Sunteți pe pagina 1din 10

PROCEDURA OPERATIONALA

GHIDUL BUNELOR PRACTICI DE


FABRICATIE (GMP)

Aprobat
Director General
Ph. D. Mehmet Tural
Data : 26.01.2015

Functie-Nume
Manager SMC,
Ing.Dorina Iasinschi
Manager in dom. S.A.
Ing. Bararu Nina

Verificat
Revizuit

DIFUZARE

Controlat

Semntura

Data
25.01.2016
22.01.2016

Exemplar nr

Necontrolat
Acest document este proprietatea exclusiv a S.C CONTEC FOODS SRL i este strict confidenial. El nu poate
folosit, distribuit sau copiat fr acordul scris al conducerii.

Documentul intr n vigoare de la data aprobrii de ctre Directorul General

Cod: PO-01-02.03

Pag. 1 din 10

PROCEDURA OPERATIONALA
GHIDUL BUNELOR PRACTICI DE
FABRICATIE (GMP)
1. SCOP
Prezenta procedura are drept scop descrierea conditiilor necesare pentru fabricarea conservelor din
legume si fructe, conservelor mixte, sosurilor si dressing-urilor in conditii de siguranta si
acceptabilitate Este documentat modul in care se executa manipularea, prepararea, ambalarea,
depozitarea si transportul pentru produsele fabricate in organizatia S.C. CONTEC FOODS S.R.L.,
precum si regulile pentru angajati astfel incat riscurile de contaminare fizica, chimica si
microbiologica sa fie reduse la minim.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica pentru intreg personalul organizatiei S.C CONTEC FOODS S.R.L. implicat in
activitatile de aprovizionare, fabricatie si control, manipulare, depozitare, transport si livrare, precum
si celor care desfasoara activitati de igienizare a incintelor.
De asemenea, regulile care vizeaza securitatea alimentului mentionate in prezenta procedura sunt
aplicabile si pentru vizitatori.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
- Codex Alimentarius, Ed.1 1969, Rev 4 2003
- IFS versiunea 6: 2012
International Food Standard - Cerinte
- SR EN ISO 9001: 2008
Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte
- SR EN ISO 22000: 2005 Sisteme de management al sigurantei alimentelor. Cerinte pentru orice
organizatie din lantul alimentar.
- SR 13462 1:2001
Igiena Agroalimentara. Principii generale.
- SR 13462 2:2002
Igiena Agroalimentara. Sistemul de Analiza Riscului si Punctele Critice
de Control (HACCP) si Ghidul de Aplicare a Acestuia.
- Manual IFS, ultima revizie
- Cerinte legale aplicabile, conform LDE, ultima revizie
4. RESPONSABILITATI
4.1 Directorul General
- asigura resursele necesare pentru infrastructura si mediul de lucru
- analizeaza si aproba actiunile corective implementate la auditurile efectuate, pentru imbunatatirea
sistemului de siguranta alimentara
- in conditiile in care insoteste vizitatori in sectiile de productie, are obligatia sa le solicite acestora
Declaratie pe propria raspundere pentru vizitatori privind starea de sanatate.
4.2 Responsabili de Compartimente
- verifica si raspund de respectarea regulilor de buna practica in fabricatie.
- asigura instruirea personalului referitor la regulile de igiena si buna practica de fabricatie si admite
accesul acestuia la locurile de munca
- verifica periodic starea echipamentului de protectie, a echipamentelor de masurare, a ustensilelor,
dotarilor din sticla/ plastic dur si dispune inlocuirea acestora, daca este cazul
- in conditiile in care insotesc vizitatori in sectiile de productie, au obligatia sa le solicite acestora
Declaratie pe propria raspundere pentru vizitatori privind starea de sanatate.
Cod: PO-01-02.03

