Sunteți pe pagina 1din 75

PLANUL DE AFACERI

S.C. ECO - ALBINA S.R.L.


TIMIOARA
2014
1
Cuprins:
1. Pasul 1 .....................................................................................................
2. Pasul 2......................................................................................................
2.1. Scurt istoric........................................................................................
2.1.2. Prezentarea succint a produsului........................................
2.2 .Viailitatea a!acerii............................................................................
2." .Viziunea #i $isiunea a!acerii..............................................................
2.4. Oiecti%e pe ter$en scurt& $ediu #i lun'...........................................
2.(. Plan de $ar)etin'...............................................................................
2.*. +o$ponen,a ec-ipei...........................................................................
2... Pronostic de %anzare #i alte in!or$a,ii !inanciare..............................
3. Pasul 3...........................................................................................................
".1. Tipul !ir$ei.........................................................................................
".2. +ererile le'ate de a!acere...................................................................
4. Pasul 4..........................................................................................................
4.1. Produsele #i listele..............................................................................
4.2. /oto'ra!ii ale produselor....................................................................
4.". 0escriere te-nic a ec-ipa$entelor necesare.....................................
4.4. Scurta descriere a !lu1ului opera,ional intern.....................................
5. Pasul 5.........................................................................................................
(.1. +ercetarea de pia,.............................................................................
(.2. In!or$a,ii despre tendin,ele pie,ei 2n industria $ierii........................
(.". Pie,ele ,intite......................................................................................
(.4. Planul de produc,ie al !er$ei zoote-nice...........................................
(.(. In!or$a,ii despre pia,a ,int...............................................................
(.*. Strate'ie detaliat de pro$o%are.......................................................
(... Instru$ente de pro$o%are pentru cre#terea ci!rei de a!aceri..........
(.3. Pre,uri esti$ati%e a!erente..................................................................
(.4. A5A6I7A S8OT..............................................................................
(.10. 6ista co$petitorilor principali..........................................................
. Pasul ..........................................................................................................
*.1. Salaria,ii !ir$ei...................................................................................
*.2. Or'ani'ra$a.......................................................................................
4
(
(
(
.
.
3
4
10
10
11
11
11
12
12
12
14
14
""
""
""
"4
"(
"*
"*
40
40
40
41
42
42
42
42
2
*.". 0escrierea posturilor..........................................................................
*.4. 9ene!icii salariale supli$entare o!erite salaria,ilor............................
*.(. 6e'isla,ia $uncii 2n %i'oare...............................................................
!. Pasul !.........................................................................................................
..1. Strate'ia de ac-izi,ii...........................................................................
..2. Siste$ul contail................................................................................
..". Vanzrile anuale.................................................................................
..4. Vnzrile de rula:...............................................................................
..(. 9ilantul esti$ati%...............................................................................
..*. Proiectarea unui scenariu pesi$ist.....................................................
.... 5ecesarul de capital...........................................................................
". Pasul " ........................................................................................................
3.1. 6oca,ia................................................................................................
3.2. Spa,iul necesar....................................................................................
3.". Set plan al !lu1ului opera,ional...........................................................
3.".1. Mierea 2n sec,iuni................................................................
3.".2. Polenul................................................................................
3.".". 6pti#orul de $atc.............................................................
#. Pasul # .........................................................................................................
4.1. Siste$ul in!or$a,ional.......................................................................
4.2. +erin,e de so!t;are............................................................................
4.". Inte'rarea internetului........................................................................
4.4. <1ternalizarea ser%iciilor....................................................................
4.(. /oto'ra!ii #i alte $ateriale de suport..................................................
Bi$li%&ra'i(......................................................................................................
((
((
(3
(3
(4
*0
*1
*"
*(
**
*.
*.
*.
*.
*.
*.
.0
."
."
."
.4
.4
.4
.*
"
Pasul 1
0<5=MIR<A /IRM<I > S.+. <+O ? A69I5A S.R.6
S<0I=6 > Strada Parcului& 5r."
/A@
A0R<SA 0< <MAI6 > ecoAalinaBCa-oo.co$
6o'o >
/ORMA 0< ORDA5I7AR< > Societate co$ercial
0OM<5I= 0< A+TIVITAT< > produc,ie #i distriuire

STAT=T=6 E=RI0I+ > Societate +u Raspundere 6i$itat
O9I<+T 0< A+TIVITAT< > Acti%it,ile din cadrul !er$ei de se$i suzisten, a
S+ <+O ? A69I5A SR6& au ca scop principal o,inerea unei produc,ii $ar! din apicultur
#i !ac oiectul dez%oltrii e1ploata,iei pentru ur$torii ( ani.
4
Pasul 2
2.1 S)ur* is*%ri)
9ene!iciarul proiectului& S+ <+O ? A69I5A SR6 & ad$inistrat de Popescu <lena
+ristina& pentru a se $oderniza& acceseaz Pro'ra$ul 5a,ional de 0ez%oltare Rural& $sura
141? !er$e de suzisten,& 2ntrucat dup aderarea Ro$aniei la =< apicultorii sunt ne%oi,i s
!ie !oarte ine pre'ati,i teoretic #i practic& pentru a de%eni partenerii de pia, ai apicultorilor
din =<.
Se dore#te de ca,i%a ani $rirea %eniturilor !a$iliale& prin des!#urarea unei acti%it,i
apicole. 0e aceea& 2n au'ust 201" s?a ac-izi,ionat un pa%ilion transport stupi& iar 2n noie$rie
201" o auto!ur'onet 0acia 1&4 0iesel carosat pentru trasport $r!uri& a$ele second?-and&
deoarece e1ist oportunitatea de a le ac-izi,iona la pre,uri sczute F1.000G #i respecti%
".000GH.
Societatea co$ercialI J<+O?A69I5AK S.R.6. este o !ir$ nou 2n!iin,at 2n pia, care
se ocupa cu produc,ia #i co$ercializarea $ierii.
Mierea este a$alat 2n idoane $ari de 10 l #i este tri$is ctre S+ API+O6A SR6.
Pentru 2nceput a%e$ doar 2( de stupi 2n care se 'sesc alinele lucratoare& $atca #i trLntorii.
Materiile pri$e de %aloare produse de !ir$ S.+. <+O ? A69I5A S.R.6. sunt reunite intr?o
alctuire !ina #i 'ustoas care reda consu$atorului sa%oarea 'ustului tradi,ional #i plcerea de
a descoperi sorti$ente noi& $enite s satis!ac pre!erin,e dintre cele $ai e1i'ente.
9ene!iciarul proiectului S+ <+O ? A69I5A SR6 de,ine docu$ente de proprietate
pentru o supra!ata de teren e1tra%ilan de 1&11 -a& a$plasat 2n co$una Sclaz& sat 9erecsu
Mare& :udetul Ti$i#.
2.1.2 Pr(+(n*ar(a su))in*, a pr%-usului
Mierea Fdin latin mellisM 2n 'reac 2nsea$n NalinNH este un produs apicol
o,inut prin trans!or$area #i prelucrarea nectarului sau $anei de ctre aline #i depozitat 2n
celulele !a'urilor pentru a constitui -rana popula,iei din stup. O,inerea $ierii este scopul
principal al apiculturii din prezent #i din trecut. +on!or$ statisticilor& produc,ia anual
$ondial de $iere 2n 201" a !ost 2n :ur de 1&2$ilioane de tone.
Mierea de aline a !ost pri$a sustan, dulce !olosit de o$& !iind pre,uit 2n special
de preo,i 2n cadrul di%erselor ritualuri. <1ist su!iciente $rturii c 2n ci%iliza,iile antice
$ierea era !olosit& printre altele& la prepararea unei uturi alcoolice la care se adu'a polen
#i le%uri din !a'uri& 2ns& cele $ai %ec-i docu$ente re!eritoare la $iere sunt dou !ra'$ente
(
scrise 2n li$a su$erian. 0e la e'ipteni au r$as $rturii pri%ind $odul de recoltare #i
!olosire a $ierii. 9ailonenii #i di!eritele ci%iliza,ii str%ec-i din India #i +-ina& utilizau
$ierea atLt ca $edica$ent cLt #i la ritualuri #i cere$onii. On Vec-iul Testa$ent 'si$ scris
N$iereN de peste *0 ori. On Drecia antic s?a scris $ult despre producerea de $iere. Pipocrate
reco$anda $ierea pentru %indecarea unor a!ec,iuni F'astro?intestinale& renale& respiratoriiH #i
pentru trata$entul pl'ilor. 0ioscoride& autorul unei cr,i 2n cinci %olu$e& De Materia
Medica& trata pl'ile !istulizate !olosind $ierea 2n aplica,ii locale. Pliniu indic $ierea 2n
asociere cu untur de pe#te la tratarea rnilor in!ectate. Musul$anii !oloseau $ierea ca un leac
un pentru orice oal. /olosirea $ierii 2n ali$enta,ie Fca -ran& utur& conser%antH& 2n
$edicin& 2n ritualurile reli'ioase a !ost 2n continu cre#tere pLn la descoperirea za-rului din
trestie #i s!ecl. On anul 13.1 a !ost descoperit in%ertaza& Fo enzi$ care 're#te con%ersia
za-rului 2n 'lucoz #i !ructozH& de ctre ioc-i$istul 'er$an /eli1 Poppe?SeCler.
U*ili+,ri
Prin calit,ile sale nutriti%e este considerat un ali$ent de $are %aloare 2n -rana
oa$enilor de toate %Lrstele& a%Lnd utilizri lar'i 2n dietetic #i terapeutic.Mierea este !oarte
des !olosit 2n ali$enta,ie& 2n uctrie sau ca $edica$ent& !iind de $edicina popular !oarte
apreciat. 0e ase$enea are i$portante aplica,ii 2n ali$enta,ia arti!icial& 2n ali$enta,ia pre? #i
post?operatorie& 2n pediatrie #i 'inecolo'ie.
.al%ar(a ali/(n*ar, 0i -i(*(*i),
Valoarea ali$entar a $ierii const 2n pri$ul rLnd 2n o',ia ei 2n za-aruri F.0?30QH&
din acest punct de %edere& !iind un ali$ent ener'etic prin e1celen,. Ma:oritatea za-arurilor
din $iere sunt za-aruri si$ple& F'lucoz #i !ructozH& care nu $ai necesit o prelucrare
special prin di'estie& !iind direct asi$ilate #i arse co$plet& pLn la stadiul de io1id de
caron #i ap& elierLnd ener'ie 2n toate etapele de desco$punere prin care trec. =n 'ra$ de
za-aruri din $iere eliereaz ca #i za-rul de s!ecl> 4&1 calorii& dar Fspre deoseire de za-rH&
aceast ener'ie este pus 2n totalitate la dispozi,ia or'anis$ului& ast!el c $ierea este un
ali$ent u#or asi$ilat #i di'erail. 0eoseirea esen,ial a $ierii de aline de za-rul co$ercial
const 2n con,inutul su ridicat 2n unele sustan,e neza-aroase F$icroele$ente& enzi$e& acizi
or'anici #i %ita$ineH& care 2#i e1ercit e!ectul poziti% atLt prin ac,iunea de re'lare a unor
!unc,ii i$portante ale or'anis$ului& dar #i contriuind la con!erirea calit,ilor 'ustati%e
speci!ice FN'ust de $iereNH. AtLt aspectul& culoarea& consisten,a #i 'ustul !ac din $iere un
ali$ent $ult apreciat& dar $ai ales aro$a sa speci!ic& datorit con,inutului 2n uleiuri eterice
F%olatileH& par!u$ul $ierii !iind identic cu par!u$ul !lorilor din care pro%ine.
*
.al%ar(a *(rap(u*i), a /i(rii
Mierea de aline nu are doar calit,i nutriti%e ci& 2n ur$a studiilor& s?a de$onstrat c
are #i o ac,iune terapeutic e!icient& ce se e1ercit atLt asupra a!ec,iunilor di'esti%e& cLt #i 2n
a!ec,iunile -epato?iliare& cardio?%asculare& respiratorii& a!ec,iuni ale siste$ului ner%os& ale
aparatului urinar& 2n olile de nutri,ie #i cele in!ec,ioase& 2n a!ec,iunile san'uine #i 2n cele
cutanate.
+u toate calit,ile sale pre,ioase& $ierea are #i contraindica,ii pentru pacien,ii care
su!er de oezitate& diaet za-arat& tulurri 'licore'ulatorii& insu!icien, pancreatic e1ocrin
#i pentru pacien,ii 'astrecto$iza,i& cLt #i 2n anu$ite tulurri aler'ice.
Indica,iile apiterapice %or !i !cute nu$ai de ctre $edicul specialist& ca la orice
$edica$ent& iar trata$entele %or !i aplicate su directa sa supra%e'-ere& a%Lndu?se 2n %edere
ac,iunile !ar$aco?!iziolo'ice 'enerale #i speci!ice ale produsului apiterapic& starea pacientului
#i e%olu,ia olii.
2.2 .ia$ili*a*(a a'a)(rii
/lora $eli!era din :udetul Ti$i# este o'at #i %ariat& cuprinzand nu$eroase specii de
plante cu %aloare apicol ridicat. Aceasta& poate conduce la o,inerea unor recolte de $iere
ridicate #i constante 2n ti$p.
5u$arul actual al !a$iliilor de aline din :udetul Ti$i# este $ic !at de posiilit,ile
de %alori!icare e1istente.
2.3 .i+iun(a 0i /isiun(a a'a)(rii
1isiun(
S.+.<+O? A69I5A SR6 & are $isiunea de a duce $ai departe renu$ele apiculturii
ro$ane#ti& %re$ s trans$ite$ 2ntre'ii lu$i ene!iciile $ierii #i produselor deri%ate. 0edica,i
ser%irii co$unita,ilor de apicultori& iuitori #i consu$atori ai produselor apicole& sunte$ la
randul nostru iuitori de apicultura #i c-iar apicultori.
.i+iun(
6i%r$ ene!iciile alinelor ctre sntatea consu$atorului azandu?ne pe principiul
ec-ita,iei #i returnand naturii ceea ce ne druie#te pentru consu$ul propriu. On at$os!era
entuziast de prietenie speci!ic cresctorilor de aline ur$ri$>
RS !i$ cel $ai un $ediator posiil 2ntre apicultor #i consu$atorM
RS sti$ula$ $ediului apicol M
RS spri:ini$ apicultorii prin practici ec-itaileM
.
RS ser%i$ drept resurs pentru apicultorii locali pro$o%and cele $ai une practici de
apicultura M
RS educa$ pulicului 2n sensul i$pactului ene!ic asupra snt,ii a produselor
apicole M
RS educ$ co$unitatea M
.al%ri
5e %o$ ur$ri $isiunea respectand $ediul 2n care ne des!a#ura$ acti%itatea punand
pe pri$ul plan>
ROa$eniiM
RMediulM
R<1celenta 2n calitateM
R+olaorareaM
RTradi,iaM
2.4 O$i()*i2( p( *(r/(n s)ur*3 /(-iu 0i lun&
O$i()*i2(l( p( *(r/(n s)ur* 4 1 an
S Atra'erea a $ini$ 10 clien,i
S Realizarea unei pa'ini ;e
S Practicarea unui pre, al produselor accesiil tuturor cate'oriilor sociale
O$i()*i2( p( *(r/(n /(-iu 4 2 4 3 ani
S Men,inerea rapotului pre, T calitate 2n !a%oarea clien,ilor
S 0ez%oltarea a!acerii #i 2n ora#ul Ti$i#oara
S Pro$o%area produselor prin spoturi pulicitare la tele%izor #i radio
S Realizarea unui nou produs 2n colaorare cu S+ A5TI9IOTI+< SR6
S Men,inerea rela,iilor cu clien,ii actuali #i cre#terea nu$arului acestora cu ( 2n
!iecare luna
O$i()*i2( p( *(r/(n lun& 4 p(s*( 3 ani
S Atin'erea unei cote de pia,a de 1( Q
S Men,inerea pre,ului produselor su ni%elul co$peti,iei
S +rearea unui site propriu al !ir$ei 2n care s se !ac prezentarea !ir$ei #i a
produselor co$ercializate
S +rearea unui produs pe az de propolis
2.5 Plan -( /ar5(*in&
Strate'iile se enunta din punctul de %edere al pie,ei #i al celor 4 P >
3
S Pia6a. Produsele au o 'a$a lar'a de utilizare #i se adreseaza tuturor
persoanelor indi!erent de %arsta& se1& ocupa,ie.
? Penetrarea de noi pie,e
? <1plorarea oportunit,ilor
? <li$inarea a$enintrilor aprute
? A$eliorarea capacita,ii de pre%iziune
? O$unt,irea calit,ii deciziilor
S Pr(6
? +orelarea cu pre,ul lider
? Situarea su pre,ul pie,ii
? Metoda adaosului
? Pre,uri di!eren,iale
? Pre,uri pro$o,ionale
S Pr%-us
? Men,inerea produsului la ni%elul tuturor pie,elor deser%ite de !ir$
? 0i!eren,ierea produselor 2n raport cu pia,a deser%ita
? +ercetari 2n do$eniul !ar$aceutic 2n parteneriat cu S+ A5TI9IOTI+< SR6&
aceasta %enind cu cercettori& laoratoare #i aparatura necesar cercetarii& iar noi aducand
produsele necesare 2n cercetare
S Pr%/%2ar(
? Men,inerea pro$o%rii la ni%elul tuturor pie,elor
? 0i!eren,ierea pro$o%rii 2n raport cu pia,a deser%ita
? Pro$o%area adaptat T crearea unui site care s con,in in!or$a,ii despre !ir$
& $etode de prelucrare #i o prezentare a tuturor produselor din !ir$ . Siteul %a !i construit de
o !ir$ de specialitate contractata de !ir$ . Siteul %a con,ine #i posiilitatea co$andarii
online a produselor& pentru persoanele doritoare.
? Pro$o%are nesc-i$at
S Plasare
? +anale noi de distriu,ie
? Practicarea $ar)etin'ului direct. A$ ales acest tip de $ar)etin' pentru a
reduce costurile. An'a:area unei !ir$e de transport ar presupune c-eltuieli supli$entare.
2. C%/p%n(n6a ()7ip(i
4
Ad$inistrator> popescu <lena +ristina
Secretara> Mas Anca
0irector +o$ericial> Manu Irina
0irector Te-nic > 6un'u 0an
+ontail> Mas Anca
Oa$eni lucratori> An'-el Ale1& Ardeleanu Mi-ai
A$alare> An'-el Ale1& Ardeleanu Mi-ai
o!eri> To$oi 5eculaie& Manu Irina
Paznici> To$oi 5eculaie& 6un'u 0an
2.! Pr%n%s*i) -( 2an+ar( 0i al*( in'%r/a6ii 'inan)iar(
O$i()*i2(l( r(s*ru)*ur,rii 0i -(*ali(r(a in2(s*i6iil%r pr%pus( p(n*ru a*in&(r(a a)(s*%ra
Oiecti%ul 'eneral al in%esti,iei il constituie cre#terea %olu$ui produc,iei destinate
co$ercializarii printr?o utilizare $ai un a !actorilor de produc,ie.
Oiecti%ele econo$ico?!inanciare ale in%esti,iei sunt reducerea costurilor de produc,ie
#i cre#terea rentailita,ii eono$ice a e1ploata,iei a'riole& cre#terea %iailita,ii econo$ice&
respecti% cre#terea %enitului.
Oiectul propus prin proiect este 2n acord cu poten,ialul zonei unde aundenta #i
%arietatea resurselor $eli!ere din !lora spontan #i culti%at asi'ur din el#u' -rana alinelor
de pri$a%ara !oarte ti$puriu pan toa$na tarziu. Acest !apt i$pune i$plicarea !or,ei de
$unc 2n dez%oltarea apiculturii #i dotarea cu ec-ipa$ente noi #i $oderne 2n %ederea
e1ploatarii e!iciente a 2ntre'ului poten,ial e1istent.
Acti%ita,ile din cadrul !er$ei de se$i?suzistenta a S+ A69I5A SR6 au ca scop
principal o,inerea unei produc,ii $ar! din apicultura #i const 2n cre#terea #i e1ploatarea
celor 2( !a$ilii de aline F2&0.( =0<H de,inute 2n siste$ clasic. F=n =0< este T 0.03"H
+re#terea #i e1ploatarea celor 2( !a$ilii de aline de,inute 2n siste$ clasic& a celor
1&11 -a teren arail& duc la acu$ularea unui total de 2& 2*0 =0<?uri.
S+ <+O ? A69I5A SR6 %izeaza dez%oltarea #i cre#terea nu$arului de !a$ilii de
aline 2n ur$atorii " ani pan la cel pu,in *4 !a$ilii respeti% (&44. =0<& deci o cre#tere de
"&2". =0<?uri& respectand 2n acest !el condi,ia de a cre#te 2n " ani cu " =0<.
+onco$itent %a cre#te #i cantitatea de produse apicole co$ercializate& a:un'and 2n anul " la o
cre#tere de 140Q respectandu?se condi,iile cerute.
On perioada de ( ani& cuprins 2n acest plan de a!aceri& in%esti,ia pre%izionat %a a%ea
o %aloare de ..(00 euro& reprezentand %aloarea spri:inului acordat prin $asura 141.
10
In%esti,iile propuse 2n planul de a!aceri & pentru perioada de " ani& au o %aloare
esti$ati%a de 4.(00 euro.
0i!eren,a de apro1i$ti% 4.000 de euro %or !i !olosi,i la a-izi,ionarea de "4 de stupi
orizontali cu 13?20 de ra$e. +u acest nu$ar de stupi i#i $are#te stupina pan 2n anul "&
asi'urand cre#terea cu cel pu,in " =0<.
