Sunteți pe pagina 1din 33

1

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

TITLUL PROIECTULUI
Denumire solicitant:

Completati cu denumirea completa a solicitantului, asa cum apare in


actele constitutive SRL-D

Cod Unic de Inregistrare:


Nr. de inregistrare la ORC:
Adresa solicitant :

str.

Judetul:
Cod postal:

Nr. telefon,
Nr. fax, email):
Completati cu adresa de posta electronica generala a organizatiei
sau a reprezentantului legal sau a persoanei de contact

Adresa de e-mail:

COD CAEN aferent activitatii principale 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
COD CAEN aferent proiectului

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

Sediu social (adresa, telefon, fax)


Puncte de lucru (adresa, telefon, fax)
Locatia implementarii proiectului (Adresa,
telefon, fax):
Persoana de contact
(Adresa, telefon, fax, email):
Va rugam sa incarcati in format PDF urmatoarele documente:
ATENTIE: Toate documentele nu trebuie sa aiba mai mult de 20 MB

Certificat de inmatriculare S.R.L-D


Copie B.I/C.I
Cerere tip de acord de principiu pentru finantare (anexa 6)
Microintreprinderea SRL-D este platitoare
de TVA
Valoare totala a proiectului (fara TVA) LEI*:

Da
Nu
96300

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Valoare AFN1 - lei 40000

40000

Procent din valoare totala proiect**

41,54

Valoare credit 23- lei 32400

32400

Procent din valoare totala proiect**

33,64

Valoare contributie proprie lei 23900

239000

Procent din valoare totala proiect**

24,82

Nota: Toate campurile sunt obligatorii

* Completati sumele folosind forma partea intreaga . zecimale sub forma xxxxx.xx
Pentru sume care nu au zecimale, completati suma sub forma xxxxx.00
** Procentele se calculeaza automat

Solicitanii care opteaz pentru contribuie proprie, completeaz Valoare AFN i Valoare contribuie proprie, iar la Valoare
credit trec 0.
2

Solicitanii care opteaz pentru credit completeaz Valoarea AFN i Valoare credit, iar la Valoare contribuie proprie trec
0 n cazul proiectelor cu o valoare echivalent n Lei a maxim 20.000 Euro (maxim 10 000 Euro AFN i minim 10 000 Euro
Credit)

Procentul de minim 50% credit nu este obligatoriu pentru proiecte cu valoare eligibil mai mare dect echivalentul n Lei a
20 000 Euro, schema de finanare fiind AFN echivalentul n Lei a maxim 10 000 Euro; Credit echivalentul n Lei a minim
10 000 Euro; Contribuie proprie pn la acoperirea valorii eligibile a proiectului

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

2. DESCRIEREA MICROINTREPRINDERII S.R.L. D. SI DOMENIUL DE ACTIVITATE IN


CARE SE REALIZEAZA INVESTITIA

2.1. Descrierea microintreprinderii S.R.L. D.


Domeniul de activitate al S.R.L. D.
1

Productie

Servicii

Comert si alte activitati

Domeniul de activitate economica: Consultanta in afaceri si management


Codul CAEN:
7022
Descriere clasa CAEN
Descriere clasa CAEN:
Activitati de consultanta in afaceri si management
Scurta descriere a firmei, viziune, misiune, strategie
Specificati domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investitia propusa prin acest program. Clasa CAEN
reprezinta codul format din 4 cifre, conform Ordinului Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala- CAEN.
La momentul depunerii cererii de finantare, domeniul de activitate trebuie sa fie deja inscris in actul constitutiv,
indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii.
Detaliati activitatea principala pe care accesati programul. Factorii pe care ii considerati relevanti pentru afacerea dvs.
(ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veti utiliza, experienta anterioara a intreprinzatorului tanar etc.).
Atentie! Solicitantul trebuie sa aiba dreptul sa desfasoare activitatea economica in care se realizeaza investitia
propusa prin proiect (identificata mai sus), la sediul (principal sau secundar punct de lucru) identificat ca loc de
implementare a proiectului.
De regula, aceste informatii sunt inscrise in Certificatul constatator emis de oficiul registrul comertului. In caz
contrar, ele trebuie sa reiasa fie din actul constitutiv si/sau modificarile ulterioare, fie dintr-o hotarare a adunarii
generale a actionarilor/ consiliului de administratie etc., conform legislatiei in vigoare.

Domeniu de activitate: 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management


Conform Ordinului Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii
activitatilor din economia nationala- CAEN aceasta clasa include furnizarea de consiliere, indrumare si
asistenta operationala pentru intreprinderi si alte organizatii pe probleme de management, cum ar fi
planificarea corporative strategice si organizationale, reproiectarea proceselor de afaceri, managementul
schimbarii, reducerea costurilor si alte probleme financiare, obiectivele de marketing si politici; resurse
umane politici, practici si planificare; programare a productiei si planificarea de control. Aceasta dispozitie
de servicii de afaceri pot include consiliere, indrumare sau asistenta operationala pentru intreprinderi si de
serviciu public in ceea ce priveste: sfaturi si ajutor pentru intreprinderi si serviciile publice in planificarea,
4

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

organizarea, eficienta si de control, de gestionare a informatiilor, etc.


O mare parte din activitatile firmei noastre se vor concentra pe oferire de consultanta in pregatire de cererei
de finantare si asigurarea managementelor proiectelor cu finantare europeana (PNDR; POR, POSDRU, CBC
HUSKROUA, etc.).
Cel putin unul dintre angajatii firmei va fi o persoana care stie sa scriere cereri de finantare si a asigurat
management de proiect la mai multe proiecte cu finantare din fonduri comunitari sau de la alti finantatori.
Activitatea economica a firmei se va desfasura la sediul principal declarat in actul constitutiv dar o
mare parte din activitatea de consultanta se va realiza si la sediul clientilor.
Factorii relevanti pentru demararea afacerii mele consta in faptul ca:
1. Sediul principal al firmei se afla in mediul rural, in inima teritoriului GAL xxxxxxxxxxx. Mentionam ca
teritoriul GAL xxxxxxxxxx este asezat in partea Nordica a judetului xxxxxxxxxx, la granita cu xxxxxxxx si
cuprinde 11 localitati: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cu o populatie de peste 67000 de locuitori.
Conform Strategiei de Dezvoltare Durabila a teritoriului GAL xxxxxxxxxxxxxxxxx principalele
probleme cu care se confrunta acest teritoriu sunt:
- izolarea fata de restul tarii, din orice parte a tarii daca vrei sa ajungi in zona trebuie sa treci peste trecatori
inalte;
- inchiderea intreprinderior mari si lipsa locurilor de munca;
- migrarea populatiei pregatite profesional si a celei tinere in vestul Europei;
- stabilirea tinerilor la oras si mutarea familiilor in zone mai dezvoltate din Vestul
Romaniei;
- lipsa unor modele de buna practica in demararea unor afaceri in zona;
- prelucrarea primara a produselor locale (lemn) fara sa i se aduca o valoare adaugata
mare;
- existenta unor persoane cu potential financiar (tinerii care au lucrat in strainatate) dar care din cauza lipsei
accesului la informatii economice nu stiu cum sa-si investeasca banii, fapt ce-i determina sa construiasca
case mari, care ar putea fi transformate in pensiuni turistice sau sa-si cumpere proprietati imobiliare in alte
parti ale tarii.
- existenta unui cadru natural care poate fi valorificat din punct de vedere turistic (Parcul Natural Muntii
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxului, obiectivele turistice din zona etc.)
In toate aceste localitati exista un mare potential uman si financiar in accesare de fonduri europene
pentru proiecte de investitii dar din lipsa accesului la informatii din domeniu precum si a unei penurii de
specialisti multe persoane nu stiu de unde si cum sa porneasca accesarea unei finantari nerambursabile, astfel
incat acest teritoriu a ramas virgin in accesare de fonduri europene pentru dezvoltarea mediului rural, desi
sunt multi tineri care se intorc de la munca din strainatate si care au suficienta experienta profesionala si
destule resurse financiare pentru a demara o afacere de succes.
2. Auto-evaluarea tehnologiei utilizate: in momentul de fata detin 2 laptopuri si 2 desktopuri, 1
imprimanta laser, 1 telefon mobil precum si un fax.
Dupa deschiderea acestei intreprinderi voi realiza demersuri pentru achizitia unui autoturism pentru
deplasarea pe teren si la sediul clientilor sau a potentialilor finantatori.
5

