Sunteți pe pagina 1din 51

CL8 - EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN

ORASELE CAMPINA, BANESTI SI VALENII DE


MUNTE, JUD. PRAHOVA

CAPITOLUL 2 / 6 SPECIFICATII

SECTIUNEA 2.4 SPECIFICATII LUCRARI ELECTRICE

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

DATA: IULIE 2012

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

CAPITOLUL 2 / 6 SPECIFICATII

SECTIUNEA 2.4 SPECIFICATII LUCRARI ELECTRICE

DATA: IULIE 2012

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Documentatia de Atribuire contine urmatoarele capitole si sectiuni:

Capitolul 0 Fisa de date si Formulare


Sectiunea 0.1 Fisa de date
Sectiunea 0.2 Formulare

Capitolul 1 Date referitoare la contract


Sectiunea 1.1 Conditiile Speciale de Contract
Sectiunea 1.2 Conditii Generale de Contract
Sectiunea 1.3 Formulare

Capitolul 2 Caiet de sarcini - Specificatii


Sectiunea 2.1 Specificatii Generale
Sectiunea 2.2 Specificatii Lucrari Civile
Sectiunea 2.3 Specificatii Lucrari Mecanice
Sectiunea 2.4

Specificatii Lucrari Electrice

Capitolul 3 Caiet de sarcini - Planse


Sectiunea 3.1 Planuri generale
Sectiunea 3.2 Planuri si profile retea de canalizare
Sectiunea 3.3 Planuri si sectiuni constructii
Sectiunea 3.4 Planuri lucrari mecanice si electrice
Sectiunea 3.5 Sectiuni detalii tip

Capitolul 4 Caiet de sarcini - Liste


Sectiunea 4.1 Anexa la Oferta
Sectiunea 4.2 Sustinere tehnice si financiara
Sectiunea 4.3 Preambul la listele de cantitati
Sectiunea 4.4 Metode de masurare
Sectiunea 4.5 Listele de cantitati si preturi
Sectiunea 4.6 Fise tehnice
Sectiunea 4.7 Plan de control al calitatii lucrarilor
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor
Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 1/2

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Sectiunea 4.8 Program de executie

Capitolul 5 Informatii care fac parte din Contract


Sectiunea 5.1 Memoriu general la PT
Sectiunea 5.2 Avize si autorizatii
Sectiunea 5.3 Studii topografice
Sectiunea 5.4 Studii geotehnice

Capitolul 6 Informatii care nu fac parte din Contract


Sectiunea 6.1 Studiul de Fezabilitate
Sectiunea 6.2 Grila de evaluare

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 2/2

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

1.1

SPECIFICATII LUCRARI ELECTRICE ......................................................................................................... 2


1.1.1

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ............................................................. 2

1.1.2

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI .............................................................................. 4

1.1.3

VERIFICARI SI PROBE................................................................................................... 4

1.1.4

INSTALATIILE ELECTRICE DE FORTA SI AUTOMATIZARE ...................................... 14

1.1.5

INSTALATIILE ELECTRICE DE ILUMINAT SI PRIZE ................................................... 15

1.1.6

INSTALATIA DE PROTECTIE SI IMPAMANTARE ....................................................... 15

1.1.7

INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI .......................................... 15

1.1.8

EXECUTIA INSTALATIILOR ELECTRICE INTERIOARE .............................................. 19

1.1.9

EXECUTIA INSTALATIILOR ELECTRICE EXTERIOARE............................................. 22

1.1.10 EXECUTIA LUCRARILOR LA TABLOURI ELECTRICE ................................................ 30


1.1.11 CORPURI DE ILUMINAT DE INTERIOR....................................................................... 32
1.1.12 ELEMENTE COMPONENTE ......................................................................................... 34
1.1.13 CABLURI SI CONDUCTOARE ...................................................................................... 35
1.1.14 JGHEABURI SI PODURI DE CABLURI......................................................................... 37
1.1.15 TUBULATURA............................................................................................................... 38
1.1.16 MARCAREA SI ETICHETARE ...................................................................................... 39

1.2

LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI ......................................................................... 40


1.2.1

GENERALITATI............................................................................................................. 40

1.2.2

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA ........................................................... 41

1.2.3

MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE ................................................................. 42

1.2.4

MATERIALE VERIFICAREA CALITATII, CERTIFICARE SI DEPOZITARE ............... 43

1.2.5

EXECUTIA LUCRARILOR. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ. ............. 44

1.2.6

VERIFICAREA CALITATII TESTE .............................................................................. 46

1.2.7

VERIFICARI PRELIMINARE ......................................................................................... 47

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 1/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

1.1

SPECIFICATII LUCRARI ELECTRICE

1.1.1

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

I 7 - 02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vca
si 1500 Vca;

I 7-1/02 - Instructiuni tehnice privind calculul de dimensionare al coloanelor electrice din cladiri de
locuit;

I 18/1-01 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie;

I 18/2-02 Normativ pentru proiectarea si execuatrea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a


sistemelor de alarmare contra efractiilor din cladiri;

I 20-2000 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra trasnetului a


constructiilor;

P 118/99 Normativ pentru siguranta la foc a constructiilor;

NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelor de cabluri electrice;

PE116/1994 Normativ de incercari si masuratori echipamente si instalatii electrice;

PE 124 - Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari;

PE 136 - Normativ republican privind folosirea rationala a energiei electrice la iluminatul artificial si in
utilizari casnice;

PE134 - Normativ privind metodologia curentilor de scurt-circuit in retele electrice;

NP 099/2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si receptionarea instalatiilor


electrice in zone cu pericol de explozie;

NP-061-02-Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial in cladiri;

C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente;

STAS 2612 -87- Protectie impotriva electrocutarilor. Limite admise;

STAS 3184/3 - Prize, fise si cuple pentru instalatiile electrice pana la 380 Vca si pana la 250 Vca si
pana la 25 A. Conditii tehnice speciale de calitate.

STAS 6865 - Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe;

SR EN 60529 - Grade de protectie asigurate prin carcase;

STAS 7656 - Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalatii ;

STAS 9436 - Cabluri si conducte electrice;

SR 12294 - Iluminat artificial. Iluminat de siguranta in industrie;

SR HD 60364-5-559:2006 Instalatii electrice in constructii.Partea 5-55:Alegerea si instalarea


echipamentelor electrice.Corpuri si instalatii de iluminat;

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 2/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

SR HD 60364-7-703:2005 Instalatii electrice in constructii.Partea 7-703:Prescriptii pentru instalatii


sau amplasamente speciale;

SR HD 60364-5-51:2006 Instalatii electrice in constructii.Partea 5-51:Alegerea si montarea


echipamentelor electrice.Reguli generale;

SR HD 60364-5-54:2007 Instalatii electrice de joasa tensiune..Partea 5-54:Alegerea si montarea


echipamentelor electrice.Sisteme de legare la pamant,conductoare de protectie si conductoare de
echipotentializare;

SR CEI 60364-5-53:2005/A1:2005 Instalatii electrice in constructii...Partea 5-53:Alegerea si


instalarea echipamentelor electrice.Sectionare,intrerupere si comanda;

SR CEI 61200-52:2005Ghid pentru instalatii electrice.Partea 52:Alegerea si instalarea


echipamentelor electrice.Sisteme de pozare;

SR CEI 61200-53:2005Ghid pentru instalatii electrice.Partea 53:Alegerea si instalarea


echipamentelor electrice.Aparataj;

SR HD 60364-6 :2007 Instalatii electrice de joasa tensiune..Partea 6:Verificare;

SR EN 60598-2-22:2004/A1:2004Corpuri de
iluminat pentru iluminatul de siguranta;

SR EN 60598-1:2005Corpuri de iluminat.Partea1:Prescriptii generale si incercari;

SR EN 60598-2-3:2004Corpuri de iluminat.Partea2-3:Conditii speciale. Corpuri de iluminat pentru


iluminatul public;

SR EN 50110Exploatarea instalatiilor electrice;

SR CEI 60050(461)+A1:1996Vocabular electrotehnic international.Capitolul 461:Cabluri electrice;

SR CEI 60050-845:2005Vocabular electrotehnic international.Capitolul 845:Iluminat;

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

C300 1994 Normativ de prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de


constructii si instalatii aferente acestora;

HGnr.273/1994 Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice NSPM 2002;

STAS 4102/85 - Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie ;

iluminat.Partea2-22:Conditii

speciale.Corpuri

de

Prezenta lista nu este restrictiva. Se ia in consideratie intotdeauna ultima editie a actului normativ.
In timpul executiei lucrarilor se va proceda continuu la verificarea vizuala .Tuburile de protectie crapate sau subtiate
nu vor fi puse in opera. Conductorii sau cablurile care prezinta deteriorari ale izolatiei vor fi respinse.
Aparatele, tablourile electrice sau altele asemenea, puse in opera vor avea declaratii de conformitate sau vor avea
agrementele necesare conform legii nr. 10 privind calitatea in constructii.
Nu se vor schimba (inlocui) materialele prevazute in proiect decat cu aprobarea scrisa a Inginerului.
La receptia lucrarilor se vor respecta:

C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

HGR 273-94 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 3/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

1.1.2

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Inainte de inceperea lucrarilor de executie Antreprenorul are obligatia de a verifica intreaga documentatie si de a
sesiza Inginerul asupra eventualelor neconformitati si neconcordante constatate in proiect, in vederea solutionarii.
Se considera ca, Antreprenorul calificat in urma licitatiei pentru executarea lucrarii, cunoaste detaliile care fac parte
din regulile specifice executarii instalatiilor in constructii. Materialele si echipamentele utilizate vor corespunde
dimensionarilor din proiect. Se vor lua masuri pentru pastrarea aspectului exterior, a integritatii si functionalitatii
materialelor si echipamentelor electrice pe timpul transportului si a depozitarii pentru a nu se deteriora prin
umezeala, apa, lovire.
Antreprenorul va manipula, depozita si proteja echipamentele si materialele in concordanta cu recomandarile
producatorului si cu cerintele NEMA 70B, Anexa I, intitulata "Intretinere si Depozitarea Echipamentelor in timpul
Constructiei".
Elementele deteriorate sau defecte se vor inlocui cu elemente noi de catre Antreprenor pe cheltuiala lui.
Cablurile se vor proteja impotriva socurilor mecanice.
Produsele vor fi livrate in cutii pentru a fi protejate impotriva deformarilor sau socurilor mecanice.
Materialele si produsele se vor depozita in locuri uscate si bine ventilate.
Documente tehnice
Pentru fiecare material, echipament sau utilaj achizitionat si care urmeaza a fi introdus in lucrare, Antreprenorul va
transmite Inginerului si Proiectantului, spre aprobare, cate o fisa tehnica care sa prezinte cu claritate numele
furnizorului, marca, tipul, caracteristicile tehnico-functionale, dimensiunile de gabarit, etc.
Toate documentele aprobate, fise tehnice, desene, rapoarte de probe trebuie pastrate in fisiere la sediul
Antreprenorului general, astfel incat sa poata fi consultate de toate partile implicate.
1.1.3

VERIFICARI SI PROBE

In timpul executiei lucrarii, Antreprenorul va efectua diferite verificari partiale si probe pentru a se permite
desfasurarea normala a lucrarii si pentru a se putea asigura integrarea instalatiei respective in ansamblul cladirii, in
concordanta cu proiectul.
Pentru ca acest lucru sa se poata realiza, Antreprenorul va face probe asupra unor parti ale instalatiilor, asa cum o
cer Inginerul sau Proiectantul, pentru a se permite asigurarea desfasurarii lucrarilor de constructii.
Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarii si de
catre controlorii tehnici din cadrul compartimentului QA al intreprinderii de executie.
Pentru instalatiile care se ingroapa sau se ascund, verificarea calitatii se efectueaza conform instructiunilor pentru
lucrari ascunse.
Verificarile care constau din probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de catre persoane autorizate (verificatori
autorizati, controlori tehnici de calitate etc).
Toate aparatele, echipamentele si utilajele vor fi controlate separat pentru a corespunde caracteristicilor prevazute
in proiect si calitatii functionale garantate de furnizor.
Materialele (conducte, tuburi, cabluri), aparatele, echipamentele si utilajele electrice ce urmeaza a fi utilizate pentru
executarea unei instalatii electrice, vor fi verificate scriptic, vizual si dupa caz si prin masuratori de sondaj cu ocazia
preluarii din magazie sau depozit pentru motoare.
Verificarea scriptica va consta din confruntarea datelor si caracteristicilor de calitate, de tip, dimensionale, electrice
etc. mentionate in certificatele de calitate, buletinele de omologare, buletinele de proba, etichetele si placutele care
insotesc materialele, aparatele, cu acelea prevazute in proiectul respectiv.
Verificarea vizuala se face examinand materialele, aparatele, pentru a se constata starea lor.

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 4/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Verificarea prin masuratori prin sondaj se face la minimum 1% din tipodimensiunile de materiale si consta in
masurarea dimensiunilor (sectiune, diametre, lungimi) acestora cu sublerul, metrul.
Materialele, aparatele, echipamentele, ale caror caracteristici nu corespund cu cele din proiect sau care prezinta
defecte de calitate (izolatii rupte, pereti de tub cu fisuri, carcase sparte), vor fi respinse si nu se vor introduce in
lucrarile respective.
Daca la verificarea prin masuratori de sondaj a dimensiunilor materialelor se constata neconcordanta intre datele
inscrise in actele ce insotesc materialele si cele constatate pe teren, vor fi efectuate verificari pe un numar de
tipodimensiuni ce va fi apreciat Antreprenor si aprobat de Inginer.
Toate materialele care nu corespund prevederilor proiectului sub acest aspect vor fi respinse si nu vor fi puse in
opera.
Toate conductele, cablurile, barele, tuburile si accesoriile lor vor fi verificate vizual la locul de montare, dupa
transport. Materialele care la aceasta verificare prezinta defectiuni neremediabile (conducte cu izolatia rupta, tuburi
din PVC sparte sau crapate etc) vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, in cazurile in care este posibil, numai
partile de material care nu prezinta deteriorari, insa numai dupa ce s-a facut o verificare severa a calitatii lor.
La conductele cu izolatie si manta si la cabluri se va verifica continuitatea electrica pe fiecare colac, respectiv
tambur, inainte de montare (pozare). Verificarea va fi efectuata cu inductorul (ohmmetrul) legandu-se la cele doua
borne ale acestuia capetele colacului; in cazul cablurilor, se vor lega la bornele aparatului, pe rand, doua cate doua
capetele conductelor cablului respectiv. Daca acul indicator al aparatului la invartirea manivelei arata rezistenta
nula, conducta prezinta continuitatea electrica (nu este intrerupta). Toate conductele care prezinta rezistenta infinita
(fiind intrerupte) vor fi respinse.
Dupa verificarea continuitatii electrice pe fiecare faza se vor verifica si eventuale scurt-circuitate intre faze.
Pozarea cablurilor, aparatajelor si a tablourilor se va face numai dupa ce sunt create conditii de conservare si
securitate a elementelor de instalatii. Inainte de a incepe montarea elementelor unei instalatii electrice se va verifica
vizual si, dupa caz, si cu instrumente de masura adecvate (metru, ruleta etc) daca lucrarile constructive efectuate
instalatiei corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice.
La traseele alese (la trasaje, marcaje) pentru instalatia electrica, se va verifica daca:

lungimea traseului este cea mai scurta posibila;

au fost respectate distantele minime admise pana la conductele altor instalatii, inclusiv cele pana la
conductele instalatiei de paratrasnet (atunci cand nu au putut fi evitate traseele comune), precum si pana la
elemente de constructie;

au fost evitate locurile in care integritatea instalatiei ar putea fi periclitata in timpul exploatarii (datorita
loviturilor mecanice, umezelii, temperaturilor ridicate, agentilor corozivi etc);

au fost respectate conditiile in care, in anumite locuri si sub anumite inaltimi fata de pamant sau
pardoseala, este permisa executarea de trasee ale instalatiei electrice (de ex. trasee de cabluri neprotejate
in tuburi metalice nu sunt permise in canale de ventilatie, trasee de conducte in tuburi PVC nu sunt permise
in montaj direct pe elemente combustibile etc); toate traseele care la aceste verificari nu satisfac conditiile
impuse, vor fi reexaminate si retrasate.