Pag. 2 din 10

PROCEDURA OPERATIONALA
GHIDUL BUNELOR PRACTICI DE
FABRICATIE (GMP)
4.3 Responsabil Sectie
- verifica vizual, la intrarea in schimb, starea echipamentului de lucru si starea de sanatate a
personalului
- asigura inlocuitor in situatia in care aproba parasirea locului de munca de catre personalul productiv
- efectueaza instruirea personalului privind regulile de comportament si de buna practica de fabricatie,
la inceperea activitatii sau la schimbarea locului de munca
- au responsabilitatea inspectarii periodice a materialelor/ ustensilelor confectionate din sticla, plastic
dur, lemn si inlocuirea acestora in situatia deteriorarii, revine Sefului de Sectie/ muncitorului de la
fiecare loc de munca.
- in conditiile in care insotesc vizitatori in sectiile de productie, au obligatia sa le solicite acestora
Declaratie pe propria raspundere pentru vizitatori privind starea de sanatate.
- evalueaza necesitatile de personal, instruire, infrastructura si mediu de lucru, necesare pentru
mentinerea si imbunatatirea sistemului de siguranta alimentara
- raspunde de constientizarea personalului si de aplicarea masurilor de motivare/ sanctionare a
personalului, referitor la comportament si regulile de buna practica de fabricatie
4.4 Responsabilul cu managementul calitatii / o persoana din conducere / delegat de conducere
- insoteste vizitatorii inainte de intrarea in spatiul de productie in incita vestiarului pentru vizitatori
unde pun la dispozitia acestora Regulile de igiena pentru vizitatori, o Declaratie pe propria
raspundere pentru vizitatori privind starea de sanatate si echipamentul de protectie.
5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1 Amplasarea fabricii
Organizatia S.C. CONTEC FOODS S.R.L. este amplasata in zona industriala a municipiului Tecuci.
Vecini:
la N - Proprietati particulare
la S - Alee de acces
la E - Strada 1 Decembrie
la V - SC Vila SA, S.N.C.F.R.
Amplasarea este reprezentata in Planul general de amplasare al fabricii.
5.2. Configuratia fabricii
Configuratia fabricii respecta urmatoarele reguli:
- Permite curatirea si/sau dezinfectia adecvata impusa de legile in vigoare
- Permite stabilirea unor trasee de circulatie a persoanelor si marfurilor fara a exista riscul
contaminarii incrucisate. Acestea sunt prezentate in Traseul personalului productiv / materii prime /
ingrediente/ materiale/ ambalaje/ deseuri/ produs finit.
- Drumurile si parcarile auto nu sunt amplasate in imediata vecinatate a sectiilor de productie si nu
constituie surse de poluare a aerului.
- Zonele de colectare a deseurilor sunt amplasate astfel inct nu constituie o sursa de contaminare a
mediului din vecinatatea sectiilor de productie, iar traseul de indepartare a acestora nu permite
contaminarea incrucisata.
- Indepartarea deseurilor din organizatie se face periodic, conform contractelor cu furnizori de servicii
pentru colectarea deseurilor generate din procesele de fabricatie catre locul de colectare.
Cod: PO-01-02.03