On ani 4 #i ( S+ A69I5A SR6 preconizeaza s construiasc o 2ncapere pentru
e1trac,ie $iere& dotata con!or$ nor$elor europene cu 'resie& !aianta& apa curenta& se %or
ac-izi,iona stupi 2n %ederea 2nlocuirii celor deteriora,i& recipien,i ino1 de (0 l pentru
depozitarea #i transportul $ierii.Toate acestea concura la cre#terea indicilor de calitate ai
$ieri e1trase.
Pasul 3
3.1 8ipul '(r/(i
Societate cu raspundere li$itata
3.2 C(r(ril( l(&a*( -( a'a)(r(
+ererea de $iere #i produsele sale adiacente este 2n continua cre#tere& costurile
continuand 2ns s !ie destul de $ici. 0in pacate 2n Ro$ania consu$ul de $iere este unul
destul de redus 2n co$para,ie cu cel din celelate tari europene. =n ro$an consu$a 2n $edie
ca$ 100 'r de $iere pe an. Ro$anii nu au 2nc atat de dez%oltata concep,ia re!eritoare la
%iata snatoas azata pe o ali$enta,ie snatoas. Practicand apicultura po,i a:uta la
sc-i$area acestei $entalita,i.
0e e1e$plu s?a aroat de:a o le'e re!eritoare la consu$ul de $iere 2n scolii 2n
scopul educarii tinerei 'enera,ii cu pri%ire la ene!iciile $ierii.
Pasul 4 4 PRODUSELE
4.1 Pr%-us(l( 0i lis*(l(
11
4.2 F%*%&ra'ii al( pr%-us(l%r
1i(r( P%li'l%ra.
Mierea poli!lora este cea $ai cunoscuta dintre tipurile de $iere.
5u$ele %ine de la nectarul colectat de aline din di!erite !lori. +uloarea poate %aria 2n
!unc,ie de !loarea do$inanta.
9un )a /i(r(a3 p(n*ru ),: trateaza a!ec,iunile rinic-ilor& cal$ant al siste$ului
ner%os& ener'izant& o$oara acteriile #i in-ia sta!ilicociiFe!ect si$iliar antiioticuluiH.
1i(r( -( Fl%ri -( Sal)a/
Mierea $ono!lora de salca$ este cea $ai delicata $iere& cu o aro$a sutila& delicata&
u#or %anilata& clara #i aproape transparenta.
Mierea de salca$ ro$aneasc a !acut celera apicultura ro$aneasc o,inand
nu$eroase pre$ii interna,ionale.
9un ca $ierea p(n*ru ),: este cea $ai un ale'ere pentru diaetici? con,inut $ic de
za-aroza& re'leaza !unc,iile intestinale& lupta i$potri%a olilor respiratorii& proprieta,i
-idratante 2n cos$etica.
1i(r( -( Fl%ri -( 8(i
Mierea de tei este o $iere puternic cu o aro$a distinsa& de culoarea aurului clar.
12
Aro$a puternic este co$pus de note le$noase #i proaspete& tonuri sua%e de cara$el
#i dulceata !lorilor !inalizate 2n cel $ai dulce nectar.
9un )a /i(r(a3 p(n*ru ),:are e!ect antiseptic& cal$ant al siste$ului ner%os& pre%ine
#i trateaza a!ec,iunile siste$ului respirator Fast$& ron#iteH& prole$e 'astrointestinale
#i ale ilei& re%i'orant cardio%ascular& e!ect cicatrizant pentru arsuri.

O*(* -in /(r( 0i /i(r(
Produs 100Q natural& o,inut prin !er$enta,ie naturala& otetul din $ere #i $iere de
aline de,ine calita,i nutriti%e #i terapeutice. Otetul din $ere #i $iere este alternati%a
sanatoas pentru otetul realizat prin procedee c-i$ice care dauneaza or'anis$ului
u$an.
Otetul din $iere nu are doar un 'ust e1celent dar #i e!ecte terapeutice incrediile&
spunandu?se despre otetul de $ere #i $iere c %indec 100 de oli.
100 de $%li 2in-()a*( -( %*(*: ane$ie& into1ica,ii& a!ec,iuni renale&
-ipocolesterole$ie& indi'estie& litiaza renala o1alic #i !os!aticaFpietre la rinic-iH&
pielite& cistite& ne%roze& $i'rene& -ipercorticis$& ne%ralzii& sterilitate& antiacterian&
reu$atis$& oezitate& $i'rene.
1i(r( Pr%p%li+a*a
5u$ele acestei sustante $iraculoase %ine din li$a 'reaca& 'recii oser%and cu$
este construit stupul alinelor l?au nu$it Upartea dinaintea ceta,iiKM propolisul :ucand
rolul de paz i$potri%a intru#ilor& trans!or$and stupul 2ntr?o cetate %eritaila.
Propolisul este un iosti$ulator& produs de di'estie al alinelor ce con,ine ra#ini
%e'etale& %alsa$& uleiuri eterice& !ier& cupru& zinc& $an'an& la care se adau'a polenul.
Mierea propolizata i$ina ene!iciile $ierii cu e!ectele anti%irale& antito1ice #i
antiin!la$atorii ale propolisului.
1"
9un i/p%*ri2a: durerilor de 'at& tusei& enteritei& colitelor acute #i cronice& in!ec,iilor
%irale la ni%elul intestinului& -ipertensiunii& $enopauzei& ne!ritei& prostatei&
adeno$ului de prostata& cancerului& ooselii& $icroilor& ranilor& durerii& san'erarilor
'in'iilor& de'eraturilor& ecze$elor in!ec,ioase& radia,iilor.
4.3 D(s)ri(r( *(7ni), a ()7ipa/(n*(l%r n()(sar(
0otarile !er$ei 2n anul 0
MAI5I I =TI6AE< API+O6< VA6OAR<
6<I
1 ST=PI ORI7I5TA6I += 13?20 ra$e T 2( uc ".200
2 +<5TR=/=DA TA96A 7I5+ATA "00
" A/=MATOR& 9I0OA5< P6ASTI+ P<5TR=
MI<R<&+=VIT<& 0A6VI
1(0
TOTA6 "*(0
<le$ente
In%esti,ionale Para$etri te-nici
ST=PI ORI7I5TA6I
+= 13?20 ra$e
Acest stup este realizat din scLndur de 2($$ 'rosi$e&
a%Lnd !undul !i1& con!ec,ionat din scLnduri 2nc-eiate 2ntre ele 2n
!al,uri #i a#ezate 2n lun'i$ea stupului& !iind 2ntrit 2n partea
posterioar cu dou are trans%ersale cu sec,iunea de (0 1 "0$$
#i o lun'i$e de (1*$$.
+orpul are !or$a paralelipipedic& !iind con!ec,ionat din
scLnduri a#ezate lon'itudinal& 2nc-eiate 2n !al, si$plu #i are
14
di$ensiunile e1terioare de (1* 1 323 1 400$$& iar cele interioare
de 4(0 1 .30 1 "30$$. Volu$ul util al stupului este de 0&11*$"
sau 11*l. Peretele !rontal are& 2n partea sa in!erioar& dou
urdini#uri 2nalte de 20$$& di!erite 2ns ca $ri$e& pri$ul a%Lnd
lun'i$ea de "00$$ iar cellalt de 1(0$$.
+apacul 2$rac partea de sus a stupului pe 20$$& spri:inindu?
se pe rLul corpului& este raatail& !iind pre%zut cu dou
ala$ale cu care se !i1eaz de corp. 0i$ensiunile e1terioare ale
capacului suntde 41. 1 *0( 1 110$$. Partea superioar a
capacului este plan& !iind construit de scLndur su,ire& de
10$$. On pere,ii laterali sunt dou desc-ideri lon'itudinale& lun'i
de "30$$ #i 2nalte de "0$$ pre%zute cu sit $etalic cu oc-iuri
de 2?2&($$& 2n strat dulu& care au rolul de a asi'ura %entila,ia pe
ti$pul zilelor de canicul& 2n ti$pul $arilor culesuri sau pe ti$pul
transportului la pastoral.
? Stupul orizontal este pre%zut cu 20 de ra$e& dou dia!ra'$e
Fde reducere a cuiului #i de separareH #i * scLndurele de podi#or&
con!ec,ionate din scLndur su,ire precu$ #i cu un dispoziti% de
!i1are a ra$elor pentru transport.
? Ra$ele din interiorul stupului orizontal au ur$toarele
di$ensiunile e1terioare> lun'i$ea 4"($$& l,i$ea "00$$&
speteaza de sus are 4.0$$ lun'i$e& 2($$ l,i$e #i 20$$
'rosi$e& iar spetezele laterale au 'rosi$ea de 10$$& l,i$ea de
".$$ 2n partea superioar #i de 2($$ 2n partea $i:locie #i
in!erioar& a%Lnd 2n partea de :os un canal dreptun'-iular 2n care
intr #i se !i1eaz speteaza in!erioar care are o sec,iune ptrat
F10 1 10$$H.
? 0ia!ra'$ele sunt construite din scLnduri de 1($$ 'rosi$e
sau placa: #i sunt 2ntrite :ur 2$pre:ur cu o ra$ de "0$$ l,i$e&
pre%zut cu nut iar la di$ensiuni #i !unc,ionalitate nu sunt
identice. Pri$a dia!ra'$ ser%e#te la separarea !a$iliei de aline
a:uttoare Fdia!ra'$ etan# sau separatoareH #i are di$ensiunile
de 434 1 ""0 1 1($$& speteaza de sus 4.0 1 20$$ care !or$eaz
u$era#e de 20 1 11$$ pentru spri:inirea dia!ra'$ei pe !al,urile
1(
corpului de stup. +u a:utorul acestei dia!ra'$e interiorul stupului
se 2$parte 2n dou co$parti$ente& izolate unul de altul. 0ia!ra'$a
a:un'e pLn la !undul stupului& iar sus pLn la !a,a in!erioar a
scLndurelelor podi#orului& ast!el c alinele nu pot trece dintr?un
co$parti$ent 2n altul. Pentru o $ai un etan#eizare& pe !undul
stupului #i pe pere,ii laterali& lLn' dia!ra'$& pot !i tute #ipci
su,iri care acoper e%entualele spa,ii liere create de supra!a,a
de!or$at a pere,ilor sau a $ar'inilor dia!ra'$ei.
? +ea de?a doua dia!ra'$ se !olose#te pentru reducerea
cuiului& are aceleia#i di$ensiuni ca #i pri$a& 2n a!ar de 2nl,i$e&
!iind $ai scurt cu 20$$ F"10$$H deci este la ni%el cu speteaza
de :os a ra$elor& per$i,Lnd circula,ia alinelor 2n spa,iul lier
!or$at 2ntre partea de :os #i !undul stupului. 0ia!ra'$a reductoare
a cuiului& pe o !a,& 2n partea de sus& este pre%zut cu cLte dou
distan,atoare.
? 0ispoziti%ul pentru transport este alctuit dintr?o ar de
!i1are care se a#eaz perpendicular pe ra$e. Rolul acestui
dispoziti% este de a ri'idiza ra$ele 2n stup pe ti$pul transportului&
de a nu per$ite $i#carea& deplasarea acestora #i& i$plicit& stri%irea
alinelor.
+<5TR=/=DA
TA96A 7I5+ATA
Are ur$atoarele co$ponente> cazanul con!ectionat din tala
zincata& cosul con!ectionat din otel cu dia$etrul de (" c$&
an'rena: elicoidal& capace de protectie tala zincata& canea de
scur'ereM inalti$e ." centi$entri
1*
A!u$ator A!u$atorul este !or$at dintr?un corp cilindric !acut din tala
zincata 'roas de 0&( $$& cu capac $oil& 2n !or$a de co#&
acoperit 2n partea de :os cu un 'ratar. On interiorul corpului se
'ase#te un pa-ar $oil& pentru co$ustiil& !acut din tala de 1
$$ 'rosi$e& a%and de ase$enea la partea in!erioara un 'ratar care
per$ite trecerea aerului. 0e corp este $ontata cu a:utorul a doua
#uruuri& o perec-e de !oale !or$ate din doua scandurele prinse pe
o latura 2n un'-i $oil& celelalte trei parti !iind unite printr?un
urdu!. Prin ac,ionarea !oalelor se antreneaza 2n partea in!erioara a
corpului un curent de aer care i$pin'e& prin ori!iciul corpului&
!u$ul produs ca ur$are a arderii di!eritelor $ateriale Fcarpe& iasc
etc.H.
+utit de descpcit
+u,itul pentru descpcit este !or$at dintr?o la$a de otel a%and
'rosi$ea de " $$& lun'i$ea de 220 $$ #i lati$ea de 4( $$&
$ontata intr?un $aner de le$n.
0alta apicola 0alta apicola este !or$ata dintr?o plac de otel 'roas de ( $$&
a%and un capat indoit 2n un'-i drept pe o lun'i$e de 20 $$.
+apetele sunt la,ite #i ascu,ite 2n !or$a de daltaM se !olose#te la
desprinderea par,ilor i$inate 2n !alt sau lipite de aline cu
propolis sau cu ceara& la cura,irea ra$elor #i a par,ilor co$ponente
ale stupului de propolis sau de ceara& precu$ #i la alte lucrari 2n
stupina ca de e1e$plu& cura,irea a!u$atorului& pre'atirea
$aterialului pentru a!u$at& etc.
0otarile !er$ei anul "
5r.
crt
0enu$ire
Tip utila:
<c-ipa$ent
+aracteristici te-nico !unc,ionale +antitate Valoare
RO5
1.
1
+entri!u'a 4
R ino1
+entri!u'a este un aparat care se
!olose#te pentru e1tra'erea $ierii.
Se ac-izi,ioneaza o centri!u'a
tan'en,iala& ce cuprinde " ra$e
asezate perpendicular pe dia$etrul
rotorului 2n ni#te casete special
a$ena:ate 2n rotor& ast!el 2ncat
$ierea se e1tra'e $ai 2ntai de pe o
!ata& iar apoi de pe !ata cealalta a
ra$ei. Acesta se co$pune din trei
par,i principale> =n rezer%or
colector cilindric& din ino1 de 1 $$
'rosi$e. /undul rezer%orului este
conic #i 2nclinat spre partea 2n care
se $onteaza roinetul de scur'ere&
pentru a u#ura e%acuarea $ierii. =n
rotor con!ec,ionat din are $etalice
cu sec,iunea de 2(?"0W"?( $$&
a%and 2n centru un a1 care se
spri:ina la partea in!erioara printr?un
la'ar cu rul$ent pe !undul
rezer%orului& iar la partea superioara
se !i1eaza 2ntr?o ara trans%ersala&
!i1ata la randul ei prin doua #uruuri
de $ar'inile rezer%orului. =n
$ecanis$ de ac,ionare !or$at dintr?
un cuplu de ro,i dintate conice.
Pentru strecurarea #i condi,ionarea
$ierii dupa e1trac,ie se !olosesc
strecuratoare #i !iltre& $aturatoare&
utoaie& 2n care $ierea este lasata s
1 2.100
13
se li$pezeasc #i s piarda surplusul
de apa pe care?l con,ine.
4.4 S)ur*a -(s)ri(r( a 'lu9ului %p(ra6i%nal in*(rn
O$6in(r(a 0i r()%l*ar(a /i(rii.
Producerea $ierii de ctre aline reprezint un proces co$ple1 care cuprinde $ai
$ulte etape>
? recoltarea nectarului&
? prelucrarea enzi$atic&
? reducerea cantit,ii de ap.
Prelucrarea nectarului 2ncepe c-iar din ti$pul recoltrii nectarului c2nd nectarul
preluat 2n 'u# este 2$o',it cu sali% o'at 2n enzi$e za-arolitice& cantit,i $ici de polen
#i alte sustan,e speci!ice.
/inalizarea trans!or$rii nectarului 2n $iere se produce 2n stup unde alina
cule'toare trans!er nectarul recoltat altei aline care la rLndul ei trans!er $ai departe
nectarul altor aline& iar prin procesul de re'ur'itare?2n'ur'itare& nectarul se 2$o',e#te
per$anent cu ec-ipa$ent enzi$atic& dup care este depus 2n celule unde se de!initi%eaz
procesul de $aturare.
Prelucrarea enzi$atic prin 2n'ur'itare?re'ur'itare poate continua pLn ce apro1i$ati%
40Q din za-aruri a:un' su !or$ de za-aruri si$ple F$onoza-arideH.
Prelucrarea enzi$atic a $ierii conduce la trans!or$area unor za-aruri co$ple1e din
nectar Fdiza-aride& poliza-arideH 2n za-aruri si$ple F'lucoz #i !ructozH cu a:utorul enzi$elor
secretate de aline& trans!or$Lnd ast!el nectarul 2ntr?un produs usor di'estiil de ctre aline
#i conser%ail.
+a ur$are a prelucrrii enzi$atice #i a prelucrrii -idrice de catre aline& $ierea
de%ine un produs stail #i concentrat care per$ite depozitarea acestuia pe o perioad $ai
$are de ti$p.
0up aceast etap are loc concentrarea nectarului prelucrat pentru a reduce con,inutul
apei pLn la un ni%el care 2i asi'ur conser%area. Acest proces se realizeaz prin %entila,ia
14
ener'ic produs de aline cu a:utorul aripilor& asi'urarea unei te$peraturi ridicate F"(X+H
2$pr#tierea $ierii pe o supra!a, $ai $are a !a'urelui prin u$plerea treptat a celulelor ti$p
2n care se produce des-idratarea pLn la cel $ult 20Q ap. 0up aceast etap alinele
acoper celulele prin cpcire cu un strat de cear.
0in punct de %edere practic aceste e1plica,ii sunt !oarte i$portante pentru a asi'ura
calitatea $ierii e1trase deoarece treuie a%ut 2n %edere ca e1trac,ia $ierii s se !ac nu$ai
dup ce acest proces de $aturare este 2nc-eiat #i anu$e cLnd !a'urii cu $iere sunt cpci,i 2n
cea $ai $are parte F1W" din supra!a,a acestoraH.
R()%l*ar(a 0i )%n-i6i%nar(a /i(rii cuprinde $ai $ulte etape>
1. Recoltarea !a'urilor cu $iere din stup. Mo$entul opti$ pentru recoltarea !a'urilor
este atunci cLnd ace#tia sunt cel pu,in cpci,i 1W". acest !apt indic apicultorului c $ierea
este $aturat 2n propor,ie c2t $ai $are& deci con,inutul apei este adus la %aloarea necesar
conser%rii acesteia.
? recoltarea !a'urilor din stup necesit eli$inarea alinelor de pe ace#tia care se !ace prin
scuturare #i periere cu o perie apicol special sau prin alte $etode utilizate 2n special 2n
apicultura pro!esionistM
? !olosirea de podi#oare speciale pre%zute cu un dispoziti% prin care alinele pot ie#i dar nu
$ai pot reintra Fiz'onitoare de alineH care pot !i $ontate peste corpurile de az cu cel pu,in
o zi 2nainte T este un siste$ practicat 2n siste$ul %ertical de 2ntre,inereM
? !olosirea unor su!lante de aer pentru 2ndepartarea alinelor dintre ra$e.
? !olosirea unor sustan,e repelente pentru aline. Acestea treuiesc utilizate cu precau,iile
de ri'oare atat pentru apicultor cLt #i pentru a nu polua $ierea sau ceara.
? /a'urii recolta,i sunt prelua,i 2n ldi,e speciale sau 2n corpuri de stupi #i sunt adu#i cLt $ai
repede 2n
ca$erele de e1trac,ie.
? <ste !oarte i$portant te$peratura 2n $o$entul e1trac,iei deoarece la 20 X+ $ierea este de
" ori $ai %Lscoas decLt la "0X+.
2. <1trac,ia propriu ? zis a $ierii se poate !ace 2n spa,ii special a$ena:ate& !ie 2n cadrul
stupinei !ie 2n alte loca,ii. Pentru e1trac,ie sunt utilizate e1tractoare de di!erite capacit,i #i
$oduri de !unc,ionare.
<tapa prealail e1trac,iei este descpcirea !a'urilor cpci,i.
0escapacirea este opera,ia de 2nlaturare a capacelului su,ire de ceara cu care alinele
acopera 2nc-id !iecare celula cu $iere $aturata.
20
0escapacirea se realizeaza cu a:utorul unor unelte speci!ice F!urculi,a de descpcit& cu,it de
descpcit 2ncalzit sau nuH sau utila:e speci!ice de descpcit auto$ate& 2n !unc,ie de
capacitatea #i dotarea stupinii. Totodat pentru descpcire este utilizat o ta% sau o cu%
special pre%azuta cu sit de scur'ere a $ierii& unde este recoltat cpceala #i $ierea poate !i
separat pentru a !i recuperat.
Indi!erent de $etoda utilizat odata cu eli$inarea cpcelelor se preia #i o cantitate
se$ni!icati%a de $iere. Aceasta poate !i separat prin utilizarea $ai $ultor $etode>
S !iltrare prin cadere liera #i presare&
S centri!u'are 2n centri!u'i speciale&
S topire la te$peratura controlata pentru c $ierea s nu 2#i piarda proprieta,ile.
<1trac,ia propriuzis se realizeaz a:utorul unor e1tractoare Fcentri!u'iH speci!ice.
