Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. PASCONMAT CONSTRUCT S.R.L.

Aprobat: Director General Pascu Daniel Coordonat elaborarea: RM Narie Delia Copie nr.: controlat informativ Deintor copie

Procedur de mediu

Aspecte de mediu
Semnturile: pe originalul pe hrtie (funcie, nume, prenume):

Compartiment emitent RM Data difuzrii/ printrii

1. Scop
1.1Procedura prezint procesul de identificare a aspectelor de mediu aferente activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei (aspecte pe care le poate controla i asupra crora se presupune c are o influen) i de determinare a celor care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului n vederea stabilirii obiectivelor. Procesul de identificare a aspectelor de mediu semnificative va avea in vedere si activitatile noi sau modificate, produse noi sau modernizate si / sau servicii noi, precum i a celor oferite de teri. 1.2.Indicatorul de performant n procesul de identificare a aspectelor de mediu este reducerea neconformitatilor SMICM datorate identificarii/gradarii defectuoase a aspectelor de mediu din organizaie. Responsabil de proces: RMCM

2. Domeniu de aplicare
Procedura se aplica activitilor, produselor sau serviciilor pe care organizaia noastr le poate controla, sau asupra crora se consider ca ar putea avea o influen. Procedura se aplic de la nivelul ntregii organizaii, de toate sectoarele, serviciile, compartimentele si serviciile oferite de teri pe amplasamentul nostru si anume: -sectoare / servicii / compartimente / birouri; -responsabilul de mediu; -servicii furnizate de teri.

3. Documente de referin
7.3-P Proiectare 4.4.6-PM Control operational 4.4.7- PM Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns 4.3.2-PM Prevederi legale Manualul Calitii i Mediului, cod MC i documentele asociate;

4. Definiii i prescurtri
Pentru scopurile acestei proceduri se aplic definiiile din SR EN ISO 9000: 2001 Sisteme de management al calitii Principii fundamentale i vocabular i din SR EN ISO 14050:1999 RMCM DG MC PM RACP RU Reprezentantul mangementului pentru calitate i protecia mediului Director General Manual Calitii i Mediului Proceduri specifice de mediu Raport de Aciuni Corective/Preventive (Responsabil cu probleme de ) Resurse Umane

S.C. PASCONMAT CONSTRUCT S.R.L. Versiunea: 1.0 Aspecte Din 01.05.2008 Cod: 4.3.1-PM Fiier: 136689398.doc3.1

de mediu

Responsabil de proces: RCM Pag. 1/7

SMICM SMC SMICM PCCVI S AM AMS

Sistem de Management Integrat Calitate i Mediu Sistem de Management al Calitii Sistem de Management al Mediului Plan ,Control,Calitate,Verificare si Incercare Dup simbolul unui compartiment, i desemneaz eful Aspecte de mediu Aspecte cu impact semnificativ asupra mediului

5. Responsabiliti
5.1. Director Tehnic 5.1.1Analizeaza lista aspectelor de mediu corespunzatoare sectoarelor/serviciilor compartimentelor din subordine. 5.1.2Conform politicii de mediu si a angajamentului de prevenire a poluarii a organizatiei noastre, analizand aspectele de mediu semnificative, precum si optiunile tehnologice , cerintele financiare, operationale si comerciale, conducerea propune obiectivele Programe de management de mediu cu intele responsabilitatile, termenele, monitorizarea statutului acestora in cadrul programelor de management de mediu. (Resursele sunt in principiu cele interne, curente conform bugetului in curs al activitatii). 5.1.3Verifica obiectivele calitaii si mediului inscrise in Planul proiectului ( 7.3-P1F2) si PCCVI executie lucrare ( 7.3-P1F4) spre a fi aprobate de director conform Programului de management mediu ( PMMform cod 4.3.1.-PMF2). 5.2. Responsabil Mediu 5.2.1Analizeaza impreuna cu conducerea organizaiei, prin prisma politicii de mediu si a angajamentului de prevenire a poluarii, lista aspectelor de mediu semnificative pentru intreaga organizaie in cazul unei functionari normale si anormale si a situatiilor de urgena (posibile). 5.2.2Comunica aspectele de mediu semnificative care vor contribui la obiectivele generale si specifice, cu intele acestora din planurile de management de mediu. 5.2.3Prin responsabilii de mediu, urmreste si controleaza activittile de identificare a aspectelor de mediu, de evaluare a impacturilor de mediu 5.2.4ntocmete listela cu aspectele de mediu semnificative ale antierelor, serviciilor, compartimentelor organizaiei. 5.2.5Participa la edinta conducerii de analiza a listelor aspectelor de mediu si aspecte de mediu semnifcative si la stabilirea obiectivelor generale si specifice, a intelor din programele de management de mediu. 5.3 efi echipe/ servicii, compartimente 5.3.1 Coordoneaza si urmaresc activitatea de identificare a aspectelor de mediu si de evaluare a impacturilor asociate precum si de stabilire a aspectelor de mediu semnificative din cadrul serviciilor lor. 5.3.2 Comunica listele aspectelor de mediu si a aspectelor de mediu semnificative conducerii organizatiei si RMCM . 5.4 Responsabilii de mediu ai echipelor/ serviciilor, compartimentelor 5.4.1 Identifica anual aspectele de mediu si evalueaza impacturile asociate S.C. PASCONMAT CONSTRUCT S.R.L. Versiunea: 1.0 Aspecte de mediu Din 01.05.2008 Cod: 4.3.1-PM Fiier: 136689398.doc3.1

