Sunteți pe pagina 1din 14

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.

40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE pentru e!iterea autorizatiei de !ediu SC AUTOCAM REST SRL

#0$4

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

Se solicita autorizatia de mediu pe tru des!asurarea acti"itatii ##Demo tarea $dezasam%larea& masi ilor si ec'ipame telor scoase di uz pe tru recuperarea materialelor ( cod CAEN )*)+ re",-, +, Date .e erale Denumirea societatii SC AUTOCAM REST SRL, Sediul social: Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4, "udetul Bacau. Cod Unic de Inregistrare 29141920. Nr. Registrul Comertului J 04 1021 2011. !m"lasamentul "unctului de lucru: societatea are desc%is punct de lucru in co!una Raco&a, sat Raco&a, '.n., "udetul Bacau, con'or! Certi'icatului Constatator nr. (#0#) #*.$#.#0$* si Contractului de co!odat re'eritor la spatiu, din $0.$#.#0$* inc%eiat cu SC B+B TRA,S SRL, inre-istrat la O'iciul Re-itrului Co!ertului de pe lan-a Tri.unalul Bacau in data de $0.$#.#0$* #ro$ilul de acti%itate/ 0 Colectarea deseurilor periculoase 1&e%icule scoase din uz2, cod CAE, *3$# re&.#. 0 4e!ontarea 1dezasa!.larea2 !asinilor si ec%ipa!entelor scoase din uz pentru recuperarea !aterialelor 0 cod CAE, *3*$ re&.#. 0 Recuperarea !aterialelor recicla.ile sortate 5 cod CAE, *3*# re&.#. 0 Co!ert cu ridicata al deseurilor si resturilor, cod CAE, 46)).re&#. &orma de "ro"rietate: $007 pri&ata, SC AUTOCAM REST SRL este o societate cu raspundere li!itata .

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

Regimul de lucru 'ore (i) (ile sa"tamana) (ile an*: 8 ore zilnic, orele 80$31$ ora pauza de !asa29 6 zile sapta!ana1sa!.ata pro-ra! scurt2, *$# zile an, cu posi.ilitatea de prelun-ire, in 'unctie de necesitati. Numarul "rsonalului ce deser%este "unctul de lucru / $# persoane. -, Date speci!ice acti"itatii a) Activitatea desfasurata: Colectare VSU de la persoane 'izice si "uridice, Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea !aterialelor, co!ercializare piese auto recuperate 1second %and2, comercializare deseuri rezultate din acti&itatea des'asurata in .aza contractelor inc%eiate cu societatile autorizate in colectare &alori'icare eli!inare. Dezmembrari auto: Etape de procesare/ 0 4epoluarea co!ponentelor :SU 1&e%icule scoase din uz29 0 4ez!e!.rarea si recuperarea !aterialelor in scopul reciclarii &alori'icarii, precu! si a eli!inarii, in conditii de si-uranta pentru !ediu, a deseurilor rezultate. Acti"itatile prelimi are su t/ 0 Acti&itati si proceduri ad!inistrati&e a'erente etapei de colectare / pri!ire si inre-istrare 1se co!pleteaza re-istrul de operare cu toate datele de identi'icare pentru :SU2. 0 Consultarea unor instructiuni ale producatorilor pentru o.tinerea de in'or!atii re'eritoare la pro.le!e speci'ice despre depouarea :SU. La pri!irea :SU, se e'ectueaza, cu prioritate, ur!atoarele operatiuni/ - desc%iderea -ea!urilor 1din !oti&e de securitate29 - indepartarea acu!uatorilor9 - de!ontarea rezer&orului de co!.usti.i lic%id sau -azos9 - indepartarea ec%ipa!enteor pirote%nice 1air.a-0uri29 - indepartarea rotior si separarea contra-reutatilor de plu!.9 - indepartarea, pe cat posi.il, a co!ponentelor care contin !ercur9 - de-azei'icarea instalatiei de aer conditionat 1daca e;ista2.
*