/a'urii introdu#i 2n e1tractor 2n laca#uri speciale sunt roti,i $anual sau auto$at la anu$ite
%iteze Fde e1. "00 rota,iiW$inH& iar $ierea iese din !a'uri pe peretele cilindric al e1tractorului
dupa care se scur'e printr?o desc-idere de la aza acestora& 2n azine sau recipiente pentru a !i
preluata $anual sau prin po$pe 2n $aturatoare.
". +ondi,ionarea $ierii.
Mierea de aline este un produs natural co$ple1 rezultat din recoltarea nectarului sau
altor sucuri dulci& !iind i$o'a,it de catre aline cu sustante proprii. /iind un produs natural&
$ierea treui sa?#i pastreze acest atriut de la recoltare pan la consu$.
Spre deoseire de alte produse procesate $ierea #i celelalte produse apicole de i$portanta
ali$entara nu su!era trans!or$ari sustan,iale con!or$ de!ini,iei pri%ind procesarea.
0e!ini,ia procesarii> Orice proces ce $odi!ic sustan,ial produsul ini,ial& incluzLnd
2nclzirea& a!u$area& srarea& $aturarea& uscarea& $arinarea& e1trac,ia& e1trudarea sau o
co$inare a acestor proceseH.
0e!ini,ia condi,ionarii> Opera,ie prin care un $aterial& un produs& etc. este adus 2ntr?o anu$it
stare de u$iditate& de te$peratur& de puritate& etc.
+a ur$are& $ierea de aline #i celelalte produsele apicole cu %aloare ali$entara sunt
supuse doar unor opera,iuni de condi,ionare prin care calita,ile naturale nu sunt a!ectate de
procese te-nolo'ice. +u alte cu%inte prin condi,ionarea $ierii se ur$aresc cate%a opera,iuni
care au 2n %edere punerea pe pia,a a unui produs natural& cu un aspect cat $ai atracti%& 2n
condi,iile $en,inerii calita,ilor ini,iale ale acestuiaY
Principalele aspecte ce ridic prole$e 2n o,inerea #i condi,ionarea $ierii sunt>
S u$iditatea e1cesi%aY
S ulele de aer aparute 2n procesul de e1trac,ie& u$plere a recipientelor #i po$pareY
21
S particulele de ceara& resturi de !a'uri #i aline #i alte i$purita,i din ti$pul e1trac,ieiY
S procesul de cristalizare care& de#i natural& nu o!era un aspect co$ercial produsului
i$uteliatY
+a ur$are principalele opera,iuni de condi,ionare a $ierii pe care le pot aplic producatorii
pri$ari din apicultura sunt>
1. Pre!iltrarea FstrecurareH
2. 6i$pezirea FdecantareaH
". /iltrarea F2n cazul unor cantita,i $ari Tpentru $arii producatoriH
4. 0es-idratarea Fdezu$idi!careaH ?dac u$iditatea este $ai $are de 20Q
(. 0ecristalizarea Fprelic-e!iereWlic-e!iereaH $ierii cristalizate ?dac este cazul
*. +upa:area #i o$o'enizarea T F2n cazul unor cantita,i $ariWpentru $arii producatoriH
.. I$utelierea #i etic-etarea.
Mierea e1tras poate !i supus unui proces de pre!iltrare prin a$plasarea unui !iltru
din ino1 sau $aterial plastic ali$entar 2n $o$entul scur'erii $ierii din centri!u'a 2n
recipiente.
Mierea e1tras #i pre!iltrata se pune 2n di%erse recipiente de stocare F$aturatoareH de
di%erse di$ensiuni F2n !unc,ie de capacitatea de e1ploatareH #i este lasata 1?2 zile pentru
decantare.
On unita,ile $ai $ari de condi,ionare e1ista recipiente de di$ensiuni $ai $ari
denu$ite $aturatoare& realizate din ino1 care asi'ur li$pezirea $ierii& ast!el c i$purit,ile
s se separe deasupra #i $ierea s poat !i preluat c2t $ai curat pentru 2$uteliere 2n orcane
sau utoaie.
On cazul c2nd $ierea s?a recoltat cu un procent de ap peste li$itele ad$ise F20 QH
$ierea este preluat 2n %ase #i supus procesului de dezu$idi!icare 2n ca$ere speciale cu
te$peratur #i alte condi,ii controlate Fasa nu$itele Uca$ere caldeKH sauW#i prin inter$ediul
unor instala,ii de dezu$idi!icare. Procesul are 2n %edere e%itarea !er$entarii $ierii. Aceasta
etapa poate !i e%itata dac !a'urii cu $iere sunt recolta,i cand sunt cel pu,in 1W" capaci,i.
On cazul $ierii cristalizate 2n recipientele de stocare& pentru a !i 2$uteliata& este
necesara lic-e!ierea $ierii prin 2ncalzire 2n condi,ii de te$peratura controlata. 0ecristalizarea
este una din cele $ai i$portante opera,iuni careia apicultorul treuie sa?i acorde o aten,ie
sporita pentru pastrarea inte'rita,ii co$ponentelor naturale ale $ierii. O decristalizare
necorespunzatoare conduce la cre#terea PM/& un co$pus rezultat din desco$punerea
!ructozei& dar #i la distru'erea enzi$elor #i a altor sustante iolo'ic acti%e care sunt
22
ter$olaile. +ea $ai utilizat $etod este 2ncalzirea $ierii 2n ca$ere ter$ostat la te$peratura
de 4(X+ ti$p de 24?43 -.
Pentru eli$inarea nea:unsurilor le'ate de cristalizare sau de recristalizarea $ierii se
poate aplic o $etoda de cristalizare !ina Fapreciata de consu$atoriH prin o,inerea $ierii
cre$e& $ierea lic-e!iata !ind supus unui procedeu de recristalizare diri:ata Fprocedura 0CceH.
Pentru a satis!ace anu$ite cerinte ale pie,ii $ierea pro%enita din $ai $ulte recolte
FsurseH poate !i supus procesului de a$estecare Fcupa:areH #i o$o'enizare. Aceasta $asura se
aplic $ai des 2n cazul $ierilor poli!lore #i 2n 'eneral 2n cazul $arilor condi,ionatori.
I$utelierea are loc 2n recipiente de di$ensiuni $ici de calitate ali$entara asi'urand pe
etic-eta $en,iunile oli'atorii. On acest conte1t& pentru a !i $ai aproape de de!ini,ia $ierii #i
pentru a !i recunoscuta de catre consu$ator ca un produs natural& ne$odi!icat prin nici o
opera,iune a procesarii Fc!. de!ini,iei procesariiH& directa sau indirecta& este i$portant ca
$ierea produs #i a$alata de apicultor s poata !i etic-etata cu $en,iunea de e1. Umiere
condiionata la stupina, de catre apicultorM
Cali*a*(a p%l(nului r()%l*a* -( al$in( p(n*ru )%nsu/ul u/an
Polenul Z 'runcioarele $icroscopice care se a!l pe anterele !lorilor 2n scule,ii de
polen #i care la $aturitate se desc-id pentru a?l eliera #i !ecunda partea !e$inin a !lorilor
speciei respecti%e.
Polenul recoltat de aline reprezint acel polen recoltat de pe anu$ite plante care au
caracteristici speci!ice pentru polenizarea cu insecte #i care se nu$esc ento$o!ile.
Polenul are aspectul unei puleri !ine #i %zut la $icroscop acesta are !or$e #i
di$ensiuni di!erite speci!ice plantelor de ori'ine. Aceasta caracteristic a:ut la identi!icarea
plantelor de pro%enien, a polenurilor& iar do$eniu de studiu se nu$e#te palinolo'ie.
Polenul reprezint o surs %aloroas de proteine& %ita$ine& enzi$e& $inerale #i alte
ele$ente nutriti%e esen,iale pentru procesele iolo'ice din !a$ilia de aline>
Polenul este o'at 2n proteine& a$inoacizi& lipide& 'lucide& %ita$ine& sruri $inerale.
On $od special proteinele #i %ita$inele se 'sesc din aunden,. 0intre %ita$ine $en,ion$
%ita$inele +& 91& 92& 9*& PP& 0& acid !olic etc.
0in punct de %edere nutri,ional& polenul T de!init ca [ super?ali$ent \ ? #i deri%atul
su natural pstura& contriuie 2n $od esen,ial 2n ali$enta,ie prin ele$ente nutriti%e de az
care 2#i do%edesc %aloarea 2n nu$eroase situa,ii.
O$6in(r(a p%l(nului r()%l*a* -( al$in(.
2"
Alinele recolteaz polenul prin $i#cri #i ac,iuni speci!ice #i 2l aduna su !or$ de
'-e$otoace de polen pe picioru#ele posterioare 2ntr?o !or$a,iune anato$ic speci!ic?
coricula. 6a un zor& o alin cule'toare de polen aduce 2n stup cca 10 $' de polen& iar
cantitatea de polen strLns 2ntr?o zi este de cca 0&* ' polen.
Dreutatea celor dou '-e$otoace de polen pe care alina le transport la stup este 2n
$edie de (?. $' #i poate a:un'e pLn la 1( $'& 2n !unc,ie de sursa de polen& condi,ii de
%re$e #i alte %ariaile.
Te-nolo'ia recoltarii polenului se azeaz pe particularitatea iolo'ic a alinelor de a aduna
polenul de la !lori& de a?l transporta pe co#uletele picioru#elor posterioare ale alinelor
cule'toare #i de a?l acu$ula 2n stup& adic de a?l 2n$a'azina instincti% ca rezer% de -ran la
!el ca #i 2n cazul $ierii& 2n perioadele cLnd natura 2l o!er.
1. Polenul recoltat de aline este depozitat 2n !a'urii din stup #i odat cu depozitarea& acesta
este 2$o',it cu di%erse sustan,e speci!ice #i presat 2n celule pentru c acesta s poat !i
conser%at pe o perioad lun' de ti$p.
2. 0up depunerea 2n celule acesta su!era o serie de trans!or$ri ioc-i$ice rezultLnd a#a
nu$ita pstura care 2i asi'ur atLt conser%area cLt #i o $ai un di'estiilitate.
0i!eritele te-nici de recoltare a polenului realizate pLn 2n prezent se re!era la o,inerea
polenului proaspat recoltat de aline& 2nainte ca acesta s !ie depozitat 2n !a'uri.
Treuie spus c perioada de recoltare a polenurilor de catre aline este !eruarie #i pLn 2n
octo$rie& dar perioada de recoltare a polenului cu colectoare speci!ice este li$itat la
perioada de aunden, a acestuia> aprilie?iunie.
Polenul recoltat poate !i $onocro$ dac pro%ine de la aceea#i surs FspecieH poleni!era sau de
di%erse culori cLnd acesta este poli!lor& cel $ai adesea portocaliu #i 'alen& dar poate !i #i
ne'ru& %iolet sau ro#u.
/actorii care in!luen,eaz recoltarea polenului #i deci produc,ia acestuia>
? !lora poleni!er e1istent
? calitatea #i atracti%itatea polenurilor
? puterea !a$iliei de alinei #i starea !iziolo'ic a acesteia Fcantitatea de puiet necpcitH
? 2nsu#irile 'enetice ale coloniilor
? prezen,a rezer%elor de pstur 2n stup
? condi,iile de %re$e
? tipul de colector
+antitatea total care poate !i recoltat 2n ti$pul unui sezon acti% poate !i 2ntre 10 #i "0 )' de
polen 2n !unc,ie de !actorii enu$era,i $ai sus.
24
Toate $etodele de produc,ie a polenului au la az ur$atorul principiu> alinele cule'toare
la intrarea 2n stup sunt oli'ate s treac printr?un dispoziti%& denu$it Tplac acti%& care
deter$in dislocarea '-e$otoacelor de polen de pe $e$rele posterioare& #i acu$ularea
acestora 2ntr?un spa,iu colector& inaccesiil alinelor.
0ispoziti%ele de recoltare a polenului de la aline se nu$esc colectoare de polen sunt
alcatuite din " pr,i>
1. un dispoziti% prin care trece alina #i deter$in dislocarea polenurilor din co#uletele de
polenplac acti%a.
? o plac acti% este o plac pre%zut cu per!ora,ii speci!ice& ast!el 2ncLt la trecerea prin ea&
'-e$otoacele de polen se pot desprinde de pe $e$re.
? cea $ai !olosita !iind placa in:ectat din polietilen cu per!ora,ii circulare de ($$.
? placa acti% pote !i re'lat pe dou pozi,ii> pozi,ia de lucru cLnd alinele cule'toare sunt
oli'ate s treac prin ea& sau pozi,ia de repaos cLnd aceasta este raatat pentru ca alinele s
treac lier 2n stup cLnd nu se dore#te colectarea polenului& iar colectorul treuie s r$Ln
$ontat pe stup.
2. sertra#ul pentru polen. Reprezint co$ponenta colectorului 2n care se strLn'e polenul. <l
este acoperit cu o sit rar prin care '-e$otoacele de polen pot trece dar nu #i alinele& iar la
partea in!erioar este pre%azut cu o sit care s per$it aerisirea polenului. Acesta treuie s
!ie u#or de preluat pentru a?l 'oli #i cur,a.
corpul propriuzis T reprezint cadrul de sus,inere a plcii acti%e #i a sertra#ului #i care
per$ite ata#area de stup !r a pertura acti%itatea alinelor de zor.
=nele $odele prezint ori!icii laterale de *&( $$ pentru ie#irea trLntorilor& deoarece ace#tia
pot uneori loca intrarea alinelor la urdini#.
+olectoarele de urdini# sunt pre%azute cu cle$e de a',are #i cu un ecran de protec,ie
FcopertinaH la 10 c$ deasupra colectorului care !ere#te polenul strLns de ac,iunea !actorilor de
%re$e Frazele soarelui& ploaia& roua& pra!ul etcH
Modele de colectoare 2n !unc,ie de a$plasarea acestora>
1. colectoare de e1terior ? a$plasate 2n a!ara stupului pe peretele !rontal 2n !a, urdini#uluiM
2. colectoare de interior T a$plasate 2n interiorul stupului>
". colector a$plasat su stup> 2ncorporat 2n soclul stupului sau a$plasate 2ntre corp #i soclu.
4. +olector a$plasat deasupra stupului ? su capac.
Aten,ie la conta$inarea polenurilor 2n colectoarele a$plasate aproape de sol& unde #i
u$iditatea este $ult $ai $areY
+olectoarele a$plasate 2ntre corpuri sau deasupra stupului& su podi#or sau capac& asi'ur o
2(
conta$inare $ai redusa& 'olirea acestora se poate !ace $ai rar #i se pre,eaz 2n special la
stupine care nu pot !i %izitate zilnic.
+ate%a speci!ica,ii pri%ind $odul de !olosire a colectorului>
? $ontarea colectorului se %a !ace nu$ai pe colonii sntoase care au cel pu,in (?. ra$e cu
puiet #i doar pe perioada de aunden,a de polen F 2n 'eneral aprilie?iunieHM
? 2n perioada $arilor culesuri de nectar nu se !olosesc colectoarele de polen pentru a nu
deran:a trecerea alinelor #i a a!ecta ast!el produc,ia de $iere
? $ontarea colectorului se !ace de re'ul seara dup 2ncetarea zorului sau cu cLte%a zile
2nainte& !r ca plcile acti%e s !ie pe pozi,ia de lucruM acestea %or !i acti%ate cLnd se dore#te
colectarea polenului.
? cLnd au loc trata$ente !ito?sanitare 2n arealul de cules nu se %or $onta colectoarele pe
pozi,ia de lucruM
? asi'urarea trecerii trLntorilor prin ori!icii laterale speciale sau o dat pe spt$Ln. ace#tia
sunt lsa,i s treac prin suspendarea acti%it,ii colectorului
? asi'urarea 'olirii zilnice a sertra#ului cu polen F0&2?0&( )' la colectoarele e1terioare de
urdini# #i ]1 )' la celelalte tipuriH.
? $en,inerea cur,eniei colectoarelor
+ondi,ionarea #i pstrarea polenului recoltat>
Polenul este un produs natural care 2n $od nor$al con,ine #i o anu$it cantitatea de apa&
unele i$purit,i& dar #i o serie de conta$inan,i din natur& !iind !oarte -i'roscopic.
1. +ernerea se realizeaz cu a:utorul unor site $anuale sau $ecanice #i are scopul de a ale'e
i$purit,ile F!ra'$ente din corpul ainelor& cristale de za-ar& resturi de ceara& capete de
sLr$e& pra!H dar #i de a selecta polenul dup anu$ite di$ensiuni ceea ce 2i asi'ur un aspect
co$ercial 2$unt,it.
2. +onser%area are rolul pstrrii calit,ii acestuia pLn la %alori!icare #i consu$. O $etod de
conser%are are la az eli$inarea e1cesului de u$iditate pLn la un con,inut $ini$ de 3?10Q
prin uscare.
". =scarea poate a%ea o !az de preuscare sau nu.
? =nii apicultori pot usca polenul deasupra stupilor& su capacul stupilor& 2ntinzLndu?l pe
straturi de -Lrtie asorant #i ene!iciind de caldura de'a:at de cui #i caldura solar. O
supra!a, ine %entilat& 2ncalzit #i !erit de razele directe ale soarelui poate constitui o
$odalitate e!icient de uscare.
2*
? Pentru pro!esionisti e1ist utila:e speciale denu$ite uscatoare de polen #i care !unc,ioneaz
pe az de ap cald& rezisten,e electrice sau caldur solar. Prin uscare polenul pierde cca "0
Q din 'reutatea ini,ial.
4. 0epozitarea polenului uscat se !ace 2n di%erse recipiente& 2n !ri'idere& care asi'ur
te$peratura de ^4X+.
<ste necesar depozitarea la te$peraturi sczute deoarece 2n $asa polenului pot e1ista di%er#i
parazi,i F$ici coleoptere& acarieni& $olia cerii& ou ale acestoraH.
=scarea la te$peratura de ^4(X+ o$oar !or$ele acti%e?lar%e& adul,i& dar oule nu pot !i
distruse.
0epozitarea la !ri' inacti%eaz aceste !or$e dar nu le distru'e& ast!el c dup scoaterea
acestora din condi,ile de depozitare la !ri'& polenul treuie consu$at 2ntr?o perioada scurt de
ti$p pentru a nu aparea noi !or$e acti%e de parazi,i.
+onser%area prin con'elareY te$peraturile scazute de ?13X+ pstreaz calit,ile polenului& nu
$ai necesita !aza de uscare& dar 2n aceste condi,ii polenul treuie utilizat i$ediat dup
decon'elare deoarece este un $ediu propice pentru dez%oltarea $icroor'anis$elor.
Cali*a*(a pr%p%lisului r()%l*a* -( al$in( p(n*ru )%nsu/ul u/an.
Propolisul reprezint un a$estec de sustan,e r#inoase %e'etale& cear %e'etal #i
uleiuri eterice& cu aro$e speci!ice pe care alinele 2l cule' de pe di!erite specii de plante #i pe
care 2l !olosesc 2n principal pentru astuparea di%erselor crpturi din stup& 2n poleirea
Facoperirea cu un strat !inH celulelor !a'urilor #i a altor supra!e,e din stup.
+o$ponenta principala a propolisului este dat de r#inile %e'etale care sunt recoltate
de pe $u'uri sau alte pr,i ale unor specii %e'etale cu$ ar !i> cire#& %i#in& plop& castan& rad&
$olid etc. Alinele strLn' propolis de di!erite culori F'alen& ro#u& %erde& run etc.H #i 2l
transport la stup cu a:utorul $e$relor posterioare& ca #i polenul.
Tendin,a de propolizare a alinelor este un caracter cu o %ariailitate !oarte $are 2ntre rase #i
c-iar 2n cadrul raselor sunt colonii de aline care au aceasta 2nsu#ire $ai pronun,at.
Recoltarea acestuia depinde #i de disponiilitatea acestuia 2n natur Fre'iuni o'ate 2n specii
care secret aceste r#iniH sau 2n !unc,ie de sezon ? pri$a%ara #i toa$na alinele colecteaz
$ai $ult propolis.
Propolisul are o co$pozitie co$ple1a& !iind !oarte $ult studiat 2n apiterapie datorit
propriet,ilor sale ene!ice dintre care cele $ai i$portante ar !i> anti$icroian& antiiotic&
anti!un'ic& antiin!la$atorie& anal'ezic& antio1idant #i anti?tu$oral.
2.
+onstituen,ii !ar$acolo'ic acti%i din propolis se 'sesc 2n !rac,iunile soluile 2n di!eri,i
sol%en,i or'anici& cu$ este cazul alcoolului etilic T principalul sol%ent utilizat la o,inerea de
e1tracte de uz !ar$aceutic. Se poate !olosi su !or$ de e1tract alcoolic sau su !or$ de
un'uente pe az de e1tract.
O$6in(r(a pr%p%lisului.
Propolisul poate !i colectat cu a:utorul unor dispoziti%e realizate din di!erite $ateriale.
On 'eneral apicultorul poate o,ine propolis din>
? rzuirea unor ele$ente ale stupului pe care se 'se#te propolisul Fpodi#or& !al,uri& spetezeH
? $rirea spa,iului dintre spetezele ra$elor& alinele u$plLnd aceste spa,ii cu propolisM
? 2nlocuirea podi#orului cu o plas din $aterial plastic care dup propolizare se %a ridica #i
se %a cur,aM
? utilizarea colectorului de propolis care este alctuit dintr?un 'rtar la$elat din $etal
Fdi$eniunea de $a1i$ 3 $$H& o sit din $aterial plastic #i pLnz colectoare Fdin u$acH
care se plaseaz deasupra cuiului 2n locul podi#orului Fcolector tip OrosHM
Aplicarea colectorului de propolis se !ace ast!el>
S Pri$a dat se aplic peste ra$e sita peste care se a#eaz pLnza colectoare #i se a#teapt
propolizarea sitei.
