Sunteți pe pagina 1din 17

Auditul SSM in conformitate cu OHSAS 18001/2008 Cuprins:Generalitati Principii strategiceDomeniul de aplicareReferinte normative. Termeni si definitii.

Prezentarea societatii comerciale Prezentare Sistemul de MSSM Politica n domeniul SSMObiective generaleStructura documentatiei MSSMStructura sistemului de MSSMResponsabilitatea managementuluiCerintele legale si de alta naturaPlanificarea identificarii, evaluarii si controlul riscurilorInstruire, constientizare, competentaControlul documentelorControlul nregistrarilorControlul proceselorMasuri de control si corectareMasuri de protectie pentru cazuri de urgentaNeconformitati. Actiuni corective si preventiveAuditul intern.Analiza efectuata de management PRINCIPII STRATEGICE Elaborarea si implementarea sistemului de management al securitatii sisanatatii in societatea noastra este justificata de urmatoarele considerente: dorinta de a crea un cadru unitar pentru gestionarea activitatilor de SSM; implementarea pri ncipiilor si metodelor de imbunatatire a performantelor deSSM; protejarea salariatilor prin reducerea / eliminarea pericolelor de accidentare si imbolnavire profesionala; limitarea raspunderii civile si penale prin satisfacerea reglementarilor legale referitoare la SSM si a altor cerinte aplicabile; cresterea constiintei angajatilor si a responsabilitatilor fata de sanatatea si securitatea muncii; cresterea increderii clientilor; imbunatatirea practicilor manageriale; imbunatatirea imaginii org anizatiei, prin satisfacerea cerintelor referitoare laSSM;

DOMENIUL DE APLICARE

Acest standard stabileste cerinte pentru un sistem de management alsanatatii si securitatii ocupationale ( OH&S ), cu scopul de a permite unei organizatiisa-si tina sub control propriile riscuri OH&S si sa-si imbunatateasca performanteleOH&S. Standardul nu stabileste criterii specifice pentru performantele OH&S si nicinu contine specificatii detaliate pentru proiectarea unui sistem de management.Acest standard OHSAS este aplicabil societatii noastre deoarece dorim:a) Sa stabilim un sistem de management OH&S pentru a elimina sauminimiza riscurile pentru angajati si alte parti interesate care ar putea fi expuse lapericole OH&S asociate cu activitatile proprii;b) Sa implementam, sa mentinem si sa imbunatatim in mod continuu unsistem de management OH&S;c) Sa ne asiguram de propria conformitate cu politica OH&S declarata;d) Sa realizam conformitatea cu acest standard OHSAS;Toate aceste cerinte din acest standard OHSAS sunt destinate a fi incluse inorice sistem de management OH&S.Acest standard OHSAS trateaza sanatatea si securitatea ocupationala si nuintentioneaza sa trateze alte domenii referitoare la sanatate si securitate, cum ar fi:programe de intretinere a formei fizice/de asigurare a confortului pentru angajati. REFERINTE NORMATIVE.TERMENI SI DEFINITII. REFERINTE NORMATIVE Standardul international - OHSAS 18001:2008 (Occupational Health andSafety Management Systems Specification), varianta acestuia in limba romana din2008 (Sisteme de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale - Specificatie); OHSAS 18002 (Sisteme de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale - Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001);TERMENI SI DEFINITIIPentru scopurile prezentului audit se aplica definitiile din: OHSAS 18001 Prezentarea societatii comerciale PrezentarePentru prezentul proiect am ales o societate avand ca obiect de activitatemetalurgia aluminiului, cod CAEN 2442.Societatea este situata la marginea Bucurestiului in apropierea soselei decentura. Societatea este formata din 3 cladiri separate, si anume o cladire cu douaetaje pentru activitatile de birouri, o cladire de depozitare a produselor finite iar a treiacladire o reprezinta fabrica de productie structurata pe mai multe sectii.Societatea are un numar de 300 de angajati din care 30 reprezintapersonalul administrativ/tesa iar restul de 270 de angajati reprezinta personalul deexecutie ( stivuitoristi, operatori prese, muncitori necalificati, operatori prelucrarimecanice, lacatusi mecanici, mecanici de intretinere si reparatii, electricieni,ambalatori, strungari, sudori, gestionari, vopsitori, macaragii, legatori de sarcina );Fabrica ocupa o arie de cca 25.000 mp, si a fost complet restructurata sidotata cu tehnologiile cele mai moderne si avansate

