Sunteți pe pagina 1din 49

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII, MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01

Sectiunea A Capitolul 1 Pagina 1 din 7

STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - ROMANIA APROBAT, DIRECTOR GENERAL DATA: 15.01.2008

MANUALUL CALITATII COD: MC STEIN CONSTRUCT IMOB 01

INTOCMIT, RESPONSABIL CALITATE Document controlat Numar copie

EDITIA/REVIZIA: 1/0

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII, MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01

Sectiunea A Capitolul 1 Pagina 2 din 7

CUPRINS Sectiune / Capitol Denumire Editie/ Revizi e 1/0

SECT. A 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
INTOCMIT: VERIFICAT:

CUPRINS SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII PREZENTAREA STEIN CONSTRUCT IMOB SRL DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Domeniu de aplicare si excluderi Procesele sistemului de management al calitatii Interactiunile proceselor sistemului de management al calitatii Principalele obiective in domeniul calitatii ale proceselor sistemului de management al calitatii DEFINITII Sl PRESCURTARI SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII Consideratii generale privind documentarea SMC Documentatia SMC RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI Angajamentul managementului Orientarea catre client Politica in domeniul calitatii Planificare Responsabilitate, autoritate si comunicare Analiza efectuata de management MANAGEMENTUL RESURSELOR Asigurarea resurselor Infrastructura Mediul de lucru REALIZAREA PRODUSULUI Planificarea realizarii produsului Procese referitoare la relatia cu clientul Proiectare si dezvoltare -EXCLUSA Aprovizionare Productie si furnizare de servicii Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE Planificarea realizarii produsului Monitorizare si masurare Controlul produsului neconform Analiza datelor Imbunatatire
EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0
1/0 15.01.2008

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII, MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01

Sectiunea A Capitolul 1 Pagina 3 din 7

Sect B 1. 2. 3. 4. Sect C 1 2 3 4 5 6

PROCEDURILE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII


Controlul documentelor PS STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 01 Controlul inregistrarilor calitatii PS STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 02 Audit intern PS STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 03 Controlul produsului neconform PS STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 04

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0

LISTELE DOCUMENTELOR SMC


Lista procedurilor de sistem DlSTEIN CONSTRUCT IMOB SRL -05 Lista procedurilor operationale DISTEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 06 Lista instructiunilor de lucru DISTEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 07 Lista formularelor DISTEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 08 Lista documentelor interne DISTEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 09 Lista documentelor de provenienta externa DI STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -10

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII, MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01

Sectiunea A Capitolul 1 Pagina 4 din 7

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL AL STEIN CONSTRUCT IMOB SRL PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII Suntem pe deplin convinsi ca cea mai importanta persoana pentru societatea noastra este CLIENTUL. Noi depindem de client si fara el, nu am exista. Ca urmare, esenta politicii STEIN CONSTRUCT IMOB SRL, in domeniul calitatii pentru ACTIVITATI DE : Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide Lucrari de demolare a constructiilor Lucrari de pregatire a terenului Lucrari de instalatii electrice Lucrari de instalatii sanitarede incalzire si de aer conditionat Lucrari de instalatii pentru constructii Lucrari de ipsoserie Lucrari de tamplarie si dulgherie Lucrari de pardosire si placare a peretilor Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri Alte lucrari de finisare Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii este de a acorda clientului cea mai mare atentie posibila pentru a-i identifica cat mai exact cerintele si asteptarile si a le satisface pe deplin. Pentru a deveni si mai eficienti si pentru a demonstra clientului capabilitatea de a-i furniza in mod consecvent produse de calitate, de a-i transforma dorintele in exigente, STEIN CONSTRUCT IMOB SRL a proiectat, documentat si implementat un sistem modern de management al calitatii, conform prevederilor standardului SR EN ISO 9001:2001 "Sisteme de management a calitatii - Cerinte". Modul in care trebuie sa actionam precum si obiectivele pe care urmeaza sa le Indeplinim, sunt specificate in documentatia sistemului de management al calitatii implementat. Intregul personal din STEIN CONSTRUCT IMOB SRL, are obligatia de a cunoaste si a Respecta, intocmai,cerintele documentatiei sistemului de management al calitatii si de a depune un efort constant pentru a-si perfectiona propria activitate. Reprezentantului Managementului pentru Calitate, functie indeplinita de un membru al managementului, ii revine sarcina de a urmari permanent modul in care procesele sistemului de management al calitatii sunt stabilite, implementate, mentinute si documentatia specifica acestora aplicata. Imi asum intreaga responsabilitate, de a analiza periodic eficacitatea si eficienta
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII, MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01

Sectiunea A Capitolul 1 Pagina 5 din 7

sistemului de management al calitatii, de a identifica si asigura disponibilitatea resurselor necesare, pentru imbunatatirea continua a acestuia . Ma angajez pentru mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii SMC in raport cu cerintele SR EN ISO 9001:2001 si cu scopurile organizatiei.

Data: 15.01.2008 DIRECTOR GENERAL GENERAL Ing. NISTORESCU MARINEL

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII, MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01

Sectiunea A Capitolul 1 Pagina 6 din 7

DIRECTOR GENERAL 15.01.2008 DECLARATIA MANAGEMENTULUI STEIN CONSTRUCT IMOB SRL PRIVIND OBIECTIVELE IN DOMENIUL CALITATIILOR Principalele obiective, care trebuie sa fie indeplinite, de intregul personal al STEIN CONSTRUCT IMOB SRL, in perioada IANUARIE 2008 DECEMBRIE 2009, sunt: analizarea cerintelor clientului cu operativitate maxima transmiterea raspunsului clientului in cel mult 8 de ore de la primirea cerintelor lui; satisfacera cerintelor clientului asa cum sunt exprimate si dorite de el mentinerea sub 10% a procentului de servicii anulate din totalul comenzilor primite de societate; mentinerea unui contact permanent cu clientul si efectuarea de cercetari de marketing pentru aflarea opiniilor lul ; chestionarea tuturor clientilor, cel putin o data pe an, cu privire la modul in care percep serviciile produsele, oferite de societate; analizarea unui raport direct proportional intre calitatea serviciilor oferite de societate si vandabiltatea acestora . cresterea cifrei de afaceri cu 2 % si a ratei profitului net cu 2 % fata de cel programat ; reducerea costurilor pentru remedierea problemelor de calitate, aparute la produsele realizate; asigurarea in timp optim a materialelor si serviciilor necesare activitatilor de realizare a produselor si serviciilor ; reducerea la zero a intarzierilor in realizarea Lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale reducerea la zero a problemelor tehnice, aparute pe timpul realizarii produselor, datorate erorilor umane . Intregul personal al societatii are obligatia de a lua masurile ce se impun pentru indeplinirea obiectivelor calitatii.Managementul societatii are sarcina de a analiza o data pe an modul, in care sunt Indeplinite, obiectivele in domeniul calitatii. 15.01.2008 INTOCMIT, Reprezentant Management Calitate

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII, MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01

Sectiunea A Capitolul 1 Pagina 7 din 7

PREZENTAREA STEIN CONSTRUCT IMOB SRL Adresa societatii: Societatea STEIN CONSTRUCT IMOB SRL are sediul social in BUCURESTI ;SOS BUCURESTI-TARGOVISTE NR. 16 SECTOR 1 BUCURESTI Cod Fiscal: R 18785151/ Registrul Comertului:J40/10186/21.06.2006 Conturi bancare: RO30 PIRB4206708899003000 deschis la banca PIRAEUS BANKION MIHALACHE Certificat Unic de inregistrare J40/10186/21.06.2006 Activitate principala: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale Cod CAEN 4120 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide Cod CAEN 4221 Lucrari de demolare a constructiilor Cod CAEN 4311 Lucrari de pregatire a terenului Cod CAEN 4312 Lucrari de instalatii electrice Cod CAEN 4321 Lucrari de instalatii sanitarede incalzire si de aer conditionat Cod CAEN 4322 Lucrari de instalatii pentru constructii Cod CAEN 4129 Lucrari de ipsoserie Cod CAEN 4331 Lucrari de tamplarie si dulgherie Cod CAEN 4332 Lucrari de pardosire si placare a peretilor Cod CAEN 4333 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri Cod CAEN 4339 Alte lucrari de finisare Cod CAEN 4339 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii Cod CAEN 4391 Societatea STEIN CONSTRUCT IMOB SRL s-a infiintat in anul 2006. Obiectul de activitate al societatii nu este limitativ, el putand fi extins prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor si cu obtinerea avizelor legale . STEIN CONSTRUCT IMOB SRL dispune de o baz tehnico materiala, corespunztoare fiind dotat auto si cu utilaje, cu instalaii necesare execuiei lucrrilor angajate. Conducerea la nivel de varf a societatii, este structurata dupa cum urmeaza: - DIRECTOR GENERAL - DIRECTOR ECONOMIC - DIRECTOR TEHNIC - DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTOR COMERCIAL - DEPARTAMENT RESURSE UMANE

Societatea STEIN CONSTRUCT IMOB SRL functioneaza pe baza principiilor moderne de management al calitatii, in acest sens fiind elaborat si Manualul Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001.

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 2

Pagina 1 din 5

2.1 Domeniu de aplicare si excluderi Domeniul principal de activitate: conform cod CAEN Activitate principala: cod CAEN Activitate principala: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide Lucrari de demolare a constructiilor Lucrari de pregatire a terenului Lucrari de instalatii electrice Lucrari de instalatii sanitarede incalzire si de aer conditionat Lucrari de instalatii pentru constructii Lucrari de ipsoserie Lucrari de tamplarie si dulgherie Lucrari de pardosire si placare a peretilor Lucrari de vopsitorie,zugraveli si montari de geamuri Alte lucrari de finisare Lucrari de invelitori,sarpante si terase la constructii

Cod CAEN Cod CAEN Cod CAEN Cod CAEN Cod CAEN Cod CAEN Cod CAEN Cod CAEN Cod CAEN Cod CAEN Cod CAEN Cod CAEN Cod CAEN

4120 4221 4311 4312 4321 4322 4129 4331 4332 4333 4339 4339 4391

Activitati secundare: In conformitate cu actul constitutiv al societatii STEIN CONSTRUCT IMOB SRL . Conformitatea SMC fata de standardul SR EN ISO 9001:2001 este asigurata prin respectarea cerintelor acestuia. Prezenta documentatie prezinta excluderi : capitolul 7.3 Proiectare si dezvoltare 2.2 Procesele sistemului de management al calitatii In STEIN CONSTRUCT IMOB SRL se desfasoara doua tipuri de procese ale sistemului de management al calitatii: principal; secundar; 2.2.1 Procesul principal, este acel proces care adauga valoare si de ale carui date de iesire/produsul realizat, beneficiaza nemijlocit clientii societatii. In cadrul procesului principal se desfasoara urmatorele activitati: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 2.2.2 Procesul secundar, este procesul prin care se asigura suportul desfasurarii in conditii optime, a procesului principal Activitati secundare: Se desfasoara in cadrul unitatii respectand HARTA PROCESELOR. 2.2.2.1 In STEIN CONSTRUCT IMOB SRL functioneaza urmatoarele procese secundare: Procesul de management al resurselor;
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 2

Pagina 2 din 5

Procese referitoare la relatia cu clientul; Procesul de aprovizionare; Procesul de masurare, analiza si imbunatatire . 2.2.2.2 In cadrul proceselor secundare se desfasoara urmatoarele activitati: Procesul de management al resurselor Identificarea competentei pentru personalul implicat in activitati care influenteaza calitatea produsului realizat. Instruirea personalului si evaluarea performantelor acestuia. Mentinerea inregistrarilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilitati si experienta personal. Urmarirea modului in care personalul societatii este constient de relevanta si importanta activitatilor sale si de modul in care el contribuie la realizarea obiectivelor calitatii. Identificarea, asigurarea si intretinerea echipamentelor si a infrastructurii de care societatea are nevoie. Identificarea si asigurarea conditiilor de mediu in care se desfasoara activitatile de realizare a produsului. Procese referitoare relatia la cu clientul Determinarea cerintelor referitoare la produsul realizat ; Analiza cerintelor clientului referitoare la produsul realizat ; Identificarea si Implementarea modalitatilor pentru comunicarea cu clientul . Procesul de aprovizionare Evaluarea si selectarea furnizorilor pe baza abilitatii acestora de a furniza echipamente si materiale in concordanta cu cerintele societatii. Verificarea daca cerintele de aprovizionare, specificate in comenzi / contracte, sunt corect formulate inainte de transmiterea acestora furnizorului. Verificarea echipamentului/materialului aprovizionat pentru a stabili daca satisface cerintele de aprovizionare specificate. Procesul de masurare, analiza si imbunatatire Monitorizarea informatiilor referitoare la perceptia clientului asupra satisfacerii de catre societate a cerintelor sale. Efectuarea de audituri interne la intervale planificate pentru a determina daca sistemul de management al calitatii este conform cu masurile planificate si daca este implementat si mentinut eficace. Monitorizarea si masurarea proceselor. Controlul produsului realizat, care nu este conform cu cerintele specificate.