S cLnd aceasta s?a realizat #i apare propolisul pe $uc-ia ra$ei este $o$entul aplicrii
'rtarului la$elat. Drtarul se pune 2n luna aprilie o dat cu lr'irea cuiului #i se ridic
toa$na 2n $o$entul pre'tirii pentru iernare a !a$iliilor de alineM peste 'rtar se a#eaz sita
din plastic #i apoi pLnza colectoare care 2n prealail au !ost dezlipite pentru a !or$a noi
ori!icii 2n care s !ie depus propolis.
S On ti$pul sezonului apicol& ori de cLte ori plasa din plastic este 2ncrcat pe $a:oritatea
supra!e,ei cu propolis se des!ace prin desprindere pLnza colectoare de care ader cea $ai
$are parte din propolis& rea#ezLndu?se 2n pozi,ia ini,ial.
S Recoltarea propolisului de pe pLnza colectoare se !ace o dat pe an dup ce 2n prealail a
!ost pstrat cLte%a zile la te$peratur sczut Fcon'elatorH.
S On acest $od se pot recolta 2ntre 100 #i "00 'ra$e de propolisW!a$ilie de alineWan.
S Propolisul rut o,inut prin rzuire nu necesita o pre'atire special& ci doar se eli$in
corpurile straine. On ceea ce pri%e#te conser%area& propolisul se poate a$ala 2n pun'i de
plastic 2nc-ise etan# pentru a se pstra principiile acti%e.
S Propolisul !iind soluil 2n alcool etilic la rece& se pot u#or prepara solu,ii #i e1tracte speci!ice
Fe1tract $oale de propolisH.
23
Cali*a*(a lap*i0%rului -( /a*), p(n*ru )%nsu/ul u/an.
Lptiorul de matc reprezint secre,ia co$ple1 pe care alinele lucrtoare doici o
!olosesc 2n -rnirea puietului lar%ar #i a $tcilor.
1. 6ar%ele de lucrtoare #i trLntor sunt -rnite nu$ai 2n pri$ele zile cu lpti#or de $atc #i
$ai tLrziu cu un a$estec de lpti#or& polen #i $iere& 2n ti$p ce lar%ele de $atc sunt -rnite
doar cu lpti#or pe toata durata stadiului lar%ar.
2. On plus& cantitatea de lpti#or 2n celulele cu puiet di!er& lar%ele de lucrtoare #i trLntori
pri$esc o cantitate $ic de lpti#or 2n ti$p ce lar%a de $atc 2noat 2n lpti#or& cantitatea
$a1i$ a:un'Lnd la "00 $'Wotc.
". 6pti#orul de $atc proaspt se prezint su !or$a unui lic-id %Lscos& lptos de culoare al
'luie cu $iros caracteristic #i 'ust dulce?acri#or.
+o$pozi,ia lpti#orului de $atc> Ap *0?.4Q #i sustan,a uscat care este alcatuit din
proteine *0Q& lipide 10 Q& 'lucide "(Q& a$inoacizi& %ita$ine #i enzi$e& cenu# 2&(Q.
Interesant este c 40Q din !ractiunea lipidic sunt acizi 'ra#i lieri.
6pti#orul de $atc este un produs o'at 2n a$inoacizi& %ita$ine& -or$oni& di!eri,i !actori de
cre#tere etc. Sunt 2nc nu$eroase co$ponente din lpti#orul de $atc care nu au putut !i
identi!icate cu precizie. On ulti$ul ti$p& se acord o $are aten,ie acidului -idro1i?decinoic
FAP0H& precu$ #i altor co$ponen,i cu ac,iune asupra 'landelor endocrine& #i& 2n pri$ul rLnd&
asupra corticosuprarenalelor.
+o$pusul +oncentra,ie $ini$ +oncentra,ie $a1i$ Ap (.Q .0Q
Proteine F5 1 *&2(H 1.Q din S= 4(Q din S=
7a-aruri 13Q din S= (2Q din S=.
6ipide "&(Q din S= 14Q din S=
Minerale 2Q din S= "Q din S=
O$6in(r(a lap*i0%rului -( /a*)a.
Recoltarea lpti#orului de $atc are la az te-nica de cre#tere a $atcilor& di!eren,a
!iind 2n densitatea $ai $are de otci pe o ra$ de cre#tere F40?*0H co$parati% cu nu$rul de
otci 2n cre#terea de $tci F$a1i$ "*H #i alte detalii speci!ice de te-nic #i recoltare>
S 0upa introducerea lar%elor 2n cre#tere F2n stadiul lar%ar de 1&( zileH se las trei zile ti$p 2n
care otcile sunt apro%izionate cu lpti#or de $atca.
S 0upa aceasta perioada lea,urile cu otci sunt e1trase #i lpti#orul este aspirat din celule cu
a:utorul unui dispoziti% speci!ic de aspirare.
S Pentru apro%izionarea otcilor cu lpti#or din aunden, sunt necesare o serie de $suri de
24
pre'tire #i 2n'ri:ire a coloniilor de aline ca #i 2n cre#terea $atcilor.
S 2n acest $od se pot o,ine cca 2(0 $' lpti#orWotca& pe serie cca 1( '& iar pe sezon& 2n
!unc,ie de pre'atire #i 2nde$Lnare se poate o,ine 1)' de la 3?10 colonii de aline.
S +onser%area lpti#orului se !ace doar prin con'elare sau lio!ilizare.
Cali*a*(a )(rii -( al$in(
+eara reprezint produsul de secre,ie al alinelor lucrtoare utilizat pentru a cldi
!a'urii din cui sau pentru a cpci !a'urii cu $iere sau puiet.
Secre,ia cerii se !ace de ctre or'ane specializate T denu$ite 'landele ceri!ere. Acestea
sunt situate 2n partea %entral a ado$enului pe ulti$ile 4 sternite.
Acti%itatea acestor 'lande 2ncepe la alinele 2n %Lrst de " zile c2nd acestea particip la
cpcirea !a'urilor #i se intesi!ic 2n a .?a zi pLn 2n a 13 ?a zi& cLnd alinele particip la
construirea !a'urilor& de#i sunt situa,ii c2nd #i la aline $ai 2n %Lrst s?a constatat secre,ia de
cear. Acest !apt este datorat !aptului c acti%it,ile alinelor 2n !a$ilia de aline au o $are
plasticitate le'at de %Lrsta acestora dar #i de necesit,ile !a$iliei de alinei.
6a $o$entul secre,iei ceara este lic-id& solidi!icLndu?se i$ediat ce ia contactul cu
aerul #i !or$Lnd ast!el solzi#orii speci!ici. Acestia sunt desprin#i de aline cu a:utorul
picioru#elor& apoi sunt !r$Lnta,i pentru a !i !olosi,i 2n construc,ia celulelor.
Dreutatea unui solzi#or este 2ntre 0&2( #i 0&3 $' ceea ce 2nsea$n c pentru 1 )' de
cear sunt
necesari 2ntre 4 $il #i 1&2( $ilioane de solzi#ori.
Pentru a produce 1 )' de cear !a$ilia de aline consu$ 2n $edie "&( )' de $iere.
Secre,ia de cear este deci 2n strLns le'tur cu acti%itatea !a$iliei de alinei de aline&
practic& produc,ia de cear !iind in!luen,at de acti%itatea de cules& puterea !a$iliei de alinei&
2nclina,ia 'enetic& starea !iziolo'ic a !a$iliei de alinei de aline& asi'urarea spa,iului de
cldit.
+o$pozi,ia c-i$ic a cerii> !iind un produs de secre,ie are o co$pozi,ie c-i$ic
relati% pu,in %ariail& principalele ele$ente c-i$ice !iind esterii unor acizi speci!ici F.0?
.2QH& acizi lieri F4QH& -idrocaruri F12?1"QH.
Pentru sanatatea o$ului& ceara de aline con,ine sustan,e cu e!ect acteriostatic #i
actericid #i se 2ntreuin,eaz 2n nu$eroase ra$uri ale industriei& 2n cercetri #tiin,i!ice&
precu$ #i pentru prepararea !a'urilor arti!iciali.
Se reco$and $estecarea !a'urelui cu $iere precu$ 'u$a de $estecat 2n cazul
rcelilor& in!ec,iilor ca%it,ii ucale& 'Lt.
"0
O$*in(r(a )(rii.
+eara poate !i o,inut 2n stupin din $ai $ulte surse>
Re!or$area !a'urilor %ec-i.
S Treuie practicat 2n $od constant& annual& 2ntr?o stupin.
S On !iecare an treuiesc re!or$a,i !a'urii %ec-i& ne'ri #i 2nlocui,i cu al,ii noi care s poat !i
crescu,i 2n perioadele opti$e.
S Aceasta practic poate !i !cut ast!el 2ncLt 2n !iecare an s se re!or$eze cLte _ din !a'urii
%ec-i #i practic la 4 ani to,i !a'urii dintr?o !a$ilie de aline sunt co$plet 2nlocui,i& durata
opti$ de e1ploatare a !a'urilor. Se considera c un !a'ure treuie re!or$at atunci cand
lu$ina solara nu patrunde prin el.
S Se cunoa#te !aptul c !a'urii $ai %ec-i sunt surse de oli& iar 'enera,iile de aline care sunt
crescute las 2n ur$a lor celule cu dia$etru din ce 2n ce $ai $ic datorit Uc$#u,elorK
rezultate din procesul de 2n'o'o#are& acest !apt a%Lnd repercusiuni ne'ati%e asupra cre#terii de
aline sntoase& de $ri$e #i 'reutate nor$al.
S /a'urii %ec-i con,in cear curat 2n propor,ie di!erite 2n !unc,ie de 'radul de 2n%ec-ire& de
e1e$plu> !a'urii ne'ri con,in doar 2*Q cear& !a'urii run 2nc-is "*Q& !a'urii de culoare run
desc-is .0Q& cei de culoare 'alen 40Q& 2n ti$p ce !a'urii ali con,in 100Q cear curat.
+unoa#terea acestor aspecte sunt de $are i$portan, 2n practica apicol.
StrLn'erea cpcelelor de cear rezultate 2n ur$a e1trac,iei $ierii.
S 0in procesul de descpcire rezult cantit,i 2nse$nate de cear de cea $ai un calitate dat
!iind !aptul c aceast cpceal este cear nou produs de aline.
Rztura !'ura#ilor si celulelor crescute 2n a!ara ra$elor cu !a'urii reprezint o alt
surs de cear dar nu deoseit de 2nse$nat.
S On acest !el sunt recuperati !'ura#i sau pun,i de cear crescute de aline #i care 2$piedic
apicultorul 2n desprinderea ra$elor #i a altor pr,i co$ponente ale stupului 2n $unca de
inspec,ie a !a$iliei de alinei.
/olosirea intens a coloniilor pentru cre#terea !a'urilor art!iciali #i !olosirea ra$ei
clditoare Fra$ !r !a'ure arti!icialH reprezint $suri speciale pentru ridicarea produc,iei
de cear de ctre apicultor.
S Aceste $etode sunt aplicate 2n anu$ite condi,ii& dup te-nici speci!ice& 2n special cLnd
e1ist culesuri naturale& la colonii puternice la care e1ist se$nele le'ate de secre,ia cerii
Falirea !a'urilor la partea superioarH. Aceste ra$e sunt introduse 2n stup dup ulti$ul !a'ure
cu puiet pentru a !i cldi,i
"1
<1tra'erea cerii din aceste surse de cear se !ace cel $ai des prin utilizarea
te$peraturii.
Metode>
1. e1tra'erea cerii prin !olosirea te$peraturii uscate prin utilizarea topitorului solar 2n stupin&
a cuptoarelor pe az de ener'ie electric sau al,i co$ustiili. Topitorul solar reprezinta un
$i:loc relati% ie!tin de o,inere a cerii dar are o e!icien, relati% sczut 2n o,inerea de cear
de calitate deoarece deseori ceara rezultat are reziduuri #i treuie din nou supus unei retopiri
prin alte $i:loace.
<ste util pentru stupinele de $ai $ici di$ensiunica $i:loc !oarte econo$ic de o,inere a cerii
2. e1tra'erea cerii prin utilizarea apei 2nclzite> utilizarea topitorului cu aur.
e1tra'erea cerii prin topire 2n ap #i presare ulterioar sau conco$itent& si separarea !azelor
?cear #i ap. On acest scop sunt !olosite prese de cear #i sunt practicaile pentru e1trac,ia
cerii din !a'urii %ec-i
deoarece asi'ur e1trac,ia cLt $ai $are a cerii curate din !a'uri cu procent $ai sczut !a,a
cu$ sunt !a'urii %ec-i.
Pentru e1tra'erea cerii din cpcele& rztur& !a'uri din ra$e clditoare sau !a'uri de
un calitate poate !i utilizat un topitor special conceput pentru e1tra'erea cerii de !oarte un
calitate. i aceste topitoare pot !i realizate din $ateriale in1idaile pentru a pstra calitatea
cerii.
Pasul 5 4 PLANUL DE 1AR:E8IN;
5.1 C(r)(*ar(a -( pia6a
Pia,a apicol ro$aneasc
"2
+onsu$ul de $iere din Ro$ania ra$ane 2nc unul scazut& 2n ciuda ene!iciilor pe care
acest produs le are pentru sanatate. 6a noi& consu$ul pe cap de locuitor al Nali$entului?
$edica$entN este !oarte $ic& !iind cu$parat $ai ales pentru proprieta,ile sale unice.
+o$parati%& !aptele stau ast!el> 2n tara noastra& $edia anuala a consu$ului de locuitor este de
circa 100?1(0 de 'ra$e& 2n ti$p ce 2n Der$ania se ridic la 1.(00?1..00 de 'ra$e. 2n
Ro$ania& se o,in 2n $edie circa 1(.000 de tone de $iere din care circa 3(Q este destinata
e1portului.
+ea $ai $are parte este tri$is 2n Der$ania& Italia si pe 2ndepartatul continent asiatic&
2n Eaponia& c-iar dac tara %ecina& +-ina& este cel $ai $are e1portator $ondial de $iere de
aline. 0e alt!el& este ine cunoscut c est?europenii i$porta $iere din +-ina pe care o
a$estec cu cea ro$aneasca
O!erta de pe pia,a se di%ersi!ic de la an la an& iar pe ra!turile $a'azinelor apar noi
sorti$ente cu in'rediente dintre cele $ai interesante> $iez de nuca& coc)tail de !ructe& !a'ure.
2n curand& 2n $a'azine ur$eaza s apara #i $ierea e1otica.
Totu#i& $ierea poli!lora #i cea de salca$ 2nre'istreaza cele $ai une %anzar deoarece
$ierea poli!lora este o $iere din uc-et !loral& dulce #i cu aro$e speci!ice !lorilor de ca$p&
pu,in $ai ie!tina& dar !oarte o'ata 2n proprieta,i datorita uc-etului !loral. Mierea de salca$
este o $iere de calitate superioara& $ai scu$pa& dar cu o aro$a discreta de salca$& sua%a #i
!ina la 'ust.
5.2 In'%r/a6ii -(spr( *(n-in*(l( pi(6(i <n in-us*ria /i(rii
+re#terea alinelor reprezint o ocupa,ie tradi,ional i$portant 2n Ro$Lnia.
On prezent& datorit polurii #i di$inurii nu$rului !a$iliilor de aline la scar planetar&
$ierea #i celelalte produse apicole produse la noi sunt dintre cele $ai apreciate 2n <uropa #i 2n
2ntrea'a lu$e. Ro$Lnia este una dintre pu,inele tri care o!er $iere ecolo'ic& iar cererea
pentru acest produs este departe de a putea !i acoperit.
Scderea $asi% a nu$rului de !a$ilii de aline a coorLt produc,ia $ondial&
precu$ #i calitatea produselor apicole. Apari,ia de noi oli #i duntori #i c-i$izarea e1cesi%
a a'riculturii au !cut ca nu$rul !a$iliilor de de aline s cunoasc o di$inuare dra$atic
2n $ulte tri.
Pe de alt parte& cre#terea !r precedent a popula,iei u$ane este pe cale s declanseze una
dintre cele $ai 'ra%e crize ali$entar. +ererea este 2n cre#tere %erti'inoas& iar o!erta este din
ce 2n ce $ai $ic& produsele de sustitu,ie& care nu au niciuna din %alorile naturale #i curati%e
ale produselor apicole& proli!erLnd.
""
+ererea tot $ai $are pentru produsele apicole #i o!erta tot $ai $ic& reprezint
oportunitatea unei a!aceri cu %Lnzare 'arantat.
5.3 Pi(6(l( 6in*i*(
S+ API+O6A SR6
Adres> 9d. 0ra'alina Ion& Den.24& Ti$i#oara& Ti$is
TARD=RI I PI<V< ORDA5I7AT<
"4
5.4 Planul -( pr%-u)6i( al '(r/(i +%%*(7ni)(
Specii A5 0 A5 1 A5 2 A5 " A5 4 A5 (
+ap. Produc,ie
)'
+ap. Produ,ie
`'
+ap. Produ,ie
)'
+ap Produc,ie
`'
+ap Produc,ie
)'
+ap Produc,ie
)'
A69I5<
MI<R<
2(
!a$
(00 240 40
/a$.
300 (0
/a$.
1.000 *4
/a$.
1.230 *40 .0
/a$.
1.400 .0
/a$.
1.400
TOTA6 1 1 1 1 @ @ @ @ @ 1 1 1 1 1
Pentru anul o s?au luat 2n calcul la $iere produc,ia esti$ata din +erti!icatul de producator& iar pentru anul " au !ost luate 2n calcul pentru
!iecare !a$ilie de aline produc,ia>
? 20 )' $iereW!a$ilie
Men,iona$ c 2n anul 0 cantitatea de ceara o,inuta de la cele 2( !a$ilii aline nu este co$ercializata& 2ntrucat se asi'ura !a'urii necesari
cre#terii nu$arului de aline& respecti% cre#terea produc,iei #i a nu$arului de =0<?=RI.
"(
5.5 In'%r/a6ii -(spr( pia6a 6in*a a )%/p(*i*%ril%r 0i s*ra*(&iil( l%r -( /ar5(*in&
Pe cLt de $are este oportunitatea de a dez%olta o !er$ apicol& pe atLt de i$portant
este ca $ar)etin'ul #i %Lnzarea produselor s se !ac 2ntr?un $od acti%& o!ensi%. +u cLt %or !i
$ai $ul,i inter$ediari 2ntre productor #i utilizatorii !inali ai produselor& cu atLt $ar:a de
pro!it a productorului %a !i $ai $ic.
+utarea clien,ilor& a oportunit,ilor& pro$o%area direct #i in%esti,ia 2ntr?un $od de
prezentare pro!esional a produselor sunt ci prin care se poate a:un'e s se $a1i$izeze
pro!itul unei !er$e apicole.
On Italia !er$ele depsesc !rec%ent 1000 de !a$ilii& ceea ce de$onstreaz c apicultura
nu $ai este doar o ocupa,ie secundar de !a$ilie& ci este o a!acere de sine stttoare&
or'anizat ast!el 2ncLt s %alori!ice din plin cererea din ce 2n ce $ai $are de produse apicole.
+Lnd a%e$ produse de cea $ai un calitate& se i$pune ca pro$o%area s !ie una
deoseit& $enit s %alori!ice a%anta:ul co$petiti% real de care dispune$.
5. S*ra*(&i( -(*alia*a -( pr%/%2ar(
+o$ponenta a acti%ita,ii pro$o,ionale a !ir$ei& pro$o%area %anzarilor poate !i
de!inita drept un ansa$lu de acti%ita,i& 2ndreptate catre inter$ediari& %anzatori sau
consu$atori& 2n scopul sti$ularii cre#terii %anzarilor& pe ter$en scurt. Pro$o%area %anzarilor
este situata 2ntre pulicitate #i %anzarea directa& a%and 2n %edere c nu se adreseaza nici unei
audiente $asi%e& cu$ este cazul pulicita,ii& nici unui 'rup redus de persoane& cu$ este cazul
%anzarii directe. Acest tip de acti%itate pro$o,ionala poate !i utilizat pentru orice tip de
produs& 2n 'eneral& dar cunoaste o !rec%enta $ai $are pentru produsele de lar' consu$.
0e oicei& e!ectele pro$o%arii %anzarilor sunt i$ediate& dar au un e!ect li$itat 2n ti$p.
0e aceea ac,iunile de pro$o%are a %anzarilor nu sunt utilizate 2n $od sin'ular& ci 2n
co$ina,ie cu celelalte !or$e de pro$o%are& $ai ales cu pulicitatea.
In $a:oritatea cazurilor& pro$o%area %anzarilor %izeaza sporirea des!acerilor pe
anu$ite pie,e& 2n anu$ite perioade de ti$p& 2n situa,ii de e1cep,ie etc.& alaturand 2n acest scop
procesului de %anzare o serie de !acilita,i adresate direct cu$pr atorilor poten,iali.
Se poate spune c ac,iunile de pro$o%are a %anzarilor prezinta trei caracteristici
i$portante #i anu$e>
comunicarea ? ele capteaza aten,ia consu$atorului #i& de oicei& ii o!era acestuia
in!or$a,ii care l?ar putea orienta catre produsul respecti%M
stimulentul ? ele 2ncorporeaza o oarecare concesie& ispita sau contriu,ie care au o
anu$ita %aloare pentru consu$atorM
"*
invitaia ? ele includ o in%ita,ie clara de a 2nc-eia tranzac,ia pe loc.