existente pe piata la ora actuala, este singura fabrica, ce produce radiatoare de 100 mm latime testate la o rezistentade 30 bar, si o rezistenta la explozie de 60 bar, si toate produsele sale sunt certificatesi garantate pentru 10 ani pentru vopsea si eventuale defecte de fabricatie, in asa felincat sa asigure un randament maxim, incredere si durabilitate in timp.Fabrica este structurata in mai multe sectii incepand cu sectia de turnatorie,unde exista trei cuptoare de capacitate mare unde aluminiul este topit la otemperatura ce ajunge la cca 700-800 grade in interiorul cuptoarelor, aluminiul topitse transporta in oale special construite cu ajutorul stivuitoarelor in sectia preselorunde aluminiul lichid se toarna in cuptoarele fiecarei prese. Operatia de turnare subpresiune in matrita cu ajutorul preselor, este o operatie automatizata, dar prezinta unnumar de riscuri datorate agentilor energetici utilizati si a unor operatii auxiliare carese executa in aceasta zona.Dupa accea elementii de radiatoare sunt transportati cu ajutorultranspaletelor manuale in sectia de prelucrari mecanice unde exista 4 astfel de liniide prelucrat.Procesul de munca consta in asamblarea elementilor produsi la sectia prese,cu ajutorul a 4 linii de productie automatizate constand in mai multe etapetehnologice. Elementul de radiator executat prin presofuziune este constituit din douaorificii de un tol si un canal care face legatura intre cele doua orificii, aripi pentrutransmiterea caldurii. Canalele servesc la trecerea fluidului cald in aripi pentrutransmiterea caldurii in mediul extern. Canalul principal, in timpul turnarii ramanedeschis in partea de jos pentru a permite matritei care l-a creat sa iasa din elementulsolidificat.Prima etapa tehnologica o constituie sudura si consta in: inchiderea canaluluiprin intermediul masinilor electrice de sudat, care prin electroscanteie sudeaza undop de aluminiu.In etapa urmatoare elementul trece printr-un ciclu de transport si prelucrareautomata. Dupa sudarea dopului pe element arcul electric este intrerupt, menghinelese deblocheaza si banda transportoare se pune din nou in miscare. Elementul treceapoi pe o alta banda care il trece printr-o masina care are rolul de a slefui si lustrielementul semiprelucrat. Aceasta masina este formata din benzi si perii abrazive cugranulometrie variabila, pentru selfuirea diferitelor zone ale elementului, aceste benzide slefuit si lustruit sunt puse in miscarea de rotatie cu ajutorul unor motoareelectrice.In urmatoarea etapa elementul este dirijat catre grupul automatic unde se vorefectua operatiunile de filetare, frezare si asamblare a elementilor, devenind astfelbaterii, compuse din mai multi elementi ( in functie de comanda ). Receptia baterieise executa la o masina de proba, unde bateriile sunt supuse la o presiune de 7,2 barisi sunt scufundate in apa pentru a vedea daca sunt defecte. Bateriile care trec deaceasta proba sunt stivuite, urmand sa fie transportate la sectia vopsitorie.Bateriile cu defecte sunt demontate, inlocuiti elementii cu probleme in cadrulatelierului reparatii.Sudarea, slefuirea, filetarea precum si asamblarea elementilor se fac intr-ocamera antifonica a liniei de productie dotata cu sisteme de protectie ( in cazuldeschiderii usii camerei antifonice intreaga linie

de productie se opreste automat,astfel lucratorul neputand intervenii in timpul functionarii ).Radiatoarele sunt transportate mai departe cu ajutorul transpaletelormanuale in sectia vopsitorie.Operatia de vopsire este o operatie in cea mai mare parte automatizata

