Sunteți pe pagina 1din 18

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri


Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Anexa 1 la Ghidul Solicitantului


MODEL PLAN AFACERI

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND MICROÎNTREPRINDEREA SRL-D


TITLUL PROIECTULUI BIO-HONEY SRL-D
Denumire solicitant: SC.BIO-HONEY.SRL-D
Cod Unic de Înregistrare: 758146235742
Nr. de inregistrare la ORC: 4464
Adresă solicitant : Strada Florilor, nr.11, ap.1
Judetul: Vrancea
Cod postal: 620161
Nr. telefon, 0758986215
Nr. fax, email: delcea.csmn@gmail.com
Adresă de e-mail: delcea.csmn@gmail.com
COD CAEN aferent activităţii principale 0149-Creșterea altor animale
COD CAEN aferent proiectului
5629-alte servicii de alimentatie publica
Strada Nucului , nr.12, Comuna Biliești
Sediu social (adresă, telefon, fax)
Telefon: 0758986215
Fax :027812234863
Puncte de lucru (adresă, telefon, fax)
Locaţia implementării proiectului (Adresă, Strada Nucului , nr.12, Comuna Biliești
telefon, fax):
Persoană de contact Delcea Cosmin
(Adresă, telefon, fax, email): Strada Bucegi, nr.4 bl.4 ap,1
Vă rugăm să încărcaţi în format PDF următoarele documente:
ATENTIE: Toate documentele nu trebuie sa aiba mai mult de 20 MB
Certificat de înmatriculare S.R.L-D
Copie B.I/C.I

Cerere tip de acord de principiu pentru finanţare (anexa 6)

Da
Microîntreprinderea SRL-D este plătitoare
de TVA

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Valoare totală a proiectului (fără TVA) - 4 ron/1 euro


LEI*:
4
Valoare AFN1 - lei 40.000 Procent din valoare totală proiect**
50%
4
Valoare credit 23- lei 0 Procent din valoare totală proiect**
0%
0
Valoare contribuţie proprie -lei 40.000 Procent din valoare totală proiect**
50%
Nota: Toate campurile sunt obligatorii

* Completati sumele folosind forma partea intreaga . zecimale sub forma xxxxx.xx
Pentru sume care nu au zecimale, completati suma sub forma xxxxx.00
** Procentele se calculeaza automat
2. DESCRIEREA MICROÎNTREPRINDERII “S.R.L. – D.” ŞI DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN
CARE SE REALIZEAZĂ INVESTIŢIA

2.1. Descrierea microîntreprinderii “S.R.L. – D.”


Domeniul de activitate al “S.R.L. – D.”

1 Productie X

2 Servicii

3 Comerţ şi alte activităţi X

Domeniul de activitate economică:


1

Solicitanţii care optează pentru contribuţie proprie, completează Valoare AFN şi Valoare contribuţie proprie, iar la
Valoare credit trec 0.
2
Solicitanţii care optează pentru credit completează Valoarea AFN şi Valoare credit, iar la Valoare contribuţie proprie trec
0 în cazul proiectelor cu o valoare echivalentă în Lei a maxim 20.000 Euro (maxim 10 000 Euro AFN şi minim 10 000 Euro
Credit)

3
Procentul de minim 50% credit nu este obligatoriu pentru proiecte cu valoare eligibilă mai mare decât echivalentul în Lei a
20 000 Euro, schema de finanţare fiind AFN – echivalentul în Lei a maxim 10 000 Euro; Credit – echivalentul în Lei a minim
10 000 Euro; Contribuţie proprie – până la acoperirea valorii eligibile a proiectului

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Codul CAEN:
Descriere clasă CAEN
Descriere clasă CAEN: 5629 Alte servicii de
0149 alimentatie publica