In de$ersul sau de pro$o%are a %anzarilor& un a'ent econo$ic se poate adresa
ur$atoarelor 'rupuri distincte>
%anzatorilor& care alcatuiesc reteaua de %anzari #i care pot !i controla,i 2n $od
direct de catre producatoriM
inter$ediarilor& care !aciliteaza trans!erul produsului de la producator la
consu$atorul !inalM
0ac ,inta unui pro'ra$ de pro$o%are a %anzarilor este reprezentata de %anzatori sau
inter$ediari& cele $ai adec%ate instru$ente utilizate sunt ani$area 2n reteaua proprie de
puncte de %anzare& respecti% ani$area 2n retelele e1terne de %anzare& 2ndeosei la ni%elul
detailistilor. Se !ace apel la instru$ente precu$> reduceri acordate la lansarea pe pia,a a
produsului& reduceri la cu$pr area unor cantita,i $ari& o!erirea 'ratuita a unor produse&
acordarea de pre$ii& $ostre 'ratuite& concursuri& %izite or'anizate etc.
S prescriptorilor& care reco$anda& cu autoritate #i 2n cunostinta de cauza& produsul.
+ele $ai e!iciente instru$ente care pot !i utilizate& 2n acest caz& sunt> o!erirea unor
$ostre& or'anizarea unor se$inarii sau con!erinte& %izitarea unor !arici etc.M
S consu$atorilor !inali& 2n cazul carora cele $ai cunoscute instru$ente de pro$o%are
a %anzarilor sunt> cupoanele& soldurile& concursurile& $ostrele& de'ustarile&
de$onstra,iile etc.
Principalele ac,iuni de pro$o%are a %anzarilor pe care le poate intreprinde un a'ent
econo$ic sunt>
reducerea pre,urilor Ftari!elorHM
%anzarile 'rupateM
concursurile pro$o,ionaleM
pulicitatea la locul %anzariiM
$erc-andisin'ulM
cadourile pro$o,ionale.
a !educerea preurilor are un e!ect psi-olo'ic i$portant asupra clien,ilor poten,iali&
ea !iind receptata ca un 'est de un%ointa din partea o!ertantului #i ca o do%ada a pozi,iei
solide a acestuia pe pia,a. 2n acti%itatea practica& reducerile de pre,uri pot !i utilizate>
".
ca $i:loc de eli$inare a re,inerilor de la cu$pr are ale anu$itor cate'orii de
consu$atoriM
pentru scaderea sau c-iar lic-idarea stocurilor de produse lent sau 'reu %andaileM
pentru $en,inerea %anzarilor la un ni%el nor$al de e!icienta 2n perioadele cand se
constata un re!lu1 al cereriiM
pentru lic-idarea stocurilor la produsele care ur$eaza a !i 2nlocuite cu altele noi.
" #an$arile %rupate reprezinta ansa$lul de te-nici pro$o,ionale ce %izeaza %anzarea
si$ultana sau succesi%a a doua sau $ai $ulte produse la un pre, 'loal& in!erior celui rezultat
prin 2nsu$area pre,urilor indi%iduale. Aceasta $odalitate de pro$o%are a %anzarilor prezinta
a%anta:e atat pentru producator Fcare are posiilitatea de a?#i %inde #i produse $ai pu,in
solicitateH& cat #i pentru consu$ator Fcare are posiilitatea de a realiza unele econo$ii
anes,iH.
c &oncursurile promoionale constituie o $odalitate o!ensi%a de popularizare a
o!ertei unor a'en,i econo$ici producatori sau !ir$e co$erciale Fprezente 2n calitate de
sponsoriH& prin crearea 2n :urul lor a unei at$os!ere de interes 2n randul pulicului& care s
!a%orizeze procesul de %anzare .
0upa con,inutul #i $odul lor de or'anizare& concursurile pot a%ea ca principale
oiecti%e>
cre#terea consu$uluiM
atenuarea sezonalita,ii %anzarilorM
lansarea de noi $odele ale produsuluiM
sti$ularea distriuitorilorM
contracararea ac,iunii pro$o,ionale a concuren,ilorM
depistarea de noi adrese pentru pulicitatea directaM
descoperirea de ar'u$ente speci!ice ce pot !i utilizate 2n ac,iunile de pro$o%are
etc.
d 'u"licitatea la locul van$arii cuprinde ansa$lul de te-nici de se$nalare& 2n cadrul
unita,ilor co$erciale& pentru a atra'e& orienta #i diri:a interesul clientelei spre un anu$it raion&
produs sau o!erta& utilizand 2n 'eneral $i:loace auditi%e FsonoreH pentru a readuce 2n $e$oria
cu$pr atorilor poten,iali o $arca& un produs& o unitate& precu$ #i pentru a anunta o o!erta
pro$o,ionala.
"3
=tilizand o serie de te-nici distincte& ac,iunile de pulicitate la locul %anzarii ur$aresc
s trans!or$e $oti%a,ia de cu$pr are 2n act de cu$pr are e!ecti%& s UpersonalizezeK
unita,ile co$erciale #i s re%italizeze punctele de contact ale o!ertantului cu consu$atorii
poten,iali.
e. Merc(andisin%ul cuprinde un ansa$lu de te-nici utilizate 2n procesul
co$ercializarii& cu un rol pro$o,ional unani$ acceptat& care se re!era la prezentarea 2n cele
$ai une condi,ii F$ateriale #i psi-olo'iceH a produselor #i ser%iciilor o!erite pie,ei.
In 'eneral& te-nicile speci!ice de $erc-andisin' se re!era la>
$odalita,ile opti$e de a$plasare a produselor 2n spa,iul de %anzare& pe suporturile
lor $aterialeM
acordarea unei i$portante deoseite !actorului %izual 2n %anzareM
crearea unei i$a'ini poziti%e a unui produs 2n procesul de %anzare& prin
inter$ediul altor produse Fcrearea unei co$ple$entarita,i 2ntre produse& cu e!ecte
poziti%e asupra i$a'inii 'eneraleH.
Te-nicile de $erc-andisin' enu$erate anterior sunt utilizate cu precadere 2n retelele
co$erciale cu a$anuntul. Aceste te-nici :oac de ase$enea un rol !oarte i$portant #i 2n cazul
unor $ani!estari e1pozi,ionale& 2n cadrul carora o!ertarea co$inata a produselor apar,inand
$ai $ultor a'en,i econo$ici poate 'enera o cre#tere a %olu$ului contractelor econo$ice.
!. &adourile promoionale& !olosite ca $i:loc de %anzare sau ca suiect de pulicitate&
pri%esc !acilita,ile F!a%orurileH pe care %anzatorul 2ntele'e s le acorde cu$pr atorului&
o!erind pri$e& oiecte sau ser%icii T cuprinse 2n pre,ul de %anzare al unui produs su !or$a
unor su$e $odice T 2n cadrul unor concursuri& :ocuri sau loterii.
+el $ai un lucru pe care 2l po,i !ace pentru a cre#te %iziilitatea co$paniei este s
%inzi produse sau s o!eri ser%icii de calitate& pe care pia,a le dore#te& ur$and ca apoi&
!olosind $i:loacele potri%ite de pro$o%are& s a:un'i la rezultatele dorite.
/lCer?ele sunt o ale'ere un pentru ser%icii #i produse de %aloare $are sau 2n cazul
lansarii unei a!aceri. +orect plasate& sunt un $i:loc de pro$o%are e!icient.
/or,a recla$elor plasate pe $i:loacele de transport este 2n 'eneral suesti$ata> aceasta
$odalitate este destul de e!icienta iar poten,ialul sau ridicat& 2n pri$ul rand datorita !olosirii ei
li$itate& dar #i datorita e1punerii destul de $ari a recla$ei. O ale'ere un este pro$o%area
pe $i:loacele de transport 2n co$un Fin orasele a'lo$erateH& pe liniile lun'i #i care tra%erseaza
zonele cel $ai intens circulate.
"4
+a$paniile de e$ailin'> sunt o $etoda ie!tina& dar !oarte e!icienta de pro$o%are #i
%anzare pe care o %o$ !olosi& deoarece aceste ca$panii pot !i !acute tar'etat #i personalizat&
a%and o putere $are de con%in'ere.
0irect $ailin'?ul F0MH 2n cadrul strate'iei de pro$o%are> este potri%it 2n special dac
!urniza,i ser%icii& atunci cand lansa,i un nou ser%iciu. Presupune costuri $ult $ai ridicate !ata
de e$ailin'. Pentru ser%iciile cu aona$ent lunar& o %arianta $ai pu,in costisitoare& dar
deseori #i cu i$pact $ai redus& o constituie ill insert?urile F!lCer?ul pro$o este introdus 2n
plicul de !actura sau in!or$a,ia este tiparita direct pe spatele !acturiiH.
Tele%iziunea este un $ediu pulicitar care a cunoscut o dez%oltare e1plozi%a 2n
ulti$ele decenii& asi'urand o co$ina,ie unic a sunetului& i$a'inii #i $iscarii.
Mesa:ele trans$ise prin inter$ediul tele%iziunii a:un' la 2ntrea'a popula,ie. Acest
$ediu se caracterizeaza prin naturalete& selecti%itate 'eo'ra!ica& costuri ridicate& %iteza $are
de trans$itere a $esa:elor& scaderea e!icientei datorita sc-i$arii canalului atunci cand se
trans$ite pulicitate.
5.! Ins*ru/(n*(l( -( pr%/%2ar( p(n*ru )r(0*(r(a )i'r(i -( a'a)(ri.
Oiecti%e ale pro$o%arii %anzarilor>
? atra'erea aten,iei consu$atorilor pri%ind o!erta !ir$ei& casti'area de noi clien,iM
? crearea unor noi ocazii de cu$pr are& incitare la ac-izi,ie i$ediata sau dintr?un anu$it
$a'azin& aducerea $arcii 2n aten,ia consu$atorilorM
? cre#terea loialita,ii> con!ir$area ale'erii !acute #i 2ncura:area cu$pr atorilor s sporeasc
nu$arul #i cantitatea ac-izi,iilorM
? lar'irea distriu,iei> atra'e aten,ia unor noi detailisti sau an'rosisti asupra produsului
? tar'urile #i $ani!estarile co$erciale interna,ionale& na,ionale #i locale& concursurile de
%anzari 2ntre distriuitorii !ir$ei sau 2ntre $e$rii !or,ei de %anzare& oiecte pro$o,ionale
personalizate etc.
5." Pr(6uri (s*i/a*i2( a'(r(n*(
Mierea ? 3 leiW)' $iere
5.# ANALI=A S>O8
Puncte tari
40
/ir$a o s se e%iden,iaze prin calitate superioara a produselor co$ercializate cu
scopul satis!acerii clien,ilor.
=tilizarea unei te-nolo'ii $oderne 2n %ederea cre#terii producti%ita,ii.
Atitudinea poziti%a a !ir$ei 2n %ederea i$unta,irii continue a calita,ii produselor.
Realizarea de ca$panii de pro$o%are intense #i e!iciente.
0esc-iderea unei e1pozi,ii per$anente la sediul !ir$ei.
+unoa#terea concuren,ilor
Varietatea produselor duce la acoperirea unui se'$ent $ai $are de pia,a.
Personal a$ail& instruit #i capail de a o!eri suport 2n scopul consilierii clien,ilor.
Puncte slae
/ir$a dispune de resurse !inanciare li$itate
+re#terea pre,ului de ac-izi,ie la stupi #i accesorii
6ipsa de e1perienta 2n do$eniu a personalui.
Oportunita,i
Preocuparea crescuta a popula,iei pentru sanatate #i preocuparii asupra consu$arii de
produse naturale.
O,inerea de !inantari de la /ondul <uropean A'ricol pentru 0ez%oltare Rurala
Intratrea pe alte pie,e > interne #i e1terne
Participarea la tar'uri na,ionale& interna,ionale #i e1pozi,ii.
Recepti%itatea popula,iei.
A$enintari
0escre#terea de$o'ra!ic duce la o scaderea a consu$ului de produse apicole.
/iscalitatea #i irocra,ia duce la in!luentarea dez%oltarii
Intrarea pe pia,a a noi co$petitori direc,i #i a'resi%i.
+re#terea pre,urilor la trata$ente pentru aline.
0esc-iderea pie,ei na,ionale pentru produse straine.
+oncurenta crescuta.
41
+ondi,ii $eteorolo'ice ne!a%oraile.
I$olna%irea alinelor.
5.1? Lis*a )%/p(*i*%ril%r prin)ipali
Principalele co$panii de pe pia,a de $iere sunt Apis Prod& Apida%a& Apicola Pastoral
Deor'escu& Api$ond #i A)Cud.
Pasul -E)7ipa
.1 Salaria6ii 'ir/(i
?. an'a:a,i
Secretara
0iretor Te-nic
0iretor +o$ercial
Apicultori?2
o!eri ?2
+ontail
Paznici ? 2
.2. Or&ani&ra/a
42
.3. D(s)ri(r(a p%s*uril%r

1. /Ia 0< POST?0IR<+TOR +OM<R+IA6
0enu$ire post> 0irector +o$ercial
6ocul des!#urrii $uncii> la sediul central al co$paniei
0eparta$ent> +o$ercial
Suordonare> Ad$inistratorul
5u$ele #i prenu$ele salariatului>
5u$ele se!ului ierar-icSuper%izare> Super%izeaz acti%itatea an'a:a,ilor departa$entului
+o$ercial F" paznici Tunul !iind #i #o!er&1 contail H
S Rela,ii !unc,ionale> cu an'a:a,ii departa$entelor /inanciar?+ontail&
S Scopul postului> titularul postului are rolul de a asi'ura aplicarea corect a
procedurilor opera,ionale de ac-izi,ii #i li%rare.
Acti%it,i principale>
4"
S =r$rirea zilnic a acti%it,ii personalului a!lat 2n suordine pentru asi'urarea
aplicrii corecte a procedurilor opera,ionale de ac-izi,ii #i li%rareM
S Or'anizarea departa$entului +o$ercial pe criterii de Jcost e!!iciencCK& 2n %ederea
opti$izrii acti%it,ii de apro%izionareWli%rare a $r!ii ctre S+ API+O6A SR6
Sarcini #i 2ndatoriri speci!ice>
S Asi'urarea uclei de !eed?ac) 2n ur$rirea aplicrii procedurilor co$erciale #i a
stocurilor opti$eM
S Stailirea unor rela,ii une cu !urnizorii& pentru rezol%area 2n ti$p util #i 2n une
condi,ii a tuturor prole$elor ocazionaleM
S Prospectarea pie,ei de pro!il #i a condi,iilor de ac-izi,iiWli%rare 2n %ederea opti$izrii
continue a stocurilor& a%Lnd ca scop !inal o,inerea unei rota,ii une ale acestora #i realizarea
de pro!ituri Fprotec,ia $ar'iniiH.
Responsailit,i ale postului>
S Rspunde pentru calitatea ne'ocierii contractelorWactelor adi,ionale cu !urnizoriiM
S O#i asu$ responsailitatea pentru propunerile de noi !urnizori& dup ce a %eri!icat
pozi,ia 2n pia, #i standardele ser%iciilor o!erite de ctre ace#tiaM
S Rspunde pentru calitatea acti%it,ii personalului a!lat 2n suordine #i pentru !lu1ul
opera,ional la ni%elul departa$entului pe care?l conduce.
Speci!ica,iile postului>
S Studii oli'atorii> uni%ersitare econo$iceM
S 9un cunoa#tere a $ediului concuren,ial de a!aceriM
S <1perien, 2n do$eniul co$ercial de $ini$ 4 aniM
S /oarte une cuno#tin,e de li$ en'lezM
S Spirit de oser%a,ie& dina$is$& 'Lndire co$ercial& e!icien,M
S <1celente ailit,i de utilizare a co$puterului F8ord& <1celHM
S <1perien,a 2ntr?o !unc,ie de conducere #i de coordonare constituie un a%anta:M
S Reale #i e1celente ailit,i de co$unicare #i ne'ociere.
0eplasri
S /rec%en,a> !rec%ent
S +ondi,ii asi'urate> diurn& cazare& transport
Rela,iile cu alte departa$ente>
S descrise 2n Re'ula$entul de or'anizare #i !unc,ionare #i Re'ula$entul de ordine
interioar
44
+ondi,ii de $unc>
? $unca este co$ple1& preponderent de irouM
? pro'ra$ nor$al de lucru& uneori prelun'it.
Salarizare> Salariul rut lunar este de 2000RO5 lei noi& la care se adau' sporurile ne'ociate.
/acilit,i> $a#in de ser%iciu& tele!on $oil& laptop.
Sanc,iunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de ser%iciu con!or$ ri'orilor pre%zute 2n
!i#a de post sunt descrise pe lar' 2n Re'ula$entul intern FROIH.
2. /Ia 0< POST T S<+R<TARA
5u$ele #i prenu$ele salariatului> Maties Anca
Se suordoneaza>A0MI5ISTRATOR=6=IM
5u$ele se!ului ierar-ic>
Relatii !unctionale>
Secretara colaoreaza cu>
? ceilalti an'a:ati ai !ir$eiM
? Ser%iciul !inanciar?contail pentru con!ir$area e%identei stocurilor
? +oordonatorul departa$entelor de $ar)etin' #i secretariat
Pre'atirea #i e1perienta>
Studii>
?asol%ent al 2n%ata$antului superior sau $ediuM
Vec-i$e>
?s proeze o %ec-i$e de cel putin " ani 2n do$eniuM
+unostinte>
?s posede cunostinte de calculatorM
Aptitudini>
?inteli'enta F'andire lo'ica& $e$orie& capacitate de analiza #i sintezaHM
?capacitate de a prelucra in!or$atiile& de a le interpreta #i de a le %alori!ic prin !urnizarea de
date prelucrate altor !actori decizionaliM
?corectitudine& tenacitate& seriozitate& atitudine principiala 2n relatiile cu oa$eniiM
Atitudini> ? recepti%itate& spirit de ec-ipa Fsincer&dispus la colaorareH
Autoritate #i liertate or'anizatoric>
0ac este cazul
Responsailitati #i sarcini>
Secretara des!a#oara ur$atoarele acti%it,i>
? 2ntoc$e#te #i actualizeaza aza de dateM
4(
? 2ntoc$e#te o!erte de $ar!uriM
? Acorda asistenta d.p.d.%. te-nic #i co$ercial clientilor #i potentialilor clientiM
? Tine e%identa stocurilorM
? 2ntoc$e#te !isele de $a'azie
? 2ntretine relatiile cu clientii din porto!oliuM
? Pri$e#te %izitatoriiM
? Asi'ur protocolulM
? Participa la sedintele sapta$anale or'anizate 2n cadrul !ir$eiM
In li$ita ti$pului disponiil #i 2n con!or$itate cu dispozi,iile pri$ite participa la 2ndeplinirea
atriu,iilor 'enerale pri%ind %anzarea $ar!urilor.
". /Ia 0< POST ? 0IR<+TOR T<P5I+
5u$ele #i prenu$ele salariatului>
0<PARTAM<5T> T<P5I+
S )"iectivul speci*ic al muncii+
or'anizarea acti%ita,ii departa$enului te-nicM
super%izarea acti%ita,ii personalului din cadrul departa$entului te-nicM
elaorarea pro'ra$elor de $odernizare te-nolo'icaM
dotarea te-nic adec%ata acti%ita,ii societ,ii& o!erirea de consultanta #i consiliere
te-nic de specialitateM
S ,nte%rarea postului de mun c n structura organizatoric:
1. postul i$ediat superior> director 'eneral ad:unctM
2. postul i$ediat in!erior> asistent te-nicM
". su"ordonari+ ? are 2n suordine> personalul din cadrul departa$entului te-nicM
? este 2nlocuit de> director 'eneral ad:unctM
? 2nlocuie#te pe> directorul de produc,ieM
relaii+ ? ierar-ice>director 'eneral& director 'eneral ad:unctM
? !unc,ionale> director econo$ic& director $ar)etin' #i %anzari& director lo'istica& director
resurse u$ane& director produc,ie& consilier :uridic& asistent $ana'erM
S &ondi ii materiale ale muncii:
instru$ente speci!ice acti%ita,ii de irou> laptop& i$pri$anta& !a1& tele!on $oilM
$a#ina de ser%iciuM
S -arcini i atribuii ale postului de munc:
4*
coordonarea acti%ita,ii departa$entului te-nic& acordarea de consultanta #i consiliere
te-nic directorului 'eneral ad:unct 2n %ederea luarii unor decizii e!iciente 2n ceea ce
pri%e#te or'aniza,iaM
intoc$e#te o!ertele de pre, pentru consultanta te-nicaM
colaoreaza cu directorul 'eneral ad:unct 2n %ederea or'anizarii co$isiei de recep,ie a
proiectelor e1ecutate #i %eri!ic periodic 2n teren e1actitatea datelor din procesele
%erale de recep,ieM
asi'ur 2ntoc$irea siua,iilor lunare a situa,iilor de plata par,iale sau de!initi%e& pentru
proiectele e1ecutateM
asi'ur ur$arirea proiectelor e1ecutate 2n ceea ce pri%e#te 2ncadrarea lor 2n per$isele
de e1ecu,ie F'ra!icul de e1ecu,ieH #i clauzelor contractul de e1ecu,ie a proiectuluiM
%eri!ic 2ntoc$irea corecta a de%izelor proiectelor de e1ecu,ie pentru lucrarile
contractateM
asi'ur consultanta te-nic 2n ale'erea solu,iilor constructi%e 2n ceea ce pri%e#te
o!ertele !inale catre clien,iM
luarea de $asuri 2n do$eniul protec,iei $uncii su aspectul instruirii personalului #i
e1a$inarii asupra cunostintelor acestuiaM
orice alte sarcini trasate de superiorii ierar-ici 2n !unc,ie de necesita,ile
or'aniza,ionaleWdeparta$entale 2n li$itele de co$petenta ale postului ocupatM
S 're%atirea necesara postului de munc:
de "a$+superioare 2n do$eniul te-nic de acti%itateM
de specialitate+ construc,iiM
cursuri speciale+ operare Pc& li$i straine& $ana'e$ent or'aniza,ionalM
S &ompetentele postului de munc:
&unostinte i deprinderi+
1. cunostinte te-nice 2n do$eniul constructiilorM
2. cunostinte 2n do$eniul $ana'e$entului or'anizitonalM
cerinte aptitudinale+
1. nivel de inteli%enta+ $ediu ? superior Fcapacitate de analiza #i sinteza& :udecata
rapidaHM
aptitudini speciale+
1. capacitate de a 2ntele'e $esa:ul %eral& scrisM
2. $e$orie dez%oltata& capacitate de re,inere a in!or$a,iilorM
4.
