Sunteți pe pagina 1din 12

SC HEFE ARTIZAN SRL PROCEDURA

Cod PO 030, Editia 1, Revizia 0, 01.03.2021


Titlul : EXECUTAREA LUCRARILOR DE PUNERE IN OPERA A BETONULUI Pag 2 din 13

APROBAT
Numele si prenumele : BALAS ALEXANDRU
Functia : Director general
Data : 01.03.2021
Semnatura :

EXEMPLAR NR.

1. SCOP

Prezenta procedura are drept scop descrierea operatiilor si masurilor necesare realizarii lucrarilor de turnari
de betoane la stalpi, plansee, diafragme, in conditiile de calitate corespunzatoare din punct de vedere tehnic si
calitativ.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica la realizarea lucrailor de turnare a betoanelor pentru fundatii,stalpi,plansee si diafragme


executate de SC HEFE ARTIZAN SRL .

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

Indicativ NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat;
Normativ C56/85 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii;
Caiete de sarcini(eventual);
Proiecte de executie;
C16/84 – Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros.

4. DEFINITII SI PRESURTARI

Conform SR EN ISO 9000:2001- Sisteme de management al calitatii.Principii fundamentale si vocabular.


Conform MMCM-001

4.1. PRESCURTARI

P.V. – Proces-verbal
F.T. – Fisa tehnologica
PCCVI – Program control calitate, verificare si incercare.

5. RESPONSABILITATI

5.1 Reprezentantul cu managementul calitatii codifica, avizeaza si arhiveaza PTE si o difuzeaza celor interesati
prin Lista de difuzare .
5.2 Managerul cu productia al societatii verifica aplicarea corecta a procedurii de executie si participa
impreuna cu seful punctului de lucru la intocmirea inregistrarilor de calitate.
5.3. Seful punctului de lucru foloseste prezenta procedura in activitatea de executie dupa care va instrui
personalul muncitor desemnat cu executarea lucrarii.
SC HEFE ARTIZAN SRL PROCEDURA
Cod PO 030, Editia 1, Revizia 0, 01.03.2021
Titlul : EXECUTAREA LUCRARILOR DE PUNERE IN OPERA A BETONULUI Pag 3 din 13

5.4. Personalul muncitor raspunde de corecta executie a lucrarilor si va respecta normele generale si specifice
de protectie a muncii.

6. PROCEDURA

6.1. Conditii prealabile

6.1.1. Existenta la punctul de lucru a documentatiei de executie (proiecte, caiete de sarcini,) si a prezentei
proceduri fara de care se interzice inceperea lucrarii.
6.1.2. Instruirea personalului muncitor pentru cunoasterea procedurilor de executie, caietelor de sarcini si a
procedurilor pe faze de lucru – fisele tehnologice cu operatiunile ce urmeaza a le executa.
6.1.3. Asigurarea pe santier a utilitatilor necesare executiei lucrarilor, a utilajelor, sculelor si dispozitivelor
necesare pentru executia lucrarii.
6.1.4. Creerea de spatii de depozitare corespunzatoare care sa nu puna in pericol calitatea si siguranta
materialului aprovizionat.
6.1.5. Existenta inregistrarilor de calitate pentru fazele anterioare inregistrarilor cu care se face dovada bunei
executii din punct de vedere tehnic si calitativ.

