Sunteți pe pagina 1din 5

Catre : SC XYZ.

SERV SRL

In atentia d-lui Director General

Stimate domn,

Prezentul Plan de audit contine activitatile programate a se desfasura la societatea


Dvs., perioada auditului si componenta echipei de audit.
Daca in termen de 3 zile de la primirea prezentului plan de audit nu aveti observatii,
atunci acesta se considera acceptat. Daca sunt observatii referitoare la planul de audit va
rugam sa ni le comunicati in cel mai scurt timp posibil.
Pe perioada auditului, societatea Dvs. trebuie sa asigure toate conditiile necesare
desfasurarii acestuia, inclusiv plata integrala si in avans.

Data: 01.09.2016

Intocmit,
Conducatorul echipei de audit:
............................................

ORGANIZAIA: SC XYZ. SERV SRL


SEDIUL: social: PLOIESTI, BD. BUCURESTI, NR.33
SCOPUL AUDITULUI: mentinerea cerintelor SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO 14001 :2004, SR OHSAS
18001 :2007 si implementare actiuni corective
OBIECTIVELE AUDITULUI: Evaluarea conformitatii sistemului de management in raport cu criteriile de audit.
Evaluarea abilitatii sistemului de management de a asigura conformitatea cu cerintele legale, de reglementare
si contractuale. Evaluarea eficacitatii sistemului de management de a asigura indeplinirea, in mod continuu, a
obiectivelor organizatiei. Identificarea zonelor sistemului de management ce pot fi imbunatatite..
DOMENIU DE CERTIFICARE/COD CAEN/LOCATIE:
DOMENIU DE AUDIT:
Activitate principala: Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice, n.c.a.- CAEN 7490/Ploiesti/bd. Bucuresti,

113
SC XYZ. SERV SRL AUDIT INTERN NR.2 Cod : F 8.2.2.-02
Editia 1
Revizia 0
Data : 01.08.2014

PLAN DE AUDIT INTERN Exemplar nr : 1

nr.33, bl.12A
DOMENIILE AUDITATE/COD CAEN/LOCATIE:
1. Activitati la sediul social: Activitati proprii de birou pentru societate / CAEN 7490 /, Ploiesti, bd. Bucuresti,
nr.33, bl.12A
2. Activitati desfasurate in afara sediului social : Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice, n.c.a.- CAEN
7490, Activitate secundara: comert cu amanuntul, cu vanzare predominanta de produse nealimentare- CAEN
4719
CRITERII DE AUDIT: - Standardul de referinta: SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO 14001 :2004,
SR OHSAS 18001 :2007
- Documentatia in vigoare a sistemului de management a organizatiei
- Cerinte legale, de reglementare si contractuale aplicabile, in vigoare

Nr.crt Criterii de audit / cod Refereniale -denumire Ediie Dat


1. 01.08.2016
MMI -03 MMI [calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala] 1/0
2. 1/0 01.08.2016
PS 4.2.3-SMI Control documente
3. 1/0 01.08.2016
PS 4.2.4-SMI Control inregistrari
4. 1/0 01.08.2016
PS 4.3.2-MS Prevederi legale si alte cerinte(mediu+ssm)
5. 1/0 01.08.2016
PS 4.3.1-M Identificare aspecte de mediu
6. 1/0 01.08.2016
PS 4.3.1-SSM Identificare pericole & evaluare nivel de risc
7. 1/0 01.08.2016
PS 4.5.1-MS Monitorizare & masurare performante
8. 1/0 01.08.2016
PS 4.5.2-M Evaluarea conformarii de mediu
9. Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de 1/0 01.08.2016
PS 4.4.7-MS
raspuns
10. 1/0 01.08.2016
PS 5.5.3-MS Comunicare
11. 1/0 01.08.2016
PS 8.2.2-SMI Audit intern
12. 1/0 01.08.2016
PS 8.3-SMI Controlul produsului neconform
13. 1/0 01.08.2016
PS 8.5.2-SMI Actiuni corective
14. 1/0 01.08.2016
PS 8.5.3-SMI Actiuni preventive
SSM- SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
MS- MEDIU+SANATATE
M-MEDIU
SMI- SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT

AUDIT: intern
TIPUL AUDITULUI: verificare
PERIOADA AUDITULUI: 10 SEPTEMBRIE 2016
LOCUL AUDITULUI: sediul social: Ploiesti, bd. Bucuresti, nr.33
ECHIPA DE AUDIT: Ilie Neacsu Auditor Sef
Dan Matei Auditor A1
LIMBA IN CARE SE DESFASOARA AUDITUL: romana
DIFUZAREA PLANULUI DE AUDIT LA:
Administrator (ex 1), Conducator serviciu extern (ex 2)
Not: Personalul din zonele de auditat trebuie s fie informat asupra desfurrii auditului.