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

I departarea si colectarea selecti"a a !uidelor se e'ectueaza intr0o %ala, special a!ena"ata, .etonata, si consta in/ 0 -olirea rezer&orului de co!.usti.il9 0 scur-erea uleiului de !otor si indepartarea 'iltrului de ulei9 0 indepartarea uleiului de trans!isie, uleiului %idraulic si a celui utilizat in a!ortizoare, cu e;ceptia cazului cand acestea sunt necesare pentru reutilizarea co!ponentelor care le contin9 0 e&acuarea lic%idului de racire9 0 indepartarea lic%idului de 'rana9 0 -olirea recipientuui cu lic%id de spalare a par.rizului9 0 indepartarea catalizatorilor 1daca e;ista29 0 de!ontarea condensatoarelor ce contin <CB <CT. Operatiu ile de tratare, care se e'ectueaza inainte de trans'erarea &e%iculelor dez!e!.rate catre o alta instalatie ulterioara, constau in dezasa!.larea ur!atoarelor co!ponente/ 0 con&ertoare catalitice 1indepartarea catalizatorilor29 0 -reutati de ec%ili.rare9 0 "ante de alu!iniu9 0 an&elope si co!ponente !ari din plastic 1.are protectie, ta.lou de .ord, -rila radiatorului, etc.2 5 nu!ai in cazul in care acestea nu sunt separate in ti!pul procesului de tocare ast'el incat sa poata 'i reciclate9 0 luneta, par.riz si -ea!uri laterale9 0 co!ponente !etalice care contin cupru9 0 alu!iniu si !a-neziu, in cazul in care acestea nu sunt separate in ti!pul procesului de tocare. Com"onentele cel mai $rec%ent de(mem+rate "entru reutili(are sunt: 0 !otoare9 0 roti 1inclusi& "ante din otel si alia"e2 0 car.uratoare, alternatoare, dispoziti&e de pornire, distri.uitoare, 'aruri, -ea!uri laterale9 0 an&elope9 0 radiatoare9 0 .are de protectie9 0 usi, -ea!uri9 0 alte piese de sc%i!. in 'unctie de solicitarile clientilor si tinandu0se cont de -radul de uzura al acestora.
4

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

,unar se de(mem+rea(a cca.10 autoturisme si 2 autocamioane. Comercializare : piese recuperate. Comercializare deseuri rezultate din desfasurarea activitatii. %& Dotari/ Activitatea societatii se desfasoara pe un amplasament in suprafata de )6#$ !p, detinut prin Contractul de co!odat din $0.$#.#0$* inc%eiat cu SC B+B TRA,S SRL, inre-istrat la O'iciul Re-itrului Co!ertului de pe lan-a Tri.unalul Bacau in data de $0.$#.#0$*. A!plasa!entul este i!pre"!uit cu -ard cu stalpi din tea&a pe 'undatie din .eton si plasa !etalica sudata. Accesul se 'ace din 4, $( prin dru!ul de e;ploatare 4E 6*$ a!ena"at si trecerea la ni&el cu calea 'erata =! #$>4$0 a liniei CF Bacau 5 Bicaz. Terenul are cate-oria de 'olosinta de prestari ser&icii. Terenul a 'ost introdus in intra&ilanul co!unei Raco&a prin A&izul nr. $( #*.04.#0$* e!is de Co!isia Te%nica de A!ena"area Teritoriului si Ur.anis! 5 Consiliul ?udetean Bacau. -ilantul teritorial: 0 Sconstruita@ 6$),*# !p. Sdes'asurata@ 3#4,$6 !p. 0 Sspatii &erzi @ #8# !p, la li!ita de proprietate. 0 Splat'or!a .etonata de lucru @ #33* !p, din care S@ 600 !p0reprezinta plat'or!a carosa.ila si parcarea. 0 S.alastata @ *3#8,00 !p. Co!parti!entarea cladirii 1care are 'unctiune !i;ta / prestari ser&icii0%ala parter inalt zona ad!inistrati&a la supanta cladirii2 este ur!atoarea / <arter cu inalti!ea li.era di'erita, datorita realizarii unei supante partiale, cuprinde/ - Atelier dezmem%rari auto, cu S@##0,00 !p. Spatiul are in dotare / un ele&ator de #,0 tone, cricuri %idraulice de *,0t, $0t si #0 tone, dispoziti&e e;tractie 'luide, truse de scule, .anc de lucru, 'le;uri electrice, scule de !ana. - Spatiu depozitare piese auto# cu S$ @ $(),40 !p, dotat cu Rastele spatii de depozitare0 se depoziteaza/ !otoarele si ane;ele !otoarelor, recuperate din dez!e!.rari.
(

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

- Spatiu depozitare piese auto, cu S# @ $4(,*0 !p, dotat cu rastele spatii de depozitare0 se depoziteaza/ co!ponentele electrice si ele!entele din interiorul !asinii 1ceasuri, &olane, ele!ente plastic, orna!ente, on-linzi, etc2. - Aol > scara de acces la de la cota #,801supanta2, -rup sanitar clienti. Supanta cu S@ #08,34 !p, cu inalti!ea li.era Ai@ #,3( !p, cuprinde / %ol acces, .irouri, spatii personal.

