F-PS-02.33
generale de betonare 2010 durata lucru pentru Sef punct de
betonarii Inspector CQ evidenta lucru
betoanelor
turnate
4 Verificarea compactarii betonului Conform NE 012/2- Permanent Sef punct de
2010 lucru
Inspector CQ
5 Controlul calitatii betonului la Conf. PCCCVI Conf. PCCCVI Laborator Conf. Laborator
locul de punere in opera partea a II a partea a II a PCCCVI
partea a II a
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN Contract : Lucrarea : Cod
document
TRANSPORTURI BUCURESTI SA Consolidare pod pe DC 95 , peste raul Tismana, comuna F-PO – SCT-
tel. 2106025; fax. 2102747 Telesti , Jud Gorj 7.5-02

Pag 8/11
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. PARTEA I)
Suprastructura pod
Nr._____________/_________________
Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante
crt Categorii de lucrari, controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc
contoale si verificari verificari caietele de efectueaza Document Cod document Unde se
prevazute in caietele de sarcini controlul / intocmit pastreaza
sarcini verificarea
0 1 2 3 4 5 7 8 9

6 Verificarea conditiilor favorabile Conf. C.S La fiecare Sef punct de


de intarire a betonului lucrare lucru
Inspector CQ
7 Verificarea respectarii Conform NE 012/2- Conform fisei Sef punct de Condica F-PS-02.33
termenelor minime pentru 2010 tehnologice la lucru pentru Sef punct de
decofrare fiecare lucrare Inspector CQ evidenta lucru
betoanelor
turnate
8 Verificarea dimensiunilor Masuratori directe Dupa Sef punct de Proces verbal
elemente decofrare la lucru de receptie Compart.
fiecare lucrare Inspector CQ calitativa pe F-PSM-8.2-02 CQ
Consultant faze Consultanta
9 Controlul finisarii suprafetei Conform Sef punct de
vazute NE 012/2- lucru
2010 Inspector CQ
Consultant
h) Suprastructuri din beton precomprimat
1 Controlul cofrajelor, tiparelor si Conform cap. g Conform cap. Conform Conform cap. Conform cap. Conform cap. g Conform
sustinerilor g cap. g g g cap. g
2 Controlul armaturilor din SBP Conform cap. h Conform cap. Conform Conform cap. Conform cap. Conform cap. h Conform
h cap. h h h cap. h
3 Controlul punerii in opera a Conform cap. i Conform cap. Conform Conform cap. Conform cap. Conform cap. i Conform
betonului i cap. i i i cap. i
4 Controlul formatiei de Conform Caiet de Inainte de Inspector CQ Autorizatie de Comp. CQ
precomprimare si a programului Sarcini efectuarea Consultant acceptare Consultanta
de precomprimare lucrarilor
5 Controlul etapelor de Se verifica : Sef formatie Comp. CQ
precomprimare -protectia provizorie pretens.
a)inainte de punerea sub a armaturilor si Inspector CQ
tensiune a cablelor ancorajelor
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN Contract : Lucrarea : Cod
document
TRANSPORTURI BUCURESTI SA Consolidare pod pe DC 95 , peste raul Tismana, comuna F-PO – SCT-
tel. 2106025; fax. 2102747 Telesti , Jud Gorj 7.5-02

Pag 9/11
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. PARTEA I)
Suprastructura pod
Nr._____________/_________________
Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante
crt Categorii de lucrari, controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc
contoale si verificari verificari caietele de efectueaza Document Cod document Unde se
prevazute in caietele de sarcini controlul / intocmit pastreaza
sarcini verificarea
0 1 2 3 4 5 7 8 9