La traversarile executate in elementele de constructie, pentru instalatia electrica, se va verifica daca amplasamentul
si executia respecta prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare. Cele care nu corespund la verificare, vor fi refacute
si verificarea va fi repetata.
La locurile trasate pentru elementele de sustinere a instalatiei electrice (bratari, coliere, poduri, stalpi, console de
acoperis etc), se va verifica prin masuratori cu metrul, ruleta etc, daca au fost respectate prevederile cu privire la
distante, dimensiuni, executie etc din proiect si din prescriptiile tehnice.
La lacasurile marcate sau executate pentru doze, aparate etc, se va verifica daca locul ales este conform
prevederilor proiectului si se va verifica prin masuratori cu metrul ruleta etc, daca la montarea aparatelor vor fi
respectate distantele fata de elementele metalice legate la pamant si inaltimile, fata de suprafata finita a pardoselii,

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 5/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

prevazute in prescriptiile tehnice in vigoare. Daca la verificare se vor gasi lacasuri pentru doze, aparate etc,
prevazute in incaperi in care instalarea lor nu este permisa sau la alte distante sau inaltimi decat cele admise, ele
vor fi respinse impreuna cu tot traseul caruia apartin (atunci cand este cazul).
La pozitiile alese si trasate in vederea montarii de console, rame, postamente, nise etc, pentru aparate, masini,
tablouri, utilaje electrice, se va verifica daca amplasarea corespunde prevederilor proiectului si sunt evitate locurile
care prezinta pericole pentru instalatie. De asemenea, se va verifica daca pot fi respectate distantele permise, fata
de elementele metalice legate la pamant, indicate in prescriptiile tehnice.
In cazul in care conditiile prevazute in proiect si in prescriptiile tehnice nu au fost respectate, nu va fi permisa
montarea aparatelor, motoarelor, tablourilor etc, decat dupa ce pozitiile nou alese sunt verificate si gasite
satisfacatoare.
La cazul instalatiilor electrice inglobate in panouri mari, inainte de turnarea betonului in cofraje, se va verifica fixarea
sigura in numarul prevazut si la locul stabilit in proiect, a tuburilor, dozelor, carligelor pentru locurile de lampa etc.
Dupa decofrare, la locul unde s-a efectuat turnarea (saniter, fabrica), se va verifica daca tuburile nu au fost obturate
sau nu au iesit din doze, daca in doze nu a patruns lapte de ciment, daca locul dozelor si carligelor nu s-a schimbat
etc.
Toate defectiunile vor fi remediate inainte de a se incepe tragerea conductelor in tuburi.
Inainte de inceperea lucrarilor de instalatii sau a unor parti din acestea, conducatorul tehnic al lucrarii trebuie sa
verifice daca fundatiile, esafodajele etc prevazute precum si golurile necesare au fost executate, in bune conditii din
punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si calitatii.
Verificari de efectuat pe faze de lucrari
La incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni din instalatie, care pot functiona sau se pot
proba independent, verificarile si probele se fac cu participarea Inginerului, iar rezultatele se inscriu in registrul de
procese-verbale.
In cazul in care, in conformitate cu regulamentul intreprinderii respective de furnizare a energiei electrice, se impun
anumite lucrari legate de fazele de lucrari, acestea vor fi efectuate conform instructiunilor speciale, in prezenta
Inginerului.
Verificarile care constau din probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de catre persoane autorizate (verificatori
autorizati, controlori tehnici de calitate etc), in prezenta Inginerului.
Rezultatele verificarilor vor fi inscrise in procese-verbale. Toate rezultatele partiale se vor sintetiza intr-un procesverbal care va servi la receptia preliminara, facand parte Cartea constructiei
Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele electrice au fost trase in tuburi sau montate pe pereti,
inainte de acoperirea lor (cu mortar, pasta de ciment, rabit etc). La circuitele in cabluri, verificarea calitatii se va face
inainte de inchiderea canalelor, santurilor etc.
La toate circuitele electrice se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a
conductelor, in vederea usoarei lor identificari, de ex. prin culori, etichete etc. Vor fi respinse circuitele la care nu
este posibil sa se identifice vizual diferitele conducte (de faze, de protectie etc). Sistemul de identificare aplicat
trebuie sa corespunda prevederilor din prescriptiile tehnice in vigoare.
La legaturile electrice ale conductelor instalatiei electrice se va verifica vizual, prin sondaj, la cel putin 15% din
numarul total, daca acestea sunt executate in conformitate cu prevederile din prescriptiile tehnice in vigoare.
Daca la verificare se gasesc legaturi ale conductelor izolate executate in afara dozelor, cutiilor de derivatie,
mansoanelor etc, circuitul va fi refacut si legaturile executate conform prescriptiilor.
Legaturile conductelor de aluminiu executate prin rasucire vor fi respinse. Legaturile care se constata ca nu sunt
bine stranse sau nu prezinta siguranta, vor fi respinse si refacute.
Instalatiile electrice etanse executate in tuburi vor fi verificate cu aer la o presiune de 2,5 atm. Incercarea se va face
pe tronsoane de instalatie, astfel incat sa fie usoara localizarea rapida a eventualelor scapari. Toate capacele

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 6/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

dozelor, garniturile dozelor, curbele, mufele, vor fi bine fixate la locul lor. Daca se constata scapari, se vor face
remedierile necesare si proba se va repeta pana cand se realizeaza mentiunea constanta a presiunii.
La circuitele electrice se va masura rezistenta de izolatie intre conducte si intre conducte si pamant. Se recomanda
ca rezistenta de izolatie sa se masoare pe portiuni de instalatie cu lungimi limitate la cca 100m. Se va folosi pentru
masurare un inductor si o tensiune de cel putin 500V.c.c. In timpul probei circuitul va fi deconectat de la sursa de
alimentare.
Masurarea rezistentei de izolatie a conductelor circuitului fata de pamant se va face legand toate capetele
conductelor intre ele, punand aparatele de conectare in pozitia inchis si cu toate sigurantele montate in socluri.
Receptoarele pot fi mentinute in circuit. Polul pozitiv al inductorului se va lega la pamant iar cel negativ la capetele
conductelor legate la un loc. In timpul incercarii vor fi desfacute toate legaturile dintre carcasele aparatelor si
pamant.
Masurarea rezistentei de izolatie intre conductele circuitului se va face demontand toate receptoarele, punand
aparatele la conectare in pozitia inchis si cu toate sigurantele montate in socluri. Se va masura succesiv rezistenta
intre conducte, luate doua cate doua.
Rezistenta de izolatie se considera admisibila daca are o valoare de cel putin 500.000 ohmi. Toate circuitele care nu
au aceeasi rezistenta de izolatie vor fi respinse. Dupa efectuarea remedierilor se va face din nou verificarea
rezistentelor de izolatie ale circuitelor respective.
Instalatia de protectie prin legare la pamant sau la nul va fi verificata dupa montarea receptoarelor (de preferat, pe
masura executarii ei) in ordinea urmatoare:
Pozarea centurilor de impamantare si electrozilor se face numai dupa ce s-a realizat sistematizarea pe verticala a
zonelor adiacente obiectivului construit;
Dupa montarea prizei de pamant artificiale, se va masura conform prevederilor din prescriptia tehnica de specialitate
in vigoare, rezistenta de dispersie obtinuta. Daca priza nu are rezistenta dorita, ea va fi completata cu electrozi pana
la obtinerea valorii prevazute in proiect. In cazul in care se folosesc elementele naturale ale constructiei drept priza
de pamant, se va verifica continuitatea electrica a acestor elemente si apoi rezistenta de dispersie. Atunci cand
valoarea din proiect nu este realizata, se va completa priza naturala cu electrozi, pana la obtinerea valorii necesare.
Se instaleaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea lui electrica.
Se leaga la conductorul principal de protectie elementele metalice ale instalatiei electrice, respectandu-se
prevederile din proiect si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi.
Verificarea eficientei instalatiei de protectie se va face dupa punerea sub tensiune a instalatiei electrice respective,
cu ocazia receptiei preliminare.
Instalatiile de paratrasnet vor fi verificate in mod similar cu acelea de protectie contra tensiunilor periculoase, de
preferinta pe masura executarii lor, in ordinea urmatoare:

se verifica continuitatea electrica a prizei de pamant naturale sau complexe (naturala + artificiala) si
apoi se masoara rezistenta de dispersie;

daca este necesar, priza va fi completata cu electrozi pana la obtinerea valorii impuse in prescriptia
tehnica de specialitate;

dupa montarea conductelor de captare si de coborare se verifica pe rand continuitatea electrica a


fiecarei parti de instalatie;

se executa legarea conductelor de captare cu acelea de coborare si se verifica continuitatea electrica


a ansamblului.

Daca verificarile arata ca instalatia de paratrasnet nu satisface conditiile impuse in prescriptia tehnica respectiva, ea
va fi respinsa.
Verificarile necesare se vor repeta dupa efectuarea remedierilor.

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 7/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

La verificarea instalarii tablourilor electrice, masinilor, echipamentelor etc, se vor controla vizual si prin masuratori,
dupa caz, cel putin urmatoarele:

modul si calitatea fixarii lor pe suporti;

inaltimile de montaj admise, conform prescriptiilor tehnice in vigoare;

distantele admise pana la elementele de pe traseu si elementele constructiei, conform prescriptiilor


tehnice in vigoare;

existenta tuturor aparatelor de pornire, reglaj, protectie etc, prevazute in proiect;

modul si calitatea executarii legaturilor;

existenta etichetelor si inscriptiilor de identificare, marcare etc, prevazute in proiect.

In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile impuse, se vor lua masuri pentru remediere apoi, dupa
efectuarea remedierilor, se vor face din nou verificarile.
La instalarea :

cablurilor electrice i a tuburilor de protecie, se vor respecta condiiile din normativele NTE 007/08/00
i NP-I7-2002 ;

corpurilor de iluminat, se vor respecta condiiile din normativul NP-I7-2002 (cap. 5).

Verificarile de calitate prevazute in acest subcapitol vor fi efectuate de comisia de receptie care va fi numita si isi va
exercita atributiile conform Regulamentului de efectuare a receptiei obiectelor de investitii.

1.1.3.1 TESTE ELECTRICE GENERALITATI


Pe timpul excecutiei Antreprenorul trebuie sa urmareasca respectarea stricta a normelor de montaj specifice pentru
fiecare instalatie in parte.
a) Antreprenorul va executa toate operatiile in camp si probele si dirijeaza toate verificarile (exceptand
verificarea finala):

Asigura forta de munca, echipamentele si testele ocazional cerute.

Toate defectele gasite se vor corecta si lucrarile afectate de astfel de defecte se vor testa din nou in
intregime pe cheltuiala Antreprenorului.

b) Procedurile pentru probe trebuie sa fie conforme sectiunilor din standardele aprobate privind probele,. Probele
vor include dar nu se vor limita la:

Inspectarea tututror dispozitivelor si echipamentelor pentru defecte sau sau ajustare defectuoasa
cauzate de transport sau montare;

Se masoara rezistenta de izolatie a circuitelor cu megaohmmetrul de 500 volti curent continuu. Se


deconecteaza circuitul controlat de la echipamente inainte de test. Rezistenta minima a izolatiei trebuie
sa fie de 1MOhm;

Se verifica tipul si conexiunile transformatoarelor;

Se confirma polaritatea corecta a transformatoarelor de curent;

Se indeparteaza legaturile de scurt-circuit de la transformatoarele de curent dupa finalizarea verificarii


circuitelor secundare;

Se verifica conectarea contoarelor si se asigura calibrarea;

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 8/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Se indeparteaza calele, legaturile, elementele de fixare montate de producator pentru a impiedica


deteriorarea in timpul transportului;

Se verifica sigurantele automate de tensiune joasa in concordanta cu instructiunile producatorului;

Se verifica rezistenta maxima a sistemelor de impamantare;

Se verifica succesiunea fazelor la circuitul tri-fazic (se deconecteaza toate dispozitivele care ar putea fi
deteriorate de aplicarea tensiunii sau de nerespectarea secventei fazelor );

Test functional/operational pentru toate echipamentele;

Testarea rezistentei electrozilor de impamantare.

Atentie: schimbarile conectarilor, insertia si schimbarea instrumentelor si a contoarelor se va face astfel incat
circuitele secundare a transformatoarelor de curent sa nu se deschida. c) testele se fac in timpul executiei si dupa
montarea completa a fiecarui sistem electric.
d) testele prezentate aici se vor face in prezenta Inginerului si in perioadele de timp stabilite inainte.
e) Antreprenorul pe cheltuiala sa trebuie sa asigure personal calificat, timp si materiale suficiente necasare pentru
executarea tuturor testelor solicitate.
f) daca lucraile nu trec testele sau nu respecta cerintele specificate asa cum este indicat in rapoartele pentru teste,
trebuie sa existe motive suficiente pentru a considera lucrarea necorespunzatoare si pentru respingerea ei in
intregime.
g) activitatea Antreprenorului va fi considerata ca si lucrarea necorespunzatoare si trebuie sa existe motive pentru
respingerea lucrarilor. Lucrarile care nu au fost testate de Antreprenor pot fi testate de Inginer sau de agentie
atestata de evrificare sau de alt personal numit de Beneficiar sau Inginer pe cheltuiala si riscul Antreprenorului.
h) cheltuielile se vor putea recupera prin retragerea lor din banii datorati Antreprenorului.

1.1.3.2 VERIFICARI PRELIMINARE


Se pun in functiune toate echipamnetele prevazute si montate, exceptand situatii in care se mentioneaza altfel. Se
fac toate reglarile necesare la echipamente pentru a asigura functionarea adecvata conform specificatiilor
producatorului echipamentelor. Se ung echipamentele inainte de functionare in concordanta cu instructiunile
producatorului. Se usuca toate motoarele inainte de functionare conform cerintelor de a asigura si mentine adecvata
si constanta rezistenta izolatiei.
Se fac teste demonstrative care trebuie sa includa sisteme de operare in conditii variate necesare pentru a
demonstra ca functioneaza conform Contractului.
Teste demonstrative se vor face pentru:

echipamentul electric, individual si separat cum s-a montat;

fiecare sistem conform cerintelor caietelor de sarcini;

existenta proiectului si a detaliilor de excutie;

verificarea terminarii etapelor executate anterior ( PV receptie lucrare anterioara );

toate materialele se supun unui control vizual pentru a se constata daca au suferit degradari de natura
sa le afecteze calitatea si performantele ; Pastrarea materialelor si echipamentelor pentru instalatii
electrice se face in magazii sau spatii de depozitare care sa asigure buna lor conservare ;

existenta procedurii tehnice de executie a lucrarilor de instalatii electrice in documentatia


constructorului;

daca proiectul este verificat de verificatori de proiecte atestati, conform Legii 10/1995;

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 9/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

verificare vizuala si, dupa caz, cu instrumente de masura adecvate , daca lucrarile constructive
efectuate pentru instalatii corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice;

existenta certificatelor de calitate pentru aparate si materiale la primirea pe santier ;

la aparatele de masura si control se va verifica existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis de


organele de metrologie;

daca au fost respectate distantele minime admise pana la conductele altor instalatii, precum si pana la
elementele de constructie;

daca au fost evitate locurile in care integritatea instalatiilor ar putea fi periclitata in timpul executarii;

daca au fost respectate conditiile in care, in anumite locuri este interzisa executarea de trasee ale
instalatiei electrice;

daca fundatiile, esafodajele, golurile necesare au fost executate in conditii bune, din punct de vedere al
pozitiilor dimensiunilor si calitatii;

verificarea echipamentelor electrice si avizarea Procesului verbal de verificare a echipamentelor de


catre proiectant, seful punctului de lucru, responsabilul CQ;

existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi ;

existenta buletinelor de omologare pentru echipamente ;

existenta avizului Antreprenorului pentru acest tip de lucrari ;

daca depozitarea materialelor este corespunzatoare ;

daca materialele si echipamentele electrice corespund standardelor si reglementarilor in vigoare si


daca sunt utilizate in conditii prevazute de acestea;

existenta unui personal atestat care sa execute instalatiile electice;

daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare a intrerupatoarelor de joasa tensiune si a motoarelor
de joasa tensiune;

nu s-au facut modificari sau inlocuiri la materiale, aparate si echipamente fara avizul scris al
proiectantului si al verificatorului de proiect.

1.1.3.3 VERIFICARI SI PROBE PENTRU TABLOURI ELECTRICE


Tablourile se vor verifica pentru a corespunde caracteristicilor si echiparilor din proiect.
Tablourile vor fi verificate scriptic si vizual la locul de montare, dupa transport. Verificarea scriptica va consta din
confruntarea caracteristicilor inscrise pe placute sau etichete cu acelea prevazute in proiect. Verificarea vizuala va
consta din examinarea aspectului exterior al aparatelor, echipamentelor etc.
Toate aparatele, echipamentele etc. care au caracteristici diferite de cele prevazute in proiect, precum si acelea
care prezinta defectiuni (izolatie rupta, lipsa unor elemente de protectie) care la exploatare ar putea conduce la
accidente umane sau la producerea de daune materiale (prin electrocutare, incendii) vor fi respinse. Daca
defectiunile pot fi remediate, atunci materialele respective, dupa remediere, vor fi supuse din nou verificarii, inainte
de a fi introduse in lucrarile respective.
Controlul gradului de protectie - conform SREN 60529-1995;
Urmatoarele verifcari se fac conform PE 116-94 pct. 17.5:

verificarea realizarii corecte ale circuitelor;

verificarea aparatelor din componenta echipamentului;

verificarea rezistentei de izolatie a aparatelor;


Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor
Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 10/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

incercarea cu tensiune marita a circuitelor;

probe functionare;

1.1.3.4 INCERCARI SI PROBE LA CIRCUITE IN CABLU SAU CONDUCTOARE


Toate conductele, cablurile, barele, tuburile si accesoriile lor vor fi verificate vizual la locul de montare, dupa
transport. Materialele care la aceasta verificare prezinta defectiuni neremediabile (conducte cu izolatia rupta, tuburi
din PVC sparte sau crapate etc) vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, in cazurile in care este posibil, numai
partile de material care nu prezinta deteriorari, insa numai dupa ce s-a facut o verificare severa a calitatii lor.
La conductele cu izolatie si manta si la cabluri se va verifica continuitatea electrica pe fiecare colac, respectiv
tambur, inainte de montare (pozare). Verificarea va fi efectuata cu inductorul (ohmmetrul) legandu-se la cele doua
borne ale acestuia capetele colacului; in cazul cablurilor, se vor lega la bornele aparatului, pe rand, doua cate doua
capetele conductelor cablului respectiv. Daca acul indicator al aparatului la invartirea manivelei arata rezistenta
nula, conducta prezinta continuitatea electrica (nu este intrerupta). Toate conductele care prezinta rezistenta infinita
(fiind intrerupte) vor fi respinse.
Dupa verificarea continuitatii electrice pe fiecare faza se vor verifica si eventuale scurt-circuitate intre faze.
Aceste probe si verificari se vor realiza conform PE 116-94 pct. 12.

verificare la continuitate si identificare faze;

verificarea rezistentei de izolatie;

verificare caderi de tensiune pe circuitele interioare.