6.2. Operatii pregatitoare

6.2.1. Aprovizionarea cu toate materialele pregatitoare necesare executarii lucrarilor, verificarea functionarii
utilajelor la capacitatea precisa.
6.2.2. Verificarea cotelor cu aparatele topo (atic, cote de nivel cat si axe).
6.2.3. Receptia calitativa a lucrarilor de sapaturi, cofraje, armaturi precum si pozitionarea pieselor inglobate.
Receptia se face ingrijit, fara a deteriora sau deranja cofrajele, armatura sau piesele inglobate.
6.2.4. Verificarea suprafetelor de beton turnat anterior si intarit, care va veni in contact cu betonul proaspat
(curatirea pojghitei de lapte de ciment, verificarea rugozitatii necesare asigurarii unei bune aderente,
indepartarea eventualelor pete de ulei).
6.2.5. Udarea cu apa a suprafetelor de beton vechi precum si a cofrajului pentru a preveni absorbtia apei din
betonul proaspat. Apa care ramane in denivelari va fi indepartata.
6.2.6. Inainte de inceperea betonarii, cofrajele, armatura, piesele inglobate, benzile de etansare, betonul
turnat anterior vor fi curatate de corpuri straine prin suflare cu aer comprimat sau manual.
6.2.7. Stabilirea pentru orice eventualitate, a masurilor ce se vor adapta pentru continuarea lucrarilor de
betonare in cazul interventiei unor situatii neprevazute.
6.2.8. Stabilirea si instruirea formatiunilor de lucru.
6.2.9. Primirea acceptului de la proiectant sau beneficiar dupa efectuarea incercarilor preliminare si a
verificarii compozitiei betonului pentru betoanele de clasa egala sau mai mare de BC 25.
6.2.10 Asigurarea posibilitatilor de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a betonului.

6.3. Tehnologia de executie

6.3.1. Transportul betonului

6.3.1.1. Transportul betonului se face cu malaxoare. Pentru betonul cu tasare de max. 5cm, transportul se
poate face si cu autobasculanta cu bena amenajata corespunzator.
6.3.1.2. Mijloacele de transport vor fi etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.
6.3.1.3. Durata maxima de transport nu va depasi valorile de mai jos, in cazul malaxoarelor:

- 45 minute cand temperatura este mai mare de 30 0C;


- 60 minute cand temperatura este cuprinsa intre 15300C;
- 90 minute cand temperatura este mai mica de 15 0C.
SC HEFE ARTIZAN SRL PROCEDURA
Cod PO 030, Editia 1, Revizia 0, 01.03.2021
Titlul : EXECUTAREA LUCRARILOR DE PUNERE IN OPERA A BETONULUI Pag 4 din 13

Pe toata durata de transport betonul va fi malaxat, in cazul autobasculantelor durata maxima se reduce cu 15
minute fata de valorile aratate mai sus.
6.3.1.4.Daca intervalul de timp dintre descarcare si reincarcarea cu beton a mijlocului de transport depaseste
o ora acestea vor fi curatate cu jet de apa iar in cazul malaxoarelor acestea se vor umple cu aprox. 1 mc de apa
si se vor roti cu viteza maxima timp de 5 min.dupa care se vor goli complet de apa .
Petimp de arsita sau ploaie in cazul transportului cu autobasculante pe distanta mai mare de 3 km suprafata
libera de beton trebuie sa fie protejata,astfel incit sa se evite modificarea caracteristicilor betonului urmare a
modificarii continutului de apa.

