Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea Trasilvania din Bra ov,

Facultatea de Alimenta ie si Turism


PROIECT LSA


Student : Ungurean Elena Andrea
Grupa : 16831
Anul : I

1
AUDITUL GENERALITATI
Conform IS !"""#$""1 definitia auditului calitatii este un %roces sitematic, inde%endent si documentat in sco%ul o&tinerii de
dove'i de audit si de evaluare a lor cu o&iectivitate %entru a determina masura in care sunt inde%linite criteriile de audit(
Clasificarea auditurilor#
a) audituri interne uneori denumite si de %rima %arte * sunt acele audituri efectuate in cadrul unei organi'atii de catre %ro%riul
%ersonal sau in numele acestuia , %entru a evalua conformitatea sistemului caliatatii im%lementat cu cerintele documentate+
&) audituri de a doua %arte * sunt acele audituri efectuate de catre un client la un furni'or , %entru a evalua conformitatea
sistemului calitatii cu cerintele documentate+
c) audituri de a treia %arte * sunt auditurile efectuate in cadrul unei organi'atii de catre un organism neeutru %entru a evalua
activitatile referitoare la calitate ale acesteia in ra%ort cu cerintele s%ecificate , fara ca intre auditor si auditat sa e,iste un
contract de furni'are %roduse sau servicii-altul decat cel %entru efectuarea auditului)(
Obiectivele Auditului
Auditurile sunt destinate %entru unul sau mai multe sco%uri#
. Sa determine conformitatea sau neconformitatea elementelor sistemului calitatii cu
conditiile s%ecificate+
. Sa determine eficacitatea cu care sistemul calitatii im%lementat satisface o&iectivele
calitatii s%ecificate+
$
. Sa dea auditatului oca'ia de a im&unatatii sistemul calitatii+
. Sa satisfaca conditiile de regelmentare+
. Sa %ermita inregistrarea sistemului calitatii al organi'atiei auditate(
Auditurile interne ale calitatii servesc , in %rimul rand , asigurarii si im&unatatirii sistemului de management al calitatii unei
com%anii , in tim% ce auditurile e,terne ale calitatii servesc %re%onderent demonstrarii conformitatii cu cerintele unui sistem de
management al calitatii(
Roluri i Reponabilitati
Atri&utia %rinci%ala a auditorilor este sa e,amine'e sistemul de managent al calitatii astfel incat#
/ sa determine gradul de conformitate al acestuia cu conditiile s%ecificate+
/ sa constate daca elementele sistemului de management al calitatii au fost %use in %ractica+
/ sa constate daca sistemul de management al calitatii este eficace %entru organi'atia in cadrul caruia functionea'a , adica
daca ofera acesteia %osi&ilitatea de a/si reali'a o&iectivele in domeniul calitatii(
Auditorii tre&uie sa inde%lineasca urmatoarele cerinte#
/ cunoasterea a%rofundata a standardelor a%licate in domeniul managementului calitatii+
/ cunostinte des%re structura si %rocedurile caracteristice firmei+
/ e,%erienta in conce%erea si utili'area c0estionarelor+
/ cunostinte des%re %roduse si %rocese+
/ calitati organi'atorice+
/ e,%erienta in domeniul stiintific+
/ inde%endent fata de domeniul1functia auditata+
3
/ trasaturi de %ersonalitate si caracter adecvate(
Proceduri
2rocedurile %rogramului de audit ar tre&ui sta&ilite 3i s4 includ4#
1( %lanificarea 3i %rogramarea auditurilor+
$( asigurarea com%eten5ei auditorilor 3i a auditorului 3ef+
3( selectarea ec0i%ei de audit cores%un'4toare+
6( efectuarea auditurilor+
7( efectuare auditurilor de urm4rire+
6( men5inerea 8nregistr4rilor %rogramului de audit+
9( monitori'area reali'4rii 3i 8m&un4t45irea %rogramului de audit(
6
Activitati de audit
Ta&elul nr(1 furni'ea'a o imagine de ansam&lu a activitatilor de audit(
Tabel 1:Activitati de audit
Ini!ierea auditului
:umirea auditorului 3ef
;efinirea o&iectivelor, domeniului 3i a criteriilor
;eterminarea fe'a&ilit45ii auditului
Sta&ilirea ec0i%ei de audit
Sta&ilirea contactului ini5ial cu auditatul

