Sunteți pe pagina 1din 16

Managementul Integrat al Calitii, Mediului i

Securitii Ocupaionale

Proiect - Firm de Construcii

Student : Condrea Ionu


Specializarea : Management i Administrarea
Afacerilor

Managementul Integrat al Calitii, Mediului i


Securitii Ocupaionale
Proiectul la disciplina Managementul integrat al calitii, mediului i securitii
ocupaionale ntr-o aplicaie practic pe modelul unei firme din domeniul produciei de bunuri.

Obiectivul principal l constituie realizarea unei documentaii minime (simplificate) necesare


implementrii unui sistem de management al calitii (conform ISO 9001:2001 sau ISO 9001:2008)

HOUSE CONSTRUCT S.R.L.


Organizaia HOUSE CONSTRUCT S.R.L. are ca obiectiv principal,
asigurarea satisfaciei depline a cerinelor clienilor, prin furnizarea de servicii i
produse de calitate, conforme cu cerinele acestora, cu standardele i legislaia
n vigoare.
Pentru a obine satisfacia clienilor, dar i satisfacia angajailor, HOUSE
CONSTRUCT S.R.L. a implementat un sistem de management al calitii n
conformitate cu cerinele standardului ISO 9001:2008

Declaraia de politic n domeniul calitii i angajamentul managementului


In calitate de Director General al HOUSE CONSTRUCT S.R.L., ma
angajez sa promovez si sa mentin o politica directionata spre calitate prin
implementarea si dezvoltarea unui sistem de management al calitatii in
conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008.
Ma angajez:
sa intreprind actiunile necesare imbunatatirii continue a sistemului de
management al
calitatii, in conditiile orientarii catre clienti si respectarii cerintelor
legale si de
reglementare;
sa aloc resurse financiare, materiale si umane, necesare imbunatatirii
continue a
eficicacitatii sistemului de management al calitatii;
sa asigur cadrul organizatoric necesar stabilirii si analizarii obiectivelor si
tintelor
sistemului de management al calitatii.

Declar angajamentul meu total pentru implementarea politicii i


ndeplinirea obiectivelor
menionate mai sus.
Director General,
Condrea Ionu

Obiectivele firmei n domeniul calitii


Directorul General, ca reprezentant al managementului de vrf, a stabilit
urmatoarele obiective
strategice:

asigurarea transparenei politicii noastre pentru calitate prin

cunoaterea ei de ctre toate


prile interesate;

mbuntirea continu a activitii i calitii produselor i serviciilor,

performanelor i
eficacitii sistemului de management al calitii;

contientizarea, implicarea i angajamentul salariailor pentru

implementarea politicii i
obiectivelor n domeniul calitii;

instruirea i contientizarea salariailor n vederea ndeplinirii

responsabilitilor;

realizarea unui nivel ridicat de performan n domeniul calitii

produselor i serviciilor,
n scopul satisfacerii cerinelor clienilor;

analizarea periodic a politicii referitoare la calitate n scopul adecvrii

ei continue.

Atribuiile managerului de calitate

Managerul de calitate este subordonat Directorului General.


1. Are responsabilitatea implementrii SMC, a controlului aplicrii, analizei evalurii
eficacitii i actualizrii acestuia. n acest scop :
1.1. asigur elaborarea, actualizarea i gestionarea principalelor documente ale SMC i
anume : manualul calitii (MC), procedurile de sistem (PS) i operaionale (PO) ;
1.2. ntocmete i supune aprobrii Directorului General, graficul de elaborare i actualizare
pentru toate procedurile/ instruciunile necesare n activitile desfurate n cadrul societii i
urmrete ndeplinirea lui ;
1.3. avizeaz procedurile tehnice de execuie/ specifice, elaborate pentru activitile din
profilul organizaiei ;
1.4. asigur realizarea unui sistem de codificare a documentelor SMC ; organizeaz evidene
proprii pentru toate documentele specifice, elaborate sau primite i asigur difuzarea controlat a
acestora n cadrul societii sau n afara ei ;
1.5. ntocmete, actualizeaz i difuzeaz periodic, lista de eviden a documentelor SMC n
vigoare ;
1.6. organizeaz i verific modul n care documentele SMC, inclusiv modificrile i
actualizrile acestora, sunt inute sub control n ceea ce privete emiterea i gestionarea acestora de
ctre compartimente i subuniti; verific i semneaz exemplarele originale ale procedurilor
elaborate/ actualizate .
2. Controleaz aplicarea n activitatea de aprovizionare produse, servicii i lucrri necesare
realizrii contractelor cu clienii, a prevederilor documentelor SMC adoptate de societate i n acest
sens