Operatia de vopsire se desfasuara in doua faze principale: prima faza oreprezinta pre-tratarea radiatorului care se realizeaza prin pre-degresare, degresare,spalare prin scufundare, mordanare, spalare prin scufundare, fluorozirconare sisplare cu apa demineralizata; a doua faza o reprezinta vopsirea in anaforeza sivopsirea prin pulverizare care se realizeaza prin vopsirea prin anaforeza, vopsireaprin pulverizare, trecerea prin cuptorul de coacere a pulberei si in final descarcarealiniei.Dupa vopsirea radiatoarelor, acestea sunt transportate cu transpaletemanuale in sectia de ambalare pentru a fi ambalate cu ajutorul liniilor speciale deambalat. Sistemul de MSSMPOLITICA IN DOMENIUL SSM Organizatia noastra s-a angajat sa creeze cadrul organizatoric, sa asigureresursele necesare pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua asistemului de management al SSM.Ne asumam responsabilitatea de a respecta toate reglementarile siprevederile legale in vigoare din domeniul protectiei muncii.Desfasurarea activitatii profesionale intr-un mediu de lucru care sa nupericliteze securitatea sau sanatatea personalului muncitor reprezinta o prioritate afirmei, in acest scop se respecta principiile de identificare, evaluare, evitare, sicombatere a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala asociate activitatilordin cadrul firmei.De asemenea, ne declaram disponibilitatea fata de partile interesate dininteriorul sau din afara organizatiei de a informa asupra performantei obtinute desocietate in domeniul securitatii si sanatatii ocupationale.Intrucat dezvoltarea si mentinerea sistemului de MSSM este oresponsabilitate fundamentala a managementului firmei, a fost numit un reprezentantal managementului pe probleme de securitate si sanatate in munca curesponsabilitatea si autoritatea de a impune si urmari aplicarea in practica a politiciideclarate in domeniul securitatii si sanatatii ocupationale. OBIECTIVE GENERALE In conformitate cu politica declarata, obiectivele generale sistemului deMSSM sunt: previnirea si reducerea la minim a riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale precum si reducerea consecintelor acestora; adaptarea permanenta a activitatatii productive la factorul uman; asigurarea perfectionarii personalului si asigurarea conditiilor pentru

imbunatatirea continua a nivelului de pregatire profesionala a acestuia; asigurarea imbunatatirii capacitatii manageriale, prin adaptarea cerintelorlegislatiei in vigoare si prin imbunatatirea sistemului informational si al comunicatiei; asigurarea cadrului organizatoric necesar si resurselor adecvate pentru investitii astfel incat sa se asigure o crestere continua a calitatii activitatilor de SSM; implementarea si mentinerea un sistem de management pentru sanatatea si securitatea muncii in concordanta cu cerintele standardului de referinta. In baza obiectivelor generale, compartimentele implicate in activitaticare pot avea impact asupra SSM stabilesc obiective specifice masurabile.

STRUCTURA DOCUMENTATIEI MSSM Acest capitol descrie structura documentatiei de sistemului de MSSM,responsabilitatile si procedeele pentru elaborarea acesteia, astfel incat, prin aplicareaei, sa se asigure prevenirea accidentelor, incidentelor si a imbolnavirilor profesionale.In acest sens: Au fost identificate cerintele din standard care sunt aplicabile la nivelul companiei; S -au identificat activitatile care necesita procese si proceduri documentate; S -a asigurat ca toate compartimentele pregatesc instructiuni de lucruamanuntite privind activitatile care implica riscuri pentru sanatatea sau securitateaangajatilor; A fost elaborat un manual de SSM pentru consemnarea politicii firmei,organizarea functiilor legate de SSM si a principalelor procese pentru managementulsecuritatii si sanatatii ocupationale; S -a pus in functiune un mecanism pentru urmarirea implementariisistemului de MSSM si a procedurilor pentru luarea de masuri preventive si corective,astfel ca sistemul sa devina eficient. STRUCTURA SISTEMULUI DE MSSM Responsabilitatea ultima pentru securitatea si sanatatea muncii apartine topmanagementului. Acesta desemneaza un reprezentant cu o raspundere specialapentru asigurarea implementarii si mentinerii sistemului de MSSM, in toatecompartimentele si activitatile organizatiei.Prin Regulamentul de Organizare si Functionare, organigrama organizatiei,fisele de post ale salariatilor, s-au stabilit structurile organizatorice, competentele siresponsabilitatile specifice pe linie de asigurare a SSM pentru intregul personalangajat.Conducatorii compartimentelor

