Sunteți pe pagina 1din 46

PROGRAMUL DE MANAGEMENT AL CALITII

LUCRAREA: Cresterea serviciilor medicale prin Extinderea Spitalului Valenii de Munte

LOCATIA: Teritoriul administrativ al orasului Valenii de Munte

ELABORAT:
RMI

AVIZAT:
Director General Stramaturaru Decebal

Nume: Semntu r:

Anghel Marius

Pagin 1 din 46

Dat

23.04.2012

23.04.2012

1. OBIECTUL, SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE A PLANULUI MANAGEMENT AL CALITATII

DE

Prezentul Plan al calitatii descrie cerintele si masurile adoptate de societatea comerciala SC D&I PRODCONSTRUCT SRL pentru asigurarea calitatii lucrarilor de executie a obiectivului: Cresterea serviciilor medicale prin extinderea Spitalului Valenii de Munte. Planul Munte de Management al Calitatii prezinta capacitatile si disponibilitatile care pot fi dezvoltate de catre sociatate, pentru a realiza produse si pentru a presta servicii conforme cu cerintele clientului, cu prevederile si legislatia in vigoare la nivel republican, specifice profilului de activitate declarat si autorizat. Planul de Management al Calitatii constituie cerinte obligatorii pentru intreaga societate, pentru fiecare compartiment din cadrul societati si pentru fiecare angajat. Totodata, Planul de Management al Calitatii contribuie la consolidarea increderii clientului, ca pe parcursul tuturor activitatilor desfasurate, societatea respecta cerintele specificate in contractele perfectate si cerintele aplicabile specificului activitatilor desfasurate/prestate. Prezentul Plan al calitatii este elaborat si difuzat cu scopul de:

a documenta politica si obiectivele societatii privind calitatea ; a documenta sistemul calitatii ; a mentine sub control procesele care influenteaza calitatea ;

Planul de Management al Calitatii contine referiri relevante privind asigurarea conformitatii executiei cu cerintele beneficiarului, rezolvarea interfetelor societate - client, societate subcontractanti / furnizori. Prezentul Plan al Calitatii este aplicabil tuturor compartimentelor din cadrul societatii SC D&I PRODCONSTRUCT SRL implicata in realizarea lucrarilor, in calitate de constructor / executant direct. Acest document este aplicabil tuturor comenzilor / contractelor asumate de catre societate in realizarea proiectului.

2. PARTILE IMPLICATE IN REALIZAREA LUCRARII


AUTORITATEA CONTRACTANT Orasul Valenii de Munte (Primaria Valenii de Munte) MANAGER DE PROIECT: ............................... PROIECTANT: Adres: ........................... Tel.: .........../ Fax: ............. ... Adres: .. Tel.: . Fax: ............. VERIFICATOR PROIECT:
Pagin 2 din 46

Adres: Str. Berevoiesti, nr. Tel.: 0244280816 3A, Valenii de Munte Fax: 0244280631

............................... ANTREPRENOR GENERAL:

Adres: ........................... Tel.: .........../ Fax: ............. ...

D&I Adres: Bd. Iuliu Maniu, nr. Tel.: 021/335.95.00 107, bl. D, sc. 3, ap. 58, Fax: 021/335.95.02 PRODCONSTRUCT SRL sector 6, Bucuresti SC

3. OBIECTIVELE Principalele obiective sunt urmtoarele: Satisfacerea nevoilor i ateptrilor clientului i atingerea unui nivel nalt al satisfaciei clientului; Organizarea i conducerea activitilor respectnd prevederile legale i de reglementare; Demonstrarea modului n care cerinele asigurrii calitii pentru realizarea obiectivului sunt atinse; Demonstrarea modului eficace de desfurare al activitilor prin procese care se mbuntesc permanent. DOCUMENTE DE REFERIN LISTA STANDARDELOR SI PRESCRIPTIILOR TEHNICE DE APLICAT

4.

Prezentul document este ntocmit pe baza urmtoarelor documente: Legea 10/1995 Privind calitatea n construcii Lege 50/1991+ Autorizarea construciilor completari Legea 137 / 1995 Legea protectiei mediului Legea 107 / 1996 Legea apelor Legea 319 / 2006 Legea protectiei muncii H.G. 766/1997 Conducerea i asigurarea calitii n construcii H.G. 272/1994 Regulament privind controlul de stat n construcii H.G. 622/2004 Privind stabilirea condiiilor de ntroducere pe pia a produselor pentru construcii HGR 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ; HGR 925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor ; C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente HG.925 / 1995 Regulament de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor i execuiei lucrrilor i a construciilor HG 472 / 2000 privind unele msuri de protecie a calitii resurselor de ap Ord.MLPTL Regulament privind protecia i igiena muncii n construcii 9N/15.03.1995
Pagin 3 din 46

Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton , beton armat i beton precomprimat. C 56/85 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente SR EN ISO 9001: 2008 Sisteme de management al calitii - Cerine SR EN ISO 9000/2006 anuleaz i nlocuiete ISO 8402/1995 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular. SR EN ISO 9002/1995 Sistemul calitatii. Model pentru asigurarea calitatii in productie, montaj si service. SR EN ISO 9004/2001 Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor. SR ISO 10005/2007 Sisteme de management al calittii. Linii directoare pentru planurile calittii SR ISO 10013/2003 Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii. ISO 10005: 2005 Sistem de Management al Calitii Ghid pentru planurile calitii ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu - Cerinte ISO 14004 Sisteme de management de mediu Linii directoare pentru elaborarea si implemetarea sistemului ISO 14050 Sisteme de management de mediu Definitii termeni fundamentali referitori la managementul de mediu Procedurile SMI Proceduri Documentate de sistem, Proceduri operaionale, Proceduri tehnice de execuie Hotrrea Guvernului pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare nr. 188 / 2002 n mediul acvatic a apelor uzate NORME TEHNICE / privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate 28.02. 02 oreneti, NTPA-011 Normativ privind condiiile de evacuare a apelor uzate n reelele de canalizare ale localitilor i direct n staiile de epurare, NTPA-002/2002 Normativ C 1684 Normativ cu privire la indeplinirea lucrarilor de constructii si utilizarea echipamentului aferent in timpul sezonului rece. O MAPPM 1097 / 1997 Normele tehnice de epurare biologic n staiile de epurare i ghidul de stabilire a programelor de recoltare i analizare a probelor i metodologia de prevalare a probelor de ape uzate sunt aprobate prin Ordinul Ministerului Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului nr. 1097 din 17 decembrie 1997, publicat n Monitorul Oficial nr. 47 din 3 februarie 1998 O MAPM 325 / 2001 privind aprobarea Instruciunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 472/2000 privind unele msuri de protecie a calitii resurselor de ap - NTPA 012 i pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 242/1990 Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti Fia de Date a Achiziiei, Caietele de Sarcini, Specificaii Generale, NE 012 99
Pagin 4 din 46

Specificaii Tehnice Sistemul de Management Integrat al S.C. D&I PRODCONSTRUCT S.R.L. Reglementari tehnice in vigoare in domeniu Reglementri tehnice privind calculul construciilor i elementelor de construcii Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de terasamente Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea fundaiilor Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de beton, beton armat i beton precomprimat Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de zidrie i perei Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de izolaii Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor de protecie a construciilor i instalaiilor contra agenilor Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor geodezice, topografice, fotometrice i cadastrale Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea construciilor hidrotehnice, amenajrilor i regularizrilor de ruri Reglementri tehnice privind proiectarea i executarea organizrii lucrrilor de construcii-montaj Reglementri tehnice privind verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii Reglementri tehnice privind lucrrile de reparaii, ntreinere i postutilizare a construciilor Reglementri tehnice privind folosirea i repararea utilajelor pentru construciimontaj Reglementri tehnice privind cerinele stabilite prin Legea nr. 10/1995 Reglementri tehnice privind executarea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii 5. LEGENDA M.L.P.A.T. M.L.P.T.L. M.T.C.T. M.D.L.P.L. M.D.R.L. M. Of., p. I B.C. B.T.R. I.C.C.P.D.C . I.N.C.E.R.C . ICECON Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Turismului Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului Ministerul Dezvoltrii,Lucrrilor Publice i Locuinelor Ministerul Dezvoltrii, Regionale i Locuinei Monitorul Oficial al Romniei, Partea I Buletinul Construciilor, editat de Institutul Naional de CercetareDezvoltare n Construcii i Economia Construciilor Buletinul Tehnic Rutier Institutul Central de Cercetare, Proiectare i Directivare n Construcii Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor Institutul de cercetri pentru echipamente i tehnologii n construcii

Pagin 5 din 46

U.T.C.B. U.A.U.I.M. C.O.C.C. I.P.C.T. I.P.C.T. S.A. I.C.C.P.D.C . M.A.P.M. A.F.E.R. D.D. A.N.D. I.S.P.C.F. I.S.L.G.C. I.C.B. I.C.P.A.I.U. C. I.N.C.D.F.P . I.S.C. IPTANA-SA CESTRIN ANRDE RENEL

Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti Universitatea de Arhitectur i Urbanism Ion Mincu Consultan, Organizare i Cibernetic n Construcii Institutul de Proiectare Construcii Tipizate Institutul de Proiectare, Cercetare i Tehnic de Calcul n Construcii Institutul Central de Cercetare, Proiectare i Directivare n Construcii Ministerul Apelor i Proteciei Mediului Autoritatea Feroviar Romn Direcia Drumuri Administraia Naional a Drumurilor Institutul de Studii i Proiectri Ci Ferate Institutul de Sistematizare Locuine i Gospodrie Comunal Institutul de Construcii Bucureti Institutul Central de Proiectare, Aparatur, Instalaii i Utilaje pentru Construcii Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pmntului Inspectoratul de Stat n Construcii Institutul de Proiectri Transporturi Auto, Navale i Aeriene Centrul de Studii Tehnice Rutiere i Informatic Agenia Naional a Romniei pentru Distribuie Electricitate Regia Naional de Electricitate

Protectia muncii si PSI. Legea privind protecia muncii ; Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Ministerul Sanatatii ; Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj ; Regulamentul privind protecia si igiena muncii in construcii construciilor ; Ord. M.L.P.A.T. nr. 9/1993 Regulamentul privind protecia i igiena construcii ; Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si constructiilor si instalatiilor ; Norme PSI - PE. Muncii si

Buletinul muncii n realizarea

Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriuzise a lucrarilor ; * Toate echipamentele utilizate trebuie s fie atestate de Comisia Naional de Atestare a Mainilor i a Echipamentelor de Construcii-CNAMEC din MLPAT pentru a asigura calitatea lucrrilorexecutate * Seful punctului de lucru are obligaia s ia toate msurile ce se impun pentru prevenirea oricaror riscuri de accidente i de incendii. 6. ELABORAREA, DIFUZAREA SI MODIFICAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
Pagin 6 din 46

6.1. Responsabilul cu asigurarea calitatii in cadrul societatii SC D&I PRODCONSTRUCT SRL se va ocupa de elaborarea, difuzarea si modificarea Planului de Management al Calitatii. 6.2. 6.3. Aprobarea acestuia se face de catre Directorul General. Planul de Management al Calitatii se difuzeaza in doua tipuri de copii:

copii controlate care sunt inregistrate ( difuzate utilizatorilor si sunt supuse procedurii de actualizare ) ; copii informative care nu sunt inregistrate ( nu sunt supuse procedurii de actualizare ) 6.4. Modificarile se supun aceluiasi proces de aprobare ca si documentul initial. 6.5. Reviziile se efecteaza pe capitole. Atunci cand un capitol se modifica, numarul reviziei capitolului repectiv creste cu o unitate, ca si revizia Planului de Management al Calitatii indicata pe pagina de garda. 6.6. Revizia / editarea se face atunci cand rezulta aceasta necesitate din audit sau la modificari ale documentelor de referinta. 6.7. Capitotele modificate se transmit utilizatorilor inregistrati si se retrage revizia / editia anterioara. 6.8. Arhivarea editiilor se realizeaza conform procedurii de sistem Controlul documentelor si al datelor. 6.9. Difuzarea Planului de Management al Calitatii este inregistrata in lista de difuzare

7. POLITICA SC D&I PRODCONSTRUCT SRL POLITICA PRIVIND OBIECTIVUL: Cresterea serviciilor medicale prin extinderea Spitalului
Valenii de Munte Conducerea SC D&I PRODCONSTRUCT SRL asigura organizarea i dezvoltarea mijloacelor de care dispune pentru realizarea unor lucrri de foarte buna calitate care s corespunda cerinelor fiecarui client, legislaiei i reglementrilor n vigoare, imbinand profesionalismul i experienta specialistilor. Prin activitile sale de execuie, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL are ca scop realizarea unor lucrri care s corespunda cerinelor esentiale: siguranta n exploatare; rezistenta i stabilitate; siguranta la foc; asigurarea sanatatii oamenilor; izolatie termica i hidrofuga; protectie impotriva zgomotului. Pentru lucrrile executate, n toate fazele de activitate, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL aplic Sistemul de Management al Calitii n conformitate cu cerinele standardului SR EN ISO 9001: 2008.