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

3. Experienta profesionala:
La inceputul activitatii voi angaja doua persoane cu experienta in domeniul accesarii de fonduri europene:
1. xxxxxxxxx administratorul firmei: voluntar in cadrul Asociatiei pentru xxxxxxxxxxx din xxxxxx inca din
anul 2004. La Asociatia xxxxxxxxx am invatat sa elaborez cereri de finantare pe programele de finantare
POSDRU si CBC xxxxxxxx. Am participat ca voluntar la implementarea diverselor proiecte de dezvoltare
comunitara cu finantare din partea Uniunii Europene.
2. xxxxxxxxxxxx de profesie jurist si specializat in dezvoltare comunitara. Are experienta de peste 6 ani in
scriere de cereri de finantare si management de proiect (implementare de proiecte cu finantare europeana).
Dansul este si animatorul teritoriului GAL xxxxxxxxxx, fiind coordonatorul proiectului de pregatire a
teritoriului nostru la Programul Leader al Uniuni Europene. Daca se va reusi accesare unei finantari din
partea Leader atunci in teritoriu nostru se vor pregati cereri de finantare pentru accesare unei sume de circa 3
milioane de euro pentru cel putin 60 de proiecte mici care vor trebui sa respecte un plafon de maxim
200.000 euro finantare nerambursabila, iar valoarea totala a investitiei nu va depasi 400.000 euro.
Viziune: SC HD xxxxxxxxxxxxxxx SRL-D va deveni motorul dezvoltarii socio-economice a teritoriul GAL
xxxxxxxxxxx formand legaturi puternice si stabile cu toti partenerii nostri.
Misiunea intreprinderii SC HD xxxxxxxxxxxxxxxxxxL-D va fi:
- furnizarea de servicii de consultanta clientilor nostri, bazata pe o analiza a nevoilor acestora;
- furnizarea de servicii de consultanta care sa tina cont de principiile de dezvoltare durabila Leader;
- furnizarea de servicii de calitate la nivel ridicat prin perfectionarea continua a personalului angajat
- reinvestirea a 50% din cifra de afaceri in dezvoltarea si consolidarea serviciilor oferite;
- obtinerea de performante ridicate, concrete si concise atat pentru clienti catsi pentru intreprindere.
Valorile intreprinderii pe care dorim sa le reflecte activitatea noastra sunt:
- focalizare pe nevoile clientului;
- respectarea angajamentelor asumate;
- cinste si corectitudine fata de angajati, colaboratori, partneri si clienti;
- contributia la dezvoltarea durabila a comunitatilor locale din teritoriul GAL xxxxxxxxxxxx.
Obiective strategice ale intreprinderii noastre .
In vederea realizarii viziunii si misiunii sale, SC xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SRL-D urmareste:
- oferire de servicii personalizate pentru fiecare partner;
- dezvoltarea profesionala continua a specialistilor sai;
- promovarea si dezvoltarea unor concepte moderne de dezvoltare a clientilor si a comunitatii locale;
Strategie de dezvoltare:
Imediat de la infiintarea firmei dorim ca activitatile economice ale firmei sa se concentreze pe:
I. oferire de consultanta pentru persoanele din mediul rural din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx, in
domeniul accesarii de finantari nerambursabile din cadrul Programului National de Dezvoltare (PNDR) cu
accent pe accesarea urmatoarelor finantari Masura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi subzistenta
(finantare 100% nerambursabila), Masura 112 - Tineri fermieri (finantare 100% nerambursabila); Masura
6

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

221 - Prima impadurire; Masura 313 Activitati turistice; Masura 121 - Exploatatii agricole; Masura 123
Produse agricole si forestiere; Masura 312 Microintrepprinderi
II. Oferire de consultanta (pregatire cerere de finantare, management de proiect, training) in vederea
accesarii de finantari din partea POSDRU, cu precadere in cadrul Domeniului Major de Intervetie 5.2.
Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale
III. Oferire de consultanta in cadrul Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Slovacia-RomaniaUcraina (HUSKROUA) gazduit de Agentia Nationala de Dezvoltare din Ungaria care lanseaza anual apeluri
pentru propuneri de proiecte in cadrul Programului de finantare nerambursabila Ungaria-Slovacia-RomaniaUcraina Program ENPI CBC 2007-2013.
Unul din avantajele acestui program de finantare il costituie si oportunitatea ca institutii, primarii, scoli,
ong-uri, biserici etc. sa colaboreze cu o alta institutie similara din Ucraina avand ca rezultat rezvolvarea unor
probleme comunitare asemanatoare din cele doua tari. Unul din avantajele acestui program sunt acelea ca
Programul HUSKROUA finanteaza proiectele in limita a 90% din valoarea intregului proiect, Guvernul
Romaniei in limita a 5% iar aplicantul urmand a cofinanta proiectul cu doar 5%.
IV. Oferire de consultanta pentru pregatirea unor cereri de finantare la alte programe de finantare
nerambursabila: precum Programul Adminisratiei Fondului pentru Mediu:
- Programul de stimulare a innoirii parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate;
- Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea
sau completarea sistemelor clasice de incalzire (Programul "Casa Verde") - Persoane Fizice.
- Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv
inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire (Programul "Casa Verde") - Persoane Juridice.
- Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate

2.2. Descrierea proiectului:


2.2.1. Obiectivele proiectului
Obiectiv general: Dezvoltarea durabila a SC xxxxxxxxxxxxx SRL-D din comuna xxxxxxxxxx,
devenind furnizorul principal de informatii si consultanta economica si privind fondurile europene din
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxul istoric, judetul Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obiectiv specific:
O1. Cresterea cifrei de afaceri cu 20.000 lei, in termen
de 10 Anul
luni de
la finalizarea
proiectului;
UM
1
Anul 2
Anul 3
Obiective cuantificabile
O2. Cresterea numarului de angajati cu 2 persoane, intr-o perioada de 8 luni de la inceperea proiectului.
(Indicatori tinta)
Cifra de afaceri:

LEI

150000

170000

200000

Profit

LEI

20000

30000

40000

Numar de salariati
7

Numar
persoane

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

2.2.2. Potentialii beneficiari ai proiectului


Indicati grupurile / entitatile care vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

Grupul tinta principal al proiectului:


1. SC xxxxxxxxxxxxxx SRL-D - prin sprijinul nerambursabi primit care va fi utilizat la angajarea de
personal (consultanti in accesare de fonduri europene) si in dotare cu bunuri pentru cresterea calitatii
serviciilor oferite;
2. Resursele umane angajate in cadrul intreprinderii cei doi consultanti in fonduri europene si contabilul
SC.
Grup tinta secundar al proiectului:
SC xxxxxxxxxxxxxxxxx SRL-D intrucat va fi singura societate comerciala din cadrul teritoriului GAL
xxxxxxxxxxxxxxx care, prin intermediul celor doi angajati initiali va oferi urmatoarele servicii potentialilor
clienti:
- consultanta privind calitatea juridica si fiscala in care se solicita finantare;
- verificarea eligibilitatii solicitantului si incadrarii proiectului;
- pregatirea cererii de finantare;
- scrierea cererii de finantare;
- intocmirea bugetului proiectului;
- intocmirea anexelor la cererea de finantare;
- suport in elaborarea sau obtinerea unora din documentele obligatorii care insotesc aplicatia (memoriu
justificativ, situatii financiare, oferte de pret)
- depunerea cererii de finantare la finantator;
- pregatire, la nevoie , a unui proiect de hotarare al consiliului local de cofinantare cerere de finantare;
- pregatire expunere de motive al initiatorului proiectului de hotarare;
- asigurare management de proiect;
- elaborare de rapoarte financiare si narative intermediare si finale.
Consideram ca grupul tinta secundar al proiectului nostru sunt:
- persoane fizice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxxxxx care au potential in a accesa o finantare
nerambursabila: detin suficiente resurse financiare au lucrat si au adunat bani din strainatate); detin
terenuri sau animale pentru care ar putea primi subventii si fonduri nerambursabie in vederea dezvoltarii
afacerilor din domeniul agricol (crescatori de animale, detinatori de terenuri agricole, forestiere pasuni etc,
tineri care vor sa devina fermieri). Din acest grup de persoane o parte vor fi sprijiniti sa acceseze in
principal fonduri din PNDR iar o alta parte vor fi sprijiniti pentru pregatirea unor cereri de finantare pentru
accesarea Programului Casa Verde.
- persoane juridice agenti economici care doresc sa-si retehnologizeze intreprinderea sau doresc sa-si
extinda activitatea prin accesare de fonduri nerambursabile;
- administratiile publice locale (consilii locale, primarii, scoli) care doresc sa obtina finantari
nerambursabile pentru dezvoltarea unor proiecte socio-economice cu finantare din partea U.E. sau a altor
finantatori existenti pe piata (de ex. Programele POSDRU, CBC HUSKROUA , Fondul de Urgenta al
BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
8
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Fundatiei SOROS)
2.2.3. Durata de implementare a proiectului
Durata de implementare a proiectului: 10 luni
2.2.4. Activitatile proiectului
Descrieti activitatile si subactivitatile prevazute prin prezentul proiect.
Se vor prezenta activitatile si subactivitatile prevazute in cadrul proiectului, etape in realizarea activitatilor. Includeti, de asemenea, activitatea
de selectare si angajare a personalului ce va ocupa locurile de munca permanente nou create in cadrul microintreprinderii (conform pct. B)

