Sunteți pe pagina 1din 18

MANUALUL

MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

CUPRINS
1. Prezentarea general a societii i a sistemului de management de mediu
2. Scop i domenii de aplicare
3. Documente de referin. Terminologii. Prescurtri. Abrevieri
3.1. Documente de referin
3.2. Prescurtri
4. Documentele sistemului de management de mediu
4.1. Cerine generale
4.2. Politica de mediu
4.3. Planificare
4.3.1. Aspecte de mediu
4.3.2. Cerine legale i alte cerine
4.3.3. Obiective, inte i programe
4.4. Implementare i operare
4.4.1. Resurse, atribuii, responsabilitate i autoritate
4.4.2. Competene, instruire i contientizare
4.4.3. Comunicare
4.4.4. Documentaie
4.4.5. Controlul documentelor
4.4.6. Controlul operaional
4.4.7. Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns
4.5. Verificare
4.5.1. Monitorizare i msurare
4.5.2. Evaluarea conformrii
4.5.3. Neconformitate, aciune corectiv, aciune preventiv
4.5.4. Controlul nregistrrilor
4.5.5. Audit intern
4.6. Analiza efectuat de management
ANEXA 1. Politica de mediu
ANEXA 2. Obiective generale de mediu
ANEXA 3. Lista procedurilor de sistem
ANEXA 4. Organigrama

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

1. Prezentarea general a societii i a sistemului de management de mediu


Sediul social este n oraul Cmpulung Moldovenesc, str. Centru 477, Sadova,
jud. Suceava.
Cod Unic de Identificare:
Nr. Registrul Comertului:
Stare societate :
Anul nfiinrii :
Firma SC BANLOC SRL este situat n comuna..... n partea de vest a judeului
Suceava, n apropierea oraului ............... nfiinat n anul 1994 are ca scop debitarea
i prelucrarea materiei lemnoase.
2. Scop i domeniu de aplicare
Manualul de Management de Mediu (MMM) reprezint principalul document care:
definete politica n domeniul mediului i obiectivele pentru sus inerea acesteia;
face referire la procedurile documentate ale sistemului de management de mediu i
descrie pe scurt toate crinele aplicabile din standardul SR EN ISO 14001:2005 adoptat;
servete la instruirea tuturor angajailor ce desf oar activit i care influen eaz mediul.
MMM este pus la dispoziia organismelor de cerificare, a clien ilor i a altor pr i
interesate pentru a demonstra aptitudinea companiei SC BANLOC SRL de a satisface
cerinele standardelor de referin pentru sistemul de management de mediu.
Prevederile prezentului manual se aplic urmtoarelor procese definitorii pentru
domeniul de activitate al SC BANLOC SRL:
identificarea aspectelor de mediu i inerea sub control a activit ilor generatoare de
aspecte de mediu semnificative, monitorizarea i mbunt irea continu a performan ei
de mediu a SC BANLOC SRL.
3. Documente de referin. Terminologii. Prescurtri. Abrevieri
3.1. Documente de referin
Nr.

Indicativ

Denumire

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

crt.
1
2

SR EN ISO 9001:2001
SR EN ISO 9000:2001

SR EN ISO 9004:2001

SR EN ISO 14001:2005

5
6

EN ISO 14050:2003
SR EN ISO 19011:2003

ISO/TR 10013:2001

COD: MMM

Sisteme de management al calitii. Cerine


Sisteme de management al calitii. Principii
fundamentale i vocabular
Sisteme de management al calitii. Linii directoare
pentru mbuntirea performanelor.
Sisteme de management de mediu. Cerine i ghid de
utilizare
Management de mediu. Vocabular
Ghid pentru auditarea sistemelor de management al
calitii i/sau de mediu
Linii directoare pentru documentele sistemului de
management al calitii

3.2. Prescurtri
MMM Manual de Mnagement de Mediu
SMM Sistem de management de mediu
PS Procedur de sistem de mediu
RU Resurse umane
AC Aciune corectiv
AP Aciune preventiv
LEV Lista de eviden a procedurilor n vigoare
ROF Regulament de Organizare i Funcionare
PNC Produs neconform
4. Documentele sistemului de management de mediu
4.1. Cerine legale
SC BANLOC SRL a proiectat i implementat un sistem de management de
mediu n conformitate cu cerinele specificate n standardul SR EN ISO 14001:2005,
pentru:
a garanta capabilitatea SC BANLOC SRL de a realiza produse/servicii care s satisfac
cerinele i ateptrile prilor interesate.

