Sunteți pe pagina 1din 31

1

Plan de afaceri

SC New Ecological Generation SRL

Denumirea: Societatea Comercială „New Ecological Generation” SRL.


Forma Juridică de organizare: Societate cu Răspundere Limitată.
Cod Unic de Înregistrare (CUI) 18594461
NR. Registrului Comerţului :
Modul de constituire: Nou creată
Sediul : Romania, Bucureşti, str Ion Nedeleanu 14.
Obiectul principal de activitate, CAEN 3720 Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice
reciclabile. Această clasă include:
- prelucrarea deşeurilor şi resturilor nemetalice şi a articolelor nemetalice în materii prime secundare.
Activitate principală: Deşeuri - colectare, valorificare

Asociaţi: Cosău Maria 25%


Comăneanu George Cristian 25%
Ţurcan Olga 25%
Ţurcanu Ruxanda 25%

2
Prezentul Plan de afaceri este realizat de Societatea Comercială „New Ecological Genaration”, din
Bucureşti.

1. Sumar

Aria de activitate a firmei NEG este cea ecologică. Activitatea desfăşurată care stă la baza noii
afaceri constă într-un nou mod de colectare a peturilor şi respectiv de reciclare a
acestora,reprezentând o aliniere la standartele europene.
Firma nou instituită, şi-a propus prin activitatea sa, să diminueze poluarea şi să sporească
curăţenia oraşului şi a întregii ţări.
Ideea acestei afaceri a aparut odată cu observarea şi conştientizarea dificultăţilor care apar în
procesul de colectare şi reciclare a gunoiului. Principalele probleme cu care se confruntă firmele
implicate în această activitate sunt determinate de existenţa unui sistem de reciclare ineficient,fiind doar
aparent în corespundere cu ceriţele europene. Tomberoane de colectare şi sortare pot fi observate la
fiecare 2 3 metri distanţă, însă, o maşină comună colectează gunoiul din aceste tomberanoare, care într-
un final ajunge la destinaţie nesortat.
Firma New Ecological Generation vine cu noi idei. Pentru a le aprecia eficienţa, afacerea nouă îşi
concentrează activitatea iniţial pe colectarea peturilor, care dacă va aduce rezultatele scondate va fi un
imbold pentru a extinde aria de activitate şi în ceea ce priveşte colectarea hârtiei, a sticlei, a deşeurilor
menajere. Firma şi-a concentrat antenţia anume asupra peturilor, deoarece acestea au devenit foarte
răspândite datorită rezistentei lor (nu se sparg, precum sticla obişnuită) şi datorită comodităţii în
utilizare.
Tocmai datorită acestor caracteristici, ambalajele PET au ajuns sa fie folosite în cantităţi mari, peste
tot şi aruncate după golire, fără discernământ, direct în natură. Dar ele ar putea intra fără probleme în
circuitul reciclării, evitându-se astfel atât risipa de mase plastice, cât şi poluarea mediului. Plasticul
poate rămâne în natură sute de ani înainte de a se degrada şi este şi un mare consumator de resurse:
întreaga producţie de plastic consumă 8% din producţia mondială de petrol. Prin reciclarea unei tone de
plastic se economisesc 1,8 tone de petrol şi se caştigă 6 metri cubi de spaţiu de depozitare la groapa de
gunoi. O singură sticlă de plastic reciclată salvează energia necesară funcţionării unui bec electric timp
de şase ore. Iar plasticul este una dintre materiile care pot avea mai multe "vieţi", putând fi reciclat de
mai multe ori. Se apreciază că deşeurile de tip PET reprezintă circa 3% din cantitatea totală de deşeuri
de ambalaje şi, conform datelor Asociaţiei Producătorilor de Plastic din Europa, la fiecare oră, pe
continent se reciclează 1.296.000 butelii PET. După aceste principii s-au condus tinerii iniţiatori ai
afacerii.
Afacerea nou propusă constă în instalarea în cele mai populate puncte din oraş a unor aparate
numite „Aparate de colectare a Pet-urilor”. Aparatul are la bază un dispozitiv de compresare a peturilor
care va permite colectarea a unei cantităti cât mai mari de peturi ocupând un volum minim posibil.

3
Volumul acetora nu va fi exagerat de mare,aşa încât să poată fi manevrate în spaţiile mai dificile de
pătruns,astfel diferenţiindu-se de alte firme colectoare de deşeuri.
Cea mai mare oportunitate a acestei afaceri rezultă din necesitatea accentută a mediului
înconjurator a unei îmbunătăţiri ecologice. În urma studiilor realizate, asociaţii firmei au constatat că o
problemă ecologică actuala este anume reciclarea peturilor,fiind dificilă colectarea acestora. În primul
rand, societăţile colectoare care activează pe piaţa romanească. acoperă mai puţin de 40 de oraşe din
ţară, nu răzbesc în mediul rural, deoarece nu există infrastructură, iar în zonele urbane containerele sunt
destul de puţine şi, de multe ori, amplasate în locuri în care oamenilor nu le este la îndemână să aducă
deşeurile. Containerele sunt şi destul de voluminoase, ele neputând fi manevrate în spaţiile dintre
blocuri.
Motivele pentru care colectarea deşeurilor nu este eficientă sunt: societăţile colectoare nu acoperă tot
teritoriul ţării; sistemul nu este controlat îndeajuns; cetăţenii nu sunt cointeresaţi; containerele nu
sunt amplasate în locuri accesibile; nu este asigurată curăţenia în locurile unde se aruncă PET-uri
Ideea acestei afaceri a aparut în urma cunoasterii situaţiei ecologice din România
necorespunzătorele cu normele Uniunii Europene. Deşi au fot realizate multe încercări de îmbunătăţire a
situaţiei, problema este încă in vigoare din cauza unei educaţii ineficiente sau chiar în unele cazuri din
cauza lipsei unei educaţii ecologice a populaţiei. Afacerea noastră a inclus şi acest punct în obictivele
sale şi anume educarea populaţiei pentru a participa la îmbunătăţirea situaţiei ecologice a
Romaniei,anume prin mesajele repetate transmise de voluntari şi de către lucrătorii firmei referitoare
la necesitatea colectării plasticului.(exemplu” Participă la reciclarea unei sticle,si salvezi energia
necesara unui bec electric timp de 6 ore”) Pentru implicarea populaţiei în procesul de colectare, firma
NEG îi propune să-i răsplatească pe aceştia pentru fiecare pet introdus în aparat, oferindu-le
contravaloarea petului. Această iniţiativă poate fi greu de realizat în prima etapă a afacerii. Însă, odata
cu introducerea taxei pe pet, va deveni posibil aplicarea sistemului „buy-back” de colectare a PET-urilor
Firma este convinsă, că în aşa fel ea va reuşi să trezească interesul a unui segment mare din populaţia,
iniţial, a Bucureştiului,şi în perspectivă a întregii Românii, educându-i într-un nou spirit ecologic.
Principale ipoteze ale modelului de afacere sunt determinate de faptul că, activitatea desfăşurată de
firmă va capta atenţia populaţiei, datorită noului introdus prin rambursarea contravalorii petului.
Implicarea a unui sfert din populaţia Bucurestiului va reprezenta un succes al afacerii, ceea ce va
determina extinderea în alte oraşe ale României. Afacerea va beneficia anual de înnoiri tehnice, şi de o
extindere a sferei de activitate.
Iniţiatorii afacerii sunt studenţi în anul II la Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea
de Comerţ. Fiind adepţi ai noului, ai modernizării, ai unei mentalităţi occidentale, ei îşi concentrează
eforturile în domeniul ecologic,fiind una din probleme primordiale ale situaţiei din prezent.
In activitatea lor, aceşti tineri întreprinzători, urmăresc să îi facă pe cetăţeni să se gândească la
protecţia mediului înconjurator şi inclusiv la siguranţa vieţii lor . Este nevoie în primul rând de o