:
2.1. analizeaz i avizeaz comenzile ctre subcontractani (furnizorii de produse, servicii

sau executanii de lucrri n subantrepriz) ;


2.2. particip la aciunea de evaluare i acceptare a furnizorilor/ subcontractanilor de
produse/ lucrri/ servicii;
2.3. completeaz i actualizeaz anual, lista furnizorilor/ subcontractanilor acceptai i
aprobai pe care o transmite celor interesai ;
2.4. asigur efectuarea de inspecii i audituri asupra activitilor de primire, manipulare i
depozitare a produselor, precum i asupra modului de respectare a cerinelor de identificare a
acestora i de conservare .
3. Are responsabilitatea urmririi aplicrii prevederilor documentelor SMC n activitile de
execuie i de control al calitii lucrrilor/ produselor contractate de societate i n consecin :

3.1. analizez i avizeaz documentaiile de ofertare i apoi proiectele de contract ntocmite


n cadrul societii pentru a fi transrnise clienilor de lucrri/ produse ;
3.2. verific modul n care se realizeaz interfeele interne n cadrul societii ntre
compartimentele i subunitile acesteia, implicate n execuia lucrrilor/ serviciilor/ produselor
angajate de ctre societate ;
3.3. analizeaz i avizeaz planurile calitii (PC) ;
3.4. colaboreaz cu responsabilul CTC la analizarea rapoartelor de neconformitate (RNC)
deschise n cazurile de depistare a unor deficiene majore de calitate (neconformiti) la lucrrile/
serviciile/ produsele realizate de societate n vederea determinrii cauzelor i responsabilitilor
aferente

.
4. Are responsabilitatea analizrii periodice a stadiului i a evalurii implementrii i

eficacitii SMC n cadrul societii i drept urmare :


4.1. centralizeaz i examineaz toate informaiile, observaiile i propunerile cu privire la
aplicarea documentelor SMC precum i asupra evoluiei calitii i efectueaz analizele periodice,
potrivit planului aprobat ;
4.2. organizeaz desfurarea aciunilor planificate sau neplanificate de analizare a SMC, a
modului de rezolvare a neconformitilor constatate la audituri i inspecii, a ndeplinirii aciunilor
corective i consemneaz concluziile ntr-un raport privind implementarea i eficacitatea SMC, n
vederea prezentrii lui analizei managementului ;
4.3. raspunde direct de buna desfurare i realizare a cerinelor aferente proceselor SMC,
pentru care este responsabil/ proprietar de proces, conform anexei 3 la MC ;
4.4. asigur operarea controlat n documentele SMC a modificrilor aprobate, rezultate ca
necesare n urma analizelor efectuate i aprobate odat cu raportul de analizare .
5. Colaboreaza cu compartimentui Resurse umane in vederea asigurarii pregatirii si instruirii
personalului societatii implicat in realizarea lucrarilor/ serviciilor/ produselor contractate si in acest
scop :
5.1. identifica necesitatile de instruire rezultate in urma inspectiilor si auditurilor efectuate, a
modificarilor sau actualizarilor documentelor SMC ;
5.2. elaborareaza programe de pregatire si instruire a personalului;efectueaza instruirea
personalului in cadrul programelor respective aprobate, sau in mod operativ, in functie de necesitati
5.3. avizeaza testele de examinare a cursantilor; participa la examinarea finala a personalului
instruit, efectuind testarea acestuia pe linia cunoasterii si aplicarii prevederilor SMC adoptat de
organizatie