Scurtă descriere a firmei, viziune, misiune, strategie


Compania se va specializa în creşterea albinelor pentru producția de miere, oferind o
gamă largă de sortimente. Întreprinderea individuală SC BIO-HONEY SRL-D este
amplasată în judeţul Vrancea, comuna Biliești, în apropierea unei păduri de salcâm.
Terenul este deţinut de entitate (o suprafaţă de 200 m2, conform legislaţiei în vigoare : un
spaţiu de minim 5 m2 pentru fiecare familie).
Proprietarul, Cosmin Delcea, nu are experiență în domeniu dar în prezent urmează un
curs de formare și perfecționare în domeniul apiculturii, obținând un atestat de apicultor .
Acesta a urmat și un curs de formare de antreprenor.
Principalele obiective ale companiei este de a oferi produse de cea mai bună calitate
consumatorilor, ocuparea unui segment de piaţă important în producerea mierii,
obţinerea unui nume recunoscut pe piaţă pentru calitate şi preţuri accesibile și stabilirea
relaţiilor de înceredere şi fidelitate cu clientele din ţară cât şi peste hotarele ţării.
Strategia se va combina cu publicitatea agresivă prin printuri, anunțuri online pe
rețelele de socializare cu ofertele speciale și promoțiile pentru a prezenta produsele
localnicilor. Se vor face traininguri cu fiecare angajat pentru a îi învăța cum se
colectează, ambalează, stochează mierea de albine. Mierea de albine va fi vândută la
prețuri accesibile ce vor descuraja clienții să cumpere produse iefiine și de proastă
calitate din comerț.
Obiectivele proiectului: ne propunem să ne l ărgim gama de produse în viitor pentru a
bucura clienţii cu alte produse apicole de calitate: lăptişor, ceară, propolis, angajand in
primul an un numar minim de 6 angajați, să avem un număr minim de 400 de clienți
fideli în primul an, să creștem cifra de afaceri de la 160.000 lei în primul an la 180.000
în cel de al doilea an, să obținem un profit net rezonabil de 154.000 lei la sfârșitul
primului an., să satisfacem cele mai exigente cereri ale clienților, să recuperăm
investiția făcută inițial după primul an și să sporim veniturile încasate, să creștem
numărul de angajați în anul 2.

2.2. Descrierea proiectului:

2.2.1. Obiectivele proiectului


Principalele obiective ale companiei este de a oferi produse de cea mai bună calitate
consumatorilor, ocuparea unui segment de piaţă important în producerea mierii,
obţinerea unui nume recunoscut pe piaţă pentru calitate şi preţuri accesibile și
stabilirea relaţiilor de înceredere şi fidelitate cu clientele din ţară cât şi peste hotarele
ţării.
Obiectivele proiectului: ne propunem să ne lărgim gama de produse în viitor pentru a
bucura clienţii cu alte produse apicole de calitate: lăptişor, ceară, propolis,angajand in

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

primul an un numar minim de 6 angajați, să avem un număr minim de 400 de clienți


fideli în primul an, să

creștem cifra de afaceri de la 160.000 lei în primul an la 180.000 în cel de al doilea


an, să obținem un profit net rezonabil de 154.000 lei la sfârșitul primului an., să
satisfacem cele mai exigente cereri ale clienților, să recuperăm investiția făcută inițial
după primul an și să sporim veniturile încasate, să creștem numărul de angajați în anul
2.

Obiective cuantificabile UM Anul 1 Anul 2 Anul 3


(Indicatori ţintă)
Cifra de afaceri: LEI 150.000 180.000 210.000
Profit LEI 50.000 60.000 110.000
Număr de salariaţi Număr 6 9 12
persoane

2.2.2. Potenţialii beneficiari ai proiectului


Potențialii beneficiari ai proiectului vor fi localnicii și consumatorii care vor accesa site-
ul companiei cu vârste cuprinse între 15 și 60 de ani, de ambele sexe, din toate clasele
sociale, din mediul urban și rural, cu ocupații variate, cu venituri minime de 200 RON

2.2.3. Durata de implementare a proiectului

Durata de implementare a proiectului va fi de 6 luni.

