Sunteți pe pagina 1din 12

LICEUL DE ART GHEORGHE TTTRESCU

PLAN DE AFACERI
Achiziie stupi, familii de albine si dot ile afe ente fe mei apicole apa in!nd "C AL#INA "RL in localitatea $an%ulesti, &udetul ' ancea

Ele(i cl) a *+a C, Fce u -ihai+.ab iel Dasclu Ale/and u Laz Co ina 0ume le -a co

1 Foc2ani 3454 1
CAP I) PLAN DE AFACERI LA "C AL#INA "RL
1

I) P ezenta ea aface ii 5)5 6biect de acti(itate SC ALBINA SRL s-a autorizat pentru Cod CAEN 0126 Apicultura, dorind sa realizeze o activitate specializata in acest do eniu! 5)3 Date de identifica e - denu ire SC ALBINA SRL - adresa "an#ulesti, $ud! %rancea - cod unic de inre#istrare &12'()6*+ - cod CAEN 0126 Apicultura - nr! cont ,ancar R-+)BR.E120S%012'1()*(+)2 - ,anca & BR. S/S 0ocsani 5)7 Resu se umane e/istente 8cate%o ii, califica e, numa 9 Nu este cazul 5): Resu se funcia e 8te enu i a% icole;baze fu a&e e9 animale 8efecti(e pe specii; ase si cate%o ii9, familii de albine 8specii, numa 9, specii de ac(acultu a 8pe cate%o ii9, mi&loace de mecaniza e 8t actoa e si masini a% icole, utila&e si echipamente a% icole, instalatii de i i%at etc9, const uctii in fe ma 8adapostu i pent u animale, emize pent u masini si utila&e, spatii administ ati(e etc9, cu p eciza ea e%imului p op ietatii 8in p op ietate si;sau a enda;concesiune9 Bene1iciarul proiectului SC ALBINA SRL detine docu ente de proprietate pentru o supra1ata de teren e2travilan de 1 3a, a plasat in co una "an#ulesti , $udetul %rancea! 5)< "ituatie financia a si fiscala 8dato ii fiscale si;sau imp umutu i banca e in de ula e + situatia p i(ind especta ea al % aficului de ambu sa e, la te men si;sau eesalonate etc9 Bene1iciarul nu are pierderi 1inanciare 4societate nou in1iintata5, nu are datorii sociale si 1iscale si nici nu are o,li#atii catre institutii 1inantatoare! 5)= P oiecte de in(estitii simila e ealizate SC ALBINA SRL nu a des1asurat o activitate! A e2istat doar intentia de a de ara o 1er a apicola, 1apt care a condus la ac3izitionarea unui pavilion transport stupi in 2006 si a unei auto1ur#onete .acia 1,6 .iesel carosata pentru trasport ar1uri, in 200+! II) DA>E .ENERALE ALE IN'E">I>IEI PR6P?"E 3)5) Denumi ea in(estitiei .enu irea proiectului propus este& 7Achizitie stupi, familii de albine si dota ile afe ente fe mei apicole apa tinand "C AL#INA "RL in localitatea $an%ulesti, &udetul ' ancea@ 3)3) Amplasament in(estitie, Audet, Localitate, "t ada, N ) etc) Localitate "an#ulesti, $udetul %rancea 3)7) Desc ie ea succinta a in(estitiei 8cu p eciza ea pa amet ilo tehnici si modul cum acesti pa amet ii se incad eaza in standa delo ?niunii Eu opene in domeniul p otectiei mediului, sanita +(ete ina , sanita , pent u p ocesa ea in(estitiilo si incad a ea in standa dele nationale pent u alte in(estitii Investitia consta in ac3izitionarea de '0 1a ilii de al,ine, utila$ de ,aza 4'0 stupi5 si o serie de ec3ipa ente si unelte de lucru necesare pentru productia de iere si polen, inclusiv ec3ipa ent protectia uncii! 8udetul %rancea este situat intr-o zona cu ,aza eli1era ,o#ata si variata ce nu este e2ploatata corespunzator in prezent! 9entiona ca a plasarea stupinei, distantele 1ata de 1er ele zoote3nice, dru urile pu,lice, locuinte si toate cerintele necesare se incadreaza in standardele nationale de ediu si sanitar 2

veterinare, con1or

ane2elor atasate!