Responsabil de proces: Director Comercial Pag. 2/7

5.4.2 Stabilesc, impreuna cu sefii sectoarelor/serviciilor i RMCM (care completeaz formularul 4.3.1-PMF1 Lista aspectelor de mediu), lista aspectelor de mediu semnificative din cadrul sectoarelor/serviciilor lor, dupa scorul total. 5.4.3 n cazul in care, se observa alte aspecte de mediu, pe parcursul anului si nu n perioada de analiza si identificare a acestora, responsabilul de mediu va transmite RMCM observaiile sale pentru ca acesta sa poat revizui lista aspectelor de mediu si a aspectelor de mediu semnificative.

6. Procedura 6.1. Generaliti


n organizaia noastr, identificarea aspectelor de mediu este un proces dinamic care determin impacturile (negative sau pozitive) asupra mediului asociate activitilor, serviciilor i produselor sale i care se aplic n urmtoarele situaii: a) pentru condiii de funcionare normal si posibile situaii de urgen - de ctre toate antierele/compartimentele n care se desfoar activiti de producie i auxiliare care au sau pot avea impact asupra mediului; b) pentru investiii (pe baza studiului de impact pentru acele investiii prevzute de lege), dezvoltare sau modernizare utilaje (pe baza unor analize preliminare) - de ctre Serviciul -Proiectare; c) pentru proiectarea de produse noi i/ sau modernizate - de ctre Servicul Proiectare

6.2. Date de intrare


-flux de activitati/produse -planuri de proiectare, avize/ analize pe faze de proiectare -tehnologii si PCCVI similare -PV avizare proiecte -prevederi legale i alte cerine

6.2.1. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate


n prima etap, n fiecare sector de activitate din societate se identific toate aspectele de mediu pe baza schemelor de proces, regulamentelor de execuie, instruciunilor de lucru, procedurilor, fielor de securitate pentru produse (materii prime) sau fielor tehnice de produs (dup caz) parcurgnd urmtorii pai: a) se identific toate sursele generatoare de aspecte de mediu care pot fi: procese, activiti/servicii (inclusiv serviciile achiziionate de societate), produs/materie prim sau material sau grupe din acestea, crora li se analizeaz intrrile i ieirile; b) se identific toate aspectele de mediu existente i poteniale, cum ar fi: -emisii n aer i noxe n aer la locurile de munc; -deversri n ap, pe sol i n apele subterane; -deeuri; -consumul de energie i de resurse naturale; -alte aspecte de mediu referitoare la comunitate (zgomot, aspect vizual, modificare peisaj, etc.). c) se stabilesc punctele de control, care se marcheaz pe schemele de flux tehnologic; d) se identific impactul (efectul) existent sau potenial, negativ sau pozitiv pe care l are aspectul de mediu identificat asupra mediului Sunt avute in vedere toate situatiile posibile: ofunctionarea normala; ofunctionarea anormala (conditiile de pornire oprire, reparatii); ofunctionarea in situatii posibile de urgenta (accident major, explozii, spargeri de rezervoare, conducte); S.C. PASCONMAT CONSTRUCT S.R.L. Versiunea: 1.0 Aspecte Din 01.05.2008 Cod: 4.3.1-PM Fiier: 136689398.doc3.1