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

Acest sistem const dintr-un set de documente specifice care con in dispozi iile
prestabilite pentru implementarea politicii i obiectivelor referitoare la mediu, declarate n
prezentul Manual i semnat de Directorul General al SC BANLOC SRL.
4.2. Politica de mediu
Managementul SC BANLOC SRL are loc pe baza unei strategii conturate prin
documentele de lucru. Procesul de definire al politicii n domeniul mediului, a
obiectivelor de mediu are loc n baza analizelor periodice ale performan elor SC
BANLOC SRL i pe baza strategiei pe termen scurt i pe termen lung.
ndeplinirea politicii i a obiectivelor n domeniul mediului are un impact pozitiv
asupra calitii produselor, conformrii cu legisla ia aplicabil, asupra performan elor
financiare, i astfel asupra satisfaciei i ncrederii pr ilor interesate (proprietari,
acionari, angajai, clieni, furnizori, societate).
n ANEXA 1 sunt definite de ctre Directorul General al SC BANLOC SRL politica
n domeniul mediului, precum i obiectivele referitoare la mediu.
4.3. Planificare
Managementul cu responsabilitate executiv a SC BANLOC SRL asigur:
planificarea sistemului de management de mediu, n vderea realizrii obiectivelor de
mediu;
se implementeaz planificarea activit ilor, se verific rezultatele prin audituri, se
stabilesc i se implementeaz aciunile corective/preventive/de mbunt ire.
4.3.1. Aspecte de mediu
SC BANLOC SRL a documentat procesul de identificare a aspectelor de mediu
generate de activitile i produsele proprii, pentru a le determina pe cele care au sau
pot avea un impact semnificativ asupra mediului.
Impacturile semnificative asupra mediului sunt luate n considerare pentru
stabilirea obiectivelor de mediu.
Pentru identificarea aspectelor seminificative de mediu se parcurg urmtorii pa i:
listarea activitilor/proceselor desfurate;

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

identificarea tuturor aspectelor de mediu pentru fiecare proces;


asocierea fiecrui aspect de mediu a impactului de mediu actual i/sau poten ial;
evaluarea riscurilor pentru mediu;
listarea separat a aspectelor de mediu semnificative i nesimnificative.
Detaliile privind modul n care sunt identificate aspectele de mediu: activit ile,
intrrile (materia prim, materiale, energie, apa) i ie irile (emisii n aer, deversri n
ap, deeuri, contaminarea solului, utilizarea resurselor naturale) n condi ii normale/
anormale de funcionare, modul de respectare a legisla iei aplicabile sunt prezentate n
procedura cod PS 4.3.1 Aspecte de mediu.
4.3.2. Cerine legale i alte cerine
Identificarea i accesul la prevederile legale i ale cerin e aplicabile pentru SMM
sunt documentate n procedura PS 4.3.2 Cerin e legale i alte cerin e.
4.3.3. Obiective, inte i programe
Managementul cu responsabilitatea executiv din SC BANLOC SRL asigur
implementarea i meninerea politicii i obiectivelor n domeniul mediului, a prevederilor
documetelor sistemului de management de mediu.
n Anexa 2 sunt definte de ctre Directorul General al SC BANLOC SRL
obiectivele referitoare la mediu a companiei.
4.4. Implementare i operare
4.4.1. Resurse, atribuii, responsabilitate i autoritate
Responsabilitile, autoritatea i interdependen a personalului care conduce,
desfoar i verific activitile care au impact asupra mediului sunt definite i descrise
n documentele SMM, n fiele postului, decizii interne, organigrama i n ROF.
Activitile din cadrul SC BANLOC SRL sunt coordonate i conduse de Directorul
General.
Responsabilitile

i autoritile personalului sunt definte

i comunicate

personalului implicat prin fie de post, prin grija Serviciului Resurse Umane.
Responsabilul cu managementul mediului este numit de Directorul General i
anunat la tot personalul pentru a se cunoa te cine are autoritatea s implementeze