Pagin 7 din 46

Se urmareste respectarea Legii 10/1995 - Privind calitatea n constructii, HG 766/1997 i HG 622/2004, precum i reglementrile i normativele aplicabile, n vigoare. Pentru SC D&I PRODCONSTRUCT SRL calitatea reprezint elementul fundamental n afaceri. De asemenea este urmrit respectarea condiiilor de conservare a mediului nconjurtor prin asigurarea desfurrii lucrrilor n condiiile de respectare a prevederilor legislaiei de mediu i readucerea terenului la starea iniial dup terminarea lucrrilor de construcii (n conformitate cu Legea 137 / 1995 referitoare la protecia mediului). n acest scop sunt planificate i asigurate resursele necesare i responsabilitile pentru personalul de conducere, supraveghere i execuie. sunt stabilite

Supunem ateniei dumneavoastr modul n care compania noastr nelege s execute, s controleze i s asigure calitatea obiectivelor sale ct i procedurile de sistem i operaionale ale cror copii se pot gsi la conductorii companiei.

7.1.POLITICA SI OBIECTIVELE PROTECTIA MEDIULUI.

SOCIETATII

PRIVIND

CALITATEA

SI

Conducerea SC D&I PRODCONSTRUCT SRL este preocupata n a obtine si a mentine o reputatie solida pe piata, prin ndeplinirea cerintelor si cresterea continua a satisfactiei clientilor sai, prin asigurarea prioritatii fata de concurenta, toate acestea avand ca rezultate obtinerea de profit si dezvoltarea firmei. n conformitate cu valorile corporative stabilite prin Codul de Etica al firmei, obiectivele referitoare la calitate, securitatea n munca si mediu constau n: mbunatatirea performantei si a valorii societatii Asigurarea conformitatii cu legislatia privind calitatea, securitatea n munca si mediul Raspunderea n fata nevoilor clientolor sai Comunicarea cu partile interesate si implicarea acestora n procesul de dezvoltare al societatii Prevenirea si diminuarea poluarii Prevenirea accidentelor si bolilor profesionale si atenuarea riscurilor legate de securitatea si sanatatea n munca

Strategia SC D&I PRODCONSTRUCT SRL prevede mentinerea certificarii si mbunatatirea Sistemului de Management integrat - Calitate, Mediu, Securitate si Sanatate n Munca, conform cerintelor standardelor: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. n calitate de Director General al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL: mi asum principala responsabilitate n implementarea, functionarea eficienta si mbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat;

Pagin 8 din 46

ma angajez sa creez conditii pentru cunoasterea de catre fiecare salariat a prezentei politici, pentru instruirea permanenta a personalului si constientizarea acestuia privind rolul, importanta si interesul fiecaruia n realizarea obiectivelor, pentru mbunatatirea comunicarii cu toti angajatii si implicarea activa a acestora n realizarea programelor si masurilor stabilite n domeniile calitatii, reducerii si prevenirii poluarii mediului si prevenirii accidentelor si mbolnavirilor profesionale; sa asigur resursele necesare functionarii si mbunatatirii Sistemului de Management Integrat si realizarii obiectivelor si tintelor stabilite n conditiile respectarii cerintelor legale n vigoare voi analiza sistematic functionarea, eficienta si eficacitatea Sistemului de Management Integrat, luand la timp masuri adecvate de nlaturare a disfunctiunilor si de mbunatatire continua.

Aceasta politica este evaluata periodic si este disponibila n interiorul si exteriorul societatii si furnizeaza cadrul de referinta pentru stabilirea obiectivelor n domeniul Calitatii, Mediului si Sanatatii si Securitatii n Munca. Responsabilitatea n ceea ce priveste Calitatea, Mediul si Sanatatea si Securitatea n Munca este a ntregului personal al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL care se va conforma spritului acestei politici. Director General Stramaturaru Decebal

7.2. Obiectivele privind calitatea Pentru realizarea politicii privind calitatea, exprimata de conducerea societatii pentru realizarea obiectivului / lucrarii nominalizate, au fost definite urmatoarele: stabilirea canalelor de informare optime, in scopul asigurarii unui flux continuu al datelor, instructiunilor, dispozitiilor, inregistrarilor, etc. ; definirea clara a responsabilitatilor interne si a nivelelor de competenta ; identificarea clara a cerintelor clientului, si asigurarea ca societatea este capabila sa indeplineasca in totalitate si conform, aceste cerinte ; asigurarea ca serviciile, utilajele, materialele utilizate si puse in opera sunt in acord cu cerintele impuse de proiectul si caietul de sarcini ale obiectivului / lucrarii asumate, si totodata cu legislatia, reglementarile si normativele tehnice aplicabile ;

Pagin 9 din 46

analiza regulata a sistemului managerial, in scopul asigurarii si mentinerii nivelului de calitate asumat de catre societate. 7.3. Organizare 7.3.1. Asigurarea tehnica propusa pentru executia investitiei Pentru planificarea, implementarea si controlarea activitatilor care sunt impuse de cerintele contractului, proiectului si caietului de sarcini specifice obiectivului nominalizat, precum si pentru asigurarea cerintelor de calitate,conducerea societatii nominalizeaza urmatorii factori de coordonare, conducere si control a lucrarilor: Sef punct de lucru / Sef santier: Ing. Simionescu Cristina Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE ): Ing. Capran Valentin Responsabil Controlul Calitatii ( CTCC/CQ ): Ing. Anghel Marius Subantreprenor instalatii gaze si oxigen: S.C. LORA GAZ PLUS S.R.L. 7.3.2. Pentru realizarea obiectivului / lucrarii in conditii de respectare integrala a contractului, proiectului, caietului de sarcini, si a cerintelor de asigurare a calitatii proprii asumate de societate, conducerea societatii propune/adopta urmatoarea organizare:

FURNIZORI UTILAJE

FURNIZORI MATERIALE

LABORATOR TESTE

GEODEZIE TOPOGRAFIE

Pagin 10 din 46

MANAGEMENT INTEGRAT

ADMINISTRATOR DELEGAT

DIRECTOR GENERAL
RTE MEDIU CTCC CQ ISCIR, PSI, ISU EXPERT SSM

SEF DE SANTIER

COORDONATOR UTILAJE

SEFI LUCRARI

APROVIZIONARE

ECHIPE MUNCITORI

7.3.3. Responsabilitati calitatea.

si

competente

generale

privind

a) Tot personalul este responsabil pentru calitatea executiei sarcinilor proprii incredintate / atribuite de conducerea societatii, de verificarea si asumarea conformitatii serviciului prestat cu cerintele clientului si ale sistemului de asigurare a calitatii propriu societatii. b) Personalul implicat in activitati legate de controlul si asigurarea calitatii are autoritatea, responsabilitatea si competentele de a mentine si implementa: controlul permanent al serviciilor / produselor prestate, conform specificului obiectivului / lucrarii asumate, in conformitate cu prevederile contractului, proiectului si caietului de sarcini, a legislatiei, reglementarilor si normativelor tehnice aplicabile pe specificul obiectivului / lucrarii ; controlul permanent al serviciilor / produselor neconforme, si initierea de actiuni preventive si corective ;- verificarea initierii, aplicarii si a eficientei actiunilor corective initiate ca urmare a sesizarii si constatariiserviciilor / produselor neconforme ; identificarea si raportarea in timp util a neconformitatilor in functionarea si derularea relatiilor organizatorice dintre compartimente, sau ( dupa caz ) dintre colaboratorii ( furnizori, prestatori,

8. SCURT DESCRIERE A LUCRRILOR

Pagin 11 din 46

DATE GENERALE

Denumire lucrare: Cresterea calitatii serviciilor medicale prin extinderea Spitalului Valenii de Munte CATEGORIA SI CLASIFICAREA CONSTRUCTIEI Categoria de importanta a constructiei Clasa de importanta Grad de rezistenta la foc DESCRIEREA LUCRARILOR "II". "A" ( Conf. HG 766 / 97 ) "I".( Conf.P 100-1 /2006)

Constructia are ca structura de rezistenta cadre din beton armat monolit, dispuse ortogonal pe cele doua directii principale/ortogonale ale acesteia, fiind capabile sa preia solicitarile produse de incarcarile seismice si gravitationale in conditiile impuse de STAS-urile si codurile de incarcari. Inchideri perimetrale nestructurale din zidarie de caramida,urmand a fi conectati de structura din beton armat stalpi, grinzi, placi. SAPATURI : sapaturile se vor executa pe timp secetos, cu taluz vertical. Umpluturile, atit la exterior cit si la interior se vor executa in straturi succesive de 10 15 cm grosime bine compactate. Sapaturile se vor executa pe timp secetos, cu mijloace manuale fara a afecta constructia existenta. Conform expertizei tehnice Nr. 71/2/2011 intocmita de ing. Gavrila Gheorghe, executia lucrarilor pentru extinderea propusa nu afecteaza rezistenta si stabilitatea cladirii D+P+1 existenta, adiacenta. Intre latura de Sud a cladirii existente si corpul de legatura din extinderea proiectata se va lasa un rost seismic de 5 cm ce se va umple cu polistiren. Sub pardoseala de la parter se vor executa un strat de nisip si altul de pietris. Fundatiile sunt grinzi de fundare din beton armat. Fundatiile sunt calculate la gruparea fundamentala - pef = 1,92 daN / cm2 < pconv Cota de fundare respecta adincimea de inghet conform S.T.A.S. 6054 cu impanarea in terenul bun 20 cm. Peste fundatii la cota + 0,00 se va executa o hidroizolatie orizontala iar, sub placa de la parter se vor executa un strat de nisip si pietris avind rolul de rupere a capilaritatii. ZIDARIA peretii se vor executa din caramida cu grosimea de 30 cm la exterior si la interior. Zidaria se va solidariza cu structura din beton armat. PLANSEE planseele se va executa din beton armat clasa C 16/20 cu o grosime de 13 cm.

Pagin 12 din 46

Peste golurile de usi si ferestre se vor executa buiandrugi din beton armat clasa C 16/20. ACOPERISUL se va executa tip sarpanta pe scaune din lemn de rasinoase ecarisat.Toate elementele din lemn se vor trata anti-insecte, anti-fungicide si anti-foc. Materialul lemnos de rasinoase va fi de calitate superioara (clasa extra) conform STAS 1949/86 : uscat, fara putregai, neregularitati, crapaturi in lungul fibrelor, noduri, zone imbibate cu rasina, etc. Invelitoarea va fi din tabla tip tigla. - Regim economic : In incinta spitalului exista suprafata de teren, facand parte din patrimoniul Primariei Valenii de Munte, necesara realizarii unui corp de extindere P+1 etaj, adiacent pavilionului de medicina interna si chirurgie actual. * - Regim tehnic : S teren = 35 292,5mp Situatia existenta Pavilion Administrativ Sc = Sd = 222,90mp Farmacie Sc = Sd = 270,70mp Pediatrie Sc = 326,8mp Sd = 653,60mp Garaj Sc = Sd = 112,0mp Maternitate Sc = Sd = 468,80mp Pavilion Central Sc = 544,10mp Sd = 1387,10mp Policlinica Sc = Sd = 407,50mp Primiri Urgente Sc = Sd = 63,54mp Sc = Sd = 63,54mp Spalatorie Sc = Sd = 262,88mp Radiologie Sc = Sd = 206,26mp Urgenta Sc = Sd = 309,17mp Depozit butelii Sc = Sd = 32,0mp Ginecologie Sc = 188,24mp Sd = 376,48mp Sc total = 3414,89mp Sd total = 4772,93mp Situatia Propusa Extindere
Pagin 13 din 46