de mediu

Responsabil de proces: Director Comercial Pag. 3/7

In cea de a doua etap, se identifica un numar cat mai mare de aspecte de mediu care sunt asociate activitatii, produsului sau serviciului ales. -Se identifica un numar cat mai mare de impacturi asupra mediului, reale si potentiale, benefice si nocive, inclusiv in birouri , care sunt asociate pe cat posibil fiecrui aspect identificat; -Se evalueaza cantitativ importanta impacturilor. . Evaluarea AM se realizeaz prin evaluarea impactului acestora asupra factorilor de mediu - pentru situaiile luate in considerare i sursele/ instalaiile generatorare. Evaluarea impactului se efectueaz utiliznd urmtoarele criterii: V frecvena de apariie G gravitatea efectelor (evaluat prin indicatorii de calitate ai mediului) R ncadrarea n prevederile reglementrilor i legislaiei, i I gradul de influenare din partea organizaiei Evaluarea impactului se finalizeaz prin acordarea unui punctaj. a) Punctajul se acord, n conformitate cu un punctaj de referin, stabilit pentru fiecare criteriu. (vezi tabelul) CRITERIU Punctaj (P)
DENUMIRE FRECVENA DE APARIIE - VEVALUARE IMPACT accidental rar foarte des, permanent INCADRAREA IN REGLEMENTARI LEGALE -Rnu sunt reglementai prin prevederi legale sunt reglementai prin prev. legale putin grave medii severe indicatorii monitorizai sunt conform prevederilor legale indicatorii monitorizai nu sunt conform prevederilor legale 2 4 10

2 10 20
0 4 15

GRAVITATEA EFECTELOR (indicatori de calitate -mediu) -GGRAD DE INFLUENTARE (indicatori de calitate mediu)

-I-

neinfluentabil, necontrolabil neinfluentabil, controlabil influentabil

2 6 10

b) Se consemneaz, n rubricile 4,5 si 6 din F 431 LAM, punctajele acordate pentru AM listate si obtinute conform formulei: TOTAL PUNCTE = V +G + R + I. = T c) Stabilirea gradului de semnificaie a AM se face conform grilei: Semnificaie mic: T 20 Semnificaie medie: 20 < T < 40 Semnificaie mare: T 40 Identificarea, evaluarea aspectelor semnificative si planificarea obiectivelor se face n primul rnd , de ctre serviciul Proiectare astfel: a) La implementarea SMICM , determinante fiind informatiile din formularul cod 4.3.1-PMF1, sintetizate in PMM elaborat la nivelul organizatiei. b) Particularizarea /actualizarea aspectelor de mediu semnificative cu obiectivele aferente la o activitate/ constructie/ un proiect se face uzual in rubricile cu obiectivele mediului din formularele fazei de planificarea proiectarii (7.3-P1F2- cu monitorizarea final pe 7.3-P1F3 ) , respectiv planificare si monitorizare obiective executie pe fazele executiei prin 7.3-P1F4 PCCVI. Folosind filtrul criteriilor de evaluare i tabelul exemplificator (general) de mai sus, eful de proiect / RMCM va putea decela aspectele i evalua impacturile de mediu asociate ce deriv din activitatile, produsele si serviciile noastre. Filozofia de proiectare/executie urmrete numai generarea de impacturi poteniale semnificative (IPS) S.C. PASCONMAT CONSTRUCT S.R.L. Versiunea: 1.0 Aspecte Din 01.05.2008 Cod: 4.3.1-PM Fiier: 136689398.doc3.1