Activitatile proiectului:
1. Promovarea proiectului
Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului se vor realiza urmatoarele demersuri:
- publicarea a 2 communicate de presa in presa judeteana;
- transmitere pe cel putin 2 grupuri de discutie a comunicatului de presa;
- promovarea finantatorului pe site-ul firmei;
Perioada: lunile 1-10 de proiect;
Resurse: calculator, imprimanta, telefon/fax, acces la internet, salarii echipa de proiect.
Responsabil: manager de proiect.
Rezultate: 2 comunicate de presa; 4 aparitii in presa judeteana, 4 aparitii pe grupuri de discutie; 1 site
de promovare a proiectului
2. Recrutarea si angajarea personalului
In prima parte de proiect se vor realiza activitatile de recrutare si angajare personal.
Vor fi angajate cel putin 2 persoane cu norma intreaga si un contabil part-time.
Cel putin 1 persoana va avea experienta minima de 2 ani in scriere de cereri de finantare (minimum 3 cereri
de finantare scrise si aprobate) si in asigurarea la cel putin 2 proiecte de management de proiect
Perioada: lunile 1-3 de proiect;
Resurse: calculator, imprimanta, telefon/fax, acces la internet, salarii echipa de proiect.
Responsabil: manager de proiect.
Rezultate: 2 persoane (consultanti) angajati cu norma intreaga, 1 contabil angajat part-time.
3. Realizare de materiale de promovare a SC
Pentru promovarea afacerii de consultanta se vor realiza urmatoarele materiale de promovare:
- 200 carti de vizita;
- 30 de afise A3 de promovare a serviciilor oferite;
- 1 site pe internet de promovare a serviciilor de consultanta oferite;
- organizarea a cel putin 3 intalniri publice cu potentiali beneficiari;
- pregatirea unor oferte de servicii catre potentialii clienti.
- realizarea unei firme la sediul societatii comerciale.
Perioada: lunile 1-5 de proiect;
Resurse: calculator, imprimanta, telefon/fax, acces la internet, subcontractare servicii de realizare materiale
de promovare
9

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

10

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Responsabil: manager de proiect.


Rezultate:
- 200 carti de vizita;
- 30 de afise A3 de promovare a serviciilor oferite;
- 1 site pe internet de promovare a serviciilor de consultanta oferite;
- organizarea a cel putin 3 intalniri publice cu potentiali beneficiari;
- pregatirea unor oferte de servicii catre potentialii clienti.
- realizarea unei firme la sediul societatii comerciale.
4. Achizitia de echipamente si masini
Pentru buna derulare a afacerii am ajuns la concluzia ca vom avea nevoie de urmatoarele achizitii:
1. autoturism marca DACIA tip Preference 1.5 dCi 75 CP: tip cutie viteze: manuala, nivel de poluare: norme
EURO 5, cilindree: cel putin 1400, Putere maxima (Kw/CP) 55 / 75. Pret maxim 45000 lei.
Perioada: lunile 1-6 de proiect;
Resurse: calculator, imprimanta, telefon/fax, acces la internet, salarii echipa de proiect.
Responsabil: manager de proiect.
Rezultate: 1 autoturism achizitionat.
5. Raportare finala: transmiterea fidela catre finantator a raportului tehnic si financiar la proiectul
implementat.
Perioada: lunile 10 de proiect;
Resurse: calculator, imprimanta, telefon/fax, acces la internet, salarii echipa de proiect.
Responsabil: manager de proiect.
Rezultate: 1 raport tehnic si financiar.
2.2.5.Resursele materiale implicate in realizarea proiectului
Precizati dotarile, echipamentele utilizate pentru implementarea proiectului.
Descrieti spatiul (spatiile) de productie/prestare servicii in care urmeaza sa fie instalate bunurile (echipamentele,
utilajele etc. Mentionati, printre altele, suprafata, utilitatile, facilitatile disponibile.

La implementarea proiectului vor fi utilizate urmatoarele echipamente:


- 2 laptopuri (contributie proprie);
- 1 computer DESKTOP (contributie proprie)
- 1 fax (contributie proprie);
- 1 imprimanta laserjet (contributie proprie)
- 1 autoturism achizitionat din fondurile proiectului.
Proiectul si activitatile principale ale firmei (sediul activitatilor) se va desfasura in comuna xxxxxxxxxxx, nr.
655 C, judetul Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Spatiul va fi inchiriat si contine 2 incaperi care vor fi folosite
pentru implementarea proiectului.
Suprafata inchiriata: cel putin 30 m.p.
Utilitati: curent electric, acces la telefon fix, fax si internet de la ROMTELECOM;
Facilitati disponibile: loc de parcare;
Aceste spatii sunt dote cu geamuri termopan, gresie pe jos, mobilier de birou
10

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

11

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

11

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

12

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

3. LOCURI DE MUNCA PERMANENTE IN CADRUL MICROINTREPRINDERII S.R.L. D.


1 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create este mai mare sau egal cu 4
2 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create este mai mare sau egal cu 3
3 Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create este mai mare sau egal cu 2

3.1. MANAGEMENTUL SI RESURSELE UMANE ALE MICROINTREPRINDERII S.R.L. D.


3.1.1 Descrierea resurselor umane
Incercati sa evidentiati felul in care cunostintele/specializarile/experienta fiecaruia dintre intreprinzatorii
tineri va influenta in mod pozitiv evolutia microintreprinderii S.R.L. D.
Descrieti si explicati, in detaliu, politica de resurse umane, atributii, responsabilitati, strategia de dezvoltare
a resurselor umane (e.g. politica de instruire). Descrieti calificarile, expertiza personalului angajat in
activitatea microintreprinderii, pe activitati desfasurate.
Care sunt/vor fi responsabilitatile intreprinzatorilor tineri (responsabilitatile fiecarui intreprinzator tanar
pentru noua activitate/noul produs
In acest moment subsemnatul (xxxxxxxxxx administrator SRL-D) sunt student in anul doi la Universitatea
de xxxxxxxxxx la profilul administrarea firmei. Aici consider ca mi-am dezvoltat si continuu sa-mi dezvolt
abilitati antreprenoriale.
De la varsta de 14 ani sunt voluntar in cadrul Asociatiei pentru xxxxxxxxxxx din xxxxxxxxxxxxxxxx unde
am putut sa particip, in diverse stadii la implementarea proiectelor de dezvoltare durabila a micro-regiunii
xxxxxxxx(comunele xxxxxxxxx). La inceput am participat la activitati de ecologizare, mai apoi la activitati
de implementare a unor activitati mai complexe iar cu timpul am participat si la initierea unor actiuni
comunitare. Ca voluntar in cadrul asociatiei am reusit sa-mi dezvolt abilitatile de organizare, de planificare,
de respectare a unor termene si am putut participa la diverse cursuri de perfectionare sau chiar de pregatire
profesionala.
Pana in prezent am participat la cursuri de leadership, de scriere cereri de finantare, de management de
proiect, de administrator de pensiune turistica etc.
Ca intreprinzator tanar si in calitate de administrator al S.C. xxxxxxxxxxx SRL-D ma voi ocupa in cadrul
intreprinderii de:
- promovare a serviciilor oferite in zona;
- mentinerea legaturii cu potentiali parteneri, fisc si alte autoritati ale statului;
- participare la diverse evenimente de promovare a programelor de finantare;
- studierea pietei pentru documentare in vederea pregatirii cererilor de finantare.
Celalalt angajat din firma are deja experienta de 7 ani in scriere de cereri de finantare si in implementare de
proiecte cu finantare europeana.
Este licentiat in stiinte juridice si are o specializare in dezvoltare comunitara.Alte specializari: scriere de
cereri de finantare din partea institutiilor U.E. a Guvernului Romaniei, tineret, etc; formator; facilitator
comunitar, animator teritoriu Leader GAL xxxxxxxxxxxxxxx.
Dintre serviciile pe care acesta le va presta in cadrul SRL-D vor fi:
BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
12

Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

13

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

4.1.

4. PONDEREA INVESTITIILOR IN CHELTUIELILE AFERENTE PLANULUI DE AFACERI


1
Ponderea investitiilor peste 80%
2
Ponderea investitiilor peste 60%
3

X
Ponderea investitiilor peste 40%

Descrierea investitiei propuse


Va rugam sa dati informatii clare si exacte privind tipul investitiei, echipamentele, adresa constructiei, etc.
si atasati orice contracte de vanzare/cumparare, oferte de preturi sau facturi, daca aveti:
Ataseaza fisiere:
Se accepta doar fisiere imagine (jpg, png) sau documente (word, pdf)

4.2. Costul total al proiectului


Va rugam sa completati urmatorul tabel, indicand costul total al fiecarui element implicat in proiect, si sursa
de finantare a fiecarui element de investitie. Valoarea fiecarui element de cost are doua componente: AFN
maxim 50% din valoarea obiectului finantat fara TVA, credit minim 50% din valoarea obiectului finantat fara
TVA/ aport propriu minim 50% din valoarea obiectului finantat fara TVA.