4
modernizare a mentalităţii, de un interes sporit pentru societate pentru ca ţara noastră să ajungă la un
nivel cu ţările occidentale.
Punctul forte al iniţiatorilor este ambiţia,perseverenţa, interesul de studiere, de cercetare, iar limita
o constituie experienţa limitată în acest domeniu.
De asemenea, în afară de cei 4 administratori mai sunt necesare şi alte resurse umane: un contabil,
şoferi, mecanici, paznici, de personal auxiliar în fiecare unitate în care vom plasa aparatele “NEG”,
aceştia vor fi selectaţi în urma unor interviuri şi pe baza CV-urilor în funcţie de pregătirea, abilităţile, şi
experienţă de care dau dovadă.
Datorită faptului că în momentele actuale populaţia prezintă dezinteres privind reciclarea materialelor
plastice, am decis ca pentru început clienţii vizaţi vor fi firmele mici care au nevoie de cantiţăţi mai mici
de material plastic pentru producerea noilor pet-uri, iar pe termen lung afacerea se va extinde la firmele
mari, atât cele de pe plan naţional cât şi cele de pe plan internaţional, care au nevoie de cantităţi mai
mari de pet-uri reciclate.
În cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile au loc discuţii despre acordarea de stimulente şi
subvenţii producătorilor de pet-uri, care utilizează materialele reciclate, în loc de materiile prime
tradiţionale, precum şi introducerea unor taxe pentru cei care nu recurg la folosirea acestui tip de
materiale atunci când au posibilitatea. Astfel, activitatea firmei noastre va fi una în folosul
producătorilor ce utilizează materialul plastic ca materie primă, a societăţii, a mediului înconjurător şi
implicit a populaţiei prin asigurarea unui mediu mai curat şi mai puţin poluat.
În prezent, pe piaţă există doar câteva centre de colectare a pet-urilor, dar nu sunt uşor accesibile
populaţiei, datorită distanţei pe care aceştia trebuie să o parcurgă, şi pentru că nu toată lumea dispune de
o maşină personală şi, mai ales, de timp. Astfel, „NEG” vine în ajutorul populaţiei şi plasează mici
centre de colectare a pet-urilor în zonele cele mai aglomerate şi, în special, în hipermarketuri şi
supermarketuri. Datorită acestui lucru estimăm o creştere sesizabilă a numărului de pet-uri reciclate în
ţara noastră, o colaborare mai amplă din partea populaţiei şi implicit o scădere gradului de poluare.
Pentru ca populaţia să poată distinge uşor serviciile noastre de cele ale unei viitoare concurenţe ne-
am propus să folosim o marcă comercială atractivă. Astfel marca va avea următoarea formă:

5
6
7
În alegerea acestei mărci am avut în vedere următoarele: denumirea, culorile asociate unui mediu
curat şi ecologic, elemente asociate cu natura. Acestea asigurându-ne o identitate pe piaţă şi în felul
acesta NEG îşi protejează proprietatea intelectuală.
În ceea ce priveşte transportul pet-urilor către firmele producătoare de materiale plastice, firma
intenţionează să închirieze câteva maşini sau să apeleze la o firmă specializată în transportul mărfurilor.
Pentru realizarea scopurilor afacerea vizează colaborări cu băncile, ce sunt interesate de reciclare, şi
care ne vor sprijini din punct de vedere financiar, cu câteva din organizaţiile din domeniul de colectare şi
reciclare a deşeurilor şi câteva din companiile care au dezvoltate programe de CSR (Petrom, RBS,
Orange, Romtelecom, Arctic, şa.) .

Pentru iniţierea afacerii este nevoie de o sursa de finanţare care poate fi obţinută de la insituţiile
internaţionale interesate de imbunatăţirea stării ecologice a mediului, din care pot fi menţionate :
Agenţia Europeana a mediului,United Nations Environment Programme, Comisia Europeana, Directia
Generală Mediu. În secţiunea plăţi vor fi incluse, plata cu închirierea locurilor de amplasare a aparatelor,
costul de realizare a aparatelor,costul cu transportul, costul cu salariaţii, costul cu depozitarea.

8
În baza datelor colectate de la firmele care realizează instalaţii şi utilaje de colectare ( ex. Elkoplast
România) s-a constatat că preţul unui aparat s-ar estima la 700 de euro. Amplasarea acestor aparate se
va realiza pe teritoriul hipermarketurilor în Bucureşti iar mai apoi la nivelul spaţiilor locatare. În
Bucureşti sunt în jur de 40 de hipermareketuri. Iniţiatorii se orientează să plaseze aceste aparate în cele
mai des vizitate dintre ele şi anume Carrefour, Real şi Auchan. Aparatele vor fi 15 la număr. În
perspectivă se urmăreşte extinderea acestora la nivelul tuturor hipermarketurilor, în cazul în care
afacerea va beneficia de succes. Din aceste constatări,reiese că pentru realizarea aparatelor e nevoie de
11 000 de euro. De asemenea mai este nevoie de automobile de transporatare a plasticului, pentru care ,
iniţiatorii se orientează să incheie un contract cu firmele actuale de colectare a deşeurilor pentru
acordarea acestor automobile pentru o dată în zi la o oră anumită. Facând o estimare, capitalul de start
ar fi 50000 de euro.
Un aparat are o capacitate de colectare a 50 kg-zi de plastic presat. Cantitatea plasticului colectat de la
cele 15 aparate poate fi estimat la 750 kg-zi, ceea ce va reprezenta 22,5 tone pentru o lună. Preţul
plasticului presat ajunge la 750 euro, ceea ce caracterizează o încasare lunară de 16875 euro.
Finaţarea afacerii se preconizează a fi realizată din surse atrase, care să deţină o pondere de 90%.
Acestea vor fi fonduri nerambursabile de la agenţii şi comisii ce se ocupă cu îmbunătăţirea situaţiei
ecologice a mediului : Agenţia Europeana a mediului,United Nations Environment Programme, Comisia
Europeana, Directia Generală Mediu.