1.1.3.5 INCERCARI SI PROBE PENTRU LEGAREA LA PAMANT


Aceste verificari si incercari se fac conform PE 116-94 pct. 20 si cuprind:

masurarea rezistentei de dispersie;

verificarea continuitatii legaturilor de ramificatie la instalatia de legare la pamant;

masurarea rezistivitatii solului;

verificarea tensiunilor de atingere si de pas;

masurarea rezistentei de dispersie rezultate a conductorului de nul impreuna cu prizele de pamant


legate la acesta.

verificarea etanseitatii instalatiei electrice cu conductori in tuburi vor fi verificate cu aer la o presiune de
2,5atm. pe tronsoane.

Verificarea instalatiei de paratrasnet se efectueaza conform C 56 in ordinea:

se verifica continuitatea electrica a prizei de pamant (naturala sau artificiala);

se verifica continuitatea electrica a retelei de captare si de coborare si a ansamblului.

Verificarea instalatiei electrice se va desfasura in doua etape:

verificarea preliminara - in timpul executiei - inaintea punerii in functiune a


din:

verificarea continuitatii electrice a conductelor electrice inainte si dupa montaj;

verificarea rezistentei de izolatie a conductelor electrice inainte si dupa montaj.

instalatiei si care consta

Verificarea definitiva - dupa executarea instalatiei, la punerea in functiune si va consta din:

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 11/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

verificarea modului de executare a legaturilor in doze, la aparate, la tablourile electrice precum si


legarea corecta a conductoarelor la nul si faza, atat la tablou cat si la corpurile de iluminat;

verificarea protectiei prin legare la conductorul de protectie;

verificarea rezistentei de izolatie a conductorilor fata de pamant.

Verificarea starii instalatiei de legare la pamant si la nul se va face la darea in exploatare a instalatiei si periodic de 2
ori pe an si va cuprinde:

masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant (priza);

se va desface piesa de separatie ce realizeaza legatura electrica a prizei de pamant cu centura


exterioara a instalatiei de egare la pamant:si se completeaza cu electrozi priza de pamant pana cand
Rd ajunge la valoarea ceruta prin proiect. Se va realiza si o verificare scriptica si vizuala a instalatiei.

Pe perioada verificarilor se vor folosi tablite de avertizare.

1.1.3.6 VERIFICARI IN TIMPUL EXECUTIEI


In timpul executiei se va verifica:

Modul de realizare a bransamentului electric;

Daca intrerupatoarele, comutatoarele, dozele de aparat corespunzatoare sunt montate la 1.5 m de la


nivelul pardoselii, cu exceptia celor tip buton sau cumpana care pot fi montate si la inaltimi de 0.8 m,
numai in cladiri de locuit, hoteluri, camine; daca acestea din urma sunt amplasate pe perete, in partea
spre care se deschide usa , spre clanta;

Daca prizele, respective dozele de aparat corespunzatoare sunt montate la urmatoarele inaltimi, fata
de pardoseala: 1.2-1.4 m in incaperi izolate si camere de locuit; 1.5 m ,in camere de copii din crese,
gradinite, spitale de copii, camine etc.; 2 m la scoli, in clase.

Modul de trasare a instalatiei interioare si exterioare;

Prin traseu se intelege drumul pe care il urmeaza tuburile de protectie sau cablurile. Functie de traseu
se stabilesc pozitiile dozelor de trecere. Functie de pozitiile corpurilor de iluminat, respective al
aparatelor electrice, se stabilesc pozitiile dozelor de derivatie. Traseele orizontale, pe perete, se
amplaseaza la o distanta de 200-250 mm sub tavan sau la 250-300 mm de pardoseala. Traseele
verticale trebuie sa fie paralele cu liniile golurilor de usi sau ferestre, la o distanta de 100-150 mm de
acestea.

Daca dozele de trecere sunt montate in linie dreapta la 6 m, iar pe trasee cotite daca sunt montate
dupa trei coturi sau curbe, indiferent de distanta.

Daca santurile in ziduri au adancimea cu 8-10 mm mai mare decat diametrul tucului de protectie,
latimea fiind impusa de numarul tuburilor;

Daca tuburile de protectie usor protejate (IP, IPF, IPFR, IPY si IPFY), sunt folosite in incaperi uscate
sau umede cu intermitenta; daca tuburile de protectie (PEL-B, PFR) sunt utilizate in incaperi uscate,
umede cu intermitenta si in incaperi cu temperaturi ridicate, unde exista pericol de deteriorari mecanice
(fiind montate aparent); daca tuburile IPEY, PEL-A si T sunt utilizate in incaperi umede, ude, cu
degajari de praf incombustibil, in cantitati mari, (montate aparent sau ingropat) si in incaperi cu medii
corozive (numai ingropat).

Tuburile trebuie sa aiba o panta catre doze de aproximativ 1%, pentru eliminarea apei de condensatie din interiorul
tuburilor.
Montarea conductoarelor in izolatie de PVC se efectueaza numai la temperaturi de la 5 pana la +35C.
Verificari efectuate la tablourile generale de lumina si forta;

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 12/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Verificarea puterilor instalate/nivel (conform proiect)


Numarul de corpuri de iluminat din fiecare incapere asigura confortul vizual (conform proiect);
Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (carlige, bolturi, dibluri) trebuie sa suporte, fara deformari, o
greutate egala de cinci ori greutatea corpului de iluminat;
Instalatiile de iluminat au tensiunea maxima admisa de 230V si minim 10A;
Existenta protectiilor prin legare la pamant;
Existenta instalatiei de paratrasnet;
Protectia impotriva socurilor si la supratensiuni este strans legata de obtinerea unui sistem eficient de legare la
pamant (rezistenta mica) si de aplicarea efectiva a principiului egalizarii potentialelor;
Se verifica modul de protectie la supracurenti (se poate realiza cu : sigurante fuzibile, bobine cu actiune directa de
declansare care formeaza o parte a unui intreruptor de JT si care actioneaza la curentul de scurtcircuit (sau de
suprasarcina), relee care actioneaza indirect (relee electrice alimentate de transformatoare de masura de current
sau de tensiune, relee de presiune (presostate), relee de temperatura ( termostate), relee de detectie a gazului,
relee ce opereaza pe baza presiunii uleiului)).
Iluminatul de siguranta , dupa conditiile de alimentare, de rezerva cu energie electrica si dupa conditiile de
functionare, poate fi de mai multe tipuri, in functie de sursa de alimentare;
Daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului ;
Daca sunt respectate pozitiile prevazute in proiect pentru amplasarea de console, rame, postamenti, nise pentru
aparate, tablouri electrice, utilaje electrice;
Daca Procesul verbal de trasare a lucrarilor este semnat de Antreprenor;
Daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare pntru cablurile de joasa tensiune;
Se efectueaza incercari specifice (cabluri, circuite, aparate, tablouri, legare la pamant etc.)
In cazul instalatiilor electrice inglobate in panouri mari, inainte de turnarea betonului in cofraj se va verifica fixarea
sigura in numarul prevazut si la locul Stabilit in proiect, a tuburilor, dozelor, carligelor pentru locurile de lampa etc.;
Dupa decofrare, la locul unde s-a efectuat turnarea (santier, fabrica) se va verifica daca tuburile nu au fost obturate
sau nu au iesit din doze, daca in doze nu a patruns lapte de ciment, daca locul dozelor si carligelor nu s-a schimbat;
Daca s-a intocmit si avizat Buletinul de verificare pentru cablurilor electrice, cu tensiune mai mare de 1 kV,de catre
seful punctului de lucru si responsabilul CQ.
Pentru conductori care se ingroapa, se vor intocmi Procese verbale de lucrari ascunse care sa ateste calitatea
lucrarilor executate;
Daca lucrarile de izolatii sunt corespunzatoare ;
Daca s-a efectuat si inregistrat verficarea: transformatoarelor electrice, de masura, a intrerupatoarelor ce au
tensiune mai mare de lucru de 1 kV, a motoarelor electrice de 6 kV, a protectiei prin relee, a uleiului electroizolant, a
condensatorilor electrici;
Se verifica rezistenta prizei de pamant
Se verifica numarul de prize de circuit;
Se verifica sectiunea tuturor conductoarelor din punct de vedere al corespondentei cu valorile curentului de
scurtcircuit luand in considerare dispozitivele de protectie asociate, conditiile de instalare si cele de material (in aer,
in conducte etc.)
Se verifica legatura la pamant corespunzatoare tuturor partilor metalice expuse si exterioare (unde este cazul);
Se verifica distantele de siguranta in grupuri sanitare .;

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 13/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Se verifica respectarea Normelor de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si Normelor de protectie
impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si a instalatiilor;

1.1.3.7 VERIFICARI LA TERMINAREA LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE


La terminarea lucrarilor se vor verifica:

calitatea aparatelor si a celorlalte materiale utilizate ;

la incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni de instalatie, care pot functiona
sau se pot proba independent, se efectueaza verificari pe faze de lucrari la care participa
Antreprenorul si Inginerul;

daca verificarile instalatiei sunt effectuate de persoane autorizate (verificatori autorizati, controlori
tehnici de calitate), in prezenta Inginerul;

calitatea lucrarilor executate, conform Normativului C 56;

corespondenta lucrarilor cu prevederile din proiect , standarde si alte prescriptii oficiale;

aspectul si calitatea lucrarilor;

conditiile de rezistenta, etanseitate si functionare a instalatiilor ;

aspectul si calitatea lucrarilor pentru portiunile vizibile ale instalatiei;

functionarea instalatiei;

existenta certificatelor de calitate pentru pentru materiale;

existenta proceselor verbale de efectuare a incercarilor pe coloane, portiuni, tronsoane, la tabloul


electric ;

daca s-a efectuat receptia calitativa a instalatiei, din punct de vedere al pericolului de explozie in medii
explozive.

Receptia

receptia preliminara care poate fi pe total instalatie sau numai asupra unei parti a instalatiei care
indeplineste conditiile cerute;

receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie.

In cazul lucrarilor ascunse (priza de pamant naturala) se pot realiza receptii pe faze si in urma verificarilor se incheie
proces verbal de receptie preliminara sau finala.

1.1.4

INSTALATIILE ELECTRICE DE FORTA SI AUTOMATIZARE

Toate echipamentele si utilajele tehnologice se vor livra cu tablouri electrice de protectie si comanda prin care sa se
asigure protectia si functionarea in regim manual si automat.
Prin furnitura echipamentelor si utilajelor tehnologice se vor asigura cablurile de forta si comanda pentru fiecare
receptor din componenta echipamentului precum si elementele necesare functionarii in regim automat (senzori,
presostate, manometre, termostate, controlere, etc.).
Montarea circuitelor de forta si automatizare se va face pe poduri de cabluri metalice fixate de structura de
rezistenta a constructiilor.
Circuitele de alimentare ale tablourilor principale sunt realizate din cabluri CYABY montate ingropat in santuri sau
aparent pe pat de cabluri pozat in podul tehnic, iar circuitele interioare vor fi realizate, in principal din cabluri CYY,
montate aparent pe pod de cabluri din OLZn, coborarile la echipamente realizandu-se in tevi metalice OLZn.

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 14/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Numarul conductorilor din cupru precum si sectiunea lor este adaptata puterii consumatorului. In mod analog sunt
alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele (forta, iluminat, prize, automatizare) sunt protejate la scurtcircuit
si acolo unde este cazul la suprasarcina cu intrerupatoare automate bipolare, tripolare sau tetrapolare, dupa caz.
Tablourile electrice se vor prevede cu 20% amplasament de rezerva.
Schemele de automatizare vor fi prevazute si adaptate in functie de caracteristicile echipamentelor ce urmeaza a se
achizitiona.
1.1.5

INSTALATIILE ELECTRICE DE ILUMINAT SI PRIZE

Sistemele de iluminat adoptate vor fi proprii fiecarei cladiri. Conditiile de amplasare vor respecta prevederile
normativului I7/2002, caracteristicile de arhitectura, caracteristici luminotehnice precum si conditiile generale de
confort si functionalitate proprii fiecarui obiectiv.
Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de protectie, cu o putere instalata de
2000 W, in conformitate cu cu prevederile normativului I7/2002.
Tipul corpurilor de iluminat, prizelor, butoanelor, intrerupatoarelor, comutatoarelor si caracteristicile lor sunt descrise
in capitolul urmator al caietului de sarcini. Antreprenorul de specialitate trebuie sa respecte cerintele. Orice
schimbare se va aproba de proiectant.
1.1.6

INSTALATIA DE PROTECTIE SI IMPAMANTARE

Circuitele electrice vor avea nulul de lucru distinct fata de nulul de protectie. Sectiunea conductorului de protectie se
coreleaza cu sectiunea conductorilor activi conform prevederilor I7-2002 si nu se va intrerupe.
Pentru legarea suplimentara la pamant de protectie a consumatorilor de energie electrica se utilizeaza platbanda din
otel zincat cu sectiunea minima de 25 mm2 sau din cupru de sectiune echivalenta. Centura se realizeaza din
platbanda OLZn 25x4 mm sau din cupru de sectiune echivalenta. Aceasta se racordeaza la priza de impamantare in
cel putin doua puncte prin intermediul pieselor de separatie PS.
Pentru o racordare mai usoara la platbanda a consumatorilor de energie electrica ce necesita aceasta, se utilizeaza
conductori multifilari de cupru, izolati, cu sectiunea minima de 16 mm2 cu papuci la ambele capete. La centura
interioara de protectie se vor racorda toate partile metalice ale constructiei si ale instalatiilor (tevi metalice, poduri de
cablu, grinzi, ferme principale, stilpi sau armatura lor, plasele din sirma care armeaza pardoseala sau altele
asemenea, etc.)
Priza de impamantare va fi constituita dintr-o priza naturala completata daca este necesar cu o priza artificiala.
Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de impamantare va fi de maximum 4 Ohmi pentru instalatii electrice si de
maximum 1 Ohm pentru priza comuna instalatii electrice si paratrasnet.
Priza artificiala se realizeaza din platbanda de otel zincata 40x4 mm si electrozi din teava OLZn 2 , l=3m.
Inainte de pozarea prizei de pamant se va face o identificare atenta a traseelor de retele din zona.
1.1.7

INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI

La executarea instalatiilor de protectie impotriva trasnetului se vor respecta normativele I 20-2000, I.7-2002.
La executarea instalatiei IPT pentru un obiect trebuie sa se tina cont de urmatoarele date:

caracteristicile constructive ale obiectului de protejat si ale obiectelor invecinate: inaltimea, tipul,
dimensiunile si materialul acoperisului, structura constructiei etc;

caracteristicile elementelor metalice ale obiectului ce pot fi utilizate in IPT;

amplasamentul (izolat sau neizolat) al obiectului;

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 15/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

categoriile in care se incadreaza obiectul din punct de vedere al pericolului de incendiu si dupa gradul
de rezistenta la foc;

valoarea constructiei, valoarea continutului constructiei, valoarea obiectelor invecinate;

vecinatatile (copaci, constructii, proeminente de teren)

indicele keraunic al zonei in care se gaseste obiectul.

La realizarea IPT se utilizeaza cu prioritate elementele metalice naturale din componenta sau dotatia obiectului de
protejat (stalpi metalici, armaturi ale betonului, acoperisuri din tabla, elemente metalice ale instalatiilor etc), daca
acestea indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

au cel putin dimensiunile (diametre, grosimi, sectiuni) specificate in tabelul 1 din I 20;

prezinta continuitate electrica sigura in timp (realizata conform art. 3.14 ... 3.22 din I 20);

sunt protejate la coroziune (conform art. 3.25 ... 3.30);

au rezistenta mecanica necesara;

sunt fixate sigur pe obiect, respectiv pe suporturi, impotriva smulgerii, actiunii vantului etc.

