Sunteți pe pagina 1din 18

Calea Dorobanilor nr. 74, bl. Y9, sc.2, ap.

25
400609 CLUJ-NAPOCA (CJ) - ROMNIA
Nr. Registrul Comerului J12/124/2010
CUI RO 26451497
Telefon 0040 264 202 084 Fax 0040 264 202 085


Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.1/19
Prezentul document este proprietatea S.C. MINACCI S.R.L.. Multiplicarea neautorizat este interzis.

APROBAT:
ADMINISTRATOR:
Minacci Ermondo

Semntura ___________ data ________

MODEL ............ !
BENEFICIAR: Numele beneficiarului / investitorului

INVESTIIE: Denumirea investiiei

NTOCMIT VERIFICAT
FUNCIA Control Tehnic de Calitate Director Tehnic Producie
NUMELE I PRENUMELE Ing. Ing.
SEMNTURA / DAT / /

Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.2/18
IDENTIFICARE OBIECTIV

Denumire
Obiectiv / Lucrare: ..................................................................................................
Adresa/Locaie: ..................................................................................................
Investitor: ..................................................................................................
Proiect Nr.: ............................................
Elaborare Proiect: .................................................................................................
Verificare Proiect: .................................................................................................
Autorizaie de construire: ............................................
Antreprenor/AG: .................................................................................................
Constructor/
Subantreprenor: ................................................................................................Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.3/18

CUPRINS

Coninut Pagina
I. Pagina de gard 1
II. Identificare obiectiv 2
III. Cuprins 3
IV. Lista de control al reviziilor 5
CAP. 1. DOMENIUL DE APLICARE 6
1.1 GENERALITI 6
1.2. APLICARE 6
CAP. 2. REFERINE, NORMATIVE 6
CAP. 3. DEFINIII I ABREVIERI 7
Definiii 7
CAP. 4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII 7
4.1. Cerine generale 7
4.2.1. GENERALITI 7
4.2.2. MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT 7
4.2.3. CONTROLUL DOCUMENTELOR 8
4.2.4. CONTROLUL NREGISTRRILOR 8
CAP. 5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 8
5.1. ANGAJ AMENTUL MANAGEMENTULUI 8
5.2. ORIENTAREA CTRE CLIENT 9
5.3. POLITICA N DOMENIUL CALITII, MEDIULUI I SSM 9
5.4.1. OBIECTIVELE CALITII, MEDIULUI I SSM 9
5.4.2. PLANIFICAREA SMI PENTRU LUCRAREA N CAUZ 9
5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE I COMUNICARE 9
5.5.2. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI 9
5.6. ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT 10
5.6.1. GENERALITI 10
5.6.2. ELEMENTE DE INTRARE ALE ANALIZEI 10
5.6.3. ELEMENTE DE IEIRE ALE ANALIZEI 10
CAP. 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR: 10
6.1. ASIGURAREA RESURSELOR 10
6.2. RESURSE UMANE 10
6.2.1. GENERALITI 10
6.2.2. COMPETEN, CONTIENTIZARE I INSTRUIRE 10
6.3. INFRASTRUCTURA 11
6.4. MEDIUL DE LUCRU 12
CAP. 7. REALIZAREA LUCRRILOR 12
7.1. PLANIFICAREA REALIZRII LUCRRII 12
7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELAIA CU CLIENTUL 13
7.2.1. DETERMINAREA CERINELOR REFERITOARE
LA LUCRARE 13
7.2.2. ANALIZA CERINELOR REFERITOARE LA LUCRARE 14
7.2.3. COMUNICARE CU CLIENTUL 14
7.3. PROIECTARE I DEZVOLTARE Excludere 14
7.4. APROVIZIONARE 14
7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE 14

Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.4/18

7.4.2. INFORMAII REFERITOARE LA APROVIZIONARE 14
7.4.3. VERIFICAREA PRODUSULUI APROVIZIONAT 14
7.5. PRODUCIE I FURNIZARE DE SERVICII 15
7.5.1 CONTROLUL PRODUCIEI 15
7.5.2. VALIDAREA PROCESELOR DE PRODUCIE I DE
FURNIZARE DE SERVICII 15
7.5.3. IDENTIFICARE I TRASABILITATE 15
7.5.4 PROPRIETATEA CLIENTULUI 15
7.5.5. PSTRAREA PRODUSULUI 15
7.6. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE
MSURARE I MONITORIZARE 15
CAP. 8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE 16
8.1. GENERALITI 16
8.2. MONITORIZARE I MSURARE 16
8.2.1. SATISFACIA CLIENTULUI 16
8.2.2. AUDIT INTERN 16
8.2.3. MONITORIZAREA I MSURAREA PROCESELOR 16
8.2.4. MONITORIZAREA I MSURAREA PRODUSULUI 16
8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM 17
8.4. ANALIZA DATELOR 17
8.5. MBUNTIRE 17
8.5.1. MBUNTIRE CONTINU 17
8.5.2. ACIUNI CORECTIVE 17
8.5.3. ACIUNI PREVENTIVE 18

ANEXE
01. Documentaii generale de referin n controlul calitii i conformrii
02. Proceduri de lucru ( Proceduri Tehnice de Execuie - PTE )
Se anexeaz Procedurile Tehnice de Execuie specifice obiectivului
03. Plan control calitate, verificri i ncercri ( PCCVI )
Se anexeaz PCCVI, specific obiectivului
04. Formulare aplicabile
( Procese Verbale - complete, Panotaj, Eviden teste i ncercri materiale, etc. )

Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.5/18


LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR


Revizia nr. Data reviziei Cap / pag. OBIECTUL REVIZIEI
0 25.05.2014 integral Proiectare iniial
1
2
3
4
5
6Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.6/18

CAP. 1. DOMENIUL DE APLICARE:
1.1 GENERALITI:
Planul Calitii este personalizarea Manualului Sistemului de Management Integrat pentru lucrarea n
cauz. n PC sunt specificate secvenele ( activiti, verificri, decizii, ) aferente proceselor care se desfoar
n executarea lucrrii de construcii i / sau instalaii, n identificarea i evaluarea aspectelor semnificative de
mediu, identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor, stabilirea controalelor, la punctul de lucru, a interaciunilor
resurselor i indicatorilor stabilii pentru desfurarea procesului n condiii controlate i atingerea obiectivelor.
1.2. APLICARE:
PC se aplic pentru:
PROIECT: NR. _____________________________
LUCRAREA: Denumirea investiiei; _____________________________________
CATEGORIA I IMPORTANA: C;
AUTORIZAIA DE CONSTRUIRE NR.: Nr. ________________ / ______________;
INVESTITOR: Numele beneficiarului / investitorului
PROIECTANT GENERAL: ___________________________________________________;
PROIECTANT DE SPECIALITATE: _______________________________________________;
PROIECTANT DE SPECIALITATE: _______________________________________________;
PROIECTANT DE SPECIALITATE: _______________________________________________;
EXECUTANT CONSTRUCII: S.C. MINACCI S.R.L.
SUBANTREPRENOR CONSTRUCII / INSTALAII: ______________________________( SE VA
SPECIFICA DAC ESTE CAZUL TOI SUBANTREPRENORII )

CAP. 2. REFERINE, NORMATIVE:
Standardele, legislaia, normativele i prescripiile tehnice aplicabile:
- SR EN ISO 9000 / 2006 Sisteme de management al calitii i vocabular;
- SR EN ISO 9001 / 2008 Sisteme de management al calitii Cerine;
- SR EN ISO 14001 / 2005 Sisteme de management de mediu Cerine cu ghid de utilizare;
- SR OHSAS 18001 / 2008 Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale Cerine
- Legea 10 / 1995 Calitatea n construcii cu modificri;
- OUG 195 / 2005 privind protecia mediului;
- Legea 319 /2006 privind sntatea i securitatea muncii;
- HG 1425 / 2006 norme de aplicare a Legii 319 / 2006;
- HG 955/2010 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitii i sntii n munca nr. 319/2006;
- HG 300 / 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele temporare sau mobile;
- H.G. 766 / 1997 Regulament privind calitatea n construcii;
- C 56 / 1985 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente;
- H.G. 925 / 1995 Regulament de verificare i expertizare tehnic a proiectelor, execuia lucrrilor de
construcii;
- H.G. 272 / 1994 Hotrre pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitii n construcii;
- H.G. 273 / 1994 Hotrre privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii
aferente acestora;
- Normativ 16 / 1998 Normativ privind execuia lucrrilor de construcii pe timp friguros;
- Norme tehnice pentru proiectarea i execuia specifice lucrrilor de construcii;
- Proiect de execuie Nr. .........................
- Caiet de sarcini
- Decizii manageriale
Se insereaz Normativ-e / STAS-uri / Reglementari

Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.7/18

specificate i impuse prin Proiect i Caietul de Sarcini aferent obiectivului n cauz

CAP. 3. DEFINIII I ABREVIERI:
Definiii:
Sunt aplicabili termenii i definiiile din SR EN ISO 9000:2006, SR EN ISO 14001:2009, SR OHSAS
18001:2008 completate cu definiii interne din procesele de sistem, instruciunile de lucru, procedurile i fiele
tehnice de execuie.
PC Planul Calitii
SMI Sistem de Management Integrat
RMSI Reprezentantul Managementului pentru Sistemul Integrat
RTE Responsabil Tehnic cu Execuia
CTC Control Tehnic de Calitate
MSMI Manualul Sistemului de Management Integrat
ISC Inspecia de Stat n Construcii
ISC Inspectoratul de Stat n Construcii
CS Caiet de Sarcini
PTE Proceduri Tehnice de Execuie
B Beneficiar
P Proiectant
E Executant
CAP. 4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII:
4.1. CERINE GENERALE:
Pentru lucrarea definit la cap. 1 pct. 1.2., S.C. MINACCI S.R.L. stabilete, documenteaz,
implementeaz i menine un Sistem de Management Integrat SMI n conformitate cu cerinele SR EN ISO
9001 / 2008, SR EN ISO 14001 /2005, SR OHSAS 18001 / 2008.
- a identificat procesele necesare SMI i aplicare lor n cadrul organizaiei conform Organigram S.C. MINACCI
S.R.L. anexa 1 la Manualul Sistemului de Management Integrat;
- a determinat succesiunea i interaciunea proceselor conform Harta proceselor anexa 2 la Manualul
Sistemului de Management Integrat;
- a determinat criteriile i metodele necesare pentru a se asigura c att operarea ct i controlul proceselor
este eficace prin procesul de Execuie Coordonare Subantreprenori;
- s-a asigurat de disponibilitatea resurselor prin procesul Resurse Umane. Formare, resurse financiare alocate,
i informaiilor necesare pentru a susine operarea i monitorizarea proceselor;
- a identificat i evaluat aspectele semnificative de mediu specifice lucrrii Se va trece denumirea lucrrii;
- a identificat pericolele i evaluate riscurile semnificative specifice lucrrii Se va trece denumirea lucrrii;
- monitorizeaz, msoar i analizeaz procesele, lucrrile pe care le execut, eventualele poluri de mediu
sau incidente accidente sau mbolnviri ale lucrtorilor, evalueaz conformarea cu legislaia aplicabil
specific n conformitate cu cerinele standardelor de referin;
- implementeaz aciuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate i mbuntirea continu a proceselor
conform procesului Pregtire Lansare Urmrire Decontare, a proceselor Aciuni Corective, Aciuni
Preventive i a cerinei de mbuntire continu.
4.2.1. GENERALITI
Pentru lucrarea n cauz se aplic documentele SMI implementate i meninute n cadrul sistemului.
4.2.2. MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT:
Manualul Sistemului de Management Integrat MSMI este un document sintetic al ntregului SMI,
propriu S.C. MINACCI S.R.L., care este pus la dispoziia clienilor, a potenialilor clieni i a prilor interesate
pentru cunoaterea i informarea lor referitor la SMI.

Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.8/18

4.2.3. CONTROLUL DOCUMENTELOR:
Pentru lucrarea Denumirea lucrrii se aplic documentele cerute de SMI propriu n conformitate cu
procedura de sistem documentat Controlul documentelor.
Procese de sistem Manualul Procedurilor de Sistem
1. Controlul documentelor
2. Controlul nregistrrilor
3. Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu
4. Identificarea pericolului, evaluarea riscului i stabilirea controalelor de SSM
5. Identificarea cerinelor legale i alte cerine
6. Elaborarea programelor de management
7. Comunicare
8. Pregtirea pentru situaii de urgen
9. Resurse umane. Formare
10. Audit intern
11. Monitorizare i msurare
12. Tratarea neconformitilor
13. Aciuni corective
14. Aciuni preventive
Procese operaionale Manualul Procedurilor Operaionale
1. Ofertare Contractare
2. Pregtire Lansare Urmrire Decontare
3. Colaborri i Achiziii
4. Execuie Coordonare Subantreprenori
5. Control Operaional
Proceduri Tehnice de Execuie Manualul Procedurilor Tehnice de Execuie Formulare
Proceduri Tehnice de Execuie ( PTE )
Formulare
Documente cu regim confidenial
documentaie de licitaie i ofertare
Documentaie pentru client
cartea tehnic a construciei, cap. B conform H.G. 273 / 1994
situaii de lucrri
4.2.4. CONTROLUL NREGISTRRILOR:
Dovezile de conformitate cu cerinele pentru execuia lucrrii Denumirea lucrrii precum i meninerea
sub control a nregistrrilor se regsesc n Cartea tehnic a construciei, cap. B care reprezint istoricul
lucrrii.
nregistrrile sunt efectuate n conformitate cu procedura de sistem documentat Controlul
nregistrrilor.

CAP. 5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1. ANGAJ AMENTUL MANAGEMENTULUI:
Echipa managerial a S.C. MINACCI S.R.L., prin politica n domeniul calitii, mediului i sntii i
securitii muncii, prin lucrri similare executate i declarate prin documentaia de ofertare, resursele materiale
i umane existente, prin prevenirea polurii mediului, a prevenirii accidentelor de munc i mbolnviri ale
lucrtorilor, dovedete capabilitatea realizrii lucrrii Denumirea lucrrii.

Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.9/18

5.2. ORIENTAREA CTRE CLIENT:
Cerinele investitorului Denumirea investitor, din caietul de sarcini, pentru lucrarea Denumirea lucrrii
supus ofertrii sunt detaliate n oferta depus conform procedurii operaionale documentate Ofertare
Contractare.
5.3. POLITICA N DOMENIUL CALITII, MEDIULUI I SSM:
Prin politica SMI i angajamentele declarate n documentaia de ofertare Conducerea S.C. MINACCI
S.R.L. include, demonstreaz satisfacerea cerinelor beneficiarului / investitorului Numele beneficiarului /
investitorului, precum i cerinele de respectare a unui mediu sntos nepoluant i a prevenirii accidentelor de
munc i a mbolnvirilor profesionale.
5.4.1. OBIECTIVELE CALITII, MEDIULUI I SSM:
Obiectivele calitii, mediului i SSM pentru lucrarea Denumirea lucrrii se regsesc n documentele
lucrrii: contract cu termene i clauze contractuale, grafice de execuie, personal calificat, documente care
atest calitatea lucrrilor executate precum i a materialelor puse n oper, evalurile aspectelor semnificative
de mediu i a evalurilor riscurilor de accidentare i mbolnviri ale lucrtorilor.
5.4.2. PLANIFICAREA SMI PENTRU LUCRAREA N CAUZ:
Se face conform contractului ncheiat, a graficului de execuie stabilit mpreun cu beneficiarul /
investitorul Numele beneficiarului / investitorului, cu respectarea proceselor stabilite n cadrul SMI, a
proceselor specifice lucrrii, a normativelor i standardelor n vigoare.
5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE I COMUNICARE:
Pentru lucrarea Denumirea lucrrii responsabilitatea i autoritatea n respectarea contractului,
identificarea i prentmpinarea neconformitilor n iniiativa de aciuni corective i preventive, implementarea
soluiilor stabilite de proiectant revine:

ECHIPA MANAGERIAL A S.C. MINACCI S.R.L.