3):) Fundamenta ea necesitatii si opo tunitatii in(estitiei p opuse Necesitate& Investitia propusa o1era oportunitati de unca pentru persoanele din ediul rural, 1acilitandu-le posi,ilitatea de a o,tine venituri alternative! -portunitati& 0lora eli1era din $udetul %rancea este ,o#ata si variata, cuprinzand nu eroase specii de plante cu valoare apicola ridicata! Aceasta, poate conduce la o,tinerea unor recolte de iere ridicate si constante in ti p! Aproape 1:' din nu arul total de specii de plante care traiesc in Ro ania se #aseste in Rezervatia Bios1erei .elta .unarii! Nu arul actual al 1a iliilor de al,ine din $udetul %rancea este ic 1ata de posi,ilitatile de valori1icare e2istente! 3)<) Daca p in p oiect se asi%u a di(e sifica ea p oductiei e/istente la data depune ii ce e ii de finanta e 8ca acti(itati si;sau p oduse9, se (a p eciza modul de ealiza e) 0iind o investitie noua, reprezinta o diversi1icare 1ata de veniturile inre#istrate pana in prezent! 3)=) Info matii p i(ind cantitatea p oduselo , cota de piata si potentialii clienti In ur a e2ploatarii celor '0 de 1a ilii de al,ine se o,tine ca produs principal ierea in cantitate edie de 600 ;# si *2 ;# polen, ca produs secundar! <rin practicarea in ultirii al,inelor prin roirea arti1iciala se realizeaza un spor de e1ectiv de 100=, ceea ce per ite in e#ala asura si vanzarea a '0 1a ilii de al,ine anual! -R-N<roduse 9iere <olen 0a ilii al,ine Total <rod! edie:an '0 ;#:1a 2,( ;#:1a 1 1a Cant totala:an 600 ;# *2 ;# '0 1a <ret unitar 10 2)0!000 100 %aloare:an 6!000 1!+00 '!000 13.800

<rodusele 1inale 4 iere si polen5 o parte se vor vinde catre societatile co erciale, iar alta parte vor 1i vandute prin a#azinul propriu, iar 1a iliile de al,ine se vor vinde catre alti producatori apicoli din zona! 3)B) Resu se umane implicate in p oiect 8cate%o ii, califica e, numa 9 Realitatile econo ice din ulti ii ani au #enerat in $udetul %rancea o rata ridicata a so a$ului, care poate 1i di inuata si prin i plicarea diverselor cate#orii de so eri in do eniul apicol! In cadrul acestui proiect vor 1i i plicati doar e ,rii 1a iliei! In ti p nu arul acestora poate sa creasca pe asura ce stupina se va e2tinde! <ersoanele i plicate in proiect vor ur a cursuri de specializare in acest do eniu, in ur a carora vor o,tine atestate de apicultor! <ersonalul este necesar pentru e1ectuarea la ti p si in ,une conditii a lucrarilor prevazute de te3nolo#ia de crestere si productie! 3)C) Du ata si % aficul de ealiza e a in(estitiei 8luni9 Investitia se va realiza inte#ral in luna artie anul curent, deoarece se constituie din ac3izitii si ple 4stupi, 1a ilii de al,ine, ec3ipa ente si unelte de lucru5! 3)D) Esalona ea in(estitiei, din punct de (ede e financia 8achizitie, plati cat e fu nizo i, incasa e a&uto financia ne ambu sabil 9 >ip de Activitate 9artie Aprilie 9ai 0onduri nera ,ursa,ile 2,)26 Investitia propiru-zisa Ac3izitie stupi 1,)** Ac3izitie 1a ilii de al,ine 2,(+6
'