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 2

Pagina 3 din 5

Colectarea si analizarea datelor corespunzatoare pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea sistemului de management al calitatii si pentru a evalua, unde se poate aplica imbunatatirea continua a acestuia. Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii, prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calitatii, a rezultatelor auditurilor, a actiunilor corective si preventive si a analizei efectuate de management. 2.2.3 Criteriile si metodele necesare pentru conducerea proceselor din STEIN CONSTRUCT IMOB SRL precum si modul in care se asigura disponibilitatea resurselor si a informatiilor necesare pentru desfasurarea si monitorizarea acestora sunt specificate in urmatoarele proceduri de sistem si proceduri operationale : Audit intern, cod PS- STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 03; Controlul produsului neconform,actiuni corective si preventive cod PS - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 04; Procesul de management al resurselor, cod PO - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 07; Realizarea produsului, cod PS - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 08; Procese referitoare la relatia cu clientul, PO - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 09; Procesul de aprovizionare, cod PO - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -10; Procesul de productie si furnizare de servicii, cod PO - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 11; Procesul de masurare, analiza si imbunatatire, cod PO - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 12; Masurarea si monitorizarea satisfactiei clientului,cod PO- STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 13; Analiza efectuata de management, cod PO - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL-14. 2.3 Interactiunile proceselor sistemului de management al calitatii 2.3.1 Interactiunea proceselor sistemului de management al calitatii este prezentata in ANEXA 1 "Harta proceselor sistemului de management al calitatii si a retelei de comunicare din STEIN CONSTRUCT IMOB SRL ". 2.4 Principalele obiective in domeniul calitatii ale proceselor sistemului de management al calitatii. 2.4.1 Proces 'Productie si furnizare de servicii' Obiectivele in domeniul calitatii pentru procesul principal - de realizare a produsului sunt specificate in DI-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 02 "Declaratia managementului STEIN CONSTRUCT IMOB SRL privind obiectivele in domeniul calitatii".
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 2

Pagina 4 din 5

2.4.2 Procese Referitoare la relatia cu clientul Informarea clientului in timp operativ, in cel mult 8 h de la contactarea societatii, despre ce posibilitati alternative de satisfacere (sau modificare) a cerintelor sale exista in societate; Reducerea la zero a erorilor umane ce ar putea sa apara pe timpul elaborarii ofertelor, a contractelor de realizare a produsului si a facturilor emise clientilor; Aplicarea in cel mai scurt timp, in ziua solicitarii, a cerintelor suplimentare ale clientului referitoare la produsul realizat; Stabilirea si mentinerea unor relatii excelente cu clientul, bazate pe incredere reciproca, monitorizarea comportamentului clientului, pe timpul realizarii produsului Reducerea la zero a nemultumirilor clientului fata de modul in care este tratat de personalul din STEIN CONSTRUCT IMOB SRL ; Asigurarea unei comunicari operative cu clientul, prin intretinerea corespunzatoare si mentinerea in perfecta stare de functionare a liniilor telefoanice, echipamentelor informatice (e-mail si internet), fax. 2.4.3 Proces 'Managementul resurselor Selectionarea si mentinerea in societate a personalului competent, reducerea la zero a intarzierilor in realizarea produsului, din cauza incompetentei acestuia ; Instruirea zilnica, la locul de munca, a personalului implicat in activitatea de realizare a produsului pentru a cunoaste precis sarcinile ce-i revin ; Educarea intregului personal al societatii, pentru a deveni constient de importanta activitatii sale si de modul in care contribuie la realizarea obiectivelor calitatii; Analizarea, cel putin o data pe semestru, a datelor privind erorile umane si aplicarea principiului Pareto pentru a le identifica si a le tine sub control pe cele vitale; Imbunatatirea calitatii si ritmicitatii reparatiilor si reviziilor tehnice la echipamentele utilajele si mijloacele de transport utilizate pe timpul realizarii produsuiui - verificarea zilnica de catre operator/sofer a starii tehnice a acestora; Innoirea echipamentelor/utilajelor existente in proportie de 5% pe an ; Intretinerea corespunzatoare a incaperilor si asigurarea mijloacelor si a mediului de lucru adecvat pentru desfasurarea activitatilor de productie si tehnicoadministrative - reducerea la zero a imbolnavirilor profesionale datorate conditiilor de lucru si de mediu necorespunzatoare, specifice activitatilor de paza si protectie. Intretinerea corespunzatoare a parcului de masini, mentinerea masinilor in stare de functionare in proportie de 85%. 2.4.4 Proces Aprovizionare
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 2

Pagina 5 din 5

Asigurarea unui stoc minim de siguranta de materii prime, materiale, echipamente si componente necesar sa asigure continuitatea procesului de realizare a produsului-reducerea la zero a intarzierilor in realizarea produsului datorate neasigurarii la timp a materialelor, componentelor si echipamentelor necesare ; Stabilirea furnizorului cel mai avantajos din punct de vedere al calitatii si profilului produselor, materialelor, ecipamentelor si serviciilor livrate - reducerea cu 90% a produselor neconforme depistate pe timpul receptiei la primire; Definirea cat mai clara a cerintelor si conditiilor tehnice si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca produsele, materialele si echipamentele achizitionate - reducerea la zero a costurilor datorate nespecificarii in comanda / contract a conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca produsele, materialele, echipamentele si serviciile aprovizionate ; 2.4.5 Proces 'Masurare, analiza si imbunatatire' Analizarea in cel mult 24 ore, a informatiilor primite, referitoare la modul in care clientul ,percepe satisfacerea de catre societate a cerintelor sale specifice activitatilor de paza si protectie; Auditarea tuturor compartimentelor societatii, cel putin o data pe an, pentru a determina daca sistemul de management al calitatii este implementat, mentinut eficace si eficient; Analizarea si rezolvarea, in maximum 8 ore de !a depistare/primire, a neconformitatilor aparute la produsul realizat si a reclamatiilor primite de la client; Stabilirea unor masuri concrete pe timpul analizelor efectuate de management, privind imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii.

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 3

Pagina 1 din 7

CAPITOLUL 3 - DEFINITII, PRESCURTARI SI TERMENI Se aplica definitiile, prescurtarile si termenii din: 1. STANDARDE STANDARD SR EN ISO 9001/2001- Sistem de management al calitatii ,Cerinte , specifica cerintele de management al calitatii pentru organizatiile care este necesar sa demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care sa indeplinesca cerintele clientilor , precum si cerintele de reglementare aplicabile , avand drept scop cresterea satisfactiei clientului . STANDARD SR EN ISO 9000/2006 Sistem de management al calitatii Principii fundamentale si vocabular care descrie notiunile fundamentale ale sistemului de management al calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al calitatii . STANDARD SR EN ISO 9004 / 2001 Sistem de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor, care furnizeaza, pe baza celor 8 principii de management al calitatii, indrumari pentru imbunatatirea performantei organizatiei si cresterea satisfactiei atat a clientilor, precum si a altor parti interesate . 2. REGULAMENTE Regulamentul de organizare si functionare al STEIN CONSTRUCT IMOB SRL Regulament Intern al STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 3. TERMENI SI DEFINITII 3.1 TERMENI REFERITORI LA CALITATE in conformitate cu SR EN ISO 9000:2006- aprilie Sisteme de management al calitatii Principii fundamentale si vocabular 3.1 TERMENI REFERITORI LA CALITATE

3.1.1. CALITATE - masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplineste cerintele; 3.1.2. CERINTA - nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 3

Pagina 2 din 7

3.1.3. CLASA - categorie sau rang, alocat diferitelor cerinte referitoare la calitate pentru produse, procese sau sisteme avand aceeasi utilizare functionala. 3.1.4. SATISFACTIA CLIENTULUI - perceptie a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite . 3.1.5. CAPABILITATE -capacitatea unei organizatii, unui sistem sau proces de a realiza un produs care va indeplini cerintele pentru acel produs. 3.1.6. COMPETENTA - capacitate demonstrata de a aplica cunostinte si abilitati . 3.2. TERMENI REFERITORI LA MANAGEMENT 3.2.1. SISTEM - ansamblu de elemente corelate sau in interactiune 3.2.2 SISTEM DE MANAGEMENT - sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele prin care se realizeaza aceste obiective; 3.2.3 SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII - sistem de management prin care se orienteaza si controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea ; 3.2.4 POLITICA REFERITOARE LA CALITATE - Intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel ; 3.2.5 OBIECTIV AL CALITATII - ceea ce urmareste sau spre care se tinde, referitor la calitate. 3.2.6 MANAGEMENT - Activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie. 3.2.7 MANAGEMENT DE LA CEL MAI INALT NIVEL- persoana sau grup de persoane care orienteaza si controleaza o organizatie la cel mai inalt nivel; 3.2.8 MANAGEMENTUL CALITATII activitati coordonate pentru a orienta si controla o organizatie in ceea ce priveste calitatea. 3.2.9 PLANIFICAREA CALITATII parte a managementului calitatii conceputa pe stabilirea obiectivelor calitatii si care specifica procesele operationale si resursele aferente necesara pentru a indeplini obiectivele calitatii. 3.2.10 CONTROLUL CALITATII parte a managementului calitatii concentrate pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate. 3.2.11 ASIGURAREA CALITATII parte a managementului calitatii concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite 3.2.12 IMBUNATATIREA CALITATII parte a managementului calitatii concentrata pe cresterea abilitatii de a indeplini cerinte referitoare la calitate. 3.2.13 IMBUNATATIRE CONTINUA - activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerintele.
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 3

Pagina 3 din 7

3.2.14 EFICACITATE masura in care sunt realizate activitatile planificate si sunt obtinute rezultatele planificate. 3.2.15 EFICIENTA relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate. 3.3. TERMENI REFERITORI LA ORGANIZATIE

3.3.1. ORGANIZATIE- grup de persoane si facilitati cu un ansamblu de responsabilitati, autoritate si relatii . 3.3.2. STRUCTURA ORGANIZATORICA ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii dintre persoane. 3.3.3. INFRASTRUCTURA - organizatie /sistem de facilitati, echipamente si servicii, necesare pentru functionarea unei organizatii. 3.3.4. MEDIU DE LUCRU - ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea . 3.3.5 CLIENT - organizatie sau persoana care primeste un produs. 3.3.6 FURNIZOR organizatie sau persoana care furnizeaza un produs . 3.3.7 PARTE INTERESATA - persoana sau grup care areun interes referitor la functionarea sau succesul unei organizatii. 3.3.8 CONTRACT acord care stabileste obligatii. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. TERMENI REFERITORI LA PROCES SI PRODUS PROCES - ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elementele de intrare in elemente de iesire . PRODUS - rezultat al unui proces. PROIECT - proces unic care consta dintr-un ansamblu de activitati coordonate si controlate, cu data de inceput si finalizare, intreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerintelor specifice si care include constrangeri referitoare la timp, costuri si resurse . PROIECTARE SI DEZVOLTARE - ansamblu de procese care transforma cerinte in caracteristici specificate sau in specificatii ale unui produs, proces sau sistem . PROCEDURA - mod specificat de efectuare a unei activitati sau a unui proces. TERMENI REFERITORI LA CARACTERISTICI . CARACTERISTICA - trasatura distinctiva. CARACTERISTICA A CALITATII - caracteristica intrinseca a unui produs, proces, sau sistem, referitoare la o cerinta . DEPENDABILITATE termen colectiv utilizat pentru a descrie performanta de disponibilitate si factorii care o influenteaza performanta de fiabilitate , performanta de mentenabilitate si performanta suportului pentru mentenanta .
Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL EDITIA/REVIZIA DATA: 1/0 15.01.2008

3.4.4. 3.4.5. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3.

INTOCMIT: VERIFICAT:

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 3

Pagina 4 din 7

3.5.4. 3.6.