E"ectuarea anali#ei docu$entelor
Anali'a documentelor relevante ale sistemului de management, inclusiv 8nregistr4ri 3i
determinarea adecv4rii acestora
Pre%&tirea activit&!ilor la "a!a locului
2reg4tirea %lanului de audit
Alocarea activit45ilor 8n ec0i%a de audit
2reg4tirea documentelor de lucru
E"ectuarea auditului la "a!a locului
<eali'area 3edin5ei de desc0idere
Comunicare %e %arcursul auditului
<olurile 3i res%onsa&ilit45ile g0i'ilor 3i ale o&servatorilor
Colectarea 3i verificarea informa5iilor
=enerarea constat4rilor de audit
7
2reg4tirea conclu'iilor auditului
;esf43urarea 3edin5ei de 8nc0idere
Pre%&tirea' aprobarea (i ditribuirea raportului de audit
2reg4tirea ra%ortului de audit
A%ro&area 3i distri&uirea ra%ortului de audit
)inali#area auditului
6
Audit intern
Auditul intern al calitatii serveste, in %rimul rand, asigurarii si im&unatatirii sistemului de management al calitatii dintr/o
organi'atie si este denumit instrument o%erativ care furni'ea'a conducerii societatii informatii referitoare la functionarea sistemului de
management al calitatii si la tendintele %o'itive sau negative din cadrul acestuia(
Situatiile in care se initia'a un audit intern, sunt de regula urmatoarele#
/ efectuarea evaluarii initiale #
/ derularea %rogramului de audit+
/ la solicitarea conducerii, %entru a o&tine date su%limentare necesare anali'ei efectuate de management+
/ in ca'ul unor modificari ale structurii organi'atorice+
/ %entru %regatirea in vederea unui audit e,tern cerut si efectuat de un client sau de un organism de certificare+
/ in ca'ul in care se constata %ro&leme legate de %rocese(
9
PREZENTARE GENERALA S.C. FRIGORIFER S.A.

S*C*)RIGORI)ER S*A( * Tulcea are o ca%acitate im%resionanta de de%o'itare si se afla locali'at %e malul fluviului ;unarea,
in orasul Tulcea * <omania( Cu ale sale 3"(""" tone metrice ca%acitate de de%o'itare %entru %roduse congelate -/18>C la /$7>C) si cei
8"(""" metrii %atrati de s%atii utilitare -7"(""" m% de teren si 3"(""" m% de cladiri), Frigorifer este considerat a fi cel mai mare de%o'it
frigorific din tara( ;e%o'itul a fost %roiectat initial %entru a deservi industria %iscicola dar %ermite orice alt ti% de %roductie alimentara
sau activitate de de%o'itare( Are s%atii foarte largi dedicate afumarii, marinarii si %rocesarii %estelui( Frigorifer a de'voltat o relatie
foarte &una cu Agroalim, firma sora in distri&utie, in ceea ce %riveste %roductia legumelor congelate su& marca %ro%rie ?Casa
Taraneasca@(
;eoarece &eneficia'a de acces direct la delta fluviului ;unarea, %e dana ce a%artine de%o'itului %ot fi direct descarcate sau
incarcate vase de ca%acitate mare -ma,imum 8(""" tone metrice)( 2oseda, de asemenea, o structura feroviara %ro%rie care %ermite
accesul marfurilor trans%ortate cu vagoane(
AvantaAul %rimordial al Frigorifer este re%re'entat de %o'itionarea geografica a orasului Tulcea in imediata a%ro%iere a ;eltei
;unarii si la a%ro,imativ 1" Bm atat fata de Ucraina cat si fata de Coldova( Aceasta locali'are facilitea'a sc0im&uri de marfa
trilaterale intre aceste segmente de %iata(
Societate %e actiuni, a fost infintata in anul 1!!1, cu sediul in str( 2ortului, nr(16, Tulcea(
S(C F<I=<IFE< S(A( Tulcea a fost infiintata %rin D(=( 66!1"7("9(1!!1 %rin des%rindere din fosta Intre%rindere de 2escuit ceanic
Tulcea, societate cu ca%ital integral de stat si inregistrata la (<(C( su& nr( E3616$611!!1(
Fa momentul infiintarii societatea reali'a venituri numai din activitatea de %restari servicii -de%o'itare, trans%ort %este oceanic
la &eneficiari interni %entru C(<(2(( Tulcea)(
8
Decrierea Activitatii
2e langa activitatea de %relucrare si conservare a %estelui si a %roduselor din %este, SC F<I=<IFE< SA, %relucrea'a si
conserva legume congelate congelate in cantitate a%ro,imativa de 8"" t 1an, avand o e,%erienta in domeniu de 1" ani(
Activitatea %rinci%ala este CAE: 17$" / 2relucrarea si conservarea %estelui si a %roduselor din %este(
Activitati secundare #
CAE: 1733 * 2relucrarea si conservarea legumelor si fructelor +
CAE: 7169 * Comert cu ridicata al altor &unuri de consum nealimentare +
CAE: 7$11 * Comert cu amanuntul in manga'ine nes%eciali'ate, cu van'are %redominanta de %roduse alimentare, &auturi si tutun(
Decrierea proceului te+nolo%ic
2rocesul te0nologic consta in #
sortarea legumelor si fructelor+
s%alarea+
divi'area lor sau inde%artarea coditelor+
o%arirea, la legume +
cantarirea sau do'area +
am&alarea+
!
congelarea in tunel+
de%o'itarea legumelor si fructelor congelate in de%o'ite la tem%eraturi de *$7
"
C 1/3"
"
C(
Am&alarea se reali'ea'a in saci 2GC sau %ungi 2GC, TIH de 67" grame 1&ucata, iar acestea in cutii de carton( 2rodusele sunt
su%use congelarii si se trec in de%o'itele de congelate(
1"
AUDIT INTERN S.C. FRIGORIFER S.A.