Utila.ele detinute, a'late in dotarea punctului de lucru/ # incarcatoare 'rontale, # sti&uitoare si o !acara de $#,( tone. Utila"e sunt -arate pe plat'or!a .etonata detinuta de societate. Ser&ice0ul se asi-ura in unitatea proprie. Ali!entarea cu !otorina se 'ace de la statiile de distri.utie <etro!, in canistre, in 'unctie de necesitati. Spatiul desti at dezmem%rarii 0SU cupri de urmatoarele zo e/ $2 Bona de li&rare 1pri!ire si inre-istrare2, plat'or!a .etonata cu o supra'ata S@(00 !p9 #2 Bona de depozitare preli!inara a &e%iculelor care nu au 'ost tratate preala.il, plat'or!a .etonata cu o supra'ata S @ *00 !p. *2 Bona de pretratatre a &e%iculelor scoase din uz, cu o supra'ata S @ ##0,00 !p 1atelier dez!e!.rari2. 42 Bona de depozitare a &e%iculelor pretratate, cu o supra'ata S @ #00 !p. (2 Bona de dez!e!.rare 1atelier dez!e!.rari2, cu o supra'ata S @ ##0,00 !p9 62 Spatii de stocare a partilor reutiliza.ile care nu contin 'luide 1piese recuperate2, pe rastele a!ena"ate in spatiul de depozitare/ 0 S$ @ $(),40 !p, dotat cu rastele spatii de depozitare, unde se depoziteaza/ !otoarele si ane;ele !otoarelor, recuperate din dez!e!.rari9 0 S# @ $4(,*0 !p, dotat cu rastele spatii de depozitare, unde se depoziteaza/ co!ponentele recuperate/ siste!e piese electrice si ele!entele din interiorul !asinii9 0 # containere !etalice tip !a-azie, cu S@);#,(!p, inscriptionate unde se stoc%eaza/ piesele recuperate din !aterial plastic, respecti& piese !etalice 'eroase. )2 Bona de stocare an&elope 5 supra'ata .etonata, e;terioara, cu S @$3* !p, stocate pe # cate-orii/
6

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

0 reutiliza.ile9 0 nereutiliza.ile, si pe dia!etre. 32 Bona 1containere !etalice2 de stocare a partilor recicla.ile care contin 'luide si a deseurilor 'luide recicla.ile, # containere !etalice tip !a-azie, cu S@);#,(!p 'iecare, inscriptionate, in care se stoc%eaza recipientii etansi cu uleiuri uzate lic%id de 'rana lic%id anti-el si respecti& acu!ulatori uzati. 82 Bone de stocare a deseurilor solide pentru reciclare/ 0 plat'or!a .etonata e;terioara, cu S@*00 !p, pentru stocarea deseurilor !etalice 'roase9 0 containere !etalice tip !a-azie, pentru stocarea deseurilor / !etalice 'eroase, sticla, plastic, te;tile i!pre-nate, deseurile de ec%ipa!ente electrice si electronice. $02 Bona .etonata, in interiorul %alei, cu o supra'ata S @#,0 !p. pentru cantarul tip .ascula ro!ana de !a;i! (00 de =-, &eri'icat !etrolo-ic. c2 1ila tul de materiale 0 Capacitatea de dez!e!.rare / un autoturis! la * zile 10,* auto&e%icule dez!e!.rate zi2 sau $ auto&e%icul de !are capacitate # sapta!ani, ceea ce insea!na cca. +2 "e'icule dezmem%rate3 lu a# respecti" - autocamioa e dezmem%rate 3 lu a. Capacitatea de dez!e!.rare anuala este de $#0 autoturis!e an si #4 autoca!ioane an. 0 Capacitatea !a;i!a de depozitare pe plat'or!a detinuta / ++autoturisme si ) autocamioa e, d& Utilitati !limentarea cu a"a : / in sco" "ota+il apa i!.uteliata. / in sco" igienico / sanitar si udari's"atii %er(i si "lat$orma in anotim"ul cald* se asi-ura din su.teran rau Bistrita printr0un put 'orat cu A@ 3,0!, 4@ #CC, D@$ l s. Instalatii de ca"tare / po!pa %idro'or cu ur!atoarele caracteristici / D@ $,0 l s, A@ $3 !CA, <@ $,0EF.