13

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

14

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Elementul de cost
(Denumirea elementului de cost este
denumirea tehnica completa a acestuia.
Manager firma (salariu, costuri asigurari
sociale: 8 luni x 1000 lei/luna)
Consultant fonduri europene ( salariu, costuri
asigurari sociale: 8 luni x 2000 lei/luna)
Contabil (part-time): (salariu, costuri
asigurari sociale: 8 luni x 600 lei/luna)
Autoturism
- 1 site pe internet de promovare a serviciilor
de consultanta oferite;
- 200 carti de vizita;
- 30 de afise A3 de promovare a serviciilor
oferite;
- realizarea unei firme la sediul societatii
comerciale.
Chirie+utilitati spatiu birou
(8 luni x 600 lei/luna)
Birotica (hirtie, toner, agrafe, dosare,
bibliorafturi, mape, reffil etc.)
(8 luni x 400 lei/luna)
Transport (combustibil, asigurare: 500
lei/luna x 5 luni)
Consultanta in management (10 luni x 800
lei/luna)

Total
(1)

Costul
elementului lei

Credit
pentru
AFN
cheltuiala
fara TVA
in numerar
eligibila
13300
5000
4300
4000
Aportul propriu

16000

4000

4000

8000

4800

1000

1400

2400

38500
4000

9000
0

11900
0

17600
4000

2000

2000

4800

2200

2600

2400

1200

1200

2500

1500

1000

8000

4000

4000

96300

23900

100 %

24,82

32400
40000
33,64
41,54

(2)=(3)+(4)+(5
)

(3) (2)*
50%

(4)
(2)* 50%

(5) (2)
* 50%

4.3. Surse pentru aportul propriu:


4.3.1. Aportul in numerar:
Cash: de unde provin banii pentru contributia proprie la proiect? Economii personale, imprumuturi, cash
din afacere ? alte surse?
Aportul in numerar va fi asigurat din economii personale, imprumuturi de la rude (am un frate
Popovici Stefan care lucreaza in Italia din anul 2002 iar un altul - Popovici Pavel care este rezident in Statele
Unite ale Americii incepand cu anul 2006. Pentru alte imprumuturi as putea apela si la prieteni.
14

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

15

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

4.3.2. Surse pentru finantarea TVA si a altor cheltuieli neeligibile aferente proiectului : vor fi asigurate
din surse proprii.

5. LOCALIZAREA ACTIVITATII MICROINTREPRINDERII S.R.L. D.


1

Mediul rural

Mediul urban

5.1. DATE PRIVIND LOCATIA DE IMPLEMENTARE SI NOUL PRODUS/SERVICIU:


Adresa completa a locului de implementare a proiectului.
xxxxxxxxxxx
5.2. DURABILITATEA PROIECTULUI:
Argumentati cum proiectul se va autosustine financiar dupa incetarea finantarii solicitate prin prezentul plan
de afaceri, capacitatea de a asigura operarea si intretinerea investitiei dupa finalizare (entitati responsabile,
fonduri, activitati, orizont de timp), continuarea activitatii economice aferente investitiei, precum si de
mentinere a locurilor de munca permanente nou create, dupa finalizarea proiectului si incetarea finantarii
nerambursabile.
Prezentati masurile intreprinse, sursele financiare prevazute, resursele umane pe toata durata de analiza.
Autosustinerea financiara a intreprinderii dupa incetarea finantarii se va face prin intermediul serviciilor de
consultanta oferite clientilor cu care deja vor fi incheiate contracte de prestari servicii.
Estimam ca in primele 6 luni de proiect vor fi incheiate cel putin:
1. - Contracte de consultanta in vederea pregatirii unor proiecte pentru obtinere de finantari din cadrul
Programului National de Dezvoltare Rurala
Potentiali clienti: 5 persoane fizice si/sau juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxxx
Valoare contracte: 5 contracte x 6000 lei + comision de succes de 2% din valoare finantarii nerambursabilae
cel putin 7000 lei/contract);
2. - Contracte de consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru accesarea Programelor
Fondului pentru Mediu:
Potentiali clienti: 5 persoane fizice si/sau juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxxxx
Valoare contracte: 5 contracte x 2000 lei);
3. - Contracte de consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru POSDRU DMI 5.1. si DMI
6.1.
Potentiali clienti: 3 juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxxxxx (SC; administratii publice locale,
15

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

16

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

scoli)
Valoare contracte: 3 contracte x 6000 lei;
4. - Contracte de consultanta pentru pregatirea unor cereri de finantare pentru Programul CBC HUSKROUA
Valoare contracte: 4 contracte x 6000 lei + comision de succes de 2% din valoarea proiectelor cel putin
2000 euro/proiect
Potentiali clienti: 5 persoane juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxx (consilii locale, scoli, ong-uri,
biserici)
Venituri minime estimate: 72.000 lei.
In primii 2 ani firma va lucra cu 2 angajati permanenti si 1 contabil part-time iar incepind din anul 3 vom
creste nr. de angajati tinand cont ca din cererile depuse spre finantare deja vor fi nevoie si de servicii de
asigurare a managementului proiectelor castigate de clientii nostrii.
Personalul angajat va participa periodic la cursuri de specializare, seminarii, intalniri cu diversi factori de
decizie din domeniul acordarii finantarilor nerambursabile.
Un avantaj al firmei noastre va consta in faptul ca suntem singurii de pe piata locala (micro-regiunea GAL
xxxxxxxxxxxxx care cuprinde 11 localitati cu o populatie de peste 67.000 locuitori) iar din experienta de lucru
in proiect cel putin din 3 proiecte depuse spre finantare se aproba 1 proiect. Dupa aprobarea primelor proiecte
vom putea oferi si consultanta implementarea proiectelor (management de proiect, achizitii publice,
promovare proiect etc.). De aceea, estimam ca vom putea sa facem noi angajari la firma pentru a oferi si
consultanta in management de proiect.
5.3. POZITIA PE PIATA A FIRMEI
5.3.15.3.1 FURNIZORI:
Va rugam sa completati pentru fiecare furnizor care detine cel putin 15% din costurile materiei prime.
FURNIZOR VIITOR % DIN
CE FURNIZEAZA
CONDITII DE PLATA
DE CAND?
TOTAL
PETROMOMV
15%
- combustibil
- plata directa, la pompa Din luna 1 de
de benzina
proiect
ROMTELECOM
20%
-servicii de telefonie Prin ordin de plata Din luna 1 de
si internet
(banca)
proiect
Vodafone/Orange,
10%
-servicii de telefonie Prin ordin de plata Din luna 1 de
Cosmote
mobila
(banca)
proiect
5.3.2. CLIENTI:
(Va rugam sa completati pentru fiecare client care detine cel putin de 15% din vanzarile lunare )
VIITOR
16

% PRODUSE VANDUTE
VANZARI

CONDITII DE PLATA

DE CAND?

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

17

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Persoane fizice 24,39

Servicii
de
consultanta
privind in accesare de fonduri
europene (PNDR) sau ale
Guvernului Romaniei (AFM)
Servicii de consultanta privind
in accesare de fonduri
europene/ management de
proiect

Societati
comercial

31,70

Administratii
publice locale

36,58

Servicii de consultanta privind


in
accesare
de
fonduri
europene/ management de
proiect

ONGuri/biserici

7,31

Servicii de consultanta privind


in
accesare
de
fonduri
europene

- suma fixa la momentul Din luna a 6


depunerii cererii de de proiect
finantare la finantator;
- suma fixa la momentul
depunerii cererii de
finantare la finantator;
- comision de succes de
1,5%-5% in momentul
semnarii contractului de
grant de catre client cu
finantator
- suma fixa la momentul
depunerii cererii de
finantare la finantator;
- suma fixa la momentul
depunerii cererii de
finantare la finantator;
- comision de succes de
1,5%-5% in momentul
semnarii contractului de
grant de catre client cu
finantator
- suma fixa la momentul
depunerii cererii de
finantare la finantator;
- suma fixa la momentul
depunerii cererii de
finantare la finantator;
- comision de succes de
1,5%-5% in momentul
semnarii contractului de
grant de catre client cu
finantator

Din luna a 6
de proiect

Din luna a 6
de proiect

Din luna a 6
de proiect

5.3.3.CONCURENTA:
a) Cate firme ofera produse/servicii identice sau similare pe segmentul Dvs. de piata? Enumerati principalele firme fir
concurente, interne sau externe daca este cazul.
Societati comerciale care sa ofere consultanta in vedere pregatirii unor cereri de finantare in zona GA
xxxxxxxxxxxxxxx nu exista. Mentionam ca teritoriul GAL xxxxxxxxxxxx este o micro-regiune formata din 11 localit
din care 1 oras si 10 comune, fiind locuit de peste 67000 de persoane. Nevoie de informare si consultanta este foa
mare si datorita faptului ca specialisti in domeniul consultantei privind atragereade fonduri europene nu exista in zo
iar pentru a ajunge la consultantii de la xxxxxxxxxxxxxx trebuie parcursa o distanta de peste 125 km pe un dru
17