Elementele componente ale IPT se realizeaza din materiale avand dimensiunile indicate in tabelul 17 din I 20-2000.
Se admite folosirea aluminiului sau a cuprului pentru executarea elementelor componente ale IPT numai in cazuri
exceptionale bine justificate (de exemplu: atunci cand trebuie reparate IPT existente executate din astfel de
materiale si nu este posibil sau nu se admite imbinarea lor cu elemente executate din otel.
La executarea de IPT se utilizeaza elemente de captare si accesorii de montaj, tipizate (tije de captare, piese de
sustinere, de fixare, de imbinare, de racordare etc).
In egalizarile de potential pentru protectia la trasnet (MPT) se utilizeaza drept conductoare de legatura, conductele
metalice bune conducatoare pe toata lungimea lor. Se interzice utilizarea conductelor pentru fluide comestibile.
Conductele de gaze sau fluide comestibile nu pot fi folosite ca conductori in instalatia IPT.
Toate conductoarele de coborare se prevad cu piese de separatie OL Zn cu eclise pentru masurarea rezistentei de
trecere a prizei de pamant - amplasate la 1,5 2,5m de pamant, la care se conecteaza instalatia IPT (vezi capitolul
prize pamant) si specificatia in cazul utilizarii in comun pentru instalatia IPT si restul prizelor pentru instalatia de
protectie la electrocutare prin atingere etc.
Legaturi electrice la instalatia I.P.T.
Conexiunile electrice in IPT se executa cu prioritate prin sudura. Se admite si executarea legaturilor electrice prin
alte mijloace (suruburi, cleme cu crestaturi, nituri, lipitura tare etc) cu conditia ca acestea sa asigure mentinerea in
timp a unei legaturi electrice corespunzatoare, cu continuitate electrica sigura, cu rezistenta mecanica la solicitari si
cu protectie la coroziune. Legaturile prin suruburi se asigura impotriva autodesurubarii.
Indiferent de metoda utilizata pentru executarea conexiunilor electrice, suprafetele de contact se pregatesc in
prealabil prin curatire de impuritati (oxizi, murdarie etc). Suprafetele de contact, pe cat posibil, se netezesc.
Conexiunile conductoarelor plate la elemente din tabla cu grosimea de max. 2mm se executa prin intermediul unei
placi de intarire cu suprafata de min. 10cm si cu 2 suruburi de min. M8 sau prin lipitura tare.
Suprafetele de sudat se suprapun pe o lungime de minimum 100mm, iar sudura va avea aproximativ 3mm grosime
si se executa pe toate laturile.
Prin suduri se asigura sectiuni de trecere a curentului cel putin egale cu acelea ale conductoarelor ce se imbina si
rezistenta mecanica corespunzatoare. La lipiturile tari, sectiunea de trecere este egala cu aceea a conductoarelor
ce se imbina, multiplicata cu raportul dintre rezistivitatea alamei si rezistivitatea materialului de imbinat.
Pentru o conexiune prin suruburi, intre conductoarele banda si intre acestea si parti de constructie din otel, se
utilizeaza cel putin doua suruburi M8 sau un surub M10, iar suprafata legaturii este de cel putin 10cm.

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 16/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

In cazul tablelor, conexiunile se considera realizate daca tablele sunt imbinate prin falt, lipitura, sudura, suruburi,
nituri.
Legaturile electrice care nu pot fi verificate in timp (de ex, cele ale prizelor de fundatie, ale elementelor ingropate in
pamant) se executa prin sudura.
Legaturile electrice din IPT care pot fi verificate, se amplaseaza astfel incat sa fie usor accesibile pentru control si
eventuale reparatii.
Se evita pe cat posibil executarea de conexiuni pe traseul conductoarelor (IPT) instalate pe elemente din materiale
combustibile. Conexiunile se executa in aceste cazuri numai prin sudura, luandu-se masuri de protectie in timpul
lucrului.
Protectia anticoroziva
Materialele din otel utilizate pentru executarea IPT se protejeaza anticoroziv.
Protectia anticoroziva a elementelor conductoare din otel ale IPT instalate suprateran se asigura prin straturi
metalice, vopsire sau prin metalizare si vopsire, respectandu-se prevederile din STAS 10702/2 si normativul C 139,
corespunzator clasei de agresivitate in care se incadreaza mediul in care urmeaza sa fie utilizate (vezi STAS 1012888).
Legaturile electrice din pamant se protejeaza prin acoperire cu un strat de bitum. Pregatirea suprafetelor pentru
vopsire anticoroziva se face conform STAS 10166/1. In cazurile in care se foloseste protectia prin vopsire, cel putin
unul dintre straturile de vopsea se aplica dupa terminarea montajului, pe toate suprafetele elementelor
conducatoare supraterane si aflate pana la 30cm, sub nivelul solului. Elementele de montaj executate din otel se
protejeaza anticoroziv in aceleasi conditii ca si elementele conducatoare din otel. Suruburile utilizate in PT se
protejeaza anticoroziv prin zincare la cald.
Profilele si tablele din otel folosite pentru protectia mecanica se protejeaza anticoroziv prin vopsire.
Protectia impotriva deteriorarilor mecanice.
Elementele IPT instalate aparent se protejeaza impotriva deteriorarilor mecanice pe toate portiunile de traseu pe
care pot sa apara astfel de pericole.
In zonele din vecinatatea solului, respectiv a pardoselii, protectia conductoarelor se asigura:

in interior, pe inaltimea de 0,5m de la pardoseala in locuri cu pericol redus de deteriorare mecanica si


pe 1,5m de la pardoseala, in cele cu pericol de deteriorare mecanica;

in exterior, pe inaltimea de 1,5m de la sol si pana la 0,3m sub nivelul solului.

Protectia conductoarelor PT se realizeaza cu ajutorul profilelor din otel laminat sau din tabla de otel, fixate sigur pe
elementele de constructie (de ex. prin praznuri si bratari metalice). Se interzice utilizarea tuburilor si jgheaburilor
metalice care realizeaza sectiuni inchise, pentru protectia mecanica a conductoarelor IPT. Elementele de captare
ale IPT de pe coperisurile cu pante, se amplaseaza sau se protejeaza astfel incat sa nu poata fi deteriorate prin
alunecarea zapezii sau a ghetii.
Dispozitive de captare pentru IEPT izolate de constructie.
Aceasta instalatie va face obiectul unui control separat de punere la pamant si a rezistentei de dispersie.
Controlul se va face de catre un organism agreat.
Inainte de inceperea lucrarilor si de livrarea echipamentelor in santier, Beneficiarul si biroul de studii trebuie sa
aprobe materialele.
Antrepriza va realiza:

Livrarea, amplasarea, incercarea si punerea in functiune a unei instalatii de paratrasnet;

Livrarea, amplasarea, incercarea si punerea in functiune a unei instalatii de legare la pamant

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 17/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Toate accesoriile necesare, cum ar fi: tevi de protectie, elemnte de prindere, fixare, conductoare de captare,
coborare, piese de separatie, etc.;
Verificarea functionarii de catre compania de asigurari sau de catre un organism de control agrementat;
Livrarea si aprobarea de catre Inginer, birou de studii a dosarului instalatie de protectie la trasnet in care pe
langa planuri, vor fi atasate si atestarile necesare.
Sunt incluse: reteaua de captare, conductoarele de coborare, priza de pamant, piese de masura, elemente de
protectie mecanica.
Instalatia de compune din :

Stalpi metalici /beton;

Tijede captare, montate pe stalpi metalici/beton;

Conductor de coborare OLZn 30x3mm

Piesa de separare, pentru legarea la priza de pamant

Conductoarele vor fi legate prin presare sau prin sudura pentru a avea o rezitenta de trecere minima.
Toate elementele metalice importante sau proeminente amplasate in apropierea retelei de captare sau de coborare
vor fi racordate la aceasta instalatie (cosuri de fum, trape de fum, burlane de ploaie, etc.). Coborarile vor fi
prevazute la maxim 20m pe perimetru si vor fi protejate mecanic pe o distanta de 2 m de la sol in tevi metalice. La
fiecare coborare se va prevede piesa de separatie pentru masurarea rezistentei de dispersie.
Conductoare
La coborare se vor utiliza conductoare OL Zn 30x3mm. Ele vor fi amplasate conform normelor de buna practica si in
concordanta cu prescriptiile din prezenta documentatie.
In functie de lungime, se vor prevede lire de dilatare la fiecare 25m.
Conductoarele de coborare vor avea o raza maxima de 20cm si vor avea schimbari de directie la mai putin de 90
grade.
Conductoarele verticale vor fi fixate pe stalpi. Metodele de fixare vor fi prezentate de Antreprenor clientului si biroului
de studii.
Punctele de fixare vor fi din metru in metru maxim.
Conductoarele de coborare vor fi dintr-o singura bucata (fara inadiri). Acolo unde legaturile sunt inevitabile, acestea
se vor face prin presare pentru a garanta o rezistenta de trecere minima. Presiunea va fi de minimum 12 tone.
Toate conductoarele de coborare vor fi prevazute cu o piesa de separatie pentru a putea controla rezistenta de
dispersie a prizei de pamant. Piesa va fi de tipul placute detasabile din otel galvanizat. Ele vor fi amplasate in partea
de jos a peretilor exterior. Inaltimea si pozitia exacta de amplasare se va stabili pe santier.
Fiecare conductor de coborare va fi protejat la baza de un profil din otel zincat pe o lungime de 2m minim deasupra
terenului natural.
Acest profil se va prinde din jumatate in jumatate de metru.
Electrozi
Electrozii se vor realiza din teava de otel zincat 21/2, lungime de 3m. Se vor amplasa din 6 in 6m. Valoarea
rezistentei de dispersie a prizei de impamantare va fi de maximum 10 Ohmi pentru instalatiile de paratrasnet si de
maximum 1 Ohm pentru prizele comune de instalatii electrice si paratrasnet.
Pentu prizele de pamant se vor realiza obligatoriu masuratori si se vor intocmi buletine de masura.

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 18/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

1.1.8

EXECUTIA INSTALATIILOR ELECTRICE INTERIOARE

1.1.8.1 INSTALATII INGROPATE


Toate aparatele electrice de conectare (prize, intrerupatoare, comutatoare, etc.) se vor monta in doze de aparat.
Ramificatiile se vor realiza numai in doze de conectare. Numarul acestora va fi minim. In doze se lasa o rezerva
minima de 10 cm. Toate conductele electrice montate ingropat se vor proteja. Pe timpul executiei lucrarilor de
instalatii electrice Antreprenorul va lua masuri pentru protejarea lucrarilor celorlalte specialitati.
Prizele, intrerupatoarele, comutatoarele, in cazul in care se gasesc in aceeiasi zona, se vor monta pe aceeiasi
verticala.
Inaltimea de montaj adoptata pentru aparate, va fi conform Normativului I7.
Se vor respecta distantele minime de amplasare indicate in I.7/2002 cap.3.5 (3.5.1. tabel 3.1; 5.1.225.1.26;
5.1.615.1.83).
Montarea tuburilor de protectie
Distantele minime intre tuburile electrice de protectie sau fata de alte instalatii au fost indicate in tabelul 3.1. al
I.7/2002 si art. 5.3.24.
Se vor folosi tuburi cu piese imbinate uzinate, racorduri olandeze (lipite sau filetate), mufe, curbe; adeziv CCEEZ100 si dicloretan solvent pastrat in case tabla galvanizata (+540) etanse si etichetate.
Trasee
La alegerea traseelor circuitelor trebuie sa se evite suprafetele si zonele calde ale incaperilor (cosurile de fum,
panourile radiante ale instalatiei de incalzire, sobele, cazanele de incalzire, cuptoarele etc) - distante conform I.7
cap.4.
In mod exceptional, tuburile metalice pot fi pozate in astfel de locuri calde, cu conditia sa se utilizeze conducte cu
izolatia rezistenta la temperaturi inalte (FffBC, FffSi etc).
In instalatiile ingropate sub pardoseli se admit si trasee directe, in vederea scurtarii lor. Prinderea conform I.7.
Dozele si cutiile de derivatie
Se monteaza de regula pe suprafetele verticale ale constructiei (pereti, grinzi, stalpi etc). Se interzice montarea
dozelor dedesubtul conductelor de apa, abur, gaze etc.
Pe traseele in linie dreapta, dozele de trecere se prevad la fiecare 6 m in cazul circuitelor cu conducte din aluminiu
si respectiv la fiecare 10 cm in cazul celor din cupru. Trebuie sa se prevada doze de trecere dupa cel mult doua
curbe sau dupa doua coturi in cazul conductelor din aluminiu si respectiv dupa cel mult trei curbe sau doua coturi in
cazul conductelor din cupru.
La corpurile de iluminat care sunt prevazute cu cleme sau borne de derivatie se admite trecerea conductoarelor prin
interiorul corpurilor si realizarea convexiunilor la bornele acestora.

1.1.8.2 INSTALATII APARENTE


In cazul in care sunt mai mult de patru cabluri pe acelasi traseu, se va prevede obligatoriu pat de cabluri din otel
galvanizat. Patul de cabluri se va monta pe elementele de constructie ale cladirii.
In zonele tehnice toate coborarile la aparate, receptoare,etc., se vor realiza in cabluri pozate in teava OLZn, ce vor
avea diametrul adaptat tipului de cablu. Teava treabuie sa aiba diametrul interior de 1.5 ori mai mare decat
diametrul exterior al cablului.
In zonele de depozitare la trasee orizontale cablurile se vor monta pe pat de cabluri iar la trasee verticale se vor
monta in tevi cu diametrul adaptat tipului de cablu. Spatiul dintre cablu si teava se va etansa cu spuma
poliuretanica agreata in industria alimentara. Dupa uscare excesul de spuma se va indeparta.

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 19/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

In cazul schimbarilor de traseu, cablul se va proteja cu elemente flexibile din material similar cu al tevii sau tubului.
Capetele tevilor de protectie se vor proteja cu mansoane astfel incat sa nu vatameze izolatia conductelor electrice
introduse in ele. Bransarile la aparate se realizeaza prin mufe cu diametrul adaptat cablului. La inaltimi mai mici de 2
m se monteaza capace de protectie fixate prin suruburi autofiletante. Se pot monta mai multe circuite in acelasi
jgheab sau pe acelasi pod de cablu. Intr-un tub de protectie se monteaza numai un singur cablu.
Iesirile si intrarile circuitelor in/din tablouri se vor masca.
Se va respecta normativul NTE 007/08/00 si precizarile din I.7/2002 .
Traseele cablurilor se aleg in asa fel incat sa se realizeze legaturi scurte, in concordanta cu ansamblul retelelor de
cabluri si cu extinderile preconizate, evitandu-se zonele in care este posibila deteriorarea cablurilor.
Cablurile de comanda si control vor avea, pe cat posibil, trasee diferite de cele ale cablurilor de energie.
Pentru cablurile de energie de tensiuni diferite, se va urmari de asemenea realizarea de trasee diferite; in cazul in
care acest lucru nu este posibil, se vor respecta prevederile cu privire la distante si separari.
La instalarea cablurilor se recomanda sa se prevada o rezerva de lungime pe traseu si la capete, pentru a se
permite introducerea sau inlocuirea mansoanelor si a cutiilor terminale. Pe trasee lungi, rezerva se obtine prin
montarea ondulata a cablurilor.
La intrarea si iesirea cablurilor din canale, cladiri sau tuneluri, la pozarea sub drumuri, cablurile se vor proteja in
tuburi de protectie rezistente la solicitari mecanice.
Tevile de protectie vor avea diametrul interior de cel putin 1,5 ori diametrul exterior al cablului. Ele vor avea cel mult
doua curbe realizate cu o raza de curbura minima de 15-30 ori diametrul exterior al cablului, in functie de tipul
acestuia. Capetele tevilor se vor berclui.
Razele minime de curbura mentionate se vor realiza si in timpul manipularilor si la montarea cablurilor.
In cazul asezarii inclinate a cablurilor este indicat a se folosi cabluri cu izolatie uscata. Liniile de cabluri se vor
proteja impotriva curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit.
Desfasurarea cablurilor de pe tambure si pozarea lor se va face numai in conditiile de temperatura ale mediului
indicate de fabricile furnizoare pentru tipurile respective de cabluri.
Se va respecta I.7/2002 cap. 4.6.; 4.7; 4.8; 4.9 si 4.138 si NTE 007/08/00.
La executarea acestor instalatii trebuie sa se tina seama ca temperatura minima pentru manipularea cablurilor cu
manta si izolatie din PVC .
In cazurile in care se impune montarea cablurilor in conditii de temperatura sub aceste limite, trebuie sa se
procedeze la preincalzirea prealabila a acestora in incaperi cu temperatura de +20 ...+25qC pana ce atinge aceasta
temperatura.
In instalatiile interioare este interzis sa se foloseasca cabluri cu invelis din iuta, aceasta fiind un material combustibil
care poate inlesni propagarea incendiilor.

1.1.8.3 MONTAREA APARENTA A CABLURILOR


Pe traseele orizontale la montarea aparenta pe console sau pe zidarii, distanta intre doua puncte de fixare trebuie
sa fie de cel mult 0,75 m pentru cablurile armate si de 0,4 m pentru cele nearmate.
Pe verticala, distanta intre punctele de fixare poate sa creasca pana la cel mult 2 m.
De regula, distanta intre axele cablurilor de energie se prevede de 10 cm, dar in conformitate cu NTE 007/08/00
cap.4.2

1.1.8.4 CURBAREA CABLURILOR

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 20/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Pentru curbarea cablurilor electrice armate sau nearmate trebuie sa se tina seama de indicatiile Furnizorilor.

1.1.8.5 PROTEJAREA CABLURILOR


La traversarile prin zidarii, cablurile trebuie sa se protejeze prin tuburi metalice sau beton. Dupa caz, aceste treceri
se etanseaza cu masa bituminoasa (contra umezelii, a prafului, a agentilor corozivi etc).
Tronsoanele de cabluri se taie cu o rezerva de lungime de 2,53%, in vederea compensarii deformarilor datorita
variatiilor de temperatura.
Pe portiunile de traseu expuse loviturilor, cablurile nearmate se protejeaza cu tuburi metalice.
In locurile accesibile personalului neautorizat, cablurile (armate sau nearmate) pozate aparent, se instaleaza la o
inaltime de cel putin 2 m fata de pardoseala.

1.1.8.6 MONTAREA CABLURILOR PE STELAJE SI PODURI DE CABLURI


La executarea instalatiilor cu cabluri montate pe stelaje si poduri de cabluri se respecta in general aceleasi conditii
ca la pozarea aparenta a cablurilor; in astfel de cazuri, utilizarea cablurilor armate nu este justificata, deoarece ele
nu sunt expuse loviturilor.
Asezarea cablurilor se face de regula la distanta de 10 cm intre axele lor.
Stelajele sau podurile de cabluri se executa fie din profile laminate de otel (cornier, I etc), fie din aceleasi profile
executate din tabla de otel.
Principalele elemente care intra in alcatuirea stelajelor si podurilor de cabluri tipizate sunt consola, montantul si
lonjeronul, confectionate din tabla de otel (OL Zn) cu grosimea de 2mm.
Podurile si stelajele de cabluri se pot realiza in doua variante constructive:

varianta tip scara, la care cablurile se aseaza pe traverse (se utilizeaza pentru cablurile de energie, cu
sectiuni mari);

varianta tip placa, la care cablurile se aseaza pe o placa continua din tabla (se utilizeaza in special
pentru cablurile de comenzi, semnalizari etc).