Ac3izitie dotari Cerere de plata

6+6 2)26

3)54) Finanta ea in(estitiei %aloarea totala a proiectului este de )!)'2 ? 4respectiv 2''!*2* R-N5, din care& valoarea eli#i,ila a proiectului este de )!0)2 ? 4respectiv 21'!((* R-N5! Sursele de 1inantare ale proiectului sunt ur atoarele& surse proprii 4total5& '!006 ? 4respectiv 12*!00( R-N5, 1onduri pu,lice nera ,ursa,ile& 2!)26 ? 4respectiv 106!*2( R-N5! III) APIC?L>?RA 7)5) Achiziiona ea de mi&loace de t anspo t specializate 8 emo ci, pa(ilioane9 pent u t anspo tul stupilo in pasto al 8tipu i, ca acte istici funcionale, numa 9 Nu este cazul deoarece SC ALBINA SRL dispune de$a de un pavilion transport stupi, iar in octo ,rie 200+ o auto1ur#oneta .acia 1,6 .iesel carosata pentru trasport ar1uri! 7)3) Achizitiona ea de echipamente specifice, de p otectie, inst umenta doza e, amesteca ea si ambala ea mie ii si a p oduselo apicole Structura si valoare Elemente inve titionale 1. !tila"e #a$a monta" i e%&i'amente (e l!%$! )aloa$e RO* 3,.-., 12!)00 1!)20 120 )00 1*) *!)00 1!'*) 1'( )20 60 60 *)0 '!*00 60 1!+*) 1!12) 6)0 )00 60 1!)00 260 /81 ''0
(

pent u

+ -/.03'(),*) (2,0) ','2 1',+' (,+( 20*,() '+,0' ',*1 1(,'+ 2,(6 1,66 20,*) 102,'( 1,66 )1,+6 '1,12 1*,6+ 1',+' 1,66 (1,(6 *,16 1808/ 6,12

- Centri1u#a ( R ino2 - >ava de descapacit - 0urculita de descapacit 2 2 - Cutit de descapacit 2 2 - Strecuratoare iere - Colector de polen 2 2) - "ranitor 2 2) - .alta apicola 2 2 - A1u ator 2 2 - <erie apicola 2 2 - Ladita de transport ra e - /ratie de urdinis 2 2) - Ra a de ventilatie 2 2) - Scaun apicol - Suport pentru stup 2 2) - Inc3izator de urdinis 2 2) - /ratie separatoare 2 10 - Colivie atca 2 10 - <ulverizator - Stupi de rezerva si ra e #oale - Cantar de control 1. (ota$i '$ote%tia m!n%ii - asca

- 3alat - anusi

'00 )2

+,'0 1,((

TOTAL ELIGI2IL3.031001 Parametri tehnici Elemente <ara etri te3nici inve titionale 1. !tila"e #a$a monta" i e%&i'amente (e l!%$! Centri1u#a ( R ino2 Centri1u#a este un aparat care se 1oloseste pentru e2tra#erea ierii! Se ac3izitioneaza o centri1u#a tan#entiala, ce cuprinde ' ra e asezate perpendicular pe dia etrul rotorului in niste casete special a ena$ate in rotor, ast1el incat ierea se e2tra#e ai intai de pe o 1ata, iar apoi de pe 1ata cealalta a ra ei! Acesta se co pune din trei parti principale& @n rezervor colector cilindric, din ino2 de 1 #rosi e! 0undul rezervorului este conic si inclinat spre partea in care se onteaza ro,inetul de scur#ere, pentru a usura evacuarea ierii! @n rotor con1ectionat din ,are etalice cu pentru sectiunea de 2)-'0:'-) in >ava de descapacit >ava 4ino25 descapacit este 1olosita ,laavand asezarea ra ei intr-o pozitie co oda pentru descapacit! Este 1or ata dintr-o ra a etalica, cu peretii o,lici, in care se onteaza doua stin#3ii suport, pe care se aseaza ra a de iere, o sita care acopera 1ata interioara a ra ei etalice si o tava colectoare ontata su, sita! In 1elul acesta capacelele de iere in ur a descapacirii, 0urculita de descapacit 0urculita pentru descapacit se 1oloseste ai ales in cazul ra elor de cui,, care se descapacesc in vederea 3ranirilor sti ulente sau a ra elor cu supra1ata neuni1or capacita! Este 1or ata dintr-o placa etalica in care sunt ontate 1+ ace de otel in plan inclinat la '( 1ata de placa, prinsa intr-un aner de le n. Cutit de descapacit Cutitul pentru descapacit este 1or at dintr-o la a de otel avand #rosi ea de ' , lun#i ea de 220 si lati ea de () , ontata intr-un aner de le n!

Strecuratoare

iere

0or ata dintr-un cadru etalic si o sita prin care se strecoara ierea, in vederea retinerii i puritatilor!