2.2.4. Activităţile proiectului


-inchirierea spațiului
-renovarea spațiului
-decorarea spațiului
-achiziționarea echipamentelor și mobilierului necesar
-aprovizionarea cu materii prime
-recrutarea și selectarea angajaților
-tipărirea broșurilor de promovare și creearea anunțurilor online

2.2.5.Resursele materiale implicate în realizarea proiectului


Compania noastră va fi amplasată in comuna Biliești, într un spațiu comercial ce
măsoară 80 de m2 ce se va împărți in 50m 2 de spațiul de servire al clienților și restul
de 30 de m2 se va folosi pentru pregatirea produselor servite. Echipamentele folosite
sunt următoarele: Centrifugă 4 R inox, colector de polen, strecurătoare miere, lădiță

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

de transport rame, cântar de control Utilitățile oferite de spațiu sunt: apa curentă, gaz,
iluminat și alarmă în caz de incendiu și furt.

3. LOCURI DE MUNCĂ PERMANENTE ÎN CADRUL MICROÎNTREPRINDERII “S.R.L. – D.”


1 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 4

2 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 3 X

3 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2

3.1. MANAGEMENTUL ŞI RESURSELE UMANE ALE MICROÎNTREPRINDERII “S.R.L. – D.”

3.1.1 Descrierea resurselor umane


Oamenii sunt cele mai importante resurse active ale organizației, deoarece potențialul
lor contribuie activ la creșterea eficienței și eficacității organizației..Dar, nu trebuie
neglijate nici unele trasaturi sau condiții de adaptabilitate ale angajaților ca de exemplu
experiența, caracterul, reacția la reușite sau eșecuri , la diferite aspecte materiale.
Conducerea va fi reprezentată de Cosmin Delcea, o persoana perseverentă,
ambițioasă, cu spirit de echipă, absolvent de studii superioare și masterat in domeniul
Economiei Internaționale și al Afacerilor Europene.
Cel de-al doilea ca importanță după manager este contabilul întreprinderii, Denisa
Constantinoiu care se va ocupa de toate operațiunile bancare, de ținerea unui registru
de casă, de furnizori și de verificarea periodică a încasărilor.
Alexandra Alexe, este directorul de resurse umane, care se va ocupa de recrutarea și
training-ul oferit noilor angajați.
Următorii în schema ierarhică vor fi personalul de colectare a mierii, servire și cel care
prepară comenzile efectuate de către clienții noștri. Aceștia vor trebui să aibă minimum
studii liceale sau o școală de arte și meserii. Inainte de a începe activitatea, personalul,
va participa la un curs de pregătire pentru a învăța cum se colectează, depozitează și
servesc sortimentele de miere.
3.1.2.Detaliere pe activităţi:

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Activitatea Număr de salariaţi Pregătirea profesională


Activitatea 1:Administrator 1 Studii superioare+masterat
Activitatea 2:Director HR Studii superioare+masterat
Activitatea 3:Contabil 1 Studii superioare+masterat

Acivitatea3:Personal servire 6 Studii medii

3.1.3 Cine este angajatul ‘’cheie’’, adică persoana care prin cunoştinţele pe care le deţine poate influenţa
mersul afacerii (dacă este cazul)?

Administratorul este persoana cheie în cadrul acestei organizații, deoarece prin


cunoștiințele pe care le deține va influența în mod pozitiv mersul afacerii. El este cel
care va organiza activitățile, cel care urmărește în permanență calitatea produselor
oferite și dacă este necesar va intra în contact cu clienții în cazul unor eventuale
plângeri cu privire la produsele oferite de SC BIO-HONEY SRL-D.

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

4.1. 4. PONDEREA INVESTIŢIILOR ÎN CHELTUIELILE AFERENTE PLANULUI DE AFACERI


1
Ponderea investiţiilor peste 80%
2
Ponderea investiţiilor peste 60%
3 x
Ponderea investiţiilor peste 40%

Descrierea investiţiei propuse

Compania SC BIO-HONEY SRL-D este o companie recent înființată, la o distanță de 15


km de orașul Focșani. Înființată pe 25.05.2017, compania este o societate cu
raspundere limitată condusă de unicul ascociat Cosmin Delcea. Sediul firmei se află
pe Strada Nucului , nr.12, Comuna Biliești, în județul Vrancea, unde s-a închiriat un
spațiu de circa 80 m2 necear pentru desfășurarea tuturor activităților. Investițiile au
fost: închirierea spațiului, renovarea spațiului, decorarea spațiului, achiziționarea de
mobilier și echipamente necesare preparăii mierii de albine, achiziții de materii prime,
costuri legate de utilități și de recrutare și selectare a angajaților, costuri legate de
training-ul personalului de servire.