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

18

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

national destul de degradat (plin de gropi). Sunt multi tineri care au surse de finantare (bani adunati prin strainatate) d
care nu au acces propice la servicii de informare, documentare, consultanta si implementare de proiecte. Nici nu stiu
ce usa sa bata pentru a obtine informatii.
Principalele firme concurente din judetul xxxxxxxxxxxx ar fi:
1. SC xxxxxxxxxxxx SRL
Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Servicii: onsultanta in afaceri, fonduri europene, alte finantari nerambursabile, consultanta fiscala si financiarcontabila, infiintari firme si consiliere juridica, gestiunea personalului si cursuri de pregatire in domeniile
principale,
2. SC xxxxxxxxxxxxxxxxxx SRL
Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Servicii: consultanta si evaluari, loc. xxxxxxxxxxxxxxx
3. SC xxxxxxxxxxxxxxxxxx SRL
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Servicii: consultanta pentru. intreprinderi mici si mijlocii. Consultanta pentru. investitii si amortizare.
Consultanta financiar-bancara; audit financiar Consultanta in afaceri.
4.
CDIMM xxxxxxxxxxx - Centrul Pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii"
5.
Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Servicii: Departamentul de Consultanta si Training - se desfasoara la sediul acesteia. Departamentul opereaza
in doua domenii: Consultanta generala si specializata si Training
Dintre toate aceste firme niciuna nu are un birou in zona de implementare a acestui proiect. De asemenea,
aproape toate ofera servicii doar la sediul lor in Baia Mare.
Acest fapt constituie un avantaj pentru firma noastra care va avea mobilitate si se va putea deplasa chiar la
domiciliul/sediul clientului.
b) Prin ce va deosebiti de concurenta? Enumerati punctele forte si punctele slabe ale propriei afaceri, comparativ
cu ale concurentei.
Firma noastra se deosebeste de concurenta prin faptul ca isi va avea sediul in mediul rural si va fi axata pe
oferire de consultanta pentru cetatenii/firmele si institutiile din mediul rural unde exista un vid in domeniu
informarii, documentarii, consultantei si accesarii finantarilor europene.
Punctele tari ale firmei noastre sunt:
- sediul in mediul rural;
- sediul se afla amplasat central fata de extremitatile micro-regiunii GAL xxxxxxxxxxxx (la circa 40 de km de
cea mai indepartata localitate);
- consultantii nostri domiciliaza in mediul rural si au o perceptie mai buna asupra nevoilor clientilor nostri;
- ne cunoastem foarte bine potentialii clienti;
- unul dinre angajatii nostri este animator al teritoriului GAL xxxxxxxxxxxx avand relatii de colaborare cu
toate institutiile din zona;
- angajatii nostrii deja au experienta in a implementa proiecte cu finantare europeana in mediul rural;
- accesul la informatiile despre oportunitatile de pe piata (abonamente pe diverse grupuri de discutie de
specialitate);
- relatiile create in judetul Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
18

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

19

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Puncte slabe ale firmei:


- asezarea departe de municipiul resedinta de judet;
- noi intrati pe piata conultantei in judetul xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- nr. redus de angajati specializati pe scriere de cereri de finantare;
c) Ce ar trebui sa faceti pentru a va imbunatati pozitia pe piata?
- promovarea serviciilor oferite in fiecare comunitate (afise, organizare caravane, participarea la sedintele de
consilii locale pentru informarea liderilor formali si informali din localitati);
- incheiere de acorduri de colaborare cu diversi consultanti pe alte domenii de activitate (masuratori,
constructii, arhitectura, drumuri etc.) precum si cu potentiali furnizori de bunuri;
- specializarea angajatilor (trimire la traininguri, instruiri, informari, conferinte, etc.);
- angajarea de noi persoane in cazul inceperii implementarii de noi proiecte.
d) Cum se compara preturile Dvs. fata de cele ale concurentei?
Intrucat sediul firmei este asezat in mediul rural vom avea costuri adminstrative mai reduse. De asemenea,
cunoscand necesitatile si problemele potentialilor clienti preturile serviciilor noastre vor fi mai reduse cu
aproximativ 30% decat a altor consultanti.
Ne propunem ca firma sa nu practice un comision de succes in cazul atragerii fondurilor europene mai mare de
3% din valoarea proiectului, cand alte firme de consultanta practica comisioane de succes de 5-10% din
valoarea proiectului.
5.3.4. Care este piata tinta? Cat de mare estimati a fi aceasta piata? Care este procentul detinut de Dvs. din
piata?
Descrieti schimbarile ce vor avea loc pe piata si cum anume se va adapta firma Dvs. la aceste schimbari:
Cresterea concurentei pe piata interna? Cresterea cererii? Schimbari in legislatie? Alti factori care pot
influenta piata?
Piata tinta a firmei noastre este cea de oferire de consultanta potentialilor beneficiari de fonduri europene.
Astfel, conform ghidurilor de finantare, in perioada 2007-2013+2 in Romania, orice persoana fizica sau
juridica poate accesa anumite fonduri europene.
Din pacate, Romania nu se poate lauda cu performante notabile in ce priveste absorbtia fondurilor europene.
Conform ultimelor date furnizate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), la
finalul lunii martie gradul de absorbtie ajunsese la 8,22% in raport cu alocarea pentru perioada 2007-2010
Rezultatele obtinute pana in prezent, precum si dificultatile institutionale si procedurale cu care se confrunta
Romania nu au ramas neobservate si neanalizate de catre Comisia Europeana. Aceasta a dat publicitatii un
raport intermediar privind stadiul implementarii politicii de coeziune la nivelul UE, precum si a punerii in
aplicare a programelor operationale pentru perioada 2007-2013 in statele membre. Astfel, la nivelul intregii
Uniuni, pana la acest moment, volumul financiar raportat al proiectelor selectate este de 93,4 miliarde euro,
reprezentand peste 27 % din resursele disponibile pentru UE. Prin prisma acestui indicator, situatia defalcata
pe state plaseaza Romania pe penultimul loc cu o rata de doar 14,1%, singura tara cu un rezultat mai slab fiind
Grecia cu aproximativ 12%.
Exista inca multe oportunitati de finantare pentru mediul rural din Romania (in special prin PNDR).
Firma noastra se va concentra pe oferire de consultanta in urmatoarele domenii:
19

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

20

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

1. - consultanta in vederea pregatirii unor proiecte pentru obtinere de finantari din cadrul Programului National
de Dezvoltare Rurala
Potentiali clienti: persoane fizice si/sau juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx
2. - consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru accesarea Programelor Fondului pentru
Mediu:
Potentiali clienti: persoane fizice si/sau juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx
3. - consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru POSDRU DMI 5.1. si DMI 6.1.
Potentiali clienti:juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx (SC; administratii publice locale, scoli)
4. - consultanta pentru pregatirea unor cereri de finantare pentru Programul CBC HUSKROUA
Potentiali clienti: persoane juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx (consilii locale, scoli, ong-uri,
biserici)
In momentul de fata in teritoriul GAL xxxxxxxxxxxx nu exista firme care sa sprijine, de exemplu simplii
cetateni cu bani sa accese fonduri din PNDR. Dupa estimarile din Strategia de dezvoltare a teritorilui GAL
xxxxxxxxxxxx (la care am lucrat) ar exista in fiecare din cele 11 localitati tinta cel putin 15/localitate care se
gandesc sa demareze o afacere cu sprijin nerambursabil din partea U.E. De asemenea, o data cu criza
economica administratiile publice locale sunt interesate sa acceseze orice finantare/fond nerambursabil pentru
dezvoltarea durabila a comunitatii lor.
In acest moment piata consultantei in teritoriul GAL xxxxxxxxxxxx este virgina, nefiind exploata de
consultanti locali (poate si din cauza faptului ca majoritatea specialistilor s-au mutat si lucreaza in marile
centre urbane)
Principale schimbari ce vor avea loc pe piata si cum anume se va adapta firma Dvs. la aceste schimbari ar fi:
- apariatia de noi firme de consultanta in zona;
- finalizarea fondurilor europene pentru ciclul de finantare 2007-2013 (in anul 2013+2 ani).
- inceperea unui nou ciclu de finantare nerambursabila eruopeana din 2013 despre care nu exista suficiente
informatii pe piata
Consideram ca firma noastra va putea sa se orienteze dupa nevoile clientilor fiind foarte bine pozitionati in
acest spatiu rural, putand oferi in continuare chiar si consultanta in pregatirea unor planuri de afaceri de
dezvoltare a intreprinderilor existente si care vor dori sa ceara fonduri de investitie bancare.
Alte probleme care ne-ar putea afecta sunt:
Cresterea concurentei pe piata interna fapt care va fi contracarat prin oferirea unor servicii mulate pe nevoile
clientilor
Cresterea cererii ne va determina sa angajam noi specialisti sau tineri care sa invete meserie la locul de
munca (proaspa absolventi de facultati);
Schimbari in legislatie ar putea sa ne ingreuneze activitatea. Dar printr-un management riguros vom putea
trece peste aceste schimbari. In timp vom intra in asociatii de aparare a intereselor consultantilor astfel incat sa
avem o buna reprezentare in randul breslei.

20

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

21

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

6.UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII SI PROMOVAREA SOCIETATII INFORMATIONALE


1
2

Implementarea Planului de afaceri conduce la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, X


moderne si/sau a solutiilor informatice in procesul de productie/ prestare servicii. Planul de afaceri
are potential inovativ si / sau creativ.
Implementarea Planului de afaceri nu conduce la cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi,
moderne si/sau a solutiilor informatice in procesul de productie / prestare servicii (potentialul
inovativ si / sau creativ al proiectului este nesemnificativ).