Sc = 627,65mp Sd = 1178,12mp Sc total = 3742,54mp Sd total = 5951,05mp

Se propune extinderea pavilionului de medicina interna si chirurgie cu un corp de cladire in regim de inaltime P+1, adiacent constructiei existente pe fatada de sud a acesteia. In vederea alipirii si respectiv a asigurarii comunicarii intre cele doua cladiri, sunt necesare cateva modificari in constructia existenta : 1.La parter : 2.La etaj : - desfiintarea terasei exterioare - desfiintarea parapetului ferestrei de la coridor, pentru creere gol de usa - inchiderea (umplerea ) unui gol de fereastra, - desfiintarea unei portiuni din streasina acoperisului pe zona de alipire. 3.La demisol : - nu sunt necesare modificari. - Sistemul constructiv: Structura de rezistenta va fi din cadre din beton armat, cu stalpi si grinzi, cu plansee din beton armat.Inchiderile exterioare ale constructiei propuse se fac din zidarie din blocuri b.c.a. de 25 cm grosime. Compartimentarile interioare se vor realiza , dupa caz , din zidarie de b.c.a sau panouri duble din gipscarton pe schelet metalic, cu termoizolatie la interior. Intreaga suprafata a fatadelor va fi protejata termic cu polistiren de 10cm, iar planseul peste etaj (in pod), precum si cel de pe sol vor fi de asemenea termoizolate conform normativului C 107. Tamplariile vor fi din PVC, cu geam termorezistent. Pardoseli calde realizate din parchet, reci din gresie , dupa functiunea incaperilor respective prezentate in planurile de nivel ale fiecarei constructii. Finisaje interioare vopsea lavabila, placaje din faianta. Finisaje exterioare se pastreaza finisajul existent. Instalaii interioare, nclzire, sanitare, climatizare, central termic, alimentare cu ap, canalizare menajer - Instalaii nclzire interioar Pentru realizarea confortului termic i fizic, n conformitate cu legislaia n vigoare, respectiv Normativul NP 057/02 MP015/97 n cadrul extinderii corpului de spital, se v-a realiza instalaie de nclzire central, independent de cea existent la corpurile de spital existente.
Pagin 14 din 46

Asigurarea debitului de agent termic, a parametrilor de presiune si temperatur a apei necesare functionarii instalatiei de nclzire, se va realize cu ajutorul unei centrale termice de ncalzire i preparare a.c.m., cu tiraj natural, pe combustibil gazos, amplasat ntr-un spaiu separat la parter, spaiu ce poate asigura volum i suprafa de decomprimare, conform NT-DPE-01/04. Pierderile de cldur pentru fiecare ncpere, vor fi acoperite prin intermediul radiatoarelor montate n dreptul ferestrelor, acestea fiind din oel, tip panou, model 22 PURMO cu h=600mm, sau similar, cu protecie anticoroziv la interior, vopsite n alb Instalaia de nclzire va fi de tip bitubular, cu distribuie orizontal ramificat pe 2 ramuri, deasupra pardoselii de la parter i coloane verticale pentru etaj. Legturile la fiecare radiator se vor face n diagonal,cu circulaia agentului termic de sus n jos, sus turul i jos, returul. Conductele de distributie , coloanele i legturile la radiatoare vor fi din eav de cupru. Toate conductele de distribuie i coloanele se vor masca cu rigips, nemascate fiind numai legturile la radiatoare. n punctele cele mai joase, se vor prevedea robinete de golire, iar n cele mai ridicate, respectiv capete de coloan, dezaeratoare automate. - Instalaii sanitare interioare In cadrul extinderii spitalului s-au prevzut instalaii sanitare, att n saloanele cu paturi, ct i la cabinete medicale, urgene, etc. n saloanele cu paturi de la etaj s-au prevzut grupuri sanitare echipate cu mWC, du i chiuvet, iar n cabinete , chiuvete, pisoare i WC-uri. Instalaiile sanitare constau din urmtoarele: alimentare cu ap rece; alimentare cu ap cald menajer (a.c.m.). recirculaie ap cald menajer (r.a.c.m.). evacuare ape uzate menajere

Alimentarea cu ap rece a extinderi proiectate se va realiza prin racordarede de la instalaia de alimentare cu ap rece existent n Pavilionul Chirurgie-Interne, printr-un racord din eav de PP-R cu d=50 mm, realizat prin pod. Conducta de alimentare cu ap a Pavilionului proiectat se va monta n pod i se vor prevedea i 3 bazine din Polstif de 1 mc fiecare, amplasate n pod , deasupra centralei termice. Cele 3 bazine au rolul de a asigura o rezerv de ap n saloane n caz de ntrerupere a alimentrii cu ap de la reeaua oraului. - Preparare ap cald menajer Apa cald menajer necesar n grupurile sanitare din saloanele pacienilor i cabinete medicale va fi preparat ntr-un boiller cu acumulare de 2000 litri, montat n centrala termic. Racordul de ap rece pentru prepararea a.c.m. se va realiza din aceea coloan de a.r. ce alimenteaz saloanele, iar coloana de ap cald menajer va fi montat lng cea de ap rece n tavanul fals, deasupra holului de la parter.

Pagin 15 din 46

Agentul termic primar, necesar preparrii apei calde menajere va fi asigurat de la centrala termic prevzut n prezenta documentaie, printr-un racord din eav de oel, cu d=2x 50mm. Conducta de agent termic primar va fi izolat termic. - Centrala termic Centrala termica va fi dotat cu dou cazane pe combustibil gazos, avind capacitatea de 130 kW fiecare, asigurnd n caz de avarie necesarul de 50%, iar vara funcionnd numai unul pentru preparare a.c.m. Centrala termic se va amplasa, ntr-un spaiu separat la parter, avnd acces direct din exterior, fiind prevzut cu urmtoarele echipamente: - 2 cazane de130 kw, cu combustibil gazos, pentru nclzire i preparare a.c.m; -2 arztoare atmosferice cu combustibil gazos de 100-150 Kw, n 2 trepte , compatibil cu puterea cazanului, randament min. 90%; -1 buc. vas de expansiune inchis, circuit nclzire cu membrana elastic , cu volumul de 250 l -1 buc. vas de expansiune inchis, cu membrana, cu volumul de 20 l pe sistemul de preparare a.c.m. -1 buc. vas de expansiune inchis, cu membrana, cu volumul de 20 l pe sistemul de alimentare cu ap rece. -1 buc. boiler vertical cu serpentina intensiv consum, cu pentru prepararea apei calde de

volumul de 2000 l, puterea utila de 70 kW si capacitatea de a produce cca. 1750 l apa calda pe ora, la diferenta de temperatura de 400C. -2 buc. pompa simpl , cu trei trepte de vitez, pe conduct de recirculatie a agentului termic de nclzire n cazan , cu debitul de 1,7 mc/h si inaltimea de pompare de 4,0 m -2 buc. pompa simpl , cu trei trepte de vitez, pe conduct de circulatie a agentului termic de nclzire ntre cazan i BEP , cu debitul de 5,6 mc/h si inaltimea de pompare de 4,0 m -1 buc. pompa simpl , cu trei trepte de vitez, pe conduct de circulatie a agentului termic de nclzire cu radiatoare , cu debitul de 5,2 mc/h si inaltimea de pompare de 8,0 m -1 buc. pompa simpl , cu trei trepte de vitez, pe conduct de circulatie a agentului termic la centrale de tratare aer, cu debitul de 2,5 mc/h si inaltimea de pompare de 7,0 m -1 buc. pompa simpl , cu trei trepte de vitez, pe conduct de circulatie pentru prepararea apei calde de consum, cu debitul de 3,1 mc/h si inaltimea de pompare de 4,0 m -1 buc. pompa simpl , cu trei trepte de vitez, de recirculare a apei calde de consum, cu debitul de 2,5 mc/h si inaltimea de pompare de 7 m
Pagin 16 din 46

-2 buc. Ventil cu trei cai Dn65+automatizare -1buc. Cartu polifosfat, dedurizare ap - Evacuarea gazelor arse de la cazan Evacuarea gazelor arse de la cazanele de apa calda se va face prin intermediul unui cos de fum prevzut din elemente de inox prefabricate termoizolat cu Di = 350mm, H = 9m. Racordarea cazanelor la cosul de fum se va face separat pentru fiecare cazan cu racord de Dn 250 mm. Noxele emise de cazane sunt sub limitele admise de reglementarile in vigoare. Cosul de fum va fi prevazut cu gura de vizitare etansa, stut de evacuare a condensatului, clapeta antiexplozie si stuturi pentru prelevarea probelor de noxe evacuate. Cosul va avea fundatie si va fi sustinut de un cadru metalic special construit n acest scop La partea superioara va fi prevazut cu caciula de protectie. Canalele de fum vor avea panta ascedenta spre cos de 1015%. - Alimentare cu ap i canalizare ape uzate menajere Ca urmare a solicitrii beneficiarului ,alimentarea cu ap a extinderi proiectate se propune a se realiza prin racordare la instalaia interioar de alimentare cu ap rece existent n Pavilionul Central, printr-un racord din eav de PP-R cu d=50 mm, din cel existent de 63mm. Conducta de alimentare cu ap a Pavilionului proiectat se va monta n pod i se va racorda la 3 bazine din Polstif de 1 mc fiecare, amplasate n pod , deasupra centralei termice.Cele 3 bazine au rolul de a asigura o rezerv n caz de necesitate. Acestea se vor racorda la cel mai apropiat grup sanitar de la etaj, astfel nct apa s fie recirculat n permanen, s nu stagneze mai mult timp. Apele uzate menajere rezultate de la Pavilionul proiectat, vor fi evacuate pe cele 2 laturi ale acestuia , pe o latur , cea dinspre centrala termic se vor racorda la canalizarea existent, iar cea de pa latura cu rezervele de paturi , ntr-o reea nou din tuburi PVC-KG cu d= 160-200mm, racordat la colectorul care deverseaz n str. Berceni. n zona extinderii spitalului nu exist reea de canalizare , nici de ap ca s necesite devieri. - Hidrani interiori i exteriori de incendiu Hidrani interiori incendiu nu sunt necesari hidrani interiori de incendiu. Hidrani exteriori incendiu - in cadrul incintei spitalului, conform proiect de reabilitare alimentare cu ap, pr. ntocmit de SC CERT PROIECTSRL Ploieti , s-au prevzut 3 hidrani exteriori de incendiu , amplasai asfel: - 1 n zona policlinic - 1 n zona pediatrie - 1 n zona unde se va amplasa extinderea proiectat. - Instalaii ventilaie-climatizare
Pagin 17 din 46

Pentru a asigura parametrii necesari realizrii microclimatului interior pe tot parcursul anului, s-a propus varianta cu instalatii de climatizare cu centrale de tratare aer la fiecare nivel In plafonul fals al fiecrui nivel se vor amplasa unitatile interioare cu CTA, cu doua viteze de functionare, care vor asigura , prin recircularea aerului din ncpere , sarcina de rcire i de nclzire. Aerul tratat este introdus direct n ncpere cu tubulatura de ventilatie executat din ALP si tuburi flexibile gofrate din AL montate cat mai aproapa de anemostate. Sistemul de alimentare al CTA este un sistem cu dou tevi , comune de la centrala termic i chiller, conductele fiind izolate cu material tip K-flex de 8 mm grosime. - Instalatia de semnalizare i avertizare incendiu - Sistemul de detecie si alarmare la incendiu n conformitate cu prevederile art. 4.2. din Normativul I 18/2-02, este obligatorie prevederea de instalaii de semnalizare a incendiilor pentru detectia si alarmarea rapida a inceputurilor de incendiu. Instalaia de semnalizare a incendiului trebuie sa asigure: - detectarea incendiilor (att n depozit, in centrala termic, fiier ,etc.); - anunarea incendiului la punctul de supraveghere permanenta; - alarmarea operativa a personalului de serviciu; - avertizarea ocupanilor din cldire asupra pericolului de incendiu. S-a prevzut o instlaie cu urmtoarele caracteristici: - Tip I pentru uz general; - Tip2 cu acoperire parial prin detectoare incendiu i declanatoare manuale; - Timp de alarmare - 10 secunde;
- Timp de alertare - 3 minute.

- Alimentarea cu energie electrica a sistemului i msuri de protecie la foc Pentru a asigura buna funcionare a sistemului in cazul ntreruperii tensiunii de alimentare, sistemul a fost prevzut cu acumulatori tampon care-i asigura autonomie energetica.