6. Coordoneaza si asigura tinerea sub control la nivelul societatii a activitatii de control


documente si a inregistrarilor calitatii conform procedurilor de sistem aferente si pentru aceasta :
6.1. verifica modul in care sunt tinute sub control, pastrate si asigurate documentele si
inregistrarile calitatii emise si primite de compartimentele si subunitatile organizatiei;
6.2. analizeaza periodic inregistrarile calitatii si al completitudinii datelor inscrise; tine
evidenta inregistrarilor calitatii primite/ emise in activitatea proprie .
7. Coordoneaza si controleaza activitatea de depistare, consemnare, raportare si de unnarire a
rezolvarii deficientelor care constituie abateri de la prevederile SMC si pe aceasta linie :
7.1. intocmeste si supune aprobarii Directorului general al societatii, planurile anuale de
audituri interne precum si componenta echipei proprii de audit; urmareste realizarea auditurilor
programate

7.2. efectueaza inspectii la compartimentele si subunitatile societatii, asupra modului de


respectare a prevederilor SMC in activitatile desfasurate de acestea si deschide daca este cazul RAC/
RAP-urile aferente ;
7.3. initiaza programe de actiuni corective si preventive pentru eliminarea cauzelor repetarii
sau aparitiei unor neconformitati in procesul de implementare a SMC, in cadrul organizatiei;
7.4. asigura inregistrarea deficientelor/ neconformitatilor depistate si a actiunilor corective/
preventive aferente consemnate in rapoarte de audit, rapoarte de actiuni corective/ preventive (RAC/
RAP), procese verbale de control si alte documente privind calitatea, intocmite de organele interne
ale societatii (AQ, CTC si echipa de audit) si de organele exterioare de inspectie (clienti, ISC,
organisme acreditate, etc.) in urma auditurilor, inspectiilor, controalelor si veriiicarilor efectuate de
acestea in cadrul societatii ;
7.5. propune efectuarea de inspectii si audituri suplimentare pentru verificarea iinplementarii
actiunilor corec.tive/ preventive scadente ;
7.6. realizeaza interfete cu compardmentele si subunitatile societatii, cu subcontractantii si cu
clientii sau aiti factori intervenienti in vederea rezolvarii actiunilor corective/ preventive ;
7.7. initiaza si propune conducerii societatii efectuarea de niodiiicari si actualizari ale
documentelor aferente SMC adoptat, rezultate ca necesare in urma analizarii deficientelor si a
actiunilor corective/ preventive consemnate in RNC, RAC, RAP, PVC si alte documente si
inregistrari privind calitatea .
8. Asigura, in colaborare cu celelalte compartimente implicate, actiuni pentru colectarea si
centralizarea datelor in vederea analizelor si a imbunatatirii continue, conforni procedurii aferente .

9. Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea


societatii.

Prezentarea Firmei
House Construct este o societate de constructii cu sediul central in Bucureti, Romania,
structurata pe activitati de constructii i instalatii in constructii. Din anul 2000 are deschisa o filial
n Germania avnd sediul n Dusseldorf, In Der Donk 8a / 264, 40599 Dusseldorf.
Firma House Construct are ca activitate principala constructii civile si industriale:

Antreprenoriat

Amenajari, renovari si reconditionari finisaje interioare si exterioare

Instalatii electrice, sanitare, gaze si termice

Termoizolatii fatade

Hidroizolatii terase si subsoluri

Confectii metalice

Montaj tamplarie

Turnat betoane, sape, zidarii, tencuieli

Mansardari

Demolari
Societatea dispune de specialisti cu o indelungata experenta atestata in anii de activitate, cu

care poate poate aborda activitati de constructii si executie pentru instalatii electrice, termice,
sanitare, ventilatii si gaze naturale, in limita autorizatiilor de care dispune.
Obiectul principal de activitate este acela de a asigura servicii de calitate in ceea ce priveste
construirea caselor particulare, vilelor, imobilelor cu mai multe etaje, caselor de vacanta. In acest
context compania noastra prezinta sfaturi si solutii in ceea ce priveste planificarea, alegerea locului,
actele necesare, constructia propriu-zisa, asistenta tehnica pe perioada executiei constructiei,
intocmirea documentatiei de santier, pentru toate materialele aprovizionate( beton, otel beton, etc)
fiind obligatoriii certificatele de conformitate, calitate si incercari de laboratoare autorizate.
Compania executa constructii la rosu, la cheie, modernizari, renovari, reparatii, consolidari,
mansardari.