Pet-urile se degradează în sute de ani şi cantitatea existentă în mediul înconjurător în formă


nereciclată este deja foarte mare. Scopul afacerii este acumularea deşeurilor din plastic înainte ca acestea
să ajungă la gropile de gunoi sau în mediu, eliminarea cât mai rapidă a acestor deşeuri, reciclarea lor şi
valorificarea lor pentru a putea fi folosite în noi procese de producţie.
Oraşul în care ne vom desfăşura activitatea va fi pentru început: Bucureşti, pe parcurs se urmăreşte
extinderea afacerii şi în alte oraşe, şi chiar exportul de materii plastic reciclate.
Un alt obiectiv pe termen lung ar fi atragerea şi conştientizarea de către populaţie a efectelor
negative ale poluării şi implicarea ei activă în reciclare, iar pentru realizarea acestui obiectiv New
Ecological Generation va participa la proiecte şi evenimente pe teme ecologice, la plantări de copaci, şi ,
de asemenea se va folosi şi campanii publicitare, atât campanii „above the line”, ceea ce înseamnă TV,
presă, ziare, internet, cât şi campanii „below the line” realizate cu ajutorul flyerelor, printuri, postere.
Un alt obiectiv ar fi acela de a creşte numărul clienţilor spre care ne vom îndrepta cantitatea de
material reciclat. Câţiva posibili clienţi din Bucureşti ar putea fi: ASPETI, ARGO-ROM PLASTICS,
HTP, IRIS PROD, firme ce folosesc materialul plastic ca materie primă şi care produc alte materiale
plastice, cum ar fi pet-urile.

9
Un alt obiectiv ar fi acela de a instala aparatele de colectarea a pet-urilor în fiecare hypermarket şi
supermarket din Bucureşti, pentru a creşte accesibilitatea populaţiei la acestea, pentru a micşora
distanţa de parcurs până la un astfel de aparat şi chiar pentru a face reciclarea mai plăcută.
Dacă activitatea se realizează conform aşteptărilor, se urmăreşte largirea ariei de activitate prin
crearea unor aparate pentru reciclarea hârtiei, a sticlelor şi a dozelor din aluminiu.

2.Descrierea initiatorilor

Comaneanu George Cristian


Este sociabil, atent si creativ. Aceste calitati il vor ajuta sa dezvolte ideile aparute si ne va ajuta sa
avem success cu afacerea noastra. El va ocupa functia de Manager de Marketing, este dinamic si se
acomodeaza repede in conditii de stress. El este cel care va fi capabil sa propuna solutii pentru
satisfacerea clientilor fideli, pentru alungarea unei eventuale monotonii in cadrul organizatiei.

Cosau Maria
In demararea afacerii va fi nevoie de o cercetarea foarte amanuntita a pietei potentiale, sa aflam
parerea clientilor fiind de mare ajutor spiritual de observatie si cercetare de care ea dispune. Este o
persoana cu spirit inovator si cu de intuitie pentru a specula piata in postul de Manager de cercetare si
dezvoltare isi va putea pune in practica toate aceste calitati. Cunostintele in relatiile cu oamenii o vor
ajuta sa asigure o colaborare cat mai eficienta intre companie si clientii nostri.

Turcanu Ruxanda
Rezistenta la stres este obligatorie, fiindca va fi nevoita permanent sa comunice cu fiecare client.
Postul de Manager general ii confera o mare responsabilitate, aceea de a lua decizii majore cum ar fi
rezilierea contractelor cu toti colaboratori. Spiritul inovator pe care il are o vor ajuta sa-si indeplineasca
indatorirea de a tine permanent la curent compania cu schimbarile ce pot interveni, cat si stabilirea
celor mai bune servicii, la cele mai bune preturi, pe care agentia este capabila sa le ofere, ea avand toate
aceste calitati sigur va reusi .

Turcan Olga

10
Este o persoana care poseda un spirit innovator, spirit practiv intotdeauna orientat catre cautarea de
noi solutii . Postul de Manager de vanzari ii ofera sansa sa-si dezvolte toate aceste calitatiFlexibilitatea
o vor ajuta în stabilirea contactului cu furnizorii. Tenacitatea si independenta pe care le poseda vor fi un
atu in incheierea contractelor avantajoase. De asemenea ii vor fi solicitate aptitudinile de comunicare si
capacitatea de a face pe baza profilului clientului alegerea cea mai buna avand in vedere ofertele
disponibile.

Prin faptul ca toti suntem studenti la ASE la facultatea de Comert, consider ca este un avantaj pentru
noi deoarece aceste cadru ne va ajuta la dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra mediului de afaceri
din România. Din pacate singura noastra limita si dezavantaj este faptul ca nici unul nu avem experienta
in acest domeniu, dar datorita perseverentei, incapatanarii si tuturor celorlalte calitati pe care le avem
sunt sigura ca impreuna vom reusi sa avem o afacere de succes

3. Descrierea produsului

“Aparat de colectat PET-uri”

Produsul oferit de compania noastră este un aparat de colectat PET-uri. Spre deosebire de modalitatea
actuală de colectare a PET-urilor, şi anume colectarea la un loc cu celelalte deşeuri (hârtie, metale,
resturi animale şi vegetale, şi sticla) compania noastra se va o ocupa numai de colectarea PET-uri. Acest
lucru presupune rezolvarea urmatoarelor probleme:
♦ Constientizarea populatiei în legatură cu efectele dăunatoare ale PET-urilor asupra lor şi
asupra mediului;
♦ Realizarea unui aparat de colectare şi presare a deşeurilor.

11
Dezavantajele folosirii PET-urilor
PET-urile sunt foarte dăunatoare pentru mediul înconjurator deoarce se descompun foarte greu, adică
între 100 şi 1000 de ani. Fabricarea lor presupune petrol şi gaze naturale, care înseamnă consum mai
mare al rezervelor disponibile, a căror prospectare şi extracţie înseamna distrugerea habitatelor şi
ecosistemului. Să nu mai vorbim de ingredientele chimice toxice folosite la fabricaţie, care poluează
mediul în acest timp, energia şi costurile .
Produsul firmei New Ecological Generation se află în stadiul de concepţie, partea tehnică a acestuia
fiind prezentată în anexe. Următorul pas constă în apelarea la firme care ar putea oferi asociaţilor
consultaţii referitoare produsului conceput şi care l-ar putea realiza. Drept exemplu poate servi firma
Elkoplast Romania. Începând din anul 1991, compania ceha Elkoplast are ca principal domeniu de
activitate producerea de containere şi utilaje pentru colectarea, sortarea, compactarea şi transportul
deşeurilor, a containerelor din fibră de sticlă necesare colectării selective a deşeurilor şi a containerelor
de mare capacitate din oţel. Productia de serie se axează pe containere şi cisterne din fibră de sticlă,
containere pentru materiale granulare pentru combaterea poleiului şi alte produse specifice cu utilităţi în
domeniul alimentar, al agriculturii, al transporturilor, al construcţiilor şi nu numai. Ei pun la dispoziţie o
gamă largă de produse printre care: europubele; bio-europubele; pubele; containere: (recipinet)
depozitare Adblue, din fibră de sticlă, din materiale plastic, zincate la cald, pentru materiale solide
periculoase şi pentru materiale granulare, semiîngropate, abroll, de stocare ISO, IBC, Slim Jim; sisteme
de descărcare a containerelor; eurocontainere tip benă; cisterne (rezervoare ) motorină; prese de balotat;
compactoare; prese fixe (staţionare) şi mobile; prese foarfecă; staţii de transfer, celule si complexe
locative; cutii de transport; coşuri de gunoi: stradale, pentru birouri şi instituţii; carucioare de imprăştiat,
motostivuitoare şi autoutilitare pentru preluarea deşeurilor.
Pentru punerea pe piaţă a acestui produs, este necesar produsul în sine, resurse financiare pe care firma
iniţiază să le obţină din exterior de la organizaţile ce se ocupă de îngrijirea mediului(Agenţia Europeana
a mediului,United Nations Environment Programme, Comisia Europeana, Directia Generală Mediu.).
De asemenea este necesar aprobarea administraţiei locale cu privire la amplasarea acestor aparate.
Este necesară parcurgerea următorilor paşi:

• Luarea deciziei de lansare a produsului;


• Selecţionarea ideilor şi soluţiilor tehnice optime privind realizarea noului produs;
• Studiu documentar;
• Cercetare calitativă(test de concept);
• Realizarea prototipului produsului;
• Cercetare calitativa(test de produs, test de ambalaj, test de marcă);
• Alegerea mărcii şi a variantei optime de ambalaj;

12
• Îmbunăţăţirea produsului pe baza rezultatelor obţinute în urma cercetarilor calitative;
• Testarea tehnică a produsului;
• Asigurarea legală a produsului (omologarea şi înregistrarea mărcii);
• Cercetare cantitativă (test de acceptabilitate);
• Pregătirea capacităţilor de producţie;
• Pregătirea producţiei seriei de lansare;
• Stabilirea preţului de vânzare( a plasticului presat);
• Fixarea zonei teritoriale de lansare şi stabilirea canalelor de distribuţie;
• Organizarea vânzării şi pregătirea forţelor de vînzare;
• Selecţionarea şi contactarea intermediarilor;
• Negocierea şi încheierea contractelor cu intermediarii;
• Organizarea şi desfăşurarea campaniei promoţionale de lansare;
• Producţia seriei de lansare;
• Distribuţia seriei de lansare;
• Lansarea.

Posibile modificari ale aparatului


În cazul în care cei de la ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU vor aplica taxa pe PET,
consumatorii de băuturi la PET, vor plati un preţ mai mare pe ele, diferenţa recuperându-şi-o în
momentul returnării. În aceste condiţii aparatele de colectat vor putea oferi bani la returnarea sticlei (50
de bani-1 leu/sticla).

6. Mobilizarea resurselor necesare


Resursele necesare pentru realizarea afacerii de colectare a pet-urilor sunt:
• Resurse materiale : reprezintă componentele fizice ale capitalului unei întreprinderi, care
cuprind la rândul lor clădirile, utilajele si echipamentele de producţie, materiile prime şi
materialele şi resursele energetice.
În cadrul afacerii societăţii “ New Ecological Generation”, resursele materiale sunt determinate de:
clădiri – sunt spaţiile de localizare a aparatelor şi spaţiul de depozitare a plasticului presat; utilaje –sunt
reprezentate de aparatul “ aparatul de colectat pet-uri”; materiile prime sunt reprezentate de pet-urile
întroduse în aparat.
Aprovizionarea cu spaţii de depozitare a plasticului după preluarea acestuia din aparate se va realiza prin
închirierea acestor spaţii cu suprafaţa construcţiei de 100 mp, structura rezistentă din beton la un preţ de
3,5 euro/mp/lună.
13
Utilajul va fi realizat de către firme specializate în contruirea utilajelor şi achipamentelor cu destinaţie
ecologică. Drept exemplu poate servi firma Elkoplast Romania. Începad din anul 1991, compania cehă
Elkoplast are ca principal domeniu de activitate producerea de containere şi utilaje pentru colectarea,
sortarea, compactarea şi transportul deşeurilor, a containerelor din fibră de sticlă necesare colectării
selective a deşeurilor şi a containerelor de mare capacitate din oţel.
Materiile sunt reprezentate de pet-urile întroduse în aparate. Cantitatea acestora depinde de faptul cât
de bine a fost receptionat mesajul ecologil al firmei de către publicul ţintă,dar ţine şi de conştiinţa
acestora.

• Resursele financiare : înglobează potenţialul întreprinderii sub forma mijloacelor băneşti.


Finanţarea activităţii unei întreprinderi reprezintă totalitatea mecanismelor, tehnicilor şi a
instrumentelor prin care sunt procurate mijloacele băneşti necesare pentru realizarea şi dezvoltarea
activităţilor unei întreprinderi. În cadrul afacerii de colectare a pet-urilor, finanţarea va fi mai mult
reprezentată de surse atrase, si mai precis de surse cu caracter nerambursabil de la insituţiile
internaţionale ale mediului, drept exemplu pot servi: Agenţia Europeană a Mediului,United Nations
Environment Programme, Comisia Europeană, Direcţia Generală a Mediului.
Pentru a atrage aceste surse, asociaţii s-au interesat ce etape trebuiesc parcurse şi ce cerinţe trebuiesc
îndeplinite. În urma studiilor realizate, au remarcat faptul că sume mari de bani au fost alocate anume în
domeniul ecologic. Spre exemplu, Guvernul a alocat, pentru anul 2005, 18 milioane de lei noi pentru
dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării. Banii
au fost asiguraţi din Fondul pentru mediu. Mai recent, în 2008 Ecomaster - Servicii Ecologice,
companie a grupului Rompetrol, va aloca 5,5 milioane euro pentru investiţii de mediu. În iulie 2009
Hyundai Motor Group, producătorul de automobile numărul cinci în lume, a anunţat că intenţionează să
investească 3,3 miliarde de în domeniul ecologic pâna în 2013.
Pentru finanţarea proiectelor din POS Mediu de protecţie a mediului 2007-2013, au fost alocate 172 de
milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 43 de milioane de euro din bugetul de
stat.
Informaţiile despre obţinerea fonduri europene, sunt furnizate de către Ministerul Mediului si
Dezvoltarii Durabile prin departamentul său de specialitate Autoritatea de Management pentru POS
Mediu (AM POS Mediu).
Fondurile alocate sectorului de mediu pentru perioada 2007-2013 se ridică la peste 5,6 miliarde Euro.
Această finanţare provine din două fonduri ale Uniunii Europene – Fondul European pentru Dezvoltare
Regionala (FEDR) si Fondul de Coeziune (FC). Strategia şi distribuţia acestor fonduri pe sectoare de
mediu este realizată în cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu). Din cele 5 axe
existente în cadrul AM POS Mediu, afacerea de colectare a pet-urilor se încadrează în POS Mediu Axa
prioritara 2, Sector managementul deşeurilor / reabilitarea terenurilor poluate istoric.

14
Investitiile pentru acest sector vizează crearea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la nivel
regional, în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Se vor finanţa măsuri de colectare,
sortare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor menajere combinate cu măsuri de reducere a cantităţii
de deşeuri, conform cu principiile şi practicile Uniunii Europene în domeniu.
De asemenea iniţaitorii acestei afaceri ar putea beneficia de finanţare ale Comisiei Europene
participând la astfel de proiecte ca Life,care are disponibilităţi de 20 mln euro pentru finanţarea
proiectelor orientate spre îmbunătăţirea stării mediului; Eco-innovation, prin care UE susţine produsele
ecologice inovatoare.

