Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa A / PS-18

SCHEMA LOGICA
IDENTIFICAREA ASPECTELOR DE MEDIU SI DE EVALUARE A IMPACTURILOR
DE MEDIU ASOCIATE

START
Echipa de identificare si
evaluare

Analiza initiala de mediu, de necesitate, periodica


Stabilire cerinte legale de mediu.

Coordonator compartiment
PM/SSO
/ BLMAL

SR EN ISO
14001:2005
Procedura Identificarea si
accesul la prevederile legale
si alte cerinte de mediu
aplicabile

Activitati / subactivitati
desfasurate in trecut

Instruire echipe de lucru

Activitati,subactivitati,
produse, servicii realizate
in compartiment

Analiza de mediu

Elaborare Diagrama flux


pt. identificare aspecte de
mediu
Echipa de identificare si
evaluare

Identificarea aspectelor de mediu


si completare formular (Anexa D)

Determinare impact produs si


identificarea gradului de risc

Analiza aspectelor de mediu ;


evaluare impacturi de mediu ;
listare / ierarhizare impacturi

Stabilire criterii,
completare
Grila (Anexa E)

Centralizare aspecte de mediu Anexa F,


si transmitere BLMAL / Compartiment PM/SSO
Echipa de identificare si
evaluare

Intocmire Lista centralizata a aspectelor / impacturilor de


mediu la nivel de organizatie

DA

Schimbari
semnificative in
activitatea societatii.
Modificari legislative
NU

Aspectele semnificative de mediu stau la baza stabilirii obiectivelor generale si a Programului de


Management de Mediu
STOP

Anexa B / PS-18

COMPARTIMENTUL: Colectarea apelor uzate si pluviale

LISTA ACTIVITATILOR , PRODUSELOR SI SERVICIILOR CU IMPACT ASUPRA


MEDIULUI PENTRU ANUL 2013
Nr. crt. Activitatea/ produs/ serviciu
1.
Canalizarea apelor uzate

2.

Canalizarea apelor pluviale

Subactivitate
Colectarea apelor uzate in retele de canalizare
Pomparea apelor uzate colectate spre statia de
epurare
Intretinerea si repararea retelelor de canalizare
Intretinerea si repararea statiilor de pompare ape
uzate
Colectarea apelor pluviale in retele de canalizare
pluviala
Pomparea apelor pluviale colectate spre statia de
epurare
Intretinerea si repararea retelelor de canalizare
pluviala
Intretinerea si repararea statiilor de pompare ape
pluviale si bazine de retentie
F-013-0/0

Anexa C / PS-18
DIAGRAMA FLUX PENTRU IDENTIFICAREA ASPECTELOR DE MEDIU PENTRU ANUL
2013
Compartiment : Colectarea apelor uzate si pluviale

Furnizor
intern
Utilizatorul
Reteaua de
canalizare ape
uzate
Compartimentul
aprovizionare
Compartimentul
aprovizionare
Utilizatorul
Reteaua de
canalizare ape
pluviale
Compartimentul
aprovizionare
Compartimentul
aprovizionare

Intrari
Apa uzata

Subactivitate

Colectarea apelor
uzate in retele de
canalizare
Apa uzata
Pomparea apelor
uzate colectate
spre statia de
epurare
Materiale de
Intretinerea si
constructie si
repararea retelelor
intretinere
de canalizare
Materiale de
Intretinerea si
intretinere si
repararea statiilor
piese de schimb de pompare ape
uzate
Apa pluviala
Colectarea apelor
pluviale in retele de
canalizare pluviala
Apa pluviala
Pomparea apelor
pluviale colectate
spre statia de
epurare
Materiale de
Intretinerea
constructie si
retelelor de
intretinere
canalizare pluviala
Materiale de
Intretinerea si
intretinere si
repararea statiilor
piese de schimb de pompare ape
pluviale si bazine
de retentie

