Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. CONSTRUCT MODERN S.A.

RAPORT DE ACŢIUNI CORECTIVE


Strada Daicoviciu, nr 15, Cluj-Napoca Nr. 24/15/05/2018

1. Zona în care se iniţiază acţiunea:


Protectia mediului
2. Documentele de referinţă:
- denumirea: Planul de monitorizare a aspectelor de mediu şi sociale  
3. Descrierea neconformităţii/problemei referitoare la calitate, mediu, securitate şi sănătate în
muncă:
1.Programul de monitorizare a aspectelor de mediu (fizice,chimice şi biologice) pentru s.C.
CONSTRICT MODERN S.R.L. prin realizarea unei procedure de moitorizare a aspectelor de
mediu si sociale stabilita de regelementarile legale.
2 . Parametrii suplimentari de monitorizare a aspectelor de mediu şi sociale stabiliţi
de reglementările legale.

4. Cauzele neconformităţii/problemei identificate:


Observaţii:
 lipsa procedurii/instrucţiunii
 neconformitatea faţă de procedură/instrucţiune
procedura/instrucţiunea necorespunzătoare
procesul necorespunzător
altele
5. Acţiunea necesară:
1.Implementarea unei proceduri stricte cu privire la produsele poluante existente in incinta
terminalului.
2.Utilizarea substantelor chimice periculoase doar atunci cand sunt insotite de fisele tehnice
de securitate,  cu folosirea echipamentelor,  materialelor de decontaminare 
n e c e s a r e interventiei in grad de incident.
6. Persoana care a inţiat acţiunea:
Funcţia Numele Semnătura Data
Manager de proiect Muntean Adela 24/05/2018
7. Compartimentul în care se aplică:
- termenul de soluţionare:
- persoana responsabilă:
Funcţia Numele Semnătura Data
Manager de proiect Muntean Adela 24/05/2018
8. Aprobarea acţiunii:
Funcţia Numele Semnătura Data
Director general Aschilean Ioan 24/05/2018

9. Urmărirea implementării acţiunii:


implementată  în curs de implementare neimplementată
Observaţii:

Funcţia Numele Semnătura Data


Manager de proiect Muntean Adela 24/05/2018
10. Acţiunea este implementată şi eficace:
Funcţia Numele Semnătura Data
Manager de proiect Muntean Adela 24/06/2018
F--041R2

S-ar putea să vă placă și