Serviciile directe si conexe oferite


Din gama larga de servicii oferite de catre firma noastra, va detaliem urmatoarele :

servicii de proiectare: arhitectura, structura, instalatii;


obtinerea de autorizatii si avize;
studii geotehnice;
executii de fundatii din beton armat;
structuri de rezistenta din beton si zidarie;
sarpante din lemn de rasinoase;
compartimentari interioare din zid, gips-carton sau lambriu din lemn;
tencuieli interioare si exterioare;
instalatii sanitare, termice si electrice complete;
termoizolatii si hidroizolatii;
finisaje interioare si exterioare;
zugraveli, placari cu gresie, faianta sau marmura;
montaj tamplarie exterioara si interioara, clasica sau termopan;
montaj scari interioare, parchet clasic, triplu stratificat sau laminat;
House Contruct Romania este o firma ce isi are sediul in Bucuresti care ofera servicii de
constructii case atat pentru clienti persoane fizice, cu nevoi rezidentiale cat si pentru persoane
juridice, cu nevoi comerciale. In ciuda faptului ca suntem relativ noi in peisajul constructorilor din
Romania deja ne-am stabilit ca fiind unii dintre cei mai prolifici constructori. Atribuim succesul
companiei noastre pe trei lucruri :
Primul este angajamentul pe care il luam sa asiguram clientilor nostrii servicii de reparatii si
constructii case de neegalat.
Alt factor care contribuie la cladirea companiei noastre este siguranta pe care o oferim
clientilor nostrii, prin terminarea la timp a constructiilor contractate, in bugetul semnat si la nivelul
de calitate promis.
Al treilea factor este reputatia, in constructii case, care, ne recomanda ca fiind unul dintre cei
mai proeminenti ofertanti de servicii de constructii case si solutii rezidentiale si comerciale din
Bucuresti. Folosim cele mai bune materiale pentru constructii case si avem, in acelasi timp, cel mai
bine pus la punct proces tehnologic pentru constructia casei dumneavoastra

Produse conexe construcii case


Excavare si amenajarea terenului
Amenajarea fundatiei

Demolari
Turnat ciment
Cadre si tamplarie
Finisaje tamplarie
Zugraveli si finisaje de ziduri
Garduri
Amenajari de terenuri
Zidarie
Instalari tevi
Acoperisuri
Tigla; ceramica
Eliminarea copacilor
C onta ct H ous e Cons truct SRL
Adresa : Blvd. Ion Mihalache, Nr. 105, Sector 1 Bucuresti
E- mail : office@ preturi- proiecte- cons tructii- cas e.eu
Telefon : 0767.154.334

Descrierea succint a procesului tehnologic de fabricaie


Compania HOUSE CONSTRUCT S.R.L. construieste case "la cheie' sau "la rosu", in
orice stil arhitectonic, din lemn, zidarie sau mixte.

Descrierea procesului tehnologic


Case din lemn
Casele din lemn sunt construite pe o fundatie din beton si au ca structura de rezistenta cadre
din lemn de diferite dimensiuni, inchise la exterior si la interior cu placi din OSB. Termoizolatia
interioara se face cu vata minerala de 100 mm, intre cadrele din lemn, iar cea exterioara prin
realizarea termosistemului format din polistiren expandat de inalta densitate, adeziv si plasa din
fibra de sticla. Finisajul interior se realizeaza din placi de gips-carton, aplicate peste placile din