Ataşează fişiere:
Se accepta doar fisiere imagine (jpg, png) sau documente (word, pdf)

4.2. Costul total al proiectului


Vă rugăm să completaţi următorul tabel, indicând costul total al fiecărui element implicat în proiect, şi sursa
de finanţare a fiecărui element de investiţie. Valoarea fiecărui element de cost are două componente: AFN
maxim 50% din valoarea obiectului finanţat fără TVA, credit minim 50% din valoarea obiectului finanţat fără
TVA/ aport propriu minim 50% din valoarea obiectului finanţat fără TVA.

Elementul de cost Costul


Aportul propriu
(Denumirea elementului elementului
de cost este denumirea Credit
tehnică completă a pentru
FN
acestuia. cheltuială
fără TVA în numerar
eligibilă

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Centrifuga 4 R inox 5000 2500 2500

Tava de descapacit + 4000 2000 2000


Furculita de descapacit
x2
Suport pentru stup x 25 2500 1250 1250
Colector de polen x 25 8000 4000 4000

Rama de ventilatie x 25 1000 500 500

Hranitor x 25 1500 750 750

Colivie matca x 10 1100 550 550


4000 2000 2000

Masca, Halat, Manusi

Stupi de rezerva si rame 10000 5000 5000


goale

Inchizator de urdinis x 3000 1500 1500


25
Gratie de urdinis x 25 2000 1000
1000

Cheltuieli de recrutare si 1000 500 500


selectare a angajatilor

Training personal 2000 1000


1000
Strecuratoare miere x 25 2900 1450
1450
5000 2500
M Materii prime 2500
(zahar,ceara)

Total 100 % %50% % 50%

(1) (2)=(3)+(4)+(5) (3)   (2)* 50% (4)≥  (2)* 50% (5) ≤ (2) * 50%

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

4.3. Surse pentru aportul propriu:


4.3.1. Aportul în numerar:

Contribuția proprie la proiect provine din economiile personale ale proprietarului. 40 000 RON

4.3.2. Surse pentru finanţarea TVA şi a altor cheltuieli neeligibile aferente proiectului :

Finanțarea TVA se va face din economiile personale

5. LOCALIZAREA ACTIVITĂŢII MICROÎNTREPRINDERII “S.R.L. – D.”

1 Mediul rural X

2 Mediul urban

Adresa completă a locului de implementare a proiectului.


Adresa completa a locatiei de implementare a proiectului este: Strada Florilor, nr.11, ap.1,
Comuna Biliești, Județul Vrancea

5.1. DATE PRIVIND LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE SI NOUL PRODUS/SERVICIU:

5.2. DURABILITATEA PROIECTULUI:


După încentarea finanțării nerambursabile, afacerea va fi susținută din profitul obținut.Diversificarea gamei
sorimentale, un obiectiv al firmei, va aduce un aport considerabil la creșterea afacerii și o contribuție
semnificativă pentru finanațare si susținerea progresului. De asemenea, firma S.C BIO HONEY SRL, va
participa la târguri și expoziții de profil, iar in felul acesta vom reusi sa creștem notorietatea și să ne asociem
cu diferiți parteneri locali. Pe lânga acestea, pentru a atrage mai mulți clienți, vom deschide o expoziție
permanentă la sediul firmei, unde clienții pot face degustări de miere.

5.3. POZIŢIA PE PIAŢĂ A FIRMEI


5.3.15.3.1 FURNIZORI:

Vă rugăm să completaţi pentru fiecare furnizor care deţine cel puţin 15% din costurile materiei prime.
FURNIZOR VIITOR % DIN TOTAL CE FURNIZEAZĂ CONDIŢII DE PLATĂ DE CÂND?
S.C.Complex Apicol 60% Echipamente ORDIN DE PLATA 30 ZILE
S. A. Bucuresti
SC FAROGER SRL 20% Stupi poliuretan si ORDIN DE PLATA 30 ZILE
configuratori
AGRANA 10% Zahar ORDIN DE PLATA 30 ZILE

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

5.3.2. CLIENŢI:
(Vă rugăm să completaţi pentru fiecare client care deţine cel puţin de 15% din vânzările lunare )

VIITOR % VÂNZĂRI PRODUSE VÂNDUTE CONDIŢII DE PLATĂ DE CÂND?


