Sunteți pe pagina 1din 20

S.C.

NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

COD: PO-03

FISA DE PROCES
APROVIZIONARE

Ediia nr. 1
Exemplar nr. 1

Controlat

Revizia nr.0
Destinatar:

Difuzat n regim:
Informativ

Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

Cuprins

Nr.
cap.

1
2
3
4
5
6

Denumire
Pagina de garda
Cuprins
Note explicative
Lista de difuzare
Indicatorul reviziilor
Scop i domeniul de aplicare
Documente de referin i conexe
Definiii i abrevieri
Responsabiliti (Matricea
responsabilitatilor)
Diagrama flux (procedura propriu
zisa)
nregistrri

Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Pag.
1
2
3
4
5
6
6
6
7
8
9

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

Note explicative

Toate paginile procedurii aparin ediiei menionate pe pagina de prezentare;


Procedura este supus reviziilor pariale ori de cte ori este necesar;
Se redacteaz cte o nou ediie a procedurii dup efectuarea unui numr mare
de revizii succesive, care ar ngreuna lecturarea acesteia;
O ediie poate conine pagini cu revizii diferite;
Revizia aplicabil este cea menionat pe fiecare pagin n parte i n lista de
revizii;

Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

Difuzarea n regim controlat a Procedurii i a fiecrei revizii se face pe baza Listei


de difuzare;

Lista de difuzare

Nr.
Departament
exemplaruli
1
Resurse umane
(SMC)
2
Administratie

Data

Numele i
prenumele
09.03.2015 Ing.Moldovan
Cristina
09.03.2015 Ing. Marinca
Iustina

Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

COD: PO-03

3
4
5
6

Indicatorul reviziilor

Revizia nr.

Capitolul

Pagina

Data

Numele i

Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

COD: PO-03

revizuit

prenumele

CUPRINS

1. Scop i domeniul de aplicare


Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

2. Documente de referin i conexe


3. Definiii i abrevieri
4. Responsabiliti (Matricea responsabilitatilor)
5. Diagrama flux (procedura propriu zisa)
6. nregistrri

1. SCOP SI DOMENIUL DE APILCARE


1.1 SCOP
Prezenta procedur definete managementul procesului de APROVIZIONARE, avand
drept scop inerea sub control a produselor aprovizionate pentru ca acestea s fie conforme cu
cerinele specificate i pentru a stabilii o metodologie de evaluare i de selectare a furnizorilor
pe baza capabilitilor de a furniza produse conforme cu cerinele.
Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

1.2 DOMENIUL DE APLICARE


Prezenta procedura se aplica in SC. NATLOG S.R.L, pentru urmatoarele activitati:
a) achizitionarea de materii prime, materiale, componente, utilizate pentru realizarea
produselor, proceselor, transferului tehnologic, serviciilor sau pentru montaj.
b) subcontractarea unor activitati si/sau servicii care afecteaza calitatea produselor,
proceselor transferului tehnologic si serviciilor oferite de SC. NATLOG S.R.L.
c) achizitionarea de echipamente, utilaje si materiale utilizate in activitatea de
transfer, productie sau pentru inspectii si incercari.

2. DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1. SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii. Principii
fundamentale i vocabular.
2.2. Standardul SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii.
Cerine.
2.3. Manualul calitii, cod: MC-01.

3. DEFINITII SI ABREVIERI
3.1 DEFINITII
3.1.1 Proces: ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma
elementele de intrare in elemente de iesire. (definitia 3.4.1. din SR EN ISO
9000:2006)

Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

3.1.2 Procedura: mod specific de executare a unei activitati sau a unui proces.
(definitia 3.4.5. din SR EN ISO 9000 :2006)
3.1.3 Cerinta: nevoie sau asteptare care declarata, in general implicita sau
obligatorie. (definitia 3.1.2. din SR EN ISO 9000 :2006)
3.1.4 Sistem de management: sistem(3.2.1) prin care se stabilesc politica si
obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective. (definitia 3.2.2 din SR EN ISO
9000 :2006)
3.1.5 Sistem de management al calitatii: sistem de management(3.2.2) prin care se
orienteaza si se controleaza o organizatie(3.3.1) in ceea ce priveste calitatea (3.1.1).
(definitia 3.2.3 din SR EN ISO 9000 :2006)
3.1.6 Client: organizatie(3.3.1) sau persoana care furnizeaza un produs(3.4.2)
(definitia 3.3.5 din SR EN ISO 9000 :2006)
3.1.7 Furnizor: Organizatie (3.3.1) sau persoana care furnizeaza un produs (3.4.2)
(definitia 3.3.6 din SR EN ISO 9000 :2006)
3.1.8 Manualul calitatii: document (3.7.2) care descrie sistemul de management al
calitatii (3.2.3) al unei organizatii (3.3.1) (definitia 3.7.4 din SR EN ISO 9000 :2006)
3.1.9 Planul calitaii: document (3.7.2) care specifica ce proceduri (3.4.5) si resurse
asociate trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect (3.4.3), produs
(3.4.2), proces (3.4.1) sau contract. (definitia 3.7.5 din SR EN ISO 9000 :2006)
3.2.0 Pentru scopurile procedurii sunt valabile definitiile continute in referentialul SR
EN ISO 9000:2006, SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII. Principii
fundamentale si vocabular.

3.2. ABREVIERI
3.2.1 SC Societate Comercial
Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

3.2.2 AD Administrator
3.2.3 RMC Reprezentantul Managementului pentru Calitate
3.2.4 RAC Responsabil cu Asigurarea Calitii
3.2.5 SMC Sistem de Management al Calitii
3.2.6 LFA LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAI
3.2.7 CEF Chestionar de evaluare a furnizorilor
3.2.8 CA Comanda de aprovizionare
3.2.9 NA Necesar de Aprovizionare

4. RESPONSABILITATI
4.1 Coordonatorul (Managerul) NATLOG S.R.L
aprob LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAI
aprob NECESARUL DE APROVIZIONARE
aprob toate documentele de aprovizionare sau furnizare
4.2 Resp. ec. - financiar, contabilitate
avizeaz NECESARUL DE APROVIZIONARE
avizeaz toate documentele de aprovizionare sau furnizare
4.3 RMC
ntocmete i actualizeaz (ine la zi) LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAI a
NATLOG S.R.L
conduce evalurile furnizorilor
particip la verificrile referitoare la aprovizionare sau furnizare.

4.4 Responsabilul cu aprovizionarea


Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

ntocmete documentele de aprovizionare (mai puin NA)


particip la evaluarea i selectarea furnizorilor
urmrete derularea contractului sau comenzii de aprovizionare
pstreaz nregistrrile referitoare la aprovizionare sau furnizare.
5.5 Responsabilul de proiect/contract
elaboreaz documentul NECESAR DE APROVIZIONARE
analizeaz documentele de aprovizionare sau furnizare
particip la evaluarea i selectarea furnizorilor, pentru contractul al crui
responsabil este.

Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

COD: PO-03

5. DIAGRAMA FLUX ( procedura propriu-zisa)


Schema flux

>

Necesar
Aproviziona
re

.......>
Cercetare
a Pietei

Fx
x

NU

Analiz
a
posibi
li
Negocier
furniz
e
Livrare
ori
Recepti
e

..>

NU

>
Contracta
re
..........
Fisa de
receptie

Procedura propriu-zisa
5.1 Procesul de aprovizionare

Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

......

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

5.1.1 nainte de lansarea unui contract, atunci cnd se ivete necesitatea efecturii unor
achiziii, se stabilete necesarul de materii prime, materiale, echipamente ce trebuie
achiziionate, precum i serviciile sau lucrrile ce trebuie subcontractante.
5.1.2 n vederea aprovizionrii cu materii prime, materiale, componente, echipamentele,
utilajele sau pentru subcontractrile de activiti sau de servicii - necesare pentru realizarea
contractelor, ntocmete nregistrarea denumit NECESAR DE APROVIZIONARE, care
conine cel puin urmtoarele informaii: identificarea produselor, serviciilor sau lucrrilor ce
trebuie aprovizionate/subcontractate; termenele de aprovizionare sau de finalizare a lucrrilor
subcontractate; subcontractanii poteniali; condiii de calitate pentru produse, servicii, lucrri
subcontractate; condiii impuse pentru subcontractani; ediiile aplicabile ale specificaiilor i
desenelor (dac se apreciaz ca fiind necesar).
5.1.3 Toate produsele/serviciile aprovizionate de NATLOG S.R.L sunt conforme cu cerinele
specificate n NECESARUL DE APROVIZIONARE
5.1.4 NATLOG S.R.L face aprovizionarea cu produse i servicii numai de la furnizorii inclui
n Lista furnizorilor acceptai.
5.1.5 n NATLOG S.R.L potenialii furnizori de materiale, de produse i / sau servicii sunt
selectai i inclui n LFA n baza informaiilor pe care acetia le transmit prin completarea
unui CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORILOR, lund n considerare i abilitatea
acestora de a furniza materiale, produse i / sau servicii n concordan cu cerinele
specificate.
5.1.6 Tipul i amploarea controlului aplicat asupra furnizorului i asupra materialelor,
produselor i / sau serviciilor aprovizionate depinde de efectul acestora n timpul etapelor de
realizare/asupra produsului finit.
5.2 Informaii referitoare la aprovizionare
Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