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

SMM. El asigur meninerea i mbuntirea sistemului de management de mediu,


precum i atingerea obiectivelor n domeniul mediului. Raporteaz ctre Directorul
General despre orice necesitate de mbunt ire a SMM, reprezint SC BANLOC SRL
n relaia cu prile externe n aspecte referitoare la SMM, conform standardelor n
vigoare.
Managementul

cu

responsabilitate

executiv

promoveaz

rndul

subordonailor sentimentul responsabilitii pentru a-l determina:


s fie continei de problemele existente sau poten iale n domeniul mediului;
s foloseasc materialele i echipamentele n conformitate cu procedurile aplicabile.
4.4.2. Competen, instruire i contientizare
Activitile SC BANLOC SRL care implic protecia mediului sunt executate de
personal care are calificarea n doemniu, instruirea i con tientizarea necesare.
Obiectivele urmrite sunt:
contientizarea personalului, pentru a asigura respectarea prevederilor documentelor
sistemului de management de mediu;
asigurarea fiecrui loc de munc cu personal calificat conform cerin elor specifice.
Procesul de instruire a personalului are n vedere urmtoarele etape:
identificarea necesitilor de competen elaborarea/actualizarea/difuzarea fi elor
postului pentru personalul care desf oar activit i care influen eaz calitatea
produselor sau ndeplinete sarcini cu impact asupra mediului; elaborarea/actualizarea/
difuzarea ROF; evaluarea periodic a competen ei angaja ilor SC BANLOC SRL;
identificarea necesarului de instruire a personalului;
analiza necesitilor identificate i alocarea resurselor;
contientizarea personalului privind importan a activit ii proprii, importan a conformit ii
cu politica i obiectivele n domeniul mediului, cu prevederile documentului SMM.
Competena, instruirea i contientizarea sunt documentate n procedura PS
4.4.2. Competen, instruire i contientizare.
4.3.3. Obiective, inte i programe

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

Pentru cunoaterea cerinelor clienilor/reglemetrilor aplicabile, a politicii i


obiectivelor referitoare la mediu, precum i pentru a ob ine impliecarea ntregului
personal n atingerea obiectivelor fixate n cadrul SC BANLOC SRL, se utilizeaz
urmtoarele metode comunicare:

comunicarea intern, strcturat pe urmtoarele nivele:


pe cale ierarhic, de sus n jos;
de jos n sus, de la subordonai la conductori;
pe orizontal.
comunicarea extern, astfel:
dinspre SC BANLOC SRL spre prile interesate, la iniiativa companiei;
dinspre prile interesate ctre SC BANLOC SRL.
comunicarea vizual (panouri de afie a: deciziilor, declara iei de politic, obiectivelor n
domeniul mediului, diverse proceduri/instruc iuni, informa iilor relevante i ls zi
referitoare la protecia mediului/neconformit i informa ii relevante despre SMM, etc.).
Procedura aplicabil: PS 4.4.3. Comunicarea.
4.4.4. Documentaia
Documentele sopecifice elaborate n cadrul SC BANLOC SRL, denumite
documente ale sistemului de management de mediu se compun din:

Politica, obiectivele, intele i programele de mediu;


Manualul de Management de Mediu (MMM), document care furnizeaz informa ii
adecvate referitoare la sistemul de management de mediu;
Procedurile sistemului de management de mediu (PS), PS reprezint doecumentele de
referin pentru procedurile de mediu;
Organigrama.
4.4.5. Controlul documentelor
SC BANLOC SRL a stabilit reguli pentru inerea sub control a documentelor
cerute de SMM i menine proceduri documentate care descriu modul de inere sub
control a proiectelor i verificarea faptului c acestea satisfac cerin ele clientului.
Detaliile referitoare la acest control sunt prezentate n procedura aplicabil PS
4.4.5. Controlul documentelor.