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

Instalatii de aductiune / conducta <<R, 4n* 4CC, in lun-i!e L@ 3,0!, ce se ra!i'ica si ali!enteaza -rupul sanitar eta" si respecti& -rupul sanitar parter, centrala ter!ica si o c%iu&eta de ser&iciu din %ala de dez!e!.rari. Cerinta total0 de a"a: Ds zi !a; @ $0,4* !c zi9 Ds zi !ed @ 8,*# !c zi9 Ds zi !in @ *,44 !c zi. #entru stingerea incendiilor: unitatea are in dotare stin-atoare <S+ si un pic%et de incendiu dotat corespunzator. 1asurarea %olumelor de a"a "reluate din put se 'ace cu a"utorul unui apo!etru, &eri'icat !etrolo-ic, cu. ur!atoarele caracteristici / 4n #0!!, Dn@#,( !c %, !ontat pe conducta de distri.utie din ca.ina putului 'orat. !limentarea cu energie electrica se asi-ura din reteaua locala, in .aza contractului de co!odat. Incal(irea s"atiilor sediului: se asi-ura cu a"utorul unei centrale ter!ice cu 'unctionare pe co!.usti.il solid 1le!n2, tip CT )0S, cu un cazan. <uterea centralei este de )0=G, si are o autono!ie de 'unctionare de * ore. Randa!entul centralei este ))0307, la o presiune !a;i!a de lucru de #,( .ar. Cosul de e&acuare are ur!atoarele di!ensiuni / 4@$30!! si A @ 3,# !. Centrala este a!plasata in %ala de depozitare S$. Centrala este in -arantie. ), Surse de polua ti si protectia !actorilor de mediu rotectia calitatii apelor / 2%acuarea a"elor u(ate mena.ere de la cele doua -rupuri sanitare ale sediului si c%iu&eta de aer&iciu din %ala0 se e&acueaza prin canalizarea interioara din <:C 4n *#0(00 $$0 !! 1de la eta"2, respecti& 4n *#0(0 !! 1de la parter2 , in colectorul co!un de $$0!! cu e&acuare 'inala in .azinul etans &idan"a.il cu : @ $(0 !c. :idan"area acestuia se 'ace de catre SC HIndanI +!pe; SRL, in .aza contractului de &idan"are nr. # $8.$0.#0$$.

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

De+itele de a"e u(ate mena.ere e%acuate (ilnic: Duz zi !a; @ 0,60!c9 Duz zi !ed @ 0,46 !c9 Duz zi !in @ 0,$3 !c. De+itele de a"e u(ate de s"alari e%acuate (ilnic: Duz zi !a; @ ),)* !c9 Duz zi !ed @ 6,88 !c9 Duz zi !in @ #,(6 !c. / 2%acuarea a"elor "lu%iale : <lat'or!a .etonata din incinta, din .eton ar!at, cu -rosi!!ea de *0 c!, are panta de scur-ere spre ri-ola colectoare carosa.ila cu L@8 !, l@40c!, A@(0c!, realizata din .eton, a!plasata la intrarea pe a!plasa!ent. Apele plu&iale sunt diri"ate, in continuare prin conducta <:C =H, 4n #00!! in lun-i!e de *,0 ! in separatorul de %idrocar.uri nr.$ 1D@ 8 l s2, dupa care, apele separate trec prin conducta <:C 4n #00!!, L@ $3,0!, in separatorul de %idrocar.uri nr. # 1D@ 4,0 l s2. 4upa separare apele trec intr0un .azin de linistire din .eton ar!at, cu :@ #),0 !c. Apele ast'el separate sunt diri"ate printr0o conducta <:C 4n #00 !!, L@ 4,0 ! in .azinul etans &idan"a.il cu :@ $(0!c. Separatoarele de %idrocar.uri se curata periodic, sla!ul se preia periodic de catre SC 4e!eco SRL, in .aza contractului nr. 80$ #3.$$.#0$$ De+itul de a"e "lu%iale ce intra in se"aratorul de 3idrocar+uri #0,84l s. rotectia atmosferei Sursele si poluantii pentru aer sunt/ 0 ga(e arse e%acuate la cosul centralei termice "e lemne. Cosul de e&acuare are di!ensiunile / A@3,#! si J@$3 c!. :alorile indicatorilor de calitate a -azelor arse, e&acuate la cosul centralei ter!ice pe co!.usti.il le!nos, se &or Kncadra Kn li!itele i!puse de Ord.
8