5.2.1 n baza NECESARULUI DE APROVIZIONARE se emite COMANDA DE


APROVIZIONARE;
5.2.2 COMANDA DE APROVIZIONARE include informaii care descriu materialul,
produsul/serviciul comandat, iar atunci cnd se consider necesar, cuprinde i:
- identificarea complet i corect a materialului, produsului, serviciului, transferului
tehnologic sau lucrrii subcontractante;
- cerine pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor i echipamentelor;
- cerine pentru calificarea personalului;
- metode de recepie i criterii de acceptare;
- cerine pentru sistemul de management al calitii.
5.2.3 nainte de aprobare, documentele de aprovizionare sunt analizate pentru a se asigura c
datele coninute de acestea sunt corecte i complete.
5.3 Verificarea produsului/serviciului aprovizionat
5.3.1 Verificarea produsului/serviciului aprovizionat se face de o COMISIE DE RECEPIE
(numit prin decizie), n vederea asigurrii c produsul/serviciul aprovizionat este conform cu
condiiile specificate.
5.3.2 n funcie de rezultatele evalurii furnizorilor se stabilete dac este necesar ca
furnizorul s elaboreze i s implementeze un plan al calitii pentru produsul, procesul,
transferul tehnologic, serviciul sau lucrarea n cauz, sau dac sunt necesare anumite verificri
efectuate de reprezentanii ENVICONS CIT la sediul furnizorului, pe fluxul de transfer i
fabricaie al acestuia sau la final.
Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

5.3.3 n vederea verificrii produsului/serviciului aprovizionat, n COMANDA DE


APROVIZIONARE sunt precizate nelegerile referitoare la verificare i metoda de eliberare
a produsului.
5.3.4 Tipul i aprobarea controlului aplicat asupra produsului/serviciului aprovizionat depinde
de efectul acestuia n timpul etapelor de realizare/asupra produsului finit.
5.3.5 n cazul n care se specific n contract, sunt precizate clauze de acces ale clientului sau
ale reprezentantului acestuia la furnizor, pentru a verifica dac produsul/serviciul aprovizionat
este conform cu condiiile specificate
5.3.6 Documentele n baza crora se fac inspeciile i ncercrile la primire sunt, dup caz:
proceduri de lucru, standarde i reglementri n vigoare, documente de aprovizionare care
nsoesc produsele/serviciile aprovizionate
5.3.7 Stadiul produsului aprovizionat n raport cu cerinele de inspecie este identificat prin
NOTA DE INTRARE-RECEPIE.
5.3.8 Rezultatul recepiei, este consemnat de Comisia de recepie n NOTA DE INTRARERECEPIE. Dac produsul este admis la recepie, este luat n primire pe baza aceluiai
document.
5.3.9 Atunci cnd, din motive de urgen, produsul este utilizat nainte de verificare, acesta
este identificat i nregistrat precis, n scopul permiterii rechemrii i nlocuirii sale n cazul
constatrii ulterioare a strii de neconformitate fa de condiiile specificate.
5.4 Pstrarea produselor aprovizionare
5.4.1 Produsele aprovizionate se manipuleaz astfel nct s nu fie afectat calitatea sau
caracteristicile funcionale ale acestora.
Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