LOCALNICI 80% Miere Numerar/card In momentul
servirii
TURISTI 20% Miere Numerar/card In momentul
servirii

5.3.3.CONCURENŢA:
a) Câte firme oferă produse/servicii identice sau similare pe segmentul Dvs. de piaţă? Enumeraţi principalele firme firm
concurente, interne sau externe – dacă este cazul.
Creşterea albinelor este o ramură cu tradiţii în România, pe piaţă există numeroşi producători cu sortimente variate
şi preţuri competitive. În România există 1,3 milioane familii de albine, iar potenţialul de dezvoltare este să se
ajungă la 1,5 milioane familii. Din producţia de 21 mii tone, jumătate este reprezentată de mierea polifloră,
mierea de salcâm -35%, iar cea de tei – 15%. Concurenţii principali în producţia veninului de albine pe piaţa
europeană sunt Rusia, Belorusia, Germania, Concurenţii principali pe piaţa română sunt Apis Prod, Apidava,
Apicola Pastoral Georgescu, Apimond şi Akybud .
b) Prin ce vă deosebiţi de concurenţă? Enumeraţi punctele forte şi punctele slabe ale propriei afaceri, comparativ
cu ale concurenţei.
Punctele noastre forte sunt:
 Firma o sa se evidentiaze prin calitate superioara a produselor comercializate cu scopul
satisfacerii clientilor.
 Utilizarea unei tehnologii moderne in vederea cresterii productivitatii.
 Atitudinea pozitiva a firmei in vederea imbunatatii continue a calitatii produselor.
 Realizarea de campanii de promovare intense si eficiente.
 Deschiderea unei expozitii permanente la sediul firmei.
 Cunoasterea concurentilor
 Varietatea produselor duce la acoperirea unui segment mai mare de piata.
 Personal amabil, instruit si capabil de a oferi suport in scopul consilierii clientilor.

Puncte slabe:
 Firma dispune de resurse financiare limitate
 Cresterea pretului de achizitie la stupi si accesorii
 Lipsa de experienta in domeniu.

Oportunitati:
 Preocuparea crescuta a populatiei pentru sanatate si preocuparii asupra consumarii de produse
naturale.
 Obtinerea de finantari de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
 Intratrea pe alte piete : interne si externe
 Participarea la targuri nationale, internationale si expozitii.
 Receptivitatea populatiei.
B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Amenintari:
 Descresterea demografica duce la o scaderea a consumului de produse apicole.
 Fiscalitatea si birocratia duce la influentarea dezvoltarii
 Intrarea pe piata a noi competitori directi si agresivi.
 Cresterea preturilor la tratamente pentru albine.
 Deschiderea pietei nationale pentru produse straine.
 Concurenta crescuta.
 Conditii meteorologice nefavorabile.
 Imbolnavirea albinelor.

c) Ce ar trebui să faceţi pentru a vă îmbunătăţi poziţia pe piaţă?


In primul rand o sa promovam firma astfel incat locatia noastra sa devina cunoscuta. Vom incerca sa
educam cleintii astfel incat sa invete si sa aprecieze procesul de realizare al mierii si calitate ridicata
a acesteia, iar in acest sens se va desfasura o expozitie permanenta la sediul firmei. Ne vom asocia cu nume
cunoscute din media, in special din zona rurala si de folclor, ce vor promova produsele noastre ca
fiind unice din punct de vedere calitativ.

d) Cum se compară preţurile Dvs. faţă de cele ale concurenţei?


Preturile noastre sunt acceptabile variind de la 20 la 25 lei/borcan 750 ml. Preturile concurentei se incadreaza
in aceeasi zona, cu preturi intre 15 si 30 lei / borcan.