6.1. SOCIETATEA INFORMATIONALA SI NOILE TEHNOLOGII:


Explicati modul in care proiectul contribuie la introducerea noilor tehnologii si/sau a solutiilor informatice
sau la cresterea gradului de utilizare a noilor tehnologi/ solutiilor informaticei in procesul de
productie/prestare servicii/ constructii
La implementarea acestui proiect si la dezvoltarea firmei noastre, prin natura serviciilor oferite, vom
apela si la servicii informatice moderne precum folosirea computerelor in activitatea curenta, softuri
informatice, conectarea la internet de mare viteza atat de la telefonie fixa cat si de la telefonie mobila care
ne va asigura o mai buna comunicare si deplasarea la sediul clientilor, achizitia de softuri pentru
managementul activitatii curente a firmei precum si pentru managementul proiectelor aflate in implementare.
De asemenea, prin acest proiect vom achizitiona un autovehicul pentru asigurarea transportului
angajatilor in timpul desfasurarii activitatii de consultanta (la clienti, la institutiile statului, banca, finantator
etc.). Acest autovehicul va respecta normele de protectie a mediului privind noxele emise si va incorpora
tehnologii de ultima generatie in domeniul constructiilor de masini unde se pune un mare accent pe protectia
mediulu.
.

6.2. PRODUSUL/ SERVICIUL

Descrieti si explicati, in detaliu, produsul/serviciul ce face obiectul investitiei propuse in proiect.


Descrierea produsului: caracteristici fizice (marime, forma, culoare, design, capacitati), tehnologia utilizata
in producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forta de munca, patente etc localizati, la nivel
de regiune de dezvoltare/judet, sursa acestor elemente).
Descrierea serviciului: ce reprezinta, ce nevoi satisface, care sunt materialele si echipamentele necesare
prestarii serviciului, etape in procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienti.
Prezentati modul in care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate in producerea/ mentinerea/ dezvoltarea
produsului/ serviciului.
Evidentiati noutatea, calitati/avantaje ale produsului/ serviciului dvs. fata de cel al competitorilor.
Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje oferite fata de competitori.
Riscuri identificate si masurile prevazute pentru diminuarea efectelor in cazul materializarii acestor riscuri.
21

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

22

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Descrierea serviciului: ce reprezinta, ce nevoi satisface, care sunt materialele si echipamentele necesare
prestarii serviciului, etape in procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clienti.
Aceasta firma isi propune sa ofere informare si consiliere in domeniul fondurilor structurale, pe o piata cu
cererea din ce in ce mai acut manifestata in acest sens. Obiectivul nostru il reprezinta sustinerea persoanelor
cu initiativa din mediul rural (teritoriul GAL xxxxxxxxxxxx), a autoritatilor publice locale din zona precum si
a sectorului de afaceri din Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxul istoric, prin asistenta tehnica si consultanta in
accesarea si implementarea Fondurilor Structurale si de Coeziune din perspectiva dezvoltarii sustenabile prin
proiecte.
Serviciile oferite de firma noastra vor consta in primul rand din:
- studierea pietei pentru documentare in vederea pregatirii cererilor de finantare prin diverse cai: obtinere
informatii directe de la producatori, aplicare de chestionare, discutii individuale, telefonice, de grup etc;
- identificare surse de finantare nerambursabila, bancara etc prin accesare site-urilor institutiilor finantatoare,
abonare la newslettere, abonare la grupuri de discutie;
- selectarea surselor de finantare si prezentarea acestora pontentialilor beneficiari (clienti);
- oferire de consultanta privind calitatea juridica si fiscala in care se solicita finantare;
- verificarea eligibilitatii solicitantului si incadrarii proiectului
- pregatire cerere de finantare
- scriere cerere de finantare
- intocmirea bugetului proiectului
- intocmirea anexelor cererii de finantare
- suport in elaborarea sau obtinerea unora din documentele obligatorii care insotesc aplicatia (memoriu
justificativ, situatii financiare, oferte de pret etc.)
- depunerea cererii de finantare la finantator;
- asigurare management de proiect
Prezentati modul in care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate in producerea/ mentinerea/ dezvoltarea
produsului/ serviciului.
La implementarea acestui proiect si la dezvoltarea firmei noastre, prin natura serviciilor oferite, vom apela si
la servicii informatice moderne precum folosirea computerelor in activitatea curenta, softuri informatice,
conectarea la internet de mare viteza atat de la telefonie fixa cat si de la telefonie mobila care ne va asigura
o mai buna comunicare si deplasarea la sediul clientilor, achizitia de softuri pentru managementul activitatii
curente a firmei precum si pentru managementul proiectelor aflate in implementare.
In timp vom achizitiona softuri de specialiate pentru management de proeict, pentru mentinerea si mentenanta
unei baze de date cu proiectele scrise si implementate precum si aparatura moderna (scanere, copiatoare,
imprimante, laptopuri) astfel incat sa oferim servici de caliate si promte potentialilor clienti.
Evidentiati noutatea, calitati/avantaje ale produsului/ serviciului dvs. fata de cel al competitorilor.
Noutarea serviciilor oferite de firma noastra consta ca nisa serviciilor de consultanta pentru accesare fonduri
nerambursabile europene nu este ocupat de nicio firma in teritoriul GAL xxxxxxxxxxxx (11 localitati cu peste
67.000 de locuitori). Alte avantaje ale firme nostre vor consta ca vom avea sediul foarte aproape de domiciliul
potentialilor clienti, vom avea o mai buna mobilitate prin oferire de servicii de consultanta la sediul firmei,
vom avea acces la internet de mare viteza, oferind informatii promte potentialilor clienti. .
22

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

23

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Riscuri identificate:
- accentuarea crizei economice care ar duce la cresterea neincrederii potentialilor clienti in accesare fonduri
europene;
- instabilitate legislativa din Romania;
- gradul redus de absorbtie a fondurilor europene.
Aceste riscuri le vom contracare prin cresterea calitatii serviciilor oferite si oferirea de consultnata
potentialilor clienti din faza identificarii unei idei de afaceri si pana in faza de implementare a proiectului prin
asistarea clientilor in toate demersurile de implementare a proiectelor (elaborarea raportului initial de
implementare a proiectului; stabilirea obiectivelor operationale, a calendarelor de activitati; planificarea,
monitorizarea si evaluarea activitatilor; mentinerea legaturilor (a corespondentei) cu partenerii proiectului;
mentinerea legaturilor (a corespondentei) cu finantatorul; organizarea intalnirilor cu liderii formali si
informali din aria eligibila a proiectului; organizarea intalnirilor cu potentialii beneficiari; consultarea cu
finantatorul proiectului in momentul unor dificultati de implementare a proiectului; repartizarea sarcinilor
membrilor echipei de proiect, verificarea indeplinirii acestora, coordonarea si indrumarea echipei de proiect,
colaboratorilor si voluntarilor; raportarea finala si intermediara catre finantator a activitatilor, obiectivelor si
rezultatelor proiectului; realizarea achizitiilor etc.).
Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje oferite fata de competitori.
Punctele tari ale firmei noastre sunt:
- sediul in mediul rural;
- sediul se afla amplasat central fata de extremitatile micro-regiunii GAL xxxxxxxxxxxx (la circa 40 de km de
cea mai indepartata localitate);
- consultantii nostri domicilizaa in mediul rural si au o perceptie mai buna asupra nevoilor clientilor nostri;
- ne cunoastem foarte bine potentialii clienti;
- unul dinre angajatii nostri este animator al teritoriului GAL xxxxxxxxxxxx avand relatii de colaborare cu
toate institutiile din zona;
- angajatii nostrii deja au experienta in a implementa proiecte cu finantare europeana in mediul rural;
- accesul la informatiile despre oportunitatile de pe piata (abonamente pe diverse grupuri de discutie de
specialitate);
- relatiile create in judetul Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Riscuri identificate si masurile prevazute pentru diminuarea efectelor in cazul materializarii acestor riscuri.
Puncte slabe ale firmei:
- asezarea departe de municipiul resedinta de judet folosirea unor mijloace de comuncatie si informare
alternativa (internet, email, skype, messenger etc.)
- noi intrati pe piata conultantei in judetul Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - realizarea de publicitate prin
diverse mijloace
- nr. redus de angajati specializati pe scriere de cereri de finantare pentru acest risc vom organiza
intershipuri astfel incat sa putem identifica potentiali tineri care sa lucreze in firma precum si vom realize
demersuri de incheiere de parteneriate pentru impartirea sarcinilor in pregatirea si implementarea unui proiect
cu alti consultanti (freelaceeri).
Alte probleme care ne-ar putea afecta sunt:
Cresterea concurentei pe piata interna fapt care va fi contracarat prin oferirea unor servicii mulate pe nevoile
clientilor
23