TRASABILITATE - abilitatea de a reconstitui istoricul sau localizarea a ceea ce este luat in considerare . TERMENI REFERITORI LA CONFORMITATE

3.6.1. CONFORMITATE - indeplinirea unei cerinte . 3.6.2. NECONFORMITATE - neindeplinirea unei cerinte . 3.6.3. DEFECT - neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata . 3.6.4. ACTIUNE PREVENTIVA - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite . 3.6.5. ACTIUNE CORECTIVA - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate, sau a altei situatii nedorite . 3.6.6 CORECTIE - actiune de eliminare a unei o neconformitati detectate 3.6.7. REPRELUCRARE actiune asupra unui produs neconform pentru a-l face conform cu cerintele 3.6.8. RECLASARE - modificarea clasei unui produs neconform pt a-l face conform cu cerintele care diferite de cele initiale. 3.6.9. REPARARE actiune asupra unui produs neconform, de a-l face acceptabil pentru utilizarea intentionata . 3.6.10 REBUTARE actiune asupra unui produs neconform pentru a Impiedica, utilizarea intentionata initial . EROGARE DUPA FABRICATIE autorizarea de utilizare sau eliberare a unui produs care nu este conform cu cerintele specificate. DEROGARE INAINTE DE FABRICATIE autorizatie de a se abate de la cerintele specificate initial pentru un produs inainte de realizare . ELIBERARE autorizare de a trece la urmatoarea etapa a unui proces. 3.7 3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.7.5. 3.7.6. TERMENI REFERITORI LA DOCUMENTATIE INFORMATIE date care au semnificatie. DOCUMENT -informatie impreuna cu mediul sau suport. SPECIFICATIE document care stabileste cerinte. MANUALUL CALITATII document care descrie sistemul de management al calitatii al unei organizatii. PLANUL CALITATII document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract . INREGISTRARE document prin care se declara rezultatele obtinute sau se furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate.

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 3

Pagina 5 din 7

3.8. 3.8.1. 3.8.2. 3.8.3. 3.8.4. 3.8.5. 3.8.6. 3.8.7. 3.9. 3.9.1. 3.9.2. 3.9.3. 3.9.4. 3.9.5. 3.9.6. 3.9.7. 3.9.8. 3.9.9. 3.9.10. 3.9.11. 3.9.12. 3.9.13. 3.9.14.

TERMENI REFERITORI LA EXAMINARE DOVADA OBIECTIVA - date care sustin ca ceva exista sau este adevarat. INSPECTIE - evaluare a conformitatii prin observare si judecare insotita dupa caz, de masurare, incercare sau comparare, cu un calibru. INCERCARE - determinare a uneia sau a mai multor caracteristici in conformitate cu o procedura. VERIFICARE - confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective, ca au fost indeplinite cerintele specificate. VALIDARE - confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective ca au fost indeplinite cerintele pentru o anumita utilizare sau o aplicare intentionata. PROCES DE CERTIFICARE - proces prin care se demonstreaza capabilitatea de a indeplini cerintele specificate. ANALIZA-activitate ce determina potrivirea, adecvarea si eficacitatea subiectului, in cauza, in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor stabilite; TERMENI REFERITORI LA AUDIT AUDIT proces sistematic, independent, si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si de evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit. PROGRAM DE AUDIT ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp si orientate spre un scop anume. CRITERII DE AUDIT ansamblu de politici, proceduri sau cerinte. DOVEZI DE AUDITinregistrari, declaratii ale faptelor sau alte informatii care sunt relevante, in raport cu criteriile de audit si verificabile. CONSTATARI ALE AUDITULUI - rezultate ale evaluarii dovezilor de audit colectate ,in raport cu criteriile de audit . CONCLUZII ALE AUDITULUI - rezultatele unui audit, furnizate de echipa de audit, dupa luarea in considerare, a obiectivelor auditului si a tuturor constatarilor auditului . CLIENT AL AUDITULUI organizatie sau persoana care solicita un audit . AUDITAT organizatie care este auditata. AUDITOR persoana care are aptitudini demonstrate si competenta demonstrata de a efectua un audit. ECHIPA DE AUDIT - unul sau mai multi auditori care efectueaza un audit sustinuti daca este nevoie de experti tehnici. EXPERT TEHNICpersoana care furnizeaza expertiza sau cunostiinte specifice echipei de audit. PLAN DE AUDIT - descriere a activitatilor si a acordurilor pentru un audit DOMENIUL AUDITULUI - amploarea si limitele unui audit COMPETENTA aptitudini personale demonstrate si capacitate demonstrata de a aplica cunostinte si abilitati

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 3

Pagina 6 din 7

3.10.

TERMENI REFERITORI LA PROCESELE DE MASURARE

MANAGEMENTUL

CALITATII

PENTRU

3.10.1. SISTEM DE CONTROL AL MASURARII ansamblu de elemente corelate sau in interactiune pentru obtinerea confirmarii metrologice sau controlului continuu al proceselor de masurare. 3.10.2. PROCES DE MASURARE ansamblu de operatii prin care se determina valoarea unei marimi; 3.10.3. CONFIRMAREA METROLOGICA ansamblu de operatii cerute pentru a se asigura ca echipamentul de masurare este conform cu cerintele pentru utilizarea intentionata . 3.10.4. ECHIPAMENT DE MASURARE instrument de masurare, software , etalon de masurare, material de referinta sau aparat auxiliar, sau o combinatie a acestora necesara pentru a realiza un proces de masurare . 3.10.5. CARACTERISTICA METROLOGICA trasatura distinctiva care poate influenta rezultatele masuratorii. 3.10.6. FUNCTIE METROLOGICA functie cu responsabilitate administrativa si tehnica, pentru definirea si implementarea sistemului de management al masurarii . PRESCURTARI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
INTOCMIT: VERIFICAT:

SC MQM MQ CQ CA CT RU RMC ROF RI SMC MC PS PTE PO IL RNC RAC FCC NIR DDE DMM

Sefi compartimente Management Calitate Mediu Management Calitate Compartiment Control Calitate Compartiment aprovizionare Compartiment tehnic - ofertare Compartiment Resurse Umane Reprezentantul Managementului pentru Calitate Regulament de organizare si functionare Regulament intern Sistem de Management al Calitatii Manualul Calitatii Procedura de Sistem Procedura Tehnica de Executie Proceduri Operationale Instructiuni de Lucru Raport de Neconformitate Raport de Actiuni Corective Fisa Chestionar de Control Nota de Intrare Receptie Documentatie Detalii de Executie Dispozitiv de masurare si monitorizare
EDITIA/REVIZIA DATA: 1/0 15.01.2008

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 3

Pagina 7 din 7

23. RQ

Responsabil calitate (fost AQ)

Produs - rezultat al unui ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma intrarile in iesiri ; Exista patru categorii generice de produse , dupa cum urmeaza: - Servicii (lucrari de: intretinere, reparatii, montaj, dezafectare, de montare si demolare a instalatiilor elecrtice, de reconditonare a produselor recuperabile; transport; comercializare produse; urmarirea in exploatare a instalatiilor etc.); - Software (proceduri tehnice de executie; proiecte; programe de calculator etc.); - Hardware (cladiri; hale industriale; etc.); - Materiale procesate (carburanti, lubrifianti, instalatii electrice etc.) Revizie-introducere in continutul unui document a unor modificari considerate necesare. Editie noua - forma a unui document in care au fost introduse modificari semnificative fata de editia anterioara

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 4 Pagina 1 din 4

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII 4.1 Consideratii generale privind documentarea SMC In scopul de a demonstra capabilitatea de a realiza consecvent pcoduse care sa satisfaca nevoile clientilor si cerintele reglementarilor aplicabile in domeniul specific, activitatilor de paza si protectie, precum si pentru a mari satisfactia clientilor sai, STEIN CONSTRUCT IMOB SRL a luat decizia de a proiecta si implementa un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001. Conform cerintelor SR EN ISO 9001:2001 societatea a identificat procesele necesare SMC, interactiunile dintre acestea si obiectivele, si a stabilit masuri pentru organizarea activitatii, conform proceselor identificate.(Sectiunea A Cap. 2). Prin Sistemul de Management al Calitatii adoptat de STEIN CONSTRUCT IMOB SRL se urmaresc : Procesele necesare sistemului de management al calitatii si aplicarea acestora in cadrul intregii organizatii ; Succesiunea si interactiunea acestor procese ; Controlul proceselor care sunt eficace; Asigurarea resurselor si informatiilor pentru a sustine operarea si monitorizarea acestor procese ; Realizarea rezultatelor planificate si imbunatatirea continua a acestor procese; 4.2 Documentatia SMC Declaratia managementului STEIN CONSTRUCT IMOB SRL privind obiectivele in domeniul calitatii, cod DI - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 02; Manualul Calitatii, cod MC - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 01; Procedurile de sistem cerute explicit de standardul de referinta: - Controlul documentelor, cod PS-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 01; - Controlul inregistrarilor calitatii, cod PS -STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -02; - Audit intern, cod PSSTEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 03 - Controlul PRODUSULUI NECONFORM,ACTIUNI CORECTIVE SI ACTIUNI PREVENTIVE cod PS -STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 04; - Proceduri operationale, necesare controlului principalelor procese identificate ("Lista procedurilor operationale", cod DI -STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -06, Sectiunea C - Cap 2); Instructiuni de lucru necesare descrierii si reglementarii unor activitati specifice ("Lista instructiunilor de lucru ", cod DI - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -07, Sectiunea C - Cap 3); Formularele necesare societatii pentru planificarea, desfasurarea si controlul eficace al proceselor sale ("Lista formularelor". cod DI-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -08, Sectiunea C-Cap 4);
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 4 Pagina 2 din 4

Documentele interne emise in cadrul societatii cu rol in comunicarea interna ("Lista documentelor interne ", cod DI - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -09, Sectiunea C - Cap 5); Documentele externe de referinta pentru societate ("Lista documentelor de provenienta externa", cod DI - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -10, Sectiunea C - Cap 6); Inregistrarile calitatii, necesare activitatii societatii (inclusiv in scopul furnizarii de dovezi si asigurarii trasabilitatii). Implementarea efectiva a Sistemului de Management al Calitatii, documentat prin cele enumerate mai sus, este o obligatie majora a personalului specific activitatilor din STEIN CONSTRUCT IMOB SRL . 4.2.1 Manualul Calitatii Prezinta, ansamblul proceselor si activitatilor SMC, politica si obiectivele in domeniul calitatii, procedurile si listele documentelor sistemului de management al calitatii. Manualul Calitatii constituie un ghid util pentru toti clientii existenti sau potentiali interesati sa cunoasca structura si procesele din STEIN CONSTRUCT IMOB SRL precum si modul in care societatea raspunde cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2001. Utilizarea Manualului Calitatii de catre STEIN CONSTRUCT IMOB SRL se face pentru urmatoarele scopuri : Implementarea eficace a Sistemului de Management al Calitatii in domeniile de activitate aferente ; Promovarea politicii societatii in Sistemul de Management al Calitatii si cunoasterea de catre salariati a acesteia ; Prevederea unui sIstem de control imbunatatit al activitatilor compartimentelor functionale si de productie specifice activitatilor de paza si protectie ; Instruirea personalului implicat in aplicarea Sistemului de Management al Calitatii ; Furnizarea bazelor de date pentru audituri interne. Manualul Calitatii are un numar de identificare (cod) unic: MC-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -01, 02, 03, .....etc., unde MC =Manualul Calitatii, STEIN CONSTRUCT IMOB SRL = Societatea Comerciala STEIN CONSTRUCT IMOB SRL si 01, 02, 03.....= numarul editiei curente. Modul in care este organizat si structurat MC elaborat de STEIN CONSTRUCT IMOB SRL este prezentat la Cuprins. 4.2.2 Controlul documentelor Documentele cerute de SMC sunt tinute sub control. Modul in care sunt aprobate, identificate, analizate, actualizate, modificate, reaprobate , difuzate si retrase documentele elaborate de societate este specificat in procedura
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 4 Pagina 3 din 4

PS - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 01. 4.2.3 Inregistrarile calitatii Inregistrarile calitatii stabilite de STEIN CONSTRUCT IMOB SRL si mentinute pentru a furniza dovezi obiective privind conformitatea proceselor desfasurate fata de cerintele SMC, sunt specificate in procedurile operationale si in instructiunile de lucru. Modul in care sunt identificate, depozitate, protejate, regasite si eliminate inregistrarile calitatii este prevazut in procedura de sistem PS - STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 02 "Controlul inregistrarilor calitatii", masuri prin care personalul implicat se asigura ca: Editiile in vigoare ale documentelor adecvate sunt disponibile in toate locurile unde se executa activitati de productie si unde sunt necesare pentru functionarea eficace a sistemului de management al calitatii; Emiterea, modificarea, analizarea si aprobarea documntelor se face de catre persone autorizate sau instruite, dupa caz ; Documentele respective, modificarile si actualizarile acestora sunt analizate, verificate si aprobate inainte de a fi difuzate ; Documentele nevalabile si/sau perimate, sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare (utilizare sau sunt asigurate in alt mod impotriva utilizarii neintentionate) ; Este pastrata evidenta difuzarii si retragerii documentelor; Sunt pastrate evidentele privind revizia documentelor ; Modificarile documentelor trebuie analizate si aprobate de aceleas functii care le-au analizat si aprobat initial, daca nu se specifica altfel. Functiile trebuie sa aiba acces la informatii de baza, adecvate, pe care sa isi fundamenteze analiza si aprobarea ; Documentele modificate sunt analizate, aprobate si difuzate la fel ca si documentele initiale.