". usurinta 2n e1pri$areM
4. !le1iilitate 2n 'andireM
(. deduc,ie lo'icaM
*. orientare spa,ialaM
.. aten,ie concentrata #i distriuti%aM
4. /ISA 0< POST> +O5TA9I6
5u$ele #i prenu$ele salariatului>
Studii> ?asol%ent al 2n%ata$antului superior econo$ic de specialitateM
Vec-i$e> ?s proeze o %ec-i$e de cel pu,in " ani 2n do$eniu& cuprinzand toate aspectele
acti%ita,ii !inanciar?contaileM
+unostinte> ?s posede cunostinte te$einice 2n ceea ce pri%e#te siste$ul or'anizatoric #i
!inanciar?contailM
? s posede cunostinte solide 2n ceea ce pri%e#te le'isla,ia 2n %i'oare pri%ind do$eniul
!inanciar?contailM
? s proeze o un cunoa#tere a conducerii contailita,ii co$puterizateM
Aptitudini>
? inteli'enta F'andire lo'ica& $e$orie& capacitate de analiza #i sintezaHM
? capacitate de or'anizare #i conducere a acti%ita,ii ser%iciuluiM
? capacitate de a prelucra in!or$a,iile& de a le interpreta #i de a le %alori!ic prin luarea de
decizii sau prin !urnizarea de date prelucrate altor !actori decizionaliM
? corectitudine& tenacitate& seriozitate& atitudine principiala 2n rela,iile cu oa$eniiM
Atitudini>
? oiecti%itate 2n aprecierea #i analiza situa,iilor econo$ice& !inanciare #i sociale&
recepti%itate& spirit de ec-ipa Fsincer& dispus la colaorareH
Rela,ii ierar-ice>
? este suordonat 0irectorului DeneralM
? are 2n suordine personalul co$parti$entului econo$ic
/unc,ionale>
? are rela,ii de ser%iciu cu toate ser%iciile& irourile #i alte entita,i !unc,ionaleM
? are rela,ii cu persoane :uridice #i persoane !izice care au tan'enta cu s!era sa de acti%itate.
Atriu,ii& co$petente #i responsailita,i>
43
? or'anizeaza& 2ndru$a& conduce& controleaza #i raspunde de des!asurarea 2n $od e!icient a
acti%ita,ii !inanciar?contaile a societa,ii 2n con!or$itate cu dispozi,iile le'ale 2n %i'oareM
? asi'ur& or'anizarea #i 'estionarea 2n $od e!icient a inte'rita,ii 2ntre'ului patri$oniu al
societa,ii 2n con!or$itate cu dispozi,iile le'ale 2n %i'oare #i nor$ele sau re'le$entarile
interne ale societa,iiM
? or'anizeaz #i coordoneaz contailitatea opera,iilor de capital& contailitatea i$oilizrilor&
contailitatea stocurilor& contailitatea ter,ilor& contailitatea trezoreriei& contailitatea
c-eltuielilor& %eniturilor si rezultatelor& contailitatea an'a:a$entelor #i altor ele$ente
patri$oniale& contailitatea de 'estiune 2n con!or$itate cu le'isla,ia 2n %i'oareM
? ur$are#te respectarea principiilor contaile #i ale e%aluarii patri$oniului Fprudentei&
per$anentei $etodelor& continuita,ii acti%ita,ii& independentei e1erci,iului& intan'iilita,ii
ilantului de desc-idere& neco$pensariiHM
? or'anizeaza #i coordoneaza controlul !inanciar pre%enti%& stailind opera,iunile #i
docu$entele ce se supun controlului !inanciar pre%enti%& precu$ #i persoanele care e1ercita
acest controlM
? raspunde de conse$narea corecta #i la ti$p& 2n scris& 2n $o$entul e!ectuarii ei& 2n
docu$ente :usti!icati%e a oricarei opera,ii care a!ecteaza patri$oniul societa,ii #i de
inre'istrarea cronolo'ic #i siste$atic 2n e%identa contaila a docu$entelor :usti!icati%e 2n
con!or$itate cu pre%ederile le'ale 2n %i'oareM
? raspunde de stailirea corecta a docu$entelor care se 2ntoc$esc #i de circuitul lor 2n cadrul
societa,ii. Pe docu$ent se %a trece 2n $od oli'atoriu nu$ele& prenu$ele #i !unc,ia celui care
il 2ntoc$e#te& se$neaza #i raspunde de realitatea datelor trecute 2n acesteaM
? raspunde de e!ectuarea in%entarierii 'enerale a patri$oniului la 2nceputul acti%ita,ii& cel
pu,in odata pe an& pe parcursul !unc,ionarii sale& 2n orice situa,ii pre%azute de le'e #i de cite
ori directorul 'eneral al societa,ii o cereM
? or'anizeaza #i participa la 2ntoc$irea lucrarilor de 2nc-idere a e1erci,iului !inanciar?contail&
la opera,iunile de in%entariere a patri$oniului ur$arind $odul de %alori!icare a rezultatelor
in%entarieriiM
? raspunde de e%identa !or$ularelor cu re'i$ specialM
? or'anizeaza controlul asupra opera,iilor patri$onialeM
? raspunde de respectarea disciplinei de casa& a re'ula$entului opera,ional de cas #i a
celorlalte dispozi,ii pri%ind opera,iunile cu nu$erar& e!ectuind personal sau prin alta persoana
i$puternicita& cel pu,in lunar #i inopinant controlul casieriei& atit su aspectul e1istentei
!aptice a %alorilor anesti cit #i su aspectul securita,ii acestoraM
44
? asi'ur #i raspunde 2ndeplinirea la ter$en a oli'a,iilor societa,ii !ata de u'etul statului #i
ter,i 2n con!or$itate cu dispozi,iile le'ale 2n %i'oareM
? super%izeaza i$ple$entarea procedurilor de contailitate cu a:utorul pro'ra$ului
in!or$a,ionalM
? supra%e'-eaza reconcilierea #i 2nc-iderea conturilorM
? asi'ur #i raspunde de elaorarea alantei de %eri!icare la ter$enele stailite de le'isla,ia 2n
%i'oareM
? e!ectueaza analiza !inanciar contaila pe az de ilant& pe care o prezinta 2n consiliul de
ad$inistra,ie #i respecti% adunarii 'enerale a asocia,ilorM
? este consultat de catre entita,ile !unc,ionale ale societa,ii 2n le'atura cu prole$ele
re!eritoare la acti%itatea ser%iciuluiM
? este consultat de catre conducerea societa,ii 2n prole$e care sunt de co$petenta ser%iciuluiM
? a%izeaza lucrari pe prole$e de contailitate a stocurilor& de ur$arire& e%identa& decontari&
c-eltuieli?%enituri& ilant& analize de siste$& te-nic de calculM
? participa la sus,inerea #i discutarea lucrarilor elaorate 2n cadrul ser%iciuluiM
? 2ntoc$e#te aprecieri asupra acti%ita,ii des!asurate de personalul din suordine #i propune
pentru pro$o%are #i sti$ulare $ateriala pe cei $ai uniM
? reprezinta societatea 2n cazurile 2ncredintate prin dele'areM
? raspunde de e!icienta #i calitatea lucrarilor e1ecutate 2n cadrul ser%iciului la ter$enele
stailite prin re'le$entari interne sau prin alte acte nor$ati%eM
? raspunde de un pre'atire pro!esionala a salaria,ilor din suordine #i propune $asuri pentru
per!ec,ionarea cunostintelor acestoraM
? raspunde de respectarea pro'ra$ului de lucru #i a disciplinei $uncii 2n cadrul ser%iciului pe
care il coordoneazaM
? raspunde de 2ndeplinirea oricaror altor sarcini pre%azute de 6e'ea contailita,ii 32W1441& de
re'ula$entul de aplicare a acesteia& precu$ #i de celelalte re'le$entari le'ale 2n %i'oare& pe
linie econo$ic #i !inanciar?contailaM
? raspunde disciplinar& ci%il& $aterial #i penal& pentru pa'uele pro%ocate unita,ii prin
e1ecutarea de!ectuoas a atriu,iilor sau prin nee1ecutarea acestora.
(. /ISA 0< POST ? API+=6TOR
0enu$irea postului> Apicultor
+odul +OR> *12"01
Titularul postului>
(0
Scopul postului &acti%ita,i principale #i responsailita,i >
+rescatorul de aline are 'ri:a de coloniile de aline #i colecteaza $ierea #i alte produse ale
acestora.
Atriu,iile postului
? s 2ntre,ina colonia de aline&
? s se asi'ure c aceasta sunt 2n stare un&
? sa 2n$ulteasc #i sa co$ine coloniile&
? sa 2nlocuiasc $atc din colonia de aline la ne%oie.
? sa colecteze $ierea&
? sa e1tra'a lapti#or de $atca& %enin de alina #i alte produse.
? sa e1ecute ser%icii de polenizare pentru li%ezi #i pentru alte culturi.
? poate sa creasc colonii de aline pentru a le %inde altora.
0es!asurarea acti%ita,ii >
On 'eneral 2n aer lier& la stupii de aline.
+ontactul cu alinele& cu condi,ii de %re$e sc-i$atoare& uneori cu sustante c-i$ice& toate
sunt ine%itaile.
0e notat !aptul c e1ista oa$eni care sunt e1tre$ de aler'ici la 2ntepatura de aline.
Responsailita,i >
On raport cu aparatura #i $aterialele utilizate>
stupi& inclusi% ra$e pentru !a'uri& unelte $anuale& la$pa de !u$ pentru cal$area alinelor
cLnd se lucreaza la stupi.
Se pot !olosi #i sustante c-i$ice 2n caul 2n care stupul este in!ectat de o oala.
+erintele postului >
Studii necesare>
+urs de cali!icare 2n do$eniu
Aptitudini #i deprinderi necesare>
radare
ailitatea de a reac,iona rapid 2n situa,ii critice.
*./ISA POST=6=I? O/<R
+erinte>
? scoala de conducatori auto cate'oria 9^+^<M
? atestat #o!er pro!esionist transport $ar!M
? !ara cazier :udiciarM
? !ara antecedente rutiere 'ra%e Fpenal sau cu per$is suspendatHM
? 10 clase ^ scoala pro!esionalaW studii $ediiM
(1
? e1perienta de cel pu,in " FtreiH ani 2n conducerea de auto%e-icule 2n tra!ic interna,ional de
$ar!M
? cunos,inte $ini$e de $ecanic autoM
? cunoa#terea la ni%el con%ersa,ional a unei li$i de circula,ie interna,ionala Fen'leza&
'er$ana& !rancezaH.
Rela,ii ierar-ice>
? este suordonat> se!ului parcului auto F+oordonator TransportH
? are 2n suordine> nu are an'a:a,i 2n suordine
Oli'a,ii>
? este oli'at sa se prezinte la ser%iciu la ora !i1ata 2n pro'ra$& odi-nit& 2n ,inuta
corespunzatoare #i sa respecte pro'ra$ul stailitM
? participa la pre'atirea pro'ra$ului #i la instructa:ele 5TS #i PSIM
? %a cunoa#te #i %a respecta pre%ederile le'ale cu pri%ire la circula,ia pe dru$urile pulice& 2n
tra!ic intern #i interna,ional de $ar!uriM
? pastreaza certi!icatul de 2n$atriculare& licenta de e1ecu,ie #i copia licentei de transport&
precu$ #i actele $a#inii 2n condi,ii corespunzatoare& le prezinta la cerere or'anelor de
controlM
? nu parase#te locul de $unc decat 2n cazuri deoseite #i nu$ai cu aproarea se!ului de
irouM
? nu %a conduce auto%e-iculul oosit sau su in!luenta alcoolului& dro'urilor&
$edica$entelor& etc. & care reduc capacitatea de conducereM
? #o!erului ii este interzis sa transporte alte $ar!uri 2n a!ara celor trecute 2n docu$entele de
transportM
? #o!erul %a respecta cu strictete intinerariul #i instruc,iunile pri$ite de la se!ul de irouM
? #o!erului ii este interzis sa %oreasc 2n nu$ele !ir$ei cu orice client al acesteia !ara a%izul
prealail al se!ului coordonatorM
? se co$porta ci%ilizat 2n rela,iile cu clien,ii& cole'ii de ser%iciu& superiorii ierar-ici #i
or'anele de controlM
? atat la plecare cat #i la sosirea din cursa& %eri!ic starea te-nic a auto%e-icului& inclusi%
an%elopele. 0upa %eri!icare intoc$e#te i$preuna cu se!ul coordonator un proces %eral de
constatare& pe care il se$neaza #i il prezinta 9iroului AutoM
? nu pleac 2n cursa dac constata de!ec,iuni W nere'uli ale auto%e-iculului #i 2#i anunta
i$ediat superiorul pentru a se re$edia de!ec,iunileM
? nu circula !ara c aparatul ta-o'ra! W contorul de 2nre'istrare a )$?lor sa !ie 2n !unc,iuneM
? la sosirea din cursa preda se!ului direct /oaia de Parcurs co$pletata corespunzator& 2nso,ita
de decontul :usti!icati% de c-eltuieli #i dia'ra$ele ta-o'ra!M
? la 2nc-eierea unei curse %er!ica>
con!ir$area pri$irii transportului de catre ene!iciarul trecut 2n docu$entele de transport
prin aplicarea sta$pilei #i se$naturii acestuia 2n rurica special destinata acestui scopM
inc-iderea !ara rezer%e a carnetului TIR de catre %a$a de destina,ie& dupa caz.
? 2n ti$pul opera,iunii de 2ncarcare a co$parti$entelor pentru $ar!& #o!erul are ur$atoarele
oli'a,ii>
(2
sa supra%e'-eze dispunerea corecta a $ar!ii pe plat!or$a auto%e-iculului ast!el 2ncat sa nu
!ie depa#ita sarcina $a1i$a ad$isiila pe a1eM
sa !i1eze #i sa asi'ure 2ncarcatura Fcu c-ituci& #ipci de le$n& centuri de ancorare sau alte
$aterialeH ast!el 2ncat transportul acesteia sa se e!ectueze 2n condi,ii de $a1i$a si'uranta.
? 2nainte de plecarea 2n cursa #o!erul are oli'a,ia sa %eri!ice>
concordanta dintre docu$entele de transport F+MR #i carnet TIRH& docu$entele $ar!ii& tipul
$ar!ii #i speci!ica,iile din co$anda de transport pri$ita de la irouM
aplicarea sta$pilei e1peditorului pe docu$entul de transport +MR& 2n rurica special
destinata acestui scop.
? #o!erul nu are %oie sa ia 2n caina persoane straine& este interzis sa treac !rontiera ro$ana
#i cea straina a persoanelor necunoscuteM
? la parcarea auto%e-iculului #o!erul %a lua toate $asurile pentru asi'urarea $a#inii& a
co$parti$entelor de $ar! #i a si'iliilor aplicate pe acesteaM
? co$unic i$ediat se!ului direct tele!onic sau prin orice alt $i:loc orice e%eni$ent de
circula,ie 2n care este i$plicatM
? #o!erul %a duce la 2ndeplinire orice alte dispozi,ii pri$ite de la se!ul de irou.
Responsailita,iI>
o!erul raspunde personal de>
? inte'ritatea auto%e-iculului pe care il are 2n pri$ireM
? inte'ritatea $ar!urilor transportateM
? c-eltuirea :udicioasa a su$elor pri$ite ca a%ans de deplasareM
? 2ntre,inerea auto%e-iculului& ceea ce presupune>
? e!ectuarea la ti$p a re%iziilor& sc-i$urilor de ulei #i !iltre& 'resarea ele$entelor ce necesita
aceasta opera,iuneM
? e1ploatarea auto%e-iculului 2n con!or$itate cu instruc,iunile pre%azute 2n cartea te-nic a
acestuiaM
? ,ine e%identa %alailita,ii tuturor docu$entelor #i %eri!icarilor %e-icululuiM
? ,ine le'atura cu operatorul de transport care?l coordoneaza direct& trans$itand in!or$a,ii
despre des!asurarea curseiM
? #o!erul %a raspunde personal 2n !ata or'anelor 2n drept Fpoli,ie& %a$aH de $ar!urile
transportate #i netrecute 2n docu$entele de transportM
? #o!erul %a raspunde 2n !ata le'ii pentru pa'uele cauzate !ir$ei din %ina sa #i %a a%ea
contractul de $unc des!acut potri%it art 1"0 litera iH din +odul Muncii.
.. /ISA 0< POST ? PA75I+
0enu$irea co$parti$entului>
6o'istic W Ad$inistrati%
0enu$irea postului>
Paznic
5u$ele #i prenu$ele salariatului>
("
Se suordoneaza>
0irector Deneral
(. 5u$ele se!ului ierar-ic>
Munteanu Irina
*. Suordoneaza>
?
.. 0rept de se$natura>
Intern>
<1tern>
3. Pre'atirea #i e1perienta>
Studii $edii& Scoala de #o!eri cate'oria 9
4. Autoritate #i liertate or'anizatoric>
0aca este cazul
10. Responsailita,i #i sarcini>
? Asi'ur paza cladiriiM
? +o$unic catre conducere posiilele tentati%e de e!ractieM
? +uratenie 2n incinta 'radiniiM
? Men,ine le'atura cu institu,iile care asi'ur utilita,i 'eneraleM
? 2ndepline#te atriu,ii pri%ind i$ple$entarea #i !unc,ionarea SM+& 2n cadrul or'aniza,iei.
11. Sanc,iuni pentru nerespectarea !isei postului sau a ane1elor acestora>
0ac este cazul
.4 B(n('i)ii salarial( supli/(n*ar( %'(ri*( an&a@a6il%r
9ene!iciile salariale ale an'a:a,ilor cuprind>
aH salarii& inde$niza,ii #i contriu,ii de asi'urri socialeM
H asen,e pe ter$en scurt co$pensate Fconcediul de odi-n anual pltit #i concediul
$edical pltitH atunci c2nd asen,ele se a#teapt s ai loc 2n ter$en de 12 luni de la s!2r#itul
perioadei 2n care an'a:atul a prestat ser%iciul 2n cauz Fsalariul cuprinde salariul de az
Fsalariul tari!ar& salariul !unc,ieiH& salariul supli$entar Fadaosuri #i sporuri la salariul de azH
#i alte pl,i de sti$ulare #i co$pensareHM
cH participri la pro!it Freco$pense con!or$ rezultatelor acti%it,ii anualeH #i pri$e de
ac-itat 2n ter$en de 12 luni de la s!2r#itul perioadei 2n care an'a:atul a prestat ser%iciul 2n
cauzM
(4
dH ene!icii ne$onetare Fasisten, $edical& cazare& transport& alte ser%icii sau unuri
'ratuite sau su%en,ionateH pentru an'a:a,ii curen,i.
.5 L(&isla6ia /un)ii <n 2i&%ar(
1. PotrLre nr. 24( din 1* $artie 2011 pri%ind aproarea Pro'ra$ului 5a,ional Apicol pentru
perioada 2011?201"& a nor$elor de aplicare& a cuprinsului D-idului de une practici pentru
apicultura& precu$ #i a %alorii spri:inului !inanciar Pulicat 2n Monitorul O!icial cu nu$rul
21" din data de 23 $artie 2011
2. 6e'ea apiculturii nr. 34 din 23 aprilie 1443 ? R<P=96I+AR<RH Pulicat 2n Monitorul
O!icial cu nu$rul (44 din data de ( au'ust 2010 .
". 6e'ea nr. 2**W2004 pentru $odi!icarea #i co$pletarea art. . din 6e'ea apiculturii nr.