operationale si functionale implicati inactivitati cu impact asupra securitatii si sanatatii angajatilor proprii sau ai altor partiinteresate, efectueaza sistematic inspectii/controale la locurile de munca, verificandmodul cum sunt asigurate conditiile de SSM si cum sunt respectate masurile deprevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale. In urma controalelor efectuate,fiecare conducator stabileste masurile ce se impun pentru inlaturarea deficientelorconstatate si pentru prevenirea accidentelor si/sau imbolnavirilor profesionale. Pentrumasurile dispuse sunt stabilite responsabilitati si termene de rezolvare precum simodalitati pentru urmarire si raportare. CERINTELE LEGALE SI DE ALTA NATURA Toate activitatile in cadrul organizatiei sunt afectate de prevederile legale invigoare si de alte prevederi.Acestea vor fi comunicate personalului relevant, in scopul de a promovaconstientizarea si intelegerea raspunderilor legale.Cerintele legale si de alta natura privitoare la securitatea si sanatatea munciisunt identificate din: reglementari legale (legi, ordonante, hotarari de guvern, ordine aleadministratiei de stat, etc.); autorizatiile de functionare din punct de vedere al SSM ; avizele si autorizarile PSI ; standarde nationale, europene, etc. conventiile de lucru in comun pentru executarea lucrarilor de c onstructii; proiecte, contracte, cerinte ale partilor interesate ; reglementari organizatorice interne (ROF, ROI), coduri de buna practica ;Obligatiile ce revin organizatiei in domeniul sanatatii si securitatii muncii suntcomunicate tuturor compartimentelor functionale / operationale care conduc saudesfasoara activitati cu impact asupra sanatatii si securitatii muncii.Fiecare compartiment functional / operational care are implicatii in domeniulSSM are intocmita si tine la zi lista cu prevederile legale in vigoare referitoare lasanatatea si securitatea muncii.Inainte de inceperea lucrarilor, subunitatea care executa lucrarea identificaimpreuna cu beneficiarul cerintele SSM (restrictii, avize, acorduri, accese, folosireautilitatilor). PLANIFICAREA IDENTIFICARII, EVALUARII SI CONTROLULRISCURILORIdentificarea riscurilor Identificarea riscurilor posibile de accidentare si / sau imbolnavireprofesionala se efectueaza:

in faza de ofertare, prin verificarea documentatiei de oferta (daca acest lucru este cerut in mod expres de client ); in faza premergatoare inceperii executiei, prin verificarea documentatiei de executie si a modului de intocmire a planului SSM al proiectului (lucrarii); la schimbarea unor specificatii tehnice, tehnologii de execu tie si / sau aconditiilor mediului de munca; la schimbarea / aparitia de noi cerinte legale si / sau de alta natura; dupa aparitia unor evenimente in domeniul SSM, care au avut drept consecinta producerea de accidente (sau ar fi putut conduce la producerea deaccidente).Pentru aspectele de mai sus sunt avute in vedere cerintele legale (legi,hotarari de guvern, ordonante, norme si reglementari in domeniu, etc.) si cerinte dealta natura (specificatii de SSM din proiecte, cerinte de SSM din contracte, cerintestabilite prin conventii pentru lucru in comun, cerinte ale partilor interesate etc.). INSTRUIRE, CONSTIENTIZARE, COMPETENTA In vederea cresterii gradului de competenta al personalului in domeniulsecuritatii si sanatatii muncii se identifica anual necesitatile de instruire si in acestscop se organizeaza: instruiri interne (instructaje) periodice cu intreg personalul, in conformitate cu HG 1425/2006 modificata si completate cu HG 955/2010, IPSSM, normele siinstructiunile de lucru specifice, aplicabile la activitatea fiecarui compartiment in parte instruiri externe (perfectionari) ale personalului cu atributii directe de SSM precum si a personalului de conducere, prin cursuri organizate de MMSSF, sau decatre persoane fizice sau juridice abilitatea de acestea.Prin instruire, trebuie sa se asigure conditiile ca angajatii care lucreaza lafiecare nivel relevant sa fie constienti de: importanta de a respecta politica si procedurile de securitate si sanatate amuncii si prevederile sistemului de organizare a securitatii si sanatatii muncii; consecintele, curente sau potentiale, ale activitatii lor productive asupra securitatii si sanatatii muncii si beneficiile pe care le aduce protectia muncii in privintaimbunatatirii performantelor personale; rolurile si raspunderile lor in realizarea conformitatii cu politica si procedurile de securitate si sanatate a muncii si cu prevederile sistemului de organizare aacesteia, cuprinzand interventia de urgenta si cerintele de reactie imediata; consecin tele potentiale al nerespectarii procedurilor specifice defunctionare.

