Sunteți pe pagina 1din 8

Infrastructuri Moderne pentru Transporturi Numar Ordine 5

Se va intocmi fisa tehnologica ( procedura tehnica de executie ), referitoare la lucrari de realizare a unui strat de fundatie din material granulare stabilizate ( ballast 0-25, stabilizat cu liant ruier Doroport ), pe un strat inferior de fundatie realizat anterior.Stratul din balast stabilizat va avea o grosime de 12+N=12+5=17 cm, la o latime de asternere de 9.00 m (la cota superioara a stratului din material granulare ), si pentru o lungime de 5000+1000N=5000+1000*5=10000 m. Balastul 0-25 va fi reconstituit din patru sorturi granulare, si trebuie sa se incadreze intre limitele prevazute in normative. Stabilizarea balastului se va realize in statie fixa, aflata la o distanta de 10 km fata de locul de punere in opera Date de intrare:  Granulometrii individuale sorturi conform tabelului: Granulozitate, % 8 4 100 97 95 90 27 0 10 0 60-75 40-65

0-8c 0-8s 8-16c 8-25s Limita SR

25 100 100 100 100 90-100

16 100 100 91 48 73-93

1 36 82 0 0 18-34

0.2 14 23 0 0 8-17

0.063 10 9.0 0 0 6-11

 Umiditate naturala amestec-3%;  Caracteristici de compactare amestec: o Densitate maxima in stare uscata - 2150kg/m3 ; o Umiditate optima de compactare 5.5%;  Productivitatea statiei 80 m3/ora, program de lucru zilnic de 10 ore.

Infrastructuri Moderne pentru Transporturi Numar Ordine 5 1. Calculul curbei de granulozitate a amestecului pe baza granulozitatilor individuale ale sorturilor. Recompunere amestec % 20 30 15 35 100 25 100 100 100 100 100 16 100 100 91 48 80.5 8 100 95 27 10 56.1 4 97 90 0 0 46.4 1 36 82 0 0 31.8 0.2 14 23 0 0 9.7 0.063 10 9.0 0 0 4.7

0-8c 0-8s 8-16c 8-25s Curba

Infrastructuri Moderne pentru Transporturi Numar Ordine 5 2. Impunerea unui dozaj de Doroport . S-a stabilit un procentaj de 4.2% de liant rutier Doroport.

3. Calculul cantitatilor necesare de sorturi individuale de aggregate, liant Doroport si adios de apa. Vmaterial= Cantitate Doroport=690.5mc Cantitate de apa=904.5mc Cantitate totala de material granular=14844 mc % 0-8c 0-8s 8-16c 8-25s 20 30 15 35 Calculul cantitatilor necesare de sorturi individuale 2968.8 4453.2 2226.6 5195.

4. Componenta atelierului de lucru, dimensioanarea numarului de mijloace de transport, calculul duratei necesare pentru realizarea operatiunii. Utilaje folosite pentru transportul balastului stabilizat de la statia fixa la locul de punere in opera: y 5 autobasculante Volvo de 19t cu capacitatea benei de 15 mc.

Infrastructuri Moderne pentru Transporturi Numar Ordine 5

1 buldozer Komatsu D155AX-5

1 autogreder CATERPILLAR 140H

1 autocisterna cu o capacitate de 8t

Infrastructuri Moderne pentru Transporturi Numar Ordine 5 y 2 compactoare pe pneuri HAMM GRW 10 si 2compactoare cu tambur cu suprafata lisa HAMM DV 8.

Forta de munca: y y y y y y y Vbalast 5 soferi autobasculante 2 sefi post de lucru pentru monitorizarea activitatilor 1 mecanic buldozer 1 mecanic autogreder 1 mecanic autocisterna 4 mecanici compactor pe pneuri si cu suprafata lisa 6 muncitori necalificati
stabilizat=16439

mc

Ct=1.311 Vef=16439*1.311=21552 mc Productivitatea statiei=80mc/ora. Se lucreaza 10ore/zi. .Productivitate efectiva =75mc/ora Avand in vedere capacitatea benei autobasculantei de 15 mc si volumul de ballast stabilizat de 21551.52 mc transportat, se vor calcula numarul de curse: NC= curse

Infrastructuri Moderne pentru Transporturi Numar Ordine 5 Timpul de parcurs al unei autobasculante pe o distanta de 10 km este: Tp=incarcare+transport+descarcare =60 minute Se vor folosi 5 autobasculante ce vor face  curse

O autobasculanta va face 10 curse pe zi si va transporta 150 mc pe zi.Deci 5 autobasculante vor transporta 750 mc pe zi. Volumul de ballast stabilizat va fi transpotat in 5. Descrierea etapelor de lucru  Din baza de productie se incarca de pe banda transportoare balastul stabilizat in autobasculante care transporta materialul la locul de punere in opera;  Materialul este descarcat in fata buldozerului pe stratul inferior de fundatie realizat anterior;  Buldozerul imprastie grosier balastul stabilizat, in urma lui autogrederul niveleaza si realizeaza panta transversala;  Dupa raspandirii materialului, se va uda balastul stabilizat cu autocisterna pentru a-l aduce la umiditate optima de compactare de 5.5 % ;  In urma cisternei, compactoarele compacteaza balastul stabilizat , efectuand un numar de treceri specificate in caietul de sarcini;  Stratul realizat se va proteja cu un strat de nisip de aprximativ 2cm grosime. S=21552 / 0.17=126776 mp a).Asternerea balastului stabilizat se face cu buldozerul: 1 buldozer 1h 450mp; 126776 mp 282h=28zile; zile.

b) Nivelarea cu autogrederul: 1 autogredere 1h 400mp 126776 mp 316 h = 32 zile;

Infrastructuri Moderne pentru Transporturi Numar Ordine 5 c) Stropirea cu autocisterna:1 autocisterne 1h 410mp 309ore=31 zile;

126776 mp

d) Compactare cu compactor pe pneuri: 2 compactoare 1h 400 mp 126776 mp 317h= 32 zile;

e) Compactor cu cilindru vibrator cu suprafata lisa: 2 compactoare 1h 400 mp 126776 317h=32 zile;

f)Protejarea stratului de balast stabilizat cu liant rutier Doroport se va face cu un strat de nisip de 2 cm grosime ce va fi imparstiat de 6 muncitori necalificati in 5 zile. Timpul de executie al stratului de balast stabilizat este de 37 de zile.

Infrastructuri Moderne pentru Transporturi Numar Ordine 5 6. Faze determinante, controale de laborator necesare. Controlul calitatii in statia fixa y y y y Verificare dozaj Doroport; Verificare dozaj de apa; Verificarea curbei granulometrice; Verificarea rezistentelor mecanice.

Controlul calitatii in timpul executiei y y y Determinarea umiditatii de compactare prin incercarea Proctor modificat; Determinarea grosimii stratului compactat ; Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutatii volumice n stare uscata; y Determinarea capacitatii portante la nivelul superior al stratului de balast, prin masuratori cu deflectometrul cu prghie.