34W1443 Pulicat 2n Monitorul O!icial& Partea I nr. 432 din 1" iulie 2004
4. Ordin nr. "04 din 2" aprilie 200" pentru aproarea Pro'ra$elor de a$eliorare a e!ecti%elor
de o%ine& o%ine& psri& aline #i %ier$i de $tase din Ro$Lnia
(. Ordinul Ministrului nr.41"W20.0*.2003 pri%ind aproarea criteriilor de acreditare a stupinei
de $ultiplicare
*. Ordin (22W.43W"1.W200" al Ministrului A'riculturii& ali$enta,iei #i pdurilor #i al
$inistrului snt,ii #i !a$iliei #i presedintelui AutoritI,ii 5a,ionale pentru Protec,ia
+onsu$atorilor pentru aproarea 5or$elor cu pri%ire la natura& con,inutul& ori'inea&
prezentarea& co$pozi,ia& calitatea #i etic-etarea $ieriiM
.. Re'ula$entul F+<H 5R. 4"4W200. al co$isiei din . au'ust 200. de $odi!icare a
Re'ula$entului F+<H nr. 41.W2004 de stailire a nor$elor de punere 2n aplicare a
Re'ula$entului F+<H nr. .4.W2004 al +onsiliului pri%ind ac,iunile de 2$unt,ire a
condi,iilor de produc,ie #i co$ercializare a produselor apicole
3. 0irecti%a 42W*(W+<< A +onsiliului din 1" iulie 1442 de de!inire a cerintele de sntate
ani$al care re'le$enteaz sc-i$urile si i$porturile 2n +o$unitate de ani$ale& $aterial
se$inal& o%ule #i e$rioni care nu se supun& 2n ceea ce pri%e#te cerintele de sntate ani$al&
re'le$entrilor co$unitare speciale pre%zute 2n ane1a A punctul I la 0irecti%a 40W42(W<<+
4. Ordin nr. *" din . $artie 200. pri%ind aproarea 5or$ei sanitare care staile#te re'uli de
sntate ani$ala ce re'le$enteaz produc,ia& prelucrarea& distriu,ia #i introducerea
produselor de ori'ine ani$ala destinate pentru consu$ u$an
10. Ordin 4"W2003 ? autorizare unita,i care produc& proceseaza& depoziteaza& transporta&
distriuie produse de ori'ine ani$ala
11. 6e'ea pri%ind codul consu$ului& le'ea nr. 24*W2004& repulicat 2003 +odul +onsu$ului
((
Repulicat 2n Monitorul O!icial& Partea I nr. 224 din 24 $artie 2003
12. OD nr.21W 1442 pri%ind protec,ia consu$atorilor cu $odi!icarile #i co$pletarile ulterioare
1". 6e'ea nr. "*"W 200. pri%ind co$aterea practicilor incorecte ale co$ercian,ilor 2n rela,ia
cu consu$atorii #i ar$onizarea re'le$entrilor cu le'isla,ia european pri%ind protec,ia
consu$atorilor& cu $odi!icrile ulterioareM
14. 6e'e nr. 1(0W2004 pri%ind si'uran,a ali$entelor #i a -ranei pentru ani$aleM
1(. Re'ula$entul F+<H nr. 1.3W2002 de stailire a principiilor #i a cerintelor 'enerale ale
le'isla,iei ali$entare& de instituire a Autorit,ii <uropene pentru Si'uranta Ali$entar #i de
stailire a procedurilor 2n do$eniul si'urantei produselor ali$entare
1*. Re'ula$entul F+<H 5R. 332W2004 pri%ind controalele o!iciale e!ectuate pentru a asi'ura
%eri!icarea con!or$it,ii cu le'isla,ia pri%ind -rana pentru ani$ale #i produsele ali$entare #i
cu nor$ele de sntate ani$al #i de unstare a ani$alelorM
1.. O=D nr. 4.W 2001 pri%ind re'le$entarea produc,iei& circula,iei #i co$ercializarii
ali$entelor& repulicatM
13. Ordin nr. ..2W 3(*W *3W 442W 200( pentru aproarea 5or$ei pri%ind Siste$ul rapid de
alert pentru ali$ente #i !ura:eM
14. Ordin A5SVSA nr. .4W2003& cu $odi!icrile #i co$pletrile ulterioare pri%ind aproarea
nor$ei sanitar %eterinare pri%ind noti!icarea intern #i declararea o!icial a unor oli
trans$isiile ale ani$alelor
20. R<D=6AM<5T=6 F+<<H 5R. 2"..W40 A6 +O5SI6I=6=I din 2* iunie 1440 de
stailire a unei proceduri co$unitare pentru stailirea li$itelor $a1i$e de reziduuri de
produse $edicinale %eterinare 2n ali$entele de ori'ine ani$al
21. 0IR<+TIVA 2001W110W+< A +O5SI6I=6=I din 20 dece$rie 2001 pri%ind $ierea
22. +O0<@ STA50AR0 /OR PO5<b ? +O0<@ STA5 12?1431
2". Re'ula$entul F+<H nr. 3("W2004 de stailire a unor nor$e speci!ice de i'ien care se
aplic ali$entelor de ori'ine ani$alM
24. PD nr. 10*W2002 pri%ind etic-etarea ali$entelor& cu $odi!icrile #i co$pletrile ulterioare
2(. Re'ula$entul F+<H nr. 1424W200* pri%ind $en,iunile nutri,ionale #i de sntate asociate
ali$entelorM
2*. Re'ula$entul F+<H nr.142(W200* pri%ind adu'area de %ita$ine #i $inerale #i de alte
sustan,e la ali$ente M
2.. Ordinul 4"3W 24(W 2002 pentru aproare 5or$elor pri%ind aditi%ii ali$entari destina,i
utilizrii 2n produsele ali$entare pentru consu$ u$an& cu $odi!icarile #i co$pletarile
ulterioareM
(*
23. Re'ula$entul F+<<H 5R. 12"4W200. de instituire a unei or'anizri co$une a pie,elor
a'ricole #i pri%ind dispozi,ii speci!ice re!eritoare la anu$ite produse a'ricole FURe'ula$entul
unic O+PKHM
PASUL ! 4 D()lara6ii 'inan)iar(
!.1 S*ra*(&ia -( a)7i+i6ii
MAI5I I =TI6AE< API+O6< VA6OAR<
6<I
1 ST=PI ORI7I5TA6I += 13?20 ra$e T 2( uc ".200
2 +<5TR=/=DA TA96A 7I5+ATA "00
" A/=MATOR& 9I0OA5< P6ASTI+ P<5TR=
MI<R<&+=VIT<& 0A6VI
1(0
TOTA6 "*(0
Oiecti%ul 'eneral al in%esti,iei il constituie cre#terea %olu$ui produc,iei destinate
co$ercializarii printr?o utilizare $ai un a !actorilor de produc,ie.
(.
Oiecti%ele econo$ico?!inanciare ale in%esti,iei sunt reducerea costurilor de produc,ie
#i cre#terea rentailita,ii eono$ice a e1ploata,iei a'riole& cre#terea %iailita,ii econo$ice&
respecti% cre#terea %enitului.
Oiectul propus prin proiect este 2n acord cu poten,ialul zonei unde aundenta #i
%arietatea resurselor $eli!ere din !lora spontan #i culti%at asi'ur din elsu' -rana
alinelor de pri$a%ara !oarte ti$puriu pan toa$na tarziu.Aest !apt i$pune i$plicarea
!or,ei de $unc 2n dez%oltarea apiculturii #i dotarea cu ec-ipa$ente noi #i $oderne 2n
%ederea e1ploatarii e!iciente a intre'ului poten,ial e1istent.
Acti%ita,ile din cadrul !er$ei de se$i?suzistenta a S+ PRO?A69I5A SR6 au ca scop
principal o,inerea unei produc,ii $ar! din apicultura #i const 2n cre#terea #i e1ploatarea
celor 2( !a$ilii de aline F2&0.( =0<H de,inute 2n siste$ clasic. F=n =0< este T 0.03"H
+re#terea #i e1ploatarea celor 2( !a$ilii de aline de,inute 2n siste$ clasic& a celor
1&11 -a teren arail& duc la acu$ularea unui total de 2& 2*0 =0<?uri.
S+ PRO?A69I5A SR6 %izeaza dez%oltarea #i cre#terea nu$arului de !a$ilii de aline
2n ur$atorii " ani pan la cel pu,in *4 !a$ilii respeti% (&44. =0<& deci o cre#tere de "&2".
=0<?uri& respectand 2n acest !el condi,ia de a cre#te 2n " ani cu " =0<.
+onco$itent %a cre#te #i cantitatea de produse apicole co$ercializate& a:un'and 2n anul "
la o cre#tere de 140Q respectandu?se condi,iile cerute.
In perioada de ( ani& cuprinsa 2n acest plan de a!aceri& in%esti,ia pre%izionat %a a%ea
o %aloare de ..(00 euro& reprezentand %aloarea spri:inului acordat prin $asura 141.
In%esti,iile propuse 2n planul de a!aceri & pentru perioada de " ani& au o %aloare
esti$ati%a de 4.(00 euro.
0i!eren,a de apro1i$ti% 4.000 de euro %or !i !olosi,i la a-izi,ionarea de "4 de stupi
orizontali cu 13?20 de ra$e. +u acest nu$ar de stupi i#i $are#te stupina pan 2n anul "&
asi'urand cre#terea cu cel pu,in " =0<.
In ani 4 #i ( S+ PRO?A69I5A SR6 preconizeaza sa construiasc o 2ncapere pentru
e1trac,ie $iere& dotata con!or$ nor$elor europene cu 'resie& !aianta& apa curenta& se %or
ac-izi,iona stupi 2n %ederea 2nlocuirii celor deteriora,i& recipien,i ino1 de (0 l pentru
depozitarea #i transportul $ierii.Toate acestea concura la cre#terea indicilor de calitate ai
$ieri e1trase.
!.2 Sis*(/ul )%n*a$il
Societate 2n co$andit si$pl
(3
? On cadrul acestei societ,i asocia,ii rspund neli$itat #i solidar pentru oli'a,iile sociale.
+reditorii societ,ii se %or 2ndrepta $ai 2ntLi 2$potri%a acesteia pentru oli'a,iile ei #i& nu$ai
dac societatea nu le plte#te 2n ter$en de cel $ult 1( zile de la data punerii 2n 2ntLrziere& se
%or putea 2ndrepta 2$potri%a acestor asocia,i.
? Societatea co$ercial %a a%ea cel pu,in doi asocia,i& 2n a!ar de cazul cLnd le'ea pre%ede
alt!el.
? Se constituie prin contract de societate
? +ontractul de societate poate !i 2nc-eiat su !or$a unui 2nscris unic& denu$it act
constituti%
? /or$a autentic a actului constituti% este oli'atorie atunci cLnd>
aHprintre unurile suscrise ca aport la capitalul social se a!l un i$oilM
H se constituie o societate 2n nu$e colecti% sau 2n co$andit si$plM
? <ste oli'at s %erse inte'ral la data constituirii capitalul social suscris.
? Ad$inistra,ia societ,ii 2n co$andit si$pl se %a 2ncredin,a unuia sau $ai $ultor asocia,i
co$andita,i.
? +o$anditarul poate 2nc-eia opera,iuni 2n contul societ,ii nu$ai pe az unei procuri
speciale pentru opera,iuni deter$inate& dat de reprezentan,ii societ,ii #i 2nscris 2n re'istrul
co$er,ului. On caz contrar& co$anditarul de%ine rspunztor !a, de ter,i neli$itat #i solidar&
pentru toate oli'a,iunile societ,ii contractate de la data opera,iunii 2nc-eiate de el.
!.3 .an+aril( anual(
+ate'oria A5=6 0 A5=6 "
Venituri 1.420 (.120
+-eltuieli 1.4.( "...*
Rezultat 9rut 44( 1"44
+-eltuielile luate 2n calcul pentru !iecare !a$ilie de aline sunt de (4 de lei #i sunt
reprezentate de c-eltuieli cu $edia$entele #i iosti$ulatorii necesari& cat #i c-eltuielile cu
transportul stupilor 2n pastoral& respecti% ta1ele necesare 2nscrierii ca produator ecolo'ic.
Ast!el>
c-eltuieli anul 0> 2( !a$. aline @ (4 leiW!a$Z1.4.( lei&
c-eltuieli anul "> *4!a$. aline @ (4 leiW!a$Z "...* lei&
(4
TOTA6
c-eltuieli anul 0> 1.4.( lei
c-eltuieli anul "> "...* lei
Pentru o,inerea %eniturilor s?a luat 2n calcul un pre, de 3 leiW)' $iere.
Ast!el&
%enituri anul 0> la 2(!a$. aline > 240 )' $iere @ 3 leiW)'Z 1.420 lei
%enituri anul "> la *4 !a$ aline > *40 )' $iere @ 3 leiW)'Z (.120 lei
TOTA6
%enituri anul 0> 1.420 lei
%enituri anul "> (.120 lei
0i!eren,a 2ntre produc,ia de $iere realizata #i co$ercializata este reprezentata de
consu$ul propriu !a$ilal cat #i consu$ul necesar iernarii !a$iliilor de aline. 0e ase$enea&
pute$ constata o cre#tere pre%izionat a produc,iei destinata co$erializari cu 140Q #i
cre#terea cu ".2". a nu$arului de =0<.
!.4 .an+aril( -( rula@
Se calculeaza din contul .11 T J%aria,ia stocurilorK
+ontul .11 este un cont i!unc6i%nal& iar 2ntele'erea $odului sau de !unc,ionare este !oarte
i$portanta pentru contailizarea produc,iei.
+ontul se >
crediteaza cu costul de produc,ie sau cu pre,ul standard al produselor #i produc,iei
neter$inate o,inute #i cu di!erentele de pre, a!erenteM
deiteaza cu costul de produc,ie sau cu pre,ul standard al produselor sau produc,iei
neter$inate ie#ite din 'estiune #i cu di!erentele de pre, a!erenteM
Rula:ul reprezinta su$ele 2nre'istrate succesi% 2ntr?o perioada de 'estiune 2n deitul #i
creditul unui cont corespunzator cre#terilor #i $ic#orarilor deter$inate de opera,iile
econo$ice re!eritoare la contul respecti%.
A 2nscrie o su$a 2n deitul unui cont 2nsea$na a deita acel cont& iar su$ele 2nre'istrate 2n
deitul contului se nu$esc su$e deitoare.
A 2nscrie o su$a 2n creditul unui cont 2nsea$na a credita acel cont& iar su$ele e%iden,iate 2n
creditul contului se nu$esc su$e creditoare.
*0
Rula:ul este de doua !eluri>
Rula:ul deitor ? totalitatea 2nre'istrarilor !acute 2ntr?o perioada de 'estiune pe partea
de deit a unui contM
Rula:ul creditor ? totalitatea 2nre'istrarilor !acute pe partea de credit a unui cont 2ntr?
o perioada de 'estiune.
Soldul contului este di!eren,a dintre deitul #i creditul unui cont& adic di!eren,a dintre rula:e&
stailita la un inter%al de ti$p dat& sau de cate ori este ne%oie. 2n situa,ia 2n care totalul
su$elor deitoare este e'al cu totalul su$elor creditoare& soldul este zero& iar contul este
soldat sau alansat #i el nu apare 2n ilantul contail.
Soldul poate !i >
sold ini,ial ? re!lecta e1istentul de la 2nceputul lunii& respecti% starea ele$entului la
desc-iderea e1erci,iului. Poate !i deitor sau creditor 2n !unc,ie de con,inutul
econo$ic al contuluiM
sold curent ? adic stailit dupa !iecare opera,ie econo$ico ? !inanciara. <l se
deter$ina prin adunarea la soldul ini,ial a cre#terilor su!erite de ele$entul patri$onial
#i scaderea din rezultatul o,inut a $iscarilor ele$entuluiM
sold !inal ? adic socotit& calculat la 2nc-iderea e1erci,iului& a perioadei de 'estiune.
Soldul !inal se deter$ina ca di!eren,a 2ntre total su$e deitoare #i total su$e
creditoare& dandu?i?se se$ni!ica,ia su$ei $ai $ari. 0ac totalul su$elor deitoare
este $ai $are decat totalul su$elor creditoare& a%e$ un sold deitor& iar dac totalul
su$elor creditoare este $ai $are decat totalul su$elor deitoare& a%e$ un sold
creditor.
S.+ <+O ? A69I5A SR6 de,ine la 2nceputul perioadei un stoc de produse !inite de 200 uc.
2nre'istrate la cost de produc,ie de 100 leiWuc. Pe parcursul perioadei s?au $ai produs (00
uc. pentru care s?au e!ectuat ur$atoarele c-eltuieli>
? $aterii pri$e > ".000 ronM
? $ateriale au1iliare > 1.(00 ronM
? colaoratori > *00 ronM
?ener'ia electric !acturata > 400 ron plus TVA & ac-itata 2n nu$erarM
Se li%reaza *00 uc la pre, de %anzare de 1( ronWuc plus TVA& creanta 2ncasandu?se prin
anca. Scoaterea din e%identa a produselor li%rate se !ace utilizand $etoda /I/O.
aH <n )a+ul <n )ar( s( u*ili+(a+a /(*%-a <n2(n*arului p(r/an(n*3 /%n%&ra'iil( )%n*a$il(
2%r 'i :
*1
c-eltuieli cu $aterii pri$e>
*01 Z "01 ".000 ron
c-eltuieli cu $aterialele au1iliare >
*021 Z "021 1.(00 ron
c-eltuieli cu colaoratorii >
*21 Z 401 *00 ron
c-eltuieli cu ener'ia electri), a)7i*a*a <n nu/(rar :
Q Z ("11 4.* ron
*0( 400 ron
442* .* ron
o6in(r(a pr%-us(l%r 'ini*(:
"4( Z .11 (.(00 ron
/ota. +ostul de produc,ie total se o,ine ast!el>
".000 ^ 1.(00 ^*00^400 Z (.(00. +ostul unitar> (.(00W(00 Z 11 ronWuc.
li%rarea produselor produselor !inite>
411 Z Q 10..10 ron
.01 4.000 ron
442* 1..10 ron
scoaterea din e%identa a produselor !inite>
200 uc R 10 ronWuc ^ 400 uc R 11 ronWuc Z *.400 ronM
.11 Z "4( *.400 ron
incasarea contra%alorii produselor %andute >
(121 Z 4111 10..10 ron
2n ur$a acestor opera,ii& contul .11 %a a%ea un rula: deitor de *.400 ron #i un rula: creditor
de (.(00 ron& deci un sold !inal deitor de 400 ron. 2nc-iderea acestui cont se %a e!ectua 2n
$od si$ilar conturilor de c-eltuieli& ast!el>
121 Z .11 400 ron
H <n )a+ul <n )ar( s( u*ili(a+a /(*%-a in2(n*arului in*(r/i*(n*3 /%n%&ra'iil( )%n*a$il(
2%r 'i >
scoaterea din 'estiune a produselor a!late <n s%l- la <n)(pu*ul p(ri%a-(i: 200 uc R10
ronWucM
.11 Z "4( 2.000 ron
*2
%anzarea produselor>
411 Z Q 10..10 ron
.01 4.000 ron
442. 1..10 ron
incasarea contra%alorii produselor %andute>
(121 Z 411 10..10 ron
stailirea prin in%entariere a a stocului !inal de produse !inite >
100 R11 ronWuc Z1.100 ron
"4( Z .11 1.100 ron
!.5 Bilan* (s*i/a*i2
9ilant si$pli!icat
<uro ActualF 5H Pre%iziuniF 5^1H
A+TIV<
Acti%e circulante 1.*00 1.*00
5u$erar e1istent la 2nceputul
acti%itc,ii
1000 1(00
5u$erar 'enerat de acti%itatea de
e1ploatare
1000
+rean,e 400
Stocuri *00 .00
Alte acti%e circulante 200 "(0
Total acti%e circulante 14400 21((0
Acti%e !i1e neteFinclusi% !inanciare #i
necorporaleH
1200 2(00
Total acti%e !i1e 1200 2(00
TOTA6 A+TIV< 20200 240(0
+APITA6 dI 0ATORII
0atorii curente 0 2000
0escoperit de cont la 2nceputul perioadei "000 (000
+redite pe ter$en scurt 0 0
/urnizori 1000 1200
Alte datorii 0 0
Total datorii curente 4000 3200
0atorii pe ter$en lun' 0 0
+redite pe ter$en lun' 0 0
Total credite pe ter$en lun' 0 0
Alte datorii pe ter$en lun' #i
pro%izioane
0 0
TOTA6 0ATORII 4000 3200
+APITA6=RI 2(.( .000
*"
+apital social 1000 2000
Pro!it repartizat 2n cursul anului 104"4 20000
Pro!ituri repartizate 2n anii anteriori 0 104"4
TOTA6 +APITA6=RI "(.( 4000
TOTA6 +APITA6=RI I 0ATORII ...( 1.200
+ontul de pro!it #i pierdere
<uro 5 5^1
VLnzcri
Interne 23300 42000
<1port 0 0
Total %Lnzcri 2400 "(00
+osturi ei c-eltuieli
+ostul unurilor %Lndute
Materii pri$e ei $ateriale 12000 1(000
+o$ustiil ei ener'ie 1200 "000
Ser%icii sucontractate 0 0
Altele
Salarii& pri$e ei contriufii (000 .(00
+ostul total al unurilor
%Lndute
14200 13000
+osturi ad$inistrati%e ei de
des!acere
2300 4000
A$ortizare
A$ortizare totalc 12000 1(000
Venituri W costuri nete din doLnzi
Total %enituriWcosturi nete din
doLnzi
0 10000
Pro!itW pierdere din acti%itatea e1traordinarc
Total pro!itWpierdere
e1traordinarc
104"4 "2400
Venit net 2nainte de
i$pozitare
2(200 (2"00
I$pozitul pe pro!it 143" *1(*
Pro!it net 34(* 2*244
0i%idende plctite 0 0
Pro!it repartizat (000 10(00
!. Pr%i()*ar(a un s)(nariu p(si/is*
Acest plan de a!aceri nu este ni$ic altce%a decat un scenariu 2n care crezi #i care ar
treui sa se trans!or$e 2n realitate. Sunt $ulte ele$ente?c-eie de care treuie sa se ,ina cont&
#i de aceea treuie sa ai o doza $are de realis$& co$inata cu pu,in pesi$is$.