La asamblarea podurilor si stelajelor din elemente prefabricate se mai folosesc: bride pentru console si pentru
montanti, eclise, traverse etc.
Pentru devieri de trasee in plan sau de la un nivel la altul se folosesc elemente speciale, care asigura racordarea
corespunzatoare a tronsoanelor de pod.

1.1.8.7 DISTANTE MINIME FATA DE ALTE CONDUCTE


Distantele minime la intersectii cu conducte cu fluide incombustibile reci (sub 40 grade Celsius) vor fi de 3 cm, iar cu
conducte cu fluide incombustibile calde (peste 45 grade Celsius) vor fi de 50 cm. La apropieri (circuite paralele)
distantele vor fi de 5 cm la conducte reci si de 100 cm la conducte calde (fluide incombustibile).
Distantele se pot reduce la fluidele incombustibile calde daca materialele sunt rezistente la temperatura respectiva
si sunt calculate la acesta (curentul maxim admisibil) sau sunt protejate termic (conform NTE 007/08/00 si I7).
Distantele se aplica atat la cabluri cat si la circuite in tuburi, tevi.

1.1.8.8 TRECERI PRIN ELEMENTE DE CONSTRUCTIE


Daca circuitele sunt realizate din cabluri, la trecerea prin elementele de constructii vor fi prevazute tevi de protectie.
Indiferent de natura materialelor tevilor, acestea se vor prevedea la capete cu tije de protectie.
Se interzice traversarea cosurilor si a canalelor de ventilare cu circuite electrice de orice fel.

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 21/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

La trecerea prin parapeti, circuitele din cabluri se vor proteja la socuri mecanice pana la inaltimea de 2 metri. Aceste
treceri se vor etansa la umezeala si vor avea o rezistenta la foc corespunzatoare peretelui strapuns.

1.1.8.9 DISTANTE DE PRINDERE (SUSTINERE)


Circuitele realizate din cabluri nearmate se vor prinde la distante de 50 cm pe orizontala si la 100 cm pe verticala.
Cablurile armate se vor fixa la intervale de 80 cm pe trasee orizontale si la intervale de 150 cm pe verticala.
Circuitele realizate din conductori trasi in tuburi de protectie din material plastic se fixeaza la intervale de 0,6...0,8 m
pe orizontala si 0,7...0,9 m pe verticala. In cazul tuburilor metalice distantele sunt 1,0...1,3 m pe orizontala si
1,2...1,6 m pe verticala. In cazul tevilor distantele sunt de 1,5...3 m pe orizontala si pe verticala. Limitele inferioare
corespund diametrelor mici, iar limitele superioare corespund diametrelor mari.
Se prevad in mod obligatoriu puncte de fixare la 10 cm de doze, cutii de tragere, derivatii, coturi, aparate,
echipamente, etc. Orice element se prinde in minim doua puncte de fixare.

1.1.8.10LEGATURI ELECTRICE
Derivatiile, ramificatiile, racordurile la aparate in cabluri sau conductori in tuburi se realizeaza numai in doze (fie
pentru legaturi, fie pentru aparat).
Legaturile se realizeaza cu cleme, papuci mansoane sau prin presare si apoi se izoleaza asigurandu-se acelasi
nivel de izolare al conductorilor.
Se interzice executarea legaturilor electrice prin simpla rasucire.
Legatura dintre conductorii de cupru si cei de aluminiu se realizeaza prin cleme de "cupal" speciale sau prin presare
in tuburi speciale.
Se interzice efectuarea legaturilor in interiorul tuburilor de protectie.

1.1.8.11ELEMENTE DE FIXARE
Tuburile de protectie si cablurile montate aparent se fixeaza conform distantelor mentionate anterior
Se vor utiliza solutii care nu afecteaza termoizolatia sau structura de rezistenta a constructiei si care se pot demonta
usor. Se pot utiliza dibluri din material plastic sau alte solutii echivalente.
Se interzice utilizarea bolturilor impuscate si forarea in elemente spatiale de beton precomprimat sau in grinzi
metalice.

1.1.8.12PROTECTIA LA FOC
Pentru trecerile prin pereti rezistenti la foc se vor utiliza solutii experimentate de ICECON (INSTITUTULUI DE
CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII, INCERC sau alte laboratoare
acceptate de MLPAT si mentionate in catalogul de detalii P.S.I. eleborat de IPCT Bucuresti. Toate solutiile adoptate
vor fi puse de acord cu prevederile Normativului P 118.
1.1.9

EXECUTIA INSTALATIILOR ELECTRICE EXTERIOARE

1.1.9.1 REGULI DE INSTALARE A CABLURILOR IN PAMANT


Intrarile si iesirile din cladiri se vor realiza pe la partea inferioara a constructiei, in tevi metalice.
Cablurile se vor poza in conformitate cu prevederile 2.2, 2.3, 2.4., art. 3.3.2, 4.1 si art. 4.3.1. din NTE
007/08/00, cu urmatoarele precizari:

Distantele prescrise de pozare a cablurilor in santuri sunt:


Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor
Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 22/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Adancimea de pozare H in conditii normale nu va fi, de regula, mai mica de:

in cazul cablurilor cu tensiune nominala pana la 20 kV inclusiv

adancimea de pozare se poate reduce pana la 0,5 m in incinta statiilor de conexiuni si de


transformare pe portiuni scurte (sub 5 m) la intrarea cablurilor in cladiri, la pozarea sub
plansee de beton si la pozarea in tuburi de protectie.

(0,7...0,8) m.

Distanta libera pe orizontala L intre cablurile pozate in acelasi sant sau intre cabluri pozate in santuri
separate nu va fi mai mica decat valorile minime indicate in tabel.

Distante minime, in cm, pe orizontala intre cabluri pozate in pamant:

Tipuri de cabluri

Comanda

Energie

control

1d

620kV
trif.

monof.

Telefonie

Tractiune

Ale

MTTc

urbana

altor
unitati

Comanda - control

Nenormat

10

101)

101)

502)

502)

502)

Energie d 1kV

10

25

25

502)

502)

502)

Distantele se stabilesc sau se verifica in baza calculelor de influenta conform SR 832:2008 .


Se mareste de la 50 cm la 60 cm in cazul adancimilor de ingropare mai mari de 1,50 m.
L=7 cm intre cablurile monofazice apartinand unei aceleasi grupe trifazate (nu se normeaza in cazul asezarii
cablurilor trefla); L=25 cm intre grupele trifazate de cabluri.
Folia din polietilena, avand grosimea de 0,150,20 mm si orice culoare, se monteaza ca despartitoare intre straturile
de nisip si pamant. Benzile avertizoare, avand latimea minima de 0,5 mm si culoarea galbena sau portocalie, se vor
monta in stratul de pamant (la 20 cm deasupra foliei) si vor fi inscriptionate continuu (Atentie! Circuite electrice.
Pericol de moarte!), cu sageti intre inscriptii. Placile din mase plastice, avand dimensiunile minime de 4002005
mm si orice culoare, vor avea fata inferioara striata si cea superioara, inscriptionata(Atentie! Cabluri electrice.
Pericol de electrocutare!). Cablurile se pozeaza in santuri, serpuit, la minimum 0,7 m de suprafata, intre doua
straturi de nisip sau pamant (granulatie maxima 30 mm) cu o grosime de circa 10cm fiecare, peste care se pune un
dispozitiv avertizor (exemplu benzi avertizoare si placi avertizoare din mase plastice) si pamant rezultat din sapatura
(din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor).
Utilizarea placilor avertizoare este recomandata in urmatoarele situatii:

pentru cablurile care alimenteaza consumatori importanti;

in zone cu densitati mari de cabluri sau de retele subterane;

in cazul profilelor de santuri cu cabluri etajate intre straturile de cabluri;

deasupra mansoanelor.

Se va evita pozarea cablurilor in straturi suprapuse (etajate) atat din cauza influentelor termice defavorabile, cat si a
unei interventii ulterioare dificile la cablurile inferioare.
Pentru mentinerea distantelor minime prescrise, intre cablurile cu tensiuni diferite sau intre cablurile de medie
tensiune (de aceeasi tensiune) pozate in acelasi sant, se vor monta distantoare (din mase plastice sau cauciuc) pe
toata lungimea cablurilor, amplasate pe traseu la distante de circa 1 m.

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 23/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

In orase si zone locuite, retelele de cabluri trebuie pozate, de regula, pe partea necarosabila a strazilor (sub
trotuare) sau in anumite conditii, in zonele verzi din cartierele de locuinte. Cablurile pozate pe partea carosabila a
strazilor trebuie sa aiba o protectie mecanica corespunzatoare. Dupa pozare, pe planul retelei de cabluri al localitatii
sau al incintelor obiectivelor industriale, se vor trece in mod obligatoriu orice modificari de traseu fata de proiect.
Distante minime intre cabluri pozate in pamant si diverse retele, constructii sau obiecte - daca nu exista alta
specificatie pe plansa.
Nr.

Denumirea retelei,

Distanta minima(m)

crt.

constructiei sau obiectelor

in
plan in
plan
orizontal
vertical
(aproprieri)
(intersectii)

1.

apa si canalizare

0,5*

0,25

*) La adancimi peste 1,5m distanta


minima este de 0,6m

termoficare, abur

apa fierbinte

1,5
0,5

0,5
0,2

Distantele pot fi reduse cu 50% cu


masuri de protejare termica a cablului
sau de reducere a incarcarii

fluide combustibile

1,0

0,5*

*) Distanta poate fi redusa pana la


0,25m in cazul protejarii cablului in
tuburi pe toata lungimea intersectiei
plus cate 0,5m pe fiecare parte

gaze

0,6*

0,1

*) In cazul protejarii cablurilor in tuburi,


distanta va fi functie de presiunea
gazelor si anume 1,5m pt. presiune
joasa si intermediara, 2m pt. presiune
redusa si 3m pt. presiune medie

O
2.

3.

U
C
T
E

4.

Observatii

5.

Fundatii de cladiri

0,6

Cu conditia
constructiei

6.

Arbori (axul acestora)

1,0

Se admite reducerea distantei cu


conditia protejarii cablurilor in tuburi

7.

0,5*

*) Distanta se masoara de la
marginea stalpului sau fundatiei

neutru izolat 1,0


sau tratat

Distantele se masoara de la
conductorul extrem al LEA (proiectia
pe orizontala);

neutru legat la 5,0


pamant

Pentru cablurile de comanda control si


de telemecanica, precum si pentru
adoptarea unor distante mai reduse
se vor face calcule de influenta

1**

*) Se admite reducerea
pana la 1m in cazul
cablurilor cu invelis din
PVC sau pozate in

d1kV

verificarii

stabilitatii

A
8.

L
E

1kV

9.

10.

Sina de tramvai (cea mai 2*


apropiata)

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 24/47

**) Cablurile
se
monteaza
in tuburi de

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Nr.

Denumirea retelei,

Distanta minima(m)

crt.

constructiei sau obiectelor

in
plan in
plan
orizontal
vertical
(aproprieri)
(intersectii)

11.

Observatii

tuburi

protectie;
unghi
minim de
traversare
60q (recom.
75q-90q

*)
Unghi
minim de
traversare
75q.

uzinale

1*

MTTc

2*

Cablurile
vor
fi
protejate in
tuburi pana
la
limita
zonei
de
expropriere,
dar min.2m
de la sina
extrema

uzinale

1,5*

**

*) Cu masuri de idem dar


protectie pentru cabluri min.3m;

L
E
12.

I
C.

13.

traversarea
la 10m de
ace sau de
cablu
de
intoarcere;

C
T
14.

MTTc

10*

**

*) Se admite reducerea
pana la 3m pe baza de
calcul, cu masuri de
protectie pentru cablu
si
cu
aprobarea
organelor MTTc

T
E

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 25/47

**) 1,4m tub izolant


(PVC,
beton etc);
3m
tub
metalic.

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Nr.

Denumirea retelei,

Distanta minima(m)

crt.

constructiei sau obiectelor

in
plan in
plan
orizontal
vertical
(aproprieri)
(intersectii)

15.

Drumuri

0,5*

1**

Observatii

*) Masurata de la
bordura spre trotuar (in
localitati) sau de la
ampriza spre zona de
protectie (in afara
localitatilor)

**)
Masurata in
axul
drumului;
tubul
de
protectie va
depasi
bordura,
respectiv
ampriza cu
cca 0,5m;
unghiul
minim de
traversare
60q
(recomanda
t 75q-90q

16.

Cabluri electrice (inclusiv *


tractiune urbana si telefonie)

0,5**

*) a se vedea tabelul 4 **)


Se
NTE 007/08/00
admite
reducerea
pana
la
0,25m, cu
conditia
protejarii
mecanice a
cablului
traversar,
pe
o
distanta de
0,5m de o
parte si de
alta
a
traversarii.

1.1.9.2 INSTALAREA CABLURILOR IN TUBURI


Distante prescrise. Adancimea de asezare in pamant a tuburilor sau a blocurilor de cabluri trebuie sa corespunda
conform conditiilor locale din proiect, insa nu mai mica decat adancimile prevazute in NTE 007/08/00 pentru
cablurile pozate in santuri in pamant.
Reguli de instalare a cablurilor in tuburi (sau blocuri) de cabluri. Adoptarea solutiei de instalarea cablurilor in tuburi
se va face, de regula, pe tronsoanele in care este necesar a se asigura: evitarea lucrarilor de desfacere a

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 26/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

trotuarelor, carosabilului sau a altor suprafete pavate sau betonate pentru eventuale interventii ulterioare sau o
protectie mecanica ridicata a cablurilor.
In sensul aratat, instalarea in tuburi se utilizeaza, de regula, pentru legaturile de telemecanica si de telecomunicatii
in localitati, precum si pentru subtraversarea cailor de circulatie de catre cablurile de energie. Numarul de tuburi este
cu rezerva goala 10% tinand seama de perspectiva de dezvoltare a retelelor de cabluri in zona respectiva. De
asemenea, trecerea cablurilor din pamant prin peretii de cladiri, canale, galerii va fi protejata prin tuburi incastrate in
constructii.
Materialul tubului:

tuburile din materiale termoplastice (PVC);

tuburile din otel sau fonta se vor folosi in cazuri speciale cu eforturi mecanice foarte mari. Nu necesita
incastrari de protectie.

Datorita naturii magnetice a tubului de otel, nu se va instala cablul monopolar apartinand unei singure faze intr-un
tub.
Diametrul tubului trebuie sa permita tragerea cablurilor fara risc de gripare. Raportul dintre diametrul interior al
tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie:

minimum 2,8 - in cazul tragerii a trei cabluri monofazate in acelasi tub;

minimum 1,5 - in cazul tragerii unui singur cablu in tub.

Traseul parcursului in tub (lungimea, schimbarile de directie, razele de curbura) nu trebuie sa conduca la solicitari
de tractiune daunatoare cablului in timpul tragerii.
Metodele de calcul ale efortului de tragere si valorile tractiunii admise pentru diferite tipuri de cabluri sunt indicate in
NTE 007/08/00.
La pozarea cu cap de tragere, la care se solicita mecanic metalul din conductoare, prin aplicarea fortei, aceasta va fi
de maximum 30N/mmp pentru Al si 50N/mmp pentru cupru (Pnecesar=2GPmax, unde G este greutatea cablului
tras) si se va avea in vedere:
Dispunerea tuburilor;
Racordarea cablurilor intre ele trebuie sa fie realizata fara bavuri sau asperitati care sa conduca la deteriorarea
cablului;
La subtraversarea cailor de circulatie se va asigura rezistenta mecanica si stabilitatea necesara si se va urmari ca
tuburile in care sunt instalate cabluri monofazate sa nu fie inconjurate de armaturi metalice;
Extremitatile tuburilor vor fi obturate, cu interpunerea, in cazul cablurilor nearmate, a unui strat elastic intre cablu si
materialul de obturare.

1.1.9.3 INSTALAREA CABLURILOR IN CANALE SI TUNELURI


In exteriorul cladirilor, se va tine seama de:

In canalele de cabluri, amplasate deasupra nivelului apelor subterane, se admite ca fundul sa fie de
pamant acoperit cu un strat de drenaj de nisip sau pietris batatorit, avand grosimea de 1015cm.

Canalele de cabluri in exteriorul incintelor vor fi acoperite cu pamant, pavaj etc, deasupra placilor
demontabile. Traseul va fi marcat cu borne etc.

1.1.9.4 INSTALAREA CABLURILOR PE ESTACADE SI PODURI DE CABLURI SUSPENDATE


Pe portiuni de traseu se va face avandu-se in vedere si urmatoarele:

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 27/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Se admit retele aeriene de cabluri prin pozarea acestora pe poduri de cabluri suspendate sau pe
estacade separate sau comune cu alte instalatii, in incintele industriale, in zone cu densitate mare de
retele subterane tehnologice, soluri agresive etc.

Pozarea cablurilor pe estacade si poduri se poate realiza prin:

stelaje metalice cu console;

poduri din plasa de sarma;

cabluri suspendate pe funie de otel;

cabluri autoportante etc.