Pre%atirea Auditului
2regatirea auditului este %ro&a&il cea mai dificila fa'a a auditului intern( Auditorii tre&uie sa stie, inainte de ince%erea auditului
ce dove'i sa urmareasca , cat de multe inregistrari sa e,traga si cum vor fi inter%retate aceste inregistrari(
2entru luna august $"16 oragnismul de certificare a cerut efectuarea unui audit e,tern de verificare(2entru %regatirea in vederea
efectuarii auditului e,tern <(C(C(-<es%onsa&il Canangementul Calitatii) a inscris in %rogramul de audituri un audit intern la data de
17 iunie $"16(
S(C( Frigorifer S(A( a im%lementat un sistem de management al calitatii integrat si a o&tinut certificarea in august $""9(
<CC va intocmi %lanul de audit intern %e care il va %re'enta %ersoanelor ce urmea'a a fi auditate,iar ec0i%a de audit va intocmi
c0estionarul de audit %e care il vor inmana de asemenea auditatilor(
11
Planul de audit intern

<CC va intocmi %lanul de audit intern -ane,a 6) si il va %re'enta auditatilor(
Denu$ire Societate
SC )RIGORI)ER SA
Tulcea, Str( 2ortului nr( 16
Do$eniul auditului :
2relucrarea, Am&alarea si ;e%o'itarea Fegumelor si a Fructelor Congelate
Repre#* pentru audit:
;oina Ci0aela Felea/<es%onsa&il managementul calit45ii
Standard,Speci"ica!ie: ISO -../:0../


