Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

PROCEDURA DE SISTEM DE MANAGEMENT DE SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Cod: PSS-4.4.6. Ediia: Revizia: 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

CONTROL OPERATIONAL

Data: 23.06.2008 Pagina: 1/7

Aprobat, Director general

DENUMIRE PROCEDUR:

PROCEDURA DE SISTEM DE MANAGEMENT DE SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII PSS-4.4.6. CONTROL OPERATIONAL

NUME I PRENUME NTOCMIT VERIFICAT

FUNCIA

SEMNTURA

DATA

NOT: Difuzarea fiecrei proceduri/document se efectueaz n regim controlat funciilor stabilite de management.

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

PROCEDURA DE SISTEM DE MANAGEMENT DE SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Cod: PSS-4.4.6. Ediia: Revizia: 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

CONTROL OPERATIONAL

Data: 23.06.2008 Pagina: 2/7

LISTA DE DIFUZARE Nr. crt DOCUMENT TRANSMIS Denumire: Control operational Ediie: 1 Revizie: 0 Data: 23.06. 2008 Destinatar Funcia care primete documentul DOCUMENT ANULAT Denumire: Ediie: Revizie: Data: Confirmarea de predare a exemplarului perimat Nume/Semntura/Data

Confirmarea de primire Nume/Semnatura/Data

Meniuni

1 2

4 5

10

NOTA: Lista de difuzare se completeaz pentru exemplarul original al procedurilor, instruciunilor i se gestioneaz de RSMI.

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

PROCEDURA DE SISTEM DE MANAGEMENT DE SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Cod: PSS-4.4.6. Ediia: Revizia: 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

CONTROL OPERATIONAL

Data: 23.06.2008 Pagina: 3/7

INDICATORUL EDIIILOR & REVIZIILOR Cine a aprobat modificarea

Nr. Nr. ediie revizie Data

Pag/ art.

Natura modificrii

Cine a efectuat modificarea

Cine a verificat modificarea

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

PROCEDURA DE SISTEM DE MANAGEMENT DE SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Cod: PSS-4.4.6. Ediia: Revizia: 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

CONTROL OPERATIONAL

Data: 23.06.2008 Pagina: 4/7

CONINUTUL PROCEDURII

1. 2. 3. 4.

Pagina de prezentare Cuprins Indicatorul reviziilor Lista de difuzare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SCOP DOMENIU DOCUMENTE DE REFERINTA DEFINITII SI PRESCURTARI RESPONSABILITATI PROCEDURA DOCUMENTE SI INREGISTRARI

1. SCOP

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

PROCEDURA DE SISTEM DE MANAGEMENT DE SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Cod: PSS-4.4.6. Ediia: Revizia: 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

CONTROL OPERATIONAL

Data: 23.06.2008 Pagina: 5/7

Procedura stabileste responsabilitatile si modul de realizare a controlului operational pentru toate activitatile societatii S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT SRL asociate cu aspecte de SSM semnificative . 2. DOMENIU DE APLICARE Procedura se refera la toate activitatile unitatii asociate aspectelor de SSM semnificative. 3. DEFINITII SI PRESCURTARI 3.1 Definitii Pentru scopurile acestei proceduri sunt valabile definitiile din OHSAS 18001 si OHSAS 18002, inclusiv cele din MSMI. 3.2 Prescurtari SSSM = sistem de securitate si sanatate in munca MSMI = manualul sistemului de management integrat ER = evaluare de risc 4. DOCUMENTE DE REFERINTA 4.1.SR OHSAS 18001 : 2008 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte. 4.2 Legea 319/2006- a securitii i sntii n munca 4.3 Norme de medicina muncii 4.5. Codul Muncii din 24/01/2003 Versiune actualizata la data de 18/09/2006
(Legea nr. 480/2003;legea nr. 541/2003;O.U.G. nr. 65/2005 ;Legea nr. 241/2005 ;Legea nr. 371/2005; O.U.G. nr. 55/2006).