6.3.2. Reguli generale de betonare

6.3.2.1. Betonarea va fi condusa nemijlocit de seful PL, care va fi permanent la locul de turnare si va
supraveghea respectarea stricta a prevederilor acestei proceduri tehnice de executie.
6.3.2.2. Betonul trebuie pus in lucrare in max. 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare.
6.3.2.3. Din mijlocul de transport betonul va fi descarcat in bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi.
6.3.2.4. Se refuza betonul care nu se incadreaza in limitele de lucrabilitate admise sau prezinta segregari.
6.3.2.5. Betonul va fi dirijat la locul de turnare, nefiind admisa deplasarea lui pe orizontala mai mult de 1,5m
(prin lopatare sau vibrare) pentru a se evita fenomenul de segregare.
6.3.2.6. Inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,0m in cazul elementelor cu
latime de max. 1m, respective nu mai mare de 1,5m in celelalte cazuri.
6.3.2.7. Betonarea elementelor cofrate pe inaltimi mai mari de 3m se va face prin ferestre laterale sau prin
intermediul unui furtun sau tub alcatuit din tronsoane de forma tronconica avand capatul inferior situat la
max 1,5m de zona care se betoneaza.
6.3.2.8. Raspandirea betonului se face uniform, in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de straturi
orizontale de max. 0.50cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei betonului din stratul
turnat anterior.
6.3.2.9. Se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia prevazuta,
in mod deosebit pentru armaturile dispuse la partea superioara a placilor in consola. Eventualele deplasari sau
deformari ale armaturilor vor fi corectate in timpul turnarii.
6.3.2.10. Se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se grosimea
stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectantului.
6.3.2.11. Se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora, luandu-
se masuri de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau cedari.
6.3.2.12. Nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea pe armaturi a
vibratorului.
6.3.2.13. In zonele cu armaturi dese se va urmari umplerea completa a sectiunii, prin indesarea laterala a
betonului cu sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui. Daca este cazul se vor lua masuri de acces
lateral al betonului prin spatii care sa permita si patrunderea vibratorului.
6.3.2.14. Circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine, care sa nu
modifice pozitia armaturii. Nu se va circula direct pe armatura sau pe zonele cu beton proaspat.
6.3.2.15. Durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea unor
masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului (2 ore de la
prepararea betonului sau 1,5 ore in cazul cimentului fara adaos).
Instalarea podinilor pentru circulatia muncitorilor si a mijloacelor de transport local ale betonului pe
planseele betonate ,precum si depozitarea pe ele a unor schele ,cofraje sau armaturi este permisa numai dupa
24-48ore in functie de temperatura mediului si tipul de ciment utilizat(de ex.24ore pt.T>20C)

BETONARE FUNDATII

Betonarea elementelor de fundatii din beton armat se va face pe un strat de egalizare.


SC HEFE ARTIZAN SRL PROCEDURA
Cod PO 030, Editia 1, Revizia 0, 01.03.2021
Titlul : EXECUTAREA LUCRARILOR DE PUNERE IN OPERA A BETONULUI Pag 5 din 13

Clasificarea si executia fundatiilor :


Fundatii directe
Fundatii indirecte
Fundatiile directe pot fi :-rigide (continue sau isolate )
-elastice(continue sau izolate)
a)Fundatii sub ziduri-continue-din beton simplu
-din beton armat
-izolate(pe reazeme)
b)Fundatii sub stilpi

6.3.3. Betonarea elementelor verticale (stalpi, diafragme)

6.3.3.1. In cazul elementelor verticale cu inaltime de max. 3m, daca vibrarea betonului nu este stanjenita de
grosimea redusa a elementului sau desimea armaturilor, se cofreaza toate fetele pe intreaga inaltime,
betonarea facandu-se pe la partea superioara a elementului.
6.3.3.2. La elementele ce creaza dificultati la compactarea betonului sau cu inaltimi mai mari de 3m, se va
executa cofrarea unei fete pe inaltimea elementului sau cu compactarea prin ferestre laterale (sau in
interioarul elementului daca acesta o permite).
6.3.3.3. La betonarea recipientilor, cofrajul se va monta pe una din fete pe intreaga inaltime, iar pe cealalta
fata pe inaltimea de max. 1m, completandu-se pe masura betonarii.
6.3.3.4. Primul strat de beton va avea o lucrabilitate situata la limita maxima admisa prin fisa tehnologica si nu
va depasI inaltimea de 30cm.

6.3.4. Betonarea placilor si grinzilor

6.3.4.1. Turnarea placilor va incepe dupa 12 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau a peretilor pe care
reazema, daca fisa tehnologica nu contine alte precizari.
6.3.4.2. Grinzile si placile care vin in legatura se vor turna de regula in acelasI timp; se admite creerea unui rost
de lucru la 1/51/3 din deschiderea placii si turnarea ulterioara a acesteia.
6.3.4.3. La turnarea placilor se vor folosi reperi dispusi la distante de max. 2m, pentru a se asigura respectarea
grosimii prevazute in proiect.

6.3.5. Compactarea betonului

6.3.5.1. In functie de consistenta betonului si de caracteristicile elementului, se va adopta procedeul de


compactare.
6.3.5.2. Compactarea mecanica a betonului se va face prin vibrare. Se admite si compactarea manuala (cu
maiul, vergele sau sipci, in paralel cu ciocanirea cofrajelor) in urmatoarele cazuri:

- introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii sau desimea
armaturilor si nu se poate aplica eficient vibrarea externa;
- intreruperea functionarii vibratorului.

