Sunteți pe pagina 1din 2

ECTA 74 SOFTWARE Bucuresti

PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU


Aprobat
Director General
Nr.
crt.

Obiective general

Obiective specifice

Prevenirea poluarii
mediului pe durata
activitatilor in firma

Protectia mediului prin


achizitia produselor
environmental friendly

Asigurarea organizarii
judicioase a colectarii
deseurilor si depozitarea
corespunzatoare
Ofertarea produselor de
marca , brand-uri
cunoscute

Reducerea riscului de
producere a incidentelor
Reducerea riscului de
producere a incidentelor

Reducerea pericolului de
de incendiu , explozie
Reducerea pericolului de
de incendiu , explozie

Protectia calitatii solului

Eliminarea controlata a
deseurilor

Realizarea unei culturi si


a unei constientizari
active a personalului in
ceea ce priveste
protectia mediului
inconjurator
Intarirea imaginii
organizatiei prin
asigurarea si mentinerea
conformitatii cu
reglementarile in

Constientizarea si
instruirea personalului cu
privire la problemele de
mediu

Identificarea tuturor
prevederilor legale si a
altor cerinte privind mediul
inconjurator referitoare la
activitatile organizatiei

Actiuni

Delimitarea spatiilor pentru colectarea


deseurilor menajere si carton, hartie
Echipamentele IT incluzand monitoarele
achizitionate si respectiv livrate vor avea
marcajul CE si marcajul TCO in ultima
versiune aparuta.
Intocmirea de Planuri pentru situatii de
urgenta si capacitate de raspuns la sediu
Verificarea periodica a instalatiilor electrice,
interzicerea improvizatiilor, interzicerea
fumatului in zonele de lucru
Aplicarea procedurii de curatarea a locului
de munca / birouri.Eliminarea deseurilor la
sediul firmei prin firmele specializate.
Pregatirea si prezentarea unor materiale de
instruire in domeniul legislatiei de mediu.

Intocmirea si actualizarea Listei


prevederilor legale si a altor cerinte
aplicabile
Difuzarea tuturor reglementarilor
persoanelor implicate

Responsabil

Termen

Costuri
estimate
(lei) alte
resurse

RSMCM (resp.
Sistem de
management
calitate mediu)
Responsabil
achizitii

15.08.2010

1000

La fiecare
contract

Conform
deviz oferta

Director general
RSMCM
Director general
RSMCM

01.06.2010

8 ore de
lucru

Gestionar depozit

Permanent
incepand cu
01.06.2010
permanent

Director general
RSMCM

RSMCM

01.06.2010

Anual
15.09.2010

8 ore de
instruire
anuala

1 ora de
verificare si
completare /
lunar

ECTA 74 SOFTWARE Bucuresti


Nr.
crt.

Obiective general

domeniu

Certificarea sistemului de
management de mediu
conform ISO 14001:2004

Informarea tuturor
partilor interesate cu
privire la performantele in
domeniul mediului
realizate de organizatie
Imbunatatirea gestiunii
deseurilor la nivelul
organizatiei

10

Data : 01.06.2010
Intocmit RSMCM

PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU


Obiective specifice
Actiuni

Implementarea unui plan


de comunicare interna
destinat informarii asupra
mentinerii conformitatii cu
reglementarile in domeniu
Implementarea si
mentinerea sistemului de
management de mediu

Stabilirea mijloacelor si
cailor de comunicare cu
partile interesate privind
performantele de mediu
Elaborarea si
implementarea unui sistem
performant de
monitorizare a gestionarii
deseurilor

Responsabil

Termen

Costuri
estimate
(lei) alte
resurse

Stabilirea sectoarelor de activitate care se


supun reglementarilor de mediu in vigoare
Stabilirea raportarilor si analizelor periodice
privind mentinerea conformitatii cu
reglementarile de mediu
Identificarea aspectelor de mediu si a celor
cu impact semnificativ
Elaborarea si implementarea documentatiei
SMM
Analizarea periodica a functionarii SMM si
identificarea posibilitatilor de imbunatatire
Comunicarea Politicii de mediu si a
angajamentului managementului la clienti si
angajati

RSMCM

permanent

RSMCM

01.09.2010

Costuri
certificare si
mentinere

Director general
RSMCM

La cerere

Reanalizarea si identificarea tuturor tipurilor


de deseuri si intocmirea Planului de
gestiune a deseurilor
Analiza implementarii Fisei interne de
gestiune a deseurilor
Identificarea unitatilor specializate pentru
colectarea deseurilor

RSMCM

01.09.2010