4.6.Clasificarea ocupatiilor din Romania, COR 4.7.Regulament intern, Regulament de Organizare si Functionare, fise de post, Contractul colectiv/individual de munca 4.8. Instructiuni de lucru (instruciuni proprii IP) 5. RESPONSABILITATI 5.1. Responsabil SSM Elaboreaza procedurile pentru controlul riscurilor identificate ( inclusiv cele care pot fi generate de contractori sau vizitatori ) ; Analizeaza prevederile procedurilor, cu regularitate, din punct de vederea al adecvarii si al eficientei acestora ; Asigura comunicarea externa ;

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

PROCEDURA DE SISTEM DE MANAGEMENT DE SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Cod: PSS-4.4.6. Ediia: Revizia: 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

CONTROL OPERATIONAL

Data: 23.06.2008 Pagina: 6/7

Verifica peridic aplicarea criteriilor de operare, stabilite in concordanta cu obiectivele, tintele si politica de SSM. 5.2. Responsabili compartimente Participa la elaborarea procedurilor pentru controlul riscurilor ; Documenteaza criteriile de operare ; Aplica criteriile de operare . 5.3. Responsabil mecanizare Intocmeste si aplica planul de intretinere / mentenanta echipamente si utilaje. 6. PROCEDURA 6.1. Pentru procesele/ activitatile asociate aspectelor de SSM , Responsabilul SSM impreuna cu Responsabilii de compartimente stabilesc criteriile de operare in concordanta cu obiectivele, tintele si Politica de SSM adoptate si cu angajamentul de imbuntatatire continua SMI. 6.2. Criteriile de operare se stabilesc avand in vedere : - conformitate cu standardele in vigoare ; - conformitatea cu legislatia in domeniu si alte reglementari ; - utilizarea echipamentelor si materialelor adecvate ; - prevederile SMI ; - mentinerea unui mediu de munca adecvat . 6.3. Responsabilii de compartimente includ criteriile de operare in documentatia tehnica si in procedurile operationale si raspund pentru aplicarea lor de catre personalul subordonat . 6.4. Responsabilul SMI verifica periodic si in cadrul auditurilor interne respectarea acestor criterii si deschide Rapoarte de actiuni corective atunci cand e cazul . 6.5. In masura in care criteriile de operare sunt incluse in conditii legate de materiale si servicii de la furnizori, in cadrul societatii, se documenteaza proceduri referitoare la aspectele de SSM ale bunurilor/ serviciilor achizitionate . 6.6. Directorul Tehnic impreuna cu Responsabilul Mecanizare si Responsabilul SSM stabilesc activitatile de intretinere / mentenanta pentru echipamentele/ utilajele utilizate in cadrul societatii . Aceste activitati sunt documentate conform procedurii Activitatea de Mentenanta pentru masini si utilaje de catre Responsabilul Mecanizare care raspunde de aplicarea lor.

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

PROCEDURA DE SISTEM DE MANAGEMENT DE SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Cod: PSS-4.4.6. Ediia: Revizia: 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

CONTROL OPERATIONAL

Data: 23.06.2008 Pagina: 7/7

6.7. In cadrul societatii OCCIDENTAL CONSTRUCT SRL s-au identificat zonele reprezentative pentru aparitia riscurilor si s-au stabilit masurile de control al riscurilor dupa cum urmeaza : Nr. Zone cu risc Masuri de control Obs. crt 1 Achizitia sau transferul de bunuri Aprobarea de catre Directorul si servicii si utilizarea resurselor General a achizitionarii sau externe . transferului de substante periculoase sau materiale . Elaborarea procedurilor privind manipularea in siguranta a echipamentelor/ utilajelor sau a materialelor in momentul aprovizionarii . Evaluarea si reevaluarea periodica a competentelor SSM ale contractorilor. 2 Activitati derulate in procesul de Predeterminarea si aprobarea de executie identificate ca catre Directorul General a periculoase metodelor de lucru ; Precalificarea personalului pentru a executa activitati periculoase Elaborarea procedurii de lucru pentru controlul intrarilor si iesirilor personalului in/din locurile de munca periculoase. 3 Materiale periculoase Stabilirea zonelor de depozitare. Depozitarea in siguranta si controlul accesului. Aprovizionarea si accesul le fisele tehnice de securitate si la alte informatii periculoase . 4 Mentenanta sigurantei instalatiilor Achizitionarea , controlul si si a echipamentelor mentenanta 7. FORMULARE UTILIZATE 7.1. Grafic de control F-PSS-4.3.1.01