• Resursele umane : reprezintă salariaţii întreprinderii, resursele active, creatoare ale unei
întreprinderi Salariaţii aceste afaceri sunt 14 la număr şi sunt reprezentaţi de :
- Administrator, 4 la număr;
- Contabil ;
- Şofer, 3 la număr;
- Mecanic, 2 la număr;
- Paznic, 2 la număr;
- Personal auxiliar( cei care schimbă cutiile cu plasticulpresat),2 la număr.

• Resursele informaţionale : constituie o veritabilă unealtă a managerilor prin care aceştia


profită de oportunităţile apărute pe piaţă sau evită situaţii care ar putea periclita afacerea.
Aceste resurse sunt reprezentate de studiile primite de către iniţiatori în timpul facultăţii,
consulaţiile primite de la organizaţii non profit care se specializează în domeniul ecologic,
consultaţii de natura inginerică pentru proiectarea şi contrucţia aparatelor.

Vorbind despre structură, iniţiatorii afacerii de colectare a pet-urilor îşi propun să colaboreze cu
diverse firme care folosesc plastic în producţie şi cărora firma NEW ECOLOGICAL GENERATION le-
ar putea furniza plasticul colectat şi presat. În alte cuvinte, ei se orientează în atragerea unui număr mai
mare de clienţi efectivi sau potenţiali, pentu a-şi asigura în aşa fel flexibilitatea structurii,ceea ce le-ar
ajuta să se menţină pe piaţă în detrimentul fluctuaţiilor nefavorabile ale acesteea. Tot o componentă
importantă în structură sunt frunizorii. Deorece furnizorii acestei afaceri, excluzând firma care relizează
aparatul de colectare, sunt reprezentaţi de populaţia care introduce pet-ul în aparat, este mai dificil de a
organiza această componentă. Totuşi, asociaţii îşi propun o dată cu introducerea taxei pe pet, să
stimuleze populaţia la participarea in procesul de colectare,cu ajutorul sitemului Buy-back.
Componenta infomaţionălă e şi ea un element important în asigurare flexibilităţii structurii. Resursa
informaţională a fost primită de către iniţiatori din teoria studiată la facultate. Pentru a-i asigura o
eficienţă sporită, tinerii intreprinzători îşi propun să urmeze cursuri de specialitate, să apeleze la firme de

15
consultanţă, pentru a fi siguri că vor reuşi sa beneficieze de toate oportunităţile apărute pe piaţă,si că vor
fi în stare să evite ameninţările.
.
Pentru reuşită este crucial de important de a şti cum se iniţiază o astfel de afacere. Pentru a asigura
acest lucru, iniţiatorii primesc cunoştinţele teoretice necesare în cadrul facultăţii. Deasemenea ei sunt
orientaţişi consultaţi de profesori în ceea ce priveşte punctele slabe si punctele forte, oportunităţile şi
ameninţările acestei afaceri. Demn de remarcat este faptul că asociaţii au iniţiat o afacare în domeniul
ecologic nu dintr-un simplu capriciu , ci în baza multor studii realizate în acest domeniu. Eu au realizat
cercetări pentru a selecta şi evidenţia punctele mai slabe ale „pieţei ecologice”, pentru a o putea penetra
şi a veni cu ceva nou,ceva progresist,atât din punct de vedere al tehnicii cît şi al mentalităţii.
Asociaţii acestei afaceri vor încercă să răspundă la una din cele mai mari provocări existente şi anume
educarea populaţiei într-un spirit ecologic. Pentru a atinge acest obiectiv este nevoie de mult curaj, o
mare forţă de convingere, calităţi înalte de comunicare. Cea mai optimă cale de asigurare a acestora este
un sistem de marketing eficient, prin care se realizează comunicarea întreprinzătorului cu publicul ţintă.
Un alt element important în reuşita unei afaceri este leadershipul. Un lider competent ştie mereu
cum să-şi mobilizeze resursele pentru a beneficia de success în afaceri.
8.

9. Planul financiar
Situaţiile financiare formează ansamblul de documente, cu caracter public destinată informării
utilizatorilor. Caracterul public al situaţiilor financiare este dat de faptul că ele se publică anual,pentru
data de 31 decembrie.
După cum am ma menţionat, afacerea de colectare a pet-urilor prin intermediul aparatelor de colectare
a pet-urilor are la baza surse financiare atrase cu caracter nerambursabil de la instituţile internaţionale ce
se ocuoă de problema mediului (Agentia Europeana a mediului,United Nations Environment
Programme, Comisia Europeana, Directia Generala Mediului.)
Ţinând cont că afacerea a firmei New Ecological Generation are la bază aparatele de colectat pet-uri,
importnat este de a a vea un capital iniţial pentru procurarea sau realizarea acestor aparate. În baza
datelor colectate de la firmele care realizează instalaţii şi utilaje de colectare, au constatat că preţul unui
aparat s-ar estima la 700 de euro. Amplasarea acestora aparate se vor realiza pe teritoriul
hipermarketurilo în bucureşti iar mai apoi la nivelul spaţiilor locatare. În Bucureşti sunt în jur de 40 de
hipermarekturi. Iniţiatorii se orientează să plasăm aceste aparate în cele mai des vizitate dintre ele şi
anume Carrefour, Real şi Auchan. Aparatele vor fi 15 la număr. În perspectivă se urmăreşte extinderea

16
acestora la nivelul tuturor hipermarketurilor. În cazul în care afacerea va beneficia de succes. Din aceste
constatări,reiese că pentru realizarea aparatelor e nevoie de 11 000 de euro. De asemenea mai avem
nevoie de automobile de transporatare a plasticului, pentru care iniţiei să incheiem un contract cu firmele
actuale de colectare a deşeurilor pentru acordarea acestor automobile pentru o dată în zi la o oră
anumită. Facând o estimare, capitalul de start ar fi 50000 de euro.
Un aparat are o capacitate de colectare a 50 kg-zi de plastic presat. Cantitatea plasticului colectat de la
cele 15 aparate poate fi estimat la 750 kg-zi, ceea ce va reprezenta 22,5 tone pentru o lună. Preţul
plasticului presat ajunge la 750 euro, ceea ce caracterizează o încasare lunară de 16875 euro.
Venit din vânzarea plasticului: 50 kg în zi x 15 aparate.=750 kg –zi * 30 zile=22500=22,5 tone
22,5* 750 euro=16875 euro lunar.
Cheltuilei salariale:
Nr Denumirea functiei Nr. Salariu/persoana Salariul total/nr.
. per (lei) personae (lei)
crt s
.
1. Administrator 4 3.000 12000
2. Contabil 1 2.000 2.000
5. Sofer 3 700 2100
7. Mecanic 2 600 1200
8. Paznic 2 500 1000
9. Personal auxiliar 2 400 800
TOTAL salarii 19100roni=4775
euro

Bilanţul pentru primele trei semestre arată în felul următor:

17
Semestrul
Semestru I Semetru II III
A. Active imobilizate 10000 6000 -2500
1. imobilizări necorporale
2. Imobilizări corporale 10000 6000
Echipament (aparate) VNC 10000 6000 -2500

3. Imobilizări financiare
B. Active circulante 101250 168750 170000
1. Stocuri( plasticul presat) 101250 168750 170000
2. Creanţe
3.Investiţii finaciare pe termen scurt
4. Casa şi conturi la bănci
C. Cheltuieli în avans 17400 24500 26100
1. chirie 11100 16000 17000
2. telefon 300 500 600
3. chirie transport 6000 8000 8500
D.Datorii curente ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de
un an 28950 33292.5 35900
1. salarii 28950 33292.5 35900
E.Active curente nete 89700 159957.5 160200

F. Total active- Datorii curente nete 99700 165957.5 157700

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an


H. Provizioane 1000 4000 5000
I. Venituri în avans
1. Subvenţii pentru investiţii
2. Venituri în avans
J. Capital Propriu 94700 161957.5 152700
1. Capital subscris
2.Prime de capital
3.Rezerve
4. Rezultatul reportat
5. Rezultatul exerciţiului financiar.

În semestrul doi se preconizează o creştere a numărului de aparate de la 15 la 25, ceea ce a*determinat


creşterea cantităţii de plastic presat de la 22,5 tone, la 37,5 tone. În semestrul trei, numărul de aparate va
rămâne constant.

18
Cont de profit şi pierdere

Semestrul Semestrul Semestrul


Contul de profit şi pierdere I II III
1.Venit din exploatare
Venit din vînzările plasticului 101250 168750 170000
2. Cheltuieli din exploatare 66050 73292.5 72900
Cheltuieli cu salariaţii 28650 33292.5 35900
Cheltuieli cu amortizarea 4500 3000 2500
Cheltuieli cu energia 1800 3000 4000
Cheltuieli cu chirie automobile şi combustibil 6000 8000 8500
Cheltuieli cu chiria depozitului 2100 4000 4500
Cheltuieli cu chiria locurilor de amplasare 9000 12000 12500
Alte cheltuieli din exploatare 14000 10000 5000
3. Rezultat din exploatare 35200 95457.5 97100
4. Venit financiar 0 0
5. Cheltuieli financiare 0 0
6. Rezultat financiar 0 0
7.Rezultat ordinar 35200 95457,5 97100
8. Venituri extraordinare 0 0
9. cheltuieli extraordinare 0 0
10. Rezultat extraordinar 0 0
11. Total venituri 101250 168750 170000
12. Total Cheltuieli 66050 73292.5 72900
13.Rezultatul brut al exerciţiului curent 35200 95457.5 97100
14. Cheltuieli cu impozit pe profit 5632 15273 15536
15. Rezultatul net al exerciţiului curent 29568 80184.5 81564

Echilibrul financiar al unei întreprinderi depinde de gradul de corespondenţă dintre nivelul resurselor
financiare de care dispune întreprinderea şi valoarea celorlalte categorii de resurse pe care întreprinderea
le cumpară pentru procesul de producţie.
Indicatorii care prezintă echilibrul financiar al afacerii sunt: fondul de rulment, nevoia de fond de
rulment, trezoreria netă.
1. FR= CP-ATL
Fondul de rulment astfel calculat exprimă surplusul de resurse permanente rezultat din
finanţare a investiţiilor, care poate fi „rulat” pentru finanţarea activelor circulante. Altfel spus,
fondul de rulment este expresia realizării echilibrului financiar pe termen lung şi a contribuţiei
acestuia la realizarea echilibrului de finanţare pe termen scurt.
Pentru SEM I :FR=94700-10000=84700 euro

19
Pentru SEM II: FR=161957.5-6000 =155975,5 euro
Pentru SEMIII: FR=152700+2500=155200 euro
În cazul afacerii de colectare a pet-urilor, fondul de rulment este pozitiv,
2.NFR = ACR – DTS
Pentru SEM I: NFR=101250-28950=72300 euro
Pentru SEM II:NFR=168750- 33292,5=135457,5 euro
Pentru SEM III: 170000-35900=134100 euro
3. TN = FR – NFR

Trezoreria netă reprezintă un excedent de finanţare concretizat în disponibilităţi în casă şi în conturi


bancare .O trezorerie netă pozitivă reprezintă suma rămasă după ce fondul de rulment finanţează în
totalitate nevoia de fond de rulment. Acest surplus monetar va fi plasat pe piaţa monetară şi/sau
financiară în condiţii de lichiditate, rentabilitate şi securitate maxime.

Pentru SEM I :Tn=84700-72300=12400 euro

Pentru SEM II: Tn=155975,5-135457,5=20518 euro

Pentru Sem III: Tn=155200-134100=21100 euro

Reieşind din aceşti indicatori, se constată că echilibrul financiar în afacerea de colectare a pet-urilor este
asigurat, datorită faptului că trezoreria este pozitivă şi fondul de rulment este mai mare decât necesarul
de fond de rulment.

Faptul că trezoreria este pozitivă, determină înregistrarea unui disponibil în casă şi respectiv aceasta îî
asigură afacerii protecţie împotriva fluctuaţiilor activităţii firmei.

Un alt indicator este termenul de recuperare,pentru investiţia ăn cazul New Ecological Generation de
50000 de euro, aceasta va fi recuperată în :

TR=50000/ 135000=0,37 ani,adică în aproximativ 5 luni.

Rata Rentabilităţii????????

Fluxul de numerar în cazul afacerii de colectare a pet-urilor are manifestă un ciclu destul de
scrut,fiind constituit doar din vânzarea mărfii, recepţia la clieţi şi încasarea banilor de la beneficiar.
Această durată a ciclului fluxului de numerar se datorează faptului că marfa şi materia primă nu se
cumpară dar se colectează. De asemenea firma nu cuprinde procese tehnice şi tehnologice de
tranformare a materiilor prime în produse finite, în afara presării plasticului care e realizeazt de către

20
aparatul de colectare a pet-urilor. Acest intervalul mic, asigură şi un risc minim a intrării întreprinderii
în criză de mijloace băneşti.