1.1.9.5 INSTALAREA CABLURILOR PE STALPI


La iesirea cablurilor din pamant pe stalpi se vor respecta urmatoarele:

Cablul se va proteja contra deteriorarilor mecanice. Tubul de protectie poate fi izolant sau metalic; in
acest ultim caz, tubul de protectie se va lega la pamant.

Cablul se va curata, pe portiunea iesita din pamant, de materialele de protectie combustibile (iuta,
bitum) si se va proteja anticoroziv prin vopsire.

Iesirea din pamant a cablului si pozarea acestuia se vor face, pe cat posibil, pe partea opusa zonei de
circulatie si pe partea nordica a stalpului.

Se va asigura o rezerva de cablu prin pozarea ondulata sau in bucla la baza stalpului.

1.1.9.6 POZAREA CABLURILOR 1 KV SUB APA


Traversarea raurilor, canalelor nenavigabile si lacurilor se va face respectandu-se urmatoarele:

Cablurile se vor poza in zone supuse cat mai putin la eroziune, in alta situatie se vor lua masuri pentru
evitarea dezgolirii cablurilor.

Nu se va face pozarea cablurilor in zone amenajate pentru diverse activitati in apa sau la malurile apei.

Pozarea cablurilor se va face pe fundul apei.

In locurile de trecere sub apa a cablului, pe ambele maluri se vor lasa rezerve de cel putin 10m.

Trecerile cablurilor sub apa se vor insemna pe maluri cu borne.

1.1.9.7 CUTII TERMINALE SI MANSOANE DE INNADIRE


Toate vor avea etichete conform NTE 007/08/00 (U, cu pozare cablu conform NTE 007/08/00).
Cutiile terminale si mansoanele de innadire ale cablurilor trebuie sa asigure protectia cablurilor impotriva patrunderii
umezelii si a altor substante cu actiune agresiva din mediul inconjurator.
Cutiile terminale si mansoanele de innadire ale cablurilor trebuie sa reziste la tensiunile de incercare ale cablurilor.
Capetele terminale de exterior ale cablurilor se monteaza, de cele mai multe ori, pe stalpi pentru a se face legatura
cu liniile aeriene; pentru protejarea la intemperii se folosesc cutii terminale de 1kV,. Rezerva de cablu la cutie
trebuie sa permita o data refacerea legaturii.
Mansoanele de innadire vor asigura:

Continuitatea electrica a conductoarelor din cablu, fara diminuarea sectiunii acestora;

Continuitatea electrica a mantalei metalice, a benzilor metalice si a ecranelor;

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 28/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Etanseitatea mantalei de plumb sau aluminiu;

Continuitatea circulatiei de ulei, la cablurile cu ulei sub presiune;

Nivelul de izolatie si protectia mecanica, similar cu cele ale cablului.

La imbinarea cablurilor cu izolatie din hartie impregnata, cu cabluri cu izolatie uscata, se vor lua masuri pentru a se
impiedica pastrunderea masei izolante in cablul cu izolatie uscata.
Numarul mansoanelor de legatura la 1km de linie subterana nou construita, se recomanda a nu depasi 6 bucati.
La asezarea capetelor de cablu ce urmeaza a se innadi, acestea trebuie sa fie petrecute unul peste altul, in linie
dreapta, pe o lungime de 11,5 m (in functie de dimensiunea cablului, adica de marimea mansonului). Aceasta
suprapunere este necesara pentru ea, la executarea mansonului de legatura, sa se poata lasa de o parte si de alta
a acestuia cate o rezerva in forma de s 2 ori lungimea mansonului, pentru a impiedica smulgerea capetelor de
cablu prin presarea pamantului, cat si pentru o eventuala refacere a mansonului.
Innadirea in prelungire a cablurilor de energie 1kV se face prin mansoane de legatura din fonta, STAS 2739, iar
legarea in derivatie a cablurilor armate subterane se face prin mansoane cu derivatie din fonta STAS 1570.
Pentru umplerea mansoanelor se foloseste masa izolanta bituminoasa STAS 3897-82 sau masa izolanta
nebituminoasa STAS 3898.
Innadirea cablurilor de comanda si control se permite numai in urmatoarele cazuri:

cand lungimea traseului este mai mare decat lungimea de fabricatie a cablului respectiv;

pentru inlaturarea deranjamentelor cablurilor in functiune.

Pentru cablurile pana la 1 kV se utilizeaza mansoane de plumb numai la cablurile de semnalizare, comanda si
telefonice, cu izolatie de hartie.
Pentru realizarea liniilor electrice subterane, se vor folosi armaturi din cauciuc, (mansoane de legatura si derivatie,
precum si cutii terminale) pentru cablurile izolate in hartie, in vederea economisirii fontei. Odata cu introducerea in
fabricatie a acestor armaturi, urmeaza a li se definitiva caracteristicile tehnice. De asemenea, pentru cablurile cu
manta si izolatie din PVC, urmeaza sa se extinda utilizarea cutiilor terminale si a mansoanelor din PVC.
Legaturile electrice ale cablurilor subterane se realizeaza prin cleme si anume:

Cleme de legatura in prelungire, STAS 6731 :


-

in prelungire normala, simbol CLPN;

in prelungire lunga, simbol CLPL;

in prelungire si de reducere, simbol CLR.

Cleme de derivatie:
-

fixa, simbol CLD;

demontabila, STAS 1234, simbol CTD.

Cleme pentru bransamente:


-

clema de derivatie, STAS 237, simbol CD-Br;

clema de nul pentru 3(9) derivatii, STAS 238, simbol CN 3(9)

1.1.9.8 MONTAREA CABLURILOR IN SANTURI

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 29/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

In exterior, instalatia ingropata se realizeaza in santuri. Toate santurile vor avea cel putin adancimea de 0,8 m.
Inainte de montajul cablului pe fundul santului se va aseza un alt strat de nisip, iar deasupra cablului se va aseza o
banda avertizoare. Santul se umple cu restul de pamant rezultat de la sapatura.
La montarea acestora se vor pastra distantelor fata de conductele existente, fata de cablurile 0.4,10 (20) kV precum
si fata de cablurile telefonice, conform NTE 007/08/00.
1.1.10

EXECUTIA LUCRARILOR LA TABLOURI ELECTRICE

1.1.10.1GENERALITATI
Gradul de protectie al tablourilor va fi in concordanta cu incaperile unde acesta va fi montat.
Tabloul principal va fi montat pe un soclu de beton, ce va depasi cu 10 cm cele trei laturi ale tabloului.
Intrarile si iesirile cablurilor din tablouri se vor proteja.
Regimul de neutru se va respecta.
Curentul de scurt-circuit se va determina in concordanta cu conditiile din incaperea in care acesta se afla. Se va
preciza obligatoriu in oferta curentul de scurt-circuit pentru toate aparatele. Nu se admit aparate ce au curent de
scurt circuit mai mic de 6kA.
Vor fi echipate cu minim 20% rezerva. Tablourile vor fi testate TTA conform SREN 60439-1.
Tablourile electrice trebuie s respecte urmtoarele condiii tehnice:

gradul de protectie pentru constructia fiecarui tablou va fi asigurat in functie de conditiile de montaj si
specificatiile din proiect;

carcasele tablourilor montate n nie, prevzute cu u metalic cu sistem de ncuiere pot fi din metal
sau policarbonat, cu grad de protecie minim IP40;

carcasele tablourilor montate aparent, neprotejate, trebuie s fie metalice, cu grad de protecie minim
IP44 i sistem de ncuiere,

sistemul de ncuiere, cu cheie special (triunghiular, cruce sau alt sistem) va fi comun pentru toate
tablourile electrice din cldire;

caracteristicile tehnice ale aparatajului trebuie s fie conform specificaiilor din proiect,

amplasarea aparatelor n interiorul tabloului se va face cu respectarea distanelor de izolaie i de


protecie specificate de furnizorul de echipament i a ordinii circuitelor din schema monofilar;

conexiunile electrice se vor face conform schemelor electrice din proiect, cu utilizarea accesoriilor de
montaj oferite de furnizorii de aparataj.

panouri din materiale electroizolante vor mpiedica accesul direct la elementele aflate sub tensiune;

protecia mpotriva ocurilor electrice va fi asigurat prin bare de neutru i de protecie separate sau
comune, funcie de sistemul adoptat prin proiect TN-S sau TN-C. n cazul anvelopelor metalice se va
verifica legtura tuturor elementelor conductoare (carcas, u, panouri interioare, etc.) la bara de
protecie (PE sau PEN).

fiecare tablou va fi nsoit de o schem monofilar clar (lipit de partea interioar a uii sau ntr-un
buzunar special pentru documentaie),

pe u vor fi lipite etichete avertizoare privind pericolul de electrocutare.

Va fi prevazut un spatiu de rezerva echipat cu toate elementele necesare pentru amplasarea si racordarea de noi
aparate modulare.

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 30/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Tablourile de distributie se executa conform detaliilor din documentatia tehnicoeconomica (eventual adaptata de
catre atelierul de executie in acord cu tehnologia acestuia, dar numai cu acordul scris al Proiectantului si
Inginerului).
Confectia metalica si amenajarile interioare si exterioare aferente dulapurilor electrice de joasa tensiune trebuie sa
corespunda tipului, gradului de protectie si dimensiunilor indicate in documentatia tehnico-economica.
Toate tablourile electrice de joasa tensiune vor fi de tip metalic, prevazute cu dispozitive auxiliare:
de inchidere a usilor (zavoare cu cheie triunghiulara, broasca tip YALLE cu cheie unica pentru toata cladirea,
balamale de tip ascuns).
de manipulare si transport (inele de ridicare - dimensionate corespunzator greutatii dulapurilor electrice de joasa
tensiune).
Aparatele, reperele si subansamblele aprovizionate de la terti trebuie sa corespunda prevederilor documentatiei
tehnico-economice, atestarea calitatii acestora facandu-se pe baza certificatelor de calitate emise de firmele
fabricante.
Montajul aparatelor, reperelor si subansamblurilor electrice, dispunerea sirurilor de conectori si realizarea cablajului
trebuie sa respecte documentatia tehnicoeconomica asigurand un nivel optim de utilizare a dulapurilor electrice de
joasa tensiune (d.p.d.v. al montajului la locul de exploatare, conectarii exterioare, intretinerii).

1.1.10.2TABLOUL GENERAL
Regimul de neutru este de respectat.
Tablourile vor avea o temperatura interioara de maxim 35C, in acest sens constructorul va lua toate masurile
pentru a raspunde acestei cerinte. Curentul de scurtcircuit Icc se va stabili in functie de amplasamentul tabloului.
Intrarea si iesirea cablurilor se poate face atat pe la partea inferioara cat si pe la partea superioara a tabloului.
Caracteristicile tabloului vor fi mentinute si dupa amplasarea acestuia in functie de conditiile din incaperea in care se
vor monta.
Aparatele de masura, amplasate in compartimentul echipamentelor auxiliare vor servi pentru masura si
inregistrarea:

Celor trei tensiuni de faza si de linie ,

Celor trei curenti de faza,

Factorului de putere,

Puterilor

Consumului de energie activa si reactiva

Curentului de defect

Frecventei

Inregistrarea se va face continuu minim de doua ori pe secunda. Aceste masuratori se vor efectua pentru fiecare
sosire de la transformatoare.

1.1.10.3TABLOURI SECUNDARE
Tablourile se vor executa comform schemelor electrice monofilare si:

Vor fi conform IEC439 -2;

Regimul de neutru va fi TNC-S

Tablourile secundare vor avea urmatoarele caracteristici::

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 31/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Grad de protectie in concordanta cu categoriile de influente externe ale constructei in conformitatea cu


anexa 4 din I-7-2002 ;

Acces la conexiuni frontal ;

Temperatura ambianta : max 40C

Retea TNC-S;

Curent de scurt-ciruit, in concordanta cu amplasamentul ;

Sina in conformitate cu DIN.

1.1.11

CORPURI DE ILUMINAT DE INTERIOR

La manipularea corpurilor se va evita deteriorarea lor. Ele se racordeaza doar intre faza si nul, astfel ca in dulii
conductorul de nul al circuitului sa fie legat la contactul exterior (partea filetata) a duliei, iar conductorul de faza
trecut prin intreruptor se leaga la borna de interior in fundul duliei.
Dispozitivele de suspendare (carlige, dibluri etc) de tavan se vor verifica pentru a suporta fara deformatii o greutate
egala cu de 5 ori greutatea lor, dar cel putin 10kg. Se interzice suspendarea corpului iluminat de conductori de
alimentare.
Se va respecta intocmai cap. 6 al normativului I.7 (6.2; 6.3; 6.11; 6.16; 6.17; 6.18; 6.19; 6.20; 6.21; 6.23) - cap. 9 al
I.7 - 9.2; 9.3; 9.10) si cap. 11 - art. 1.7 din cap. 11 al I.7.
Legarea carcasei corpului de iluminat la conductor de protectie se face in conditiile date de STAS 12604/4.
Toate corpurile de iluminat vor fi prevazute cu balast electronic si elemente de compensare. Lampile cu descarcari
vor fi prevazute obligatoriu cu dispozitive pentru amorsarea instantanee a descarcarilor.
Corpuri de iluminat vor fi omologate conform CEI 598:

corpuri de iluminat de siguranta SR EN 60598-2-22

corpuri de iluminat cu lampi fluorescente SR EN 60598

corpuri de jluminat cu lampi incandescente STAS 9419; STAS 3009; SR EN 60064;SR EN 60432

lampi cu descarcari in gaze SR EN 60188; SR EN 62035; SR EN 60662.

Vor fi respectate datele caracteristice specificate in proiect - desen, antemasuratoare - tensiune, norma interna cu
denumiri si cod fabricatie, grad protectie, caracteristici iluminat.
Tipurile de corpuri de iluminat utilizate precum si principalele lor caracteristici sunt prezentate in continuare.
Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente:

tensiunea de alimentare 230 V.c.a.;

frecventa 50 Hz;

puterea 36 W;

indicele de redare a culorilor Ra = 76;

temperatura de culoare 4000 K;

flux 5200 lm;

grad de protectie IP20,IP40,IP55, IP65.

Corpuri de iluminat cu lampi cu descarcari in vapori metalice:

tensiunea de alimentare: 230 V.c.a.;

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 32/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

frecventa 50 Hz;

puterea 150 W;

indicele de redare a culorilor Ra = 656;

temperatura de culoare 2000 K;

flux 15000 lm .

Corpuri de iluminat de siguranta de evacuare:

Corp din aluminiu sau policarbonat turnat sub presiune cuprinzand un dispozitiv de redresare si de
realimentare la intreruperea alimentarii de baza.

Globul din material termorigid transparent va fi inscriptionat corespunzator .

Racordare prin palnii si mufe de cablu si apoi in cleme cu posibilitatea de a primi trei conductori cu
sectiunea de maximum 2,5 mm2

Putere - lampa fluorescenta de minimum 8 W/ 220 Vc.a.

Sunt utilizate pentru iluminatul de siguranta de evacuare.

Echipat cu accumulator Ni-Cd, autonomie 1,5h.

Grad de protectie IP42,IP65.

1.1.11.1CORPURI DE ILUMINAT DE EXTERIOR


Corpuri de iluminat de exterior : 230Vca ,grad de protectie IP42,IP66.
Lampi: Aceste corpuri se monteaza in exterior si sunt destinate sa sublinieze luminos peisajul sa asigure securitatea
amplasasmentului si iluminatul accesului. Toate corpurile de iluminat exterior se vor utiliza cu elemente de
compensare si amorsare rapida.
In general acest tip de corpuri de iluminat vor fi echipate cu lampi cu descarcari in ioduri metalice cu urmatoarele
caracteristici:

Putere : 70W,150W,250W,400W;

Temperatura de culoare : 2000 K;

Pozitie de functionare universala;

Durata de viata : 50 000h

amorsare instantanee;

In functie de dotarile ulterioare solicitate prezenta descriere de echipamente va suferi completari.

1.1.11.2STALPI DE ILUMINAT EXTERIOR


In interiorul incintei pentru sustinerea corpurilor de iluminat de exterior se monteaza stalpi metalici zincati cu
urmatoarele caracteristici:

Inaltime nominala stalp: H=6m;

Moment de exploatare: 1600daN;

Protectie contra coroziunii prin zincare cu strat minim de 70m;

Prevazut cu consola cu diametru de prindere 60mm;

Prevazut cu borna de legare la pamant;

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 33/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Prevazut cu fereastra de acces in interiorul stalpului;

Prevazut cu placa de reazem fixata la partea inferioara a stalpului pentru a permite montarea si calarea pe
prezoanele fundatiei de beton incastrata in teren, cu ajutorul saibelor si piulitelor asigurate cu contrapiulite.
Racordul de derivatie la stalpi se va face cu cleme montate in interiorul stalpului si accesibile prin fereastra de
vizitare
1.1.12

ELEMENTE COMPONENTE

1.1.12.1APARATE ELECTRICE PENTRU TABLOURI


Echiparea tablourilor electrice se va realiza conform schemelor elaborate de proiectant, cu aparate de tipul indicat in
desene.
Aparatura si anvelopa trebuie sa fie de la acelasi fabricant (aceeasi marca).
Sigurantele utilizate vor fi de tipul industrial:

L pentru iluminat si masura

M pentru alimentarea electromotorelor

Sigurantele alese vor avea urmatoarele caracteristici:

declansare cvasi-instantanee la scurt-circuit;

posibilitatea de a suporta curenti de suprasarcina;

constructie simpla, montaj rapid;

posibilitatea de a realiza montaje selective.