de mediu

Responsabil de proces: Director Comercial Pag. 4/7

pozitive. Fiecrui IPS pozitiv i va corespunde un obiectiv SMICM . IPS negative sunt generate de exploatarea / construcia defectuoas a construciilor-instalaiilor proiectate. Dac clienii / prile interesate ne solicit pentru nlturarea / reducerea IPS negative, atunci se pot stabili obiectivele de mediu conform tabelului de mai jos, prin ndeplinirea crora se urmrete normalizarea situaiei de criz. Acest lucru se poate face numai la comanda clientului, care trebuie s aloce fondurile necesare. Pentru fiecare constructie in parte se elaboreaza Cartea constructiei, care evidentiaza aspectele potentiale si impacturile asociate. Dupa cum se observa activitatea desfasurata la sediul central (inclusiv baza de productie) nu genereaza impacturi de mediu semnificative, doar la santiere. Impacturile ecologice potential semnificative (IPS) pot fi pozitive [ + ]sau negative [ - ] , functie de proiectarea noastra si de acceptul clientilor de a aloca resursele necesare ecologizarii materialelor /efluentilor /emisiilor / deseurilor. In urma analizei impacturile ecologice potentiale sau a datelor furnizate de client din bilantul de mediu (cand este cazul) , se pot stabili obiectivele si tintele de mediu asociate, pe care RMCM -ul nostru /seful de proiect la determina tinand cont si de resursele alocate de clienti, pe perioada ciclului de viata a unui produs/ proiect. Pentru procesul de determinarea aspectelor de mediu semnificative se consulta urmatoarele: - harta de amplasament a punctelor de lucru; -harta proceselor; -fisele tehnologice/procedurile tehnice de executie; -schemele tehnologice ale instalatiilor; -lista materiilor prime/materialelor tehnologice folosite de un santier, serviciu, compartiment; -regulamente interioare de exploatare si funcionare; -planuri pentru situaiile de urgena; -buletine de analiza noxelor si limitele de ncadrare , unde este cazul; -legislaie naionala de mediu in vigoare. Listele de aspecte de mediu si aspecte de mediu semnificative sunt intocmite de RMCM cu ajutorul responsabililor de mediu din antiere/ servicii i a efilor zonelor menionate. Aceste liste ale aspectelor de mediu si aspecte de mediu semnificative sunt analizate si actualizate anual si completate de cte ori este cazul ( la schimbari de activitati/procese, de echipamente/ utilaje/ tehnologii, la modificari de locatii / spatii, etc) Personalul care va ntocmi lista aspectelor de mediu si lista aspectelor de mediu semnificative va fi instruit conform procedurii 6.2 PP1

6.2.2. Factorii ce trebuiesc examinati pentru fiecare activitate


Procesul de identificare a aspectelor de mediu semnificative asociate activitailor / serviciilor din organizaia noastr ia n considerare urmatorii factori : I emisii in aer; A.noxe la locul de munca B.emisii in atmosfera II. deversari in apa; S.C. PASCONMAT CONSTRUCT S.R.L. Versiunea: 1.0 Aspecte Din 01.05.2008 Cod: 4.3.1-PM Fiier: 136689398.doc3.1

de mediu

Responsabil de proces: Director Comercial Pag. 5/7

III. sol IV. deseuri; V. alte probleme legate de mediul local si comunitate (zgomot, vibraii, aspect vizual etc.) VI. utilizarea materiilor prime/materialelor tehnologice precum si a resurselor naturale (inclusiv energie);

Activitatile, procesele, produsele, serviciile specifice organizatiei noastre, cu impact asupra mediului, clasificate pe factori de mediu sunt urmtoarele: Factor de mediu Emisii in aer Activiti , procese, servicii pregtire capete tevi din otel, tiere metale, suflare tevi; vopsire; sudare oxiacetilenic/ electric; lipiri cu adezivi; montare centrale termice cu gaz, de apartament; functionare grupuri motogeneratoare, motocompresoare, compresoare fr ulei, proprii ( combustibil benzin fr plumb) splri tevi, probe instalatii activiti de birou separarea humusului fertil de stratul steril demolri, turnri betoane; aprovizionare; sudare (operatiune de asamblare metale); sudare polietilen; lipire cu adezivi; vopsire, izolatii. activiti de birou producere energie electric demolri, spturi , montaje , vopsire, amestecare/ transport/ turnare betoane.

Emisii in apa (in canalizarea oraeneasca) Sol Deeuri

Utilizarea materiilor prime / materialelor tehnologice precum si a resurselor naturale Alte probleme legate de mediul local si comunitate (zgomot, vibraii, aspect vizual, etc.)

6.2.3. Mijloace de identificare


-observatii directe, chestionare, nregistrari, rapoarte de inspectie, rapoarte de audit; -identificarea aspectelor de mediu include liste de verificare, interviuri, masurari, inspectii directe, rezultate ale auditurilor interne. Se vor completa de catre Proiectare , fiecare sector / serviciu, compartiment si/sau RMCM informatiile de la 6.2.