10. Potenţialul de dezvoltare a afacerii


Afacerea de colectare a pet-urilor este una progrestită, una de viitor, deoarece atinge una din
principalele probleme ale omenirii :ecologia. În prezent se observă un interes în continuă creştere faţă de
problemele ecologice, faţă de îngrijirea mediului şi faţă de posibilităţile de îmbunătăţire a stării
mediului. Odată cu aderarea României la Uniuniea Europeană, i-au fost impuse României condiţiile de
aliniere a stării ecologice a ţării la standartele europene, ceea ce a determinat o creştere a investiţiilor în
acest domeniu. Spre exemplu, Guvernul a alocat, pentru anul 2005, 18 milioane de lei noi pentru
dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum în vederea reciclării. Banii
au fost asiguraţi din Fondul pentru mediu. Mai recent, în 2008 Ecomaster - Servicii Ecologice,
companie a grupului Rompetrol, va aloca 5,5 milioane euro pentru investiţii de mediu. În iulie 2009
Hyundai Motor Group, producătorul de automobile numărul cinci în lume, a anunţat că intenţionează să
investească 3,3 miliarde de în domeniul ecologic pâna în 2013.
Pentru finanţarea proiectelor din POS Mediu de protecţie a mediului 2007-2013, au fost alocate 172 de
milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 43 de milioane de euro din bugetul de
stat. Acestea sunt doar unele dintre finanţările realizate în domeniul ecologic, numărul acestora
multiplicându-se în fiecare an. Comisia Europeană finanţează un număr vast de proiecte orientate spre
îmbunăţăţirea stării mediului şi spre încurajarea de produse şi de utilaje progresiste în domeniul
ecologic.
Reieşind din aceste constatări, asociaţii întreprinderii New Ecological Generation vor putea mereu
beneficia de finanţări cu caracter nerambursabil sau parţial rambursabil din partea agenţiilor
internaţionale, aşa încât vor reuşi să se menţină pe piaţă pe o perioadă mai îndelungată de timp.
Situaţia finaciară pentru cele trei semestre arată o poziţie favorabilă a afacerii pe piaţa ecolgică, având
un profit de ordin de zeci de mii de euro, ceea ce le va permite asociaţiilor sa mărească numărul de
aparate de colectat pet-uri în primii doi ani până la 40, fiind amplasate în fiecare hipermarket din
Bucureşti. Această creştere a numărului de aparate va atrage după sine şi o creştere a numărului de
salariaţi. Asociaţii se orientează în următorii 3 ani, să-şi procure propriile maşini de transportare a
plasticului presat, fiind utilate în corespondenţă aparatele de colectat pet-uri, ceea ce ar permite o
activitate mai rapidă şi mai eficientă.
Un alt obiectiv de viitor ar fi ca, începând cu al 3lea an de activitate, atunci când poziţia întreprinderii
va fi mai bine consolidată pe piaţa ecologică şi în raport cu concurenţa existentă, să-şi extindă aria de
activitate la nivelul spaţiilor locatare din Bucureşti, dar şi extinderea la nivelul hipermarketurilor şi a
spaţiilor locatare din alte oraşe din România. Dacă afacerea va beneficia de succes şi la niveulul altor
regiuni ale ţării, activitatea acesteea va fi orientată şi spre spaţiile rurale româneşti. Aceasta va fi posibilă

21
doar în cazul îmbunătăţirii infrastructurii,acesta fiind un obiectiv al autorităţilor naţioanle pentru
următorii ani.
Iniţiatorii acestei afaceri se orientează să se asocieze cu organisme europene de reciclare şi colectare a
deşeurilor( cum ar fi cele din Germania,acestă ţară având una din cele mai drastice cerinţe în domeniul
ecologic), pentru a-şi îmbunătăţi cunostinţele în domeniu şi pentru a prelua şi alte forme de colectare şi
prelucrare a deşeurilor, în aşa fel fiind posibilă o îmbogăţire a portofoliului de activitate a întreprinderii
de la colectarea doar a pet-urilor la colectarea şi reciclarea altor tipuri de deşeuri(hârtie,sticlă, deşeuri
vegetale,animale) prin intermediul utilajalor moderne.
Atingerea cu succes a acestor obicetive, va face posibilă o creştere cu 50, 60% a cifrei de afacere
pentru fiecare an, ajungând peste o perioadă de 10 ani la o valoarea de 6 ori mai mare decât cifra de
afaceri în primul an de activitate.
Rentabilitate afacerii va creşte datorită sporirii importanţei acestei afaceri şi datorită creşterii
interesului autorităţilor naţionale, internaţionale, dar şi a oricărei persoane în parte pentru problema
ecologică.
Ţinând cont că pet-urilor sunt şi vor fi pentru următoarele decenii unele din cele mai folosite în
industria băuturilor, datorită rezistenţei lor (nu se sparg, precum sticla obişnuită) şi datorită comodităţii
în utilizare, activitatea îndelungată a înteprinderii New Ecological Generation este posibilă.

11. Autoevaluare.
Ideea afacerii de colectare a pet-urilor a fost concepută de către toţi membrii echipei, în urma
discuţiilor îndelungate despre posibilele idei de afaceri inexistente până acum în România. Pentru
realizarea acestui plan de afaceri a fost nevoie de un volum mare de muncă, determinată de cercetări şi
documentare, calcule pentru situaţia finaciară, informarea despre situaţia ecologică în România şi în
ţările UE, diferenţa dintre ele, si posibilităţile de aliniere a stării ecologice a României la nivelul
Standartelor Europene. Aparatul de colectat pet-uri s-a dovetit a fi una dintre aceste posibilităţi.

22
Planul de afaceri a fost realizat în echipă. Munca în echipă a fost efectuată în felul următor: fiecare
punct din structura planului de afacere a fost discutat la general de toate echipa, fiind plasate liinile
directorii în realizarea acestuia. Mai apoi, punctele au fost împărţite între membrii echipei şi realizate de
către aceştia. Structura planului de afaceri a fost împărţit între participanţi în felul următor: Magda
Cosău a realizat împreună cu Ţurcanu Ruxanda sumar. A participat la descrierea pieţiei şi a concurenţei
şi la evidenţierea ipotezelor şi riscurilor afacerii. Comăneanu George Cristian a participat la partea
tehnică a planului.El a realizat descrierea produsului, a realizat macheta acestuia, şi a furnizat unele
informaţii despre preţul aparatului, despre preţul plasticului, despre firmele ce pot deveni clienţii acestei
afaceri. Ţurcan Olga a realizat descrierea iniţiatorilor, şi organizarea- conducerea afacerii. De asemenea
a evidenţiat principalele strategii de marketing folosite în promovarea afacerii. Ţurcanu Ruxanda a
realizat împreună cu Cosău Magda sumarul planului de afaceri, a evidenţiat resursele necesare
desfăşurării afacerii precum şi modul acestora de obţinere. Tot ea, a realizat planul financiar şi a cercetat
domeniul finaţărilor europene în domeniul ecologic şi modalităţile de obţinere ale acestora. Ţurcanu
Ruxanda a efectuat şi ideile referitoare la potenţialul de dezvoltare a afacerii pentru un orizont mai
îndelungat de timp. Toţi membrii echipei au participat la furnizarea de informaţii în domeniul ecologic şi
al afacerii de colectare a pet-urilor.
În ceea ce priveşte prezentarea, suportul prezentării în Power Point a fost realizat de către Ţurcanu
Ruxanda, iar flayer-ele au fost efectuate de către Magda Cosău şi Ţurcan Olga. Comăneanu George a
realizat macheta produsului.
Toţi membrii echipei sunt de părerea că lucrul în echipă este unul eficient, deoarece sunt mai multe
păreri, este un permanent schimb de idei, ceea ce în final duce la alegerea celei mai optime dintre opinii.
Cel mai important lucru în realizarea unei activităţi eficiente în echipă este implicarea la egal a tuturor
membrilor şi interesul maximal al acestora pentru lucrul desfăşurat.