6.3.5.3. Se pot utiliza urmatoarele procedee de vibrare:

- vibrarea interna folosind vibratoarele de interior (este principalul procedeu de vibrare a betonului);
- vibrarea externa, cu ajutorul vibratoarelor de cofraj;
- vibrarea de suprafata, cu ajutorul vibratoarelor placa sau a riglelor vibrante.
SC HEFE ARTIZAN SRL PROCEDURA
Cod PO 030, Editia 1, Revizia 0, 01.03.2021
Titlul : EXECUTAREA LUCRARILOR DE PUNERE IN OPERA A BETONULUI Pag 6 din 13

6.3.5.4. Alegerea tipului de vibrator (marimea capului vibrator, forta perturbatoare si frecventa
corespunzatoare a acestuia) se face in functie de dimensiunile elementelor si de posibilitatile de introducere a
capului vibrator (butelia) printer barele de armatura.
6.3.5.5. Durata de vibrare optima se situeaza intre minimum 5 sec. si 30 sec., in functie de lucrabilitatea
betonului si tipul de vibrator utilizat.
6.3.5.6. Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea s-a terminat, sunt urmatoarele:

- betonul nu se mai taseaza;


- suprafata betonului devine orizontala, si usor lucioasa;
- inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.

6.3.5.7. Distanta dintre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este 1,0m, reducandu-
se in functie de caracteristicile sectiunii si desimea armaturilor.

6.3.5.8. Grosimea stratului de beton supus vibrarii nu va depasI 3/4 din lungimea capului vibrator, iar la
compactarea unui nou strat, butelia trebuie sa patrunda 515cm in stratul compactat anterior.
6.3.5.9. Vibrarea externa este folosita la executarea elementelor prefabricate sau in cazul elementelor turnate
monolit de grosimi reduse si cu armaturi dese.
6.3.5.10. In cazul elementelor compactate cu ajutorul vibratoarelor de exterior, se vor lua masuri constructive
speciale prin marirea rigiditatii cofrajelor.
6.3.5.11. Vibrarea de suprafata se va utiliza la compactarea placilor cu grosimea de max.20cm.
6.3.5.12. Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare externa se recomanda sa fie minimum L3, iar la
cele compactate prin vibrare de suprafata sa fie cel putin L2.

6.3.6. Rosturi de lucru

6.3.6.1. In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizandu-se executia astfel incat
betonarea sa se faca fara intrerupere pe nivelul respective sau intre doua rosturi de dilatare.
6.3.6.2. Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie stabilita prin proiect sau FT, precizandu-se
si modul de tratare (pentru constructiile cu caracter deosebit – elemente cu deschidere mare, constructii
masive, rezervoare, silozuri, cuve, radiere).
6.3.6.3. La stabilirea pozitiei rostului de lucru se vor respecta urmatoarele reguli:
- la stalpi se vor prevedea rosturile numai la baza, la 35cm sub grinda in azul unor tehnologii speciale;
- la grinzi rosturile de lucru se vor face in regiunea de moment minim;
- in cazul in care grinzile se betoneaza separate, rostul de lucru se lasa la 35cm sub nivelul inferior al placii
sau vutei placii;
- la placi, rostul de lucru va fi situat la 1/51/3 din deschiderea placii;
- la plansee cu nervuri, cand betonarea se face in directia nervurilor, rostul se va face in zona cuprinsa intre
1/5 si 1/3 din deschiderea nervurilor;
- la plansee cu nervuri, cand betonarea se face perpendicular pe directia nervurilor, rostul se va face in zona
cuprinsa intre 1/5 si 1/3 din deschiderea grinzii principale;
- la bolti si arce se admit rosturi perpendiculare pe directoare, impartindu-se bolta sau arcul in boltari dispusi
simetric fata de cheie; nu se admit rosturi avand fata in plan orizontal;
- la bolti cu latime mare, rosturile de lucru se pot face impartindu-se bolta intr-o serie de bolti mai inguste;
- la placi curbe subtiri si la peretii rezervoarelor pentru lichide nu se admit rosturi de lucru, turnarea betonului
se va face fara intrerupere;
- la fundatiile de utilaje supuse la solicitari dinamice, pot fi prevazute rosturi in zona cu eforturi minime numai
daca se adopta dispozitii de armare corespunzatoare;
- in cazul diafragmelor sau peretilor de lungime mare, se vor prevedea rosturi verticale. Acestea vor fi dispuse
la max. 15m intre ele si vor fi realizate cu un cofraj interior cu sicane (din lemn sau tabla) sau cu tabla
expandata.
SC HEFE ARTIZAN SRL PROCEDURA
Cod PO 030, Editia 1, Revizia 0, 01.03.2021
Titlul : EXECUTAREA LUCRARILOR DE PUNERE IN OPERA A BETONULUI Pag 7 din 13