Pagin 18 din 46

In caz de alarma la incendiu sursa de rezerva asigura continuitatea funcionarii, conform Normativului I 18 - 2009 si de asemenea, asigura starea de veghe cat si alarmarea generala in caz de incendiu. - Instalatie de distributie oxigen medical Creterea calitii serviciilor medicale se afl i n extinderea Spitalului Orenesc Vlenii de Munte unde este necesar si extinderea Instalaiei de Distribuie Oxigen Medical, prevzut n prezentul proiect. Instalaie de distribuie oxigen medicinal se execut in conformitate cu toate normele europene si internaionale in domeniu: - Farmacopeea European ; - EN ISO 7396 /1 - Sisteme de distribuie pentru gaze medicale. Partea 1: Instalaii pentru gaze medicale comprimate si vacuum. - EN ISO 7396 /2 - Sisteme de distribuie pentru gaze medicale. Partea 2: Instalaii pentru sisteme de evacuare a gazelor anestezice. i a Memorandumul Tehnic pentru Sntate n 2 volume: 1. HTM 02 - 01 Sisteme de evi de gaze medicale. Partea A: Proiectare, instalare, certificare (validare) i verificare. 2. HTM 02 - 02 Sisteme de evi de gaze medicale. Partea B : Managementul operaional. 3. OH SAS 18001 /'07 - Sistemul de management al ocupaionale. snti i securiti

- Instalatii electrice Proiectul de instalatii electrice va cuprinde urmatoarele categorii de lucrari: - Alimentarea cu energie electrica; - Distributia energiei electrice; - Instalatia electrica de iluminat; - luminat de siguranta de evacuare; - lluminat de siguranta de veghe; - Instalatia electrica de prize; - Instalatia electrica de incalzire; - Instalatia de semnalizare bolnav-asistenta; - Instalatia de protectie impotriva electrocutarilor; - Instalatia de protectie impotriva trasnetului.

Pagin 19 din 46

9. CONDIII CONTRACTUALE LUCRRILOR

DE

EXECUIE

PRIVIND

CALITATEA

Pentru executia obiectivului: Cresterea serviciilor medicale prin extinderea Spitalului Valenii de Munte, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL asigur: respectarea legislaiei i reglementrilor tehnice n vigoare; respectarea condiiilor contractuale; respectarea proiectului de execuie i a caietelor de sarcini; asigurarea calitii execuiei lucrrilor prin responsabilul tehnic cu execuia, atestat respectarea sistemului de management al calitii implementat. TERMENI CONTRACTUALI PENTRU EXECUIE REFERITORI LA MEDIU

10.

Pe parcursul execuiei, antierul beneficiaz de servicii de management al deeurilor, cu referire la pre-colectare, colectare, transport i depozitare deeuri solide (inclusiv deeuri municipale, deeuri industriale, deeuri din construcii, etc.) exceptie deeurilor toxice, periculoase i tratamente speciale conform cu prevederile legale actuale. Pe antier se vor executa activitile mai jos menionate n vederea asigurrii proteciei mediului. - Pre-colectare n recipiente special alocate conform sistemului de colectare impus de operatorul de colectare deeuri. - Meninerea n curenie a spaiilor amenajate pentru pre-colectare; recipienii alocai depozitrii gunoiului vor fi colectai. - Pre-colectare cu maxim de siguran pentru sntatea oamenilor i conservarea mediului pentru a nu produce poluare fonica, miasme i raspandirea deeuri. - Evitarea amestecarii n recipientii de colectare a gunoiului a deeurilor toxice periculoase sau explozive derivate din procesele tehnologice ca tratament special autorizat de directiile sanitar-veterinare. - Pre-selectarea deeurilor i depozitarea pe tipuri de deeuri n recipienti special atribuiti - Colectarea, sortarea i depozitarea temporar a deeurilor industriale reciclabile cu respectarea normelor de protecie a mediului, a sntatii oamenilor - Identificarea substanelor toxice i periculoase i prelucrarea conform prevederilor actuale. - Instruirea angajailor conform cu cerinele imperative de mediu impuse de regulile actuale cu referire la activitatea din antier .
Aspectele de mediu ale activitilor de construcii pentru executia obiectivului: Cresterea serviciilor medicale prin extinderea Spitalului Valenii de Munte sunt

urmtoarele:

Pagin 20 din 46

A.

ELIMINAREA DEEURILOR SOLIDE Indepartarea bateriilor Nickel Cadmiu (Ni-Cad), Nickel Metal Hydride (NiMH), Lithium Ion (Li-Ion) i bateriile mici sub 2 lb. (reincarcabile) pot fi reciclate gratuit. Deeuri din demolare Deeurile din demolare includ ( dar nu se limiteaz ) beton, caramizi, lemn, zidarie, acoperis i elemente de acoperis, pietris linoleum, sticla, gunoi, otel, aluminium, cupru, tevi plastic sau galvanizate, placaje roca, acoperiri asfaltice i acoperiri textile. Deeurile din demolari nu includ deeurile periculoase sau foarte periculoase, deeuri lichide, gunoi obisnuit, deeuri canalizare, carcase de animale, deeuri chimice deeuri petroliere sau azbest. Materiale pulverulente Materialele pulverulente cuprind: praf rezultat din plci de pavaj, din piatr brut, din silicon, rumegu, sticl fibroas sau oricare alt deeu care poate deveni transportabil pe calea aerului n momentul manevrrii. B. MANAGEMENTUL DEEURILOR LICHIDE Lichidele de spare, apa i/sau produsele fr continut de carbon care asociate cu solul pot prezenta risc de contaminare. In cazul n care pe parcursul execuiei se identifica zone contaminate ( e.g. nivelari, sapaturi) se vor lua urmtoarele msuri generale :

Suspendarea lucrrilor n zona adiacent Notificarea situaiei n atenia inspectorului de antier Un plan de refacere va fi ntocmit de RMI.

Se vor desfasura operatiuni de curatare a zonei contaminate i de inlaturare a materialelor contaminate. Pentru evaluarea zonelor contaminate vor fi colectate datele necesare n prealabil pentru diminuarea riscului. Procedura de reducere a riscurilor include urmtorii pai :

A. Identificare: Solul suspect poate fi identificat de regul prin vizualizare i mirosire (n


funcie de prezena contaminanilor). Unele semne evidente ale contaminrii includ, dar nu se limiteaz la aceastea: - Decolorarea solului

- Textura diferit sau neobinuit a solului - Vegetaie distrus - Apa care blteste sau sptur cu urme de hidrocarburi - Deeuri industriale abandonate (rezervoare de depozitare i/sau infrastructur)
In momentul n care solul suspect sau contaminat se gsete pe parcursul spturii, se vor lua masurile necesare pentru eliminarea zonelor contaminate. B. Metodele de securizare vor include:

Depozitarea solului departe de orice curs de ap, cumpna apelor, recolte, etc.
Pagin 21 din 46

Izolare i separare a solului

C. Contacte Externe: Factorii ce determin care parte extern va fi implicat n incidentul de

contaminare cu solul suspect / contaminat include: Amplasarea, natura contaminrii i sursa de contaminare. C. CURAAREA DE VEGETAIE se impune indeprtarea copacilor i

In vederea facilitrii activitilor de construcii vegetaiei din zona presupus a proiectului.

Pentru minimalizarea potenialului impact a indepartarii vegetatiei vor fi implementate urmtoarele proceduri de mediu:

- Materialul lemnos de mari dimensiuni i recoltele agricole se vor recupera i


folosi

- Toate celelalte materiale rezultate n urma operatiiunii de curatire vor fi aranjate


ntr-o manier corespunzatoare aprobata de Inspectorul de antier acceptul Inspectorului de antier

- Toate operatiunile de curatire vor fi delimitate n zona de lucru conform cu - Se va evita, acolo unde este posibil, taierea copacilor mari.
D. CONTROLUL PRAFULUI In condiii uscate, pot fi generate emisii mari de praf n antier i drumuri de acces. Aceasta poate avea un impact negativ n mediul nconjurtor, construirea n siguran i pot cauza deasemenea discontinuiti n activitile zilnice ale locuinelor din apropiere . SC D&I PRODCONSTRUCT SRL va implementa urmtoarele proceduri pentru a asigura minimizarea potenialului impact . SC D&I PRODCONSTRUCT SRL va sigura controlul adecvat al prafului n antier n cazul n care acesta se afl n apropierea zonelor locuite. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL se va sigura c n zonele sensibile generarea de praf este monitorizat i contralat

La sfarsitul fiecarei zile, deseurile vor fi eliminate pentru a evita imprastierea prafului si se va spala zona. E. MENTENANTA UTILAJELOR SC D&I PRODCONSTRUCT SRL are un program de monitorizare si mentenana a utilajelor conform sistemului de management integrat al firmei. Responsabil cu tinerea sub control, a utilajelor pe santier, este seful de santier. Persoana responsabil se va asigura c toi utilizatorii i manualele tehnice asociate cu utilajul sunt pstrate mpreun. F. MENTENANTA PREVENTIV PLANIFICATA Pregatirea mentenantei preventiv-planificate consta in:

analiza comportarii utilajelor, echipamentelor i masinilor din dotare pe toata durata anului precedent; analiza gradului de uzura fizica a utilajelor i echipamentelor din dotare pe toata durata anului precedent analiza fluxului tehnologic din punct de vedere al modificarilor intervenite pe durata anului precedent.
Pagin 22 din 46

Desfasurarea mentenantei preventiv - planificate In baza concluziilor rezultate din analiza documentata mai sus precizat, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL elaboreaz un program anual de inetervenii. Programul cuprinde planificarea estimata a reviziilor tehnice i reparatiilor pentru utilajele i echipamentele din dotare. In momentul realizarii interventiilor planificate, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL consemneaz cele constatate stabilind i necesarul de materiale auxiliare / piese de schimb i accesorii aferente efectuarii respectivei interventii. G. MENTENANTA CORECTIVA Prin acest tip de mentenanta sunt efectuate reparatiile la utilajele i echipamentele necesare ca urmare a producerii unor defectri accidentale ale acestora. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL preia utilajul / echipamentul defect, efectueaz analiza defectiunii, gravitatea acesteia i stabileste modul de efectuare a interventiei. n cazul n care este necesar intervenia asupra componentelor critice n funcionarea i sigurana utiilajului, intervenia va fi efectuat de companii specializate autorizate La finalul reparatiei sunt efectuate probele / verificarile care se impun. H. INTRETINERILE CURENTE Intretinerile curente ale utilajelor / echipamentelor / masinilor, sunt efectuate de personalul SC D&I PRODCONSTRUCT SRL conform cerintelor stabilite i documentate n instructiunile explicative de intretinere de la productor. I. CONTROLUL ACTIVITII DE MENTENAN Monitorizare Deseurile rezultate ca urmare a activitatii de ntreinere se gestioneaz conform Instructiunii de lucru privind Gestionarea Deseurilor; Aspectele de mediu sunt tinute sub control conform Planului de Management al Mediului i procedurilor de mediu din cadrul Sistemului de Management Integrat. Msurare Msurarea rezultatului acestui proces const n evaluarea gradului de:

a) conformitate a realizarii programului anual de revizii i reparatii/program de intretinere


zilnica /sapatamana;

b) conformitatea efectuarii reparatiilor accidentale;


c) conformitatea efectuarii intretinerilor curente Aceasta msurare este efectuata de ctre proprietarul de proces. Msurarea procesului consta n evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanta i obiectivelor operationale stabilite.