Pag. 3 din 10

PROCEDURA OPERATIONALA
GHIDUL BUNELOR PRACTICI DE
FABRICATIE (GMP)
- Perimetrele invecinate sectiilor de productie sunt intretinute si organizate pentru a nu permite
acumularea de deseuri sau inmultirea/ raspndirea daunatorilor.
5.3 Sectiile de productie
- Sectiile/ sectoarele de activitate sunt reprezentate in Plan amplasare sectii de productie/ sectoare
de activitate.
- Organizatia dispune de localuri adecvate si sigure pentru fabricarea si controlul in bune conditii a
produsului (preparare si ambalare conserve), pentru producere utilitati tehnologice (abur, aer
comprimat) cat si pentru personalul implicat in activitatile de productie.
- Localurile sunt construite astfel incat sa permita mentinerea igienei si securitatea produsului.
- Accesul in localurile aferente productiei este controlat, pentru a se asigura securitatea activitatilor.
- Reducerea riscului de contaminare a produsului este facilitata de urmatoarele masuri:
Sectoarele de preparare, procesare si ambalare sunt separate si sunt suficient de spatioase
pentru a se permite personalului care manevreaza alimentul, pe intreg fluxul tehnologic de
fabricatie, sa lucreze cu usurinta, pentru eliminarea riscurilor de pericol si/ sau deteriorare.
Pardoselile sunt lavabile, acoperite cu gresie sau ciment, sunt rezistente la actiunea
agentilor de curatare (in concentratii uzuale) si prezinta inclinare catre sifoanele de canal
Suprafetele zidurilor sunt aproximativ netede si sunt acoperite cu vopsea sau var lavabil
facand astfel posibila spalarea si intretinerea acestora
Usile de la toate incaperile au suprafata neteda, neabsorbanta si usor de curatat.
Sifoanele de canalizare sunt prevazute cu clopot si gratar de metal .
Este posibila controlarea curentilor de aer pentru prevenirea riscurilor microbiologice.
Sectiile de productie sunt prevazute cu instalatie de ventilatie a aerului.
Geamurile au posibilitatea de a fi spalate.
Se asigura surse de apa adecvata necesitatilor si se evacueaza apa reziduala prin sisteme
etanse si dimensionate corespunzator.
Traseele de tevi (apa rece, apa calda, abur, gaz ) nu trec pe deasupra benzilor sau
recipientilor cu produs expus termoizolarea conductelor se face astfel inct sa nu existe
riscul de contaminare a produsului cu material izolant
Se asigura un iluminat adecvat, lampile fiind protejate, unde este cazul.

La sectiile de preparare este asigurata realizarea operatiilor de receptie materie prima si


prepararea produselor conform Specificatiilor Tehnice de Firma si Specificatiilor de Firma.

Spatiile prevazute pentru depozitare sunt:


- depozit produs finit
- depozit ambalaje
- depozit materii prime si materiale
- depozit deseuri
- Podeaua este prevazuta cu instalatie de scurgere.
- Usile sunt acoperite cu vopsea, neabsorbante si usor de intretinut
- Iluminatul este corespunzator.
5.4 Echipamentele si instalatiile
Respecta urmatoarele conditii:
- Sunt construite din materiale rezistente chimic (inox alimentar).
Cod: PO-01-02.03

Pag. 4 din 10

PROCEDURA OPERATIONALA
GHIDUL BUNELOR PRACTICI DE
FABRICATIE (GMP)
- Fluxul tehnologic de fabricatie este avizat sanitar de catre Ministerul Sanatatii
- Nu permit, in conditii de exploatare si functionare normala, contaminarea sau impurificarea
produselor alimentare
- Structura lor permite mentinerea curata si impiedica depunerea sau acumularea de resturi de produs
- Traseele de tevi sunt fara asperitati in interior sau zone imposibil de curatat (zone moarte)
5.5 Utilitatile
Apa potabila
- Apa potabila utilizata la fabricatie provine din foraj propriu si este supusa monitorizarii conform
cerintelor legale.
- Inainte de a intra in fluxul de fabricatie este supusa dedurizarii.
- Circulatia apei potabile se realizeaza in circuit inchis, prin tevi metalice si prin furtune special
destinate acestui scop.
5.6 Dotari pentru personal (grupuri sanitare, vestiare, sala de mese)
a) Grupurile sanitare (cabine de dus, WC, chiuvete)
Sunt amplasate: in sectia de productie si prevazut cu zona tampon si la etajul II al cladirii departe de
sectorul de productie deservit, fara a exista posibilitatea de contaminare a spatiilor limitrofe si pentru
a permite accesul personalului la postul de lucru pe trasee protejate, conform Amenajari/ trasee ale
personalul productiv.Dotari:
- ofera facilitatile necesare (apa calda, apa rece, cabine dus, toalete) in conformitate cu prevederile
tehnice legale (NGPM 2002)
- tevile de alimentare cu apa si tevile de evacuare sunt cu debite suficient de mari pentru a face fata
necesarului
- robinetii sunt prevazuti cu clapeta lunga, evitndu-se recontaminarea minilor dupa spalare
- chiuvetele din spatiile de productie sunt prevazute cu senzor pentru declansarea apei.
- chiuvetele sunt prevazute cu dozator pentru sapun lichid
- pentru uscarea minilor se folosesc servetele de unica folosinta
- ficare sectie dispune de minim un dozator de apa potabila rece si apa calda.
- pardoseala este proiectata si executata astfel inct sa nu permita acumularea de reziduri sau murdarii
si sa fie usor de curatat
- orice defectiune, fisura sau scurgere se remediaza imediat
b) Sala de mese
Este amplasata in vecinatatea vestiarului tip filtru.
c)Vestiarele
Hainele personale sunt pastrate in dulapuri individuale separate fata de echipamentul de lucru.
5.7
Personalul
5.7.1. Starea de sanatate
Controlul medical este efectuat de catre firma specializata in medicina muncii, aceasta asigura
servicii medicale de medicina muncii conform:
a) la angajare
b) la reluarea activitatii
c) la transferul angajatului intr-un sector in care intra in contact cu produsul
d) periodic
Cod: PO-01-02.03