CONTROLUL DOCUMENTELOR Politica specificaOrganizatia recunoaste necesitatea de a mentine un set adecvat, complet siactualizat de schite, documente si/sau specificatii in legatura cu standardul OHSAS18001 cerinta 4.4.5., inclusiv documente extern.Managerul SSM a stabilit lista principalelor documente, care identificastatutul revizuit curent al acestora, in vederea indepartarii folosirii la intamplare adocumentelor.Compania a stabilit si va mentine o procedura de control a documentelorpentru a se asigura ca: Problemele juste din documentatia relevanta sunt puse in locurile corespunzatoare (acolo unde sunt necesare) de catre personalul adecvat; Copiile invechite/scoase din uz au fost inlocuite/distruse; Schimbarile si modificarile din documente sunt revizuite si aprobate de acelasi personal sau departamente care au realizat analiza si aprobarea originalelor,in afara cazului in care se desemneaza alte persoane; Toate doc umentele sunt controlate in cadrul procedurilor de control aldocumentelor, incluzand o lista principala cu documentele, iar cele care trebuiescschimbate sunt reorientate dupa un numar practic de schimbari pentru a se evitamunca in plus.Domeniu de aplicareAceasta procedura documentata se refera la: proiectarea, analiza, aprobare si amendarea documentelor, precum si controlul documentelor si informatiilor necesare si adecvate, in scopul de a asiguraca personalul cunoaste existenta si disponibilitatea documentelor ce le guverneaz sarcinile; documentele si datele in legatura cu cerintele OHSAS 18001, indiferent de tipul de suport, care poate fi copie pe hartie, mediu electronic sau mixt; documentele si datele proprii sau de provenienta externa. ResponsabilitatiManagerul SSM este responsabil pentru continutul prezentului procedeudocumentat si pentru a se asigura ca acesta este respectat.Actiuni si metodePentru atingerea obiectivului acestui procedeu documentat se desfasoaraurmatoarele activitati:

identificarea documentelor si datelor; completarea documentelor si datelor;elaborare lista de referinta documente de sistem calitate; elaborarea documentelor si datelor;

analiza, aprobarea si emiterea documentelor si datelor; controlul edit iei, difuzarii si revizuirii (prevenirea utilizarii de documentenevalabile); retragere documente nevalabile si/sau perimate din toate punctele de difuzare/utilizare.Toate documentele sunt revazute, in functie de importanta problemelor, demanagerul SSM, care este responsabil cu asigurarea existentei si repartizarii la loculpotrivit a urmatoarelor: Revizuirea si aprobarea documentelor de personalul autorizat inainte de distribuire si folosire; Asigurarea semnaturilor de revizuire/aprobare si un mijl oc de indicare anivelului de revizuire a documentului; Numerotarea si numirea documentelor si copiilor conform unui domeniu de utilizare; Un registru pentru indicarea numarului documentului / copiei si numele si localizarea tuturor detinatorilor documentelor controlate; Disponibilitatea problemelor relevante din cadrul documentelor adecvate acolo unde indeplinesc operatiuni esentiale pentru functionalitatea sistemului SSM; Marcarea adecvata a documentelor folosite pentru planificare sau scopuri similare ce nu au primit aprobarea finala, utilizand insemne de tipul "NU FOLOSITI"sau ceva similar; Revizuirea problemelor din documentele invechite; inlocuirea documentelor invechite.InregistrariO copie a documetelor, incluzand fisele proiectelor si rapoartele de analiza,se indosariaza si se introduce in baza de date. Registrul documentelor, in care seevidentiaza editia si difuzarea, se pastreaza la reprezentantul managementului pentru SSM si in memoria electronic (pentru a se vede in orice moment care editieeste in vigoare). CONTROLUL INREGISTRARILOR Politica specificaTinerea sub control a inregistrarilor privind SSM trebuie realizata inconformitate cu procedee documentate, astfel incat sa se asigure dovezile pentrudemonstrarea conformitatii cu normele si reglementarile in vigoare privind protectiamuncii.Domeniu de aplicareAceasta procedura calitate documentata se refera la stabilirea si mentinereaprocedurilor pentru identificarea, colectionarea, aranjarea, indosarierea, depozitareasi pastrarea inregistrarilor de SSM, in toate domeniile de activitate dincompartimentele implicate in sistemul SSM. Aceste inregistrari dau o asigurareviitoare a faptului ca activitatile desfasurate in cadrul organizatiei in cont de