6.3.6.4. Rosturile de lucru vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele reguli:

- suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi perpendiculara pe axa acestora, iar la placi si pereti,
perpendiculara pe suprafata lor;
- suprafata rostului de lucru va fi bine curatata, indepartandu-se betonul ce nu a fost bine compactat si
pojghita de lapte de ciment;
- in rosturile vericale care nu au fost realizate cu tabla expandata, suprafata acestora se va prelucra prin
spituire (face exceptie cazul placilor);
- imediat inainte de turnarea betonului proaspat, suprafata rosturilor va fi spalata cu apa.

6.3.7. Tratarea betonului dupa turnare

6.3.7.1. Pentru a asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile de constructie, se va asigura
mentinerea umiditatii betonului minim 7 zile dupa turnare, protejand suprafetele libere prin:

- acoperirea cu materiale de protectie;


- stropirea periodica cu apa;
- aplicarea de pelicule de protectie.

In cazul recipientilor pentru lichide, mentinerea umiditatii betonului va fi asigurata 14 28 zile in functie de
anotimp si conditiile de expunere.

6.3.7.2. Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu prelate, rogojini, strat de nisip. Acest lucru se va
face de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata
acoperita. Materialele de protectie se vor mentine permanent in stare umeda.
6.3.7.3. Stropirea cu apa, functie de tipul de ciment utilizat si de temperatura mediului, se va incepe dupa
212 ore de la turnare, dar imediat dupa ce betonul este intarit ca prin aceasta operattie sa nu fie antrenata
pasta de ciment. Stropirea se va repeta la intervale de 26 ore in asa fel ca suprafata betonului sa se mentina
umeda.
6.3.7.4. Pelicula de protectie se aplica in conformitate cu prescriptiile speciale.
6.3.7.5. Pe timp polios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena, atat
timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment.
6.3.7.6. Betonul ce ar urma sa fie in contact cu apa curgatoare, va fi protejat de actiunea acestora prin
devierea provizorie a apei timp de cel putin 7 zile sau prin sisteme etanse de protectie (palplanse sau
batardouri).
Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva :
- uscarii premature ,datorita soarelui si vintului
- diferentelor mari de temperatura din interiorul betonului
- eventualelor socuri sau vibratii
- antrenarii pastei de ciment datorita ploii

BETOANE TURNATE PRIN POMPARE

Materialele utilizate pentru prepararea betonului turnat prin pompare trebuie sa fie dozate si
amestecate in mod corespunzator. Controlul calitatii materialelor componente ale dozarii si amestecarii este
esential pentru realizarea unui beton corespunzator tehnologiei prin pompare.
Dimensiunea maxima a agregatelor va fi limitata la 1/3 din diametrul conductei de refulare.In cazul
agregatelor bine rotunjite se poate admite ca dimensiunea maxima a agregatelor sa fie 40% din diametrul
conductei.
SC HEFE ARTIZAN SRL PROCEDURA
Cod PO 030, Editia 1, Revizia 0, 01.03.2021
Titlul : EXECUTAREA LUCRARILOR DE PUNERE IN OPERA A BETONULUI Pag 8 din 13