J. CONTROLUL ZGOMOTULUI
Pe parcursul execuiei poate aparea zgomot excesiv datorat utilajelor. Vor fi implementate urmtoarele proceduri pentru asigurarea diminurii impactului datorat construciei: SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. va folosi echipament de oprire a zgomotului n stare de funcionare pentru toate utilajele din proiect

Pagin 23 din 46

SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. va minimiza nivelul de zgomot pe parcursul execuiei proiectului. K. MINIMIZAREA IMPACTULUI ECHIPAMENTELOR

Pierderi posibile ca rezultat a activitilor de mentenan i reparaie a utilajelor pot include ulei folosit, fluide uzate, baterii consumate, azbest spart, deeuri metalice, cauciucuri uzate. Aceste deeuri pot afecta mediul dac nu sunt tratate n mod adecvat, stocate n zone de siguran cu compartimente i protejate de expunerea la ape. Dac nu sunt tratate adecvat, impactul acestora cu mediul poate cauza contaminri ale apelor de suprafa i subterane, solurilor, cat i emisii toxice n aer. O soluie pentru diminuarea impactului schimbrii de ulei poate fi prevenirea eliberrii uleiului folosit n mediu i reciclarea sau refolosirea uleiului uzat. Scurgerile pot fi prevenite folosind containere de ulei uzat pstrndu-le pe o podea cu drenaj n spaiu nchis, i prin instruirea angajailor cu tehnici de prevenire a scurgerilor. Uleiurile care nu ajung s fie scurse pot fi reciclate salvnd bani i protejnd mediul. Utilajele cer schimbri regulate ale lichidelor incluznd: uleiuri, lichid de racire i altele. Pentru a diminua eliberarea lor n mediu aceste fluide vor fi depozutate n zone unde nu au legaturi cu pubele publice. Aceste lichide pot fi reciclate. Pe durata procesului de mentenan a echipamentelor este bine a se evita scurgerea fluidelor. Principiul de manevrare uscat ncurajeaz ca scurgerile s fie imediat curate, astfel nct lichidul scurs s nu fie evaporat n aer, transportat pe sol sau scurs n pnzele freatice. Urmtoarele tehnici ajut prevenirea i minimizarea impactului scurgerilor

Colectarea fluidelor scurse n containere sau canistre Pstrarea unui container special sub vehicul n timpul schimbrii uleiului, ungerii uruburilor, etc. Transfer imediat al lichidului folosit n containerul adecvat. Niciodat nu vor fi lsate recipiente care picur sau alte containere deschise. L. INDEPRTAREA DEEURILOR SANITARE

Deeurile vor fi izolate n containere impermeabile adaptate s stocheze i s trateze deeurile ntr-o manier de igien corespunztoare situaiilor n care nu sunt accesibile alte condiii de igien normale. Exteriorul containerului este impermeabil, adaptat s fie folosit la un coninut solid de deeuri. Invelitoarea are o rezisten la rupere i la nepare i deschiderea nu trebuie s fie mai mare de 50cm pe fiecare direcie, dimensionata pentru a primi deeuri solide. Vor fi asigurate conditii igienice pentru utilizarea toaletelor. M. SCURGERILE DE HIDROCARBURI I MATERIALE PERICULOASE Acest plan reprezint un sistem de rspundere detaliat care va trata accidente precum deversri de petrol, ulei, lubrifiani sau alte lichide periculoase. Obiectivele acestui plan sunt de a diminua: pericolul asupra oamenilor poluarea solului i a apelor extinderea zonelor afectate gradul de tulburare pe perioada inchiderii antierului gradul de tulburare pe perioada vietii

Pagin 24 din 46

11. ASIGURAREA SUBCONTRACTORI

CALITII

LUCRRILOR

EXECUTATE

DE

In cadrul contractelor incheiate n scopul realizrii prezentului obiectiv, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL poate oferi n subantrepriz pri din obiectivul contractat. Aceste cote de lucrare sunt stipulate ntr-un contract de subantrepriz cu o firma local aleas de ctre SC D&I PRODCONSTRUCT SRL conform procedurii de selectare a subcontractorilor. Firma subantreprenoare este aleas dintre companiile care sunt autorizate s execute genul de lucrri necesare n execuia obiectivului. Firma subantreprenoare trebuie: S dispun de un sistem de management al calitii functional, compatibil cu cel al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL, n conformitate cu cerinele SR EN ISO 9001: 2008, Legea nr.10/1995 a calitii n constructii i H.G. 766/1997. S poat face dovada unor realizri relevante n domeniul construciilor; S aib RTE atestat i CQ competent conform legislaiei n vigoare pentru domeniul n care se ncadreaz lucrarea, n conformitate cu prevederile H.G. 925 / 1995. S aib personal tehnic de execuie, ingineri constructori, maitri i sefi de echip i muncitori capabili s execute i s asigure nivelul calitativ ridicat al lucrrii.

Subcontractorul va fi instruit privind respectarea documentelor Sistemului de Management Integrat al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL (proceduri tehnice de execuie, metode de lucru, Planul de control, calitate, verificri i incercari, etc.). Supravegherea execuiei, actele calitii, obinerea avizului de continuare al lucrrilor n fazele determinante aferente lucrrii, condica de betoane, rezultatele incercarilor la compresiune pe epruvetele de beton la 28 de zile efectuate de un laborator de grad II, altul decat cel propriu, (in cazul unitatilor ce detin un astfel de laborator), cat i obtinerea buletinului unic pe lucrare sunt n obligatia subcontractorului. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL va asigura conducerea, verificarea i avizarea tuturor lucrrilor executate de ctre subcontractori. Inginerii RTE i CQ ai SC D&I PRODCONSTRUCT SRL supervizeaz i controleaz modul de execuie, de verificare a calitii i de completare a documentelor ce atest calitatea lucrrilor subcontractorului.
12. ORGANIZAREA ACTIVITILOR PRIVIND EXECUIA

Planul de Management al Calitii execuiei descrie operaiunile puse n practic pentru planificarea i controlul execuiei n vederea asigurrii condiiilor de calitate impuse de politica Orasului Valenii de Munte necesare obinerii satisfaciei clientului i respectnd cerinele stipulate n Legea 10/1995. 12.1. Lansarea Execuiei

Pagin 25 din 46

Autorizaia de Construcie cu privire la lucrrile de execuie emis de ctre Consiliul Local n conformitate cu Legea 50 / 1991 trebuie s fie obinut prin grija Clientului. Clientul va ordona nceperea lucrrilor prin transmiterea Ordinului de ncepere a Lucrrilor ce va reprezenta elementul de nceput al lucrrilor de execuie n baza contractului i autorizate conform legii 50 / 1991. Execuia lucrrilor de constucii va ncepe prin Fia de Lansare, cod F-PO-19-01. Fia de Lansare conine informaiile principale cerute de autoriti pe pacursul controalelor i este ntocmit prin grija echipei de management al proiectului. 12.2. Echipa de Management al Proiectului Managerul de Proiect va desemna, conform experienei i competenelor, Echipa de Management al Proiectului organizat dup cum urmeaz: Echipa Comercial: Responsabil Comercial, Inginer Cantiti i Costuri; Echipa de Planificare: Manager Planificare Zonal, Responsabil Planificare;

Echipele de Execuie: efi de antier, Coordonatori Lucrri de Instalaii mecano-electrice, Ingineri constructori, Topografi, Magazioneri; Echipa Asigurarea i Controlul Calitii: Responsabil Tehnic cu Execuia atestat (RTE), Responsabil pentru Controlul Tehnic al Calitii n Construcii (CQ); Echipa Sntatea i Securitatea Muncii: Consultani Condiii de Munc, Responsabili Sntatea i Securitatea Muncii; Personal Administrativ. 12.3. Comunicare Managerul de Proiect va organiza sptmnal edine de antier cu toate echipele implicate pentru a analiza: Progresul execuiei n raport cu Programul de Execuie Performanele calitative, situaia neconformitilor i strategii de abordare a subcontractorilor; Perfromane ale securitii muncii, neconformiti i / sau evenimente, noi riscuri identificate; Msuri de protejare a mediului; Planul de lucru pentru sptmna ce urmeaz i msuri de mbuntire pentru problemele detectate.

Echipa de Execuie va asigura o bun colaborare cu toate echipele din proiect implicate n scopul rezolvrii problemelor aprute pe parcursul execuiei. 12.4. Subcontractorii Echipa de Execuie va organiza i va coordona activitatea sbcontractorilor de la predarea frontului de lucru pn la finalizarea lucrrilor conform Documentaiei Tehnice de Proiectare i Programul de Execuie.

Pagin 26 din 46

Subcontractorii vor fi instruii cu privire la cerinele SC D&I PRODCONSTRUCT SRL pe antier: Programul de lucru Msuri ale calitii, protecia mediului i Sntatea i securitatea muncii Regulamentul de organizare intern pe antier, etc.

Echipa Comercial va gestiona toi subcontractorii privind cantitile de lucrri, pli i respectarea condiiilor contractuale. 12.5. Managementul Sntii i Securitii n Munc Echipa SSM are ca principal el diminuarea riscului de apariie a evenimentelor pentru personalul executant prin implementarea procedurilor i instruciunilor SSM pe parcursul perioadei de execuie. Managerul SSM va denumi Consultantul pentru Condiii de munc i va conduce activitatea Responsabililor pentru Sntatea i Securitatea n Munc n conformitate cu Planul SSM , Procedurile de Sistem i Procedurile Operaionale specifice: situaii de urgen i capacitate de rspuns Evaluarea conformrii, msurare i monitorizare Participare, consultare i comunicare Cerine legale de securitatea muncii Identificarea pericolelor, evaluarea de risc i stabilirea msurilor de control Investigarea evenimentelor 12.6. Managementul Mediului Managerul SMI va defini un Plan de Management de Mediu care identific aspectele de mediu asociate impacturi negative i msuri ce se aplic conform cerinelor legale. Toate echipele proiectului sunt activ implicate n aplicarea msurilor de mediu. Activitatea de management al mediului va fi efectuat conform cu Procedurile de Sistem i Procedurile Operaionale specifice: aspectelor de mediu Cerine legale de mediu Evaluarea conformrii Msurare i monitorizare Managementul deeurilor Comunicare de mediu 12.7. Managementul Calitii Identificarea Pregtire pentru

Pagin 27 din 46

Echipa de Asigurare a Calitii are ca scop principal asigurarea unui nivel satisfctor al calitii prin controlul execuiei i de meninere a unei bune relaii cu Reprezentantul Clientului i inspectoratul de Stat n Construcii de la nceputul lucrrilor pn la predarea final n conformitate cu Legea 10/1995 - cu privire la Calitatea n Construcii i procedurile Sistemului de Management Integrat. Managementul i controlul calitii vor fi planificate i structurate dup cum urmeaz: 12.7.1. nainte de nceperea lucrrilor aciuni preliminare A. Coordonatorul AQ/CQ va primi de la Echipa de Proiectare Exemplarul original al Programului de Control al Calitii n Faze Determinante pentru toate categoriile de lucrri, aprobat, verificat i tampilat corespunztor Copie a Documentaiei Tehnice pentru Autorizarea Construciei i alte informaii din documentaia tehnic de proiectare solicitate de Inspectoratul de Stat n Construcii. Dup ce documentaia a fost pregtit, Coordonatorul AQ/CQ o va transmite Dirigintelui de antier pentru a fi nmnat Inspectoratului de Stat n Construcii pentru procedura de aprobare a Programului de Control al Calitii n Faze Determinante. B. Departamentul Managementul Calitii va elabora Planul de Management al Calitii i l va transmite Dirigintelui de antier pentru informare. C. Coordonatorul AQ/CQ va ntocmi Planul de Control al Calitii, Verificri i Inspecii (PCCVI) 12.7.2. Planul de Management al Calitii Prin Planul de Management al Calitii, n conformitate cu Sistemul de Management Integrat sunt asigurate: Planificarea calitii; Compatibilitatea procesului de execuie al obiectivului cu documentatia aplicabila i aplicarea controlului calitii; Indeplinirea condiiilor referitoare la msurare i verificrile corespunzatoare; Identificarea stadiului fizic atins pe durata execuiei obiectivului, trasabilitatea i pstrarea nregistrrilor referitoare la calitate; Indeplinirea condiiilor de acceptare i recepie.

