Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL DE CONSTATARE ABATERE

Nr.16 din 26/04/2018

Subsemnata Raicu Daniela in calitate de responsabil tehnic cu executia am constatat ca


numitul Gog Vasile , angajat al S.C. Electric S.A., marca muncitor a savarsit in ziua de
25/04/2018 urmatoarea abatere: Montarea tablourilor electrice de distributie nu s-a realizat
in pozitiile impuse de proiectul tehnic de executie.
Prin urmare i se aplica urmatoarea sanctiune:
Repozitionarea tablourile electrice la starea prevazuta de proiectul tehnic de executie cu
neluarea in calcul la plata salariului a orelor necesare pentru efectuarea acestor remedieri.
Alte mentiuni: Nu este cazul.

Semnatura, Luat la cunostinta,

. pagina 1/1 F - -018R0


PROCES VERBAL DE CONSTATARE ABATERE
Nr.16 din 26/04/2018

Subsemnata Raicu Daniela in calitate de responsabil tehnic cu executia am constatat ca


numitul Gog Vasile , angajat al S.C. Electric S.A., marca muncitor a savarsit in ziua de
25/04/2018 urmatoarea abatere: Montarea tablourilor electrice de distributie nu s-a realizat
in pozitiile impuse de proiectul tehnic de executie.
Prin urmare i se aplica urmatoarea sanctiune:
Repozitionarea tablourile electrice la starea prevazuta de proiectul tehnic de executie cu
neluarea in calcul la plata salariului a orelor necesare pentru efectuarea acestor remedieri.
Alte mentiuni: Nu este cazul.

Semnatura, Luat la cunostinta,

. pagina 1/1 F - -018R0

S-ar putea să vă placă și