Sigurantele utilizate pot fi de tipul SIST, LF, LFi, LFm sau similare.
Contactoarele se vor alege in functie de sarcina consumatorului in concordanta cu indicatiile producatorului. Ele vor
fi prevazute cu contacte auxiliare si se vor putea fixa pe sina DIN.
Releele termice vor avea urmatoarele caracteristici:

buton functional pentru selectarea valorii reglate;

mecanism de declansare diferential;

semnalizarea pozitiei releului.

Disjunctoarele pentru motoare se aleg in functie de marimea curentului receptorului si a indicatiilor producatorului.
Pricipalele caracteristici sunt:

constructie modulara;

sensibilitate la curentii de scurtcircuit;

protectie la suprasarcina cu reglaj;

posibilitatea de a primi accesorii;

montare pe sina DIN

Disjunctoare (intrerupatoare) diferentiale.


Principalele caracteristici ale intrerupatoarelor trebuie sa fie:

sa intrerupa simultan toate fazele;

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 34/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

sa fie echipate pe fiecare pol cu dispozitive de declansare instantanee la scurtcircuit si cu


la suprasarcina;

sa primeasca elemente auxiliare (cu exceptia intrerupatoarelor monopolare )

protectie

Disjunctoarele sunt monopolare, bipolare, tripolare sau tetrapolare si se aleg in functie de curentul consumatorului si
indicatiile producatorului. Se vor prevede cu declansatoare la curent de defect de 30mA, 100mA, 300mA dupa caz.
Butoanele de actionare, lampile (ledurile) de semnalizare, selectoarele etc. sunt alese si montate in tablourile
electrice in conformitate cu indicatiile producatorului, curentii nominali si desenele proiectantului.

1.1.12.2APARATE ELECTRICE DE MICA COMUTATIE


Aceste aparate electrice nu sunt montate in tablouri electrice. Aparatele vor fi marcate cu gradul de protectie si cu
valoarea curentului maxim pe care il suporta si valoarea tensiunii nominale. Echipamentele se aleg in functie de
curentul din circuit si tensiunea nominala.
Toate prizele utilizate la tensiunea de 230 V sau mai mare vor fi prevazute cu contacte de protectie. Fac execeptie
prizele de pe transformatoarele de separatie si cele la tensiune redusa. Prizele la tensiunea redusa nu vor avea
contacte de protectie conform I7.
Prizele monofazate vor avea curentul nominal de 16 A.
Curentul nominal al intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 10 A.
Gradul de protectie se alege in functie de destinatia incaperilor.
Circuitele electrice se vor executa in conformitate cu prevederile normativelor I7/2002 si NTE 007/08/00.
1.1.13

CABLURI SI CONDUCTOARE

1.1.13.1GENERALITATI
Nu se vor monta cabluri fara certificate de garantie si fara sa fie verificate.
Cablurile si conductoarele se vor alege in functie de conditiile de montaj, categoria de pericol de incendiu si
categoria de mediu din incaperile respective.
Sectiunea cablurilor trebuie calculata conform standardelor si normativelor romane.
Toate cablurile de energie (iluminat , prize, forta) vor fi montate fie pe pat de cabluri (in cazul in care sunt mai mult
de doua pe acelasi traseu si in nici un caz nu vor fi pozate vrac) fie protejate in teava sau in tub . Nu se admit cabluri
montate aparent si neprotejate.

1.1.13.2CABLURI CYABY
Cabluri de energie, utilizate in principal la montajul in exteriorul constructiei ingropat sau aparent. Se utilizeaza in
instalatii electrice fixe. Codurile de culori vor fi conform standardelor romanesti in vigoare.
Constructie:

Conductoare din cupru unifilar (clasa1) sau multifilar (clasa2);

Izolatie din PVC;

Invelis comun;

Manta exterioara;

Armatura din banda de otel;

Manta exterioara din PVC.


Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor
Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 35/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Date tehnice:

Tensiune nominala: U0/U=0.6/1.0 kV;

Temperatura minima a cablului (masurata pe manta) : la montaj +5 C , in exploatare -30C;

Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare +70C;

Tensiunea de incercare: 3.5 kV, 50Hz, timp de 5 min;

Flexibilitate : moderata;

Raza de curbura: conform indicatiilor furnizorului;

Rezistenta la umiditate: buna;

Rezistenta la socuri: foarte buna;

Rezistenta la agenti chimici: buna.

1.1.13.3CABLURI CYABY- F
Idem CYAbY, dar cu intarziere marita la propagarea flacarii.

1.1.13.4CABLURI CYY
Constructie:

Conductoare din cupru;

Izolatie din PVC;

Invelis comun;

Manta interioara;

Date tehnice:

Tensiune nominala: U0/U=0.6/1.0 kV;

Temperatura minima a cablului (masurata pe manta): la montaj +5 C, in exploatare -30C;

Temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare +70C;

Tensiunea de incercare: 3.5 kV, 50Hz, timp de 5 min, efectuata de fabricant;

Flexibilitate : buna;

Raza de curbura: conform indicatiilor furnizorului;

Rezistenta la umiditate: buna;

Rezistenta la socuri: buna;

Rezistenta la agenti chimici: buna;

1.1.13.5CABLURI CYY-F
Idem CYY, dar cu intarziere marita la propagarea flacarii.

1.1.13.6CONDUCTOARE TIP FY
Conductoarele vor fi din cupru (conform indicatiilor din planuri) avand curenti maxim admisi conform normelor.
Conductoarele de protectie vor fi din cupru.
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor
Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 36/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Conductoarele vor fi cu izolatie din PVC.


Constructie:

Conductor din cupru unifilar (clasa 1 si clasa 2)

Izolatie din PVC tip 188

Date tehnice:

Temperatura de functionare: -33C +70C ;

Tensiune nominala: 450 / 750 V;

Temperatura minima a mediului ambiant la montare: -5C;

Temperatura minima in timpul exploatarii: -25C;

Temperatura maxima admisa pe conductor in conditiile normale de exploatare:+70C;

Tensiunea de incercare: 2.5 kV, 50Hz, timp de 5 min.

1.1.14

JGHEABURI SI PODURI DE CABLURI

1.1.14.1JGHEABURI
Toate jgheaburile vor fi fixate de structura constructiei, la intervale ce nu depasesc recomandarile constructorului.
Imbinarile nu vor atarna fata de punctul de fixare mai mult de 200mm.
In locurile in care jgheaburile traverseaza tavane, pardoseli si pereti, capacul va fi fixat la 150mm pe fiecare parte a
tavanelor si pardoselilor si 30 mm pe fiecare parte a peretelui.
Suruburile si bolturile care fixeaza capacele pe jgheab sau sectiuni ale jgheabului vor fi fixate astfel incat sa nu
apara defectiuni ale cablurilor la fixarea capacului sau la instalarea cablurilor in jgheab.
Cand jgheabul este utilizat sa conecteze comutatoare sau tablouri de siguranta aceste conectari vor fi facute cu
ajutorul fitingurilor produse in acest scop si nu prin multiple cuplari de conducte.
In locul unde sectiuni ale jgheabului ce depasesc 2m in lungime sunt utilizate vertical vor fi prevazute puncte de
fixare la distante de 2m pentru a suporta greutatea cablurilor.
Sistemul de jgheaburi trebuie vopsit acolo unde a aparut orice abraziune a originalului.
Tot jgheabul va fi continuu electric prin intermediul legaturilor de cupru de 25mmx4m prevazute la fiecare legatura
cu sistemul. Conectarea se va face cu ajutorul bolturilor cositorite (cap ingropat), piulita de minim 6mm diametru, cu
piulita plata si zimtata. Bretelele de sustinere si legatura vor fi galvanizate .
Numarul cablurilor instalate in jgheab va fi astfel ales incat sa permita tragerea usoara a cablurilor, dar sub nici o
forma spatiul liber sa nu fie mai mare de 40%.
La intrarea conductelor, cablurilor in jgheab se vor utiliza saibe de separare. In cazul partitionarii jgheabului, aceasta
se va respecta inclusiv la intersectii si unghiuri.
Cablurile de comunicatii (date si telefonie) si de energie nu trebuie sa se interfereze unele cu altele si de aceea
solutia este de a plasa in acelasi jgheab dar separate printr-un separator metalic longitudinal. Separatorul va avea
aceeasi inaltime ca marginea jgheabului.

1.1.14.2PODURI DE CABLURI ORIZONTALE


Pe podurile de cabluri se vor monta:

Cabluri destinate instalatiei de forta, prize, iluminat ;

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 37/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Cabluri pentru comanda si semnalizare ;

Cabluri de comunicatii.

Toate podurile de cabluri vor fi tratate in bai galvanizate si vor fi de model perforat.
Toti suportii de poduri vor fi galvanizati si fixati in centru pentru a preveni indoirea podului, unde este necesar
suportii vor fi instalati de-a lungul podului. Cablurile vor fi fixate pe poduri cu bride recomandate de producator si
insurubate cu ajutorul suruburilor de alama, saibe, buloane si suruburi de lungime adecvata.
Podurile vor fi continue electric prin legarea lor. Instalatia completa de poduri va fi legata prin intermediul benzilor de
Cu de 25x4mm la fiecare punct principal de impamantare.

1.1.14.3PODURI DE CABLURI VERTICALE


Sunt realizate din montati galvanizati la cald. Se utilizeaza pentru montarea cablurilor pe verticala.
Se utilizeaza pentru aceleasi destinatii ca si podurile de cabluri.
1.1.15

TUBULATURA

1.1.15.1TEVI DIN OTEL GALVANIZAT


Conductele vor fi din otel galvanizat sudat cu diametrul exterior de cel putin 20mm.
Conductele vor fi instalate in asa fel incat cutiile de jonctiune, cutiile de derivatie si cutiile de forta sa fie accesibile
pentru intretinere si reparatii. Dupa taiere conductele vor fi alezate pentru a indeparta gradul si pentru a avea
terminatii netede, fara umflaturi sau alte defecte. Toate coturile vor fi cu raza lunga, neartizanale, fara incretituri sau
zdrobiri. Conductelelor expuse li se vor da doua straturi de vopsea ce va fi aleasa de proiectant. Conductele
ascunse vor fi fixate cu aprobarea proiectantului. Nu sunt acceptate fire razlete. Acolo unde este necesar vor fi
utilizate doar elemente de cuplare aprobate. Distantele conductelor electrice fata de tevi si elemente combustibile se
va respecta conform I7. Toate conductele vor fi fixate impreuna si conectate la cutiile electrice, accesorii sau
cabinete, pentru a se prezenta ca un ansamblu. Cutiile, fitingurile si alte accesorii vor fi protejate in acelasi mod ca si
tevile.

1.1.15.2TEVI METALICE VOPSITE


Acestea sunt pentru montaj aparent si pentru protectia conductorilor.
Conductorii vor fi astfel instalati incat cutia de racord, cutiile de derivatie si cutiile de tragere sa fie mereu accesibile
pentru reparatii si intretinere.
Dupa taiere conductele vor fi alezate pentru a indeparta bavurile si pentru a avea capetele netede, fara ondulari sau
defecte.
Toate coturile vor fi cu raza larga de curbura , produse in fabrica, fara noduri, cute sau fisuri.
Tevile vor fi vopsite intr-o culoare stabilita de proiectant.
Traseele tuturor conductelor si pozitiile de intrare se vor marca foarte clar pe santier in vederea aprobarii de catre
proiectant.
Tevile vor fi mijloace de protectie continua si eficienta a conductorilor electrici. Un conductor de impamantare va fi
tras in toate tevile.
Antreprenorul va lua toate masurile necesare in vederea protejarii tuturor conductelor, cutiilor,etc. pe timpul
lucrarilor. Se vor lua masuri speciale de protectie in vederea prevenirii patrunderii umezelii, namolului, pietrisului,
etc. in conducte.
Nu se vor utiliza decat cu autorizatia scrisa a proiectantului racorduri in forma de T sau coturi ascutite.
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor
Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 38/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

1.1.15.3TUBURI DE PROTECTIE
Toi conductorii vor fi montai n tuburi de protecie (metalice, tuburi PEL; PVC, IPEY, sau evi de instalaii), astfel
cum rezult din planurile proiectului. Pe fiecare lungime a conductelor, va fi marcat numele fabricantului sau marca
tubului.
Planurile vor indica amplasamentul general al dozelor i circuitelor.
Traseele circuitelor pot fi modificate pe antier n funcie de situaiile real ntlnite, dar numai cu acordul dirigintelui
de antier care va consulta eful de proiect de instalaii electrice. Pentru conductele de peste 1 se vor utiliza coturi
standard. La dimensiuni mai mici, se pot confeciona coturi, dar acestea nu trebuie s duneze conductorilor. Raza
interioar a curbelor nu trebuie s fie mai mic dect prevederile normelor.
Toate circuitele aparente se vor fixa sigur prin intermediul consolelor, executate conform detaliilor aprobate de
diriginte, la trecere prin ziduri i planee se vor utiliza manoane corespunztoare. Aranjamentul i metoda de
aezare a conductelor va fi aprobat de dirigintele de antier (care va consulta eful de proiect de instalaii
electrice). Circuitele de for i coloanele de alimentare a tablourilor se vor monta aparent pe perei, planee.
Circuitele montate aparent vor avea la curbe fitinguri.
Conductele vor fi fixate la interax de cel mult 1,5 m prin supori care vor fi de asemenea prevzui la fiecare cot sau
doze. Traseele orizontale vor putea fi prinse n cleme.
ntregul sistem de conducte va fi legat la centura de mpmntare de o manier aprobat. Conductorii de protecie
vor fi protejai contra deteriorrii mecanice.
Conductorii multifilari nu se pot utiliza pentru protecie.

1.1.15.4TUBURI FLEXIBILE DIN PVC-COPEX


Caracteristici tehnice:

1.1.16

Rezistenta de apasare: 750N +23C;

Rezistenta de lovire: >2kg la inaltime de cadere de 100mm2J;

Temperatura minima pentru aplicare si instalare : -5C;

Temperatura maxima de aplicare si instalare : +60C;

Material ignifug.
MARCAREA SI ETICHETARE

1.1.16.1GENERALITATI
Toate comutatoarele de tensiune medie, tablourile de comanda de tensiune joasa, transformatoarele si alte aparate
trebuie etichetate conform cerintelor din caietele de sarcini.
Toate etichetele vor fi din plastic policarbonat sau similar, cu fundal alb si litere negre. Dimensiunea literelor si a
cuvintelor se vor supune in prelabil aprobarii producatorului. Majoritatea echipamentelor vor avea etichetele montate
intr-o pozitie proeminenta. Etichetele trebuie sa indice numarul circuitului si rolul echipamentului. Etichetele de
avertizare scrise cu alb pe fundal rosu si trebuie fixate pe toate panourile cu acces la echipamente electrice.
Tablourile cu acces la echipamente cu tensiune de 500 V si mai mari vor avea in plus avertismentul 'Pericol
Tensiune Inalta'.
Capetele conductelor vor fi etichetate pentru identificarea numarului de circuite, faza de conectare, numarul terminal
si rolul - exemplu control, indicare, protectie etc.
Conectorii, fuzibilii sau alte articole ale echipamentelor se vor eticheta clar pentru identificarea numarului de circuite,
rolului si clasa.

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 39/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

1.1.16.2CABLURI MONTATE APARENT


Fiecare cablu trebuie sa poarte la ambele capete acelasi numar.
Inscriptionarea se va face pe un suport PVC atasat cu doua bride de nylon.
Un jurnal de cabluri trebuie realizat. Acesta va contine :

Numarul cablului ;

Tipul si sectiunea ;

Adresa de plecare ;

Adresa de sosire.

1.1.16.3CABLURI INGROPATE
La montarea ingropata in santuri sau canale tehnice cablurile vor fi prevazute cu etichete care sa contina :

Numarul cablului ;

Tipul si sectiunea ;

Adresa de plecare ;

Adresa de sosire ;

Anul pozarii ;

Tensiunea de utilizare.

1.1.16.4INTRERUPATOARE SI PRIZE
Fiecare intrerupator si priza trebuie sa fie inscriptionate cu numarul circuitului corespunzator fiecaruia.
Inscriptionarea se va face pe un suport PVC atasat pe acestea.

1.1.16.5TABLOURI
Echipamentele din tablou trebuie sa poarte o eticheta in concordanta cu schemele electrice.
Toate tablourile electrice trebuie identificate in coltul din stanga sus. Trebuie mentionate :

Numar tablou;

Alimentare si tipul sistemului de distributie;

Alimentare auxiliara;

Nume, adresa, telefon producator.

Toate tablourile vor avea atasate in buzunare special confectionate schemele si jurnalele de cabluri.

1.2

LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI

1.2.1

GENERALITATI

Aceste Caiete de Sarcini sunt pentru instalatiile electrice de cureni slabi, pentru urmatoarele categorii:

Semnalizare incendiu

Sistem antiefractie

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 40/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Circuite de sonorizare

Telefon

Retea de Calculatoare

Instalatiile electrice de curenti slabi sistem antiefractie si semnalizare incendiu vor fi proiectate si executate de firme
autorizate de Inspectoratul General al Politiei Romane in conformitate cu Legea 333/8 iulie 2003 art 34 si 35 .
1.2.2

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

P118 - 1999

Normativ de siguran la foc a construciilor

C300 1994

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executrii lucrrilor de


construcii i instalaii aferente acestora

Normativ I.7.-2002;

Normativul privind Proiectarea si Executarea Instalailor Electrice la Consumatori cu


tensiuni pn la 1000 V.