Pentru proiectele pe care le dezvolt, Departamentul Management Integrat ntocmete Planul de Management al Calitii. Acesta va fi utilizat ca instrument de implementare i funcionare a sistemului companiei de management integrat i detaliaz modul n care cerinele de calitate impuse vor fi respectate, descrierea sistemului aplicat n proiect, stabilirea modului de realizare a controlului calitii. Documentul cuprinde:

Pagin 28 din 46

Informatii generale i prezentarea companiei cu specificatiile adoptate pentru lucrrile contractate Durata convenita pentru desfasurarea lucrrilor inclusiv pentru faze de execuie Documentele de referin Proceduri Tehnice de Execuie i Fise Tehnologice Politica de Calitate, de Mediu i Protectia Muncii Scurta descriere a lucrrilor ce fac obiectul contractului Conditii de execuie cu referire la calitatea lucrrilor Conditii de execuie cu privire la mediu i masuri de protectie Asigurarea calitatii lucrrilor Asigurarea calitatii materialelor Asigurarea trasabilitatii materialelor i a elementelor prefabricate Functii n antier i responsabilitati privitor la execuia calitatii lucrrilor / materialelor / service Decizie de desemnare a responsabililor n antier a efului de antier, RCTCC, RTE Organizare de antier Resurse umane i materiale Grafic de execuie i echipamente Cerinte speciale de depozitare Msuri pentru lucrri pe timp friguros Plan de Control, Calitate, Verificri i Incercri Descrierea Sistemului de Management al Calitatii (al subcontractorului) aplicat n antier Asigurarea Sistemului de Identificare i Trasabilitate Sistemul de Tratare a Neconformitatilor i Actiuni Corective / Preventive Subcontractorii, furnizorii i service ul pe care le furnizeaz Organigrama Stabilirea perioadei garantie pentru lucrrile subcontractate Verificare personal din antier privitor la abilitatile necesare pentru efectuarea lucrrilor ce urmeaz a fi executate 12.7.3. Planul de Control al Calitii, Verificri i Inspecii (PCCVI) cerintele organizatiei

Pagin 29 din 46

A. Pentru a obine performana lucrrilor executate i pentru a obine nivelul de calitate specific, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL stabilete: Criterii de evaluare a performanelor de calitate Cerinele clientului Dispoziiile legale cu privire la calitatea n construcii Msurile i resursele necesare pentru atingerea performanelor.

B. n acest scop, pentru managementul i controlul calitii RMI intocmeste Planul de Control al Calitii, Verificri i Inspecii (PCCVI). PCCVI reprezint un instrument adecvat de management specific fiecrei categorii de lucrri i este ntocmit n urma consultrii cu celelalte echipe aleproiectului implicate. Versiunea final acceptat va fi semnat spre aprobare de ctre Managerul Business Process i va fi prezentat Dirigintelui de antier pentru acceptare. Scopul PCCVI este de a obine, la finalizarea oricrei categorii de lucrri, a unui rezultat satisfctor ce combin att aspecte ale calitii, ct i aspecte comerciale astfel nct s vin n ntmpinarea ateptrilor contractate ale clientului. Totodat, scopul PPCVI este de a reprezenta punctul de plecare pentru un set complet de documente necesar completrii capitolului B al Crii Tehnice a Construciei. PCCVI va fi transmis fiecrui subcontractor implicat n procesul de execuie i va fi respectat pe parcursul tuturor fazelor de execuie a lucrrilor subcontractate. 12.8. n timpul lucrrilor de execuie A. Echipa de Asigurare a Calitii asigur derularea n bune condiiuni a Programului de Control al Calitii n Faze Determinante, prin : Inspecii preliminare ale tuturor condiiilor privind stadiul fizic al execuiei Completarea i meninerea documentelor de calitate referitoare la categoria de lucrri care va fi verificat de ctre Inspectorul de Stat desemnat. Comunicarea eventualelor probleme rmase nerezolvate detectate de ctre echipa de execuie pentru aplicarea msurilor imediate i rezolvarea acestora n timp util, conform cu procedura SC D&I PRODCONSTRUCT SRL - PS-07 Controlul produsului neconform si investigarea incidentelor. Asigurnd prezena reprezentantului Inspectoratului de Stat n Construcii la Fazele Determinante. Echipa AQ va ntocmi o adres de invitaie la data hotrt de comun acord specificnd: date de identificare ale companiei, lucrri ajunse n faza determinant, data i ora evenimentului. Transmitere invitatie ctre Inspectoratul de Stat n Construcii n copie, aceast adres va fi transmis reprezentantului Clientului, proiectantului i subcontractorului pentru a fi informai i pentru a asigura

Pagin 30 din 46

prezena lor la eveniment. Toate echipele proiectului vor fi informate cu privire la eveniment. Organiznd i participnd la Fazele Determinante stabilite i oferind toate informaiile necesare ntocmirii Procesului Verbal de Faz Determinant. Distribuind tuturor prilor implicate n Faza Determinant emis de ctre inspector indiferent dac acesta conine un rezultat pozitiv sau negativ. Meninnd un Registrul de Urmrire a Fazelor Determinante pentru nregistrarea informaiilor cu privire la respectarea Programului de Control al Calitii n Faze Determinante.

B. Echipa AQ va asigura pentru fiecare categorie de lucrri un program de control i management al calitii: Va informa fiecare subcontractor, dup semnarea contractului i nainte de nceperea lucrrilor, n legtur cu cerinele de calitate ale Orasului Valenii de Munte i prevederile Planului de Management al Calitii n acord cu cerinele de pre-calificare stabilite de SC D&I PRODCONSTRUCT SRL impreuna cu beneficiarul; Planul de Management al Calitii pregtit de subcontractor va fi analizat de ctre Echipa AQ i, n cazul n care va considera necesar, va cere clarificri, va face observaii care s fie rezolvate de ctre subcontractor n timp util. Va gestiona neconfomitile aprute pe parcursul procesului de execuie n conformitate cu procedura de sistem Controlul produsului neconform si investigarea incidentelor , cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL - PS-07 i procedura operaional Tratare sesizari de la clienti, cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL.-PO-16, prin meninerea i actualizarea Registrului de Observaii de la Client i Registrul de eviden al Neconformitilor, informnd toate echipele implicate n remedieri pentru aplicarea i analizarea acestora n fncie de situaie. Managementul aciunilor corective / preventive conform procedurilor de sistem Aciuni Corective, cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL - PS-09 i Aciuni Preventive, cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL - PS-10.

C. Echipa AQ va asigura ntocmirea Crii Tehnice a Construciei, capitol B i C, de la nceperea lucrrilor pn la recepia final ncluznd toate nregistrrile de calitate rezultate din procesele A i B mai sus menionate. Scopul comun final este de a rezulta Cartea complet la sfritul lucrrilor i, pe ct posibil, structurat conform H.G. 273 / 1994, respectnd contractul comercial i alte reglementri n vigoare. 12.9. La terminarea lucrrilor de execuie Echipa AQ va pune la dispoziie Comisiei de Recepie capitolele B i C ale Crii Construciei pentru verificrile ce vor fi efectuate cu ocazia Recepiei la Terminarea Lucrrilor i Recepiei Finale.

Pagin 31 din 46

13.

MODELUL DE ASIGURARE A CALITATII APLICABIL LUCRARII

SC D&I PRODCONSTRUCT SRL asigur conducerea i garantarea calitii lucrrilor pentru obiectivul: Cresterea serviciilor medicale prin extinderea Spitalului Valenii de Munte, astfel: prin sistemul de management al calitii, definit i documentat conform cerinelor standardului SR EN ISO 9001:2008; prin Planul Calitii, intocmit i aplicat pentru fiecare lucrare n parte; prin indeplinirea atribuiilor responsabilului tehnic cu executia, atestat (RTE) prin asigurarea controlului tehnic de calitate de ctre un inginer RCTCC autorizat.

SC D&I PRODCONSTRUCT SRL i-a creat, implementat i menine un Sistem de Management Integrat adecvat activitilor desfasurate, respectand prevederile legale i reglementrile n vigoare. 13.1. GENERALITI: Sistemul de Management Integrat este aplicat n toate activitile din cadrul SC D&I PRODCONSTRUCT SRL i a fost dezvoltat n conformitate cu standardele ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007. Sistemul de Management Integrat este documentat n totalitate i structurat pe 3 nivele:

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


DIAGRAME DE PROCES I HRI ALE PROCESELOR
Procedur i Operaio nale

Proceduri de Sistem

Procedur i Generale

Proceduri Tehnice de Execuie

Instruci uni de Lucru

PLAN URILE CALIT II PLAN URILE DE SECURI TATE PLANU RILE DE MEDIU M

Alte documente care susin activitatea Specificaii Tehnice, norme, regulamente Formulare nregistrri

Nivel 1: Manualul SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Acest document detaliaz domeniul cruia i se aplic Sistemul de Management Integrat, politicile declarate de calitate, sntatea i securitatea muncii i mediu ale
Pagin 32 din 46

companiei, structura companiei i procedurile standardelor de referin. Manualul Managementului Integrat este un document explicativ, care nu reglementeaz ci care descrie Sistemul Integrat de Management i ofer explicaii despre modul n care funcioneaz sistemul. Nivel 2: Proceduri Generale, Proceduri Operaionale i Proceduri Tehnice de Execuie Aceste documente descriu procesele i controlul aplicat tuturor activitilor ntreprinse pentru ducerea la bun sfrit prin intermediul SMI al unui serviciu contractat. Nivel 3: Planurile Calitii, Planurile de Securitate i Planurile de Mediu Asigur lucrri de construcii sub incidena unei legislaii impuse, satisfacia clientului, calitatea, sntatea i securitatea muncii precum i protejarea mediului sunt obinute prin acionare n conformitate cu sistemul de management integrat documentat. Cerinele specifice ale clientului i reglementrilor n vigoare sunt identificate i documentate pe parcursul procesului de analiz a contractului, permind comunicarea i stabilirea de msuri pentru asigurarea satisfacerii tuturor cerinelor declarate ale clientului n condiiile impuse de rigorile legislaiei aplicate (n domeniile calitii, a sntii i securitii muncii i proteciei mediului). 13.2. PROCESE Principalele procese n cadrul societatii sunt: Dezvolt area activit ilor - Planificarea activitilor - Valorificarea activitilor - Ctigare noi proiecte Realizare activitilo r - Proiectare - Planificare i programare - Execuie

Procesele Principale sunt susinute de ctre Procesele Suport care sunt identificate astfel: Planificar - Strategie Suport ea organizaional Realizarea activitil - Estimare n vederea Proiectului or ofertrii - Planificarea proiectrii - Planificarea calitii - Planificarea SSM - Planificarea Proteciei Mediului - Budgetare - Controlul riscului - Obiective, Indicatori / Costuri Achiziii Materiale Servicii Subcontract Utilaje Execuie Controlul calitii Protecia Mediului Protecia Sntii Securitii Muncii - Proceduri Tehnice Execuie - Contract Management -

i de

Pagin 33 din 46

Servicii - IT Corporati - Resurse Umane ve

mbuntir - Asisten i Suport Continuu e - Monitorizare / Msurare Performane - Managementul Schimbrilor - Inovaie - Analiza Datelor

13.3.

SCOPUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

Scopul acestui sistem l reprezint optimizarea eforturilor organizaiei privind satisfacerea cerinelor standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007 prin coordonarea activitilor referitoare la managementul calitii cu cele privind managementul de mediu i cele privind sntatea i securitatea n munc. Sistemul de Management Integrat: Se aplic n Sediul Central i n fiecare din antierele sale ntr-un sistem unitar, fr excepie. Se aplic fiecrui antier deschis al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL, oriunde organizaia i desfoar activitatea. Definete responsabiliti i autoriti pentru aciunile ce afecteaz n mod semnificativ performanele companiei i conformarea cu cerinele legale aplicabile i cu cele ale standardelor de referin adoptate. Include politici, proceduri, cerine, formulare, referine, nregistrri ale derulrii proceselor. Incorporeaz mecanisme de analiz pentru procesele de management i pentru lucrrile executate de subcontractorii angajai sau alte pri implicate ca acestea s se fac n conformitate cu politicile curente, procedurile i cerinele standardelor de referin.
Documenteaz planuri de management pentru procesele de execuie specifice.

13.3.1. Scopul Sistemului de Management al Calitii Odat ce o organizaie decide s dezvolte un sistem de calitate, prima ntrebare care cere rspuns este: la ce se va aplica sistemul de calitate? Sistemul de Management al Calitii urmrete aplicarea cerinelor standardelor de calitate specificate n standardul ISO 9001:2008 n condiiile impuse prin standardele cu care se integreaz, ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007. Sistemul de Management al Calitii: Se aplic n cadrul proceselor de management al proiectelor de ctre toi angajaii, ntr-un sistem unitar, fr excepie.