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

Sectiunea A Capitolul 4 Pagina 4 din 4

4.2.4.

CONTROLUL INREGISTRARILOR

Inregistrarile in STEIN CONSTRUCT IMOB SRL sunt stabilite si mentinute pentru a furniza dovezi ale conformitatii cu cerintele din SR EN ISO 9001:2001 si ale functionarii eficace a sistemului de Management al Calitatii: Inregistrarile in STEIN CONSTRUCT IMOB SRL sunt lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta ; In functie de modul in care sunt intocmite, pastrate sub control aceste inregistrari, se poate trage o concluzie asupra functionarii Sistemului de Management al Calitatii in STEIN CONSTRUCT IMOB SRL.

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 1 din 16

RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 5.1 Angajamentul managementului Managementul la cel mai inalt nivel al STEIN CONSTRUCT IMOB SRL este preocupat de a mentine si imbunatati continu eficacitatea SMC, urmarind: realizarea unei comunicari permanente cu personalul societatii pentru a se asigura ca este inteleasa si aplicata necesitatea satisfacerii cerintelor clientilor si a cerintelor reglementarilor aplicabile; modul in care politica, in domeniul calitatii, este adecvata permanent scopului societatii; modul in care obiectivele calitatii sunt stabilite pentru toate functiile relevante din societate; analizarea periodica a eficacitatii si eficientei SMC; asigurarea resurselor necesare bunei functionari a SMC. 5.2 Orientarea catre client Orientarea catre client, pentru a-i identifica cat mai precis nevoile, si a le satisface, constituie principiul de baza al STEIN CONSTRUCT IMOB SRL in relatia cu clientul. Pentru a defini nevoile si asteptarile clientului, societatea desfasoara urmatoarele activitati: identifica clientii sai efectivi si potentiali; activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor identifica si evalueaza concurenta de pe piata, slabiciunile acesteia si oportunitatile care se intrevad; determina cat mai exact posibil caracteristicile produsului solicitat de client. se asigura daca are capabilitatea de a realiza produsul de care clientul are nevoie ; monitorizeaza permanent asteptarile si satisfactia clientului; rezolva cu promptitudine reclamatiile primite de la client. 5.3 Politica in domeniul calitatii Conducerea STEIN CONSTRUCT IMOB SRL , la nivel de varf, a elaborat propria politica in domeniul calitatii, urmarind sa fie cat mai adecvata scopurilor organizatorice ale societatii. Politica in domeniul calitatii, contine angajamentul managementului, pentru satisfacerea cerintelor clientului si pentru imbunatatirea continua a SMC. Politica in domeniul calitatii, este prelucrata cu intregul personal si afisata in principelele sectoare ale societatii. Conducera societatii analizeaza periodic politica in domeniul calitatii pentru: adecvarea ei continua; includerea unui angajament pentru satisfacerea cerintelor; modul in care este cunoscuta inteleasa si aplicata de intregul personal;
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 2 din 16

este analizata si la fiecare editie, revizuita.

5.4 Planificare 5.4.1 Obiectivele calitatii. Obiectivele calitatii stabilite de conducera societatii sunt specificate in "Declaratia managementului STEIN CONSTRUCT IMOB SRL privind obiectivele in domeniul calitatii". Obiectivele calitatii sunt stabilite pentru functiile relevante, sunt masurabile si sunt in concordanta cu politica societatii in domeniul calitatii; Obiectivele calitatii sunt verificate de DIRECTORUL GENERAL STEIN CONSTRUCT IMOB SRL pentru stabilirea adecvarii lor si a gradului de indeplinire de catre personalul societatii, pentru obtinerea eficientei si eficacitatii, o data pe an in analiza efectuata de management. Pentru viitoarea analiza se vor lua in considerare urmatoarele obiective ale calitatii: Necesitatile analizelor efectuate de management ; Performantele proceselor si produselor curente ; Nivelul de satisfacere al partilor interesate ; Analiza competitorilor si a oportunitatilor de imbunatatire ; Resursele necesare pentru satisfacerea obiectivelor. Dupa fiecare sedinta de analiza a managementului la 12 luni, STEIN CONSTRUCT IMOB SRL modifica, redefineste, comunica si aduce la cunostiinta salariatilor noile obiective ale calitatii. Acestea sunt analizate sistematic si revizuite ori de cate ori este necesar. 5.4.2 Planificarea SMC. Managementul STEIN CONSTRUCT IMOB SRL isi asuma responsabilitatea planificarii calitatii in cadrul organizatiei. Planificarea SMC in cadrul STEIN CONSTRUCT IMOB SRL este efectuata in scopul de a identifica procesele necesare si modul de operare a acestora in societate, de a determina succesiunea si interactiunea proceselor precum si criteriile si metodele necesare pentru monitorizarea lor. Pentru eficienta si eficacitate elementele de intrare sunt urmatoarele: Obiectivele definite ale STEIN CONSTRUCT IMOB SRL ; Necesitatile si asteptarile definite ale clientilor ; Evaluarea cerintelor legale si reglementate ; Evaluarea datelor referitoare la performanta proceselor si produselor ; Invataminte rezultate din experienta anterioara , Elementele de iesire ale planificarii, trebuie sa defineasca procesele suport, pentru realizarea in termenii planificati a constructiilor. Managementul STEIN CONSTRUCT IMOB SRL analizeaza sistematic elementele de iesire pentru a se asigura eficacitatea si eficienta proceselor organizatiei.
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 3 din 16

Cand sunt planificate schimbari ale SMC conducerea societatii urmareste ca integralitatea acestuia sa fie mentinuta.

5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare 5.5.1 Responsabilitate si autoritate. Responsabilitatea si autoritatea fiecarui angajat din STEIN CONSTRUCT IMOB SRL sunt prevazute in: Fisa postului, cod DI-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 03 (ANEXA 1); Manualul Calitatii, cod MC-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -01; procedurile (de sistem si operationale) si instructiunile de lucru ale sistemului de management al calitatii; documentatia aferenta proceselor din societate; decizii ale managementului. Responsabilitatile, sunt prelucrate cu intregul personal al societatii, in cadrul activitatilor de instruire. In Organigrama societatii, cod STEIN CONSTRUCT IMOB SRL-04 (ANEXA 2), sunt prezentate principalele relatii existente intre conducere si functiile/compartimentele subordonate. Responsabilitatile (atributiile, implicarea, motivarea si angajamentul salariatului) pe linie de management al calitatii sunt structurate pe niveluri manageriale astfel: a) Responsabilitatile DIRECTORULUI GENERAL 1) Societatea STEIN CONSTRUCT IMOB SRL functioneaza pe baza principiilor moderne de management al calitatii si este administrate de DIRECTORUL GENERAL care ia toate deciziile legate de functionarea si strategia firmei STEIN CONSTRUCT IMOB SRL ; 2) DIRECTORUL are dreptul de a angaja si de a concedia salariatii societatii, cu respectarea legii si in interesul societatii, precum si de a decide cu privire la salarizare si alte drepturi salariale, conform legii ; 3) DIRECTORUL aproba operatiunile comerciale ale societatii, aproba actiunile de incasari si plati, analizeaza, avizeaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii, aproba incheierea de contracte cu alti agenti economici, pentru realizarea obiectului de activitate, inclusiv cele privind: asocieri, investitii, imprumuturi bancare, vanzari de patrimoniu ; 4) DIRECTORUL prezinta la inceputul fiecarui an, raportul de activitate al societatii, precum si raportul cenzorului; 5) DIRECTORUL asigura conducerea curenta a societatii si hotaraste cu privire l a actionarea in justitie a persoanelor care aduc prejudicii societatii 6) DIRECTORUL este obligat sa puna la dispozitia cenzorului, la cererea acestuia , toate documentele societatii ; 7) DIRECTORUL poate delega in scris, in conditiile legii, parte din atributele si autoritatea sa, conducatorilor aflati pe nivelurile ierarhice imediat inferioare; 8) DIRECTORUL raspunde de functionarea societatii pe baza rentabilitatii maxime, impreuna cu personalul angajat pentru derularea in bune conditii a tuturor activitatilor societatii (pe niveluri ierarhice, functionale si operationale);
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 4 din 16

9) DIRECTORUL decide forma de organizare a societatii in vederea obtinerii unei eficiente maxime. 10) DIRECTORUL asigura, prin verigile din subordine, intretinerea unui climat normal de munca in societate ; 11) DIRECTORUL aproba si asigura respectarea normelor privind disciplina tehnologica, economica, ecologica a mediului, administrativa, protectia muncii, imbolnavirile profesionale, prevenirea si stingerea incendiilor ; 12) DIRECTORUL ia masuri in perspectiva pentru asigurarea cu personal, perfectionarea pregatirii si specializarea acestuia; 13) DIRECTORUL aproba esalonarea concediilor de odihna ale personalului din societate; 14) DIRECTORUL acorda recompense si stabileste sanctiuni prin desfacerea, dupa caz, a contractului de munca; 15) DIRECTORUL indeplineste oricare atributie si sarcina pe care statutul si contractul societatii si legea le stabilesc; 16) DIRECTORUL hotaraste deciziile legate de functionarea si strategia firmei impreuna; 17) DIRECTORUL va face o analiza periodica, cu evaluarea stadiului lucrarilor pe compartimente si cu masurile ce se impun, pentru remedierea deficientelor semnalate ; 18) DIRECTORUL va face bugete pentru fiecare lucrare care vor fi incredintate Directorului Tehnic pentru gestionare ; 19) DIRECTORUL va semnala orice disfunctie care a aparut in sistem, indiferent de sectorul de care raspunde ; 20) DIRECTORUL va analiza si viza graficele de executie, intocmite de Compartimentul Tehnic (pentru fiecare segment de care raspunde) ; 21) Se va face o analiza lunara a bugetelor incredintate Directorilor ; 22) DIRECTORUL se va ocupa de asigurarea portofoliului de lucrari ; 23) Se va analiza lunar balanta de venituri si cheltuieli ; se va verifica permanent stadiul lucrarilor conform graficului de executie si se vor lua masuri disciplinare si pecuniare asupra celor ce se fac vinovati ; 24) DIRECTORUL va semna dispozitiile de plata pentru portofoliul de lucrari de care raspund fiecare ; cu derogare scrisa sau verbala vor semna dispozitiile de plata pentru lucrarile care nu le apartin ; 25) Toate dispozitiile si hatararile, le va efectua prin compartimentul resurse umane 26) Verifica activitatea compartimentelor de aprovizionare, resurse umane, mecanizare si metrologie . b) Responsabilitatile Directorului Tehnic Urmarirea aplicarii (implementarii) politicii privind calitatea declarata de catre Directorul General, la nivelul de coordonare al compartimentelor din subordine precizate in ROF si in organigrama STEIN CONSTRUCT IMOB SRL. Stabilirea de obiective si sarcini speciale ce decurg din obiectivele generale ale politicii privind calitatea ;
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 5 din 16