6.2.4. Tinerea sub control a aspectelor de mediu


inerea sub control a tuturor aspectelor de mediu constatate are drept scop luarea msurilor de prevenire i de reducere a polurii. Meninerea sub control a tuturor aspectelor de mediu semnificative pe fiecare loc de munc se realizeaz prin controlul operaiilor asociate acestora, conform procedurii PMM 446 Control operaional i prin monitorizarea i msurarea n mod regulat a parametrilor de calitate ai factorilor de mediu, conform procedurii PMM 451 Monitorizare i msurare mediu.

6.2.5. Obiective generale i obiective specifice de mediu


Aspectele de mediu semnificative (obligatoriu cele cu semnificaie pozitiv i negativ mare) actualizate, mpreun cu cerintele legale i de reglementare, opiunile tehnologice ale organizatiei, punctele de vedere ale S.C. PASCONMAT CONSTRUCT S.R.L. Versiunea: 1.0 Aspecte Din 01.05.2008 Cod: 4.3.1-PM Fiier: 136689398.doc3.1

de mediu

Responsabil de proces: Director Comercial Pag. 6/7

prilor interesate (acionari, autoriti locale, salariai, comunitatea nvecinat,etc.), resursele financiare, materiale i umane stau la baza stabilirii obiectivelor generale i specifice de mediu. Obiectivele generale de mediu sunt stabilite de Director prin declaraia de politica de mediu. Obiectivele specifice de mediu se stabilesc pe fiecare compartiment in care au fost identificate aspecte de mediu semnificative de ctre eful de compartiment i responsabilul de mediu pe sector de activitate i se aprob de ctre Director. Obiectivele specifice de mediu stabilite pe compartiment, aprobate de Director precum i stadiul realizrii acestora fac obiectul analizei efectuate de management pentru calitate i mediu. A se vedea mai jos programe de management de mediu.

6.2.6. Programe de management de mediu


Programele de management de mediu cuprind masurile, responsabilitile, termenele obiectivelor specifice de mediu si stadiul actiunii. pentru realizarea

Obiectivele de mediu specifice, coerente cu politica de mediu, care se pot rezolva cu surse proprii si nu necesit eforturi financiare deosebite, cit si cele care necesita investitii sunt cuprinse n Programul de Management de Mediu anual pe organizaie Formular 4.3.1-PMF2, care este ntocmit de RMCM mpreun cu fiecare ef de compartiment/ antier i cu responsabilul de mediu pe compartiment/ antier, i aprobat de Director. Programul de Management de Mediu anual (Formular 4.3.1-PMF2 ) se difuzeaz de catre elaborator (RMCM ) la toate antierele / compartimentele implicate. Serviciul Proiectare, pe baza Programului de Management de Mediu pe organiza\ie intocmeste Programul de Investiii Mediu anual pe organizaie, dac este cazul. Programul de Investiii Mediu anual pe organiza\ie aprobat de catre Directorul General, este transmis de RMCM , compartimentelor/ antierelor implicate. n cazul apariiei unor proiecte care se refer la noi dezvoltri, precum i la activiti, produse sau servicii noi, inclusiv pentru modificarile produselor solicitate de clienti, programele se modific astfel nct s se asigure aplicarea managementului de mediu i pentru aceste proiecte.

6.3. Identificare i asigurare resurse


efii subunitilor solicit n scris resurse, DG le aprob.

6.4. Verificare proces


Verificarea procesului se face prin analiza datelor privind indicatorul de performan-1.2. Datele acestea se obin din audituri i din analiza neconformitilor de produse-sistem.

6.5. mbuntirea continu a performanei procesului


Se face prin auditri interne - cu aciunile preventive /corective aferente- i prin valorificarea ideilor personalului. 6.6 Date de ieire-v.7

7. nregistrri
nregistrrile sunt pstrate de regul 5 ani, dac nu se specific altfel. Formular 431-PMF1 Formular 431-PMF2 Formular 73-PP1F2 Formular 73-PP1F3 Formular 73-PP1F4 Lista aspectelor de mediu si semnificatia lor. Program Management de mediu Plan de proiectare PV avizare proiect PCCVI

S.C. PASCONMAT CONSTRUCT S.R.L. Versiunea: 1.0 Aspecte Din 01.05.2008 Cod: 4.3.1-PM Fiier: 136689398.doc3.1

de mediu

Responsabil de proces: Director Comercial Pag. 7/7