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

24

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Cresterea cererii/scaderea ne va determina sa angajam noi specialisti sau tineri care sa invete meserie la
locul de munca (proaspa absolventi de facultati);
Schimbari in legislatie ar putea sa ne ingreuneze activitatea. Dar printr-un management riguros vom putea
trece peste aceste schimbari. In timp vom intra in asociatii de aparare a intereselor consultantilor astfel incat
sa avem o buna reprezentare in randul breslei.
6.3. PRODUSELE NOI (descrieti tipul de produse/servicii si caracteristici, procentul din total vanzari, pret
vanzare):
Serviciile de consultanta oferite clientilor vor avea urmatoarele elemente:
- informarea potentialilor clienti despre sursele de finantare existente pe piata;
- studierea pietei pentru documentare in vederea pregatirii cererilor de finantare prin diverse cai: obtinere
informatii directe de la producatori, aplicare de chestionare, discutii individuale, telefonice, de grup etc;
- identificare surse de finantare nerambursabila, bancara etc prin accesare site-urilor institutiilor finantatoare,
abonare la newslettere, abonare la grupuri de discutie;
- selectarea surselor de finantare si prezentarea acestora pontentialilor beneficiari (clienti);
- oferire de consultanta privind calitatea juridica si fiscala in care se solicita finantare;
- verificarea eligibilitatii solicitantului si incadrarii proiectului
- pregatire cerere de finantare
- scriere cerere de finantare
- intocmirea bugetului proiectului
- intocmirea anexelor cererii de finantare
- suport in elaborarea sau obtinerea unora din documentele obligatorii care insotesc aplicatia (memoriu
justificativ, situatii financiare, oferte de pret etc.)
- depunerea cererii de finantare la finantator
Estimam ca in primele 6 luni de proiect vor fi incheiate cel putin:
1. - Contracte de consultanta in vederea pregatirii unor proiecte pentru obtinere de finantari din cadrul
Programului National de Dezvoltare Rurala
Potentiali clienti: 5 persoane fizice si/sau juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx
Valoare contracte: 5 contracte x 6000 lei + comision de succes de 2% din valoare finantarii nerambursabilae
cel putin 7000 lei/contract);
2. - Contracte de consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru accesarea Programelor
Fondului pentru Mediu:
Potentiali clienti: 5 persoane fizice si/sau juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx
Valoare contracte: 5 contracte x 2000 lei);
3. - Contracte de consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru POSDRU DMI 5.1. si DMI
6.1.
Potentiali clienti: 3 juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx (SC; administratii publice locale, scoli)
Valoare contracte: 3 contracte x 6000 lei;
4. - Contracte de consultanta pentru pregatirea unor cereri de finantare pentru Programul CBC HUSKROUA
Valoare contracte: 4 contracte x 6000 lei + comision de succes de 2% din valoarea proiectelor cel putin
2000 euro/proiect
Potentiali clienti: 5 persoane juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx (consilii locale, scoli, ong-uri,
biserici)
BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
24
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

25

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Produs
consultanta in vederea pregatirii unor proiecte pentru obtinere de
finantari din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala
consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru
accesarea Programelor Fondului pentru Mediu
consultanta in vederea pregatirii unor cereri de finantare pentru
POSDRU DMI 5.1. si DMI 6.1.
Potentiali clienti:juridice din micro-regiunea GAL xxxxxxxxxxxx (SC;
administratii publice locale, scoli)
consultanta pentru pregatirea unor cereri de finantare pentru Programul
CBC HUSKROUA
Potentiali clienti: persoane juridice din micro-regiunea GAL
xxxxxxxxxxxx (consilii locale, scoli, ong-uri, biserici)
Management de proiect subcontractat

Pondere in
vanzarile totale
30,99
7,04
12,68

28,17
21,13

6.4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI EFICIENTA ENERGETICA


Descrieti cum poate proiectul afecta mediul, si ce solutii ati gandit pentru eliminarea acestor efecte.
Explicati modul in care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor si reducerea efectelor negative
asupra mediului inconjurator, inclusiv masuri de promovare a eficientei energetice. Unde este cazul,
prezentati modul in care proiectul propus se incadreaza in politica organizatiei de protectie si
imbunatatire a mediului inconjurator.
Nu putem afirma ca acest proiect nu ar avea impact asupra mediului. Orice actiune a omului are
repercursiuni negative.
Dar prin activitatile desfasurate vom incerca sa aducem cat mai putine efecte asupra mediului
inconjurator: astfel la achizitia de bunuri se va tine ca acestae sa fie prietenoase cu mediul inconjurator.
Deseurile rezultate din munca de birou vor fi colectate separat si duse la firme de reciclat.
Un alt punct pozitiv in acest domeniu va fi acea ca vom recomanda potentialilor clienti, modelandu-le
chiar comportamentul fata de mediul inconjurator, astfel incat sa foloseasca in implementarea proiectelor lor
solutii tehnolgice prietenoase cu mediul inconjurator, tinand cont de principiile dezvoltarii durabile (la
constructii de claridi, hale etc. produse naturale locale (lemn si piatra) precum si prin faptul ca vom oferi
consultanta localnicilor pentru deschidere de mici afaceri dinc are vor obtine venituri reducand astfel
presiunea umana asupra naturii.
Acest proiect se va implementa in Parcul Natural Muntii Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxului care a
depus un proiect de a aplica la Programul Natura 2000. Consideram ca acest proiect nu are efecte negative
asupra florei si faunei din zona
In concluzie putem spune ca proiectul nostru contribuie la dezvoltare durabila a unei parti din
cuprinsul Parcului Natural Muntii Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxului. Aceasta institutie are rolul de a
contribui la conservarea biodiversitatii locale tinand cont de specificul locului si de prezervarea si promovarea
BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
25
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

26

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

valorilor culturale locale. Prin proiectul acesta vom face un pas inainte pentru sprijinirea prin consultanta
oferita localnicilor in promovare eco-turismului in zona (organizarea de evenimente culturale atrage
intotdeauna turisti care se vor bucura atat de activitatile culturale locale cat si de frumusetile naturale din zona
iar rezultatul final va fi acela ca acesti turisti vor lasa bani in comunitate pentru cazare, masa, transport
local, obiecte de artizanat, alte servicii schimband in acest sens si comportamentul localnicilor prin
reorientarea spre oferirea de servicii turistilor
7. PROIECTII FINANCIARE
1
Schema de finantare cu credit bancar
X
FACILITATI ACORDATE MICROINTREPRINDERII S.R.L. D.
2
Schema
de finantare fara credit bancar 40.000
a) Acordare Alocatie Financiara
Nerambursabile
Garantie acordata de Fondul National de Garantare al
b) Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. I.F.N.
(F.N.G.C.I.M.M.)
c)

d)

Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate


de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente
timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe
perioada nedeterminata.
Scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de
inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului,
pentru inregistrarea microintreprinderii;

32400

250.000

Total

322400 Lei

7.1. SCHEMA DE FINANTARE

7.2. PLAN DE FINANTARE A INVESTITIEI:


Suma4
Credite bancare
32400
AFN
40000
Alte surse
23900
TOTAL
7.3. CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCTIE/EXPLOATARE:
Detaliati cheltuielile directe si indirecte anuale ale activitatii ce se
proiectului la capacitatea maxima
Cheltuieli de productie/exploatare
4

%
33,64
41,54
24,82
100%
va desfasura in urma implementarii
Suma - Lei

Sumele vor fi trecute n LEI, fr TVA


BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

26

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

27

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Materii prime

Materiale auxiliare

Manopera directa (salarii + taxe si contributii sociale)

67200

64,37

Energie, alte utilitati

7200

6,90

Subansamble

Servicii sau lucrari subcontractate

10000

9,58

Alte cheltuieli directe

Cheltuieli de productie indirecte

Administratie / Management

2000

1,92

Cheltuieli de Birou / Secretariat

6000

5,75

Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea produselor in cadrul activitatii si


cu ce forte se realizeaza)

6000

5,75

Cheltuieli de protectia muncii si a mediului

1000

0,96

Alte cheltuieli indirecte

50000

4,79

TOTAL

104400

100

7.4. VENITURI ANUALE PRECONIZATE:


(Detaliati volumul vanzarilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea
proiectului la capacitatea maxima a echipamentelor)
Vanzari la capacitatea maxima
Produsul 1 Contracte de consultan n vederea pregtirii unor
proiecte pentru obinere de finanri din cadrul Programului
Naional de Dezvoltare Rural
Produsul 2 Contracte de consultan n vederea pregtirii unor
cereri de finanare pentru accesarea Programelor Fondului pentru
Mediu:
Produsul 3 Contracte de consultan n vederea pregtirii unor
cereri de finanare pentru POSDRU
Produsul 5 Contracte de consultan pentru pregtirea unor cereri
de finanare pentru Programul CBC HUSKROUA
Produsul 6 Management de proiect
TOTAL
142000
100,00

27

Pondere in vanzarile totale


30,99
7,04
12,68
28,17
21,13

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

28

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

7.5. CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Bilantul prescurtat
Mii
LEI

Proiecii
N+1

Rd.

ACTIVE
Active circulante
Numerar existent la nceputul perioadei (disponibil
casa+banca)

Numerar generat de activitatea de exploatare

N+2

N+3

40000
15000

50000
20000

70000
30000

150000

170000

200000

5000
0
0
210000
45000
255000

10000
0
0
250000
50000
300000

15000
0
0
315000
70000
385000

11

32400

5000
0

5000
0

12

0
5000
0
37400

0
5000
0
10000

0
7000
0
12000

0
0
0
37400

0
10000
0
20000

0
10000
0
22000

200

200

200

(realizat+proiecia numerarului ce va fi generat de activitatea de exploatare,


respectiv ncasrile din aceast activitate)

Creane
Stocuri
Alte active circulante
Total Active Circulante
Active fixe nete (inclusiv financiare i necorporale)
TOTAL ACTIVE
CAPITAL I DATORII
Datorii Curente
Descoperit de cont la nceputul perioadei

5
6
7=1+2+3+4+5+6
8
9=7+8

10

(societatea nu a avut la nceputul perioadei disponibil/surse proprii si a utilizat din


surse externe credite bancare de ex.)