O MINACCI ERMONDO - ADMINISTRATOR
O ING. COVACIU SILVIU TEOFIL - DIRECTOR TEHNIC PRODUCIE
O ING. ______________ - RESPONSABIL PRODUCIE
O JIDAV RADU - INSPECTOR SSM
RESPONSABIL AII-SU

Control Tehnic de Calitate ( CTC ) ing. ______________; numit prin decizia nr. ______data ______
Responsabil Tehnic cu Execuia ( RTE ) ing. ____________; autorizaia nr. ____ data______cat.
ef punct lucru: __________________________
Ingineri autorizai: ______________________ Nr. autorizaii: ____________
Ingineri autorizai: ______________________ Nr. autorizaii: ____________
Ingineri autorizai: ______________________ Nr. autorizaii: ____________
Sudori autorizai: _______________________ Nr. autorizaii: ____________
Sudori autorizai: _______________________ Nr. autorizaii: ____________
Sudori autorizai: _______________________ Nr. autorizaii: ____________
Sudori autorizai: _______________________ Nr. autorizaii: ____________
Diriginte de antier ing. ________________ autorizaie nr. __________ din _______________
5.5.2. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI:
Reprezentantul managementului S.C. MINACCI S.R.L. pentru SMI, este Directorul Tehnic Producie.
Reprezentantul conducerii S.C. MINACCI S.R.L., care coordoneaz ntreaga activitate astfel nct
lucrarea Denumirea lucrrii s se execute conform celor stabilite n contractul de execuie, caietul de sarcini i
ofert este Directorul Tehnic Producie Ing. Covaciu Silviu Teofil.


Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.10/18

5.5.3. COMUNICAREA INTERN EXTERN:
Prin intermediul personalului de conducere i a angajailor din cadrul S.C. MINACCI S.R.L. se asigur
comunicarea intern i cu prile externe interesate ( ISC, ITM, Garda de Mediu, etc. ) necesar pentru
realizarea lucrrii Denumirea lucrrii i n conformitate cu procedura de sistem documentat Comunicare.
5.6. ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT:
5.6.1. GENERALITI
Prin analiza managerial efectuat conform CAP. 5.6 din MSMI Analiza managerial, Echipa
managerial a analizat oportunitatea de execuie a lucrrii Denumirea lucrrii existena resurselor materiale
i umane, aspecte semnificative de mediu i riscuri de accidentare i mbolnvire ale lucrtorilor, pentru a se
asigura de realizarea n bune condiii a execuiei lucrrii i predarea la termenele propuse n ofert.
5.6.2. ELEMENTE DE INTRARE ALE ANALIZEI:
Caiet de sarcini Proiectul de execuie Cerere de ofert Oferta Contract Documentaie de
execuie cu grafice de execuie, stadii de execuie a lucrrilor contractate, neconformiti, resurse materiale i
umane, furnizori, respectarea cerinelor de mediu, accidente, incidente specifice lucrrii n cauz, etc.
5.6.3. ELEMENTE DE IEIRE ALE ANALIZEI:
Proces verbal al analizei cu nregistrri ale modului de derulare a lucrrii, decizii, termene, responsabiliti.

CAP. 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR:
6.1. ASIGURAREA RESURSELOR:
Utilaje, mijloace de transport, mijloace de mic mecanizare:
Utilajele, mijloacele de transport, mijloacele de mic mecanizare necesare realizrii lucrrii Denumirea
lucrrii rezult din extrasele de resurse din ofert; dintre care sunt n dotarea firmei:
Utilaje, mijloace de mic mecanizare
( se vor specifica echipamentele necesare pentru execuia lucrrii n cauz )

Mijloace de transport proprii
( se vor specifica mijloacele de transport necesare pentru execuia lucrrii n cauz )

6.2. RESURSE UMANE:
6.2.1. GENERALITI:
La cap. 5.5 sunt nominalizate persoanele responsabile, competente din punct de vedere a studiilor,
instruirii i abilitii n realizarea prezentei lucrri n conformitate cu procedura de sistem documentat Resurse
umane Formare.
Asigurarea resurselor financiare se face n conformitate cu bugetul de venituri i cheltuieli alocat pentru
lucrarea n cauz.
Pentru personalul muncitor sarcinile de serviciu se regsesc n Procedurile Tehnice de Execuie (PTE),
ce indic calificarea necesar activitilor de execuie ct i n caietele de sarcini ntocmite de proiectant.
6.2.2. COMPETEN, CONTIENTIZARE I INSTRUIRE:
Personal muncitor calificat
Personalul muncitor calificat necesar pentru execuia lucrrii Denumirea lucrrii rezult din extrasul de
for de munc din ofert.
Instruire specific
Instruire n domeniul calitii, mediului i SSM:
Scopul instruirii Cine va fi instruit

Cine face instruirea
Cunoaterea i nsuirea
SMI
Toi angajaii, fiecare pentru
sectorul de activitate n care
lucreaz
ef direct
Respectarea SMI Angajaii de la punctul de lucru RMSI

Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.11/18

Aplicarea PTE Angajaii de la punctul de lucru ef punct lucru
Cunoaterea aspectelor
semnificative de mediu
Angajaii de la punctul de lucru Responsabil mediu
Cunoaterea riscurilor de SSM
i AII-SU
Angajaii de la punctul de lucru
Inspector SSM, Responsabil
AII-SU
Exerciii simulare n situaii de
urgen mediu, SSM, AII-SU Angajaii de la punctul de lucru
Responsabil mediu ;
Inspector SSM, Responsabil
AII-SU

Utilizare materiale noi ( se completeaz dac este cazul )
Scopul instruirii Cine va fi instruit

Cine face instruirea
Toi angajaii implicai ef punct lucru /
Responsabil Producie


Tehnologii noi ( se completeaz dac este cazul )
Scopul instruirii Cine va fi instruit