Auditor Sef:
Numele: Semntura: Data:01. 09.2016

STANDARD DE REFERINTA
DESFASURAREA AUDITULUI SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO
14001 :2004, SR OHSAS
18001 :2007
Nr. Data/ PAS 99:2012
crt Ora Procese si/sau Membrii echipei/
Reprezentanti
activitati Documente de referinta
pentru audit
persoane care ii
auditate insotesc
Cerinte:

10.09.2016
8.00 Sedinta de
1. Administrator Echipa audit
8.30 deschidere
115
SC XYZ. SERV SRL AUDIT INTERN NR.2 Cod : F 8.2.2.-02
Editia 1
Revizia 0
Data : 01.08.2014

PLAN DE AUDIT INTERN Exemplar nr : 1

STANDARD DE REFERINTA
DESFASURAREA AUDITULUI SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO
14001 :2004, SR OHSAS
18001 :2007
Nr. Data/ PAS 99:2012
crt Ora Procese si/sau Membrii echipei/
Reprezentanti
activitati Documente de referinta
pentru audit
persoane care ii
auditate insotesc
Cerinte:
Politica, Obiective,
Analiza efectuata de
management, PO-5.6-
SMI,
Managementul
8.30 Management 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1,
2. resurselor- PS 4.4.1-SMI Administrator C.Ionescu
9.00 General Comunicare PS 5.5.3- 9.3
MS
Satisfactie client PO
8.2.1-SMI,
MMI-03
MMI-03
Controlulproduslui
neconform PS 8.3-SMI
Actiuni corrective-PS 8.5.2-
Management SMI Reprezentant
9.00 Actiuni preventive-PS 8.5.3-
3. Calitate- MEDIU- Management, C.Ionescu 8.1, 10.1, 10.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.4
10.30 SMI
SSM Comunicare PS5.5.3-MS auditor intern
Control inregistrari PS 4.2.3-
SMI
Control documente PS 4.2.4-
SMI
MMI-03
Monitorizare si masurare
Planificare servicii performante PS 4.5.1-MS
10.30 Conducator C.Ionescu
4. externe ssm-su- Managementul resurselor- PS 4.2., 6.1, 6.2, 7.1
11.00 4.4.1-SMI serviciu extern S..Popescu
mediu
Comunicare PS 5.5.3-MS
Prevederi legale PS 4.3.2-MS

11.00 Echipa de
5. PAUZA
11.30 audit

MMI-03
Monitorizare si masurare
performante PS 4.5.1-MS
Realizare servicii Identificare aspect mediu-PS
11.30 4.3.1-M Conducator C.Ionescu
6. externe ssm-su- 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 7.5. 10.1
12.00 Identificare pericole- PS 4.3.1- serviciu extern S.Popescu
mediu SSM
Evaluarea conformarii de
mediu- PS 4.5.2-M
Situatii de urgent-PS 4.4.7-MS
MMI-03
Aprovizionare-PO7.4-SMI
12.00 Satisfactia clientului- PO C.Ionescu
7. Vanzari Agent comercial 6.1, 6.2, 7.1, 7.5, 9.1
12.30 8.2.1-SMI
Controlul produslui
meconform- PS 8.3-SMI
8. 12.30 Inspectia Calitatii MMI-03 Conducator C.Ionescu 10.1, 10.2, 7.5, 7.4
Controlulproduslui
13.30 serviciu extern
neconform PS 8.3-SMI
Actiuni corrective-PS 8.5.2-
SMI
Actiuni preventive-PS 8.5.3-
SMI
STANDARD DE REFERINTA
DESFASURAREA AUDITULUI SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO
14001 :2004, SR OHSAS
18001 :2007
Nr. Data/ PAS 99:2012
crt Ora Procese si/sau Membrii echipei/
Reprezentanti
activitati Documente de referinta
pentru audit
persoane care ii
auditate insotesc
Cerinte:
Comunicare PS5.5.3-MS
Control documente PS 4.2.3-
SMI
Control documente PS 4.2.4-
SMI
13.30 Echipa de
9. Sedinta auditori -
14.00 audit
14.00 Reprezentantii Echipa de
10. Sedinta de inchidere
14.30 organizatiei audit

Cerinte Excluse: 7.3; 7.6- SR EN ISO 9001: 2008

Conductor echip audit


(semntura)
________________________________

De acord cu planul i echipa de audit

Reprezentant organizaie POPOPOP - administrator, 02.09.2016

SC XYZ. SERV SRL (nume, prenume, funcie, semntur, dat)

(denumire organizaie)

117