: Dpl@

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

46# $88*/ pul.eri Kn suspensie 5 $00 !- ,! *9 CO 5 #(0 !- ,!*9 SO# 5 #000 !- ,!*9 ,O# 5 (00 !- ,!*9 &alorile li!ita se raporteaza la un continut in o;i-en al e'luentilor -azosi de 67. 1Centrala este in -arantie si detine ceri'icat de con'or!itate2. Co!.usti.ilul le!nos necesar pentru 'unctionatra centralei se depoziteaza in trei containere !etalice, tip !a-azie, a!plasate pe plat'or!a .etonata, in zona containerelor de stocare deseuri. rotectia impotriva z!omotului si vibratiilor. Acti&itatea se des'asoara in !are parte incinta cladirii, ce asi-ura o .una izolare 'onica. A&and in &edere speci'icul zonei 1prestari ser&icii, zona tra'ic auto si 'ero&iar2 acti&itatea des'asurata nu creeaza un discon'ort !a"or supli!entar &ecinatatilor. ,i&elul de z-o!ot ec%i&alent e;terior, la li!ita incintei, se incadreaza in li!itele pre&Lzute de STAS $0008 $833, respecti& 60 dB1A2 Mi cur.a Cz 6(. rotectia solului si subsolului 0 <entru depozitarea selecti&a a deseurilor sunt a!ena"ate zone de depozitare a deseurilor si containere !etalice, a!plasate pe plat'or!a .etonata. 0 Bonele de tra'ic, acces si parcare sunt a!ena"ate cu plat'or!a .etonata. rotectia impotriva radiatiilor ,u este cazul, in acti&itate nu se utilizeaza !ateriale radioacti&e. rotectia fondului forestier ,u este cazul, acti&itatea des'asurata pe a!plasa!ent nu a'ecteaza 'ondul 'orestier. rotectia ecosistemelor, biodiversitatii si ocrotirea naturii Acti&itatea se des'LMoarL Kntr0o zona rurala li!itro'a, Kn care nu e;istL 'lorL Mi 'aunL cu i!portanNL pentru conser&area naturii.
$0

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

rotectia peisa"ului si a zonelor de interes traditional <eisa"ul e;istent Kn prezent este speci'ic zonelor li!itro'e localitLNilor rurale, iar 'uncNionarea o.iecti&ului nu in'uenNeazL caracteristicile acestuia. #estiunea deseurilor <rincipalele tipuri de deseuri -enerate de acti&itatea des'asurata sunt/ Deseurile me a4ere ( cod #0 0* 0$, se colecteaza selecti& in containere, a!plasate pe supra'ata .etonata, sunt ridicate periodic de catre operatorul local de salu.ritate, in .aza ta;ei de salu.ritate. Deseuri de am%ala4e di materiale plastice ( cod $( 0$ 0#, rezultate din acti&itatea de pe a!plasa!ent, depozitate in recipient in container !etalic inscriptionat, de deseuri plastice, sunt preluate de SC 4EMECO SRL, con'or! contractului nr. 80$ #3.$$.#0$$. Deseuri metalice !eroase si e!eroase 5 cod $6 0$ $), $6 0$ $3 depozitate &rac pe plat'or!a .etonata de *00 !p si in containeriul !etalic !a-azie, sunt preluate de SC 4EMECO SRL SC SOMA SRL in .aza contractelor inc%eiate. Deseuri materiale plastice, cod $6 0$ $8, se colecteaza in &rac, in containerul !etalic, inscriptionat, sunt pedate periodic catre SC 4EMECO SRL SC SOMA SRL, in .aza contractelor inc%eiate. Deseuri di sticla 1par.rize, luneta, -ea!uri laterale& 0 cod $6 0$ #0, depozitate in container inscriptionat si preluate de SC 4EMECO SRL in .aza contractului inc%eiat, nr. 80$ #0$$. Deseuri !ara alta speci!icatie 1e;/ .anc%ete, etc2, cod $6 0$ ##, depozitate in container depozitare si sunt predate la SC 4EMECO SRL in .aza contractului nr. 80$ #0$$. A "elope uzate 1nereutiliza.ile2 5 cod $6 0$ 0*, depozitate, &rac, in loc a!ena"at sunt preluate de SC 4EMECO SRL SC SOMA SRL, in .aza contractelor inc%eiate. Uleiuri de motor, cod $* 0# 04O, rezultate din acti&itatea de dez!e!.rari auto, depozitate in recipiente etanse din !etal, inscriptionate, stocate intr0un