Colector de polen

Colectorul de polen este din aterial le nos si se a plaseaza la urdinis 1olosindu-se la stran#erea incarcaturilor de polen! <iesele principale din care se co pune un colector de polen sunt& <laca activa care retine polenul de pe picioarele al,inelor este con1ectionata din plastic, ori1iciile de trecere 1iind rotunde cu lati ea de ( ! Sertarasul de depozitare a incarcaturilor de polen retinute de placa activa per ite o ai ,una ventilatie si deci o ai rapida evaporare a apei! Sertarasul tre,uie sa ai,a 1undul din plasa de sar a cu oc3iuri 1oarte ici 40,) 5! "ranitoarele ac3izitionate sunt din aterial plastic! Se 1olosesc pentru 3ranirea 1a iliile in perioadele lipsite de cules si 1a iliile ,olnave, prin ad inistrarea di1eritelor sorti ente de 3rana de calitate !

"ranitor

.alta apicola

.alta apicola este 1or ata dintr-o placa de otel #roasa de ) , avand un capat indoit in un#3i drept pe o lun#i e de 20 ! Capetele sunt latite si ascutite in 1or a de daltaA se 1oloseste la desprinderea partilor i ,inate in 1alt sau lipite de al,ine cu propolis sau cu ceara, la curatirea ra elor si a partilor co ponente ale stupului de propolis sau de ceara, precu si la alte lucrari in stupina ca de e2e plu, curatirea a1u atorului, pre#atirea aterialului pentru a1u at, etc! A1u atorul este 1or at dintr-un corp cilindric 1acut din ta,la zincata #roasa de 0,) , cu capac o,il, in 1or a de cos, acoperit in partea de $os cu un #ratar! In interiorul corpului se #aseste un pa3ar o,il, pentru co ,usti,il, 1acut din ta,la de 1 #rosi e, avand de ase enea la partea in1erioara un #ratar care per ite trecerea aerului! .e corp este ontata cu a$utorul a doua suru,uri, o perec3e de 1oale 1or ate din doua scandurele prinse pe o latura in un#3i o,il, celelalte trei parti 1iind unite printr-un ,urdu1! <rin actionarea 1oalelor se antreneaza in partea in1erioara a corpului un curent de aer care i pin#e, prin ori1iciul corpului, 1u ul produs ca ur are a arderii di1eritelor ateriale 4carpe, iasca etc!5!

A1u ator

<erie apicola

Este con1ectionata din le n si a$uta la usurarea lucrarilor apicole, prin indepartarea cu ,landete a al,inelor de pe ra e!

Ladita de transport ra e

/ratie de urdinis

Ladita de transport 1ace parte din inventarul stupinei! Este o ladita de lucru usoara, 1acuta din <!0!L!, avand o capacitate de (-+ ra e S>AS, prevazuta cu anere si cu o curea de pus pe u ar, precu si un capac telescopic, pentru ca nici o al,ina sa nu poata patrunda inauntru! %a 1i 1olosita la punerea, adapostirea provizorie a ra elor scoase din stupii ce se controleaza, la transportul ra elor cu iere pentru e2tractie si a ra elor ce se 1olosesc in stupina la diverse lucrari, la 1or area si transportarea roilor etc! %a 1i dezin1ectata re#ulat pentru a se preveni raspandirea ,olilor in stupina! /ratia de urdinis este con1ectionata dintr-un cadru de le n prevazut cu plasa de sar a, si se pozitioneaza la urdinis!

Ra a de ventilatie Scaun apicol

Ra a de ventilatie se co pune dintr-o ra a cu plasa de sar a, 1olosita pentru ventilatie! Se con1ectioneaza din le n! Are ai ulte co parti ente in care se tin di1erite scule si ateriale necesare in ti pul lucrului, servind in acelasi ti p ca scaun!