Tipul auditului: Audit Intern
Conduc&tor ec+ip&: Ungurean Elena Andrea
Auditor 1i2:
3aile Geor%e
Popecu Lidia
4ntoc$it plan de audit: R*5*C* Doina 5i+aela )elea
1$
<e%re'entantul %entru audit 8nso5e3te auditorul -ii) %e durata auditului(
Data,
Ora
Subunitatea or%ani#atoric&
(i,au proceul
Auditor,
prec*
Partenerul de
dicu!ii
Capitol ISO -../
15.06.
2007
8.00-
8.30
edina de deschidere DG,DT
CC,
RMC
Management
ul de vr,
res!"nsa#ili
de !r"ces
8.30-
$.30
Res!"nsa#ilitatea
managementului
DG,DT,
CC,
RMC
Management
ul de vr
7(1+7($+7(3+7(6+7(7+7(6+6(1
$.30-
$.%&
D"cumentatia 'MC () RMC 6(1+6($
$.%&-
*0.00
De!artament !r"ducie +i
urm,rire calitate
() Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+6(6+9(19(7(+9(6+
8(6
*0.00-
*0.30
De!"-itare materii
!rime,au.iliare, am#ala/e,
su#stane chimice
() Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+ 6(1+ 6($+ 6(3+ 6(6+ 9(1+ 9(7+ 9(6+ 8(3+ 8(6+ 8(7
*0.30-
**.00
(sistent Manager 01 (sistent
manager
6($+7(3+7(6+7(7+6(1+6(3+6(6+8($+8(6+8(7
**.00-
**.30
2-ina rig 01 Maistru,
rig"tehni+ti,
mecanici
rigitehni+ti
6($+7(3+7(6+7(7+6(1+6($+6(3+6(6+9(6+8($+
8(7
**.30- C"m!artiment !ers"nal 01 Res!"nsa#ili 6($+7(3+7(6+7(7+6(1+6($+6(3+6(6+8($+8(6+
13
Data,
Ora
Subunitatea or%ani#atoric&
(i,au proceul
Auditor,
prec*
Partenerul de
dicu!ii
Capitol ISO -../
*3.00 de !r"ces 8(7
*3.00-
*3.30
C"m!artiment e.!"rt )4 Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+ 7(3+ 7(6+ 7(7+ 6(3+ 6(6+ 9(1+ 9($+ 8($+ 8(6+ 8(7
*3.30-
*3.00
De!artament inanciar )4 Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+7(3+7(6+7(7+6(1+8(6+8(7
*3.00-
*3.30
'electare urni-"ri )4 Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+ 7(3+ 7(6+ 7(7+ 6(1+ 6(3+ 9(1+ 9(6+ 8($+ 8(3+ 8(6+
8(7
*3.30-
*%.30
4au-,
*%.30-
*&.30
4reg,tirea +edinei de
5nchidere
6C, MC ----- ------
*&.30-
*7.30
edina de 5nchidere 6C, MC Management
ul de vr,
res!"nsa#ili
de !r"ces
-----
*7.07.
3008
08.00-
08.30
C"m!artimentul de
asigurarea circulaiei
!entru linia erat,
industrial,
01 Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+7(3+7(6+7(7+6(3+6(6+8($+8(6+8(7
08.30-
$.00
Gestiuni 01 Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+6(3+6(6+9(6+9(6+8($+8(3+8(6+8(7
$.00-
$.30
De!artament C"mercial
8"gistic
)4 Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+ 7($+7(3+ 7(6+ 7(7+ 6(1+ 6(3+ 6(6+ 9(1+ 9($+ 8(1+
8($+ 8(6+ 8(7
$.30-
*0.00
4r"iectare-de-v"ltare ()9:; 4r"!rietar de
!r"ces
6($+ 7(3+ 7(6+ 7(7+ 6(1+ 9(1+ 9(3+ 8($+ 8(6+ 8(7
*0.00- Rece!ie-de!"-itare ()9:; 4r"!rietar de 6($+7(3+7(6+7(7+6(3+6(6+9(1+9(7+8($+8(3+8(7
16
Data,
Ora
Subunitatea or%ani#atoric&
(i,au proceul
Auditor,
prec*
Partenerul de
dicu!ii
Capitol ISO -../
*0.30 !r"duse c"ngelate !r"ces
*0.30-
**.30
'ecie am#alare legume-
ructe
()9:; 4r"!rietar de
!r"ces
6($+ 7(3+ 7(6+ 7(7+ 6(1+ 6($+ 6(3+ 6(6+ 9(1+ 9(7+ 9(6+
8($+ 8(3+ 8(6+ 8(7
**.30-
*3.00
C"m!artiment
a!r"vii-i"nare
01 Res!"nsa#ili
de !r"cese
6($+ 7(3+ 7(6+ 7(7+ 6(1+ 6(3+ 9(1+ 9(6+ 8($+ 8(3+ 8(6+
8(7
*3.00-
*3.30
8ivrare 01 Res!"nsa#ili
de !r"cese
6($+7(3+7(6+7(7+9($+8($+8(6+8(7
*3.30-
*3.00
De!artament tehnic 01 Res!"nsa#ili
de !r"cese
6($+ 7(3+ 7(6+ 7(7+ 6(1+ 6(3+ 6(6+ 9(7+ 9(6+ 8(1+ 8($+
8(6+ 8(7
*3.00-
*3.*&
De!artament in"rmatic )4 Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+6(3+6(6+8(1+8($+8(6+8(7
*3.*&-
*3.30
C"m!artiment serviciul
intern, situaii de urgen,,
!r"tecia mediului
)4 Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+6(3+6(6
*3.30-
*%.30
!au-a )4 Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+6(1+6(3+6(6+9(1+8($+8(6+8(7
*%.30-
*%.&0
Direct"r de !r"iect )4 Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+6(1+8(1+8(7
*%.&0-
*&.*0
C"m!artiment ;'C;R,
<'04,(MC
()9:; Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+9(1+9(7+9(6+8($+8(3+8(6+8(7