sanatatea si securitatea angajatilor, in concordanta cu procedurile corecte si casistemul de MSSM opereaza eficace.ResponsabilitatiResponsabilul pentru continutul prezentului procedeu documentat si pentruasigurarea ca acesta este respectat este reprezentantul managementului pentruSSM.Actiuni si metodePentru atingerea obiectivului acestui procedeu documentat se desfasoaraactivitatile de colectionare, depozitare, indosariere, aranjare, cuprinzand in principal: Sistemul SSM indica inregistrarile ce trebuie efectuate; Inre gistrarile sunt completate adecvat si sunt usor de regasit; Inregistrarile demonstreaza nivelurile de calitate obtinute; Sunt mentinute conditii adecvate de arhivare a inregistrarilor pentru prevenirea deteriorarii acestora; Sunt specificate perioade le de mentinere a diferitelor tipuri de inregistrari; Exista proceduri pentru eliminarea inregistrarilor la sfarsitul perioadelor de arhivare.Inregistrarile de SSM reprezinta dovada functionarii continue a sistemului demanagement de SSM si cuprind: R esponsabilitatea managementului; Manualul SSM; Controlul documentelor si datelor; Auditurile Sistemului SSM; Arhivarea documentelor; Controlul inregistrarilor; Autorizari din punct de vedere al S.S.M; Evidenta accidentelor cu ITM si a imbolna virilor profesionale; Evidenta accidentelor mortale, colective si cu invaliditate; Locurile de munca cu conditii grele, nocive si vatamatoare;

Conventiile de lucru in comun; Planul de cheltuieli in vederea realizarii masurilor de SSM; Examinarile periodice pe linie de SSM; Instructajele pe linie de SSM; Controalele pe linie de SSM; Rapoartele de activitate pe linie de SSM; Formele de specializare si perfectionare ale personalului ce activeaza in domeniul SSM;Inregistrarile calitatii sunt efectuate de responsabilii compartimentelorimplicate in sistemul de SSM si pastrate astfel incat sa se previna deteriorarea saupierderea lor; sunt tinute minimum 3 ani. CONTROLUL PROCESELOR Procesele (activitatile) in derulare, organizarea locurilor de munca din punctde vedere al SSM, asigurarea dotarilor si resurselor necesare, inclusiv efectuareacontroalelor, inspectiilor si verificarilor de procese/produse/echipamente mentionateanterior, se tin sub control prin intocmirea si urmarirea realizarii planurilor de SSM peproiecte (lucrari) Prin planurile de SSM sunt definite conditiile, masurile tehnicoorganizatorice,responsabilitatile ce revin angajatilor - executanti, conducatori si controlori pentruasigurarea executiei lucrarii in conditii de securitate si sanatate, cu respectareareglementarilor legale de SSM.Planurile de SSM cuprind capitole si elemente importante referitoare la: Documentatia tehnica si cerintele legale aplicabile; Descrierea lucrarilor principale; Responsabilitati privin d organizarea executiei; Responsabilitati privind organizarea si verificarea cerintelor SSM; Lucrul cu subcontractantii -conventii pentru lucrul in comun; Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor;

Asigurarea dotarii cu ET, EIP, si a altor do tari; Verificari periodice ale echipamentelor; Calificarea personalului -atestari, autorizatii; Instruirea personalului; Planificarea, efectuarea si urmarirea controalelor/inspectiilor; Cercetarea, comunicarea, raportarea, inregistrarea evenimentelor; Actiuni in situatii de urgenta; Controlul medical al angajatilor; Conditii de munca si asigurarea materialelor igienico -sanitare; acordareaprimului ajutor; Evacuarea deseurilor; Protectia mediului; Controlul documentelor; Cont rolul inregistrarilor.Pentru procesele/activitatile in derulare trebuie elaborate instructiuni specificesi instructiuni proprii de SSM, prin care sunt documentate si controlate din punctul devedere al securitatii si sanatatii muncii masurile ce se iau pentru prevenireaaccidentelor si/sau imbolnavirilor profesionale. MASURI DE CONTROL SI CORECTARE Urmarirea realizarii masurilor cuprinse in programele de sanatate sisecuritate a muncii se face folosind indicatori de performanta manageriala siindicatori de performanta operationala.Indicatori de performanta manageriala (masurare proactiva) pentru: evaluarea gradului de implementare a politicii si programelor de SSM; evaluarea conformitatii sistemului cu cerintele si reglementarile existente; evalua

rea performantelor economice.Indicatori de performanta operationala (masurare reactiva) pentru: evaluarea consumurilor de materiale specifice; evaluarea activitatii de aprovizionare; evaluarea calitatii instalatiilor, echipamentelor de protectie, a utilajelor,mijloacelor de transport; evaluarea eficientei activitatii de SSM (indicii de frecventa ai accidentelor si ai imbolnavirilor profesionale; indicii de gravitate ai accidentelor si ai imbolnavirilorprofesionale).Modalitatile de monitorizare a functionarii sistemului de management al SSMconstau in: inspectii /controale pe linie de SSM; verificari prin audituri; evaluari pe baza de chestionare; alte metode specifice. MASURI DE PROTECTIE PENTRU CAZURI DE URGENTA Planurile pentru situatii de urgenta stabilesc actiunile ce trebuie intreprinseatunci cand apar situatii de urgenta si cuprind urmatoarele: Identificarea accidentelor potentiale si a situatiilor de urgenta potentiale; Identificarea si localizarea materialelor periculo ase si actiunea de urgentanecesara; Existenta si accesibilitatea informatiilor necesare pe perioada situatiei de urgenta; Raspunderea, imputernicirile si indatoririle personalului cu roluri specifice pe perioada situatiilor de urgenta, inclusiv acele actiuni care trebuie desfasurate depersonal extern care se afla la locul unei stari de urgenta; Protejarea documentelor si a echipamentelor esentiale; Interfata cu servicii externe de interventie pentru cazuri de urgenta; Implicarea institutiilor ex terne in planificarea pentru situatii de urgenta siinterventii; Comunicarea cu organismele legale;

Comunicarea cu vecinii si cu publicul. Conform legislatiei sunt intocmite planuri pentru urmatoarele situatii: planuri de aparare impotriva dezastrelo r; planuri de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice; planuri de interventie in caz de incendiu; planuri de masuri speciale pentru perioade cu risc mare de incendiu; planu ri de lichidare a avariilor.Tinerea sub control a riscurilor de accidentare , imbolnavire a salariatilor seobtine prin masuri de prevenire stabilite in urma evaluarilor, la fiecare loc de munca,si prin instructiuni de avertizare, afisate la locurile de munca periculoase.Modul de intocmire a planurilor de prevenire si rezolvare a situatiilor deurgenta este descris in proceduri documentate. NECONFORMITATI. ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE. In organizatie exista proceduri documentate pentru identificarea, raportareasi investigarea accidentelor, incidentelor, imbolnavirilor profesionale si cazurilor deneconformitate.Scopul acestora este de a preveni aparitia pe viitor a respectivei situatii prinidentificarea si eliminarea cauzelor determinante, contribuind la imbunatatireasistemului de management al SSM.Domeniul de aplicare este reprezentat de identificarea, documentarea,evaluarea, izolarea, tratarea produselor neconforme depistate in orice etapa / faza aprocesului tehnologic si instiintarea functiilor implicate.Responsabilul pentru neconformitati este reprezentatul managementuluipentru SSM, precum si responsabilii de SSM ale sectiilor si compartimentelor, careraspund pentru continutul prezentului procedeu documentat si pentru a se asigura caacesta este respectat

Neconformitatile sunt identificate prin: inspectii periodice efectuate de personalul propriu inspectii ale autoritatilor de protectia muncii reclamatii ale partilor interesate