Clasele de beton recomandate pentru realizarea in mod curent prin acest procedeu de punere in
opera sunt C8/10…..C20/25.Pomparea betoanelor de alta clasa situata in afara acestui domeniu se va face
numai dupa efectuarea unor incercari preliminare care sa dovedeasca aplicabilitatea procedeului.
Lucrabilitatea betoanelor pompate se va stabili astfel incit procesul de pompare sa se realizeze normal
si continuu fara a se depasi insa valorile limita care conditioneaza realizarea rezistentei si durabilitatea
betonului intarit.
Continutul in parti fine (ciment plus agregate mai mici de 0,2mm)se recomanda sa fie de min.
350kg/mc
Dozajul de ciment se alege pe aceleasi principii ca si pentru betoane obisnuite cu unele cresteri
datorate consistentei betonului si continutului de parti fine.
Inainte de inceperea pomparii betonului conductele de pompare vor fi amorsate cu lapte de ciment
avind compozitia de 2parti ciment si o parte apa (in unitati de masa)
La punerea in opera abetoanelor pompate in functie de mediu si complexitatea lucrarii se vor lua
toate masurile astfel incit :
procesul de pompare sa se des fa soare continuu fara intreruperi care favorizeaza blocarea betonului
in conducte
inaltimea libera de cadere a betonului sa fie de aprox. 0,5m
grosimea stratului de beton sa fie de max.40cm
betonul sa fiebine compactat prin vibrare.

6.3.8. Turnarea betonului pe timp friguros

6.3.8.1. Pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii, se iau din vreme unele masuri tehnico-
organizatorice, care se refera la urmatoarele probleme principale:

- amenajari generale de santier si masuri pentru asigurarea calitatii lucrarilor;


- constructii speciale de santier;
- instalatii si retele de santier;
- depozitarea si conservarea materialelor;
- utilajele si mijloacele de transport;
- instalatiile de incalzire tehnologica si utilitara;
- protectia si igiena muncii;
- prevenirea si stingerea incendiilor;
- protejarea obiectelor sanitare.

6.3.8.2. Calitatea lucrarilor de beton executate pe timp friguros poate fi asigurata daca sunt indeplinite
urmatoarele conditii:

- betonul este preparat cu agregate dezghetate avand temperatura minima de +5 0C;


- temperatura betonului, dupa punerea lui in opera nu coboara sub temperatura sa de inghet, inainte de a
atinge un nivel critic de intarire, variabil in fucntie de raportul A/C si exprimat in procente din clasa betonului.

6.3.8.3. La transportul betonului se vor lua masuri de limitare la minimum a pierderilor de caldura, prin:

- folosirea de mijloace de transport rapide, si, dupa caz bine isolate termic;
- eliminarea distantelor mari de transport;
- verificarea iI curatirea mijlocului de transport utilizat, de gheata si resturi de beton inghetat.

6.3.8.4. La transportul betonului pe obiect, la punerea lui in opera si in perioada de maturizare, se vor lua
masuri de limitare a pierderilor de caldura, prin:
SC HEFE ARTIZAN SRL PROCEDURA
Cod PO 030, Editia 1, Revizia 0, 01.03.2021
Titlul : EXECUTAREA LUCRARILOR DE PUNERE IN OPERA A BETONULUI Pag 9 din 13

- protejarea benelor prin izolarea lor termica si acoperirea in perioada de asteptare;


- reducerea la minimum a timpului de asteptare in bene;
- protejarea imediata a elementului de constructie.

6.3.8.5. Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor turnate pe timp friguros, prin vibrare mecanica.
6.3.8.6. Inceperea sau reluarea oricarei lucrari de betonare intrerupte din cauza gerului si intrate in aceasta
stare in perioada de dezghet, este permisa numai dupa pregatirea corespunzatoare a rostului de intrerupere a
turnarii.
6.3.8.7. La locurile de munca unde se pune in opera beton vor fi afisate obligatoriu:

- temperatura betonului la livrare;


- temperatura betonului la terminarea punerii in opera;
- nivelul de asigurare pentru perioada de maturizare;
- modul de protejare a betonului dupa turnare;
- durata proiectata pentru obtinerea gradului critic de maturizare;
- fazele si caracteristicile regimului termic la incalzirea dupa turnare (atunci cand este cazul).