Iesire
Apa uzata
Apa uzata

Client
intern
Statia de epurare
Statii de pompare
ape uzate
Statia de epurare

Deseuri

Depozitul de
deseuri

Deseuri

Magazia de
stocare temporara
deseuri

Apa pluviala

Emisar

Apa pluviala

Emisar

Deseuri

Depozitul de
deseuri

Deseuri

Magazia de
stocare temporara
deseuri
F-014-0/0

Anexa D / PS-18
IDENTIFICAREA ASPECTELOR DE MEDIU SI EVALUAREA IMPACTURILOR ASOCIATE

ASPECTE DE MEDIU SI EVALUAREA IMPACTURILOR ASOCIATE ACESTORA PENTRU ANUL 2013


COMPARTIMENT :Colectarea apelor uzate si
pluviale

Apa uzata

Materiale
de
constructie
si
intretinere

Apa
uzata

Apa
uzata

Deseuri

ASPECT DE
MEDIU

Deversare apa
uzata in emisar
Infiltrare apa
uzata in sol
Deversare apa
uzata in emisar
Infiltrare apa
uzata in sol

DE NECESITATE...

CRITERII DE EVALUARE IMPACT

L
X4

F
X1

S
X
1

C
X
1

RX3

CLASIFICARE IMPACT

Apa uzata

IESIRI

PERIODICA ANUALA

SCOR TOTAL

Colectarea
apelor uzate
in retele de
canalizare
Pomparea
apelor uzate
colectate
spre statia
de epurare
Intretinerea
si repararea
retelelor de
canalizare

INTRARI

INITIALA...

N, A, UCONDITII DE FUNCTIONARE

SUBACTIVITATEA

TIPUL ANALIZEI:

40

10

150

205

40

75

130

12

10 3

27

55

NS

R=PXG
IMPACT DE
MEDIU
(efect)

Poluare ape
Poluare sol
Poluare ape
Poluare sol

Gestionare
deseuri

Generare
deseuri
N

Intretinerea
si repararea
statiilor de
pompare
ape uzate
Colectarea
apelor
pluviale in
retele de
canalizare
pluviala
Pomparea
apelor
pluviale
colectate
spre statia
de epurare
Intretinerea
retelelor de
canalizare
pluviala
Intretinerea
si repararea
statiilor de
pompare
ape pluviale
si bazine de
retentie

Materiale
Deseuri
de
intretinere
si piese de
schimb
Apa
Apa
pluviala
pluviala

Gestionare
deseuri
N

Deversare apa
uzata in emisar
Apa
pluviala

Materiale
de
constructie
si
intretinere
Materiale
de
intretinere
si piese de
schimb

Generare
deseuri
12

10

27

40

45

40

27

12

10

27

12

10

27

Poluare ape
A

55

100

NS

Apa
pluviala

Deseuri

Deversare apa
uzata in emisar
Gestionare
deseuri

Poluare ape
A

NS

Generare
deseuri
N

Deseuri

82

Gestionare
deseuri

55

NS

Generare
deseuri

55

NS
F-015-0/0

NOTA: NS< 100 p; S>100 p

Anexa E / PS-18
GRILA DE EVALUARE A IMPACTURILOR ASOCIATE ASPECTELOR DE MEDIU
NR.
CRT.

CRITERIU

Existena reglementrilor
de mediu pentru impactul
generat
(L)

Frecvena de apariie a
impactului
(F)

Sensibilitatea receptorului
polurii
(S)

Calea de migrare a
poluantului n mediu
(C)

PUNCTAJ
10
5
3
10
5
3
10
5
3
10
5
3

10

Gradul
de risc
(R)

Natura
poluantului
prezent
(P)

R=P XG
3

10

Dimensiunile
impactului
(G)