Pagin 34 din 46

Se aplic fiecrui antier deschis, oriune se deruleaz contractul. Definete responsabilitatea i autoritatea pentru aciunile echipei de proiect ce afecteaz n mod semnificativ performanele de calitate stabilite. Include politici, proceduri, cerine de calitate, formulare, referine, nregistrri ale derulrii proceselor. Incorporeaz mecanisme de analiz pentru procesele de management i pentru lucrrile executate de subcontractorii angajai sau alte pri implicate ca acestea s se fac n conformitate cu politicile curente, procedurile i cerinele de calitate. Documenteaz planuri ale calitii pentru procesele de execuie specifice. 13.3.2. Scopul Sistemului de Management al Sntii i Securitii Muncii (SSM)

SC D&I PRODCONSTRUCT SRL se angajeaz s i execute activitile n concordan cu legislaia romn de protecia muncii, ce are la baz principiile legislaiei europene prin adoptarea de ctre companie a unei politici prin care s se ating un control eficient al riscului la care sunt supuse proiectele sale, att n timpul planificrii preliminare ct i pe parcursul execuiei acestora. Organizarea Sntii i Securitii Muncii n cadrul proiectelor se realizeaz n mod controlat prin Sistemul de Management al Sntii i Securitii Muncii respectnd cerinele specificate n standardul OHSAS 18001:2008. Astfel, intr direct n responsabilitatea managerilor datoria de a face tot ce este necesar i le st n putin pentru a asigura sntatea i protecia n munc a salariailor sau a publicului, precum i a bunurilor pentru a nu fi supuse unui risc inutil. Scopul acestui sistem de management este de a furniza un mecanism de evaluare a riscului care s poat fi aplicat din primele etape ale lucrului i care s permit tuturor proiectelor s nceap cu o informare complex. Prin implementarea, certificarea i mentinerea Sistemului de Management al Securitii i Sntii n Munc se obin urmtoarele avantaje:

Realizarea securitii i sntii n munc prin eliminarea i / sau reducerea cauzelor poteniale de accidentare i mbolnvire profesional; Asigurarea controlului organizaiei asupra pericolelor, accidentelor i riscurilor salariailor la locul de munc; Limitarea incidentelor i accidentelor de munc ce implic responsabilitatea juridic a SC D&I PRODCONSTRUCT SRL, precum i plata de compensaii sau taxe suplimentare; mbuntirea condiiilor de munc a salariailor; mbuntirea performantelor individuale ale salariailor; Organizarea eficient a activitilor la locul de munc; Creterea contientizrii personalului cu privire la importana siguranei la locul de munc i a propriei santi fizice i mentale;

Pagin 35 din 46

Creterea motivrii personalului i a comunicrii printr-o participare activ n procesul de mbuntire continu i de reducere a riscurilor la locurile de munc; mbuntirea relaiilor cu industria i organismele de reglementare; mbuntirea imaginii comerciale, a marketingului i a competitivitii n cazul unui sistem de management recunoscut prin certificare. 13.3.3. Scopul Sistemului de Management al Mediului Firmele pot prospera doar adoptnd un sistem de organizare ce are n vedere binele angajailor, relaii bune n comunitate, protejarea mediului i responsabilizarea fa de societate.

n cadrul Sistemului Integrat de Management, Sistemul de Management al Mediului reprezint un instrument de management necesar pentru mbuntirea performanelor de mediu. Ofer o metod sistematic de a controla procesele privitor la aspectele de mediu. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL implementeaz acest instrument de management cu scopul: de a crete prestigiul companiei de a contientiza i asuma problematica de protecia mediului, oferind un cadru bine organizat pentru gestionarea problemelor de mediu de a asigura servicii de cea mai nalt calitate clienilor, n condiiile asigurrii proteciei mediului nconjurtor, mbuntind asfel imaginea companiei i relaiile sale cu diveri parteneri

Sistemul de Management al Mediului este documentat, pus n aplicare i meninut n aa fel nct s asigure permanent conformitatea cu legislaia n vigoare. Implementarea acestuia ca parte integrant din SMI a fcut parte din deciziile strategice ale conducerii la vrf din SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. n acest scop s-a procedat la urmtoarele : s-au identificat activitile / procesele desfurate n companie s-au identificat etapele proceselor i interaciunile dintre aceste procese s-a identificat legislaia naional aplicabil domeniului de activitate s-a identificat impactul asupra mediului rezultat din procesele / activitile desfurate n SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. s-a asiguarat disponibilitatea resurselor i informaiilor necesare pt. derularea i monitorizarea acestor procese s-au identificat zonele cu potenial de risc pentru mediul nconjurtor din cadrul amplasamentului sediului central i a antierelor din ar

Pagin 36 din 46

s-au stabilit msuri corespunztoare cuprinse n programul de management de mediu, numindu-se responsabiliti, termene, resurse umane i financiare, pentru aciunile ce urmeaz a fi ntreprinse , precum i documentele necesare. s-au identificat activitile necesare pentru msurare , monitorizare , analizare i s-au implementat msurile corespunztoare pentru diferitele procese i pt realizarea obiectivelor planificate.

Managementul global al companiei este nclinat spre impactul imediat i pe termen lung a produselor, serviciilor i proceselor asupra mediului. Acesta impune decizii i puterea organizaiei de a aciona n sensul proteciei mediului prin alocarea de resurse, stabilirea responsabilitilor i evaluarea continu a practicilor, procedurilor i proceselor. 13.4. CERINE APLICABILE

13.4.1. Cerine referitoare la Calitate:


Elementele Sistemului de Management al Calitii sunt adaptate standardului internaional de calitate ISO 9001: 2008 Sisteme de management al calitii. Cerine. Pentru asigurarea conformrii cu standardul de referin, Sistemul de Management Integrat este evaluat n mod periodic prin audituri speciale de sistem. Totodat, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL urmrete execuia de lucrri de proiectare i construcie care corespund exigenelor de performan eseniale prevzute n Legea nr.10/1995 i anume:

rezisten i stabilitate; siguran n exploatare; siguran la foc; protejarea sntii oamenilor; protecia i refacerea mediului; izolaie termic, hidrofug i economie de energie; protecia mpotriva zgomotului.] 13.4.2. Cerinele Clientului:

Furniznd servicii clienilor notri, trebuie s fim capabili de a le oferi un produs / serviciu final n conformitate cu necesitile acestora i cu cerinele exprimate. 13.4.3. Caracteristici ale cerinelor: Cerinele de sistem sunt caracterizate de urmtoarele atribute: Fezabile. Cerinele trebuie s fie implementabile conform cu capacitile i limitrile cunoscute ale sistemului i mediului de funcionare. Pentru a
Pagin 37 din 46

evita cerinele nefezabile este necesar un program de analiz a proiectului implicnd o echip format din specialiti: proiectani i ingineri constructori. Aceast echip poate asigura cu certitudine o verificare a ceea ce se poate executa din punct de vedere tehnic i ce se poate face cu costuri suplimentare sau cu teri. Necesare. Fiecare cerin trebuie s documenteze ceea ce clientul dorete sau ceea ce este cerut n conformitate cu o cerin extern sau un standard. O alta cale de a considera cerina necesar este de a fi formulat de o surs recunoscut ca avnd autoritate specific. Fiecare cerin se urmrete spre originile sale cum ar fi experiena, cerine de sistem, reglementri sau orice cerin formulat de ctre client. Dac nu se poate identifica originea, atunci cerina este un exces i deci nu este necesar. Clare. Cel ce citete o specifiaie de cerine trebuie s fie capabil s fac o singur interpretare a acesteia. Fiecare cerin este specificat succint, simplu, cu un limbaj direct, din domeniul utilizatorului. Pentru a dezvlui ambiguitatea se vor include inspecii formale a specificaiilor cerinelor, schind scenrii posibile care ilustreaz comportamentul ateptat al unei pri specific de produs. Verificabile. Dac o cerin nu poate fi verificat, determinarea implementrii sale este o problem de opinii. Complete. Nu trebuie s lipseasc nici o informaie necesar cerinei. Consistente. Cerinele consistente nu intr n conflict cu alte cerine. Contradiciile dintre cerine trebuie s fie stinse nainte de a ncepe dezvoltarea. Modificabile. Modificarea SMI trebuie s permit schimbarea sau modificarea unei cerine specifice exprimate separat de alte cerine. Trasabilitate. Fiecare cerin trebuie s aib orcnd corespondena cu sursa. Cerinele sunt legate de elementele de proiectare, surs, teste care sunt aplicate pentru implementarea i verificarea cerinelor. 13.5. MENINEREA SMI

Managerii au responsabiliti generale asupra SMI al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. Acetia sunt responsabili pentru disponibilitatea resurselor, stabilirea i comunicarea politicilor i obiectivelor, iar mbunttirile aduse sistemului sunt implementate. Managerii au obiective msurabile pentru a demonstra c aciunile lor sunt eficiente i c satisfacia clientului a fost atins. n mod specific, managementul are responsabilitile urmtoare: S comunice prevederile SMI i angajamentele de satisfacere a clientului i de respectare a reglementrilor legale ctre toi angajaii S permit angajailor de a oferi totalul angajament n excelen prin nsuirea i nelgerea SMI i modul n care aciunile lor individuale pot afecta sucesul

Pagin 38 din 46

S stabileasc i s menin un mediu funcional care s ncurajeze livrarea rezultatului muncii lor prin orientare, instruire, pregtirea funciunilor i atenionarea cu privire la protecia muncii S ofere servicii care convin cerinelor specificate sau obiectivelor stabilite n urma analizelor sistemului de management. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL a identificat toate procesele necesare SMI, precum i succesiunea i interaciunea acestora. Procesele sistemului de management al calitii implementat n SC D&I PRODCONSTRUCT SRL sunt descrise n: Proceduri Documentate de Sistem, Proceduri Operationale, Proceduri Tehnice de Execuie i Norme Metodologice.
13.6. CONTROLUL DOCUMENTELOR SI A DATELOR

Proiect Manager se va asigura ca toate documentele aferente proiectului sunt pastrate n sectiunile ce corespund, conform procedurilor de sistem Controlul documentelor.
13.7. CONTROLUL INREGISTRRILOR

Proiect Manager se va asigura ca toate inregistrarile aferente proiectului sunt pastrate n sectiunile ce corespund, conform procedurilor de sistem Controlul nregistrrilor. 13.8. APROVIZIONARE Aprovizionarea cu materiale i servicii se va realiza conform specificatiilor procedurii - Aprovizionare. Aceasta procedura stabileste metodele de selectie i evaluare a furnizorilor, documentele, inregistrarile i verificrile din procesul de aprovizionare. Receptia, manipularea, depozitarea i transportul materialelor se realizeaza n conformitate cu procedurile SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. 13.9. PLANIFICAREA CALITII Planificarea este necesara pentru a obtine ntr-un mod practic i eficient un nivel ridicat al calitii lucrrilor pentru realizarea obiectivului. Planul Calitii este fundamental, n aceeasi masura ca i pregatirea pachetului de msuri i riscuri ale subcontractorilor angajati i constituie elemente particulare pentru proiect. Pe parcursul execuiei se vor respecta condiiile tehnice de execuie prevazute n proiectul tehnic, precum i calitatea materialelor puse n opera, standarde i normative aplicabile, protectia muncii, protectia mediului, condiii de transport, manipulare, depozitare, inspecii, teste, verificri, etc. 13.10. INSPECII I NCERCRI Inspeciile i activitile de ncercare vor fi stabilite n conformitate cu contractul i specificatiile tehnice ale proiectului. nregistrrile vor identifica i vor face referire la inspeciile/ncercrile fcute precum i la criteriile de acceptare ale acestora. n timpul execuiei se ine evidena activitilor de control a calitii execuiei lucrrilor, n conformitate cu legislaia n vigoare. Documentele incheiate pe parcursul execuiei se ataeaz la Cartea Tehnic a Construciei Capitolul B (conform HG 273/1994). 13.11. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Pagin 39 din 46

n conformitate cu procedura Tratarea Neconformitilor, atunci cnd acestea sunt detectate, se vor respecta procedurile SMI, sunt nregistrate n Raportul de Neconformitate formular standard ce sunt apoi transmise echipelor AQ i de proiectare. Soluia pentru tratarea neconformitilor este dat de proiectant n scris prin Dispoziie de antier. Dispoziia de antier este transmis ctre executant. Dup efectuarea remedierilor conform cu dispoziia proiectantului lucrrile remediate sunt supuse unor noi verificri de ctre eful de antier, inginerul CQ i inginerul RTE n prezena reprezentantului subcontractorului. 13.12. AUDITUL INTERN Verificarea modului de aplicare i respectrii documentelor de referin n execuia lucrrilor precum i aplicarea documentelor SMI implementat n companie este efectuat prin audituri interne stabilite i programate de ctre Managerul Sistemului de Management Integrat n conformitate cu procedura Audituri Interne. 13.13. CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE S.C. D&I PRODCONSTRUCT S.R.L. are stabilite procese prin care se asigura ca monitorizarile si masurarile pot fi efectuate si ca sunt efectuate in concordanta cu cerintele de monitorizare si masurare. Echipamentele de masurare sunt etalonate si verificate la intervale stabilite de timp sau inainte de intrebuintare. Acestea sunt ajustate sau reajustate, dupa cum este necesar si sunt protejate in timpul manipularii, intretinerii si depozitarii impotriva degradarilor si deteriorarilor. 13.14. IDENTIFICARE SI TRASABILITATE S.C. D&I PRODCONSTRUCT S.R.L. identifica stadiul produsului in raport cu cerintele de masurare si monitorizare pe tot parcursul executiei. Atunci cand trasabilitatea este o cerinta, S.C. D&I PRODCONSTRUCT S.R.L. tine sub control identificarea unica a produsului si mentine inregistrari. 13.15. CONTROLUUL PROCESULUI DE EXECUTIE S.C. D&I PRODCONSTRUCT S.R.L. planifica si realizeaza executia lucrarilor in conditii controlate. Specialistii atestai rspund, conform atribuiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunztor cerinelor, la lucrrile de construcii pentru care sunt angajai. 13.16. RECEPTIA LUCRARILOR Recepia construciilor se face de ctre investitor - proprietar, n prezena proiectantului i a executantului i/sau reprezentanilor de specialitate, legal desemnai de acetia. S.C. D&I PRODCONSTRUCT S.R.L. va comunica investitorului data terminrii tuturor lucrrilor prevzute n c o n t r a c t , p r i n t r - u n d o c u m e n t s c r i s c o n f i r ma t d e i n v e s t i t o r . O c o p i e a c o m u n i c r i i v a f i transmis i reprezentantului investitorului pe antier.