6.3.8.8. La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice fel, este necesar sa se exercite un control
permanent, deosebit de exigent din partea conducerii tehnice a unitatii de executie si a organelor AQ, la toate
nivelurile.

6.4. Criterii de acceptare

6.4.1. Sunt admise urmatoarele defecte privind aspectul si integritatea elementelor din beton si beton armat:

- defecte de suprafata (pori, segregari superficiale sau denivelari locale) avand adancimea de max. 1cm,
suprafata de max. 400cm2/defect, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la 10% din suprafata fetei
elementului pe care sunt situate;
- defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri locale, segregari) avand adancimea pana la armatura,
lungimea de max. 5cm iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la max. 5% din lungimea muchiei
respective.

6.4.2. Defectele aratate mai sus nu se inscriu in PV care se intocmeste la examinarea elementelor dupa
decofrare.

7. INREGISTRARI

7.1. Condica de betoane


7.2. PV pentru lucrari ce devin ascunse
7.3. PV privind aspectul betonului dupa decofrare
7.4. PV receptie calitativa cofraj/armare
7.5. Note de constatare
7.6. Registru de neconformitati

8.VERIFICARI:

Inainte de inceperea betonarii se va verifica daca sint pregatite corespunzator suprafetele de beton turnate
anterior si cu care urmeaza sa vina in contact betonul nou , respectivdaca:
-s-a indepartat stratul de lapte de ciment
-s-au indepartat zonele de beton necompactat
SC HEFE ARTIZAN SRL PROCEDURA
Cod PO 030, Editia 1, Revizia 0, 01.03.2021
Titlul : EXECUTAREA LUCRARILOR DE PUNERE IN OPERA A BETONULUI Pag 10 din 13

-suprafetele in cauza prezinta rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre betonul nou si cel vechi
si sint in stare umeda.
In cursul betonarii se va verifica daca ;
-datele inscrise in bonurile de transport corespund celor prevazute si nu s-a depasit durata admisa de
transport.
-lucrabilitatea betonului corespunde celei prevazute
-conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte
-se respecta frecventa de efectuare a incercarilor
-sint corespunzatoare masurile adoptate de mentinere a pozitiei armaturilor ,dimensiunilor si formei
cofrajului.
-se aplica corespunzator masurile de protectie a suprafetelor libere a betonului proaspat.
In condica de betoane se va consemna :
-bonurile de transport corespunzatoare betonului pus in lucrare
-ora inceperii si terminarii betonarii
-probe de beton prelevate
-masuri de protectie adoptate pentru protectia betonului proaspat
-evenimente intervenite (de ex. intreruperea turnarii)
temperatura mediului
La decofrarea oricarei parti de constructie se va verifica :
-aspectul elementelor ,semnalindu-se daca se intilnesc zone de beton necorespunzator
-dimensiunile sectiunilor transversale ale elementelor
-distantele dintre diferitele elemente
-pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior
-pozitia golurilor de trecere
SC HEFE ARTIZAN SRL PROCEDURA
Cod PO 030, Editia 1, Revizia 0, 01.03.2021
Titlul : EXECUTAREA LUCRARILOR DE PUNERE IN OPERA A BETONULUI Pag 11 din 13
SC HEFE ARTIZAN SRL PROCEDURA
Cod PO 030, Editia 1, Revizia 0, 01.03.2021
Titlul : EXECUTAREA LUCRARILOR DE PUNERE IN OPERA A BETONULUI Pag 12 din 13
SC HEFE ARTIZAN SRL PROCEDURA
Cod PO 030, Editia 1, Revizia 0, 01.03.2021
Titlul : EXECUTAREA LUCRARILOR DE PUNERE IN OPERA A BETONULUI Pag 13 din 13

S-ar putea să vă placă și