Pag. 5 din 10

PROCEDURA OPERATIONALA
GHIDUL BUNELOR PRACTICI DE
FABRICATIE (GMP)
Rezultatele analizelor sunt specificate in Carnetul de Sanatate si/sau Fisa de aptitudine a fiecarui
angajat . Intreg personalul organizatiei care intra in sectiile de fabricatie efectueaza examen medical
(coproparazitologic- obligatoriu), periodic (bianual).
- Orice persoana care, in urma unei examinari medicale sau observatii, se constata a fi bolnava stari
maladive (gripa, toxinfectii), infectii, boli contagioase, diaree, rani deschise este exclusa din sectorul
productiv pna la insanatosire.
- Tot personalul este instruit sa raporteze aceste probleme Sefului de Sectie, la intrarea in schimb.
Seful de Sectie verifica si decide accesul personalului la locul de munca.
- Persoanelor care sunt ranite in timpul serviciului, li se acorda primul ajutor specific, imediat.
- Pentru vizitatori se completeaza pe propria raspundere o Declaratie pe propria raspundere pentru
vizitatori privind starea de sanatate, formular cod F 3.2.2-01, ultima revizie
5.7.2. Echipamentul de lucru
Manipulatorii de alimente, vizitatorii si contractantii care intra in incinte cu produse alimentare,
trebuie sa poarte echipamentul de protectie furnizat de organizatie
a) Personalul direct productiv
Echipamentul de protectie furnizat de organizatie este format din:
o costum (pantaloni, bluza si boneta)
o incaltaminte adecvata
o manusi de unica folosinta de alta culoare decat cea a produsului pentru personalul care
intra in contact direct cu produsul deschis.
Incaltamintea acceptata trebuie sa fie adecvata si comoda.
b) Personalul cu responsabilitati de intretinere a starii de curatenie
Echipamentul de protectie pentru personalul responsabil cu curatenia cuprinde:
o halat de protectie
o manusi de protectie
o incaltaminte adecvata
Echipamentul utilizat la curatenie este strict destinat acestui scop
c) Mecanicii de intretinere

bonete, pantalon si haina salopeta sau combinezon


halat (dupa caz)

d) Personalul administrativ/ Vizitatori


Echipamentul de protectie pentru personalul administrativ/ vizitatori cuprinde:
o halat de protectie de unica folosinta
o bonete de unica folosinta
- toate hainele de protectie sunt spalate in mod regulat
- spalarea/ calcarea hainelor se efectueaza periodic, pe baza de contract prestari servicii.
- intretinerea echipamentului, in perioada neacoperita de contract se efectueaza de catre personal.
- inainte de inceperea activitatii, Responsabilul de Compartiment/ Sectie efectueaza verificarea starii
de curatenie a echipamentului al personalului muncitor.
Cod: PO-01-02.03

