Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. CONSTRUCT PROIECTANT: DICO ȘI ȚIGĂNAȘ BIROU DE PROIECTARE S.R.L.

MODERN S.A. BENEFICIAR: MIRCEA IONESCU


Strada Daicoviciu, nr 15,
Cluj-Napoca
ANTREPRENOR GENERAL: S.C. MODERN CONSTRUCT S.A.
SUBANTREPRENOR: S.C. TOPO S.R.L.

PROCES – VERBAL
DE RECEPTIE A COTEI DE FUNDARE
Nr. 5 din 11/03/2018

Am procedat la verificarea cotei de fundare : -2.40 m


Aferenta obiectivului de investiţiei Hala materiale de construcții cu amplasamentul în
comuna Jucu, localitatea Jucu Herghelie , strada Leonadro da Vinci, nr.1
Verificarea s-a facut pe baza proiectului nr. 15 din 28/02/2018.
Si a plansei nr. 002a si 002c
Concluzii : COTA DE FUNDARE CORESPUNDE CU CERINTELE PROIECTULUI
TEHNIC.
Observatii speciale:
Nu este cazul.

Numele şi prenumele Funcţia Semnătura


BENEFICIAR Mircea Ionescu Funcționar public
PROIECTANT Dico Florin Marius Șef de proiect
EXECUTANT Claudia Pașca Inginer structurist

F--080aR1

S-ar putea să vă placă și