Suport pentru stup Inc3izator de urdinis

Se prezinta su, 1or a unui cadru se spri$ina stupul!

etalic pe care

E con1ectionat 1ie din ta,la, per1orata din loc in loc pentru accesul al,inelor si i piedicarea accesului rozatoarelor, 1ie dintr-un leat, nu it inc3izator ,loc, care inc3ide #olul urdinisului pe toata desc3iderea, pe una din parti avand taiata o desc3izatura de 1)-20 c lun#i e si + inalti e! In partea de sus a ,locului e practicata o alta taietura ai ica de *-+ c , 1olosita ca urdinis de iernare la 1a iliile ai putin puternice! Cand se a$un#e la arele cules, sau atunci cand e

/ratie separatoare

Colivie

atca

<ulverizator

Este o ra a de 12 2 12 #rosi e al carei peri etru corespunde cu cel al stupului, pe a ,ele 1ete ale ra ei 1iind 1i2ate 2 panze etalice #alvanizate, cu oc3iuri de 1,)-2 ! Ra a se aseaza intre corpurile superioare ale stupului 9E izoland al,inele din corpul de sus 1ata de cele de $os, 1ara ca al,inele sa se poata atin#e! Corpul de sus 1iind 1ara atca, poate 1i 1olosit ca nucleu de Coliviile sunt ici dispozitive de di1erite tipuri 1olosite pentru protectia atcilor sau a ,otcilor atunci cand acestea sunt introduse in alte colonii! .e 1iecare data cand sunt 1olosite acestea se oparesc cu apa 1iarta si sunt lasate sa se usuce in vederea indepartarii irosului atcii precedente si dezin1ectarii! .aca nu vo proceda asa, atca introdusa in cusca, si tind irosul unei rivale, incepe sa se a#ite in colivie, 1apt ce va contri,ui la in#reunarea pri irii ei de catre al,inele stupului! Coliviile tre,uie sa 1ie prevazute cu pasta de iere, za3ar pudra si po polen sitei se sa <ulverizatorul are o pa iar de oc3iurile aer, cu care creeaza presiune in ,azinul aparatului! Aparatul poate 1i 1olosit ca inlocuitor al a1u atorului, cand in el se pune apa cu putin acid acetic, care pulverizat linisteste al,inele! Cu a$utorul lui se pot pulveriza solutii edica entoase sau se pot u ple cu sirop 1a#uri pentru 3ranire, sau cu apa calda, atunci cand ei sunt lasati 2-' zile pentru in uierea invelisurilor ni 1elor ra ase dupa nu eroasele #eneratii de puiet, dand ast1el posi,ilitatea al,inelor sa le poata roade si eli ina din celule! In inventarul stupinei tre,uie sa e2iste stupi de rezerva si ra e #oale! Este ,ine sa utiliza in stupina un sin#ur odel de ra a, din cele ce se co ercializeaza prin retelele ACA, orice odi1icare arind pretul de cost al produsului 1init!

Stupi de rezerva si ra e #oale

Cantar de control

Cantarul de control da indicatii apicultorului despre 1elul cu se des1asoara culesul! .atele si indicatiile aratate de cantar se inre#istreaza seara, dupa ce al,inele au incetat z,orul, si se trec in a#enda de lucrari zilnice! Aceste date nu reprezinta nu ai nectarul adus din ca p ci si cantitatea de puiet crescuta datorita culesului!

1. (ota$i '$ote%tia m!n%ii 9asca 9asca este 1or ata dintr-o palarie cu ,oruri lar#i incon$urata cu panza, iar in 1ata o plasa nea#ra din sar a!

"alat

"alatul este con1ectionat din aterial al, sau de culoare desc3isa si 1ace parte din ec3ipa entul de protectie al apicultorului!

9anusi

Sunt 1olosite pentru protectia apicultorului!

0urnizor - S! C! Co ple2 Apicol S! A! Bucuresti 7)7) Achizitiona ea de echipamente pent u analiza calitatii mie ii si p oduselo apicole Nu este cazul 7):) Achizitia de familii de albine 8inclusi( matci9 selectionate Se vor ac3izitiona '0 1a ilii de al,ine! 0a iliile de al,ine ce vor 1i ac3izitionate, 1ac parte din #rupa raselor de al,ine europene Apis elli1ica, ce apartin ordinului "B enoptera! Al,inele din aceasta rasa sunt deose,it de valoroase, dezvolta 1a ilii puternice 4nu ar are de indivizi5, au instinctul de acu ulare a rezervelor de 3rana 1oarte dezvoltat, sunt rezistente la ,oli si la iernare, sunt ,lande, putin roitoare! Isi pastreaza in ti p caracteristicile de ,aza si sunt 1oarte productive, necesitand doar o ,una or#anizare a activitatii de crestere si e2ploatare, stupine opti di ensionate si interes din partea apicultorilor! 0a ilia de al,ine este 1or ata din& atca, al,ine lucratoare si trantori! 9atca este sin#ura 1e ela per1ecta a 1iecarei 1a ilii de al,ine, cu or#anele de reproducere co plet dezvoltate, capa,ila
6