SEMNIFICATIE PUNCTAJ
Impactul este limitat / controlat prin autorizaia de mediu
i / sau prin legislaia de mediu
Impactul este limitat / controlat numai prin cerinte ale
partilor interesate
Impactul nu este limitat / controlat prin acte legislativ
Impactul apare la funcionare normal
Impactul apare numai la funcionare anormal
Impactul apare numai accidental.
Receptorul polurii este omul i ali 2 factori de mediu
Receptorul polurii este constituit din mai mult dect un
factor de mediu, altul dect omul
Exist un singur receptor al polurii / acesta nu este
omul
Calea de migrare este necontrolat
Calea de migrare este controlat
Impactul de mediu conduce la o poluare indirecta.
Poluantul majoritar care determina impactul este toxic /
substanta interzisa / poluant care determina probleme
globale de mediu /
Deseul face parte din categoria celor toxice si
periculoase /
Resursa naturala afectata face parte dintre prioritatile
organizatiei
Poluantul majoritar care determina impactul este
periculos (inflamabil, coroziv, cancerigen, oxidant, etc) /
Deseul este asimilat cu cel menajer, desi nu intra in
aceasta categorie /
Resursa naturala afectata este urmarita doar prin
regulile organizatiei.
Poluantul majoritar care determina impactul este
inofensiv pentru om si mediu /
Deseu industrial nereciclabil+menajer / Deseu reciclabil
Resursa naturala afectata nu este reglementata.
Cantitatea mare de poluant evacuat conduce la
incalcarea sistematica a normelor impuse pentru
calitatea receptorului /
Cantitatile de deseuri rezultate necesita masuri speciale
de control /
Consumurile de resurse sunt mult mai mari decat
consumurile specifice normate, fiind necesare programe
de minimizare a pierderilor
Cantitatea de poluant evacuat conduce la incalcarea
sporadica a normelor impuse pentru calitatea
receptorului/
Cantitatile de deseuri rezultate se pot tine sub control
prin masuri curente deja adoptate de organizatie/
Consumurile de resurse depesc consumurile specifice
normate doar n proportii reduse, fra a necesita msuri
deosebite de minimizare pierderi
Cantitatea de poluant generata nu determina modificari
semnificative ale calitatii receptorului /
Cantitatile de deseuri generate sunt minore si nu ridica
probleme de conformare cu normele aplicabile /
Consumurile de resurse se incadreaza in consumurile
specifice normate

Obs. : punctajele se pot acorda in plajele 1- 3 , 4 - 5 , 6 - 10 .

COEF.
PONDERARE

a=4

b=1

c=1

d=1

e=3

Anexa F / PS-18

Lista centralizata a ASPECTELOR / IMPACTURILOR DE MEDIU PENTRU ANUL 2013


Compartiment: Colectarea apelor uzate si
pluviale

Canalizarea
apelor uzate
1.

Colectarea
apelor uzate
in retele de
canalizare
Pomparea
apelor uzate

Deversare
apa uzata in
emisar
Infiltrare
apa uzata in
sol
Deversare
apa uzata in

radiatii

poluare fonica

Alte
impacturi
umaneimpact asupra sanatatii

energie

apa

combustibili

chimicale

Contaminare sol

Poluare aer

materii prime

nereciclabile

Poluare apa

Consum materiale si
resurse naturale

nepericuloase

reciclabile

periculoase

nereciclabile

Aspecte de
mediu

Gestionare
deseuri

reciclabile

Activitate

Conditii de functionare

Nr.
crt.

Subactivitate

Impact de mediu

2.

Canalizarea
apelor
pluviale

colectate spre emisar


statia de
Infiltrare
epurare
apa uzata in
sol
Intretinerea si Gestionare
repararea
deseuri
retelelor de
canalizare
Intretinerea si
Gestionar
repararea
e deseuri
statiilor de
pompare ape
uzate
Colectarea
apelor
pluviale in
Deversare
retele de
canalizare
apa uzata in
pluviala
emisar
Pomparea
apelor
pluviale
colectate spre Deversare
statia de
apa uzata in
epurare
emisar
Intretinerea
Gestionare
retelelor de
deseuri
canalizare
pluviala
Intretinerea si
Gestionar
repararea
e deseuri
statiilor de
pompare ape
pluviale si
bazine de
retentie

Elaborat : sing. BORZA CONSTANTIN


Ing. OLARU ADRIAN

Verificat :

F-016-0/0