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

4.4.6. Controlul operaional


SC BANLOC SRL a identificat procesele asociate aspectelor de mediu
semnificative i obiectivelor generale i specifice de mediu.
Toate aceste procese sunt inute sub control prin:
identificarea/actualizarea listei aspectelor de mediu seminificative specifice fiecrui

compartiment n care se desfor activiti cu impact asupra mediului;


precizarea criteriilor de operare n siguran fa de mediu;
monitorizarea i msurarea caracteristicilor factorilor de mediu;
instruirea personalului;
planificarea i efectuarea actvitii de mentenan ;
comunicarea ctre furnizorii ale cror produse/servicii au impact asupra mediului din SC
BANLOC SRL a cerinelor de mediu relevante.
4.4.7. Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns
SC BANLOC SRL a stabilit i documentat o procedur de identificare a
posibilelor situaii de urgen i a modului n care se rspunde n astefl de situa ii, n
vederea reducerii/prevenirii impactului asupra mediului. Planificarea pentru situa ii de
urgen include:

identificarea punctelor critice i a posibilelor situa ii de urgen ;


stabilirea responsabilitilor;
elaborarea de planuri de intervenie n situa ii de urgen ;
stabilirea msurilor de prevenire;
listarea substanelor periculoase i msurile de precau ie aplicabile;
instruirea personalului i (dac este cazul) exerci ii de verificare a eficien ei msurilor.
Dup producerea accidentelor sau a apari iei situa iilor de urgen , procedura i
planurile de intevenie sunt analizate i revizuite, dac este necesar.
Detalii privind situaii de urgen i capacitate de rspuns se regsescv n
procedura PS 4.4.7. Pregtirea pentru situa ii de urgen i capacitate de rspuns.
4.5. Verificare
4.5.1. Monitorizare i msurare

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

Monitorizarea i msurarea caracteristicilor factorilor de mediu se realizeaz


astfel:
n conformitate cu prevederile procedurilor opera ionale aplicabile;
de ctre organizaii specializate, pe baz de comand/contract;
de ctre autoritile publice cu atribuii n domeniul protec iei mediului, n conformitate cu
prevederile legale aplicabile/prevederile din autoriza iile emise de acestea.
Monitorizarea i msurarea efectuate ajut la identificarea din timp a unor
impacturi poteniale i ofer elemente pentru analizarea i mbunt irea performan ei
de mediu a SC BANLOC SRL.
4.5.2. Evaluarea conformrii
innd cont de angajamentul pe care l-a luat pentru conformare, SC BANLOC
SRL a stabilit, menine i implementeaz o procedur pentru evaluarea periodic a
conformrii cu cerinele legale i alte reglemetri la care a subscris i s pstreze
nregsitrri ale rezultatelor evalurii periodice.
Detalii privind evaluarea conformrii sunt prezentate n procedura cod PS 4.5.2.
Evaluarea conformrii.
4.5.3. Neconformitate, aciune corectiv, aciune preventiv
SC BANLOC SRL a stabilit i documentat procedura pentru inerea sub control a
neconformitilor i pentru iniierea i finalizarea ac iunilor corective/preventive. inerea
sub control a neconformitilor cuprinde:
constatarea i nregistrarea neconformitii;
analiza neconformitii;
tratarea neconformitii i nregistrarea modului de tratare.
Aciunile corective i aciunile preventive sunt adaptate importan ei problemelor i
impactului asupra mediului.
Implementarea aciunilor corective cuprinde urmtoarele etape:
analiza reclamaiilor, rapoartelor de neconformitate, rapoaretelor de audit referitoare la
mediu;
stabilirea cauzelor;