sa se i perec3eze si sa depuna oua din care se dezvolta al,ine lucratoare, trantori si atci, asi#urand ast1el perpetuarea 1a iliei si a speciei! Al,inele lucratoare sunt 1e ele cu or#anele de reproductie nedezvoltate! I-au nastere din oua 1ecundate depuse de atca in 1a#urii cui,ului si 1or eaza nu arul cel ai are de indivizi din cadrul 1a iliei de al,ine, nu ar care este varia,il in cursul unui an in 1unctie de anoti p, intensitatea culesului, proli1icitatea atcii etc! La inceputul pri averii nu arul lor variaza intre 1)!000 C 20!000, in ti pul verii intre (0!000 C 60!000, iar toa na intre 20!000 C '0!000! Al,inele lucratoare e2ecuta tot co ple2ul de lucrari de activitati necesare e2istentei 1a iliei de al,ine, din care a inti & recoltarea nectarului si a polenuluiA depozitarea si prelucrarea acestoraA 3ranirea si in#ri$irea puietului di1erentiat pe varste si casteA construirea 1a#urilorA re#larea si entinerea te peraturii opti e in cui,A pazirea stupului de invazia dus anilorA realizeaza coeziunea intre indivizii 1a iliei prin relatiile de nutritie si sc3i ,ul de 1ero oniA entin e2istenta 1a iliei prin cresterea si sc3i ,ul intre #eneratiiA asi#ura in ultirea si perpetuarea speciei prin cresterea reproducatorilor si roire etc! >rantorii sunt reprezentatii asculi ai 1a iliei de al,ine! In conditii nor ale, trantorii iau nastere din ovule ne1ecundate depuse de atca in celule ai ari cladite special pe ar#inea 1a#urilor, iar in situatii de dezec3ili,ru ,iolo#ic, iau nastere cand anu ite 1a ilii si-au pierdut atca, devenind ,ez etice, la care o parte din al,inele lucratoare sunt trans1or ate prin 3ranire cu laptisor de atca in atci 1alse, care depun ovule ne1ecundate in toate celulele 1a#urilor din care rezulta trantori! In od nor al, trantorii apar in stupii dezvoltati in perioada pre er#atoare roirii 4 ai C iunie5 si dispar treptat in lunile iulie C au#ust! Nu arul lor in perioada opti a de crestere la 1a iliile puternice este de 2!000 C '!000! Rolul principal al acestora este de i perec3ere a atcilor, contri,uind prin aceasta la perpetuarea speciei! <rin prezenta pe 1a#uri contri,uie si la realizarea unui re#i ter ic nor al pentru cresterea puietului! 0urnizor - S! C! Co ple2 Apicol S! A! Bucuresti 7)<) Achizitia de stupi noi 8se (a p eciza numa ul de stupi9 Se vor ac3izitiona '0 stupi ultieta$ati! Acestia se incadreaza in cate#oria stupilor verticali, la care se utilizeaza ra e de o sin#ura di ensiune 4('):2'0 5! <artile co ponente ale acestui tip de stup sunt& soclu, 2-' corpuri, podisor, podisor separator, sita de ventilatie, capac, 10 ra e pentru 1iecare corp, 3ranitor tava, ,loc pentru urdinis, reductor de urdinis si o perec3e de ti$e etalice pentru 1i2area ele entelor in ti pul transportului! Ca a(anta&e in folosi ea acestui tip de stup a(em, realizarea lucrarilor apicole 1ara consu prea are de ener#ie, o,tinerea unor 1a ilii puternice, o,tinerea unor produse apicole si in special ierea de al,ine de calitate superioara, e1ectuarea lucrarilor de intretinere ai usor! 0urnizor - S! C! Co ple2 Apicol S! A! Bucuresti

I') ">RA>E.IA DE -AREE>IN. Strate#iile se enunta din punctul de vedere al pietei si al celor ( < & D Piata) <rodusele au o #a a lar#a de utilizare si se adreseaza tuturor persoanelor indi1erent de varsta, se2, ocupatie! - <enetrarea de noi piete - E2plorarea oportunitatilor - Eli inarea a enintarilor aparute - A eliorarea capacitatii de previziune - I ,unatatirea calitatii deciziilor F P et - Corelarea cu pretul lider
10