OSB.Acoperisul este realizat din capriori de lemn si astereala din OSB, peste care se aplica folia
anticondens si invelitoarea.Tamplaria exterioara este confectionata din lemn stratificat cu geam
termopan, iar cea interioara din lemn natur. Lemnul este tratat corespunzator impotriva insectelor,
fugicidelor si focului, avand o rezistenta la foc de pana la 90 de minute. Deasemenea, casa este
protejata impotriva rozatoarelor, prin montarea in structura a unei plase antirozatoare.Casa astfel
realizata, asigura o buna izolatie termica si fonica, asigurandu-se o garantie pentru structura de 10
ani."Casa la rosu" include: structura de rezistenta, peretii exteriori, planseul peste parter si acoperisul
fara invelitoarea exterioara."Casa la cheie" cuprinde pe langa etapele constructiei la rosu,
urmatoarele etape: realizarea peretilor interiori, compartimentarilor, izolatia cu vata minerala,
montajul termosistemului exterior,finisajele interioare si exterioare, tamplaria exterioara si
interioara, instalatiile,zugravelile si realizarea pardoselilor (gresie,parchet).

Case din zidrie


Casele din zidarie se relizeaza pe o fundatie din beton armat cu inaltimea totala impreuna cu
talpa fundatie de 1,5m, realizandu-se astfel o buna protectie impotriva inghetului. Zidaria este
realizata din B.C.A., caramida tip poroterm sau caramida plina (in functie de proiect), portanta cu
samburi si centuri din beton armat. Sarpanta acoperisului se realizeaza din lemn de rasinoase, peste
astereala se va aplica o folie anticondens si apoi partea exterioara a acoperisului (tigla de tabla,tigla
ceramica,sindrila bituminoasa)."Casa la rosu" cuprinde: fundatia, ridicarea peretilor din zidarie,
planseul din beton armat, realizarea acoperisului fara partea exterioara(tigla, sindrila)."Casa la
cheie" include pe langa etapele constructiei la rosu, urmatoarele: finisajele interioare si exterioare,
instalatiile sanitare,termice si electrice complete, tamplaria exterioara si interioara,placarea
pardoselilor cu gresie sau parchet,placarea cu faianta, zugravelile si montajul partii exterioare a
acoperisului( montajul tiglei sau sindrilei si elementelor pluviale).

Precizarea tipurilor de documente necesare nregistrrii datelor referitoare la


asigurarea calitii
Documentele si inregistrarile privind calitatea in constructii.
Inregistrarile privind calitatea sunt componente ale documentatiei sistemului calitatii care
trebuie intocmite ,tinute la zi si revizuite periodic.

Aceste inregistrari sunt urmatoarele :


certificate de calitate,
buletine de incercari,
certificate de conformitate a calitatii produselor ;
procese-verbale de control,
rapoarte de verificare si analizare,
procese-verbale de avizare pentru lucrari si documentatiile tehnice de proiectare ;
procese- verbale de lucrari ascunse, ca si pentru fazele determinante - puncte de oprire - si de
receptii partiale,
rapoarte de control si verificare privind calitatea,
procese-verbale de receptie finala ;
rapoarte privind neconformitatile si rapoarte de actiuni corective si preventive.
planuri si rapoarte de audit,analizarea si evaluarea sistemului.

Resursele necesare implementrii i meninerii unui sistem de management al


calitii
Mate riale con s tru ctii cas e p e part i com p on en te
Descrierea materialelor folosite
Constructii din lemn:
pereti :
cadre din lemn dimensiuni 50x150 mm
placi OSB 15mm
vata minerala #100mm
plasa antirozatoare
placi de gips-carton la interior 12,5mm
polistiren expandat de exterior 50 sau 100 mm

adeziv polistiren
plasa fibra de sticla
vopsea lavabila sau tencuiala decorativa la exterior si vopsea lavabila la interior
glet pentru finisaj gips- carton
planseu :
dulapi din lemn 50x200
OSB 22mm si 15mm
folie izolatoare, parchet stratificat pe partea superioara
vata minerala # 100mm
placi gips - carton 9,5mm pe partea inferioara
acoperis :
capriori 50x150 mm
astereala din OSB15mm
folie izolatoare anticondens
tigla metalica sa sindrila bituminoasa
Constructii din zid :
pereti :
BCA 600x240x200 mm/ caramida poroterm 200x240x380 mm / caramida plina 240x120x60
mm
tencuiala mortar
glet ipsos
polistiren expandat pentru exterior 50 mm
tencuiala decorativa exterior, vopsea lavabila interior
fundatii, planseu,centuri, stalpi :
otel beton diferite dimensiuni
fier beton diferite dimensiuni
beton
acoperis :