Cine face instruirea
Toi angajaii implicai ef punct lucru /
Responsabil Producie

Autorizare personal ( se completeaz dac este cazul )
Scopul instruirii Cine va fi instruit

Cine face instruirea
Toi angajaii implicai Organisme de autorizare

6.3. INFRASTRUCTURA:
S.C. MINACCI S.R.L. i-a identificat, asigurat i i menine infrastructura necesar derulrii proceselor
pentru a realiza conformitatea cu cerinele lucrrii. Infrastructura include:
a). Cldiri Sediul social Cluj-Napoca str. Calea Dorobanilor nr. 74, bl. Y9, sc.2, ap. 25;
Punct de lucru Zalu str. Valea Miii nr. 4 cu spaii de lucru nchiriate i utiliti adecvate pentru activiti
administrative: reele de ap, gaz, electricitate. Modul de administrare este descris n Manualul Sistemului de
Management Integrat.
b). Puncte de lucru temporare; unde se execut organizri de antier funcie de necesiti i n
conformitate cu cerinele legale privind cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele temporare
sau mobile.
c). Reea intern de calculatoare pentru servicii interne este meninut sub control i gestionat de firme
specializate.
d). Comunicarea intern i cu exteriorul este asigurat printr-o reea de telefonie fix i posturi mobile
( pentru personalul din conducerea de vrf a societii i efi puncte de lucru ). ntreinerea i meninerea lor
este asigurat de operatorii externi, prin contractarea serviciilor aferente bunei funcionri.
e). Mijloace de transport pentru aprovizionarea cu materii prime, materiale, sunt nchiriate sau acestea sunt
transportate de ctre furnizorii de materii prime i materiale. Societatea dispune de mijloace de mic
mecanizare proprii care sunt inute sub control n conformitate cu cerinele specificate n cri tehnice elaborate
de ctre productori.. Utilajele pentru execuia lucrrii sunt nchiriate de la firme de specialitate pe baz de
contracte de colaborare.

Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.12/18

6.4. MEDIUL DE LUCRU:
Prin dimensionarea i echiparea infrastructurii, S.C. MINACII ROM S.R.L. i-a determinat i asigur mediul
de lucru adecvat lucrrilor efectuate pentru clieni. Lucrrile din antier se efectueaz n conformitate cu
regulamentele din domeniul de activitate al societii, innd cont de constrngerile de mediu ( zgomot,
temperatur, umiditate, iluminat, clim ).

CAP. 7. REALIZAREA LUCRRILOR:
7.1. PLANIFICAREA REALIZRII LUCRRII
Planificare lucrrilor se face conform graficelor de execuie care fac parte din contractul ncheiat cu clientul
/ beneficiar, investitor i n conformitate cu planificarea proceselor descrise n procedurile operaionale
documentate Ofertare Contractare, Pregtire Lansare Urmrire Decontare, Colaborri
Achiziii, Execuie Coordonare Subantreprenori.
Descrierea lucrrii , ( descriere pe scurt a lucrrilor care trebuie executate cu respectare cerine de
mediu i SSM ):


Execuia tuturor lucrrilor se va face numai cu punerea n oper a materialelor certificate calitativ cu
respectarea cerinelor de mediu i sntatea i securitatea muncii i nsoite de acte doveditoare: agremente,
certificate de calitate, declaraii de conformitate.
nainte de punerea n oper se va face un control amnunit pentru a se verifica dac materialele nu au
suferit deteriorri pe timpul transportului, depozitrii sau manipulrii lor. Nu se vor admite la montaj materiale
care prezint deteriorri, deformaii care nu pot fi remediate.
Lucrrile se vor realiza n conformitate cu Procedurile Tehnice de Execuie, proprii ale S.C. MINACCI
ROM S.R.L. i cu respectarea normelor i normativelor n vigoare.
Executarea, verificarea, probarea i recepionarea lucrrilor se vor face de personal calificat i autorizat,
cu respectarea cerinelor de calitate, mediu i a msurilor de SSM i AII-SU prevzute n:
- SMI propriu al S.C. MINACCI ROM S.R.L.;
- Legea 10 / 95, privind calitatea n construcii,
- Legea 319 / 2006 a SSM i Normele de Aplicare 1425 / 2006; HG 955/2010 pentru modificarea
i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n
munca nr. 319/2006 cu modificri ulterioare;
- Legea 307 / 2006 privind aprarea mpotriva incendiilor n situaii de urgen i Norme de Aplicare
ediia 2006;
- H.G. 300 / 2006 privind antierele mobile;
- OUG 195 / 1995 privind protecia mediului
se va realiza legarea tuturor echipamentelor din Organizarea de antier mpotriva tensiunilor accidentale
de atingere, cu conductor de protecie la priza de mpmntare.
Din proiectul de execuie rezult urmtoarele etape de verificare a proiectului care se face de ctre
compartimentul pregtire lansare urmrire decontare lucrri
Etape de verificare
Corelare piese scrise cu piese desenate
Corelare plane construcii cu instalaii
Existena detaliilor de execuie necesare


Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.13/18

Orice modificare fa de prevederile proiectului se admit numai pe baza Dispoziiilor de antier
elaborate de ctre Proiectant i acceptate de Beneficiar / Investitor i Responsabil Departament Producie
/ eful punctului de lucru. Dispoziia de antier va fi nregistrat prin grija Responsabilului
Departamentului Producie la Secretariatul S.C. MINACCI ROM S.R.L.
Pe baza Dispoziiei de antier se va ntocmi oferta pentru Nota de Comand Suplimentar NCS de
lucrri care va fi acceptat de ctre Beneficiar / Investitor. n baza NCS se ntocmete devizul suplimentar
de lucrri. n anumite situaii dispoziiile de antier vor fi avizate i de ctre verificatorii de proiecte agreai
M.D.R.L.
n cazul n care sunt lucrri din proiect la care Beneficiarul / Investitorul renun dac sunt lucrri care
trebuie acceptate de ctre Proiectant se va cere avizul acestuia. Se va ntocmi Nota de Renunare NR.

