Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. CONSTRUCT MODERN S.A.

RAPORT DE NECONFORMITATE
Strada Daicoviciu, nr 15, Cluj-Napoca
nr.23 din 10/05/2018

1. Denumirea Hala materiale de construcții cu


produsului/lucrării/procesului/activităţii: amplasamentul în comuna Jucu

2. Clientul/ furnizorul:
Numărul comenzii/ contractului:15/02/03/2018

3. Locul de identificare: interiorul halei Data:10/05/2018

4. Descrierea neconformităţii şi cauzele care au generat-o:


Aparate de iluminat
Nu au fost respectate :
- locul şi suportul de amplasare;
- distanţele faţă de elementele de construcţie;
- distanţele faţă de sursele de apă, gaz;
- accesibilitate la manevre de exploatare şi întreţinere.
Cauzele care au generat neconformitatea : nerespectarea proiectului tehnic
5. Persoana care a identificat neconformitatea:

Funcţia Numele şi prenumele Semnătura Data


Raicu Daniela 10/05/2018
RTE
6. Modul de tratare propus: Descrierea corecţiei:
Aducerea aparatelor de iluminat la pozitiile din proiectul
acceptat prin derogare ethnic.
 reparat
remediat
reprelucrat/rebutat/reclasat

returnat la furnizor

7. Persoana care a propus modul de tratare:

Funcţia: Numele si prenumele: Semnatura


Data:
RTE Raicu Daniela
10/05/2018
8. Comisia de analiza va fi compusa din: Director General
1. RTE: Raicu Daniela
2. CTC: Bob Angela
3. PM: Tat Marius
4. RC: Stroia Madalina Data şi semnătura
5. Maistru: Vasile Ioan
10/05/2018

F--032R5
9. Solutiile tehnice de remediere propuse de comisie:
- locul, suportul, de amplasare şi accesibilitate la
manevrare: vizual;
- distantele: prin măsurare directă
- nu se admit:
- abateri de la distanţele stabilite în proiect faţă de
conductele de apă, gaz;
- poziţii care să nu permită acces uşor la manevrare în
exploatare şi întreţinere;
- alt grad de protecţie decât cel specificat în proiect;
- se admite o toleranţă ± 10 % la valoarea distanţelor, în
cazul în care nu este indicată în proiect, dacă aceasta nu
contravine altor interdicţii din I 7.

Funcţia: Numele: Semnătura: Data:


RTE Raicu Daniela 10/05/2018
10. Persoana desemnată pentru rezolvarea RNC-ului:
Funcţia: Numele: Semnătura: Data:
RTE Raicu Daniela 10/05/2018

11. Constatarea soluţionării:


D Funcţia: Numele: Semnătura: Data:
A RTE Raicu Daniela 10/05/2018
N
U
12. Evaluarea costurilor remedierilor:

S.C. CONSTRUCT MODERN S.A.: Valoarea: 240,00 lei

Intocmit: Numele şi prenumele Semnătura Data


deviz Voicu Raluca 10/05/2018
13. Persoanele responsabile de crearea prejudiciului: Resurse umane
Vasile Ioan
Oficiul juridic
(vizat pentru
legalitate)

Data şi semnătura
14. Masuri propuse pentru recuperarea prejudiciului:
Se pravad ore suplimentare in vederea recuperarii prejudiciului de Director General
catre persoanele responsabile pentru crearea acestuia .

Data şi semnătura

F--032R5

S-ar putea să vă placă și