Normativ I 18 /1,202 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de semnalizare a


incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri.
Legea nr.307

Privind apararea impotriva incendiilor.

COCC

Normele de Munc Unificate pe Economie n Construcii ale COCC- Instalaii ElectriceAutomatizri, Telecomunicaii
Prescripiile tehnice ale Ministerului Energiei Electrice valabile la data prezent

G O367/92

Privind: sistemele de paz

BS, LPC and LPBC

Normele britanice independente neguvernamentale LPC si LPCB de calitate a aparaturii

Ordinance 2/1991 of MIEEMF

Norme pentru prevenirea incendiului

Ordinance MICM nr. 15/1976

Referitor la: prevenirea incendiului

EN 54/2 & 4 & 11 NFS-61-937

Referitor la: calitatea aparaturii de protecie la incendiu

UIPC norme pentru control acces n zone interzise


ISO/IEC 11801, EN 50173,
EN50167, EN50168,
EN50169, TIA/EIA 568A,
DIN 44312-5, FDDI, VDE 0888,
TSB 36, SP 2840,
IEEE 802.3, IEEE 802.5,
ISO 8802.5 VDE 295
DIN VDE 0207, ITU

Standarde de realizare a cablurilor de reea voce date

NTR 2033/1 85

Standarde romneti de execuie a cablurilor electrice pentru semnalizare, telefonie,


comand si alimentare

IEC 332/1&3,
IEC 331, BC 6387 C, W , Z
pr EN 50172, pr EN 1838,
pr EN 60598.2.22, HD384-5,

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 41/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

CP 1007, 89/654 EEC,


89/106 EEC, 92/58 EEC
86/666 EEC, ICEL 1001/1/1985
ICEL/2/1986 ICEL 1002/1980
ICEL 1004/1996 ICEL 1005/1988
ISO 6309

Standarde internaionale pentru iluminat de siguran/panica

NE 89/336 + 92/31 + 93/98,


NE 73/23 + 93/68
1.2.3

Norme Europene

MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE

1.2.3.1 SEMNALIZARE INCENDIU


Principalele materiale folosite sunt:

Central avertizare incendiu;

Butoane, detectoare adresabile specializate, unitate de comand i monitorizare care poate fi


conectat la un PC dedicat, izolatori, sirene, baterii tampon, carcase, convertoare, etc.

Senzori de fum

Alimentare (220 V) si cu baterie de urgenta

Conductori i cabluri, doze de trecere de diferite mrimi, cutii de prize, aparatura specific instalaiilor
de acest tip.

1.2.3.2 ALARMA ANTIEFRACTIE.


Principalele materiale sunt:

Central semnalizare efracie i detectoare de micare;

Sirena;

Alimentare (220 V) si cu baterie de urgenta

Conductori i cabluri, doze de derivaie si trecere de diferite mrimi, cutii de prize, aparatura specific
instalaiilor de acest tip.

Videocamere (opional);

1.2.3.3 DIFUZOARE SI AMPLIFICATOR DE PUTERE


Principalele materiale folosite sunt:

Sistem de amplificare pentru difuzoare adresabile

Difuzoare

Alimentare (220V) si cu bariera de urgenta

Conductori i cabluri, doze de derivaie si trecere de diferite mrimi, cutii de prize, aparatura specific
instalaiilor de acest tip.

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 42/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

1.2.3.4 TELEFON
Principalele materiale folosite sunt:

Prize de telefon;

Conductori i cabluri, doze de derivaie si trecere de diferite mrimi, cutii de prize, aparatura specific
instalaiilor de acest tip.

1.2.3.5 RETEAUA LOCALA DE COMPUTERE LAN


Principalele materiale utilizate sunt:

Prize LAN

Cablu (UTP cat. 6/ FTP cat.5e funcie de amplasament), prize UTP (date), mufe UTP (date) i alte
accesorii;

Conductori i cabluri, doze de trecere de diferite mrimi, cutii de prize, aparatura specific instalaiilor
de acest tip

1.2.3.6 ALTE MATERIALE


1.2.3.6.1

CONDUCTORI SI CABLURI

Conductorii si cablurile pentru instalaiile de cureni slabi vor fi din cupru (conform indicaiilor din planuri) avnd
cureni maxim admii conform normelor.
Conductorii de protecie si conductorii de comand vor fi din cupru. Se vor utiliza cabluri si conductori cu izolaie din
PVC. Conductorii pentru cureni tari vor fi din cupru. Culorile conductorilor vor fi conform NORMATIVULI 1.7-02
respectiv :

verde/galben, pentru conductori de protecie;

negru, albastru nchis i maro la marcarea fazelor.

Pentru cabluri de specialitate (incendiu, efracie, telefonie-calculatoare) se va respecta codul culorilor de fabric sau
cele individuale de executant.

1.2.3.6.2

TUBURI DE PROTECTIE

Circuitele de cureni slabi vor fi incluse n tuburi de protecie de diverse dimensiuni/caracteristici (ignifug/neignifug)
conform indicaiilor din proiect.

1.2.3.6.3

DOZE

Toate dozele de aparat pentru montaj ngropat vor fi executate conform normelor, din plastic.
1.2.4

MATERIALE VERIFICAREA CALITATII, CERTIFICARE SI DEPOZITARE

Toate materialele se supun unui control vizual pentru a se constata daca au suferit degradari de natura sa le
afecteze calitatea si performantele:

Verificare vizual va fi urmat, dup caz, de o verificare cu instrumente de masur adecvate,

Existenta certificatelor de calitate pentru aparate si materiale la primirea pe santier ;

Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee, din import, noi ;

Existenta buletinelor de omologare pentru echipamente ;

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 43/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Depozitarea materialelor i echipamentelor pentru instalaii electrice cureni slabi - se face spaii de depozitare
ferite de intemperii, nclzite, cu o temperatur constant, care s asigure buna lor conservare.
Dac se propun nlocuiri pentru materiale a cror performane sunt specifice, acestea trebuie s ndeplineasc
aceleai performane. Astfel de materiale se vor ncadra n spaiile disponibile, fr a sacrifica performanele i nu
vor afecta performanele lucrrilor din capitolul respectiv sau alte capitole.
Aprobrile pentru materialele specificate vor fi date numai dup primirea tuturor datelor tehnice si de omologrile
cerute de legile romneti.
1.2.5

EXECUTIA LUCRARILOR. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ.

1.2.5.1 TABLOURI SI PANOURI DE CONTROL


Tablourile, dulapurile se vor executa i monta conform detaliilor date n proiect, eventual adaptate de ctre atelierul
de confecii la tehnologia de execuie a acestuia.
ntreaga aparatur montat pe acest tablou, cabinet va fi de cea mai bun calitate, ndeplinind condiiile cerute de
normele n vigoare, neadmindu-se aparate de slab calitate.
Se vor prevede etichete de dimensiuni corespunztoare din plastic colorat diferit i pe care se vor inscripiona toate
datele referitoare la circuite, precizate n scheme.
Tablourile, dulapurile(rack-urile) vor fi dup caz i alimentate la tensiunea de 230 V/50Hz.
n dulapuri este interzis prezena altor circuite de cureni tari dect cele furnizate de productorul cabinetului.

1.2.5.2 POZITIONAREA CIRCUITELOR SI DOZELOR


Poziionarea dozelor artate pe desenele de execuie va fi considerat ca aproximativ. naintea instalrii dozelor se
vor studia toate planurile de instalaii ale nivelului respectiv i se vor obine informaii precise referitoare la seciunile
de arhitectur, detaliile de plafonare, desfurrile de perei, aprobate de ctre Proiectant.
Este de ateptat ca unele doze se fie repoziionate, dar la distane msurate pe orizontal, mai mici de 0,5 m fa de
poziiile din planuri. Se vor face ajustrile necesare la faa locului astfel ca s nu fie afectate, geamuri, plci de
faian, marmur, etc. n privina dozele de trecere si derivaie se va ine seama de conductele celorlalte instalaii,
ferestre i ui, de adncimile disponibile n finisaj, etc., privind atent la condiiile care au putut scpa la analiza
fcut la proiectare, la scar mic.

1.2.5.3 TUBURI DE PROTECTIE


Tuburile de protecie se vor monta , acolo unde este posibil, ngropat n tencuial. Toate circuitele aparente se vor
fixa sigur prin intermediul consolelor, executate conform detaliilor aprobate de Inginer. La trecere prin ziduri si
planee se vor utiliza manoane corespunztoare. Aranjamentul si metoda de aezare a conductelor va fi aprobat
de Seful de Proiect de Instalaii Electrice Cureni Slabi.
Conductele vor fi fixate la interax de cel mult 0,5 m prin supori care vor fi de asemenea prevzui la fiecare cot sau
la doze. Traseele orizontale vor putea fi prinse n cleme.

1.2.5.4 DOZE
Toate dozele de aparat pentru montaj ngropat vor fi executate conform normelor, din plastic.
n general dozele vor avea o adncime de 6 cm. Doze mai adnci se vor folosi n plafoane pentru racordarea
aparatelor.

1.2.5.5 IMPAMANTAREA
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor
Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 44/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Toate tablourile, dulapurile (rack-urile), precum si toate construciile metalice ale instalaiilor electrice de cureni slabi
vor fi mpmntate conform prevederilor din proiect i din normativele in vigoare.

1.2.5.6 AVERTIZARE INCENDIU


Centrala de avertizare incendiu se va instala conform proiect. Dup instalare, se verific funcionarea fiecrui
element de detecie;
Detectoarele vor fi de tip optice, care pot detecta att fumul ct i cldura, dup caz. Acestea vor fi amplasate n
spaiile care se poate colecta fumul, n vederea unei avertizri timpurii.
Unitatea central va fi alimentat de la reea i echipat cu baterii pentru alimentare de urgen cu urmtoarele
caracteristici minimale 230V, 50Hz, 75 V max. Tensiunea de lucru 24V. Temperatura ambianta de lucru 0C - 50C
Stabilirea zonelor se face conform schemei cu arhitectura reelei;
Planul cu definirea zonelor i numerotarea elementelor de detecie se afieaz lng panoul sinoptic;
Dac incendiul semnalizat ntr-o zon este confirmat de cel puin 2 (doi) senzori, se iau msurile prevzute n
programul de stingere a incendiilor, iar n situaia n care avertizarea pornete de la un singur senzor sau de la un
buton de avertizare manual, personalul stabilit prin programul de stingere a incendiilor va verifica dac starea este
real sau nu;
Toate butoanele manuale de avertizare incendiu vor fi prevzute cu ecran din geam securizat, vopsit n rou i
inscripionat vizibil;
Pentru acionarea acestora, se va sparge geamul;
Dup declanarea alarmei de incendiu ntr-una sau mai multe zone, personalul desemnat prin program va declana
alarma de avertizare i n celelalte zone n care este posibil s existe persoane;
Modul de aciune n cazul n care se declaneaz alarma de incendiu, va fi stabilit printr-un program propriu i va fi
afiat n fiecare ncpere, pe holuri, n locuri publice, iar personalul va fi instruit asupra modului de aciune pentru
fiecare situaie n parte;
Centrala de avertizare incendiu va avea implementat un program de verificare permanent a strii elementelor de
detecie precum i a continuitii buclelor din fiecare zon;
n cazul semnalizrii unei defeciuni va fi anunat personalul care asigur service-ul reelei;
Prezentele instruciuni vor fi completate cu instruciunile de exploatare ale echipamentului tehnic.

1.2.5.7 INSTALATIA DE AVERTIZARE EFRACTIE


Echipamentul va fi instalat n conformitate cu proiectul. Dupa instalare fiecare component va fi verificat;
Central semnalizare efracie i detectoare de micare, poate fi conectat la un PC dedicat, cu avertizare politie;
Unitatea central va fi alimentat de la reeaua de alimentare (230 V, 50 Hz) si echipat cu baterii de alimentare de
urgen (24V tensiune de lucru max 75 V)
Senzorii de micare vor fi instalai conform proiect.de execuie
Sirena va fi instalat n exteriorul cldirii
Aceste instruciuni vor fi completate cu cele ale productorului

1.2.5.8 INSTALATIA DE SONORIZARE


Reprezint un sistem de echipamente interconectate ntre ele i la reeaua de date.
Se va prevede alimentare tampon.

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 45/47

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Instalaia se va executa cu cablu special, cu pierderi mici iar alimentarea va fi efectuat cu cabluri cu rezisten
mrit la propagarea flcrii, protejate n tub funcie de zona de lucru i va urma traseele din planuri.
Echipamentele ce se monteaz vor fi n concordan cu proiectul. Dup montaj fiecare unitate n parte a
echipamentelor montate va fi verificat.
Difuzoarele se vor monta pe fiecare coridor.
Cablarea difuzoarelor se va face conform specificaiilor productorului echipamentului
Cablarea difuzoarelor va fi garantat printr-un certificat n care se va specifica msurtorile circuitelor, msurtori
individuale.
Aceste instruciuni vor fi completate cu cele ale productorului

1.2.5.9 TELEFONIE
Echipamentele vor fi conforme normelor Romtelecom
Instalaia va fi realizat folosind calbu specificat n fia tehnic a produsului, n tub de protecie i va respecta
diagrama de cablare din proiect.
Echipamentele ce se vor monta vor fi n concordan cu proiectul
Se vor instala prize telefonice la o nlime de 0,4 m desupra finisajului podelei, de tip RJ45 -5 conectori

1.2.5.10RETEAUA LOCALA DE COMPUTERE LAN


Echipamentele vor fi conforme proiectului. Dup instalare se va verifica fiecare component n parte.
Instalaia va fi realizat folosind cablu specificat n proiect, n tub de protecie i va respecta diagrama de cablare din
proiect. Cablurile vor avea terminalele n locul unde se va monta server/switch
Se vor instala prize la o nlime de 0,4 m desupra finisajului podelei, de tip RJ45 cat 5
Prizele se vor monta la faa zidului
1.2.6

VERIFICAREA CALITATII TESTE

n timpul montajului i a testelor la terminarea lucrrilor, Antreprenorul va respecta standardele i normele specifice
fiecrui tip de instalaii.
Va executa toate operaiunile curente i de ncercri, va efectua toate testele (exceptnd cele finale). Va pune la
dispoziie personal calificat, echipamente i alte accesorii necesare testelor. Va informa Inginerul printr-un program
de efectuarea a testelor asupra inspeciilor la care va participa acesta. Toate deficienele constatate vor fi rectificate,
lucrrile ce se vor reface precum i retestrile necesare vor fi fcute pe cheltuiala Antreprenorului.
Procedurile de testare vor fi conforme standardelor locale, internaionale sau de productor dup caz. Testele vor
include, dar nu se vor limita la:

Inspecia tuturor dispozitivelor, echipamentelor n vederea depistrii defeciunilor


poduse n urma transportului sau instalrii defectuoase

Verifcarea continuitii circuitelor electrice i a circuitelor de control conform schemei.

Verificarea siguranelor pentru instalaii de cureni slabi conform instruciunilor productorului.

Testarea i calibrarea relelor de putere de ctre un electrician autorizat.

Verificarea rezistenei maxime de mpmntare a prizei de pmnt pentru acest tip de instalaii.

Teste de operare/funcionale ale tututror echipamentelor

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 46/47

deteriorrilor

Documentatia de atribuire: Capitolul 2 Specificatii, Sectiunea 2.4 Specificatii Lucrari Electrice


CL8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova

Testele vor fi fcute pe parcursul finalizrii tronsoanelor, etapelor ct i la finalizarea ntregului sistem.
Testele necesare vor fi fcute n prezena Inginerului conform programului de teste prezentat acestuia aprobat
Antreprenorul va pune la dispoziie, pe cheltuial proprie, personal calificat, materiale necesare pentru efectuarea
tuturor testelor conform cerinelor.
Dac lucrrile executate conduc la rezultate ale testelor negative sau nu ndeplinesc parametrii cerui, aa cum este
menionat n procesele verbale de testare, acesta este un motiv de a considera lucrrile nesatisfctoare i este
subiectul neaprobrii/respingerii n ntregime a acestor lucrri.
Neefectuarea testelor de ctre Antreprenor va duce la considerarea lucrrilor ca nesatisfctoare i este subiectul
neaprobrii/respingerii n ntregime a acestor lucrri. Testele necesare pentru aceste lucrri vor fi fcute de Inginer
sau de o companie agreata de Inginer, toate riscurile i cheltuielile implicate vor fi puse pe seama Antreprenorului.
Cheltuielile mai sus menionate vor fi subiectul recuperrii, pe msur ce apar i vor/pot fi reinute Antreprenorului
conform condiiilor contractuale
1.2.7

VERIFICARI PRELIMINARE

Se vor pune n funciune toate echipamentele aprovizionate i instalate, exceptnd cele specific menionate n alte
documente. Se vor efectua toate ajustrile/reglajele echipamentelor pentru a asigura opearea corespunztoare
conform indicaiilor productorului.
Se vor efectuate probele de funcionare ale sistemelor n diverse i variate condiii, dup caz, pentru a demonstra
funcionarea i operarea corect a acestora.
Atunci cnd se consider practic, fezabil i non inhibitoriu pentru Antreprenor ca prezena/participarea personalului
de operare ce aparine Beneficiarului s fie admis la aceste teste; acest fapt va ajuta personalul de exploatare
pentru nelegerea/aprofundarea lucrrilor de care vor fi responsabili dup recepie.
Teste le vor fi efectuate pentru:

Echipamente/instalaii de cureni slabi, individuale sau separate dupa cum au fost instalate

Fiecare sistem menionat n acest caiet de sarcini

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor


Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova
Pag. 47/47

S-ar putea să vă placă și