Bibliografie
http://eurogsm.ro/recicleaza/2009/10/despre-reciclare-in-general/

http://www.ecoplast-group.ro/reciclare_mase_plastice.php

http://www.evenimentul.ro/articol/reciclarea-pet-urilor-un-vis.html

http://www.ghidulnational.ro/cautare/peturi-plastic.html

23
http://www.greenliferecycling.ro/index.php?lang=ro

http://www.green-report.ro/stiri/masina-de-reciclat-care-plateste-cu-bani-simbolici

http://www.greentech.ro/

http://www.stopco2.ro/2009/01/07/reciclarea-hartiei/

http://www.ecomagazin.ro/iulian-iancu-%E2%80%9Eromania-este-%C2%ABzero%C2%BB-in-
domeniul-reciclarii-pet-urilor%E2%80%9C/

http://www.ecomagazin.ro/rascumpararea-pet-urilor-a-salvat-multe-tari-de-invazia-plasticului/

http://www.recycling.ro/Romana/reciclare.htm

http://www.ecomagazin.ro/ungurii-si-coreenii-stau-cu-ochii-pe-pet-urile-din-romania/

http://www.anunturi-publicitare.ro/cumpar-maculatura-124239/

http://www.taraluiandrei.ro/ModCity/ProposeProject.aspx

http://www.afm.ro/

24
Anexe:
Anexa 1: Detalii aparat

Interior aparat

B 3

LEGENDA:
1- tub pentru dopuri
2- presa
3- tub pentru sticle
4- sistem de ridicare/coborare

25
Exterior aparat

26
b
1 Cutia in care este depozitat balotul din sticle de plastic

5
4

LEGENDA
1- plastic transaparent
2- balamale/incuietori
3- manere
4- rotite
5- stabilizatoare

27
Cutia in care sunt depozitate dopurile
• Detalii aparat

Aparatul este format din urmatoarele componente principale:

1. Cadrul principal;
2. Cutia in care este depozitat balotul din sticle de plastic;
3. Cutia in care sunt depozitate dopurile;
4. O presa hidraulica;

1. Cadrul principal are urmatoarele dimensiuni:

H=160 cm, unde “H” este inaltimea;


L=130 cm, unde “L” este lungimea;
l= 90 cm, unde “l” este latimea.
Acest cadru este format din urmatoarele componente:
♦ un tub pentru dopuri, prin care se face trecerea dopurilor de la exterior in cutie, cu diametrul de 4
cm (D=4 cm) si cu lungimea de 10 cm (L=10 cm);
28
♦ un tub pentru sticle, prin care se face trecerea sticlelor de la exterior in cutie, cu diametrul de 16
cm (D=16 cm) si cu lungimea de 10 cm (L=10 cm);
♦ 2 balamale pentru usa;
♦ 2 incuietori pentru usa;
♦ Rampa de urcare/coborare a cutiei in care este depozitat balotul din sticle de plastic.
♦ 2 balamale pentru rampa;
♦ 2 clame de prindere a rampei atunci cand nu este folosita;
♦ un sistem de ridicare/coborare a cutiei in care este depozitat balotul din sticle de plastic;
♦ un sistem de cantarire a cutiei in care este depozitat balotul din sticle de plastic;
♦ un sistem de dozare a sforii pentru legarea balotului de plastic.

2. Cutia in care este depozitat balotul din sticle de plastic are urmatoarele dimensiuni:

H=100+10+10 cm ( cei 100 cm reprezentand inaltimea balotului);


L=80 cm;
l=70 cm.

Aceasta are un volum 560.000 centimetri cubi (V=0,5 metri cubi) in care pot fi depozitate intre 1000-
1100 de sticle PET la 2L presate, adica putin peste 50 de kg.
Componentele cutiei de mai sus sunt urmatoarele:
♦ un cadru din fier;
♦ 3 balamale pentru usa;
♦ 3 incuietori pentru usa;
♦ 4 rotite cu diametrul de maxim 10 cm (D<=10 cm);
♦ 4 stabilizatoare, avand fiecare inaltimea de 7 cm (H=7 cm), lungimea de 70 cm (L=70 cm) si
grosimea de 2 cm (G=2 cm);
♦ o bucata din plastic transaparent, cu inaltimea de 100 cm (H=100 cm), lungimea de 10 cm (L=10
cm) si grosimea de 2 cm (G=2 cm), prin care sa se poata observa volumul ocupat de sticlele din
plastic;
♦ 24 de piulite din fier cu diametrul de 3 cm (D=3 cm), dispuse cate 12, 6 sus si 6 jos, pe fiecare
laterala a cutiei;
♦ 4 bucati din fier, cu diametrul de 3 cm (D=3 cm) si lungimea de 70 cm (L= 70cm), cate una prin
6 piulite;
♦ 2 capace din lemn sau plastic, dispuse una jos si una sus, avand dimensiunile de L=80 cm, l=70
cm si G=1-2 cm.;

29
♦ 2 manere pentru o deplasare cat mai usoara a cutiei.

3. Cutia in care sunt depozitate dopurile

H=80 cm
L=20 cm
l=70 cm

Aceasta are un volum de 112000 centimetri cubi in care pot fi depozitate aproximativ 1000 de dopuri.

4. Sistem hidraulic (presa hidraulica) pentru presarea PET-urilor

Anexa 2: Cadrul legislative care stp la baza desfăşurării afacerii


Legislatie nationala:
• Hotararea 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
• Hotararea 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG nr. 621/2005 privind gestionarea
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
• Ordinul 128/2004 al ministrului economiei şi comerţului privind aprobarea Listei cuprinzând
standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la
ambalaje şi deşeuri de ambalaje
• Ordinul 927/2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind procedura de raportare a
datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
• Ordinul 1229/2005 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ministrului economiei şi
comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor
de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea
obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje
• Ordinul 194/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ministrului economiei şi
comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea şi completarea
Ordinului nr. 1229/731/1095/2005
• Ordinul 549/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a
instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia
• Ordinul 578/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei
de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu
• Ordinul 1121/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi
internelor privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de
materiale în scopul aplicării colectării selective
• Legislatie europeana:
• Directiva 94/62/EC Directiva Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si
deseurile de ambalaje
• Directiva 2004/12/EC Directiva Parlamentului European si a Consiliului pentru amendarea
Directivei 94/62/EC

30
• Decizia 97/129/EC Decizia Comisiei privind stabilirea sistemului de identificare pentru
materialele de ambalaj conform Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje
• Decizia 1999/177/EC Decizia Comisiei privind stabilirea conditiilor de derogare pentru lazile si
paletele de plastic referitor la nivelul concentratiei de metale grele prevazut in Directiva
94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje
• Decizia 2001/524/EC Decizia Comisiei privind publicarea standardelor de referinta EN
13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 si EN 13432:2000 in Jurnalul
Oficial al Comunitatilor Europene in legatura cu Directiva 94/62/EC privind ambalajele si
deseurile de ambalaje
• Decizia 2001/524/EC add rectificare la Decizia 2001/524/EC
• Decizia 2005/270/EC Decizia Comisiei privind stabilirea formatului privind sistemul bazei de
date conform cu Directiva 94/62/EC a Parlamentului European si a Consiliului privind
ambalajele si deseurile de ambalaje

31