Verificarea aplicarii solutiilor (actiunilor) propuse, personal sau prin compartimentul care raspunde direct de aplicare si care este obligat sa prezinte situatia prin rapoarte scrise ; Impreuna cu Directorul General se preocupa de promovarea unor tehnologii moderne si materiale performante care asigura o calitate cat mai buna proceselor , produselor (lucrarilor) si serviciilor ; Declansarea de actiuni majore pentru prevenirea aparitiei de neconformitati in procesul de productie care se transmit in scris celor implicate, pe cale ierarhica; Tinerea sub control a tratarii produselor (lucrarilor) neconforme pana ce deficienta sau remedierea a fost rezolvata ; Aplicarea unui sistem mobilizator de recompensare pentru realizarea de lucrari si produse de buna calitate si popularizarea actiunilor cu eficienta certa in acest domeniu ; Asigurarea de conditii cat mai bune de lucru salariatilor din subordine , atat celor din aparatul central al societatii cat si la nivelul subunitatilor de executie proprie prin procurarea de mijloace performante de productie, control, birotica si documentare ; Aplicarea politicii societatii privind sistemul de management al calitatii la nivelul sectoarelor de activitate din subordine ; Urmarirea existentei documentelor componente si asigurarea continuitatii sistemului de management al calitatii (Proceduri de Sistem, Proceduri Tehnice de Executie, Instructiuni de Lucru, PC, Planuri de Control Calitate, Verificari si Incercari), personal si prin Sefii Sectiilor de productie, prezentate in organigrama STEIN CONSTRUCT IMOB SRL; Stabilirea operatiilor cu caracter de noutate, dificultate tehnica sau cu pondere importanta in calitatea lucrarilor si produselor pentru care este obligatoru intocmirea si respectarea instructiunilor de lucru si aprobarea acestor instructiuni prevazute in PTE pentru activitatile Santierelor; Stabilirea sarcinilor de serviciu si in mod special a celor care influenteaza calitatea si care vor fi inscrise in Fisa postului pentru Managerii Subunitatilor de executie proprie Aceste sarcini sunt transmise in scris in 2 exemplare din care unul se pastreaza sub semnatura persoanei in cauza iar celalalt la Compartimentul Resurse Umane, tinut sub control ca inregistrare. Urmareste corecta organizare a lucrarilor, se preocupa de asigurarea bazei materiale si a fortei de munca necesare astfel incat sa se asigure nivelul de calitate solicitat de clienti (investitori) conform Caietelor de sarcini, Standarde si Prescriptii tehnice specifice ; Dispune masuri de tratare a neconformitatilor constatate personal sau sesizate pe diverse cai si urmareste aplicarea actiunilor corective si preventive stabilite, inclusiv incheierea documentului care atesta rezolvarea integrala a problemelor in cauza (Raportul de actiuni corective). c) Responsabilitatile Directorului Economic

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 6 din 16

Urmarirea aplicarii (implementarii) politicii privind sistemul de management al calitatii, declarata de catre Directorul General, la nivelul de coordonare al compartimentelor din subordine precizate in ROF si in organigrama STEIN CONSTRUCT IMOB SRL. Urmarirea existentei documentelor componente si implementarii sistemului de management al calitatii, in cadrul compartimentelor din subordinea sa ; Verificarea la compartimentele din subordine daca sunt stabilite sarcini (responsabilitati) privind calitatea. Raspunde de intregul exercitiu economico-finaciar al STEIN CONSTRUCT IMOB SRL Raspunde de intocmirea analizelor economice; Raspunde de mentinerea permanenta a capacitatii de plata a STEIN CONSTRUCT IMOB SRL Raspunde de tinerea evidentelor contabile, a costurilor de productie pe fiecare lucrare si pe articole de cheltuieli. Raspunde de desfasurarea in termen a operatiunilor de inventariere a tuturor mijloacelor fixe; Raspunde de modul de indeplinire a sarcinilor de servici a personalului din subordine; Are raspunderea pastrarii confidentialitatii unor date si actiuni ale STEIN CONSTRUCT IMOB SRL. Raspunde de rezolvarea altor sarcini de servici primite. d) Responsabilitatile Directorului Comercial Urmarirea aplicarii (implementarii) politicii privind sistemul de management al calitatii, declarata de catre DIRECTORUL GENERAL, la nivelul de coordonare al compartimentelor din subordine precizate in ROF si in organigrama STAIN CONSTRUCT IMOB SRL Urmarirea existentei documentelor componente si implementarii sistemului de management al calitatii in cadrul compartimentelor din subordinea sa ; Verificarea la compartimentele din subordine daca sunt stabilite sarcini (responsabilitati) privind calitatea. Raspunde de intocmirea analizelor economice; Raspunde de desfasurarea in termen a operatiunilor de inventariere a tuturor mijloacelor fixe; Raspunde de modul de indeplinire a sarcinilor de servici a personalului din subordine; Prospecteaza piata prin actiuni de marketing, promovand actiuni de cunoastere a firmei de beneficiari, precum si participarea la targuri si expozitii prin care face cunoscuta firma. Are raspunderea pastrarii confidentialitatii unor date si actiuni ale STAIN CONSTRUCT IMOB SRL Raspunde de rezolvarea altor sarcini de servici primite.
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 7 din 16

e)Responsabilitatile Directorului Executiv Asigurarea autoritatii persoanelor din Conducerea societatii numite si imputernicite in Managementul Calitatii si efectuarea Controlului Calitatii si a auditurilor interne, precum si a independentei acestora fata de persoanele cu responsabilitate executive din cadrul compartimentelor functionale ale Societatii si a Subunitatilor de executie proprie (santiere) ; Asigurarea resurselor suficiente si adecvate pentru implementarea , mentinerea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii la toate nivelele (baza materiala, personal calificat si instruit pentru executie si control) ; Participarea personala, cu implicare directa in neacceptarea abaterilor fata de politica in domeniul sistemului de management al calitatii, constatate cu ocazia auditurilor interne sau in oricare alte cazuri ; Raspunde de coordonarea cu implicare directa si ofensiva a implementarii politicii calitatii la nivelul STAIN CONSTRUCT IMOB SRL Verifica respectarea dreptului de autoritate a personalului STAIN CONSTRUCT IMOB SRL acordat prin Decizie ; Verifica si semneaza contractele cu beneficiarii si cu autoritatile locale; Are raspunderea pastrarii confidentialitatii unor date si actiuni ale STAIN CONSTRUCT IMOB SRL Atributii, competente si responsabilitati ale compartimentelor din societate Responsabilitatile Compartimentului Mecanizare exploatare auto utilaje Urmarirea implementarilor prevederilor cuprinse in documentele sistemului de management al calitatii al STEIN CONSTRUCT IMOB SRL in cadrul propriului compartiment ; Aprobarea Instructiunilor de Lucru care detaliaza operatiile mecanizate cu influenta importanta in calitatea serviciilor, proceselor si lucrarilor din cadrul activitatilor din subordine ; Participarea in calitate de indrumator si examinator, la actiunile de instruire si verificare a cunostintelor personalului deservant al utilajelor (instalatiilor) de tip nou si a personalului tehnic care conduce si controleaza executia mecanizata de lucrari si produse cu tehnologii sau procedee noi; Intocmirea Fiselor postului pentru personalul din subordine si inmanarea acestor fise celor in cauza sub semnatura pe original sip e copia care va fi pastrata sub control la Compartimentul Resurse Umane. In aceste fise se precizeaza, pe langa alte sarcini, autoritatea si responsabilitatile in domeniul calitatii (instruiri speciale, etc.)

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 8 din 16

Asigurarea mijloacelor de mecanizare necesare activitatii de executie proprie, inclusiv conditiile de reparare, si tinerea in conditii de functionare la parametrii tehnici din cartea tehnica a utilajului ; Participa la receptia calitativa si cantitativa a utilajelor si echipamentelor procurate din tara si din import, precum si pentru cele cu reparatii capitale; Verifica si aproba cuprinsul si clauzele contractelor de prestatii cu utilaje si mijloace de transport ; Metrologie Atributii si sarcini specifice activitatii de metrologie Raspunde de evidenta si intetinerea aparatelor de masura si control din societate. Verifica gradul de precizie al aparaturii de masura si control si supravegheaza utilizarea corecta a acestora. Asigura gestionarea in conditii legale a etaloanelor. Asigura indeplinirea planului de verificari metrologice prin verificari specifice Efectueaza operatii de supraveghere interna a aparaturii de masura si control, face determinari de laborator de control. Asigura repararea si intretinerea aparaturii de masura si control in vederea pastrarii preciziei si uniformitatii de masurare. Executa in conditiile legii, verificari de stat periodice asupra aparaturii de masura si control si elaborarea buletinelor de verificari. Asigura, dupa caz, dotarea subunitatilor cu aparatura de masura si control precum si cu standuri de proba. Receptioneaza aparatura de masura si control aprovizionata si o pune in circuitul de utilizare. Aprovizionare Responsabilul compartimentului aprovizionare desfacere este numit de DIRECTORUL GENERAL al societatii. Responsabilul compartimentului aprovizionare desfacere este subordonat Directorului comercial. Responsabilul compartimentului aprovizionare desfacere desfasoara si raspunde de activitatile de aprovizionare si desfacere astfel : Responsabilitati 1) Sa asigure materialele necesare in baza planului de aprovizionare; 2) Raspunde de calitatea materialelor aprovizionate 3) Urmareste incadrarea in preturile de cost

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 9 din 16

4) Implicarea politicii privind calitatea pe baza documentelor aferente SMC la nivelul Compartimentului coordonat precum si in cadrul Subunitatilor de executie proprie ; 5) Identificarea, elaborarea, aprobarea, difuzarea, aplicarea, tinerea sub control a PO si/sau IL necesare detalierii PS referitoare la activitatile pe care le coordoneaza ; 6) Cunoasterea, intelegerea, acceptarea de catre ei insasi si de personalul din subordine a documentelor SMC aplicabile ; 7) Fundamenteaza necesarul de aprovizionat planul de aprovizionare in functie de solicitarile subunitatilor; 8) Efectueaza lista furnizorilor atestati de materiale si a furnizorilor de servicii ,prezentand-o conducerii pentru semnare; 9) Efectueaza comenzi de materiale numai furnizorilor acceptati de conducerea unitatii. 10)Asigura si raspunde de aprovizionarea cu materiile prime si materialele necesare tuturor subunitatilor; 11)Defalca planul de aprovizionare aprobat pe surse, incheind contracte cu grafice de livrare corespunzatoare asigurarii procesului de productie; 12)Adapteaza planul de aprovizionare functie de programul de fabricatie sau evolutia stocurilor ; 13)Urmareste aprovizionarea conform graficelor stabilite; intarzierea sau neonorarea comenzilor se trateaza conform legislatiei in vigoare, actionanduse pentru recuperarea pierderilor si a pagubelor aduse societatii; 14)Urmareste permanent aprovizionarea la timp a tuturor materialelor, pieselor de schimb si componentelor necesare interventiilor la masini, utilaje si instalatii ; 15)Intocmeste normele de stoc ale materialelor, mijloacelor circulante, piese de schimb auto si utilaje, obiecte de inventa, anvelope, echipamente de productie, etc. 16)Pastreaza permanent legatura cu furnizorii de materiale acceptati de conducerea unitatii, echipamente si utilaje, in vederea respectarii termenelor de livrare, a ordinii prioritatilor si modului de livrare ; 17)Tine evidenta preturilor de aprovizionare, intocmeste listele de preturi, le pune la dispozitia compartimentelor functionale si sectiilor, in vederea calcularii indicatorilor. 18)Urmareste si ia masuri prin intocmirea unor criterii de apreciere a furnizorilor, pentru reducerea cheltuielilor de aprovizionare, prin cautarea surselor de aprovizionare cele mai apropiate si cu mijloace cat mai ieftine ; 19)Organizeaza si participa prin Comisia de receptie a materialelor la receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime si materialelor, utilajelor si echipamentelor aprovizionate; face propuneri privind componenta comisiilor de receptie ; ia masuri pentru ca receptia sa se faca in bune conditii; face forme de respingere pentru marfa necorespunzatoare; 20)Semneaza plata facturilor la termenele scadente pentru marfurile primite si receptionate;

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 10 din 16

21)Raspunde de respectarea stricata a disciplinei contractuale in ceea ce priveste sortimentele, calitatea, termenele de livrare; aplica dupa caz furnizorilor penalizarile prevazute in actele contractuale Resurse umane, secretariat Personalul compartimentului este numit de Directorul General al societatii Personalul compartimentului este subordonat Directorului General

a)