5.4.2 Depozitarea materialelor aprovizionate se face n spaii corespunztoare, n magazii


nchise, pe sortimente, conform cerinelor de fabricaie sau specificaiei de pe ambalaj.
5.4.3 Depozitarea materialelor aprovizionate se face pe categorii de material i pe dimensiuni,
astfel nct marcajele de identificare s fie uor vizibile.
6. INREGISTRARI

7. ANEXE
Anexa 7.1 - NECESAR DE APROVIZIONARE (cu anexele REFERAT PENTRU
EFECTUARE DE CHELTUIELI i REFERAT PENTRU DECONTARE DE CHELTUIELI)
Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

COD: PO-03

F.PO.7.4 - 1

Anexa 7.1

APROBAT,
Coordonator (Manager) S.C. NATLOG S.R.L
_________________
(nume, prenume, semntur)
semntur)

AVIZAT,
Resp. ec. - financiar, contabilitate,
__________________
(nume, prenume,

NECESAR DE APROVIZIONARE
Contract / PNCDI : ______________________ / ___________________
Comanda / etapa : ___________________ / ______________________

Nr.
Crt

Produs, serviciu,
lucrare, material
etc.
de aprovizionat

Cantita
te de
aprov.

Pre
unitar

Valoare
total

0
1
2
3

Termen Furnizo
de
ri
aproviz. poteni
ali

Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Condii
i de
calitate
impuse
pentru
materia
l,
produs,
serviciu
,
lucrare
7

Aprobat

Condiii
impuse
pentru
furnizo
ri

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

COD: PO-03
4
5
6
7
8
9
10

Resp. ec. - financiar, contabilitate,


___________________

Director/ Responsabil de proiect,


__________________

(nume, prenume, semntur)

(nume, prenume,

semntur)
Anexa 1 la F.PO 7.4 - 1
APROBAT,
Coordonator (Manager) S.C. NATLOG S.R.L
_________________
(nume, prenume, semntur)
semntur)

AVIZAT,
Resp. ec. - financiar, contabilitate,
__________________
(nume, prenume,

Denumire proiect/serviciu:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__
Contract: __________/ Program: ____________; Comanda intern:_________
Etapa / Faza: ________/______
Poziie: (materiale /colaborri / dotri): ________________________________
REFERAT PENTRU EFECTUARE DE CHELTUIELI
Se anexeaz la F.061. 1, Necesar de aprovizionare

Nr
.
crt
.

Produs, serviciu, lucrare, material


etc.
de aprovizionat

Cantitate

Valoare total

Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Observaii

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Se solicit avans lei:
Se solicit plata facturii proforma anexate i avizate de noi, nr.
Se poate suporta provizoriu, cu recuperare la ncasarea
facturii, din contul:

NTOCMIT,
Director proiect / Responsabil de contract: ________________________
(nume, prenume, semntur)

Anexa 2 la F.PO 7.4 - 1


APROBAT,
Coordonator (Manager)S.C. NATLOG S.R.L
_________________
(nume, prenume, semntur)
semntur)

AVIZAT,
Resp. ec. - financiar, contabilitate,
__________________
(nume, prenume,

Denumire proiect/serviciu:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__
Contract: __________/ Program: ____________; Comanda intern:_________
Etapa / Faza: ________/______
Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

S.C. NATLOG
S.R.L

PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE

Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20

COD: PO-03

Poziie: (materiale /colaborri / dotri): ________________________________


REFERAT PENTRU DECONTARE DE CHELTUIELI
Nr. Document
crt justificativ
.
(factura
fiscal,
chitan
fiscal, bon
fiscal, nr.)

Nr. crt.
(produs,
serviciu,
lucrare,
material etc.
de
aprovizionat)
conform
referatului
pt. efectuare
de cheltuielii

Furnizo
r

Valoare fr
TVA

TVA

Valoare
total

1
2
3
4
5
TOTAL (lei) :
1. Avans ncasat: ............................................. (lei)
2. Diferen:
De primit: ............................................... (lei)
De restituit: .......................................... (lei)
NTOCMIT,
Director proiect / Responsabil de contract: ________________________
(nume, prenume, semntur)

Date/Responsabiliti

ntocmit

Verificat

Data

09.03.2015

DIJMARESCU Cristina

Numele i prenumele

GRAMA Lavinia-Denisa

Semntura

Aprobat

Observaii

S-ar putea să vă placă și