Pag. 6 din 10

PROCEDURA OPERATIONALA
GHIDUL BUNELOR PRACTICI DE
FABRICATIE (GMP)
5.7.3 Reguli de comportament
- Accesul oricarei persoane in sectoarele de productie se face doar prin zonele de filtru special
amenajate
- Deplasarea nejustificata a personalului dintr-un sector in altul este interzisa
- Personalului administrativ ii este interzis accesul, folosind echipamentul de lucru, in incintele
sectoarelor de productie
- Folosirea echipamentului de lucru in zonele exterioare este interzisa
- Operatorii care asigura materiile prime sau materialele nu au voie sa intre in contact direct cu
produsul
- Spalatul minilor este obligatoriu:
inainte si dupa lucru
dupa folosirea toaletei
dupa folosirea unor ustensile/obiecte murdare si ori de cte ori este nevoie.
- Este interzisa purtarea de catre personalul care opereaza in zone cu ambalaj (ambalaj de sticla
neacoperit cu capac) a bijuteriilor, cu exceptia verighetelor.
- Fumatul, mncatul, scuipatul sau mestecatul gumei sunt interzise in sectoarele de productie.
- Fumatul este permis doar in locul special amenajat.
- Parasirea locului de munca pentru fumat se face doar dupa informarea superiorului si cu acceptul
acestuia.
Responsabilul de Sectie are obligatia de a:
- redistribui personalul pentru a compensa lipsa celui care pleaca
- verifica, la intoarcere, igiena celui care paraseste sectorul
5.7.4 Educatia profesionala si instruirile
Tot personalul este instruit periodic asupra:
normelor de igiena generale si specifice
normelor de protectie a muncii
reglementarilor legale privind igiena si securitatea produsului prelucrat
modificarilor instalatiilor/masinilor sau punerii in functiune a liniilor noi, astfel inct sa se
poata asigura exploatarea corespunzatoare a acestora.
Aceste instruiri se planifica de catre Compartimentul Resurse Umane, conform Programelor anuale
de instruire interna/ externa, conform necesitatilor de instruire identificate si in concordanta cu
prevederile procedurii PO-3.1 Managementul resurselor.
Respectarea prevederilor din instruiri, a procedurilor sau dispozitiilor de buna practica in productie,
este verificata si asigurata ierarhic.
5.8 Mentenanta
Mentenanta echipamentelor de proces se efectueaza in conformitate cu:
- cerintele 4.16 Mentenanta si reparatiile si 4.17 Echipamentele din standardul IFS si
- PO Mentenanta masinilor si utilajelor, cod PO-4.16, ultima revizie.
Orice operatiune de intretinere, reparatie sau extindere este astfel programata/ efectuata inct sa nu
reprezinte un risc de contaminare/ infestare a produsului procesat pe linia respectiva sau in vecinatate
echipamentele aflate in revizie/reparatie au avertizoare Utilaj in reparatie.
- Accesul tertilor in sectoarele de productie, pentru desfasurarea unor lucrari de amenajare / extindere
/ intretinere sau reparatie se face numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
Cod: PO-01-02.03