Atributii si sarcini specifice de personal -Organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante sau pentru promovare, utilizand metodele specifice de recrutare si selectare a conditiilor, conform prevederilor legale ; -Completarea documentelor de miscare a personalului sau de modificare a situatiei salariatilor ; Eliberarea si gestionarea legitimatiilor de salariat al societa Organizarea si realizarea activitatilor de gestionare a cartilor de munca, conform regulamentelor in vigoare; Angajarea, disponiblizarea, desfacerea contractului individual de munca in conformitate cu prevederile reglementarilor legale in vigoare; Intocmirea statului de functii al societatii, prezentarea acestuia spre aprobare DIRECTORULUI GENERAL si urmarirea aplicarii corecte la toate nivelurile; Realizarea legaturii cu Oficiul Fortelor de Munca pentru transmiterea documentelor conform legilor in vigoare; Intocmirea documentelor necesare pentru deplasarea personalului societatii pe teren asigurarea rezervarilor de locuri, bilete de tren, obtinerea legitimatiilor de calatorie, etc. Organizarea actiunilor de protocol in cadrul societatii; Elaborarea si transmiterea corespondentei specifice compartimentului catre societate. Atributii si sarcini specifice de secretariat

b)

Realizarea unor conditii normale pentru desfasurarea activitatii conducerii societatii prin creerea unui cadru placut, armonios, ordonat si confortabil in secretariat si in cabinetele conducerii ; Organizarea stationarii in secretariat numai a persoanelor care urmeaza sa aiba acces imediat in cabinetele conducerii; Realizarea cu operativitate a legaturilor telefonice solicitate de/la conducere;
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 11 din 16

Primirea persoanelor din afara societatii, avizate de catre conducere si instiintarea conducerii despre sosirea acestora; Primirea si pregatirea documentelor solicitate de care conducere necesare pentru intalnirile de lucru, sedinte, conferinte; difuzarea la cei interesati si asigurarea spatiului adecvat desfasurarii acestora, cand acestea au loc la sediul societatii; Primirea de la compartimentele/subunitatile din societate a mapelor cu lucrarile ce urmeaza sa fie prezentate conducerii pentru informare sau semnare si aplicarea stampilei de autoritate a societatii, corespunzatoare directorului care a semnat ; Tinerea evidentei conform procedurii de sistem, a documentelor primite in afara societatii, care sunt urmarite de DIRECTOR GENERAL sau catre sefii de santier ; Redactarea, dactilografierea, multiplicarea unor rapoarte, informari sau a altor documente la solicitarea DIRECTORULUI GENERAL sau a directorului executiv. Transmiterea prin fax a comunicarilor care poarta semnatura DIRECTORULUI GENERAL si inregistrarea in evidenta societatii. Primirea prin fax a comunicarilor, inregistrarea si prezentarea lor la DIRECTOR GENERAL ; Asigurarea materialelor necesare efectuarii lucrarilor de dactilografiere si de receptionare a faxurilor, prin solicitari anticipate; Respectarea regulilor stabilite privind exploatarea si utilizarea telefonului, faxului, calculatorului, xeroxului si a altor echipamente din dotare, in scopul mentinerii acestora in stare de functionare; Solicitarea operativa de asistenta tehnica de specialitate atunci cand echipamentul din dotare prezinta dereglari, defectari sau tendinte de defectare ; Indosarierea corespondentei primite, care ramane la conducere, si a exemplarului nr.2 al celei expediate de catre DIRECTOR GENERAL si asigurarea pastrarii in conditii care sa le protejeze impotriva pierderii sau a deteriorarii lor ; Tinerea evidentei persoanelor fizice si juridice (nume si prenume, adresa, telefon, fax, etc) cu care DIRECTOR GENERAL si societatea are relatii de colaborare; Inscrierea, in lipsa DIRECTORULUI GENERAL, in carnetul zilnic destinat pentru aceasta a tuturor persoanelor care l-au solicitat prin telefon sau personal si informarea operativa a DIRECTORULUI GENERAL ; Organizarea desfasurarii audientelor la DIRECTOR GENERAL si urmarirea selectionarii salariatilor conform reglementarilor in vigoare Pastrarea Registrului unic de control si prezentarea acestuia pentru inregistrare numai DIRECTORULUI GENERAL sau persoanei delegate de acesta. Tehnic Ofertare 1) Responsabilii compartimentelor sunt numiti de DIRECTORUL GENERAL al societatii ; A. Responsabilii compartimentelor sunt subordonati Directorului Tehnic.
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 12 din 16

B. Responsabilii compartimentelor raspund de activitatea specifica : Responsabilitati : Urmarirea aplicarii (implementarii) politicii privind calitatea declarata de catre DIRECTOR GENERAL, la nivelul de coordonare al compartimentelor din subordine precizate in ROF si in organigrama . Stabilirea de obiective si sarcini speciale, ce decurg din obiectivele generale ale politicii privind calitatea ; Se preocupa de promovarea unor tehnologii moderne si materiale performante care asigura o calitate cat mai buna proceselor, produselor (lucrarilor) si serviciilor care vor fi promovate in oferte; Declansarea de actiuni majore pentru prevenirea aparitiei de neconformitati in procesul de productie care se transmit in scris celor implicate, pe cale ierarhica; Stabilirea operatiilor cu caracter de noutate, dificultate tehnica sau cu pondere importanta in calitatea lucrarilor si produselor pentru care este obligatoru intocmirea si respectarea instructiunilor de lucru si aprobarea acestor instructiuni prevazute in PTE pentru activitatile Subunitatilor de executie proprie. Analiza temeinica a portofoliului de lucrari existent, prezentand stadiul actual de realizare a acestora cat si cheltuielile inregistrate fata de cele preconizate Informarea asupra tuturor neregulilor si abaterilor existente Marirea portofoliului de lucrari prin participarea la licitatii pentru lucrarile pe care unitatea este pregatita sa le execute (si in special la lucrarile care inglobeaza materia prima de care dispunem). Sa colaboreze in permanenta cu Directorul Productie la analizele de productie Sa propuna tehnologii noi pentru reducerea pretului de cost Sa faca o analiza permanenta a pietei in vederea in vederea intocmitii de oferte competitive. Raspunde de realizarea ofertelor, prezentarea acestora Directorului Tehnic si participarea la licitatii. Asigura derularea contractelor si a lucrarilor de C+M. Responsabilul calitatii A) Responsabilul Calitatii este numit de catre DIRECTORUL GENERAL ; B) Responsabilul Calitatii este subordonat DIRECTORULUI; C) Responsabilul Calitatii are urmatoarele atributii, sarcini si responsabilitati specifice ; 1) Programarea si elaborarea documentelor Sistemului Calitate pentru desfasurarea si tinerea sub control a activitatilor contractate de societate. Elaboreaza Manualul Calitatii pentru societate. 2) Coordonarea realizarii procedurilor specifice si a instructiunilor de lucru de catre compartimentele, atelierele si santierele societatii, acordarea de asistenta tehnica si sprijin pentru finalizarea acestora ;

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 13 din 16

3) Organizarea actiunilor de supraveghere a implementarii sistemului calitatii si interventie pentru a stabili si aplica actiunile corective ce se impun, pentru imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii ; 4) Asigura gestionarea unitara a documentelor Sistemului de Management al Calitatii privind codificarea, distribuirea, modificarea, revizuirea, conservarea si distrugerea lor, conform procedurilor adoptate ; 5) Asigura interfata cu organismele nationale cu activitate in domeniul calitatii, pentru certificarea sistemului calitatii adoptat de societate ; 6) Asigura coordonarea salariatilor ce au sarcini ce privesc Sistemul de Management al Calitatii din compartimentele si subunitatile societatii, pentru elaborarea si tinerea sub control a documentelor Sistemului Calitate, urmarind aplicarea acestora si initierea de actiuni corective si preventive pentru eliminarea neconformitatilor ; 7) Elaboraza programul anual de audituri interne in vederea aprobarii lor de catre DIRECTOR GENERAL si organizeaza efectuarea lor ; 8) Participa la instruirea, in domeniul Calitatii a personalului, din compartimentul si subunitatile societatii; D) Pentru solutionarea reclamatiilor si sesizarilor primite de la clienti : - Tine evidenta reclamatiilor si sesizarilor primite de la clienti ; - Analizeaza cauzele reclamatiilor si sesizarilor primite de la clienti si propune DIRECTORULUI GENERAL masuri de tratare a acestora in termen ; - Analizeaza, impreuna cu clientii, acele reclamatii care vizeaza serviciile aferente de societate; Controlul de CALITATE CQ A) Responsabilul CQ este numit de catre DIRECTOR GENERAL al societatii. B) Responsabilul CQ este subordonat DIRECTORULUI; C) Responsabilul CQ desfasoara si raspunde de activitatile legate de conformitatea produselor si/sau serviciilor cu documentatia tehnica, astfel : D) Controlul de calitate al materialelor si componentelor aprovizionate receptia la primire ; E) Controlul de Calitate pe fluxurile de fabricatie; F) Controlul de Calitate final executie a produselor/ serviciilor realizate de societate ; G) Controlul de Calitate al activitatilor din sectorul mecano- energetic ; H) Controlul de Calitate al livrarii, transportului si activitatii de service al produselor livrate ; I) Eliberarea si aplicarea instructiunilor/procedurilor/specificatiilor/tehnologiilor de control tehnic de conformitate; Exemplu : - normative si normarea tehnologiilor de control - planul de control PC - plan de control calitate verificari si incercari PCCVI J) Are acces la toate informatiile si datele necesare documentatii tehnice de executie, standarde, norme tehnice;
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 14 din 16

K) Dispune propunerea sistarii lucrarilor , daca acestea prezinta neconformitati critice sau majore , abateri grave de la documentatiile tehnice privind calitatea materialelor sau a proceselor , informand imediat DIRECTORUL GENERAL ; L) Solicita laboratorului efectuarea unor analize si incercari pentru a completa dovezile necesare executarii lucrarilor de constructii. M) Urmareste realizarea actiunilor corective ce se impun pentru imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii ; N) Asigura pentru documentele calitatii si de executarea lucrarilor si produselor / serviciilor din compartimentul CQ:codificarea, modificarea, revizuirea, conservarea si distribuirea lor conform procedurilor adopta. 5.5.2. Reprezentantul managementului Reprezentantul managementului pentru calitate este desemnat de DIRECTORUL GENERAL al STAIN CONSTRUCT IMOB SRL si raspunde in mod direct de mentinerea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001. Principalele responsabilitati ale reprezentantului managementului pentru calitate sunt: Urmareste ca procesele necesare SMC si obiectivele acestora in domeniul calitatii sa fie stabilite, implementate si mentinute; Raporteaza periodic managementului STEIN CONSTRUCT IMOB SRL despre functionarea si necesitatile de imbunatatire a SMC; Instruieste personalul societatii cu privire la importanta orientarii catre client si satisfacerea cerintelor acestuia; Decide n rezolvarea problemelor legate de nerespectarea documentatiei SMC; Urmareste modul de analiza a neconformitatilor, de eliminare a cauzelor acestora, de stabilire a actiunilor corective si preventive si de finalizare a masurilor dispuse de managementul STEIN CONSTRUCT IMOB SRL ,propune DIRECTORULUI GENERAL al STEIN CONSTRUCT IMOB SRL suspendarea temporara a activitatilor de realizare a produsului atunci cand nu sunt conforme cu asteptarile si cerintele clientului, cu prevederile comenzilor/contractelor, ale reglementarilor nationale si internationale in domeniu sau ale documentatiei SMC; Efectueaza analiza de management pe care o prezinta conducerii unitatii la datele programate. Reprezinta STEIN CONSTRUCT IMOB SRL pe linia managementului calitatii in relatia cu parti externe (organism de certificare, client, ISC,etc.). Celelalte responsabilitati, ce revin reprezentantului managementului pentru calitate sunt prevazute in PS, PO, IL si alte documente interne ale societatii. 5.5.3 Comunicarea interna Sistemul de comunicare interna in STEIN CONSTRUCT IMOB SRL nu este prevazut intr-o procedura special documentata.
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 15 din 16