-rezistenta
betonului in
vecinatatea
ancorajelor(la
cerere)
b) in timpul punerii sub tensiune Se verifica : Pentru fiecare Sef formatie Fisa Comp. CQ
-ordinea de punere fascicul pretens. pretensionare
sub tensiune Inspector CQ
-tabelul cu relatiile
dintre fortele de
tragere si alungirea
cablelor
-metoda de
masurare a
eforturilor si
alungirilor
-masuri dispuse in
caz de alungiri
anormale sau
rupere
c) dupa precomprimare Se verifica : Dupa Sef formatie Fisa de Comp. CQ
-masurile de terminarea pretens. injectare
reinnoire a lucrarilor Inspector CQ
protectiei provizorii
la locasurile
ancorajelor
-masuratori de
protectie definitiva
si programul
injectiei
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN Contract : Lucrarea : Cod
document
TRANSPORTURI BUCURESTI SA Consolidare pod pe DC 95 , peste raul Tismana, comuna F-PO – SCT-
tel. 2106025; fax. 2102747 Telesti , Jud Gorj 7.5-02

Pag 10/11
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. PARTEA I)
Suprastructura pod
Nr._____________/_________________
Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante
crt Categorii de lucrari, controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc
contoale si verificari verificari caietele de efectueaza Document Cod document Unde se
prevazute in caietele de sarcini controlul / intocmit pastreaza
sarcini verificarea
0 1 2 3 4 5 7 8 9

-canalele ramase
libere
6 Receptia lucrarilor Examinarea Dupa Sef formatie Proces verbal
documentelor terminarea pretens. de receptie Compart.
intocmite la pct. 1-5 lucrarilor Inspector CQ calitativa pe F-PSM-8.2-02 CQ
Consultant faze Consultanta
Tabel cu
masuratorile
denivelarilor
i) Hidroizolatii
1 Controlul calitatii materialelor Vizual La fiecare lot Conform Inspector CQ Proces verbal Laborator
pentru hidroizolatii prin aprovizionat C.S Laborator de receptie F-PS-02.08
examinarea Certificatelor de Comisie de calitativa a Inspector
Calitate receptie materialelor/p CQ
roduselor
2 Controlul stratului suport Prin masuratori Inainte de Se admit: Topometru
directe cu dreptarul executia - Sef punct de Proces verbal Compart.
de 3m hidroizolatiei proieminen lucru de receptie F-PSM-8.2-02 CQ
ta <2mm Laborator pe faze Consultanta
-o singura Consultant
denivelare Insp. CQ
de +5mm
pe o Tabel de
suprafata masuratori a
de 3*3m denivelarilor

3 Controlul calitatii hidroizolatiei pe Verificarea vizuala Pe fiecare Sef punct de


parcursul executiei privind respectarea strat de lucru
detaliilor de hidroizolatie Insp. CQ
executie
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN Contract : Lucrarea : Cod
document
TRANSPORTURI BUCURESTI SA Consolidare pod pe DC 95 , peste raul Tismana, comuna F-PO – SCT-
tel. 2106025; fax. 2102747 Telesti , Jud Gorj 7.5-02

Pag 11/11
PLAN CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR (P.C.C.V.I. PARTEA I)
Suprastructura pod
Nr._____________/_________________
Nr Mod de efectuare Frecventa Tolerante
crt Categorii de lucrari, controale si solicitata in admisibile Cine Înregistrări de calitate ce se întocmesc
contoale si verificari verificari caietele de efectueaza Document Cod document Unde se
prevazute in caietele de sarcini controlul / intocmit pastreaza
sarcini verificarea
0 1 2 3 4 5 7 8 9

4 Controlul calitatii hidroizolatiei la Verificare vizuala Inainte de Sef punct de


terminarea acesteia acoperirea cu lucru Proces verbal Compart.
sapa de Consultant de receptie F-PSM-8.2-02 CQ
protectie Insp. CQ pe faze Consultanta

Legenda B = beneficiar PTE = procedură tehnică de execuţie


P = proiectant PE = proiect de executie
C = constructor PVRLA= proces verbal de recepţie al lucrarilor ce devin ascunse
PVRFD = proces verbal al lucrarilor in faza determinanta
EA = eşalon asfalt
CS = caiet de sarcini

Numele si Prenumele Semnatura Data Editia Revizia Nr. Exemplar


Functia
INTOCMIT Ing. Alexandru Epure Responsabil CQ
2 1
VERIFICAT Ing. Mihai Iscru RTE