- Situarea su, pretul pietii - 9etoda adaosului - <returi di1erentiale - <returi pro otionale F P odus - 9entinerea produsului la nivelul tuturor pietelor deservite de 1ir a - .i1erentierea produselor in raport cu piata deservita - Cercetari in do eniul 1ar aceutic in parteneriat cu SC AN>IBI->ICE SRL, aceasta venind cu cercetatori, la,oratoare si aparatura necesara cercetarii, iar noi aducand produsele necesare in cercetare F P omo(a e - 9entinerea pro ovarii la nivelul tuturor pietelor - .i1erentierea pro ovarii in raport cu piata deservita - <ro ovarea adaptata C crearea unui site care sa contina in1or atii despre 1ir a, etode de prelucrare si o prezentare a tuturor produselor din 1ir a! Siteul va 1i construit de o 1ir a de specialitate contractata de 1ir a! Siteul va contine si posi,ilitatea co andarii online a produselor, pentru persoanele doritoare! - <ro ovare nesc3i ,ata F Plasa e - Canale noi de distri,utie - <racticarea ar;etin#ului direct! A ales acest tip de ar;etin# pentru a reduce costurile! An#a$area unei 1ir e de transport ar presupune c3eltuieli supli entare! ') 6#IEC>I'ELE DE -AREE>IN. !6biecti(ele pe te men scu t G 5 an D Atra#erea a ini 10 clienti D Realizarea unei pa#ini Ee, D <racticarea unui pret al produselor accesi,il tuturor cate#oriilor sociale D Introducerea pe piata de noi produse din ceara & lu anari D 6biecti(e pe te men mediu G 3 G 7 ani 9entinerea rapotului pret C calitate in 1avoarea clientilor .ezvoltarea a1acerii si in orasul Bacau <ro ovarea produselor prin spoturi pu,licitare la televizor si radio Realizarea unui nou produs in cola,orare cu SC AN>IBI->ICE SRL Iasi 9entinerea relatiilor cu clientii actuali si cresterea nu arului acestora cu ) in 1iecare luna 6biecti(e pe te men lun% G peste 7 ani D Atin#erea unei cote de piata de 1) = D .esc3iderea unui nou a#azin in Bucuresti D 9entinerea pretului produselor su, nivelul co petitiei D Crearea unui site propriu al 1ir ei in care sa se 1aca prezentarea 1ir ei si a produselor co ercializate D Crearea unui nou produs pe ,aza de propolis 'I) ANALI0A "H6> Puncte ta i F0ir a o sa se evidentiaze prin calitate superioara a produselor co ercializate cu scopul satis1acerii clientilor! F@tilizarea unei te3nolo#ii oderne in vederea cresterii productivitatii! FAtitudinea pozitiva a 1ir ei in vederea i ,unatatii continue a calitatii produselor! FRealizarea de ca panii de pro ovare intense si e1iciente! F.esc3iderea unei e2pozitii per anente la sediul 1ir ei!
11

FCunoasterea concurentilor F%arietatea produselor duce la acoperirea unui se# ent ai are de piata! F<ersonal a a,il, instruit si capa,il de a o1eri suport in scopul consilierii clientilor! Puncte slabe F0ir a dispune de resurse 1inanciare li itate FCresterea pretului de ac3izitie la stupi si accesorii FLipsa de e2perienta in do eniu! ) 6po tunitati F<reocuparea crescuta a populatiei pentru sanatate si preocuparii asupra consu arii de produse naturale! F-,tinerea de 1inantari de la 0ondul European A#ricol pentru .ezvoltare Rurala FIntratrea pe alte piete & interne si e2terne F<articiparea la tar#uri nationale, internationale si e2pozitii! FReceptivitatea populatiei! Ameninta i F.escresterea de o#ra1ica duce la o scaderea a consu ului de produse apicole! F0iscalitatea si ,irocratia duce la in1luentarea dezvoltarii FIntrarea pe piata a noi co petitori directi si a#resivi! FCresterea preturilor la trata ente pentru al,ine! F.esc3iderea pietei nationale pentru produse straine! FConcurenta crescuta! FConditii eteorolo#ice ne1avora,ile! FI ,olnavirea al,inelor!

12