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

stabilirea i implementarea aciunilor corective;


verificarea realizrii aciunilor corective.
Modificrile aprute n procedurile documentate rezultate n urma ac iunilor
corective i aciunilor preventive sunt nregistrate i pstrate.
Procedura aplicabil: PS 4.5.3. Neconformitate, ac iune corectiv, ac iune
preventiv.
4.5.4. Controlul nregistrrilor
SC BANLOC SRL i-a stabilit i menine nregistrri pentru a demonstra
conformitatea cu cerinele SMM, cu cerinele SR EN ISO 14001:2005 i cu rezultatele
obinute.
nregistrrile trebuie s fie i s rmn lizibile, identificabile i trasabile.
Aceast cerin solicit stabilirea i implemetarea unei proceduri. Detalii sunt
prezentate n procedura aplicabil PS 4.5.4. Controlul nregistrrilor.
4.5.4. Audit intern
SC BANLOC SRL folosete auditurile interne pentru a verifica dac sistemul de
management de mediu este implementat i meninut eficace i c este conform cu
msurile planificate. Obiectivele auditurilor interne sunt:
depistarea neconformitilor sistemului de management de mediu, stabilirea ac iunilor
corective i implementarea lor la termenele stabilite;
identificarea oportunitilor de mbunt ire a sistemului n zonele auditate. Auditurile
interne sunt planificate de eful managementului de mediu n func ie de importan a i
complexitatea activitii auditate, astfel nct fiecare compertiment este auditat cel pu in
o dat pe an.
Planificarea este ntocmit semestrial, i eviden iaz stadiul efecturii auditurilor,
precum i stadiul implementrii aciunilor corective stabilite.
Auditurile interne sunt efectuate de personal calificat independent fa de
activitatea auditat.

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

Rezultatele auditurilor sunt materializate ntr-un Raport de audit care reflect


obiectivul, constatrile i concluziile auditului i care este adus la cuno tin a efului
compartimentului auditat i Directorului General.
Conducerea comprtimentului auditat asigur stabilirea i aplicarea prompt a
aciunilor corective pentru neconformitile constatate n urma auditului. Ac iunile
corective ntreprinse i eficiena lor sunt verificate i nregistrate de auditori.
Rezultatele auditurilor sunt analizate periodic de ctre management.
Detalii referitoare la auditurile interne se regsesc n procedura PS 4.5.4. Audit
intern.
4.6.

Analiza efectuat de management


Analiza efectuat de management la cel mai nalt nivel al SC BANLOC SRL, are
loc pentru a se asigura c sistemul de managemnt de mediu este corespunztor,
adecvat, eficace, eficient i pentru a eviden ia oportunit ile de mbunt ire i
necesitile de modificare a acestuia.
Datele de intrare ale analizei efectuate sunt:

organizarea SMM (organigrama, decizii organizatorice);


documentele SMM (manualul de mediu, proceduri,

documente

tehnice

organizatorice);
rapot anterior al analizei efectuate de management;
resurse alocate;
programul de management de mediu;
programul de investiii de mediu;
rezultatele auditurilor interne/externe;
cerinele legale i alte reglemetri aprute n perioada analizat;
reclamaii de la clieni i alte pri interesate, msuri luate;
situaia neconformitilor constatate;
performanele de mediu ale procesului de peoduc ie;
stadiul realizrii obiectivelor i intelor de mediu (termene, resurse);
eficacitatea aciunilor corective/preventive;
propuneri de mbuntire SMM decizii pertinente pentru mbunt irea continu.
Datele de ieire ale analizei constau din:

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

decizii;
politica de mediu, obiective i inte de mediu revizuite.