In 'eneral& este ine a se construi Jt-e ;orst case scenarioK. 0ac aceasta construc,ie
2ncepe Jotto$ upK& adic de la pro!it catre %eniturile necesare o,inerii acestuia& a%e$ o
*4
aordare corecta. Se %ore#te !oarte $ult despre producti%itate sporita& pentru ca salaria,ii sa
aspire la %enituri $ai $ari. Aceasta producti%itate nu 2nsea$na altce%a decat %enituri cat $ai
$ari& cu resursa u$ana cat $ai redusa& $ai ales cand aceasta de%ine tot $ai scu$pa.
In%esti,iile straine a#teptate sa %ina cat $ai $ult 2n Ro$ania iau 2n calcul 2n $od special
costul $ai redus cu !or,a de $unc& dar nu stiu c aceasta !or,a este ie!tina pentru c nu stie sa
$unceasc e!icient #i $ult. +u e!icienta %in #i anii& dar cu %olu$ul de $unc ar treui sa
%eni$ noi.
Pre,urile din pia,a& $ai $ult sau $ai pu,in& s?au ec-ilirat cu cele din <uropa& dar
e!icienta #i $unc lasa de dorit. +ei care ale' sa lucreze 2ntr?o alta tara pentru un casti' $ai
$are intra 2ntr?un siste$ 2n care treuie sa se 2nscrie #i sa raspunda poziti% cerintelor acestuia.
Sunt aceia#i oa$eni care casti'au $ai pu,in 2n Ro$ania #i $ai $ult 2n alte pie,e.
+u$ e posiilg A:un'e$ sa ne 2ntrea$ dac siste$ele di!era& #i e%ident c da. 0ac a$
aco$oda tot ti$pul %olu$ele de a!aceri cu ni%elul !or,ei de $unc& a$ 2ncepe #i noi sa
!unc,iona$ $ult $ai e!icient.
Pentru aceasta& 2nsa& a%e$ ne%oie de o aordare 2n 'eneral pesi$ista& pentru a a%ea
rezultate peste a#teptari
!.! N()(sarul -( )api*al
c-eltuieli anul 0> 1.4.( lei ^ Venituri anul 0> 1420 Z ""4(lei
c-eltuieli anul "> "...* lei ^ Venituri anul "> (120 Z 334*lei
Pasul " Planul Op(ra6i%nal
*(
".1 L%)a6ia
9ene!iciarul proiectului S+ <+O ? A69I5A SR6 de,ine docu$ente de
proprietate pentru o supra!ata de teren e1tra%ilan de 1&11 -a& a$plasat 2n co$una Sacalaz& sat
9erecsau Mare& :udetul Ti$is.
".2 Spa6iu n()(sar
#atra de stupin permanent este a$plasat pe terenul proprietate pri%at a
apicultorului
? Teren e1tra%ilan 1&11 -a
".3 S(* plan a 'lu9ului %p(ra6i%nal
".3.1. 1i(r(a <n s()6iuni
Material utilizat
S pentru $ierea 2n sec,iuni $ini?ra$ele utilizate pentru $ierea 2n sec,iuni %or !i realizate !ie
din le$n netratat !ie din plastic ali$entar.
S Apicultorul %a !olosi o a$orsa de ceara o,inuta !ie din descapaceala& !ie din ceara io
Frezultata din practicarea apiculturii ecolo'ice con!or$ le'isla,iei na,ionale #i europene&
sau care ene!iciaza de un uletin de analiza care atesta lipsa de reziduuriH.
Recoltarea $ierii 2n sec,iuni
h Aceast produc,ie treuie s se !ac la !a$iliile !oarte puternice #i 2n perioada de culesuri
intense.
h Treuie a%ut 'ri: ca sec,iunile s !ie total cpcite.
+ondi,ionarea $ierii 2n sec,iuni
S Sec,iunile dar #i a$ala:ele utilizate pentru co$ercializarea $ierii 2n sec,iuni %or !i de
calitate ali$entar.
S A$alarea se !ace 2n recipiente sau alte a$ala:e er$etic 2nc-ise.
".3.2. P%l(n
+olectoarele de polen
S Toate ele$entele care %in 2n contact cu polenul Fplaca acti%a #i cutia de recoltareH treuie sa
!ie co$patiile din punct de %edere ali$entar T a se %edea si$olul ali$entar.
S Modelul de colector treuie sa !ie solid& etans& rezistent #i sa per$ita o curatare usoara.
S +olectorul treuie sa aia pre%azut un ori!iciu pentru trecerea trantorilor.
**
S 2n cazul colectoarelor e1terioare& sertarul de recoltare a polenului treuie sa !ie ine prote:at
de u$iditate.
S 2n cazul colectoarelor interioare& cutia de recoltare treuie sa !ie ine %entilata FaerisitaH.
S 0i$ensiunea placii acti%e treuie sa !ie adaptat la puterea !a$iliei de aline. Acesta nu
treuie sa raneasc alinele.
Recoltarea polenului
S Polenul se %a recolta doar de la !a$ilii sntoase& ine dez%oltate #i 2n asen,a puietului
%ros Fascos!erozeiH #i 2n perioadele !a%oraile culesului de polen.
S Sertarasele colectoarelor de polen %or !i descarcate cLt $ai des posil& zilnic sau la dou
zile& 2n !unc,ie de u$iditatea $ediului& indi!erent de cantitatea de polen stransa.
S 0ac este necesar acestea %or !i curatate prin periere.
S Se %a %eri!ica prezenta $uce'aiului 2n cutiile colectoare. 0ac este necesar& acestea %or !i
2nlocuite cu altele de la rezer%a& pentru a !i cur,ate.
S +olectoarele de polen nu %or 2ntra 2n contact decLt cu ele$ente curate Fniciodata nu se pun
pe p$LntH.
S Orice polen suspect Fa'lo$erat datorita u$idita,ii& $uce'it& etcH %a !i eli$inat 2n $od
siste$atic.
S Resturile cazute 2n sertaras Faline& par,i anato$ice& etcH %or !i eli$inate 2nainte de transport.
S Treuie e%itat cu orice pre, ca e1cre$entele de roztoare s cad 2n colectoarele de polen.
Acestea pot !i e1tre$ de in!ec,ioase.
S Recipientul F%asulH 2n care se transport polenul treuie s !ie de calitate ali$entar.
+ondi,ionarea polenului
Spa,ii #i $ateriale
S Toate ele$entele care intr 2n contact cu polenul treuie s !ie de calitate ali$entar #i
rezistente la acizi.
S +ondi,ionarea polenului nu se poate !ace decLt 2n spa,ii ce rspund nor$elor de!inite pentru
ca$erele de e1trac,ie per$anente a $ierii. O aten,ie particular treuie acordat asen,ei
oricrei surse de conta$inare Fca #i 2n cazul $ieriiH.
=scare
S Pentru o conser%are la te$peratura a$iental& uscarea polenului este indispensail #i
aceasta
se %a !ace i$ediat dup recoltare F2n inter%al de 24 de ore de la recoltareH.
*.
S Polenul treuie s !ie a#ezat pe ni#te t%i de ino1 sau $aterial ali$entar Fle$n& plasticH 2n
strat su,ire #i uscat lent printr?un !lu1 FcurentH de aer uscat& la o te$peratur $a1i$a de
40X+.
S =$iditatea polenului nu treuie s dep#easc * Q> acest lucru se %a controla cu un aparat
ce
$soar u$iditatea cerealelor& sau prin cLntriri di!eren,iale& 2nainte #i dup uscare F110X +
ti$p de 1 orH.
+ur,are
S Se reco$and s se utilizeze o $a#in care eli$in i$purit,ile prezente 2n polen prin
di!eren,a de densitate #i prin electro$a'netis$> resturi de aline& $etale.
S =n control %izual !inal este indispensail pentru a eli$ina i$purita,ile de aceia#i densitate #i
%olu$ ca #i 'ranulele de polen Fe1. puiet %rosH.
+on'elare
S 0up cur,are& polenul proaspat poate !i con'elat 2n scule,i Fpun'uli,eH sau 2n orcane $ici.
Aten,ie lan,ul de !ri' nu poate !i 2ntrerupt.
Punere 2n recipiente ForcaneH
9orcanele treuie sa !ie per!ect curate #i er$etice.
A$estec cu $iere? <ste posiil ca polenul s !ie conser%at 2n a$estec cu $iere.
<tic-etarea polenului
=r$toarele $en,iuni le'ale treuie s !i'ureze pe etic-et>
h 0enu$irea co$ercial a produsului> polen uscat sau polen con'elat T data de %alailitate>
polen uscat> $a1. 1an de la data recoltrii& polen con'elat& $a1. 13 luni de la data recoltrii& ?
condi,ii de conser%are FdepozitareH. Pentru polenul con'elat& treuie s se !ac $en,iunea [nu
poate !i recon'elat& #i treuie consu$at 2n ( zile de la decon'elare F!iind $en,inut 2n acest
ti$p la !ri'iderH\& 'reutatea net& nu$ele #i adresa apicultoruluiW condi,ionatorului sau a
%Lnztorului Fco$erciantuluiH? ,ara de recoltare a polenului F!acultati%H& ? nr. lotului sau alte
date care s asi'ure trasailitatea produsului.
h Se reco$and ca pe etic-et s se speci!ice c produsul este poten,ial aler'en pentru
persoanele
sensiile la aler'iile ali$entare.
h Se pot utiliza doar $en,iunile nutri,ionale #i de sntate autorizate de ctre </SA.
h Prezen,a a $ai $ult de 0&4Q polen de la plante $odi!icate 'enetic FOMDH i$pune o
$en,iune speci!ic pe etic-eta> produs OMD.
0epozitarea polenului
*3
S Polenul uscat treuie depozitat 2ntr?un loc uscat& rcoros Fideal este ca te$peratura sa !ie $ai
$ic de ^1(X+ H #i departe de surse de lu$in.
S Polenul con'elat treuie s !ie $en,inut la o te$peratur de su ?13X+.
".3.3 Lap*i0%r -( /a*)a
9otcile pentru produc,ia de lapti#or de $atca
S Toate ele$entele stupului& sar$a #i ceara sunt acceptate 2n cadrul produc,iei de lapti#or de
$atc ,inand cont de speci!ica,iile de $ai sus Tsa !ie de uz ali$entarY
S Pentru realizarea de otci arti!iciale din ceara se reco$anda doar !olosirea cerii pro%enite
din descapacealaM
S 9otcile arti!iciale reutilizaile realizate din $aterial plastic treuie sa !ie de calitate
ali$entaraM
S Aceste celule treuie sa !ie !i1ate pe suport Fpe leaturiH cu adezi%i ali$entari& cu ceara de
aline sau cu a:utorul unor procedee $ecanice neto1ice.
+uratarea otcilor
S Onainte de a le depozita& toate otcile din $aterial plastic utlizate 2n produc,ia de lpti#or de
$atc treuie s !ie splate cu ap potail Fsu :et de ap de la roinetH cLt $ai rapid cu
putin,.
S 2n ceea ce pri%este spa,iul de depozitare a $aterialului sunt necesare unele $asuri de
precau,ie>
S asen,a de produse c-i$ice #i de surse de !u$ 2n ca$era de depozitare.
S locul sa !ie curat #i i'ienizat.
.
Recoltarea lpti#orului de $atc
+re#terea lar%elor
S Trans%azarea treuie s se !ac 2n une condi,ii de i'ien.
S Toate $aterialele utilizate 2n cre#tere #i trans%azare treuie s !ie de calitate ali$entar #i
treuie s !ie 2n prealail splatate #i dezin!ectate.
S Apa de spalare& 2n condi,iile 2n care se !olose#te& treuie s !ie potail.
Trans%azarea
S Trans%azarea se !ace pornind de la !a$ilii sntoase #i 2n a!ara perioadelor de trata$ent.
S Ti!onul u$ed !olosit pentru a prote:a lar%ele de cldura soarelui treuie s !ie curat #i u$ezit
cu ap potail.
Recoltarea
*4
i 2ndeprtarea alinelor de pe lea,urile de cre#tere treuie s se !ac cu o cantitate $ini$ de
!u$.
i 9otcile cu lapti#or treuie s !ie prote:ate de orice !el de surs de alterare FsoareH sau de
conta$inan,i.
Transport
S Recipientele F%aseleH !olosite pentru transportul lapti#orului treuie s !ie de calitate
ali$entar& curate& dezin!ectate #i 2nc-ise er$etic.
S 6apti#orul se %a pastra i$ediat dupa recoltare 2n !ri'idere pentru o perioada li$itata de ti$p
sau con'elatoare
+ondi,ionarea lpti#orului de $atc
I'iena localurilor #i a $aterialului
S +ondi,ionarea lpti#orului de $atc nu se poate !ace decLt 2n 2ncperi ce corespund
nor$elor de!inte pentru ca$erele de e1trac,ie a $ierii per$anente.
S Opera,iunile de condi,ionare a lpti#orului de $atc %or !i e!ectuate !ie 2ntr?o 2ncpere
special !ie 2n ca$era de e1trac,ie a $ierii 2n a!ara perioadelor de lucru cu $ierea F!lu1 2n
ca$panieH.
S Toate ele$entele care intr 2n contact cu lpti#orul de $atc F$aterialul de e1trac,ie& de
!iltrare& lan,et de trans%azare& orcane& !urtuneH treuie s !ie de calitate ali$entar. <le
treuie s !ie curate #i u#or de 2ntre,inut& de splat #i dezin!ectat 2nainte #i i$ediat dup
utilizare.
Supraincalzirea
S Treuie s se e%ite contactul ustensilelor 2nclzite cu lpti#orul de $atc .
<li$inarea lar%elor din celule FotciH
S 6pti#orul din celulele 2n care s?au 'sit lar%e $oarte nu %a !i e1tras.
S <li$inarea lar%elor 2nainte de e1trac,ie este oli'atorie. 2n ti$pul acestei opera,iuni& treuie
acordat $a1i$ aten,ie de a nu le rni #i ast!el s se produc scur'eri de -e$oli$! 2n
lapti#or.
<1trac,ie
S <1trac,ia poate !i e!ectuat cu a:utorul unei spatule& a unei po$pe de %id sau cu a:utorul unui
aparat ce !olose#te !or,a centri!u'.
S Opera,iunile de e1trac,ie a lpti#orului de $atc ar treui e!ectuate c-iar 2n ziua scoaterii
lea,urilor cu otci& 2n ti$p cLt se poate de scurt.
/iltrare
S On scopul eli$inrii e%entualelor corpuri strine %iziile& 2n deosei particule de cear& este
.0
reco$andat !iltrarea #i aceasta treuie s aia loc 2n acela#i ti$p sau 2n c-iar ziua e1trac,iei.
Materialul !iltrant %a !i de tip ali$entar #i rezistent la acizi alctuit dintr?o retea cu oc-iuri de
la 0&4 la 0&. $$.
+on'elare
S 6pti#orul de $atc %a !i con'elat la ?13X+. Aten,ie odat con'elarea 2nceput& ea nu $ai
poate !i 2ntrerupt decat 2n $o$entul utilizarii !inale. Stailirea unei durate $a1i$e de
conser%are este oli'atorie.
I$uteliere
Recipientele treuie s !ie per!ect curate #i s se 2nc-id er$etic.
<tic-etarea lpti#orului de $atc
=r$toarele $en,iuni le'ale treuie s !i'ureze pe etic-et>
h 0enu$irea co$ercial> lpti#or de $atc prospt sau con'elat& data de %alailitate>
proaspt
$a1. * luni& con'elat> $a1. 13 luni de la data recoltrii.
h Aceast dat treuie s speci!ice ziua& luna #i anul& ? te$peratura de depozitare> proaspt
2ntre 2 #i (X +& con'elat j ?13X+& 'reutatea net& nu$ele #i adresa apicultorului
Fcondi,ionatorului sau co$ercianutuluiH& ,ara de recolt F!acultati%H& nr. lotului #i data
produc,iei&
h 6pti#orul de $atc nu poate !i recon'elatY
h Se pot utiliza doar $en,iunile nutri,ionale #i de sntate autorizate de ctre </SA
0epozitarea lpti#orului de $atc
S AtLt la ni%elul depozitrii cLt #i la locurile de %Lnzare& lpti#orul de $atc prea$alat
treuie
s !ie prote:at de lu$in #i $en,inut la te$peraturi cuprinse 2ntre 2X #i (X+.
S 6pti#orul de $atc con'elat
.1
Pasul # - In'%r/a6ii I8
#.1 Sis*(/ul in'%r/a6i%nal
=n siste$ in!or$atic este un siste$ care per$ite introducerea de date prin procedee
$anuale sau prin cule'ere auto$at de ctre siste$& stocarea acestora& prelucrarea lor #i
e1tra'erea in!or$a,iei FrezultatelorH su di%erse !or$e.
+o$ponentele siste$ului in!or$atic sunt> calculatoarele& pro'ra$ele& retelele de
calculatoare #i utilizatorii. <1e$ple> cartea de tele!oane a unui anu$it operator& repertoriul de
le'i inclusi% !unc,ia lor acti% #i pasi%& nci de date $edicale& siste$ele de colectare #i
analiz a datelor !urnizate de un telescop #i $ulte& $ulte altele.
#.2 C(rin*(l( -( s%'*Aar(
Speci!ica,iile cerintelor so!t;are treuie sa !ie>
+orecte
5ea$i'ue T !iecare cerinta de!inita are o sin'ura interpretare
+o$plete T ar treui sa con,ina tot ceea ce este necesar pentru realizarea so!t;are?ului
+onsistente T 2ntre ele #i cu docu$entele pe care le re!era
+lasi!icate dupa i$portan,a #iWsau stailitate
Veri!icaile. Treuie e%itate cerinte ca >K%a !urniza un raspuns rapidK& Jsiste$ul nu %a
cadea niciodataK& etc.
Modi!icaile. Atunci cand o aceea#i cerinta apare 2n $ai $ulte par,i& actualizarile
docu$entului sunt $ai 'reu de !acut
=#or de corelat cu cerinte !or$ulate 2n alte docu$ente& de e1. =R0
A%anta:ele
Sta la aza contractului dintre clien,i #i !urnizori.
Reduce e!ortul de dez%oltare.
Sta la aza esti$arii costurilor #i a plani!icarii
Per$ite plani!icarea testelor de %eri!icare #i %alidare
=sureaza trans!erul produsului la noi utilizatori sau pe plat!or$e noi.
Ser%e#te ca az pentru %iitoarele i$unta,iri sau $odi!icari ale produsului.
Participan,i
0e!inirea cerintelor so!t;are este o responsailitate a dez%oltatorului.
.2
Al,i participan,i>utilizatori& in'ineri de siste$& in'ineri -ard;are #i personal de
operare.
#.3 In*(&rar(a in*(rn(*ului
Internetul a sc-i$at $odul 2n care oa$enii se in!or$eaza #i co$unica. A creat noi
pie,e #i oportunita,i de a!aceri. Modele de a!aceri consacrate au de%enit 2n%ec-ite #i
ine!iciente.
Orice co$panie care se dez%olta treuie sa 'aseasc $etode de a introduce Internetul
2n $odelul sau de a!acere.
Inte'rarea a!acerilor pe Internet <ns(a/na &asir(a /%-ali*a6ii %p*i/( prin )ar(
a2an*a@(l( In*(rn(*ului s( p%* *rans'%r/a <n a2an*a@( )%n)ur(n6ial( p%rnin- -( la
pr(/isa ), pr(+(n*a p( In*(rn(* a 'ir/(i (s*( % )%/p%n(n*a a p%li*i)ii -( /ar5(*in&.
A)(as*a *r($ui( 'a)u*a <n $a+a un(i s*ra*(&ii a-ap*a*( )%n-i6iil%r -( pia6a.
Pentru inte'rarea a!acerii pe internet este ne%oie de >
elaorarea strate'iei de inte'rare a a!acerii pe InternetM
identi!icarea cerintelor pentru partea de pro'ra$are #i con,inutM
i$ple$entarea e!ecti%a a solu,iilor opti$e>
o ne%oia de co$unicare a !ir$ei ? site ;e& ser%icii de e$ail& liste de discu,ii&
!oru$ etc
o crearea unei identita,i %izuale unitareM
o pro'ra$area ;esite?ului ? inter!ata 'ra!ica& scripturi& aze de date etc ? atat
pentru site?uri de prezentare& cat #i pentru aplica,ii $ai co$ple1e de tipul
$a'azinelor online sau a portalurilor de in!or$areM
o pro'ra$area de aplica,ii in!or$atice care raspund unei ne%oi speci!ice
acti%ita,ii partenerilor nostri #i care se poate auto$atiza cu a:utorul
InternetuluiM
o pro$o%area site?lui pe Internet pentru o pozi,ionare opti$a 2n $otoarele de
cautareM
#.4 E9*(rnali+ar(a s(r2i)iil%r
? Ser%iciul de paz
#.5 F%*%&ra'ii 0i al*( /a*(rial( -( sup%r*
."


.4
9ilio'ra!ie >
;;;.a'ra.ro
Alina 9ar'aouanu& Mana'e$entul proiectelor. 9ucuresti& Scoala 5a,ionala de Studii Politice
#i Ad$inistrati%e& 200.
;;;.a'roin!o.ro
;;;.usiness24.ro
;;;.consultinre%ie;.ro
;;;.dreptonline.ro
ec-ipa$enteapicole.ro
Ion Vasilescu& Mana'e$entul Proiectelor& <d. <!icon Press& 9ucuresti& 200(
;;;.!inantare.ro
;;;.proapicultura.ro
;;;.uaia#i.ro
.(