Care este piaţa ţintă? Cât de mare estimaţi a fi această piaţă? Care este procentul deţinut de Dvs. din piaţă?
Descrieţi schimbările ce vor avea loc pe piaţă şi cum anume se va adapta firma Dvs. la aceste schimbări:
Creşterea concurenţei pe piaţa internă? Creşterea cererii? Schimbări în legislaţie? Alţi factori care pot
influenţa piaţa?
Mierea este practic un “produs universal” şi poate fi consumată de oricine, oricand, fără limită de varstă,
sex, pregătire fizică, etc. Este comercializata la un preţ accesibil atât populaţiei cu venituri mari cât şi mici.
Segmentul ţintă al firmei este reprezentat de populaţia cu venit mediu, vârsta medie şi înaintată, care este
preocupată de un mod de viaţă sănătos, indivizi consumatori de produse ecologice. Anticipam o impartire a
clientilor intre localnici si turisti cu varstele cuprinse intre 15 si 60 de ani . Intrucat nu exista in oras o
concurenta directa se preconizeaza ca cererea va creste constant.

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

6.UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ŞI PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE


proiectul propus se încadrează în politica organizaţiei de protecţie şi îmbunătăţire a mediului înconjurător.
1 Implementarea Planului de afaceri conduce la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi,
moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii. Planul de afaceri
are potenţial inovativ şi / sau creativ.
2 Implementarea Planului de afaceri nu conduce la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, x
moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie / prestare servicii (potenţialul
inovativ şi / sau creativ al proiectului este nesemnificativ).

6.2. PRODUSUL/ SERVICIUL

Se vor achizitiona 30 familii de albine.

Familiile de albine ce vor fi achizitionate, fac parte din grupa raselor de albine europene Apis mellifica, ce
apartin ordinului Hymenoptera. Albinele din aceasta rasa sunt deosebit de valoroase, dezvolta familii
puternice (numar mare de indivizi), au instinctul de acumulare a rezervelor de hrana foarte dezvoltat, sunt
rezistente la boli si la iernare, sunt blande, putin roitoare. Isi pastreaza in timp caracteristicile de baza si sunt
foarte productive, necesitand doar o buna organizare a activitatii de crestere si exploatare, stupine optim
dimensionate si interes din partea apicultorilor.

Familia de albine este formata din: matca, albine lucratoare si trantori. Matca este singura femela perfecta a
fiecarei familii de albine, cu organele de reproducere complet dezvoltate, capabila sa se imperecheze si sa
depuna oua din care se dezvolta albine lucratoare, trantori si matci, asigurand astfel perpetuarea familiei si a
speciei. Albinele lucratoare sunt femele cu organele de reproductie nedezvoltate. I-au nastere din oua
B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

fecundate depuse de matca in fagurii cuibului si formeaza numarul cel mai mare de indivizi din cadrul
familiei de albine, numar care este variabil in cursul unui an in functie de anotimp, intensitatea culesului,
prolificitatea matcii etc. La inceputul primaverii numarul lor variaza intre 15.000 – 20.000, in timpul verii
intre 40.000 – 60.000, iar toamna intre 20.000 – 30.000.

Albinele lucratoare executa tot complexul de lucrari de activitati necesare existentei familiei de albine, din
care amintim: recoltarea nectarului si a polenului; depozitarea si prelucrarea acestora; hranirea si ingrijirea
puietului diferentiat pe varste si caste; construirea fagurilor; reglarea si mentinerea temperaturii optime in
cuib; pazirea stupului de invazia dusmanilor; realizeaza coeziunea intre indivizii familiei prin relatiile de
nutritie si schimbul de feromoni; mentin existenta familiei prin cresterea si schimbul intre generatii; asigura
inmultirea si perpetuarea speciei prin cresterea reproducatorilor si roire etc.

Produs Pondere în vânzările totale


1.Miere poliflora 60%
2. Miere de salcam 20%
3. Miere de rapita 10%
4. Miere de tei 10%

6.4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ


Mierea de albine este un aliment natural, înlocuitor nepoluant al zahărului, producerea căruia aduce multe
beneficii mediului înconjurător. Polenizarea contribuie la răspăndirea polenului si a sporilor , astfel se
accelerează procesul de reproducere a plantelor, menţinănd stratul verde de pe Pământ, atenuând efectele
poluării globale.