*&.*0-
*&.3&
'taia de e!urare 01 Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+6(1+(3+6(6+8($+8(3+8(6+8(7
*&.3&-
*7.00
C"m!artiment /uridic 019:; Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+6(3+6(6+8(1+8($+8(7
*=.07.
3008
Direct"r vn-,ri )4 Res!"nsa#ili
de !r"ces
6($+7($+7(3+7(6+7(7+9($+8(1+8($+8(6+8(7
17
Data,
Ora
Subunitatea or%ani#atoric&
(i,au proceul
Auditor,
prec*
Partenerul de
dicu!ii
Capitol ISO -../
8.00-
*0.00
Trans!"rt )4 Res!"nsa#ili
!r"ces
6($+6(3+6(6+9(1+9($+8($+8(6+8(7
*0.00-
*3.30
M"nit"ri-are !r"cese,
anali-a datel"r
)4 Res!"nsa#ili
!r"cese
8($+8(6
*3.30-
*%.30
!au-a 01 Res!"nsa#ili
!r"cese
6($+6(3+6(68($+8(6+
8(7
*%.30-
*&.00
(telier mecanic 01 Res!"nsa#ili
!r"ces
6($+6(3+6(68($+8(6+
8(7
*&.00-
*&.30
(telier electric 01 Res!"nsa#ili
!r"ces
6($+6(3+6(68($+8(6+
8(7
*&.30-
*7.30
Managementul 'MC )4901 RMC 6($+8(1+8($+8(3+8(6+8(7
*7.30-
*=.00
4reg,tire +edina de
5nchidere
()>01>
)4
--- ---
*=.00-
*8.00
edina de 5nchidere ()>01>
)4
Management
de vr +i
mediu
---
16
De"aurarea activitatilor la "ata locului
Inainte de desfasurarea activitatilor la fata locului , documentatia auditatului este anali'ata %entru
a determina conformitatea sistemului din %unct de vedere al documentelor , cu criteriile de audit(
Pre%&tirea docu$entelor de lucru
;ocumentele de lucru ar tre&ui s4 fie %reg4tite 3i utili'ate de ec0i%a de audit 8n sco% de referin54
3i de 8nregistrare a desf43ur4rii auditului, 3i %oate include#
- Fiste de verificare 3i %lanuri de e3antionare %entru audit
- Formulare %entru 8nregistrarea informa5iilor, cum sunt dove'ile o&iective, constat4rile de
audit 3i 8nregistr4rile 3edin5elor(
Utili'area listelor de verificare 3i a formularelor nu ar tre&ui s4 restric5ione'e e,tinderea
activit45ilor de audit care se %ot sc0im&a ca re'ultat al informa5iilor colectate %e %arcursul
auditului(
;ocumentele de lucru, inclusiv 8nregistr4rile re'ultate din utili'area lor, tre&uie s4 fie %4strate, cel
%u5in %In4 la terminarea auditului(
De"&(urarea (edin!ei de dec+idere
Sedin5a de desc0idere se 5ine cu managementul auditatului si cu cei res%onsa&ili de
func5iile 3i %rocesele auditate( Sco%ul 3edin5ei de desc0idere este#
a) Anali'area %lanului de audit+
&) Furni'area unui scurt sumar al modului de desf43urare a activit45ilor de audit+
c) Confirmarea canalelor de comunicare+
d) Furni'area unei o%ortunit45i %entru auditat s4 %un4 8ntre&4ri(
1
Colectarea (i veri"icarea in"or$a!iilor
Informa5iile relevante fa54 de o&iectivele, domeniul 3i criteriile auditului, inclusiv informa5iile
referitoare la interfe5ele dintre func5ii, activit45i 3i %rocese tre&ue colectate %rin e3antionare
cores%un'4toare %e %arcursul auditului 3i verificate( :umai informa5ia care este verifica&il4
%oate fi dovad4 de audit( ;ove'ile de audit se inregistre'a ca atare(
Cetodele de colectare a informa5iilor includ#
- Interviul+
- &servarea activit45ilor+
- Anali'a documentelor(
Ec0i%a de audit se de%lasea'a in unitate conform %lanului de audit si desfasoara interviurile cu
%ersoanele de la nivelurile si functiile cores%un'atoare care efectuea'a activitatile din domeniul
auditului , conform c0estionarului de audit( Interviurile se initia'a %rin solicitarea %ersoanelor de
a/si descrie activitatea , iar notitele luate sunt e,%licate fiecarui auditat(
De"&(urarea (edin!ei de 6nc+idere
Jedin5a de 8nc0idere se desf43oara su& coordonarea conduc4torului ec0i%ei de audit, %entru a
%re'enta constat4rile 3i conclu'iile auditului, astfel 8ncIt acestea s4 fie 8n5elese 3i 8nsu3ite de
auditat( 2rintre %artici%an5ii la 3edin5a de 8nc0idere este inclus si auditatul( Conduc4torul ec0i%ei
de audit 8l 8n3tiin5ea'a %e auditat de situa5iile 8ntIlnite %e %arcursul auditului care %ot diminua
8ncrederea 8n conclu'iile auditului(
$