COD: MMM

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

Politica de mediu
Prin intermediul sistemului de management mediu, SC BANLOC SRL se asigur
c activitile sale sunt conduse ntr-o manier menit s respecte cerin ele clien ilor i
n acelai timp s protejeze mediul nconjurator.
Prin politica n domeniul mediului, managementul cu responsabilit i executive a
SC BANLOC SRL se angajeaz s asigure:
Conformitatea total a produselor SC BANLOC SRL cu cerinele clientului specificate n
documentele contractuale;
Respectarea cerinelor legale i a altor cerine referitoare la mediu;
Prevenirea i reducerea continu a poluarii prin mbuntirea continu a activitilor
proprii;
Fabricarea de produse care s nu aduca atingerea mediului (apa, aer, sol) .
Aceast declaraie constituie cadrul general pentru stabilirea de obiective
specifice pentru activitile / procesele din cadrul SC BANLOC SRL.
Pentru a se ndeplini politica i obiectivele stabilite sunt asigurate resursele
umane, financiare i materiale necesare.
Managementul

cu

responsabiliti

executive al

SC BANLOC SRL poart

ntreaga responsabilitate pentru meninerea i mbunat irea continu a eficacit ii


sistemului de management de mediu, n scopul realizarii politicii i obiectivelor stabilite.
Prin decizia Directorului General al

SC BANLOC SRL a fost numit

Reprezentantul Managementului pentru SMM, avnd urmatoarele atribu ii principale:


asigur c cerinele SMM sunt stabilite, implementate i men inute conform prevederilor
standardelor de referin;
raporteaz ctre Directorul General despre func ionarea SMM i orice necesitate de
mbuntire;
asigur c n SC BANLOC SRL sunt cunoscute cerinele clienilor i ale celorlalte par i
interesate;
reprezint SC BANLOC SRL n relaia cu pri externe n aspecte referitoare la SMM.

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

Aceast declaraie este difuzat, afiat, i explicat la instruirile periodice cu


personalul SC BANLOC SRL i este disponibil pentru celelalte pr i interesate
(proprietari, acionari, clieni, furnizori, societatea civil, .a.).
Toi angajaii au obligaia s cunoasc i s aplice politica i obiectivele n
domeniul mediului, precum i

prevederile celorlalte documente ale sistemului

management de mediu.

Data:

Director general:

de

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

Obiective generale de mediu


Obiectivele sunt corelate cu politica din domeniul mediului i sunt stabilite
pentru funciile/ nivelurile relevante din cadrul structurii organizatorice a SC BANLOC
SRL.
Realizarea obiectivelor este planificat astfel nct sa se respecte principiul
planificare - efectuare - verificare - stabilire de ac iuni corective / de mbunt ire.
La stabilirea obiectivelor au fost luate n considerare prevederile legale,
aspectele semnificative de mediu, cerinele precum i punctele de vedere ale par ilor
interesate (proprietar, angajai, clienti, furnizori, comunitatea local, organisme locale /
naionale cu atribuii la domeniul mediului, etc).
1. Implementarea i certificarea unui sistem de management al mediului n
conformitate cu cerinele din standarduI ISO 14001:2005, pana n decembrie 2014.
2. Asigurarea unui management performant al deeurilor prin reducerea
deeurilor pana in decembrie 2014 cu 25 %.
3. Imbunatirea performanei de mediu prin asigurarea unui management
eficient al proceselor tehnologice.
4. Asigurarea unei calitai corespunzatoare a solului.
5. Reducerea riscului de producere a accidentelor de mediu.
6. Reducerea polurii fonice.
7. Reducerea emisiilor n atmosfer.

Data:

Director general:

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

ANEXA 3 Lista procedurilor de sistem


Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumirea procedurii

Codul

Aspecte de mediu
Cerine legale i alte cerine
Competen, instruire i contientizare
Controlul documentelor
Pregtirea pentru situaii de urgen i capacitate de
rspuns
Evaluarea conformrii
Neconformitate, aciune corectiv, aciune preventiv
Controlul nregistrrilor
Audit intern

PS 4.3.1.
PS 4.3.2.
PS 4.4.2.
PS 4.4.5.
PS 4.4.7.
PS 4.5.2.
PS 4.5.3.
PS 4.5.4.
PS 4.5.5.

Obs

MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE
MEDIU

COD: MMM

Organigrama

Director General

Administra-tor

sponsabil cu managementul sistemului


Contabil

Resurse umane

ef vnzri

Promovare

Consultan