capriori 50x200 mm
astereala rasinoase grosime 2,5 mm
folie anticondens
tigla tabla sau ceramica, sindrila bituminoasa
Tamplaria exterioara din lemn stratificat, PVC sau aluminiu, in functie de proiect, cu geam
termopan 4x100x4 mm, inclusiv plase de tantari. Tamplaria interioara din lemn natur diverse esente
(rasinoase, stejar, fag) la alegerea clientului.
Resurse umane
Manager al Sitemului de Management al Calitatii, post care necesita studii superioare de
specialitate
Postul este subordonat Administratorului Companiei si implica urmatoarele sarcini:
- elaborarea documentelor sistemului calitatii
- urmarirea functionarii eficiente a Sistemului Calitatii, raportand semestrial conducerii modul de
functionare a sistemului
- intocmirea planului anual de auditori
- urmarirea implementarii masurilor corective/preventive
- asigura interfata cu colaboratorii externi in problemele referitoare la sistemul calitatii
- participa la receptia produselor, asigurandu-se ca sunt insotite de documentele care confirma
calitatea acestora
- participa la inspectiile din fluxul de fabricatie conform planurilor calitatii
- avizeaza documentatia de sistem din puct de vedere al respectarii standardului de referinta
- asigura instruirea personalului privind cerintele standardului de referinta si a documentelor
specifice aplicate in firma
Personalul care efectueaza activitati ce influenteaza calitatea trebuie sa fie competent.
Competenta este apreciata functie de urmatoarele elemente:
studii;
instruire;
abilitati;
experienta.

Activiti de control i mbuntire


Organizaia executant a proiectului (organizaia de proiect -cf. standardului SR ISO
10006:20005) trebuie s utilizeze rezultatele msurrii i ale analizelor datelor din procesele
proiectului i s aplice aciuni corective, aciuni preventive pentru evitarea apariiei problemelor
referitoare la calitate.
Analizele datelor asupra calitii n proiect permit managerului de proiect s-i formeze idei
clare asupra greelilor, erorilor, abaterilor, modificrilor care influeneaz obiectivele proiectului i a
cauzelor acestora, s efectueze ajustrile necesare i s aplice aciunile necesare pentru atingerea
obiectivelor proiectului referitoare la terminarea proiectului la timp, conform scopului i bugetului
planificat. Procesul de mbuntire a calitii este suprapus pe procesul de control al calitii.
Msurarea i analiza datelor urmrete s mbunteasc performanele organizaiei i s se
asigure mbuntirea continu a eficienei i eficacitii proceselor de management al proiectului.
Msurarea performanelor proiectului se refer la :
evaluarea fiecrei activiti i a fiecrui rezultat care ar putea afecta atingerea obiectivelor
proiectului;
auditarea proiectului i auditarea calitii n proiect; auditurile interne i eventual auditurile externe
ar trebui s identifice oportuniti de mbuntire;
evaluarea resurselor reale utilizate, pentru a analiza i a identifica abaterile de la planurile
resurselor, fa de estimrile iniiale;
evalurile caracteristicilor produsului realizat n proiect, ca rezultat final care va fi supus aprobrii
clientului proiectului;
realizarea obiectivelor proiectului.

Instrumente i tehnici pentru controlul calitii includ:


Inspecia cuprinde activiti cum ar fi msurarea, examinarea, ncercarea sau verificarea uneia
sau a mai multor caracteristici ale unui produs, proces sau activitate i compararea rezultatelor cu
condiiile specificate cu scopul de a stabili dac rezultatele sunt conforme cu specificaiile.
Inspeciile pot fi efectuate asupra rezultatelor unor activiti individuale sau asupra produsului final
al proiectului. Inspeciile pot avea diferite denumiri, cu semnificaii specifice, de exemplu analize
ale produsului, audituri etc.