$$

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

spatiu special1container !etalic tip !a-azie2, sunt preluate de SC 4e!eco SRL in .aza contractului nr.80$ #0$$. A ti.el 6i lic'id !r7 8 uzat, 0 cod $6 0$ $4O, $6 0$ $*O, depozitate in recipienti de !etalici, inscriptionati, intr0un spatiu special1container !etalic tip !a-azie2, sunt preluate de SC 4EMECO SRL in .aza contractului nr. 80$ #0$$. Deseuri de te9tile impre. ate5 cod $( 0# 0#O, rezultate din acti&itatea de dez!e!.rari auto, depozitate in container inscriptionat corespunzator sunt preluate de SC 4e!eco SRL in .aza contractului nr. 80$ #0$$. Deseu placute !ra a cu co ti ut de az%est 5 cod $6 0$ $$ 5 rezultate din acti&itatea de dez!e!.rari auto se colecteaza in recipienti a!plasati pe in !a-azie tip container si sunt preluate de SC 4EMECO SRL in .aza contractului nr. 80$ #0$$. Deseuri de !iltre de ulei3 !iltre de aer# cod $6 0$ 0)O, $6 0$ ##, se colecteaza in recipienti inscriptionati, a!plasati in !a-azie tip container pe supra'ata .etonata, sunt ridicate periodic de catre SC 4EMECO SRL in .aza contractului nr. 80$ #0$$. Ec'ipame te electrice si electro ice auto 5 cod $6 0# $* 5 rezultate din acti&itatea de dez!e!.rari auto, depozitate in container inscriptionat 1tip !a-azie2 si sunt preluate de SC 4EMECO SRL, con'or! contractului nr. 80$ #0$$9 Deseuri acumulatori si %aterii 5 cod $6 06 0$O, rezultate din acti&itatea de dez!e!.rari auto, depozitate in recipient etans, a!plasat in container inscriptionat 1tip !a-azie2 in zona de depozitare deseuri cu 'luide, si sunt preluate de SC 4EMECO SRL in .aza contractului nr. 80$ #0$$ Namol separatorul de 'idrocar%uri# cod $* 0( 03O 0 este ridicat periodic de catre SC 4EMECO SRL in .aza contractului nr. 80$ #0$$. Freo ul din instalatii este e;tras preluat, de catre o societate autorizata in acest sens. #estiunea ambala"elor

$#

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

A!.ala"ele -enerate in acti&itate, se colecteaza separat, in recipienti inscriptionati, se returneaza 'urnizorului sau se predau la SC 4EMECO SRL SC SOMA SRL, in .aza contractelor e;istente. Protectia asezarilor uma e O.iecti&ul este a!plasat Kntr0o zonL Kn care nu e;istL locuinte deci acti&itatea nu in'luenNeazL aMezLrile u!ane. Locuintele sunt a!plasate la o distanta !ai !are de (00!, 'ata de a!plasa!entul studiat. +n i!ediata &ecinatate se a'la un -rup de constructii cu destinatia locunta, care nu au 'ost 'inalizare si utilizate ca locuinte. :ecinatatile / N 0 4E 6*$. S 0 zona de protectie CF si calea 'erata Bacau0 Bicaz. E 0 poteca Filip H%eor-%e. 0 0 4, 6**14, $(2. Alte date si informatii privind protectia mediului: nu este cazul. $econstructia ecolo!ica: nu este cazul. $espectarea prevederilor conven%iilor interna%ionale la care $om&nia a aderat: nu este cazul. $econstruc%ia ecolo!ic' La Kncetarea acti&itLNii &or 'i eli.erate spatiile e;itente de deseurile depozitate Mi se &a readuce a!palas!entul la starea iniNialL Kn &ederea &alori'icLrii ulterioare. (onitorizarea mediului Se &a 'ace con'or! pre&ederilor &iitoarei autorizatii de !ediu.
$*

SC AUTOCAM REST SRL Municipiul Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr.40 A 4 "udetul Bacau

Fisa de prezentare si declaratie pentru e!iterea autorizatiei de !ediu

I tocmit# Admi istrator# :a%riela 1asca

$4