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

7. PROIECŢII FINANCIARE

FACILITĂŢI ACORDATE MICROÎNTREPRINDERII “S.R.L. – D.”


Completati suma solicitata pentru AFN.
a) Acordare Alocaţie Financiara Nerambursabile
40.000
Garanţie acordata de Fondul Naţional de Garantare al
Completati valoarea creditului solicitat
b) Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N.
(F.N.G.C.I.M.M.)
Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate Estimaţi valoarea totală a salariilor pe
de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente parcursul derulării programului (3ani)
c)
timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe pentru care se solicită scutire de impozit.
perioadă nedeterminată. 50.000
Completati suma totala taxelor pentru
Scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de operaţiunile de înmatriculare efectuate la
d) înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, Oficiile Registrului Comerţului, pentru
pentru înregistrarea microîntreprinderii; înregistrarea microîntreprinderii;
4
Total 90.004 Lei
7.1. SCHEMA DE FINANŢARE

1 Schema de finanţare cu credit bancar


2 x
Schema de finanţare fără credit bancar

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

7.2. PLAN DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI:


Suma4 %
Economii personale 40.000 50%
AFN 40.000 50%
Alte surse 0 0%
TOTAL 100%

7.3. CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE/EXPLOATARE:


Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma implementării
proiectului la capacitatea maximă
Cheltuieli de producţie/exploatare Suma - Lei %
Materii prime 5000
Materiale auxiliare 1500
Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii sociale) 48.000
Energie, alte utilităţi 6000
Subansamble 0
Servicii sau lucrări subcontractate 0
Alte cheltuieli directe 4000
Cheltuieli de producţie indirecte 7000
Administraţie / Management 10000
Cheltuieli de Birou / Secretariat 0
Cheltuieli cu Expozitia Permanenta 5000
Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului 1000
Alte cheltuieli indirecte 3000
TOTAL 90.000

7.4. VENITURI ANUALE PRECONIZATE:


Vânzări la capacitatea maximă Pondere în vânzările totale
Produsul 1 Miere Poliflora 60%
Produsul 2 Miere Salcam 20%
Produsul 3 Miere Rapita 10%
Produsul 4 Miere Tei 10%
TOTAL

4
Sumele vor fi trecute în LEI, fără TVA
B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

7.5. CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Mii Proiecţii
LEI Rd. N+1 N+2 N+3
ACTIVE
Active circulante 1
Numerar existent la începutul perioadei (disponibil casa+banca) 2
Numerar generat de activitatea de exploatare 3
(realizat+proiecţia numerarului ce va fi generat de activitatea de
exploatare, respectiv încasările din această activitate)
Creanţe 4
Stocuri 5
Alte active circulante 6
Total Active Circulante 7=1+2+3+4+5+6
Active fixe nete (inclusiv financiare şi necorporale) 8
TOTAL ACTIVE 9=7+8
CAPITAL ŞI DATORII
Datorii Curente 10
Descoperit de cont la începutul perioadei 11
(societatea nu a avut la începutul perioadei disponibil/surse
proprii si a utilizat din surse externe – credite bancare de ex.)
Credite pe termen scurt 12
Furnizori 13
Alte datorii 14
Total Datorii Curente 15=10+11+12+13+14
Datorii pe termen lung 16
Credite pe termen lung 17
Alte Datorii pe Termen Lung şi Provizioane 18
TOTAL DATORII 19=15+16+17+18
CAPITALURI
B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 , 20
Capital
Te l : 0 2social
1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w. a i p p i m m . r o
Profit repartizat în cursul anului 21
Profituri repartizate în anii anteriori 22
TOTAL CAPITALURI 23=20+21+22
TOTAL CAPITALURI ŞI DATORII 24=19+23
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

ANEXĂ LA PLANUL DE AFACERI:


CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI

B U C U R E Ş T I S t r. P o t e r a ş i , n r. 11 , s e c t o r 4 ,
Te l : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w . a i p p i m m . r o

S-ar putea să vă placă și