Pag. 7 din 10

PROCEDURA OPERATIONALA
GHIDUL BUNELOR PRACTICI DE
FABRICATIE (GMP)
s-a facut instruirea (igiena, disciplina) personalului implicat in aceste operatiuni
s-a stabilit perimetrul de lucru si/ sau a fost informat seful de sectie pentru a putea dispune
masurile necesare evitarii contaminarii produsului sau instalatiilor
- La terminarea lucrarilor se igienizeaza zona in care s-a intervenit verificndu-se eficienta
igienizarilor vizual
- Este interzisa fixarea echipamentelor sau subansamblelor cu sfoara, srma sau banda scotch
Verificarea dispozitivelor de masurare/ monitorizare se efectueaza in conformitate cu prevederile
- cerintei 5.4 Calibrarea, reglarea si verificarea instrumentelor de masura si monitorizare din
standardul IFS, si
- PO 4.14 Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare, ultima revizie.
5.9 Modul de lucru
Toate operatiunile de primire, depozitare, manipulare, procesare, ambalare si control desfasurate in
procesul de productie sunt astfel concepute si efectuate inct sa asigure salubritatea, securitatea si
trasabilitatea produsului.
Trasabilitatea produsului este realizata in conformitate cu prevederile procedurii Identificare si
trasabilitate, cod P-4.18, ultima revizie.
5.9.1. Materiile prime
Receptia ingredientelor, materialelor, ambalajelor
- Orice ingredient/ material/ ambalaje receptionat trebuie sa corespunda parametrilor calitativi impusi
de procesul de fabricatie si regasiti in Specificatii tehnice ale ingredientelor si in conformitate cu
procedurile de receptie.
La receptia materiilor prime se verifica urmatoarele aspecte:
documentele calitative (declaratie de conformitate,buletin de analiza si fisa tehnica) ce
insotesc marfa (pentru ingredientele, materiale, aditivi, adjuvanti si ambalaje)
parametrii fizico-chimici si organoleptici prevazuti in Specificatiile tehnice ale
ingredientelor
integritatea si salubritatea materiei prime
calitatea prezentarii, prin inspectie vizuala (pentru ambalajele de carton)
Depozitarea
- Se face respectnd conditiile recomandate de furnizori:
- La primirea, depozitarea si predarea materiilor prime este obligatorie respectarea regulei primul
intrat primul iesit (FIFO).
- Toate materiile prime sunt identificate (daca este necesar si lotizate) si etichetate din punct de vedere
al conformitatii lor (Lotizarea materiilor prime la receptie)
- Materiile prime neconforme sunt izolate de cele neconforme imediat dupa constatarea
neconformitatii in conformitate cu prevederile procedurii Managementul produsului neconform
cod P-5.10, ultima revizie.
5.9.2. Fluxul tehnologic
- Descrierea fluxului tehnologic este realizata in Instructiunile tehnologice sau in Procedurile de lucru
si difuzata catre toti Sefii de Compartiment/ Sectie implicati in activitatea de fabricatie si control.
Specificatia de Firma (SF) asigura baza instructiunilor de lucru si a instruirilor pentru personalul din
sectiile de productie.
Cod: PO-01-02.03