Dac nu este necesar la rubrica OBS. se va trece Nu este cazul ):
Etape de elaborare
Compartiment
responsabil
OBS.
Obinerea autorizaiei de construire de la
beneficiar
Pregtire Lansare
Urmrire Decontare

Obinerea avizului pentru racord ap*
Obinerea avizului pentru racord electric*
Obinerea avizului pentru racord gaz*
Obinerea avizului sanitar*
Obinerea avizului de mediu*
Obinerea autorizaiei pentru spargeri strzi
Obinerea altor avize dup caz
Stabilire necesar baracamente
Stabilire necesar amenajri
Organizare de antier pe timp friguros
se refer la organizarea de antier care este n sarcina executantului

Necesar subcontractare lucrri de construcii i / sau instalaii sau servicii:

Tipul lucrrii /
serviciului
Prestator servicii
Document ncheiat
cu
prestatorul
Compartiment
responsabil
7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELAIA CU CLIENTUL:
7.2.1. DETERMINAREA CERINELOR REFERITOARE LA LUCRARE:
n faza precontractual ( nainte de ncheierea contractului / acceptarea comenzii ) i apoi n faza
contractual, n cadrul compartimentului ofertare contractare se identific cerinele clientului referitoare la
lucrarea n cauz, necesiti de subcontractare, garanii i post garanii, procent garanii, termene i
cuantumuri, termene de execuie, penaliti, condiii financiare, avansuri, etc., cerinele de reglementare,
cerinele referitoare la utilizarea / funcionarea lucrrii.
Modul de derulare a acestor procese este detaliat n procedura documentat Ofertare Contractare.

Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.14/18

7.2.2. ANALIZA CERINELOR REFERITOARE LA LUCRARE:
Cerine implicite:
Respectarea prevederilor Proiectului de Execuie, Caietului de Sarcini, Planului de Control al Proiectului
privind fazele determinante, normativele n vigoare i a instruciunilor tehnice.
Cerine explicite ( stipulate n contract ):
Verificarea de ctre investitor / beneficiar al produsului aprovizionat;
Verificarea de ctre investitor / beneficiar la subcontractant al produsului aprovizionat;
Cerine suplimentare fa de prevederile normativelor privind trasabilitatea;
Verificri / ncercri suplimentare fa de prevederile normativelor;
Prevederi privind produsele furnizate de investitor / beneficiar;
Cerine legislative i reglementri aplicabile de calitate, mediu, sntatea i securitatea muncii;
Cerine de respectare a condiiilor de mediu;
Cerine de respectare a normelor de sntatea i securitatea muncii;
Cerine privind audituri de secunda parte;
Altele ......................................................................
7.2.3. COMUNICARE CU CLIENTUL:
n etapa precontractual se stabilesc modalitile de comunicare cu beneficiarul / investitorul Numele
beneficiarului / investitorului prin Dirigintele de antier nominalizat de acesta i detaliile privind: informaii
despre lucrare, autoritate pentru tratarea comenzii / contractului, satisfacia clientului sau reclamaii ale
acestuia, persoane de contact. Comunicarea cu beneficiarul / investitorul se face n conformitate cu procedura
de sistem documentat Comunicare.
7.3. PROIECTARE I DEZVOLTARE Excludere
Proiectul lucrrii Denumire lucrare este pus la dispoziia executantului de ctre investitor / beneficiar
Numele beneficiarului / investitorului
7.4. APROVIZIONARE:
7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE:
Aprovizionarea materialelor se va face n conformitate cu oferta i va corespunde cu specificaiile cuprinse
n documentaia de execuie. Procesul se desfoar conform procedurii operaionale documentate
Colaborri Achiziii.
7.4.2. INFORMAII REFERITOARE LA APROVIZIONARE:
Materialele necesar a fi aprovizionare sunt specificate n extrasul de materiale a lucrrii i se vor respecta
furnizorii ofertai.
La aprovizionare se ia n considerare materialele care nu polueaz, modul de eliminare a deeurilor
provenite din ambalarea acestora, precum i sigurana pentru a nu produce accidentri.
7.4.3. VERIFICAREA PRODUSULUI APROVIZIONAT:
a). Verificarea efectiv la furnizor de ctre S.C. MINACCI ROM S.R.L..
Atunci cnd se consider necesar, n contractele cu furnizorii se include clauze referitoare la accesul liber
la furnizor pentru efectuarea de audituri de secunda parte, precum i pentru inspectri ale produsului pe flux i /
sau la final.
b). Verificarea de ctre investitor / beneficiar a produsului la furnizor.
Atunci cnd este specificat n contractul de antrepriz, n contractele cu furnizorii se includ clauze
referitoare la accesul liber la furnizor a investitorului / beneficiarului, pentru efectuarea de audituri de secunda
parte, precum i pentru inspectri ale produselor pe flux i / sau la final.
Verificarea efectiv a materialelor necesare executrii lucrrii se face la recepia acestora la locul de
depozitare pe antier cu verificarea documentelor de calitate eliberate de ctre productor / furnizor cu
respectarea cerinelor de mediu i sntatea i securitatea lucrtorilor.
Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.15/18