Prin comunicarea interna se asigura transmiterea informatiilor in cadrul societatii atat oral (prin viu grai) cat si in scris (consemnate pe hartie). Liniile de transmitere a informatiilor in STEIN CONSTRUCT IMOB SRL sunt: verticale: informatiile, sunt transmise de "jos in sus" (ascendente), dinspre executanti spre manageri, si contin date referitoare la modul de realizare a obiectivelor si de indeplinire a deciziilor; informatiile, sunt transmise de "sus in jos" (descendente) dinspre manageri spre executanti, si sunt sub forma de decizii, rezolutii, indicatii metodologice, dispozitii etc.; orizontale: informatiile, circula intre posturi (functii) si compartimente amplasate pe acelasi nivel ierarhic si contin date referitoare la asigurarea indeplinirii unor sarcini complexe sau derularea unor actiuni comune. oblice: informatiile, circula intre posturi (functii) si compartimente aflate pe niveluri ierarhice diferite. intre care nu exista .relatile de subordonare si asigura efectuarea unor activitati commune. Reteaua de comunicare din societate este prezentata in "Harta interactiunii proceselor SMC si a retelei de comunicare din STEIN CONSTRUCT IMOB SRL " (Sectiunea A, Capitolul 2, ANEXA1). Responsabilitatile, privind utilizarea uneia din formele de comunicare, orala sau scrisa, revin atat managementului societatii cat si personalului executant. In cadrul comunicarii orale, de regula, se transmit informatii referitoare la: Finalizarea actiunilor corective; Intocmirea de unor documente ale SMC; Revizia documentelor SMC; Cauzele neconformitatilor depistate; Opinii referitoare la calitate si la modul de satisfacere a nevoilor clientilor; Masurile preconizate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului, etc. Comunicarea scrisa, este utilizata pentru: Transmiterea de decizii ale managementului societatii; Transmiterea de informatii referitoare la efectuarea auditurilor interne si instruirii personalului; Transmiterea rezolutiilor DIRECTORULUI GENERAL, aplicate pe documentele de lucru; Transmiterea unor cerinte ale clientilor referitoare la produsele solicitate; Transmiterea de informatii cu privire la unele aspecte economice ale activitatii societatii; Transmiterea necesarului de aprovizionat. 5.6 Analiza efectuata de management 5.6.1. Generalitati
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 RESPONSABILITATEA MANAGERULUI

Sectiunea A Capitolul 5 Pagina 16 din 16

Managementul societatii analizeaza anual, sau ori de cate ori este nevoie, sistemul de management al calitatii pentru a se asigura ca este corespunzator, adecvat si eficace si a stabili oportunitatile de imbunatatire continua a acestuia. Analizele efectuate de managementul societatii au ca principal obiectiv de a stabili daca SMC: Este conform cu cerintele SR EN ISO 9001:2001; Continua sa satisfaca nevoile si asteptarile clientului; Functioneaza conform prevederilor procedurilor si instructiunilor intocmite; Este capabil sa previna si sa identifice neconformitatile referitoare la produs, proces si sistem. Activitatea de analiza efectuata de management face parte din procesul de masurare, analiza si imbunatatire si se desfasoara conform prevederilor procedurii operationale PO- STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -14 "Analiza efectuata de management". 5.6.2. Elemente de intrare ale analizei efectuate de management Elementele de intrare pentru evaluarea eficacitatii si eficientei sistemului de management trebuie sa ia in considerare clientii si alte parti interesate incluzand: Stadiul actiunilor rezultate in urma analizei efectuate de management ; Rezultatele auditurilor ; Feed-back ul privind satisfactia partilor interesate ; Performantele furnizorilor ; Noile oportunitati pentru imbunatatire ; Controlul neconformitatilor de proces si de produs ; Evaluarea pozitiei si strategiei de piata ; 5.6.3. Elemente de iesire ale analizei Elementele de iesire ale analizei efectuate de management pot fi utilizate de managementul de varf din STEIN CONSTRUCT IMOB SRL ca elemente de intrare ale proceselor de imbunatatire. Elementele de iesire includ urmatoarele: Imbunatatirea eficientei sistemului de management al calitatii ; Imbunatatirea produsului in privinta actiunilor de investigare si protectia bunului si personalului ; Necesitatea de resurse ; Informatii privind planificarea strategica pentru necesitatile viitoare ale organizatiei

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 MANAGEMENTUL RESURSELOR

Sectiunea A Capitolul 6 Pagina 1 din 2

MANAGEMENTUL RESURSELOR 6.1 Alocarea resurselor Managementul STEIN CONSTRUCT IMOB SRL aloca resurse suficiente si corespunzatoare pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a SMC si cresterea satisfactiei clientilor. Resursele, sunt utilizate in mod eficace si oportun pentru a se asigura satisfacerea necesitatilor/asteptarilor clientilor si motivarea personalului societati. Resursele sunt: 1) Personal 2) Infrastructura 3) Mediu de lucru 4) Informatii 5) Parteneri si furnizori 6) Resurse materiale si financiare 6.2 Resurse umane 6.2.1 Generalitati Personalul societatii, angrenat in activitati care afecteaza activitatii de investigare si protectie a bunurilor si persoanelor, este selectionat din randul celor care au experienta, specializarea si calificarea corespunzatoare meseriilor din domeniul de activitate al societatii si sunt autorizati pentru operatii speciale, prevazute de legislatia in vigoare. Selectia se desfasoara prin interviu (care poate cuprinde mai multe etape), prin angajare de proba (pe o perioada delimitata de timp) sau prin examinarea candidatului, fiind acceptati cei care dovedesc ca au calitati si aptitudini conforme cu cerintele postului pe care urmeaza sa-l ocupe. Conducerea si supravegherea tehnica sunt asigurate de personal cu studii superioare sau medii de specialitate. 6.2.2. Competenta constientizare si instruire Fiind convins ca personalul societatii este principalul factor al activitatii de investigare si protectie a bunurilor si persoanelor precum si satisfacerea cerintelor clientului, managementul societatii ia toate masurile ce se impun pentru a asigura competenta, constientizarea si instruirea corespunzatoare a acestuia. Masurile intreprinse de managementul societatii in acest sens sunt: defineste sarcinile pentru angajati si rezultatele care se asteapta de la ei; ofera angajatilor resurse si oportunitati de a ajunge la rezultate ; ofera angajatilor indrumare si pregatire profesionala atunci cand au nevoie ; stabileste pentru angajati cum trebuie sa se descurce in rezolvarea obiectivelor ce le revin; evalueaza rezultatele activitatii angajatilor, respectiv eficienta instruirii; motiveaza angajatii societatii prin acordarea de recompense materiale,
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 MANAGEMENTUL RESURSELOR

Sectiunea A Capitolul 6 Pagina 2 din 2

stabilite in functie de contribuita adusa de fiecare la realizarea obiectivelor societatii. Necesarul de instruire a personalului societatii este identificat de sefii de compartimente, iar instruirea se desfasoara conform prevederilor Planului anual de instruire. In cadrul instruirilor, personalul societatii este infomnat despre necesitatea cunoasterii politicii si obiectivelor in domeniul calitatii, despre importanta sistemului de management al calitatii implementat, despre obligativitatea respectarii prevederilor documentelor SMC, despre modul de rezolvare a unor probleme tehnice. La propunerea sefilor compartimentelor interesate se organizeaza instruiri programate sau speciale pentru personalul tehnic si operatorii care lucreaza cu instalatii si utilaje noi de inalta performanta. Activitatile privind asigurarea de personal instruit, competent, constient si motivat sunt stabilite in procedura operationala PO STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 07 "Procesul de management al resurselor". 6.3 Infrastructura Managementul societatii asigura si mentine infrastructura necesara desfasurarii activitatilor de prestare a serviciilor in conditiile prevazute in comenzi/contracte si in reglementarile in domeniu. Infrastructura societatii include cladiri si spatii de lucru dotate cu utilitatile necesare - iluminare naturala si artificiala corespunzatoare, o buna ventilatie a aerului, surse de incalzire. Depozitul societatii asigura o protectie corespunzatoare a materialelor si echipamentelor depozitate. Toate echipamentele, aparatele de masura si control, utilajele si mijloacele de transport necesare proceselor din cadrul STEIN CONSTRUCT IMOB SRL sunt intretinute de furnizori, prestatori de servicii, evaluati si acceptati de societate. Comunicarea cu clientii precum si cu colaboratorii societatii se realizeaza printr-o linie telefonica fixa, fax, telefoane mobile, e-mail. 6.4 Mediul de lucru Pornind de la faptul ca mediul de lucru poate influenta aptitudinea personalului de a contribui la realizarea obiectivelor societatii, managementul la nivel de varf se preocupa sa asigure un mediu de lucru optim . Mediul de lucru in cadrul STEIN CONSTRUCT IMOB SRL este o combinatie de factori umani si fizici, factori care influenteaza motivatia, satisfactia, performantele angajatilor si calitatea produselor realizate. Ca urmare, managementul STEIN CONSTRUCT IMOB SRL asigura: A. conditii de igiena si securitate; B. iluminarea si incalzirea corespunzatoare a incaperilor; C. reguli si proceduri de securitate; D. dotari necesare pentru personalul de la obiectivele de paza; echipamente si materile de protectie specifice activitatilor societatii

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 REALIZAREA PRODUSULUI

Sectiunea A Capitolul 7 Pagina 1 din 4

REALIZAREA PRODUSULUI 7.1 Planificarea realizarii produsului In cadrul planificarii realizarii activitatii de investigare si protectie a bunurilor si persoanelor , STEIN CONSTRUCT IMOB SRL identifica urmatoarele: 1) obiectivele calitatii si cerintele pentru produs; 2) necesarul de documentatie si de resurse ce urmeaza sa fie asigurate; 3) activitatile de monitorizare, inspectie si incercare specifice produsului; 4) inregistrarile necesare. Modul in care se desfasoara planificarea realizarii produsului in STEIN CONSTRUCT IMOB SRL este specificat in PO STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -08 - "Realizarea produsului". 7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul STEIN CONSTRUCT IMOB SRL identifica cerintele specificate de client referitoare la produs din faza precontractuala, inainte de a participa la o licitatie sau de a accepta o comanda/incheia un contract. Dupa ce cerintele clientului au fost determinate (identificate), ele sunt analizate pentru a se stabili cu exactitate daca pot fi satisfacute de societate, sau nu si daca respecta reglementarile nationale aplicabile. Pe timpul analizelor, societatea mentine un dialog permanent cu clientul pentru a obtine cat mai multe informatii referitoare la activitatea prestata. Modul in care se desfasoara comunicarea cu clientul si activitatile de determinare a cerintelor referitoare la produs, este specificat in procedura operationala "Procese referitoare la relatia cu clientul", cod PO STEIN CONSTRUCT IMOB SRL - 09. 7.3. PROIECTARE SI DEZVOLTARE Proiectarea si dezvoltarea SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII este un capitol exclus datorita faptului ca STEIN CONSTRUCT IMOB SRL nu dispune de personal specializat in realizarea acestui punct din standard . Se folosesc proiecte efectuate de unitati specializate, cu personal autorizat (verificatori de proiecte ) care asigura calitatea lucrarilor proiectate. ` 7.4 Aprovizionare STEIN CONSTRUCT IMOB SRL acorda o importanta deosebita procesului de aprovizionare, apreciind ca de calitatea echipamentelor, produselor, materialelor si a serviciilor aprovizionate depinde in mod direct calitatea produselor realizate de societate si, in final, satisfacerea nevoilor si asteptarilor clientilor. Procesul de aprovizionare in cadrul STEIN CONSTRUCT IMOB SRL se desfasoara in mod controlat, respectandu-se procedurile sistemului calitatii, agrementele tehnice si reglementarile nationale in vigoare in ceea ce priveste produsele aprovizionate. Societatea urmareste in mod deosebit ca, echipamentele, produsele si materialele aprovizionate sa fie certificate sau sa aiba eliberat un agrement tehnic, sa
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 REALIZAREA PRODUSULUI

Sectiunea A Capitolul 7 Pagina 2 din 4

fie comandate numai la furnizori evaluati si agreati, iar comenzile de aprovizionare sa descrie cat mai clar caracteristicile si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca acestea. Informatiile pentru aprovizionare trebuie sa descrie produsul aprovizionat si specificarea cerintelor transmise furnizorilor. De asemenea se evalueaza si agreaza de catre conducerea STEIN CONSTRUCT IMOB SRL si furnizorii de servicii. Aceste date sunt specificate in chestionarul de autoevaluare pentru furnizor/ subcontractanti de produse/servicii . Modul in care se desfasoara procesul de aprovizionare este specificat in procedura"Procesul de aprovizionare", cod PO-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -10. 7.5 Productie si furnizare de servicii 7.5.1 Controlul productiei Toate activitatile de productie din STEIN CONSTRUCT IMOB SRL , prin care se realizeaza produsul solicitat de client, se desfasoara in conditii controlate. Pentru a mentine sub control activitatile de realizare a produsului societatea are in vedere urmatoarele : 5) analizarea proiectului si sesizarea clientului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate, in vedera solutionarii lor; 6) identificarea cat mai exacta a cerintelor clientului pentru produsul solicitat; 7) verificarea daca pentru produsul ce urmeaza sa fie executat exista autorizarile cerute de legislatia in vigoare si documentatia de executie, avizata de specialisti atestati; 8) utilizarea in realizarea produsului numai a materialelor si a procedeelor prevazute In proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice; 9) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor clientului; 10)supunera la receptie numai a produsului care corespunde cerintelor de calitate; 11)utilizarea unui echipament de lucru cat mai adecvat; 12)utilizarea de personal competent, bine instruit si autorizat; 13)stabilirea raspunderilor pentru toti participantii, din afara societatii implicati in realizarea produsului, in conformitate cu cerintele sistemului propriu de management al calitatii implementat; 14)realizarea unui sistem de comunicare viabil; 15)asigurarea utilizarii dispozitivelor de masurare si monitorizare in conditii conforme cu specificatiile si cu reglementarile tehnice aplicabile ; 16)pastrarea si protectia in conditii cat mai bune a echipamentelor si produselor utilizate pe timpul activitatilor de prestare a seviciului.