audit Accidentele, evenimentele si imbolnavirile profesionale, indiferent degravitatea lor se cerceteaza conform normelor de aplicare a legii securitatii sisanatatii in munca ( Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca) si aprocedurilor proprii.Pentru neconformitatile depistate se stabilesc actiuni corective / preventivepentru eliminarea cauzelor identificate si pentru prevenirea aparitiei unor alteneconformitati similare. Neconformitatile, actiunile corective / preventive suntinregistrate si tinute sub control de catre persoanele cu responsabilitate insolutionarea lor.Conducerea este informata si analizeaza neconformitatile semnalate, pentrua se asigura ca actiunile corective / preventive sunt implementate si urmarite si caacestea sunt eficiente. In urma sedintelor efectuate de conducere se stabilesc actiunipreventive cu termene si responsabilitati de rezolvare.In urma cercetarii accidentelor sau evenimentelor se intocmeste un programde masuri de prevenire a altor situatii similare, care se difuzeaza pentru analiza,stabilire masuri proprii conditiilor de lucru si prelucrare cu personalul implicat siinteresat.InregistrariSchimbarile rezultate din actiunile corective / preventive dispuse suntinregistrate in procedurile documentate ale sistemului de management al SSM.Descrierea actiunilor corective si preventive stabilite si efectuate se va indosaria siintroduce in baza de date, pastrandu-se minimum 3 ani. AUDIT INTERNPolitica specifica Planificarea si tinerea sub control a auditurilor interne de SSM se realizeazapentru a asigura ca procedurile din cadrul sistemului SSM sunt corecte si aplicateeficace. Toate compartimentele vor fi revizuite cel putin o data pe an. Anumiteactivitati, considerate mai importante, vor fi judecate mai des. Domeniu de aplicare Aceasta procedura documentata se refera la planificarea auditurilor interneale calitatii, selectarea auditorilor, pregatirea si derularea auditurilor, elaborarearapoartelor de audit si activitatile auditurilor de urmarire. Responsabilitati Responsabilul cu asigurarea SSM pentru cerinta 4.5.4. din OHSAS 18001este reprezentantul managementului pentru SSM, care raspunde pentru continutulprezentului procedeu documentat si pentru asigurarea ca acesta este respectat. Actiuni si metode Pentru atingerea obiectivului acestui procedeu documentat se desfasoaraurmatoarele activitati:

Programarea de audituri interne (numire auditor sef, stabilire echipa de audit, pregatire audit); se efectueaza auditurile interne in conformitate cu programele stabilite; sunt disponibile proceduri detaliate si chestionare pentru orientareaauditorilor; sunt discutate rapoartele auditurilor cu grupurile examinate inainte de finalizare; sunt prezentate rapoartele auditurilor la conducere pentru analiza si informare; sunt pl anificate intr-o perioada de timp bine definita, actiunile corectiveatunci cand se observa deficiente; se intreprind masuri ulterioare pentru a avea siguranta ca actiunile corective au fost eficiente.Inregistrarile calitatii sunt efectaute de responsabilii compartimentelorimplicate in sistemul calitate si pastrate de compartimentul / managerul calitate astfelincat sa se previna deteriorarea sau pierderea lor; sunt tinute minimum 3 ani;. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Conducerea societatii analizeaza functionarea sistemului de management asecuritatii si sanatatii muncii pentru a stabili daca acesta este implementat sicorespunde pentru realizarea politicii si obiectivelor declarate.Aceasta analiza se desfasoara anual sau mai des, conform programuluistabilit, la diferitele nivele ierarhice, si are ca scop: evalueze strategia globala a sistemului si daca aceasta corespunde obiectivelor prevazute ; evalueze capacitatea sistemului de a raspunde nevoilor globale ale organizatiei si tuturor partilorinteresate, inclusiv ale salariatilor si autoritatilor din domeniul reglementat ; evalueze necesitatea modificarii sistemului, inclusiv a politicii si obiectivelor de SSM ; identifice masurile necesare pentru remedierea la timp a deficientelor ,inclusiv adaptarea structurii organizatorice; furnizeze indicatii pentru stabilirea prioritatilor in vederea imbunatatirii continue a activitatii in domeniul SSM; evalueze progresul inregistrat in realizarea obiectivelor, a masurilor corective; eva lueze eficacitatea masurilor stabilite la analizele precedente.Imbunatatirea sistemului de management al SSM se apreciaza prinrezultatele, observatiile facute

cu ocazia auditurilor, controalelor; masurareaperformantei cu ajutorul indicatorilor de performanta, situatia evenimentelor SSM,alocarea adecvata a resurselor financiare, umane, materiale.Concluziile, masurile, hotararile stabilite in urma analizei efectuate demanagement sunt comunicate tuturor celor implicati in rezolvarea lor, precum sisalariatilor si reprezentantilor salariatilor.