7.5. PRODUCIE I FURNIZARE DE SERVICII:
7.5.1 CONTROLUL PRODUCIEI
Proceduri tehnice de execuie i speciale aplicabile i conform procedurii de realizare produs
Execuie Coordonare Subantreprenori
DENUMIRE PROCEDUR:
1.______________
2._____________
3.________________
La execuia lucrrilor se ine seama de condiiile de mediu, aspectele semnificative identificate
prevenirea i diminuarea acestora, precum i de modul de gestionare a deeurilor prin asigurarea de pubele
pentru deeuri menajere, hrtie, carton, PVC, plastic, etc. i a pmntului, molozului rezultat din spturi, etc.
De asemenea se ine seama de riscurile de accidentri prin efectuare de instruiri periodice conform
legislaie n vigoare prevenire i diminuare.
De asemenea planificat se efectueaz exerciii de simulare pentru situaii de urgen.
7.5.2. VALIDAREA PROCESELOR DE PRODUCIE I DE FURNIZARE DE SERVICII:
Procesele de producie a cror date de ieire rezult i nu mai pot fi verificate prin msurri i monitorizri
ulterioare pentru lucrarea Denumirea lucrrii, vor fi verificate prin msurare sau monitorizare i vor fi validate
intern i / sau extern.
Procesele speciale i cele care implic materiale i / sau tehnologii noi sau mbuntite pe baza
experienei acumulate de personalul tehnic, sunt calificate n intern.
Responsabilitatea de a defini i valida procesele de producie, procesele speciale, precum i pentru
elaborarea de proceduri tehnice de execuie pentru efectuarea lucrrilor, revine CTC.
7.5.3. IDENTIFICARE I TRASABILITATE:
Identificarea i asigurarea trasabilitii pentru lucrarea Denumirea lucrrii se realizeaz prin nregistrrile
calitii, care se depun la Cartea Tehnic a construciei, cap. B care reprezint istoricul lucrrii i care se
pred beneficiarului / investitorului Numele beneficiarului / investitorului la terminarea lucrrii i n
conformitate cu H.G.R. 273 / 1994.
7.5.4 PROPRIETATEA CLIENTULUI:
Predare primire amplasament: Termen propus: _____.____. 20__; Data realizrii: ____.____. 20__;
Materii prime i materiale instalaii : ..............................................
Faciliti ( energie, ap, etc. ): apa, energie electrica, acces incint: ..................
Resurse umane: nu e cazul
Servicii: nu e cazul
7.5.5. PSTRAREA PRODUSULUI:
n scopul meninerii caracteristicilor de calitate ale materialelor ce se pun n oper, pentru evitarea
distrugerilor, manipulrii, depozitrii, conservrii i livrrii necorespunztoare ale acestora ncepnd de la
primire, recepie, pn n momentul utilizrii i punerii n oper sunt respectate condiiile stabilite prin agremente
tehnice de ctre productor. Pstrarea produselor aprovizionate se face la punctul de lucru prin spaii
amenajate.
7.6. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MSURARE I MONITORIZARE
Echipamentele de msurare i monitorizare necesare pentru efectuare de msurtori sunt inute sub
control conform celor descrise n Manualul Sistemului de Management Integrat cap. 7.6 i verificate la
scaden conform Programului de calibrare.Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.16/18

CAP. 8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE:
8.1. GENERALITI
Se efectueaz prin:
- demonstrarea conformitii lucrrii;
- asigurarea conformitii SMI;
- mbuntire continu.
Rezultatele acestor procese sunt prezentate sintetic n cadrul edinelor de analiz managerial.
8.2. MONITORIZARE I MSURARE:
8.2.1. SATISFACIA CLIENTULUI:
La finalizarea lucrrii prin Proces verbal la terminarea lucrrii / Recomandri din partea beneficiarilor
/ investitori se face o analiz a informaiilor legate de percepia clientului asupra lucrrii n cauz care este
dovada satisfaciei sau insatisfaciei acestuia. n cadrul primei analize manageriale se dezbat rezultatele
nregistrate i se iau msurile necesare de mbuntire.
8.2.2. AUDIT INTERN:
Auditurile interne ale calitii sunt instrumentul nr.1 al Managementului n evaluarea SMI, n urma
cruia se cunoate msura conformitii la normele acceptate pe plan internaional.
Auditurile se efectueaz n scopul de a determina dac diferite elemente din cadrul SMI sunt eficace
pentru realizarea obiectivelor i indicatorilor stabilii.
Auditurile se efectueaz de ctre personal calificat, pe baza Programului anual de audit, a Planului
de audit, conform cu procedura de sistem documentat Auditul Intern, cu standardele de referin SR EN
ISO 19011:2011; SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2009; SR OHSAS 18001:2008.
Auditurile interne ale Sistemului de Management Integrat se desfoar pe sistemul proiectat i
implementat n cadrul organizaiei S.C. MINACCI ROM S.R.L.
Rezultatele auditurilor se documenteaz prin Raport de audit, i Raport de neconformitate.
Sinteza acestor documente constituie o parte din datele de intrare pentru analiza efectuat de
management.
8.2.3. MONITORIZAREA I MSURAREA PROCESELOR:
Monitorizarea proceselor este o cerin obligatorie pe care S.C. MINACCI ROM S.R.L. o desfoar, iar
msurarea lor se aplic pe baza unor date de intrare tipice ca:
- planuri de calitate;
- resurse ( personal competent, dispozitive de msurare i monitorizare );
- documente privind planificarea pentru monitorizare i msurare a proceselor;
- documente i formulare specifice implementate n cadrul organizaiei care s reflecte monitorizarea i
msurarea proceselor;
- date rezultate din audituri interne, etc.
Organizaia se asigur c exist o alocare clar a responsabilitilor i o implementare eficace referitoare
la parametri care trebuie monitorizai i msurai pentru fiecare proces al SMI.
Datele de ieire includ:
- nregistrri ale proceselor de msurare i monitorizare;
- rapoarte de neconformitate i aciuni corective;
- date pentru analiza ulterioar n scopul de a identifica oportunitile de mbuntire.
8.2.4. MONITORIZAREA I MSURAREA PRODUSULUI:
S.C. MINACCI ROM S.R.L. a implementat i menine activiti de monitorizare i msurare a lucrrii,
activiti impuse de legislaia n construcii n vigoare i n conformitate cu ANEXA 1 la prezentul Plan de
Calitate - PLAN DE CONTROL CALITATE VERIFICARI SI INCERCARI.
Se monitorizeaz i se msoar eventualele accidente de poluare provenite din aspecte semnificative de
mediu precum i accidentele de munc prin investigarea acestora n conformitate cu procedura de sistem
documentat Monitorizare Msurare i conform cu Lista factorilor de mediu i risc SSM de
monitorizat.

Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.17/18

Se fac evaluri periodice a conformrii cu legislaia i reglementrile aplicabile lucrrii.
8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM:
Neconformitile sunt acele elemente de produs, proces, care nu se conformeaz documentaiei i
reglementrilor care definesc condiiile contractuale i legale.
Semnalarea de ctre angajaii de orice nivel ai organizaiei a existenei unor nereguli sau neconformiti
conduce automat la izolarea acestora i la analiza operativ din partea Conducerii.
Tratarea neconformitilor se realizeaz n conformitate cu procedura documentat Tratarea
Neconformitilor.
La modul general toate anomaliile sau problemele din cadrul societii sunt tratate ntr-un mod unitar.
Produsul semnalat ca neconform se identific i se localizeaz prin Raport de neconformitate i prin
Proces Verbal de Recepie a lucrrilor ce devin ascunse, Proces Verbal faze determinante, Proces
Verbal la terminare lucrare / recepie final.
Dup ce s-au ntreprins asupra produsului neconform aciunile de corecie, AC stabilite, se efectueaz
verificarea produsului, iar nregistrrile efectuate fac parte din dosarul de istoric al lucrrii.
De asemenea neconformitile provenite din accidente de poluare a mediului sau accidente de munc se
nregistrat i trateaz n Raport de neconformitate, FIAM, Registrul unic de eviden a accidentelor de
munc, Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, Registrul unic de evidenta a accidentelor
uoare, Registrul unic de evidenta a accidentailor n munca ce au ca urmare incapacitate de munc mai
mare de 3 zile de lucru dup caz.
8.4. ANALIZA DATELOR:
Rezult din procesele de inspecii i ncercri (PV recepie ; PV probe ; buletine de ncercare; RNC),
din sinteza rezultatelor auditurilor (rapoarte de audit intern / extern), din procesele de evaluare selectare
furnizori, satisfacia clientului la terminarea lucrrii / recepie final, evaluarea aspectelor de mediu
semnificative, evaluarea riscurilor de accidentare i boli profesionale ale lucrtorilor, etc.
Rapoartele sintetice sunt analizate, verificate de ctre Directorul Tehnic Producie RMSI i
prezentate de Echipei manageriale pentru a fi analizate n cadrul edinelor de Analiz Managerial.
8.5. MBUNTIRE:
8.5.1. MBUNTIRE CONTINU:
Anual prin edinele de Analiz Managerial pe baza Rapoartelor de Audit Intern, pe baza
documentelor i datelor rezultate privind lucrarea care se execut se iau msurile de mbuntire a calitii
execuiei lucrrilor.
8.5.2. ACIUNE CORECTIV:
Necesitatea implementrii aciunilor corective rezult din:
reclamaiile provenite de la clieni;
rapoartele de audit;
RNC;
accidente provenite din poluarea mediului;
accidente de munc sau mbolnviri ale lucrtorilor.
Prin tratarea elementelor menionate mai sus, se determin cauzele care au dus la apariia
neconformitilor i totodat aciunile corective necesare a fi implementate.
Modul detaliat de derulare a procesului este descris n procedura de sistem documentat Aciuni
Corective pentru a defini cerinele :
a). analiza neconformitilor;
b). determinarea cauzelor neconformitilor;
c). evaluarea necesitii de aciuni pentru a se asigura c neconformitile nu reapar;
d). determinarea i implementarea aciunii necesare.Document nr. 36 Revizia 0/25.03.2014 pag.18/18

8.5.3. ACIUNE PREVENTIV:
naintea nceperii realizrii lucrrii se declaneaz aciuni preventive, pentru a preveni apariia
potenialelor neconformiti de calitate, mediu, sntatea i securitatea muncii .
Rezultatul aciunilor preventive ntreprinse, fac obiectul analizei periodice efectuate de management.
Modul detailat de derulare a procesului este descris n procedura de sistem documentat Aciuni
Preventive pentru a defini cerinele pentru:
a). determinarea potenialelor neconformiti i a cauzelor acestora;
b). evaluarea necesitii de aciuni pentru a preveni apariia neconformitilor;
c). determinarea i implementarea aciunii necesare;
d). nregistrrile rezultatelor aciunii ntreprinse;
e). analiza aciunii preventive ntreprinse.

S-ar putea să vă placă și