Pagin 40 din 46

13.17.

PERIOADA DE GARANTIE SI POST GARANTIE

Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pna la receptia finala care se intocmeste la inchiderea starii de masiv pe intregul perimetru de ameliorare. In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanii i furnizorii de materiale i produse pentru construcii, executantul, responsabilul tehnic cu execuia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat rspund potrivit obligaiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construciei, ivite ntr-un interval de 10 ani de la recepia lucrrii, precum i dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten rezultate din nerespectarea normelor de proiectare i de execuie n vigoare la data realizrii ei. 14. LISTA DOCUMENTATIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT 14.1 Proceduri sistem Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DENUMIRE Control documente Control inregistrari Cerinte legale si alte cerinte Aspecte de mediu Masurarea si monitorizarea procesului / produsului / evaluarea conformarii Auditul intern Controlul produsului neconform si investigarea incidentelor Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns Actiunea corectiva Actiunea preventiva Identificare pericol , evaluare risc si stabilire controale Comunicare,participare si consultare Competenta,costientizare,instruire COD PROCEDURA PS - 01 PS - 02 PS - 03 PS - 04 PS - 05 PS - 06 PS - 07 PS - 08 PS - 09 PS - 10 PS -11 PS -12 PS -13

14.2 Proceduri operationale Nr. crt. 1 2 3 4 DENUMIRE Actualizare M..C. Elaborarea procedurilor Codificare manual, proceduri si formulare Intocmirea planului de control de calitate, verificari si incercari
Pagin 41 din 46

COD PROCEDURA PO - 01 PO - 02 PO - 03 PO - 04

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 14.3.

Elaborare plan calitate Competenta constientizare si instruire Procese referitoare la relatia cu clientul Aprovizionare Controlul productiei si a furnizarii serviciului Identificarea si trasabilitatea Proprietatea clientului Pastrarea produsului Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare Monitorizarea si masurarea proceselor Monitorizarea si masurarea produselor Tratare sesizari de la clienti Stabilirea nivelului de satisfactie al clientului Analiza efectuata de management

PO - 05 PO - 06 PO - 07 PO - 08 PO - 09 PO - 10 PO - 11 PO - 12 PO - 13 PO - 14 PO - 15 PO - 16 PO - 17 PO - 18

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

Conform anexa Lista de proceduri

15.

RESPONSABILITI 15.1. MANAGER DE PROIECT

Ca parte a execuiei n cadrul proiectului, el are sarcina de a asigura n cadrul companiei: organizarea operaional a lucrrilor, organizarea activitilor delegnd principalii si colaboratori, organizarea n bune condiiuni n vederea respectrii planningului de lucrri i aducerea la zi a stadiului de naintare a lucrrilor pe antier , coordonarea diferitelor activiti , semntura s pe documentele cu privire la prezentul contract, interfaa cu Departamentul Aprovizionare ( necesiti de materiale, vehicule, utilaje) , respectarea clauzelor contractuale i reglementrilor ce guverneaz lucrarea, fiabilitatea i completitudinea cu privire la predarea informaiilor (producie, administrativ). particip la reuniunile interne igien/securitate, mediu, etc.), (planning, elaborare oferte, studii,

vegheaz la respectarea abilitrii personalului din subordinea s n funcie de capacitile i de condiiile de lucru

Pagin 42 din 46

vegheaz la respectarea dispoziiilor legale, de reglementare i altele , relativ la lucrrile n execuie i mediu , particip la diverse studii de costuri , particip la diverse reuniuni de antier , este nsrcinat cu coordonarea tuturor activitilor de antier depuse de echipele sale, inclusiv ale subcontractanilor si, controleaz stadiul de inaintare al lucrrilor , urmrete orele productive i revizuiete previziunile , se asigur de formarea profesional a personalului. EF DE ANTIER

15.2.

Ca parte organizatoric n cadrul desfurrii activitii de proiectare, el are sarcina de a asigura : organizarea operaional a execuiei, organizarea activitilor de execuie, conducerea planning-ului stabilit pentru execuie, ndeplinirea planning-ului de execuie prin colaboratorii si, interfaa cu Departamentul Proiectare, interfaa cu Departamentul Achizitii, interfaele de corespondent cu clientul / consultana pe probleme de execuie, vegheaz la respectarea dispoziiilor proiectului, verific i aprob stadiile de execuie conform proiectului, particip la diverse studii de costuri , comunic neconformitile aprute i se asigur de tratarea acestora, orice alte sarcini de serviciu prevzute de ctre Project Manager RESPONSABIL MANAGEMENT INTEGRAT

15.3.

Pentru a asigura respectarea exigenelor n materie de Calitate, ct i prevenirea riscurilor cu privire la mediul nconjurtor, SC D&I PRODCONSTRUCT SRL mentine relatia cu clientul pentru problemele legate de calitate i protejarea mediului nconjurtor, prin RMI. El are urmtoarele responsabiliti : elaborarea procedurilor specifice lucrrilor de antier, Planurile Calitii i diverse documente necesare managementului calitii, de a verifica desfurarea politicii Calitate / Mediu n conducerea acestui proiect ,

Pagin 43 din 46

de a verifica i controla eficacitatea Sistemului de Management al Calitii / Mediului implementat, de a conduce activitatea de asigurare a calitii n fazele de proiectare i de execuie prin colaborare direct cu reprezentanii omologi ai companiilor implicate n procesele de proiectare i de execuie, este n relaie direct cu RCTCC i RTE pentru a se asigura de eficacitatea i eficiena Sistemului de Management al Calitii ce se aplic pentru aceast lucrare, Comunicarea cu Serviciile Calitate ale partenerilor i colaboratorilor se desfoar conform Schemei de reprezentare a modalitilor de interfaare i comunicare n domeniul Calitate, prevzut n Anexa de a verifica aplicarea PAC pe teren , de a actualiza PAC dac este necesar , de a notifica anomaliile i neconformitile n execuia fazelor de lucru i de a evalua eficacitatea Aciunilor Corective / Preventive implementate , de a sensibiliza, de a forma, de a motiva ntregul personal , n special personalul nou angajat, n privina principiilor de management al Calitii / Securitii Muncii/ Mediului , are responsabilitatea total de a conduce fiele de Neconformitate , de a asigura tratamentul fielor de neconformitate , de a asigura un tratament i urmrirea reclamaiilor provenite de la client , asigur interfaa cu serviciul de coresponden al clientului . INGINER RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA

15.4.

Responsabilitile inginerilor RTE sunt stabilite clar prin HG. 925 / 1995 i prin obligatiile ce le revin din respectarea i integrarea n sistemul de management al calitii al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. Controleaza ca executia lucrrilor de constructii s se faca numai pe baza proiectelor i a detaliilor de execuie verificate de verificatori atestati. Controleaza ca n execuie s se respecte: Metodologiile de lucru Procedurile tehnice de execuie a lucrrilor Proiectele de organizare de santier Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea calitii i verificarea respectarii programului de asigurare a calitii; Propune, instruieste i urmareste activitatea responsabililor cu controlul de calitate;

Pagin 44 din 46

Tine evidenta lucrrilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic i de care raspunde.

15.5. INGINER RESPONSABIL CU CONTROLUL TEHNIC AL CALITII N CONSTRUCII informeaz operativ conductorului agentului economic privind deficientele de ordin calificativ constate n vederea dispuneri de msuri : exercit controlul caliti lucrrilor pe faze de execuie stabilite prin reglementrile tehnice i "Planul Calitii'' adoptat prin sistemul propriu de asigurare a calitii : elaboreaz i supune spre aprobare programul de control lunar intocmit n corelare cu prevederile "Planului de Control al calitii'' adoptat nscrie n documentele stabilite prin ''Sistemul propriu de Management al calitii'' adoptat toate constatarile i msurile dispuse pe care le depune Managerului de Proiect n subordonarea caruia functioneaz spre analiz i dispunere de msuri ntiineaz n scris conducerea agentului economic asupra unor nerespectri a termenelor sau soluiilor de remediere a unor neconformiti constatate particip la verificarea calitii lucrrilor la principalele faze de execuie stabilite prin normele tehnice i semneaz procesele verbale de atestare a calitii particip i semneaz documentele ntocmite la verificrile efectuate n fazele de execuie care prin natura lor sunt determinate pentru asigurarea calitii constructiilor informeaz n scris conducerea agentului economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesitii interprinderii de aciuni preventive i corective. ntiineaz operativ conducerea agentului economic i n maxim 24 de ore inspecii teritoriale ale I.S.C., de producerea unor accidente tehnice; verific corectitudinea operatiilor de trasare a lucrrilor i nivelment verific respectarea de ctre factorii implicai a prevederilor ''Legii nr 10\1995 privind calitatea n construcii'' cu privire la utilizarea numai de produse tradiionale fabricate pe baz de standarde i de produse echipamente i procedee noi pentru care exist agremente tehnice. Verific utilizarea numai de materiale i echipamente pentru care s-au emis certificate de conformitate n cazul utilizrii acestora la construcii de categorie de importan excepional a construciilor pentru lucrrile publice realizate din fronturi bugetare precum i a lucrrilor care asigur cerinele stabilite la art 5 din Legea nr 10/1995 privind calitatea n constructii. Verific respectarea prevederilor ''Regulamentului pentru asigurarea activitii metrologice n construcii''. Particip la inspeciile efectuate de organele I.S.C. i a organelor sale teritoriale i verific aducerea la implinire a msurilor dispuse de acetia comunic n scris
Pagin 45 din 46

la termenele scadene, sub semntura conductorului agentului economic modul de rezolvare a msurilor stabilite de organele I.S.C. 16. Propune msuri pentru cunoasterea prevederilor reglementrilor tehnice. NREGISTRRI REFERITOARE LA CALITATE

SC D&I PRODCONSTRUCT SRL a stabilit un sistem standard de pastrare a inregistrarilor proiectului. Documentele i nregistrrile privind calitatea sunt colectate i emise n conformitate cu prevederile Sistemului de Management Integrat, prin procedurile sale i n conformitate cu cerinele legale. Instrumentul de control al documentelor i nregistrrilor privind calitatea este reprezentat de Planul de Control al calitii, PCCVI. Un set complet de documente este pastrat n dosare speciale i se poate asigura astfel trasabilitatea lucrrilor realizate. Inregistrrile proiectului se pstreaz pe tot parcursul derulrii contractului pentru demonstrarea conformitii lucrrilor executate cu condiiile specificate i a funcionrii eficiente a sistemului de management al calitii. Documentele de confirmare a calitii lucrrilor ntocmite pe parcursul execuiei se ndosariaz la Cartea Tehnic a Construciei i se nregistreaz cronologic n borderou. Pentru aceste nregistrri se folosesc documente tip impuse de autoritatea contractant, precum i documente preluate de la factori externi implicai n activitile de construcie.

Pagin 46 din 46