Credite pe termen scurt


Furnizori
Alte datorii
Total Datorii Curente
Datorii pe termen lung
Credite pe termen lung
Alte Datorii pe Termen Lung i Provizioane
TOTAL DATORII
CAPITALURI
Capital social

28

13
14
15=10+11+12+13+14
16
17
18
19=15+16+17+18

20

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

29

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Profit repartizat n cursul anului


Profituri repartizate n anii anteriori
TOTAL CAPITALURI

29

21
22
23=20+21+22

20000
0
20200

30000

40000

30200

40200

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

30

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii


Mii
LEI

ACTIVE
Active circulante
Numerar existent la inceputul perioadei (disponibil casa+banca)
Numerar generat de activitatea de exploatare
(realizat+proiectia numerarului ce va fi generat de activitatea de
exploatare, respectiv incasarile din aceasta activitate)
Creante
Stocuri
Alte active circulante
Total Active Circulante
Active fixe nete (inclusiv financiare si necorporale)
TOTAL ACTIVE
CAPITAL SI DATORII
Datorii Curente
Descoperit de cont la inceputul perioadei
(societatea nu a avut la inceputul perioadei disponibil/surse
proprii si a utilizat din surse externe credite bancare de ex.)
Credite pe termen scurt
Furnizori
Alte datorii
Total Datorii Curente
Datorii pe termen lung
Credite pe termen lung
Alte Datorii pe Termen Lung si Provizioane
TOTAL DATORII
CAPITALURI
Capital social
Profit repartizat in cursul anului
Profituri repartizate in anii anteriori
TOTAL CAPITALURI
TOTAL CAPITALURI SI DATORII

30

Rd.

N+1

Proiectii
N+2

1
2
3

4
5
6
7=1+2+3+4+5+6
8
9=7+8
10
11

12
13
14
15=10+11+12+13+14
16
17
18
19=15+16+17+18
20
21
22
23=20+21+22
24=19+23

BUCURE T I S t r. P ot e ra i, n r. 11, s e ct o r 4 ,
Tel : 0 2 1 - 3 3 5 . 2 6 . 2 0 ; 3 3 5 . 2 6 . 3 2 , F a x . 0 2 1 - 3 3 6 . 1 8 . 4 3 , w w w.a i p p i m m . r o

N+3

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

CRITERII DE EVALUARE
Criterii

Nr. crt.

Punctaj

SRL D

Domeniul de activitate al microntreprinderii S.R.L. D.


Producie
1
20
Servicii
2
15
Comer i alte activiti
3
10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munc permanente n
cadrul microntreprinderii S.R.L. D.
Numrul
de locuri de munc permanente (cu norm
B
4
20

5
6

ntreag) nou create este mai mare sau egal cu 4


Numrul de locuri de munc permanente (cu norm
ntreag) nou create este mai mare sau egal cu 3
Numrul de locuri de munc permanente (cu norm
ntreag) nou create este mai mare sau egal cu 2

10

gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne i/sau a


soluiilor informatice n procesul de producie/ prestare
servicii.

Planul de afaceri are potenial inovativ i / sau creativ.


Implementarea Planului de afaceri nu conduce la creterea
gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne i/sau a
soluiilor informatice n procesul de producie / prestare
servicii (potenialul inovativ i / sau creativ al proiectului
este nesemnificativ)

10

15

Ponderea investiiilor n cheltuielile aferente Planului de afaceri


Ponderea investiiilor peste 80%
C
6
20
Ponderea investiiilor peste 60%
7
15
Ponderea
investiiilor
peste
40%
8
10
Localizarea activitii microntreprinderii S.R.L. D.
D
9
Mediul rural
10
10 Mediul urban
5
Utilizarea noilor tehnologii i promovarea societii informaionale
E
12 Implementarea Planului de afaceri conduce la creterea
10

13

15

10

10

10

Schema de finanare
F

14
15

Schema de finanare cu credit bancar


Schema de finanare fr credit bancar

Total puncte obinute


Punctajul maxim care se poate obine este de 100 puncte.
Punctajul minim care se poate obine este de 50 puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.
La punctaje egale va prevala numrul de nregistrare online.

20
10
100

20
75

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri

Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

ANEXA LA PLANUL DE AFACERI:


CRITERII DE EVALUARE A PLANULUI DE AFACERI
Nr. crt.

Criterii

Punctaj

Domeniul de activitate al microintreprinderii S.R.L. D.


1 Productie
20
2 Servicii
15
3 Comert si alte activitati
10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca permanente in cadrul
microintreprinderii S.R.L. D.
Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create
4
20
este mai mare sau egal cu 4
Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create
5
15
este mai mare sau egal cu 3
Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou create
6
10
este mai mare sau egal cu 2
Ponderea investitiilor in cheltuielile aferente Planului de afaceri
6 Ponderea investitiilor peste 80%
20
7 Ponderea investitiilor peste 60%
15
8 Ponderea investitiilor peste 40%
10
Localizarea activitatii microintreprinderii S.R.L. D.

9 Mediul rural
10 Mediul urban

10
5

Utilizarea noilor tehnologii si promovarea societatii informationale


Implementarea Planului de afaceri conduce la cresterea gradului de
utilizare a tehnologiilor noi, moderne si/sau a solutiilor informatice in
12
procesul de productie/ prestare servicii.
Planul de afaceri are potential inovativ si / sau creativ.
E
Implementarea Planului de afaceri nu conduce la cresterea gradului de
utilizare a tehnologiilor noi, moderne si/sau a solutiilor informatice in
13
procesul de productie / prestare servicii (potentialul inovativ si / sau
creativ al proiectului este nesemnificativ)
Schema de finantare
14 Schema de finantare cu credit bancar
F
15 Schema de finantare fara credit bancar
Total puncte obtinute
Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 puncte.
Punctajul minim care se poate obtine este de 50 puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.
La punctaje egale va prevala numarul de inregistrare on-line.

10

20
10

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE ON-LINE A PLANULUI DE AFACERI

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
Agenia pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii

Bine ati venit!


Aceasta este pagina principala a contului dumneavoastra pentru inscrierile la "Programul
pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri"
In meniul din stanga veti gasi 7 sectiuni de formulare pe care trebuie sa le completati inainte
de a trimite formularele completate operatorilor nostri.
Cele 7 sectiuni sunt impartite in doua parti, una destinata informatiilor generale referitoare la
firma dumneavoastra si alta care cuprinde 6 sectiuni necesare finantarii.
Pentru a putea trimite formularele, toate cele 7 categorii sunt obligatorii si nu puteti trimite
formularele inainte ca acestea sa fie salvate.
Odata cu trimiterea formularelor, acestea nu mai pot fi modificate si va rugam sa le completati
cu atentie.
Fiecare dintre categorii contine un formular unde se recomanda sa completati cat mai detaliat
fiecare punct al acestuia.
Pentru a salva un formular, apasati butonul "Salveaza" ce se gaseste la sfarsitul formularului
Inaintea trimiterii formularelor catre operatori, se pot edita si salva formularele de cate ori
doriti, aplicatia blocand salvarea numai in urma trimiterii acestora.
Nota: Va rugam sa completati formularele fara diacritice.
Sectiunile salvate sunt evidentiale printr-un fundal albastru deschis, iar sectiunile unde trebuie
sa completati formularul aferent au un fundal albastru inchis.
Sectiunrea in lucru este evidentiata printr-un text ingrosat in meniu.
Anumite subpuncte din formulare au texte explicative oferindu-va niste linii generale de
urmat pentru subpunctul respectiv. Acestea sunt de 2 feluri care pot fi diferentiate prin culori.
Textele explicative din afara casetelor care trebuie completate au o culoare neagra, iar cele din
inauntrul casetelor sunt albastre. Textele explicative din inauntrul casetelor vor disparea odata
ce ati dat click in caseta respectiva pentru a completa subpunctul formularului. Aveti
posibilitatea de a revedea textele explicative consultand documentele aferente "Programului
pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri".
Pentru fiecare formular salvat veti primi un punctaj in functie de optiunile completate in
formularul respectiv, iar acest punctaj va este comunicat atunci cand salvati un formular.
Punctajul total acumulat la un moment dat este afisat in zona de meniu.
Cum atasez un fisier?
La sectiunrea 4 (Ponderea investitiilor in cheltuilile aferente Planul de afaceri) aveti
posibilitatea de a atasa fisiere.
Pentru a atasa fisiere, apasati butonul "Browse files". Vi se deschide o fereastra unde aveti
posibilitatea de a alege unul sau mai multe fisiere.
Se accepta doar fisiere imagine (jpg, png) sau documente (word, pdf).
In momemtul cand ati terminat lista de fisiere, apasati butonul "Start upload". In acest
moment, fisiere sunt trimise si puteti observa progresul fisierului in curs, cat si progresul total.
In momentul cand aceasta operatiune este finalizata, fisierele dumneavoastra vor aparea in
seciunea de "Fisiere atasate". Aici aveti posibilitatea de a vizualiza fisierul trimis apasand pe
numele fisierului si posibilitatea de a sterge fisierul apasand butonul "Sterge".