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 REALIZAREA PRODUSULUI

Sectiunea A Capitolul 7 Pagina 3 din 4

7.5.2 Validarea proceselor de productie Cerinta aplicabila in STEIN CONSTRUCT IMOB SRL se desfasoara activitati speciale de productie care sa faca obiectul validarii cum ar fi : receptia preliminara si finala a lucrarilor de constructii .faze determinante stabilite de proiectant si avizate de ISC.

7.5.3 Identificare si trasabilitate Identificarea si trasabilitatea produselor aprovizionate/executate de catre STEIN CONSTRUCT IMOB SRL se face prin documentele emise pe timpul aprovizionarii / realizarii lor si prin etichete de identificare, aplicate pe ele de furnizor sau de societate. Modul in care sunt identificate produsele este prevazut in procedura:" Procesul de productie si furnizare de servicii". cod PO-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -11. 7.5.4 Proprietatea clientului STEIN CONSTRUCT IMOB SRL utilizeaza in procesul de prestare a serviciului documentatie (proiecte, caiete de sarcini, desene de executie, etc.), materiale, echipamente si utilaje puse la dispozitie de client. STEIN CONSTRUCT IMOB SRL trebuie sa identifice, sa protejeze si sa puna in siguranta proprietatea clientului pusa la dispozitie pentru a fi utilizata si incorporate in lucrarile de C+ M. Daca proprietatea clientului este pierduta, deteriorate sau inapta, acest lucru trebuie raportat clientului si mentinute inregistrari. Modul in care proprietatea clientului este indentificata, verificata, protejata si asigurata este prevazut in procedura operatinala "Procesul de productie si furnizare de servicii";cod PO-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL -11. 7.5.5 Pastrarea produsului STEIN CONSTRUCT IMOB SRL acorda o atentie deosebita identificarii, manipularii, depozitarii si conservarii echipamentelor si pieselor de schimb necesare activitatii de realizare a produsului. Modul in care sunt reglementate si controlate aceste activitati este prevazut in procedura operationala "Procesul de productie si fumizare de servicii" - cod PO -11. 7.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare utilizate de STEIN CONSTRUCT IMOB SRL se face conform prevederilor Regulamentului privind activitatea de metrologie in constructii. Dispozitivele de masurare si monitorizare sunt urmarite permanent pentru a se asigura utilizarea lor in conditii conforme cu specificatiile si cu reglementarile tehnice aplicabile si pentru se vedea daca: sunt verificate, etalonate si reglate periodic , la intervale specificate;
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 REALIZAREA PRODUSULUI

Sectiunea A Capitolul 7 Pagina 4 din 4

sunt asigurate impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatele masurarilor; sunt protejate impotriva degradarilor si a deteriorarilor pe timpul manipularii, intretinerii si depozitarii. Intrucat societatea nu are un atelier propriu de verificare si reparare a dispozitivelor de masurare si monitorizare utilizate, verificarea / repararea acestora se face in laboratoare autorizate in domeniul metrologie cu care societatea are incheiat contract de prestari servicii. Atunci cand un DMM este gasit neconform se depoziteaza separat, fiind scos din uz pana la reautorizare . Modul in care sunt tinute sub control dispozitivele de monitorizare si masurare este specificat in procedura operationala "Realizarea produsului" - cod PO -08

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

Sectiunea A Capitolul 8 Pagina 1 din 4

MASURARE, ANALIZA Sl IMBUNATATIRE 8.1 Generalitati Activitatile de masurare, analiza si imbunatatire desfasurate de STEIN CONSTRUCT IMOB SRL sunt axate in principal pe : demonstrarea conformitatii produsului realizat de societate cu cerintele clientului si cu cerintele legale si de reglementare aplicabile; asigurarea conformitatii SMC cu cerintele standardului SR EN ISO 9001 : 2001 ; asigurarea imbunatatirii continua a eficacitatii SMC. In acest scop, STEIN CONSTRUCT IMOB SRL utilizeaza tehnici statistice aplicabile pentru stabilirea, controlul si verificarea capabilitatii proceselor si a caracteristicilor produsului realizat. Modul in care sunt utilizate tehnicile statistice de catre societate este specificat in procedura "Procesul de masurare, analiza si imbunatatire", cod PO-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL-12; 8.2 Monitorizare si masurare 8.2.1 Satisfactia clientului Pentru a monitoriza permanent modul in care clientul este satisfacut sau nu este satisfacut de produsul realizat, societatea aduna si analizeaza urmatoarele informatii: cerintele clientului si informatii referitoare la contract; aprecieri referitoare la produsul realizat; informatii referitoare la necesitatile pietei; informatii referitoare la concurenta ; comunicarea directa cu clientul si chestionarea acestuia. Sursele de informatii referitoare la satisfacerea clientului sunt urmatoarele: reclamatiile clientului ; comunicarea directa cu clientul; chestionare si sondaje ; rapoarte de la organizatiile consumatorilor ; rapoarte din surse media . Modul in care se desfasoara activitatatile de monitorizare a satisfactiei clientului este prevazut in procedura "Masurarea si monitorizarea satisfactiei clientului", cod PO-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL-13. 8.2.2 Auditul intern STEIN CONSTRUCT IMOB SRL desfasoara audituri interne la intervale planificate pentru a determina daca SMC este conform cu cerintele SR EN ISO 9001:2001 si daca este efectiv implementat, mentinut si imbunatatit. Activitatea de audit intern este de asemenea utilizata de societate pentru a analiza eficienta si eficacitatea altor activitati desfasurate, incluzand: capabilitatea proceselor; stabilirea responsabilitatilor si autoritatilor;
INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

Sectiunea A Capitolul 8 Pagina 2 din 4

competenta personalului; existenta unei documentatii adecvate; identificarea neconformitatilor; imbunatatirea activitatilor; utilizarea tehnicilor statistice. Pentru desfasurarea activitatilor de audit intern societatea foloseste personal instruit corespunzator, urmarind ca auditorul sa nu-si auditeze propria activitate. Modul in care se desfasoara activitatea de audit intern este prevazut in procedura "Audit intern", cod PS-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL-03 . 8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor Monitorizarea si masurarea performantelor proceselor se fac de managerii societatii si de responsabilii de proces prin urmarirea permanenta a modului in care datele de iesire ale procesului corespund datelor de intrare, cerintelor si asteptarilor clientilor. Monitorizarea si masurarea proceselor se asigura sj prin auditurile interne desfasurate in cadrul societatii. In urma monitorizarii si masurarii proceselor rezulta date care sunt culese si analizate conform procedurii "Procesul de masurare, analiza si imbunatatire", cod POSTEIN CONSTRUCT IMOB SRL-12. 8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului STEIN CONSTRUCT IMOB SRL executa inspectii si incercari la produsele, echipamentele si utilajele utilizate/realizate, dupa cum urmeaza: pe timpul achizitionarii lor, inspectie la primire; pe timpul realizarii lor, inspectie pe flux,conform PCCVI; pe timpul receptionarii lor si predare la client, inspectie finala; pe timpul exploatarii lor, urmarirea in exploatare, pe toata durata de existenta. Caracteristicile ce urmeaza sa fie inspectate sunt stabilite de proiectant, managementul societatii si client, sunt prevazute in PCCVI-uri, in documentatia de executie si sunt verificate obligatoriu de STEIN CONSTRUCT IMOB SRL prin Directori. Activitatile cerute de veriflcare, monitorizare si incercare specifice produsului sunt precizate in procedura "Procesul de masurare, analiza si imbunatatire", cod POSTEIN CONSTRUCT IMOB SRL-12. 8.3 Controlul produsului neconform Identificarea produselor neconforme constituie sarcina intregului personal al STEIN CONSTRUCT IMOB SRL, urmarindu-se stabilirea cauzelor care le-au generat si corectia lor in cel mai scurt timp posibil.

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

Sectiunea A Capitolul 8 Pagina 3 din 4

Sunt considerate produse neconforme urmatoarele: produsele aprovizionate, depistate ca necorespunzatoare la receptie; produsele depistate ca fiind necorespunzatoare pe timpul realizarii lor; produsele livrate, reclamate de client ca fiind necorespunzatoare ; produsele depistate ca necorespunzatoare de societate pe timpul urmaririi lor in exploatare. Modul in care sunt tinute sub control produsele depistate ca neconforme este specificat in procedura "Controlul produsului neconform, actiuni corective si actiuni preventive ", cod PS-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL-04. 8.4 Analiza datelor STEIN CONSTRUCT IMOB SRL colecteaza si analizeaza toate datele necesare pentru demonstrarea adecvarii si eficacitatii sistemului de management al calitatii. Analiza datelor ajuta societatea sa identifice cauzele neconformitatilor depistate si a erorilor umane aparute pe timpul realizarii produsului. Rezutatele analizelor sunt utilizate de managementul STEIN CONSTRUCT IMOB SRL pentru a determina: satisfactia sau insatisfactia clientului; eficacitatea personalului societtii si a sistemului de management al calitatii ; conformitatea produsului realizat cu cerintele specificate. Datele sunt interpretate utilizandu-se tehnici si metodologii statistice si sunt folosite in cadrul analizei efectuate de managementul societatii, contributia furnizorilor 8.5 .Imbunatatire 8.5.1. Imbunatatire continua Societatea urmareste ca prin uilizarea politicii referitoare la calitate a obiectivelor calitatii, a rezultatelor auditurilor, a actiunilor corective si preventive sa realizeze o imbunatatire continua a SMC. Un rol important in activitatea de imbunatatire continua a SMC il au analizele efectuate de managementul societatii. In cadrul analizelor sunt identificate situatiile existente si sunt stabilite masurile ce se impun pentru corectare si imbunatatire, actiuni corective si preventive necesare pentru a se inlatura cauzele neconformitatilor depistate. Modurile in care sunt identificate neconformitatile si cauzele aparitiei lor si sunt stabilite si intreprinse actiuni corective si preventive sunt specificate in procedurile " Controlul produsului neconform, actiuni corective si actiuni preventive /", cod PSSTEIN CONSTRUCT IMOB SRL-04

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITATII MEDIULUI SANATATII SI SECURITATIIOCUPATIONALE MANUALUL CALITATII MC STEIN CONSTRUCT IMOB SRL 01 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

Sectiunea A Capitolul 8 Pagina 4 din 4

8.5.2. Actiuni corective STEIN CONSTRUCT IMOB SRL actioneaza pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor in scopul de a preveni reaparitia acestora. Actiunile corective cu efectele neconformitatilor aparute, Prin procedura de sistem " Controlul produsului neconform, actiuni corective si actiuni preventive ", cod PS-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL-04 se definesc urmatoarele cerinte : analiza neconformitatilor ( inclusive reclamatiile clientilor ); determinarea cauzelor neconformitatilor ; evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu vor apare ; determinarea si implementarea actiunii necesare; inregistrarile rezultatului actiunilor intreprinse ; analiza actiunii corective intreprinse . 8.5.3. Actiune preventiva STEIN CONSTRUCT IMOB SRL determina actiuni pentru a elimina cauzele neconformitatilor potentiale in vederea prevenirii aparitiei acestora. Actiunile preventive trebuie sa fie adecvate efectelor problemelor potentiale. A fost stabilita procedura Controlul produsului neconform, actiuni corective si actiuni preventive ", cod PS-STEIN CONSTRUCT IMOB SRL-04, in care se definesc urmatoarele cerinte: determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora evaluarea necesitatilor de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor determinarea si implementarea actiunii necesare inregistrarile actiunilor intreprinse ,analiza actiunii preventive intreprinse

INTOCMIT: VERIFICAT:

Ing. POPESCU FLORIAN Ing. NISTORESCU MARINEL

EDITIA/REVIZIA DATA:

1/0 15.01.2008