Pag. 8 din 10

PROCEDURA OPERATIONALA
GHIDUL BUNELOR PRACTICI DE
FABRICATIE (GMP)
- Pentru activitatea de identificare a riscurilor in punctele critice de control se efectueaza Studiul
HACCP care identifica prin Diagrama de flux si Descrierea fluxului tehnologic, activitatile de
monitorizare necesare pentru realizarea unui produs alimentar sigur pentru consum.
- Respectarea de catre Seful de Sectie si operatori a procesului tehnologic si a inspectiei pe flux este
obligatorie si este verificata de catre Serviciul CTC.
- Monitorizarea calitatii produsului se face in conformitate cu instructiunile de lucru stabilite la fiecare
loc de munca, cu pastrarea inregistrarilor si predarea acestora la Compartimentul Asigurarea calitatii.
- Factorii fizici (de proces si de mediu), care pot afecta calitatea si siguranta produsului, cum ar fi:
timpul de prelucrare/ stocare a produsului intr-o anumita faza
temperatura (depozitarea)
parametrii de proces
sunt monitorizati permanent (conform planului HACCP) att de catre operatorii implicati ct si de
controlorii CTC pentru a nu expune produsul finit riscului identificat.
- Traseul materiilor prime si al materialelor folosite in procesul de productie este stabilit pentru a se
evita contaminarea incrucisata
nu se aprovizioneaza materii prime pe traseul de degajare a produsului finit sau invers
nu se aprovizioneaza materiale de ambalare prin sectorul de preparare/ procesare
fluxul de fabricatie este asigurat astfel incat manipularea ingredientelor, produsului preparat
sau imbuteliat, a apei, materialelor, ambalajelor, capacelor si a substantelor de igienizare nu
creaza risc de contaminare incrucisata pentru produsul fabricat.
in situatia in care sunt identificate neconformitati la ingrediente, materiale, ambalaje, capace
sau produs, se respecta prevederile procedurii Managementul produsului neconform cod P5.10.1-02, ultima revizie aplicabila, tratarea produsului efectuandu-se in conformitate cu
aceasta.
- Aprovizionarea cu materii prime si materiale de ambalare se face doar in cantitati minimale si in
zone ale sectiei care sa asigure igiena produsului si eficienta muncii, marcate clar
- La sfarsitul activitatii, materialele si ambalajele ramase nefolosite in procesul de fabricatie se
protejeaza si se returneaza la magazia de materiale/ depozit.
- Este interzisa depozitarea produsului finit paletat in cantitati mari lnga zona de ambalat
nerespectarea acestei conditii poate duce la urmatoarele efecte negative:
blocarea traseelor functionale
lovirea/ ruperea ambalajelor
imposibilitatea de a igieniza complet si corect sectorul
acumularea de praf si daunatori.
- Deseurile rezultate din proces se colecteaza pe categorii in locurile amenajate in sectiile de fabricatie
si se indeparteaza la sfarsitul programului in locurile comune special amenajate ale organizatiei.
5.9.3 Manipularea sticlei, lemnului si a plasticului dur
- Pentru prevenirea contaminarii produselor finite cu cioburi de sticla, in organizatie se iau
urmatoarele masuri preventive:
sortarea ambalajelor de sticla inainte de spalare
sortarea ambalajelor de sticla spalate prin inspectie vizuala, pe banda,
inspectia vizuala a borcanelor umplute dupa preambalare
Cod: PO-01-02.03

Pag. 9 din 10

PROCEDURA OPERATIONALA
GHIDUL BUNELOR PRACTICI DE
FABRICATIE (GMP)
- Lampile de iluminat sunt protejate cu plasa de protectie, montarea acestora fiind verificata periodic
de catre Responsabilul de Productie/ Sef Sectie / Responsabil calitate.
- Usile din apropierea zonelor deschise de lucru sunt protejate cu perdele speciale, pentru a preveni
patrunderea insectelor in zona de lucru.
- In situatia identificarii unor ustensile rupte sau crapate, se procedeaza la scoaterea din uz a acestora
si inlocuirea cu unele corespunzatoare
- In activitatea de fabricatie se utilizeaza materialele din lemn doar sub forma de paleti EURO si nonEURO pentru paletizarea produsului finit ambalat, sau pentru depozitarea temporara a diferitelor
materiale.
- Paletii sunt verificati, reparati sau eliminati periodic din punct de vedere al integritatii lor.
- Responsabilitatea pentru inspectarea periodica a materialelor confectionate din sticla, plastic dur,
lemn si inlocuirea acestora in situatia deteriorarii, revine Sefului de Sectie/ muncitorului de la fiecare
loc de munca si bilunar verificarea se realizeaza de Responsabilul de calitate.
6. RAPOARTE SI INREGISTRARI
Denumire document

Responsabil
Locul de pstrare
de pstrare
MSA
Fietul cu documentele
siguranei alimentelor

Declaratie pe propria
raspundere pentru
vizitatori privind
starea de sanatate
Documentele calitative MSMC
(declaratie de
conformitate,buletin
de analiza si fisa
tehnica)

Cod: PO-01-02.03

Fietul cu documentele
siguranei alimentelor

Durata de
Cod document
pstrare
1 an
F 01.01-01,
ultima revizie
aplicabila
-

Pag. 10 din 10