Diagramele de control (sau fie de control) sunt grafice pe care sunt reprezentate, n funcie de
timp, valorile rezultatelor unui proces. Acestea sunt utilizate pentru a determina dac procesul este
"n stare de control". Atunci cnd procesul este "sub control", acesta nu trebuie s fie ajustat.
n managementul calitii proiectelor, diagramele de control pot fi utilizate pentru a monitoriza
varianele costurilor i ale programrii activitilor, erorile din documentele proiectului etc.
Diagrama Pareto este un instrument practic unde pe axa orizontal sunt reprezentate
categorii de defecte iar pe axa vertical -frecvenele lor de apariie (n procente), astfel nct este
posibil clasificarea cauzelor sau defectelor. Identificarea celor mai importante cauze sau defecte (n
procente) este utilizat pentru a ghida aciunile corective. Pentru mbuntirea calitii se acioneaz
n primul rnd asupra eliminrii cauzelor care genereaz cele mai numeroase defecte;
Eantionarea statistic implic extragerea unei pri din "populaia" care prezint interes
pentru inspecie. Exist o varietate de modaliti de prelevare a datelor pentru a forma (a constitui)
eantioane, care trebuie s fie cunoscute de echipa de lucru a proiectului.
Utilizarea unor diagrame ( de exemplu, diagrama Yshikawa)
Analiza trendului implic utilizarea unor tehnici matematice care folosesc rezultate anterioare
pentru a prognoza rezultatele viitoare ale proiectului. Prin analiza trendului se monitorizeaz
performanele tehnice- cantitatea de erori sau defecte identificate i cantitatea de abateri care au
rmas necorectate. De asemenea, se monitorizeaz varianele performanelor de costuri i
programare.
Controlul calitii necesit utilizarea metodelor de control statistic al proceselor. De aceea,
echipa de lucru a proiectului trebuie s aib cunotine asupra controlului statistic al calitii, n
special asupra eantionrii, pentru a ajuta la evaluarea rezultatelor controlului calitii. ntre alte
subiecte, echipa de lucru trebuie s cunoasc deosebirile dintre:
controlul statistic prin atribute, aplicat atunci cnd caracteristica controlat este nemsurabil
sau greu msurabil i se claseaz n "corespunztoare" sau "necorespunztoare", respectiv controlul
statistic prin msurare -atunci cnd caracteristica de calitate este msurabil i valorile acesteia se
determin prin msurare pentru fiecare unitate din eantion;

cauze speciale ale erorilor (evenimente neobinuite) i cauze aleatorii (variaia normal a
procesului, datorat numai ntmplrii);
tolerane (rezultatul controlului este acceptabil dac valorile caracteristii se afl n domeniul
cuprins ntre limitele de toleran prescrise), respectiv limite de control (procesul este n stare de
control dac rezultatul este cuprins ntre limitele de control: limita de control superioar i limita de
control inferioar).
mbuntirea continu a performanei globale trebuie s fie un obiectiv permanent al
organizaiei. Procesul de stabilire a obiectivelor i de determinare a oportunitilor de mbuntire
este un proces de mbuntire continu care utilizeaz constatrile i concluziile auditului, ale
analizei datelor, analizelor efectuate de management etc.
mbuntirea continu trebuie s se exercite asupra tuturor proceselor i fazelor de
management al proiectului. Analizele datelor proiectului constituie o faz de verificare din ciclul
"Plan-Do-Check-Act (Planific-execut-verific-acioneaz), aa-numitul ciclu al lui Deming
(PDCA). In acest context se acioneaz asupra recomandrilor derivate din proiecte anterioare; se
planific capturarea datelor asupra proiectului executat; se execut mbuntirea continu; se
verific cum s-a efectuat analiza retrospectiv.

Bibliografie

http://ro.wikipedia.org/wiki/Managementul_calit%C4%83%C5%A3ii_%C3%AEn_proiecte
http://www.preturi-proiecte-constructii-case.eu/detalii-proces-tehnologic-constructii-case.html
http://www.gaad.ro/declaratia_9001_2008.pdf