Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA DE SISTEM

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE,


CONSERVARE SI LIVRARE
Cod: PS-13-MDACL

Editia 1/10.02.2006
Revizia 0/10.02.2006
Data emiterii:10.02.2006
Exemplar nr.1/5
Pagina:1/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE


SI LIVRARE

Nume si prenume:
Semnatura:
Data:

Intocmit
Student

Verificat
S.L. dr.ing. Marinescu Marinela

Aprobat
Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia

PROCEDURA DE SISTEM

Editia 1/10.02.2006
Revizia 0/10.02.2006
Data emiterii:10.02.2006
Exemplar nr.1/5
Pagina:2/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE,


CONSERVARE SI LIVRARE
Cod: PS-13-MDACL

Difuzarea
Nr.
exemplare
1
1
1
1
1

Destinatarul documentului

Nume
Prenume

Semnatura

Data

Presedintele Consiliului de Administratie


Director cu Calitatea
Sef compartiment AQ
Sef sectie montaj
Arhiva

Lista de control a reviziilor


Nr.
crt.

Obiectul
reviziilor

Elaborat/data

Verificat/data

Avizaat/data

Aprobat/data

1
2
3

Nume si prenume:
Semnatura:
Data:

Intocmit
Student

Verificat
S.L. dr.ing. Marinescu Marinela

Aprobat
Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia

Cuprins:
1. Scop
2. Domeniul de aplicare
3. Documente de referinta
4. Definitii si prescurtari
5. Reguli de procedura
6. Responsabilitati
7. Formulare, etichete,stampile
8. Anexe

Nume si
prenume:
Semnatura:
Data:

Intocmit
Student

Verificat
S.L. dr.ing. Marinescu Marinela

Aprobat
Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia

PROCEDURA DE SISTEM

Editia 1/10.02.2006
Revizia 0/10.02.2006
Data emiterii:10.02.2006
Exemplar nr.1/5
Pagina:4/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE,


CONSERVARE SI LIVRARE
Cod: PS-13-MDACL

1. SCOP
Prezenta procedura are ca scop descrierea modurilor de efectuare a activitatilor
de manipulare, depozitare,ambalare,conservare si livrare a produselor.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica de catre personalul implicat in ambalarea, depozitarea,
manipularea, conservarea si livrarea produselor din S.C. DORTEX S.R.L.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de Management al Calitii Cerine
SR EN ISO 9000:2006, Sisteme de Management al CalitiiPrincipii
fundamentale i vocabular
Manualul Calitatii, cod: MC-01
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
Procedura:modalitate specifica de realizare a unei activitati
Produs:rezultat al activitatilor si proceselor
AQ- asigurarea calittii ;
PCMVI- Planul Calittii pentru msurtori, verificri, ncercri

Nume si prenume:
Semnatura:
Data:

Intocmit
Student

Verificat
S.L. dr.ing. Marinescu Marinela

Aprobat
Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia

PROCEDURA DE SISTEM
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE,
CONSERVARE SI LIVRARE
Cod: PS-13-MDACL

Editia 1/10.02.2006
Revizia 0/10.02.2006
Data emiterii:10.02.2006
Exemplar nr.1/5
Pagina:5/10

5. Descrierea procesului
5.1. Manipulare
Manipularea produselor se face astfel incat sa se previna avariile sau
deteriorarile.
Mijloacele de transport utilizate in cadrul S.C. DORTEX S.R.L. sunt
asigurate de Serviciul Transporturi la cererea sectiilor de productie.
Personalul care deserveste dotarile de manipulare (legatorii de sarcina,
macaragii) este calificat si autorizat, fiind instruit si testat periodic.
5.2. Depozitare
S.C. DORTEX S.R.L. exista zone si incaperi special amenajate pentru
depozitarea produselor aprovizionate.
Produsele periculoase, vatamatoare, nocive (carburanti, vopsele, lacuri, oxigen,
carbid, etc.) si substante care necesita condtii speciale de depozitare (ex. Substante
higroscopice) sunt depozitate in zone special amenajate, respectandu-s
instructiunile producatorului si cele de protectia muncii.
5.3 Conservare
In scopul pastrarii intacte a caracteristicilor, formelor si proprietatilor produselor se
prevad metode si mijloace de conservare si izolare.
Atelierele de productie executa operatiile de conservare a produselor.
5.4. Ambalare
Ambalarea produsului se face in functie de dimensiuni, gabarit astfel incat sa se
evite distrugerea sau avarierea acestuia in timpul transportului.
Nume si prenume:
Semnatura:
Data:

Intocmit
Student

Verificat
S.L. dr.ing. Marinescu Marinela

Aprobat
Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia

PROCEDURA DE SISTEM
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE,
CONSERVARE SI LIVRARE
Cod: PS-13-MDACL

Editia 1/10.02.2006
Revizia 0/10.02.2006
Data emiterii:10.02.2006
Exemplar nr.1/5
Pagina:7/10

5.5 Livrare
Livrarea produselor se face de catre o firma de transport auto, produsul fiind insotit
de documentatia necesara.
6. RESPONSABILITATI
Personalul CTC
Efectueaz controlul ambalrii, dar si are si alte responsabilitti
manipulare, conservare, depozitare, livrare.
ntocmeste certificatul de calitate si garantie al produsului dac acesta
ndeplineste toate conditiile specificate n contract si exist dovezi obiective c
produsul a fost supus tuturor inspectiilor, verificrilor si ncercrilor prevzute.

Biroul AQ
Verific toate activittile care pot afecta procesul de ambalare si toate
celelalte activitti ce deriv din aceasta si sunt direct influentate.
Supravegheaz si avizeaz ambalarea si livrarea produselor care sunt
trimise spre beneficiar.

Nume si prenume:
Semnatura:
Data:

Intocmit
Student

Verificat
S.L. dr.ing. Marinescu Marinela

Aprobat
Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia