Sunteți pe pagina 1din 53

CONTINUT

PLAN INVESTITII
Programul de dezvoltare i modernizare a
activitatilor de comercializare a produselor i
serviciilor de piata

SECTIUNI:
1. DATE GENERALE CERERE TIP (SE VA PRINTA SECTIUNEA DUPA COMPLETARE)
2. VIZIUNE, STRATEGIE
3. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE CURENTA
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
5. ANALIZA PIETEI
6. ANALIZA OPERATIONALA - DUPA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII NERAMBURSABILE I A OPORTUNITATII
ACHIZITIEI
8. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

29

1. DATE GENERALE

1. DATE GENERALE
( Se completeaza obligatoriu toate rubricile din formularul-tip in limba romna, prin tehnoredactare)

Titlul planului de investitii:

Extinderea activitatii de asistenta stomatologica in


cadrul DRG DENTAL CARE S.R.L. D.

Denumire solicitant:

DRG DENTAL CARE S.R.L. D.

Cod Unic de Inregistrare:

28062615

Nr. de inregistrare la ORC:

J40/1844/21.02.2011

Adresa solicitant :

Bucuresti, Sector 5, Piata Mihail Kogalniceanu, Nr. 1,


Bloc 1, Scara C, Ap. 9, Camera nr. 6

Judetul:

Bucuresti

Cod potal:

050064

Nr. Telefon:

0723.134.370

Nr. Fax:

Email:

raludobre@gmail.com

COD CAEN aferent activitatii principale:

8623

COD CAEN aferent planului de investitii:

8623

Locatia implementarii planului (adresa):

Bucuresti, Sectorul 1, str. Dr. Iacob Felix, nr. 28

Persoana de contact (denumire, telefon, email):

Gurban Raluca
Telefon: 0723.134.370
E-mail: raludobre@gmail.com

IMM este platitoare de TVA :


Forma juridica:
Capitalul social:

Da
Nu
SRL-D
200 lei, detinut de
- persoane fizice: 100 %
- persoane juridice:
0%

Numarul mediu scriptic anual de personal (in anul fiscal


anterior - 2013):

Cifra de afaceri (conform ultimului bilant contabil anual


aprobat- pentru 2013):lei

110.102

Valoarea totala a planului de investitii (cheltuieli


eligibile+neeligibile)- lei:

124.000
30

Valoarea eligibila a planului de investitii:lei

100.000
Procent din valoarea eligibila a
planului de investitii

80

Valoarea contributiei proprie (doar pentru cheltuieli


Procent din valoarea eligibila a
20.000
eligibile):lei
planului de investitii

20

Valoarea AFN lei:

80.000

Categoria IMM
Microintreprindere
Intreprindere mica
Intreprindere mijlocie
Se va incarca in aplicatie Anexa 13 Cererea tip de acord de principiu completata, semnata i tampilata!
Se descarca din aplicatie Anexa 5 si 6 dupa caz i se urca scanate, semnate i tampilate!
Se va incarca in aplicatie copia certificata a buletinului de identitate/cartii de identitate a reprezentantului
legal al societatii solicitante / imputernicitului.
Se va incarca in aplicatie copia certificata a certificatului de inmatriculare!
2.VIZIUNE, STRATEGIE
A.
Care este esenta afacerii dvs. ? Ce anume genereaza bani i profit ?
Detaliati activitatea principala pe care accesati programul. Factorii pe care ii considerati relevanti
pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veti utiliza, experienta
anterioara a intreprinzatorului etc.).
Se va preciza modul in care intreprinderea isi utilizeaza resursele de munca, materiale si banesti pentru
realizarea obiectivelor propuse.
- Viziunea intreprinderii, reprezentarea a ceea ce se dorete a fi organizatia in viitor
- analiza situatiei curente si identificarea misiunii intreprinderii, o istorie a obiectivelor,
politicilor si realizarilor sale
- examinarea perspectivelor pentru viitor in contextul obiectivelor pe termen lung

Esenta afacerii, ceea ce genereaza bani si profit, o reprezinta prestarea serviciilor de asistenta
stomatologica.
In linii mari, activitatea de asistenta stomatologica presupune totalitatea procedurilor, manevrelor,
inteventiilor si protocoalelor, efectuate de catre medicul stomatolog in scopul prevenirii, tratarii,
ameliorarii si imbunatatirii starii de sanatate dentara si implicit a starii de sanatate generala a pacientului.
31

Societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. s-a infiintat in anul 2011 in Bucuresti, avand ca asociat
unic si administrator pe doamna Gurban Raluca-Georgiana. Activitatea principala a firmei, si totodata
activitatea pe care va fi accesat Programul este reprezentata de desfasurarea de activitati de asistenta
stomatologica (cod CAEN 8623).
Strategia de pozitionare pe piata a DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. este aceea de tip one-stopshop, respectiv facilitatea acordata pacientului de a beneficia de toate serviciile de asistenta
stomatologica necesare intr-un singur loc. Astfel, daca majoritatea cabinetelor stomatologice tind sa se
specializeze doar pe anumite tipuri de servicii (exemplu: Implantologie, Ortodontie, Chirurgie orala etc.),
DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a integrat toate aceste tipuri de servicii in vederea unei cresteri cat mai
rapide. Astfel, serviciile de asistenta stomatologica oferite in prezent si care genereaza profitul
intreprinderii acopera intreaga paleta de profil, putand fi grupate in 9 mari categorii:
1. Servicii de Profilaxie si Odontologie;
2. Servicii de Endodontie;
3. Servicii de Chirurgie Orala;
4. Servicii de Ortodontie;
5. Servicii de Protetica Dentara;
6. Servicii de Parodontologie;
7. Servicii de Pedodontie;
8. Servicii de Estetica Dentara;
9. Servicii de Implantologie.
Localizare
Sediul social al firmei este situat in Bucuresti, Sectorul 5, Piata Mihail Kogalniceanu, Nr. 1, Bloc 1,
Scara C, Ap. 9, Camera nr. 6.
Totodata, in prezent serviciile de asistenta medicala stomatologica sunt prestate in cadrul a doua
puncte de lucru autorizate ale DRG DENTAL CARE S.R.L.-D., localizate dupa cum urmeaza:
- Bucuresti Sectorul 2, Strada Lt. Sachelarie Visarion, Nr. 12A, Parter Spatiul C III;
- Bucuresti Sectorul 1, Strada Dr. Iacob Felix, Nr. 28, Demisol.
Ambele locatii sunt situate in zone centrale ale Bucurestiului in cladiri aflate in stare foarte buna. Ele
beneficiaza de potential comercial (vad) si au acces la toate tipurile de mijloace de transport in comun,
fiind situate in apropierea unor statii importante de metrou (Piata Iancului, Piata Victoriei), dar si in
proximitatea unor statii de autobuz, tramvai si troleibuz.
Localizarea punctelor de lucru ale DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. in Municipiul Bucuresti, in zone
cu circulatie intensa sau in zone rezidentiale, reprezinta un avantaj al afacerii. Cererea de servicii
stomatologice in Municipiul Bucuresti este ridicata, ca urmare a numarului mare de locuitori ai orasului.
De asemenea, prestarea serviciilor de asistenta medicala stomatologica in mai multe puncte de lucru,
contribuie la succesul afacerii societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D., prin cresterea accesibilitatii
pacientilor la serviciile prestate de firma.
Autoevaluarea tehnologiei: In domeniul serviciilor stomatologice, nivelul de performanta al
echipamentelor utilizate este esential. Astfel, societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. urmareste
dotarea la standarde superioare, cu aparatura de foarte buna calitate, recunoscuta si acceptata de
comunitatea medicala, achizitionata de la firme consacrate in domeniu. La momentul elaborarii
proiectului, societatea detine 3 unituri dentare complete.
Experienta anterioara a asociatului unic al societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D, doamna
Gurban Raluca-Georgiana, este relevanta pentru buna desfasurare a afacerii. Astfel, managerul si medicul
specialist coordonator al companiei, d-na Gurban Raluca-Georgiana, detine pregatirea academica
necesara, fiind licentiat ca medic stomatolog al Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila,
Facultatea de Medicina Dentara Bucuresti, si totodata medic specialist - specialitatea Parodontologie, al
aceleiasi insitutii academice. De-a lungul timpului, d-na Gurban Raluca-Georgiana a activat atat in cadrul
32

sistemului national de sanatate (medic stomatolog la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti), cat si in
sistemul privat, din anul 2011 desfasurandu-si activitatea in cadrul DRG DENTAL CARE S.R.L.-D.
In anul 2011, administratorul si asociatul unic al societatii a implementat cu succes un proiect finantat
prin intermediul Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii tineri.
Prin pregatirea academica si profesionala, d-na Gurban Raluca-Georgiana va asigura de asemenea
expertiza necesara pentru managementul implementarii proiectului propus si administrarea eficienta a
clinicii stomatologice.
Inca de la inceput, viziunea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a fost aceea de oferire a intregii game
de servicii de stomatologie (abordare integrata), la un nivel ridicat de calitate, care sa garanteze mentinerea
pe piata, combinata cu o crestere anuala progresiva a numarului de pacienti, a dotarilor si investitiilor.
Societatea comerciala DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. urmareste sa devina o societate importanta pe
piata serviciilor medicale stomatologice din Municipiul Bucuresti, prin dezvoltarea unui lant de clinici
stomatologice dotate la cele mai inalte standarde in ceea ce priveste aparatura, instrumentarul de lucru si
materialele utilizate, cu un personal de inalta calificare profesionala, elemente prin intermediul carora sa
fie oferite servicii de calitate exceptionala, concretizate in posibilitati variate de tratament, adaptate
nevoilor medicale ale pacientilor.
In prezent, misiunea firmei este aceea de a oferi servicii de inalta calitate bazate pe ultimele noutati in
domeniul tratamentelor, materialelor si tehnicilor folosite in scopul imbunatatirii starii de sanatate a
pacientilor si pentru prevenirea complicatiilor.
Strategia societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. vizeaza o dezvoltare durabila a relatiei medicpacient, fidelizarea pacientilor, angajarea de medici specialisti de valoare si nu in ultimul rand,
achizitionarea de noi tehnologii si specializarea in tehnici actuale de asistenta stomatologica.
Istoricul obiectivelor si realizarilor: Societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a urmarit o
permanenta dezvoltare a activitatii, inca de la infiintare. Astfel, in anul 2011, societatea a obtinut un ajutor
de minimis in valoare de 37.878 lei in cadrul Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii
microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Aceasta finantare, la care s-a adaugat un credit
bancar echivalent, a fost integral investita in aparatura performanta. Societatea a deschis un punct de lucru
situat in Bucuresti, strada Lt. Sachelarie Visarion nr. 12A, Sector 2, in cadrul caruia ofera si in prezent
servicii specializate de asistenta stomatologica.
Din punct de vedere al evolutiei cifrei de afaceri, aceasta a crescut in mod constant de la infiintarea
intreprinderii. Astfel, in al doilea an de functionare (2012), societatea a inregistrat o triplare a valorii
serviciilor prestate in raport cu primul an de functionare (2011), ajungand la o valoare a vanzarilor de
61.415 lei. Totodata, in anul 2013 cifra de afaceri a DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a consemnat o
crestere semnificativa, atingand o valoare aproape dubla fata de anul 2012, respectiv 110.102 lei.
In acelasi timp, in ultimul exercitiu financiar ponderea profitului din exploatare in cadrul cifrei de
afaceri a fost de aproximativ 13%.
Perspective
In acest context al cresterii progresive, dar si in vederea cresterii portofoliului de pacienti si a
veniturilor, in anul 2014 societatea a deschis un nou punct de lucru autorizat pentru activitati de asistenta
stomatologica (CAEN 8623), situat in Bucuresti, Sectorul 1, strada Dr. Iacob Felix, Nr. 28, Demisol. In
cadrul acestui punct de lucru, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va realiza investitia propusa prin prezentul
proiect.
Echipamentele tehnologice care vor fi achizitionate prin intermediul prezentului proiect vor fi
incorpora tehnologii noi, vor avea performante superioare si vor oferi posibilitatea prestarii unor servicii
stomatologice la cele mai inalte standarde de calitate. Tehnologia care va fi utilizata va fi in deplina
concordanta cu misiunea firmei, aceea de a oferi servicii de inalta calitate bazate pe ultimele noutati in
33

domeniul tratamentelor, materialelor si tehnicilor folosite in scopul imbunatatirii starii de sanatate a


pacientilor si pentru prevenirea complicatiilor.
Odata cu infiintarea, firma si-a stabilit ca obiective pe termen mediu si lung cresterea constanta a
portofoliului de pacienti si a cotei de piata, concomitent cu imbunatatirea calitatii serviciilor prestate,
urmarind patrunderea in elita prestatorilor de servicii stomatologice.
Pentru realizarea obiectivelor sale, societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. isi utilizeaza resursele
de munca, materiale si banesti cu respectarea principiilor eficientei si eficacitatii, in vederea maximizarii
rezultatelor obtinute, in conditiile unei calitati ridicate.
Resursele de munca ale intreprinderii sunt reprezentate de personal medical de inalta calificare, in
frunte cu medicul specialist coordonator al companiei, doamna Gurban Raluca-Georgiana. Personalul este
mentinut si stimulat atat prin salarii motivante, bonusuri si prime, cat si prin promovari in functie, in
concordanta cu realizarile profesionale.
Resursele materiale ale DRG DENTAL CARE S.R.L.-D., reprezentate de spatiile de lucru cu dotari
corespunzatoare si de echipamentele medicale detinute, sunt valorificate prin intermediul personalului
calificat care activeaza in cadrul societatii.
In viitor, societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. isi propune sa se extinda, prin cresterea
numarului de puncte de lucru si sa se situeze in elita prestatorilor de servicii stomatologice din Municipiul
Bucuresti.
B1.
Mentionati clientii actuali i potentiali i localizarea acestora.
Indicati grupurile / entitatile care beneficiaza/vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect.
Pacientii actuali ai societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. sunt reprezentati de persoane fizice de
pe raza Municipiului Bucuresti. De la infiintare si pana in prezent, compania a dezvoltat un portofoliu de
aproximativ 500 de pacienti.
Prin prezentul proiect, portofoliul de pacienti va fi marit considerabil, avand in vedere faptul ca va
creste capacitatea de prestare a serviciilor, prin achizitia de noi echipamente stomatologice performante si
prin crearea a trei noi locuri de munca.
O segmentare de piata a pacientilor potentiali se poate dovedi a fi o sarcina dificila in cazul
serviciilor de asistenta medicala specializata, avand in vedere faptul ca, din punctul de vedere al oricarui
cabinet stomatologic, nu exista o piata tinta sau o segmentare a pacientilor pe diverse criterii (varsta, sex,
nivel de studii etc.). Practic, orice pacient se poate adresa medicului stomatolog si beneficia de servicii
medicale din partea clinicii. Viziunea promovata in dezvoltarea societatii noastre este aceeasi: respectiv
dezvoltarea unei relatii durabile medic-pacient.
Totusi, avand in vedere experienta castigata in domeniu, dar si strategia noastra de crestere, putem
contura anumite segmente de piata specifice, care vor sta la baza dezvoltarii activitatii.
In domeniul asistentei stomatologice, cea mai mare parte a pacientilor provin din recomandarile
pacientilor anteriori, acesta fiind si motivul pentru care este imperios necesar ca factorul calitativ sa
primeze in derularea actului medical. In prezent, din numarul total al pacientilor, peste 80% provin din
recomandari, si estimam ca aceasta pondere se va pastra si dupa implementarea proiectului. Asadar, din
acest punct de vedere, o prima categorie de pacienti - si cea mai importanta/constanta totodata - provine
din randul recomandarilor pacientilor existenti. O a doua categorie de pacienti e reprezentata de cei
proveniti in urma promovarii prin canale traditionale (internet, pliante etc.). O a treia categorie de pacienti
va rezulta in urma incheierii de conventii de colaborare cu diverse institutii/societati, pe baza de
abonamente medicale sau pe baza de promovare interna in cadrul organizatiilor partenere in schimbul unui
discount pentru servicii stomatologice oferite angajatilor respectivei organizatii (segment tip corporate).
34

De asemenea nu excludem posibilitatea ca anumiti pacienti sa provina din proximitatea clinicii, desi acest
segment de pacienti este unul inconsistent si in prezent, si nu caracterizeaza, in general, piata de servicii de
asistenta stomatologica, nici chiar in cazul cabinetelor cu o pozitie ultracentrala si un bun vad comercial.
Beneficiarul direct al proiectului este reprezentat de societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D., care
va achizitiona echipamente stomatologice de ultima generatie (unit stomatologic, autoclav, micromotor
endodontie, sistem obturatie), va angaja noi persoane si isi va putea creste vanzarile datorita cresterii
capacitatii de prestare a serviciilor, concomitent cu imbunatatirea calitatii acestora.
Beneficiarii indirecti ai rezultatelor proiectului sunt pacientii actuali si potentiali, prin imbunatatirea
starii de sanatate orala si generala, care vor beneficia de servicii stomatologice la cele mai inalte standarde,
li se va reduce timpul de asteptare pentru acces la tratament si li se va reduce durata totala a tratamentului
stomatologic. Totodata, beneficiarii indirecti ai proiectului mai sunt personalul medical prin veniturile
obtinute, firmele de la care se achizitioneza aparatura, materialele, instrumentarul, consumabilele prin
cresterea vanzarilor, firmele furnizoare de servicii conexe cu care exista contracte permanente: curatenie,
eliminare deseuri, service aparate, statul prin plata contributiilor, taxelor si impozitelor ce deriva atat din
activitatea subiect al proiectului cat si din activitatle conexe (furnizori).
B2.
Specificati obiectivele planului de investitii.
un obiectiv trebuie sa fie precis formulat, cuantificabil si masurabil
Mentionati obiectivele specifice, i optional, obiectivul general urmarite prin realizarea proiectului/
investitiei.
Obiectivele specifice reflecta rezultatele imediate ce vor fi obtinute dupa implementarea proiectului.
SMART(S specific;M masurabil;A (de) atins/abordabil;R relevant;T incadrat in timp. )
Realizarea obiectivelor trebuie sa poata fi verificata dupa finalizarea proiectului. Astfel, acestea trebuie
sa fie
precise, clare (sa identifice exact ceea ce se dorete a se realiza)
cuantificabile (sa poata fi masurate)
realizabile (se recomanda evitarea stabilirii unor obiective prea ambitioase, cu anse reduse de a
fi atinse)
realiste (in conditiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp)
stabilite in timp (cnd vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investitiei)
Nu confundati obiectivele proiectului cu activitatile proiectului! Achizitia echipamentului A nu poate fi
obiectivul proiectului (ci o activitate/actiune). In schimb, creterea productiei/ profitului/ cifrei de afaceri/
productivitatii cu X%, in termen de N luni de la finalizarea proiectului, poate reprezenta un obiectiv
specific al proiectului.Obiectivul general poate fi formulat in legatura cu impactul estimat al proiectului
(respectiv rezultatele pe termen lung). Avnd in vedere caracterul mai general al acestui obiectiv, el nu
este neaparat o consecinta directa a acestui proiect, putnd fi un rezultat al mai multor proiecte,
initiative, actiuni ale solicitantului. De regula, obiectivul general este mai greu de masurat.
Prin implementarea proiectului, societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. isi propune ca obiectiv
general dezvoltarea si imbunatatirea activitatii de prestare servicii stomatologice din cadrul companiei
care sa conduca la dezvoltarea unei relatii durabile medic-pacient si la formarea unei baze fidele de
pacienti si care prin recomandarile facute sa asigure un flux constant si permanent de pacienti.
Pentru atingerea obiectivului general al proiectului, intreprinderea are in vedere urmatoarele obiective
specifice:

35

- cresterea numarului de angajati prin crearea a 3 noi locuri de munca pana la finalizarea perioadei de
implementare a proiectului si mentinerea acestora in perioada 2015-2017, alaturi de locurile de munca
existente anterior implementarii proiectului;
- cresterea cifrei de afaceri cu aproximativ 108% in primul an dupa implementarea proiectului;
- cresterea numarului de servicii prestate de aproximativ 1,9 ori in primul an dupa implementarea
proiectului, comparativ cu anul 2014;
- cresterea profitului cu minim 237% in primul an dupa implementarea proiectului;
- mentinerea unui profit de minim 15% din cifra de afaceri in perioada 2015-2017.
Obiective (Indicatori tinta)
Cifra de afaceri
Profit
Numar de salariati

UM
LEI
LEI
Numar persoane

2015
809682,00
140994,00
6

2016
801306,00
128187,00
6

2017
801306,00
128031,00
6

Obiectivele conexe ale proiectului sunt reprezentate de implementarea de tehnologii si tehnici noi
acceptate de comunitatea stiintifica medicala, mentinerea unei conduite astfel incat activitatea sa nu aiba
impact asupra mediului inconjurator, mentinerea unei eficiente energetice superioare.
B3
17. Activitatea Codului CAEN pe care se solicita AFN:
2Servicii
3Comert
C.
In aceasta sectiune faceti analiza SWOT a acesteia.
Puncte tari
Serviciile oferite de DRG DENTAL CARE SRL, se bucura de urmatoarele puncte tari, concretizate in
avantaje competitive de ordin tehnic, organizationali i operationali fata de concuretii de pe piata:
Multifunctionalitate/Abordare integrata. DRG DENTAL CARE SRL propune o clinica
stomatologica multifunctionala. Inca de la inceput, strategia societatii a fost aceea de abordare
integrata a serviciilor de asistenta stomatologica. In general cabinetele de capacitate medie, cu o
anumita vechime pe piata, tind sa se specializeze pe anumite servicii mai rentabile din punct de
vedere financiar, in vederea maximizarii profitului. O astfel de directie nu va fi abordata de DRG
DENTAL CARE- cel putin nu pe termen mediu (5 ani)- ceea ce ii va permite sa se pozitioneze
activ in randul jucatorilor medii de pe piata si sa se individualizeze prin multifunctionalitate si
abordare integrata.
Avantaje de natura tehnologica. Echipamentele si utilajele propuse a fi achizitioante prin proiect
sunt cele mai perfomante in domeniu, in raport cu ultimele evolutii. Pe termen scurt cel putin, va
exista un astfel de avantaj de natura tehnologica in raport cu concurenta, ceea ce va permite
societatii sa fidelizeze un numar nou de pacienti.
Facilitatea acordata clientilor de tip operatori economici de a negocia contracte la preturi
preferentiale (clientii de tip corporate). In general, jucatorii medii de pe piata, promoveaza mai
rar acest tip de serviciu, intrucat el are si o marja mai scazuta de profit. Pentru societatea noastra
insa, promovarea acestei directii va constitui si un element de diferentiere, intrucat scopul, va fi in
prima instanta fidelizarea de noi pacienti, ci nu neaparat marjele de profit mai ridicate.
Pretul mai redus al serviciilor oferite, in comparatie cu ceilalti furnizori de astfel de servicii de pe
36

piata locala. Astfel, avand in vedere strategia de penetrare pe piata jucatorilor medii, pretul
promovat va fi mai scazut decat cel al concurentei, scopul imediat urmarit fiind marirea volumului
vanzarilor
Resursele umane. Un alt avantaj competitiv al solicitantului este dat de echipa performanta de
specialisti in domeniu care da valoarea adaugata serviciilor prestate. Aspectul este cu atat mai
important cu cat prin prezentul proiect se propune si crearea de noi locuri de munca
Proximitatea fata de pacienti, prin prestarea serviciilor stomatologice in cadrul a doua puncte de
lucru situate in zone rezidentiale sau cu circulatie intensa.
Totodata un avantaj competitiv al DRG DENTAL CARE SRL va fi generat de implementarea
proiectului. Astfel, echipamentele tehnologice performante achizitionate, vor face posibila prestarea
serviciilor propuse in conditii de maxima eficienta i fiabilitate.
Puncte slabe
Punctele slabe ale intreprinderii in prezent se refera la:
- Nivelul de promovare scazut la nivelul pietei pe care activeaza, in Muncipiul Bucuresti;
- Capacitate inca relativ redusa de prestare a serviciilor de asistenta stomatologica, din punct de
vedere cantitativ, ca urmare a numarului restrans de echipamente.
Oportunitati
Oportunitatile firmei DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. sunt:
- Cresterea numarului de pacienti potentiali de pe piata de profil, ca urmare a cresterii constante a
numarului de locuitori ai Muncipiului Bucuresti;
- Posibilitatea accesarii unor finantari nerambursabile pentru realizarea de investitii care vor conduce
la cresterea numarului de pacienti, la imbunatatirea calitatii serviciilor prestate si la scaderea timpilor de
asteptare ai pacientilor pentru accesul la serviciile de asistenta stomatologica;
Amenintari
Amenintarile firmei DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. sunt:
- Cresterea nivelului taxelor si impozitelor datorate;
- Noii concurenti intrati pe piata serviciilor de asistenta stomatologica;
- Scaderea ofertei de munca in randul personalului medical, ca urmare a fenomenului de emigrare;
- Cresterea preturilor la materialele medicale;
- Noi reglementari legislative nefavorabile in domeniul serviciilor de asistenta stomatologica.
3.ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE CURENTA
3.1.Istoric
Cum a aparut ideea Dvs. de afacere?
Scurta descriere a ideii de afacere. De la ce a pornit ideea de afacere, daca exista un studiu relevant pe
baza caruia s-a initiat acest tip de afacere, etc
Istoric SC DRG DENTAL CARE SRL-D este o societate noua pe piata serviciilor de asistenta
stomatologica din Municipiul Bucuresti, infiintata la inceputul anului 2011, din dorinta asociatului unic de
a-si infiinta propria firma si de a incepe o activitate pe cont propriu, pentru valorificarea la un nivel
superior a pregatirii profesionale dobandite in domeniul medical. Initial, pentru asociatul unic activitatea
de medic stomatolog nu reprezinta un business, ci profesia in sine, societatea reprezentand forma de
exercitare a profesiei. Domeniul de activitate a fost ales in deplina concordanta cu pregatirea anterioara si
37

experienta intreprinzatorului, care detine pregatirea academica necesara, fiind licentiat ca medic
stomatolog al Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila, Facultatea de Medicina Dentara
Bucuresti, si totodata medic specialist - specialitatea Parodontologie, al aceleiasi insitutii academice. De-a
lungul timpului, asociatul unic a activat atat in cadrul sistemului national de sanatate (medic stomatolog la
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti), cat si in sistemul privat, din anul 2011 desfasurandu-si
activitatea in cadrul DRG DENTAL CARE S.R.L.-D.
Desi deseori considerata o piata saturata (in Bucuresti exista un medic stomatolog la 500 de
pacienti), asistenta stomatologica este in acelasi timp o piata pe care se pot pozitiona activ noi afaceri,
atata vreme cat factorul care face diferenta este cel calitativ. Sesizand aceasta oportunitate si beneficiiind
de experienta dobandita in cadrul punctului de lucru situat in Bucuresti Sectorul 2, Strada Lt. Sachelarie
Visarion, Nr. 12A, in anul 2014, s-a deschis punctul de lucru situat in Bucuresti, Sectorul 1, strada Dr.
Iacob Felix, Nr. 28.
Cifra de Afaceri in exercitiul finaciar anterior:
110.102 lei
Cifra de afaceri este realizata preponderent din veniturile realizate in anul 2013, din
domeniul(servicii/comert) pentru care se acceseaza Programul (peste 50%)
Cifra de afaceri nu este realizata preponderent din veniturile realizate in anul 2013, din
domeniul(servicii/comert) pentru care se acceseaza Programul (sub 50%)

DA

Profitul net obtinut in exercitiul financiar anterior


3.030 lei
Se va puncta daca suma introdusa este >0
Se vor incarca in aplicatie bilantul la 2013, datele informative, contul de profit i pierdere i balanta la
31.12.2013!
Care au fost principalele etape de dezvoltare ale afacerii dumneavoastra pna in prezent?/ Actiuni
intreprinse pna la solicitarea AFN (daca este cazul).
Dezvoltarea si evolutia produselor/serviciilor precum si evolutia vanzarilor, profiturilor. Descrieti evolutia
resurselor umane, a investitiilor realizate, etc.
Etape Inca de la infiintarea societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. in anul 2011, managementul
firmei a avut o strategie de dezvoltare clara, pe care a implementat-o cu succes.
Astfel, in anul 2011 societatea a obtinut un ajutor de minimis in valoare de 37.878 lei in cadrul
Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii
tineri. Aceasta finantare, la care s-a adaugat un credit bancar echivalent, a fost integral investita in
aparatura performanta.
Societatea a deschis un punct de lucru situat in Bucuresti, strada Lt. Sachelarie Visarion nr. 12A,
Sector 2, in cadrul caruia ofera si in prezent servicii specializate de asistenta stomatologica.
Dezvoltarea si evolutia produselor/serviciilor Pe parcursul dezvoltarii afacerii, societatea a reusit sasi diversifice gama de servicii prestate, oferind in prezent servicii stomatologice care acopera intreaga
paleta de profil:
1. Servicii de Profilaxie si Odontologie;
2. Servicii de Endodontie;
38

3. Servicii de Chirurgie Orala;


4. Servicii de Ortodontie;
5. Servicii de Protetica Dentara;
6. Servicii de Parodontologie;
7. Servicii de Pedodontie;
8. Servicii de Estetica Dentara;
9. Servicii de Implantologie.
Evolutia vanzarilor, profiturilor
Cifra de afaceri a societatii a crescut in mod constant de la infiintare. Astfel, in al doilea an de
functionare (2012), societatea a inregistrat o triplare a valorii serviciilor prestate in raport cu primul an de
functionare (2011), ajungand la o valoare a vanzarilor de 61.415 lei. Totodata, in anul 2013 cifra de afaceri
a DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a consemnat o crestere semnificativa, atingand o valoare aproape dubla
fata de anul 2012, respectiv 110.102 lei. In acelasi timp, in ultimul exercitiu financiar ponderea profitului
din exploatare in cadrul cifrei de afaceri a fost de aproximativ 13%.
Evolutia resurselor umane
In anul infiintarii, numarul mediu de salariati a fost de 2. Ca urmare a cresterii volumului de
activitate, managementul firmei a decis cresterea numarului de salariati. Astfel, in anii 2012 si 2013,
intreprinderea a avut un numar mediu de 3 salariati.
Evolutia investitiilor realizate
In contextul dezvoltarii progresive a activitatii societatii, in anul 2014 compania DRG DENTAL
CARE S.R.L.-D. a deschis un nou punct de lucru autorizat pentru activitati de asistenta stomatologica
(CAEN 8623), situat in Bucuresti, Sectorul1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 28. Punctul de lucru a fost amenajat
si dotat cu aparatura medicala din fonduri proprii si un credit bancar.
Pentru extinderea activitatii in cadrul acestui punct de lucru, in vederea prestarii unor servicii
stomatologice la cele mai inalte standarde, societatea doreste accesarea unei finantari prin intermediul
Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de
piata. Prin realizarea acestei investitii, firma va crea trei noi locuri de munca, si va ajunge astfel la un
numar total de 6 angajati.
Ce activitati genereaza astazi profitul firmei i sursele de dezvoltare?
Afacerea/activitatea curenta . Descrieti pe scurt produsele si/sau serviciile oferite. Precizati sursele de
dezvoltare ale afacerii (ex. proprii, credit bancar, finantari nerambursabile, etc.)
In prezent, profitul firmei este generat de activitatile de asistenta stomatologica desfasurate. La
momentul actual, firma are un portofoliu de aproximativ 500 de pacienti persoane fizice, la nivelul
Municipiului Bucuresti. In acest context, principalele servicii prestate de catre societatea DRG DENTAL
CARE S.R.L.-D. sunt:
1. Servicii de Profilaxie si Odontologie Profilaxia stomatologica - terapiile de prevenire a bolilor reprezinta baza ingrijirii dintilor, si un mijloc de a evita multe dintre neplacerile ce tin de sfera dentara.
Beneficiile profilaxiei sunt de ordin medical, dar si estetic. Odontologia este specialitatea stomatologica ce
trateaza leziunile carioase si cele necarioase - fracturi, distrofii, leziuni de uzura dentara.
2. Servicii de Endodontie - Endodontia este o specialitate stomatologica ce are in vedere prevenirea,
diagnosticul si tratamentul afectiunilor pulpei dentare si a regiunii apicale.
3. Servicii de Chirurgie Orala - Chirurgia orala si maxilo-faciala este specialitatea stomatologica ce
are in vedere cercetarea etiologiei, patogeniei, clinicii, diagnosticului, tratamentului si profilaxiei
afectiunilor teritoriului oro - maxilo - facial ce solicita metode de tratament chirurgical si totodata se
preocupa de elaborarea acestor metode.
39

4. Servicii de Ortodontie - Ortodontia este specialitatea stomatologica de indreptare a dintilor si


aliniere a maxilarelor cu scopul de a imbunatati functia si estetica dintilor si a fetei.
5. Servicii de Protetica Dentara - Protetica dentara este specialitatea stomatologica ce se ocupa de
diagnosticul, tratamentul, reabilitarea si mentinerea morfo-functionala si estetica a aparatului dentomaxilar al pacientului prin inlocuirea dintilor si tesuturilor maxilo-faciale pierdute cu substitute artificiale
- proteze.
6. Servicii de Parodontologie - Parodontologia este specialitatea stomatologica ce include
diagnosticarea, profilaxia si tratamentul bolilor care afecteaza parodontiul - tesuturile care mentin dintele
pe creasta alevolara: gingie, os, ligament dento-alveolar, cement si dintele in sine.
7. Servicii de Pedodontie - Pedodontia este specialitatea stomatologica ce are in vedere profilaxia si
tratamentul afectiunilor specifice dentitiei temporare la copil.
8. Servicii de Estetica Dentara - Estetica dentara este o specialitate stomatologica ce inregistreaza
un succes tot mai mare, pe masura ce serviciile acestei specialitati devin tot mai accesibile si, pe langa
reabilitarea estetica, imbunatatesc functiile aparatului dento-maxilar.
9. Servicii de Implantologie - Implantologia este specialitatea stomatologica chirurgicala ce include
interventiile prin care dintii pierduti sau grav deteriorati sunt inlocuiti cu implanturi dentare, in scopul
reabilitarii morfo-functionale si estetice a aparatului dento-maxilar.
Dezvoltarea afacerii se realizeaza atat din surse proprii, cat si din surse externe. Sursele proprii sunt
reprezentate de profitul inregistrat de firma, care este reinvestit. Sursele externe sunt reprezentate de
creditele bancare si de finantarile nerambursabile obtinute de societate. In anul 2011, societatea a obtinut
un ajutor de minimis in valoare de 37.878 lei in cadrul Programului pentru stimularea infiintarii si
dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Aceasta finantare, la care s-a adaugat un
credit bancar echivalent, a fost integral investita in aparatura performanta. Pentru extinderea activitatii,
societatea doreste accesarea unei finantari prin intermediul Programului de dezvoltare si modernizare a
activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata 2014.
3.2.Management, Resurse umane
Management:
Nume, prenume i
vrsta

Functia in societate i
principalele
responsabilitati pe scurt

Gurban
Raluca- Functia:
Georgiana, 29 ani
Administrator /Medic
stomatolog
Responsabilitati
administrator:
- organizarea afacerii,
stabilirea obiectivelor si
urmarirea indeplinirii
acestora;
- reprezentarea societatii
in relatia cu institutiile
statului;
-negocierea contractelor
individuale de munca;
-urmarirea indeplinirii

Experienta in domeniu

Studii/Specializari cu
impact asupra afacerii
propuse

D-na Gurban
Raluca-Georgiana
are o experienta
bogata in domeniul
serviciilor de
asistenta
stomatologica,
activand atat in
cadrul sistemului
national de sanatate
(medic stomatolog la
Spitalul Universitar
de Urgenta
Bucuresti), cat si in
sistemul privat, din

Perioada: 2010-2013
Calificarea/diploma
obtinuta: Medic
Specialist
Specialitatea
PARODONTOLOGIE
Institutia de
invatamant:
Universitatea de
Medicina si Farmacie
Carol Davila,
Facultatea de
Medicina Dentara
Bucuresti
40

conditiilor igienicosanitare, de protectie a


muncii, de prevenire si
stingere a incendiilor si
de protectie a mediului,
prevazute de
reglementarile si
normele legislative in
vigoare;
-preocuparea pentru
conservarea si
dezvoltarea bazei
materiale a cabinetului;
-controlul si
supervizarea activitatii
medicilor colaboratori.

anul 2011
desfasurandu-si
activitatea in cadrul
DRG DENTAL
CARE S.R.L.-D.
Prin pregatirea
academica si
profesionala, d-na
Gurban RalucaGeorgiana va asigura
expertiza necesara
pentru
managementul
implementarii
proiectului propus si
administrarea
eficienta a clinicii
stomatologice.

Perioada: 2003-2009
Calificarea/diploma
obtinuta: Medic
stomatolog/Diploma
de licenta
Institutia de
invatamant:
Universitatea de
Medicina si Farmacie
Carol Davila,
Facultatea de
Medicina Dentara
Bucuresti

Responsabilitati medic
stomatolog:
-consultatia primara,
intocmirea fisei
medicale cu toate
afectiunile generale si
dentare ale pacientului,
depistarea factorilor de
risc ce pot contribui la
deteriorarea sanatatii
orale, stabilirea unui
diagnostic si elaborarea
planului de tratament;
-efectuarea tuturor
manoperelor necesare
pentru a ajunge la o
stare de sanatate orala
buna conform
diagnosticelor si
planului de tratament;
-dispensarizarea
pacientilor (controale
periodice la 6 luni).
Ataati un Curriculum Vitae pentru fiecare persoana din conducerea executiva i orice alta persoana
relevanta.
De asemenea ataati documente justificative care sa ateste pregatirea in domeniu i experienta.
Se vor ataa documente justificative care sa ateste pregatirea in domeniu i experienta.

41

Evidentiati felul in care cunotintele/specializarile/experienta fiecaruia dintre manageri influenteaza in


mod pozitiv evolutia firmei.
Descrieti i explicati in detaliu atributiile, responsabilitatile, calificarile si expertiza managerilor,
relevante pentru derularea in conditii optime a activitatii firmei.
Managerul firmei DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. este d-na. Gurban Raluca-Georgiana, ea fiind si
reprezentantul legal, administratorul si asociatul unic al companiei.
Administratorul societatii si medicul specialist coordonator, d-na Gurban Raluca-Georgiana, detine
cunostintele, specializarile si experienta necesare pentru realizarea unui management care sa permita o
evolutie pozitiva a firmei pe piata serviciilor stomatologice din Bucuresti. Acest aspect este demonstrat de
indicatorii financiari favorabili pentru exercitiile incheiate de la infiintarea societatii.
Cifra de afaceri a societatii a prezentat o crestere anuala sustinuta. Astfel, in al doilea an de
functionare (2012), societatea a inregistrat o triplare a valorii serviciilor prestate in raport cu primul an de
functionare (2011), ajungand la o valoare a vanzarilor de 61.415 lei. Totodata, in anul 2013 cifra de afaceri
a DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a consemnat o crestere semnificativa, atingand o valoare aproape dubla
fata de anul 2012, respectiv 110.102 lei.
Doamna Gurban Raluca-Georgiana a absolvit Facultatea de Medicina Dentara Bucuresti, din cadrul
Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila, obtinand diploma de licenta cu media 9,75 si
calificarea de Medic Stomatolog. De asemenea, administratorul societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.D. a obtinut in anul 2013, in cadrul aceleasi universitati, diploma de Medic Specialist Specialitatea
Parodontologie.
Calificarile detinute de catre asociatul unic si administratorul intreprinderii sunt esentiale pentru
activitatea firmei, deoarece prestarea serviciilor stomatologice este o activitate deosebit de complexa, care
nu poate fi coordonata fara existenta unor cunostinte temeinice de specialitate. De asemenea, experienta dnei Gurban Raluca-Georgiana ca medic stomatolog in cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti
constituie un avantaj semnificativ pentru companie, aceasta bucurandu-se de o incredere ridicata din
partea pacientilor si furnizorilor, conducand astfel la relatii profitabile.
Managerul general conduce toate departamentele firmei si monitorizeaza in permanenta modul de
desfasurare a activitatii, impunand solutii corective in situatia in care se justifica acest lucru.
Responsabilitatile managerului sunt:
- organizarea afacerii, stabilirea obiectivelor si urmarirea indeplinirii acestora;
- reprezentarea societatii in relatia cu institutiile statului;
- negocierea contractelor individuale de munca;
- urmarirea indeplinirii conditiilor igienico-sanitare, de protectie a muncii, de prevenire si stingere a
incendiilor si de protectie a mediului, prevazute de reglementarile si normele legislative in vigoare;
- preocuparea pentru conservarea si dezvoltarea bazei materiale a cabinetului;
- controlul si supervizarea activitatii medicilor colaboratori.
Resurse umane:
Numar de locuri de munca la momentul inscrierii online
3
Nota: Se va puncta automat conform grilei de mai jos:
Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 2 angajati la
31.12.2013

10
42

Intreprinderea are un numar mediu de 1 angajat la 31.12.2013

Intreprinderea nu are angajati la 31.12.2013

Numar de locuri de munca NOU create in urma implementarii proiectului


2014*

2015
0

2016

2017

Total
3
0
0
* Se va face dovada angajarii persoanelor cu contract de munca pe perioada nedeterminata, cu norma

intreaga, la momentul depunerii documentatiei de decont.

Atentie! Punctajul este calculat in functie de locurile de munca nou create in anul 2014!
Se va calcula automat de catre aplicatie conform grilei pentru contractele de munca noi incheiate in anul
2014 in perioada dintre semnarea contractului de finantare si depunerea decontului!
X 3 = 15 puncte
X = 2 = 10 puncte
X =1 = 5 puncte
Minim un loc de munca creat prin ANOFM din categoria persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de
somaj.
DA
NU
Nota: Se acorda 5 puncte suplimentar pe DA pentru minim 1 loc de munca din cele de mai sus creat prin
ANOFM din categoria persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de somaj.

3.3.Activitatea curenta
3.3.1.Produsele/serviciile actuale
Descrieti tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de
preturi, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele dezavantaje in raport cu
concurenta.
Produs/Serviciu

Servicii
de
Profilaxie
si
Odontologie
Servicii de Endodontie
Servicii de Chirurgie Orala si
maxilo-faciala
Servicii de Ortodontie
Servicii de Protetica Dentara
Servicii de Parodontologie
Servicii de Pedodontie

Cantitatea
vnduta la ultima
raportare
financiara
80
60
30

4
35
15
15

UM

Pret unitar
mediu - lei

Valoare - lei

Pondere in
vnzarile totale

Consultatie

150,00

12000,00

12,3%

Consultatie
Interventie
de
chirurgie
orala
Aparat
Interventie
Interventie
Consultatie

200,00
300,00

12000,00
9000,00

12,3%
9,2%

1500,00
300,00
300,00
100,00

6000,00
10500,00
4500,00
1500,00

6,2%
10,8%
4,6%
1,5%

43

Servicii de Estetica Dentara


Servicii de Implantologie

15
15

Interventie
Implant
dentar

800,00
2000,00

TOTAL

12000,00
30000,00

12,3%
30,8%

97.500,00

100%

Societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. presteaza o gama larga de servicii stomatologice, grupate
pe categoriile prezentate in tabelul anterior (profilaxie, endodontie, chirurgie orala si maxilo-faciala,
ortodontie, protetica dentara, parodontologie, pedodontie, estetica dentara, implantologie). Caracteristicile
serviciilor stomatologice difera de la o categorie la alta, in functie de complexitate, gradul de risc, durata
interventiilor etc. Caracteriticile sund descrise la punctul 3.2.
In prezent, cea mai mare pondere in vanzarile totale ale DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. o au
serviciile de implanturi dentare, care acumuleaza peste 30% din cifra de afaceri.
Principalul avantaj al serviciilor societatii este reprezentat de calitatea superioara a acestora, datorita
faptului ca firma detine echipamente stomatologice de ultima generatie, utilizeaza instrumentar modern si
colaboreaza cu furnizori cu experienta vasta pe piata de profil. Un alt avantaj este constituit de abordarea
de tip one-stop-shop a intreprinderii, care acorda clientului posiblitatea de a beneficia de toate serviciile
de asistenta stomatologica necesare intr-un singur loc.
Un avantaj considerabil al serviciilor de asistenta stomatologica in comparatie cu alte tipuri de
activitati economice este comprimat de insusi caracterul lor de necesitate, in ceea ce priveste mentinerea
unei stari optime de sanatate dentara si, implicit, de sanatate generala a pacientului. Nevoile pe care le
satisface acest tip de serviciu sunt asadar sinonime cu sanatatea si pot fi rezumate atat in termeni de
prevenire (profilaxie), cat si in termeni de ameliorare si tratare. Nu este surprinzator faptul ca, in randurile
medicilor dentisti, exista anumite principii deontologice simple care reliefeaza necesitatea ca pacientii sa
mearga la un medic dentist cu o frecventa cat mai ridicata. Astfel, in aceasta bransa profesionala, se afirma
deseori faptul ca la dentist este bine sa mergi atunci cand inca nu doare nimic, continuarea logica fiind
aceea ca: atunci cand doare ceva, poate fi deja prea tarziu. Astfel, apelarea la servicii de asistenta
stomatologica cu o frecventa ridicata (de cel putin doua ori pe an), poate releva oricarui pacient, probleme
de sanatate orala pe care inca nu le-a luat in considerare, precum: tartru dentar, care, neindepartat, duce
frecvent la boala parodontala (asa-numita paradontoza); carii dentare, care la suprafata par mici, sau nu
sunt vizibile, dar in interior au o extensie considerabila ce poate duce la pierderea dintelui; dinti inghesuiti
care necesita tratament ortodontic de indreptare/aliniere, astfel incat problemele sa nu se agraveze etc.
Un important dezavantaj al companiei, comparativ cu firmele concurente, este reprezentat de
capacitatea limitata de prestare a serviciilor, din punct de vedere cantitativ, in raport cu cererea din partea
pacientilor. Se impune astfel achizitionarea unor echipamente stomatologice suplimentare fata de cele
detinute de catre societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. in prezent, pentru a putea creste capacitatea
de prestare a serviciilor si pentru a face fata tuturor solicitarilor venite din partea clientilor, fara ca acestia
sa fie nevoiti sa astepte o perioada indelungata pana la furnizarea serviciului medical.
Prin proiectul propus pentru finantare nu se doreste oferirea de noi servicii de asistenta stomatologica
(practic singurul serviciu neacoperit in prezent fiind acela de radiologie dentara), ci se urmareste cresterea
capacitatii de prestare a serviciilor actuale, prin achizitionarea de aparatura performanta.
3.3.2.Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale i servicii
Furnizori

Forma juridica i
localitate

Cantitatea anuala i
% in total necesar
aprovizionare materie
prima

Valoarea anuala a
achizitiilor (LEI)

Frecventa
aprovizionarii
i Termene de
plata

44

Servicii (Medic
colaborator
/ Tehnica
dentara)

Materii prime
si materiale
consumabile

PFA
Alexandra
Sovaiala
Cabinet
de
practica
individual
(CPI)
Voicu
M.
Ciprian
Mircea
S.C.
TEHNICAL
DENT S.R.L.
S.C.
TEHNODENT
POKA S.R.L.

PFA, Bucuresti

60,9%

24000,00 Lunar/la data


emiterii facturii

CPI,
PopestiLeordeni, Ilfov

30,5%

12000,00 Lunar/la data


emiterii facturii

SRL, Braila

40%

8652,00 Lunar/la data


emiterii facturii

Timisoara

40%

8652,00 Lunar/la data


emiterii facturii

Cel mai important furnizor al societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. este PFA Alexandra
Sovaiala, din Bucuresti, ale carei servicii au o pondere de 60,9% din valoarea anuala a cheltuielilor cu
prestatiile externe (serviciile) contractate de catre firma si o pondere de o pondere de 39,3% din totalul
achizitiilor.
Serviciile de tehnica dentara insumeaza o pondere de aproximativ 30,5% din valoarea anuala a
cheltuielilor cu prestatiile externe (serviciile) contractate de catre firma si o pondere de 9,7% din totalul
achizitiilor anuale realizate de catre DRG DENTAL CARE S.R.L.-D.
Cei doi furnizori principali de materii prime si materiale consumabile pentru activitatea de asistenta
stomatologica detin fiecare o pondere egala de aproximativ 40% din totalul achizitiilor de de materii prime
si materiale consumabile si o pondere de 14,2% din totalul achizitiilor.
3.3.3.Descrierea procesului tehnologic actual
Prezentati fluxul tehnologic actual i principalele utilaje i echipamente utilizate in procesul tehnologic
(se vor prezenta principalele activitati necesare de la aprovizionarea cu materie prima pna la vnzarea
produselor i echipamentele /utilajele aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea
de productie i gradul de incarcare existent).
Evidentiati principalele probleme existente in fluxul tehnologic.
Activitatea de asistenta stomatologica presupune totalitatea procedurilor, manevrelor, interventiilor si
protocoalelor, efectuate de catre medicul stomatolog in scopul prevenirii, tratarii, ameliorarii si
imbunatatirii starii de sanatate dentara si implicit a starii generale a pacientului.
Procedura de lucru aferenta prestarii serviciilor de asistenta stomatologica se compune din 3 etape
majore, fiecare fiind impartita intr-o serie de subetape. Acestea fac posibila prestarea serviciilor de
asistenta stomatologica, ce fac obiectul prezentului proiect.
Etapa 1. Analiza diagnostic
Prima etapa se materializeaza printr-o consultatie primara, ce presupune: intocmirea fisei medicale cu
toate afectiunile generale si dentare ale pacientului, depistarea factorilor de risc ce pot contribui la
deteriorarea sanatatii orale. La finalul primei etape se stabileste un diagnostic si se elaboreaza un plan de
tratament.
Echipamente tehnologice utilizate in prezent in realizarea etapei 1: nu este cazul - etapa presupune
doar implicarea resurselor umane.
45

Etapa 2. Manopera specializata


Cea de-a doua etapa presupune efectuarea tuturor manoperelor de asistenta specializata efectuate
asupra pacientului conform diagnosticului si planului de tratament, astfel incat acesta sa ajunga la o stare
de sanatate orala optima. Manoperele specializate sunt impartite pe categorii in corelatie cu tipul de
afectiune, distingundu-se astfel 9 tipuri de astfel de manopere (conform tipurilor de servicii evidentiate la
cap. 3.2).
Echipamente tehnologice utilizate in prezent in realizarea etapei 2: unit dentare, autoclav,
micromotor endodontie, fiziodispenser, lampa albire. Echipamentele au un grad inalt de automatizare.
Etapa 3. Dispensarizarea pacientilor
Etapa a treia presupune controale periodice efectuate la fiecare 6 luni, astfel incat rezultatele obtinute
in urma aplicarii planului de tratament sa fie mentinute corespunzator.
Echipamente tehnologice propuse necesare in realizarea etapei 3: aceleasi echipamente necesare in
cadrul etapei 2.
In prezent, societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. se confrunta cu o capacitate limitata din punct
de vedere cantitativ pentru prestarea serviciilor medicale de asistenta stomatologica. Astfel, desi
echipamentele detinute in prezent sunt performante, cererea din partea clientilor depaseste capacitatea de
deservire, ceea ce conduce la un grad de incarcare ridicat, astfel incat principala problema existenta in
fluxul tehnologic devine timpii mari de asteptare pentru a beneficia de servicii stomatologice. In acest
context, se impune realizarea unor investitii pentru suplimentarea numarului echipamentelor
stomatologice din cadrul societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D., in vederea cresterii capacitatii de
prestare a serviciilor.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
4.1.Descrierea proiectului de investitii
Precizati in ce consta proiectul i care sunt principalele activitati necesare pentru realizarea acestuia.
Detaliati investitiile ce urmeaza a fi realizate in cadrul proiectului i activitatile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.
Detaliati activitatile i subactivitatile prin care se va realiza proiectul de investitii, mentionnd etapele de
derulare ale acestuia.
Prin implementarea proiectului propus spre finantare, societatea urmareste extinderea activitatii de
asistenta stomatologica, prin dotarea cu echipamente stomatologice performante a punctului de lucru al
DRG DENTAL CARE S.R.L.-D., situat in Bucuresti, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 28.
Astfel, proiectul Extinderea activitatii de asistenta stomatologica in cadrul DRG DENTAL CARE
S.R.L. D. consta in achizitionarea de echipamente stomatologice specializate, dupa cum urmeaza:
1. Unit stomatologic complet 1 bucata, cu urmatoarele caracteristici:
Fotoliu pacient:
-fotoliul electromecanic. Tetiera dublu articulata
-tapiteria fara cusaturi.
Blocul scuipator:
-dotat cu sistem de aspiratie
-sistem apa la pahar
-vas scuipator ceramic
46

Masa medicului:
-masa medic cu furtunuri "pe jos"
-furtun pentru micromotor pneumatic
-2 furtunuri pentru turbina
- negatoscop
Lampa scialitica:
-lampa scialitica cu 2 intensitati
Prezinta urmatoarele dotari:
-scaun medic
-compresor: uscat
-turbina cu turatie de lucru min. 360.000 rot/min
-micromotor electric fibra optica: cu LED
-piesa dreapta: raport de transmisie directa de 1 la 1
-piesa contraunghi titan fibra optica: raport de transmisie directa de 1 la 1
-lampa fotopolimerizare: led de putere min 1000 mW/cm2,
-modul detartraj: Min 3 anse
-camera intraorala
-air flow
Unit-ul stomatologic complet reprezinta cel mai important tip de echipament tehnologic,
indispensabil desfasurarii activitatii oricarei clinici stomatologice. Avand in vedere strategia de crestere a
activitatii societatii (respectiv crearea a 3 noi locuri de munca), necesitatea achizitionarii unui astfel de
unit stomatologic devine primordiala. Totodata, este de mentionat faptul ca tipul de echipament propus
corespunde celor mai intalte standarde tehnologice, astfel incat serviciile sa fie prestate la un nivel optim
de calitate
Incadrare in fluxul tehnologic: Echipamentul este necesar in Etapa 2 Manopera specializata si in
Etapa 3 Dispensarizarea pacientilor, din cadrul procedurii de lucru.
2. Autoclav 1 bucata, cu urmatoarele caracteristici:
- Dimensiuni exterioare: Latime: min. 40 cm x Adancime: min 60 cm x Inaltime: min 40 cm
- Volum minim: 22 litri
- Greutate: max 70 kg
- Tensiune alimentare:230 Volt / 50 Hz / 2,100 Watt
Autoclavul reprezinta un dispozitiv folosit pentru a steriliza echipamentele si instrumentarul, prin
expunerea acestora la abur cu presiune si temperatura ridicata (circa 121 C), pentru o perioada de
aproximativ 30-45 de minute. Practic, orice activitate de asistenta stomatologica are ca cerinta folosirea
acestui echipament, astfel incat manoperele sa se deruleze in conditii stricte de igiena. Practic,
functionarea clinicii stomatologice nu ar fi posibila fara echipamentul care garanteaza sterilizarea
intregului instrumentar
Incadrare in fluxul tehnologic: Echipamentul este necesar in Etapa 2 Manopera specializata si in
Etapa 3 Dispensarizarea pacientilor, din cadrul procedurii de lucru.
3. Micromotor endodontie 1 bucata, cu urmatoarele caracteristici:
- Alegerea sistemului de pile endo;
- Controlul inteligent al aparatului prin functii de siguranta automata;
- Determinarea separata a lungimii canalului radicular prin apex locator cu preparare rotativa sau
manuala;
Echipamentul este folosit in endodontie la tratarea canalelor radiculare ale dintilor. Este un aparat
indispensabil in cabinetul stomatologic daca se doreste un tratament endodontic modern, eficient si
47

calitativ. Instrumentele rotative special folosite (acele din Ni-Ti) au un grad mai ridicat de flexibilitate
comparativ cu cele din otel inox. Acest fapt permite abordarea canalelor extrem de curbe, respectarea
formei conice naturale a canalelor si largirea si preparea optime a acestora in vederea spalaturilor si
obturatiilor. Eficienta acestui sistem duce la un timp de lucru cu mult scurtat si la o practica moderna si
precisa.
Incadrare in fluxul tehnologic: Echipamentul este necesar in Etapa 2 Manopera specializata si in
Etapa 3 Dispensarizarea pacientilor, din cadrul procedurii de lucru.
4. Sistem obturatie 1 bucata, cu urmatoarele caracteristici:
- Testarea sensibilitatii pulpei dentare;
- Inlocuirea rapida a cartuselor;
- Varf cu indicare termica a sensibilitatii pulpei dentare.
Echipamentul permite obturarea canalelor printr-o tehnica moderna, nedureroasa, neinvaziva. In
prezent, sistemul de obturatie reprezinta cea mai avansata optiune din punct de vedere tehnologic pentru
obturarea unui canal din radacina.
Incadrare in fluxul tehnologic: Echipamentul este necesar in Etapa 2 Manopera specializata si in
Etapa 3 Dispensarizarea pacientilor, din cadrul procedurii de lucru.
Pentru implementarea proiectului este necesara parcurgerea urmatoarelor activitati in teremen de 30
de zile lucratoare de la semnarea contractului de finantare:
1. Pregatirea procedurilor de achizitie: redactarea cererilor de oferta pentru achizitia echipamentelor
stomatologice prevazute si transmiterea acestora catre firmele identificate ca potentiali ofertanti;
2. Primirea ofertelor din partea firmelor ofertante, desemnarea ofertei castigatoare;
3. Realizarea platii bunurilor achizitionate;
4. Receptionarea activelor corporale achizitionate;
5. Intocmirea fiselor de post si a profilului candidatilor pentru cele 3 noi locuri de munca (o persoana
va fi angajata prin ANOFM, din categoria persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
6. Recrutarea/interviul si selectia;
7. Angajarea celor 3 noi persoane, intocmirea formalitatilor (contracte de munca, ITM etc.);
8. Realizarea dosarului de decont conform prevederilor procedurii de implementare.
4.2 Adresa la care va fi implementat proiectul:
Mentionati adresa la care va fi implementat proiectul de investitii, detaliind caracteristicile spatiului din
perspectiva investitiilor ce vor fi realizate prin proiect (inclusiv utilitati i facilitati disponibile).
Proiectul Extinderea activitatii de asistenta stomatologica in cadrul DRG DENTAL CARE S.R.L.
D. va fi implementat la punctul de lucru al societatii, situat la adresa: Bucuresti, Sectorul 2, Strada Dr.
Iacob Felix, Nr. 28, Demisol.
Caracteristicile spatiului. Spatiul are o suprafata de 155,35 mp si dispune de urmatoarele facilitati:
O sala de asteptare pacienti;
4 sali de tratamente;
Spatiu destinat sterilizarii;
Un grup sanitar pacienti;
Un grup sanitar personal medical;
Un vestiar personal.
In ceea ce priveste utilitatile spatiului unde se va implementa proiectul, acestea sunt:
Apa potabila rece;
48

Apa calda menajera;


Canalizare;
Gaze;
Energie electrica;
Spatiu pentru depozitarea deseurilor infectioase.
In prezent, punctul de lucru din Strada Dr. Iacob Felix, Nr. 28 este dotat cu urmatoarele echipamente:
2 unit-uri stomatologice;
1 autoclav;
1 aparat pentru sigilat pungi sterilizate;
1 micromotor endodontie cu apex locator;
Alta aparatura si instrumentar specifice activitatii.
Spatiul este dotat cu mobiler medical fabricat din PAL prevazut cu blat de lucru lipsit de porozitati,
rezistent la agenti chimici si usor de sterilizat, avand incastrata o chiuveta cu o cuva de inox.
Alte facilitati ale spatiului:
Instalatie cablu TV;
Instalatie cablu Internet;
Telefon;
Stingator incendiu.
RURAL*
URBAN
*Se va pastra locatia implementarii proiectului pe toata perioada desfasurarii programului (minim 3 ani
incepand cu anul urmator acordarii AFN)
4.3.Modificarile necesare a fi operate in structura i numarul personalului angajat
(Prezentati numarul de posturi create, tipul postului, calificarea necesara, salariul lunar propus.
Noua organigrama poate fi ataata, daca e cazul).
Pentru posturile nou create, in urma implementarii proiectului de investitii, evidentiati modul in care
cunotintele/specializarile/experienta fiecaruia dintre angajati va aduce plus valoare firmei. Descrieti
atributiile, responsabilitatile, strategia de dezvoltare a resurselor umane.
Ca urmare a implementarii proiectului Extinderea activitatii de asistenta stomatologica in cadrul
DRG DENTAL CARE S.R.L. D. va fi necesara crearea a 3 noi locuri de munca in cadrul societatii,
dupa cum urmeaza:
- 1 asistent de medicina dentara, care va trebui sa aiba finalizate cel putin studiile unei scoli sanitare
postliceale. Postul va fi ocupat pe baza unui contract de munca cu norma intreaga, incheiat pe perioada
nedeterminata, iar salariul net lunar propus este in cuantum de 850 de lei.
- 1 registrator medical, care va trebui sa aiba finalizate cel putin studii medii. Postul va fi ocupat pe
baza unui contract de munca cu norma intreaga, incheiat pe perioada nedeterminata, iar salariul net lunar
propus este in cuantum de 850 de lei.
- 1 femeie de serviciu, care va trebui sa aiba finalizate cel putin studii primare. Postul va fi ocupat pe
baza unui contract de munca cu norma intreaga, incheiat pe perioada nedeterminata, iar salariul net lunar
propus este in cuantum de 850 de lei.
Unul din aceste locuri de munca va fi ocupat de o persoana angajata prin intermediul AJOFM, din
categoria beneficiarilor de indemnizatie de somaj.
49

Rolul asistentului de medicina dentara va fi de suport in activitatea desfasurata de medicii stomatologi


din cadrul clinicii. In cadrul fluxului tehnologic, acesta va furniza medicului instrumentarul si materialele
solicitate, va nota observatiile medicului in fisa pacientului si va igieniza suprafetele de lucru. De
asemenea, va avea atributia pregatirii instrumentarului pentru sterilizare si sterilizarea acestuia, precum si
gestionarea stocului de materiale si comunicarea necesarului ori de cate ori se impune. Asistentul de
medicina dentara, prin cunotintele/specializarile/experienta sa, va aduce plus valoare firmei, prin
eficientizarea procesului de prestare a serviciilor stomatologice, imbunatatirea gradului de satisfactie a
pacientilor si cresterea numarului de pacienti.
Rolul registratorului medical este de a participa la activitatea administrativa din cadrul clinicii. Acesta
va avea in atributie gestiunea activitatii de receptie gestiunea programarilor, primirea pacientilor,
indrumarea lor catre cabinetul potrivit. De asemenea, va avea atributia introducerii fisei pacientului in
aplicatia informatica de gestiune a pacientilor, comanda necesarului de materiale solicitate de asistentul de
medicina dentara, plata si receptia/verificarea acestora. Registratorul medical, prin
cunotintele/specializarile/experienta sa, va aduce plus valoare firmei, prin eficientizarea procesului de
prestare a serviciilor stomatologice, imbunatatirea gradului de satisfactie a pacientilor si cresterea
numarului de pacienti.
Rolul femeii de servicu este de a mentine igiena in spatiile de lucru si in spatiile adiacente din cadrul
clinicii. De asemenea, aceasta va avea grija ca in cadrul clinicii sa existe toate echipamentele si materialele
de curatenie necesare. Femeia de serviciu, prin cunotintele si experienta sa, va aduce plus valoare firmei,
prin asigurarea conditiilor sanitare optime, necesare pentru derularea procesului de prestare a serviciilor
stomatologice.
Strategia de dezvoltare a resurselor umane vizeaza formarea unei echipe pe termen lung, crearea
unei culturi organizationale solide si implemantarea valorilor societatii in cadrul procesului de prestare a
serviciilor de asistenta stomatologica. In vederea implementarii strategiei se vor organiza cursuri atat in
cadrul societatii, cat si cursuri externe societatii. Strategia va urmari de asemenea un proces continuu de
instruire pentru medicii colaboaratori, prin facilitarea si suportul acordat acestora in vederea participarii la
cursuri de perfectionare si conferinte de prestigiu.
MEDIC
STOMATOLOG
COORDONATOR

ASISTENT
MEDICINA
DENTARA

DIRECTOR
COMERCIAL

2
REGISTRATOR
MEDICAL

FEMEIE DE
SERVICIU

Nota: Se va incarca organigrama in aplicatie.


4.4.Dimensionare valoare de investitie
Element de
investitie

Unit

Numar
Bucati

Valoarea
totala fara
TVA - lei

42750,00

Valoare
eligibila

42750,00

Document de
fundamentare
valoare

Durata de
amortizare
(ani)

Oferta

8
50

stomatologic
complet
Autoclav
Micromotor
endodontie
Sistem
obturatie
Consultanta
pentru
accesarea
finantarii
TOTAL

1
1

28125,00
11250,00

28125,00
11250,00

Oferta
Oferta

8
8

13500,00

13500,00

Oferta

4375,00

4375,00

Contract de
prestari servicii

100000

100000

Nota: Se vor incarca oferte ale elementelor de investitii care se doresc a fi achizitionate in cadrul
proiectului.

4.5 Activitatea autorizata pe codul CAEN pe care se acceseaza este desfaurata din data de :
05.04.2012
Desfaoara efectiv activitate autorizata pe codul CAEN pe care
acceseaza

15

Vechime activitate autorizata egala sau mai mare de 12 de luni


Vechime activitate autorizata 6-12 luni

15
10

Vechime activitate autorizata 3-6 luni

4.6.Plan de finantare a proiectului


Structura de finantare a proiectului de investitii:
Sursa de finantare
AFN
Aport propriu
TOTAL valoare de investitie

Fara TVA
RON
%
80.000,00
80%
20.000,00
20%
100.000,00
100%

4.7. Tipul de bunuri/servicii pentru care se solicita finantarea in cadrul Programului:


Denumirea bunului/serviciului1

Codul de
clasificare

Valoarea
estimata a

Valoarea
finantarii
51

(daca este
cazul)2
a) achizitionarea de echipamente IT tehnica de
calcul (tip PC, format din: unitate centrala,
server, monitor, imprimanta / copiator /
multifunctionala, inclusiv sisteme portabile,
licente necesare desfaurarii activitatii, sisteme
audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai
multe echipamente IT, din fiecare tip, dect
numarul total de angajati dupa implementarea
investitiei cu componenta nerambursabila cu
exceptia activitatilor care necesita acest lucru
(Ex: Internet caf, instruire in domeniul
calculatoarelor, etc.)
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
b)achizitionarea de cititoare pentru cod de
bare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
c) achizitionarea de cntare electronice
cu/fara printer pentru etichetare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-..................................................................
d) achizitionarea de aparate de marcat
electronice fiscale;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
e) achizitionarea de echipamente tehnologice
maini, utilaje i instalatii de lucru-inclusiv
software-ul aferent, aparate i instalatii de
masurare, control i reglare necesare
desfaurarii activitatilor pentru care a solicitat
finantare, exclusiv jocuri de noroc mecanice,
electrice, electronice, mese de biliard,
instrumente i automate muzicale;

2.1.25.1

cheltuielilor
eligibile3

nerambursabile4

.........................

.........................

95.625,00

76.500,00

Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnic i numrul de buci.


Se va completa pentru activitile de achiziionare a mijloacelor fixe, conform Hotrrii de Guvern nr. 2139/ 2004 pentru
aprobarea catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe.
3
Valoarea integral a cheltuielilor eligibile fr TVA
4
80% pentru microntreprinderi, 70% pentru ntreprinderi mici i 60% pentru ntreprinderi mijlocii din valoarea cheltuielilor
eligibile fr TVA, dar nu mai mult de valoarea maxim conform Anexei nr.2 la procedur, pentru fiecare activitate/cheltuial
eligibil
2

52

1-Unit stomatologic complet 1 bucata;


2-Autoclav 1 bucata;
3-Micromotor endodontie 1 bucata;
4-Sistem obturatie 1 bucata.
f) achizitionarea de electro i motostivuitoare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
g) investitiile in active necorporale referitoare la
brevete de inventie, marci de produse si servicii
(etichetare ecologica, licente), software pentru
comertul on line software necesar desfaurarii
activitatilor de comercializare a produselor i
serviciilor de piata;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
h) achizitionarea de bunuri prevazute la
subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica
i 3.3 Sisteme de protectie a valorilor umane i
materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor
fixe, cu completarile i modificarile ulterioare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.......................................................................
i) Achizitionarea de mijloace de transport marfa
(autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu
exceptia vehiculelor de teren simbol G conform
Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile i
completarile ulterioare) sau microbus transport
persoane in legatura directa cu activitatile
codului CAEN pe care se acceseaza Programul;
1-....................................................................
2-......................................................................
3-.
j) certificarea unui sistem de management al
calitatii/ mediului/sanatatii i securitatii
ocupationale/sigurantei
alimentelor,
in
conformitate cu unul din standardele: SR-ENISO 9001:2008(sistem de management al
calitatii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de
management de
mediu); SR-EN-ISO
22000:2005 (sistem de management al
sigurantei alimentelor); OHSAS 18001:
2007(sistem de management al sanatatii i
securitatii ocupationale), simplu sau integrat;
53

1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
k) Realizarea unui site pentru prezentarea
activitatii solicitantului i a produselor sau
serviciilor promovate5, (inclusiv cheltuieli
inregistrare domeniu, fara hosting), pentru
operatorii care nu au alt site;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
l) achizitionarea de instalatii/echipamente
specifice in scopul obtinerii unei economii de
energie, precum i sisteme care utilizeaza surse
regenerabile/alternative de energie6 pentru
eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat
finantare;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
m)
Promovarea on-line a activitatilor de
comercializare a produselor i serviciilor de
piata, elaborarea i productia de materiale
tiparite de promovare a activitatilor de
comercializare a produselor i serviciilor de
piata, pe suport hrtie i pe suport electronic7;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
n) participarea la cursuri de instruire pentru
formare / calificare profesionala / specializare /
perfectionare profesionala in domeniul
activitatilor de comercializare a produselor i
serviciilor de piata pentru care a solicitat
finantare, participarea la cursuri privind notiuni
fundamentale de igiena necesare in activitatile
de comercializare a produselor i serviciilor de
piata;
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-.
5

Site-ul se realizeaz n limba romn i cel puin ntr-o limb de larg circulaie internaional.
Surs regenerabil de energie, conform definiiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei
din surse regenerabile de energie, cu modificrile i completrile ulterioare.
6

Materialele promoionale vor fi realizate i n limbi de larg circulaie internaional.

54

o) consultanta pentru obtinerea finantarii in


cadrul programului
1-Servicii (contract) de consultanta pentru
obtinerea finantarii in cadrul programului
p) consultanta privind intocmirea documentatiei
de implementare a sistemelor de management
1-.....................................................................
2-......................................................................
3-
TOTAL8

4.375,00

3.500,00

100.000,00

80.000,00

5.ANALIZA PIETEI
Descrierea principalilor clienti-segmentul societatii de piata, a principalilor furnizori, concurenti, a
pozitiei produselor /serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele ale concurentei.
Care este tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati
comerciale, agricultori etc) daca este cazul:
Clientii principali ai societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. sunt reprezentati de persoane fizice
(clienti individuali) de pe raza Municipiului Bucuresti. De la infiintare si pana in prezent, compania a
dezvoltat un portofoliu de aproximativ 500 de clienti.
O segmentare de piata se poate dovedi a fi o sarcina dificila in cazul serviciilor de asistenta medicala
specializata, avand in vedere faptul ca, din punctul de vedere al oricarui cabinet stomatologic, nu exista o
piata tinta sau o segmentare a pacientilor pe diverse criterii (varsta, sex, nivel de studii etc.). Practic, orice
pacient se poate adresa medicului stomatolog si beneficia de servicii medicale din partea clinicii. Viziunea
promovata in dezvoltarea societatii noastre este aceeasi: respectiv dezvoltarea unei relatii durabile medicpacient.
Totusi, avand in vedere experienta castigata in domeniu, dar si strategia noastra de crestere, putem
contura anumite segmente de piata specifice, care vor sta la baza dezvoltarii activitatii.
Segmentare dupa strategia de atragere a clientului
In domeniul asistentei stomatologice, cea mai mare parte a clientilor (pacientilor) provin din
recomandarile pacientilor anteriori, acesta fiind si motivul pentru care este imperios necesar ca factorul
calitativ sa primeze in derularea actului medical. In prezent, din numarul total al clientilor companiei,
peste 80% provin din recomandari, si estimam ca aceasta pondere se va pastra si dupa implementarea
proiectului. Asadar, din acest punct de vedere, o prima categorie de pacienti - si cea mai
importanta/constanta totodata - provine din randul recomandarilor pacientilor existenti. O a doua categorie
de pacienti este reprezentata de cei proveniti in urma promovarii prin canale traditionale (internet, pliante
etc.). O a treia categorie de pacienti va rezulta in urma incheierii de conventii de colaborare cu diverse
institutii/societati, pe baza de abonamente medicale sau pe baza de promovare interna in cadrul
organizatiilor partenere in schimbul unui discount pentru servicii stomatologice oferite angajatilor
respectivei organizatii (segment tip corporate). De asemenea nu excludem posibilitatea ca anumiti
pacienti sa provina din proximitatea clinicii, desi acest segment de clienti este unul inconsistent si in
prezent, si nu caracterizeaza, in general, piata de servicii de asistenta stomatologica, nici chiar in cazul
cabinetelor cu o pozitie ultracentrala si un bun vad comercial.
Segmentarea dupa tipologia serviciilor prestate

Valoarea total a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depi 80.000 lei.

55

Din punctul de vedere al tipologiei serviciilor prestate, estimam o segmentare in care cele patru tipuri
de servicii: protetica dentara, chirurgie orala si maxilo-faciala, endodontie si profilaxiei/odontologie vor fi
prestate catre cei mai multi clienti, in timp ce serviciile de nisa (precum implantologia, estetica dentara),
desi mai rentabile din punct de vedere financiar, vor fi prestate la un nivel mai scazut, avand in vedere
cererea previzionata mai scazuta pe aceste segmente. Aceasta segmentare va avea impact direct in strategia
de promovare clinicii, accentul punandu-se pe promovarea segmentelor cu o cota ridicata. Pe termen
mediu si lung se intentioneaza insa si cresterea segmentelor de nisa precum cel de implantologie, avand in
vedere ca acestea au capacitatea de a genera marje de profit mai ridicate.
Compania se adreseaza intregului segment de piata, atat cu venituri mici, cat si medii sau mari, oferta
de servicii stomatologice fiind suficient de variata incat sa satisfaca cerintele clientilor actuali si ale celor
potentiali.
Furnizorii societatii DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. sunt companii din Romania, care ofera produse
de cea mai inalta calitate pe piata de profil. Cei mai importanti furnizori de materii prime si materiale
consumabile pentru intreprindere sunt Tehnical Dent S.R.L. Braila, Tehnodent Poka S.R.L. Timisoara si
Dentex Trading S.R.L. Bucuresti.
Din punct de vedere al analizei concurentei, piata serviciilor de asistenta stomatologica este una
atipica, cu anumite caracteristici ce o diferentiaza in raport cu alte piete. Astfel, in prezent, in Bucuresti
exista aproximativ 2500 de cabinete stomatologice. Din punct de vedere medical insa, concurenta nu este
acceptata, in sensul ca nu se incearca captarea pacientilor, atragerea lor de la un alt coleg medic sau
defaimarea medicului anterior in fata pacientilor. Totodata, cabinetele/clinicile din proximitate nu
reprezinta o eventuala concurenta, intrucat pacientii provin majoritar din recomandari. Exista, asadar, alti
factori decat cei clasici, care definesc concurenta pe piata serviciilor de stomatologie, cel mai important
fiind cel calitativ, in speta calitatea actului medical.
Un alt factor de diferentiere a concurentei este capacitatea acestuia de deservire a pacientilor (mai
concret: marimea cabinetului). In prezent cabinetul stomatologic apartinand DRG DENTAL CARE este
unul de capacitate mica, dar, odata cu finalizarea investiei propuse prin proiect, va fi introdusa pe piata o
clinica de capacitate medie echipata la cele mai inalte standarde. Aceasta va presupune implicit si o
schimbare a concurentei, respectiv raportarea noastra la clinicile din Municipiul Bucuresti de capacitate
medie, cu retea dezvoltata de distributie. In acest context, societatea se va incadra in randul jucatorilor
medii din punctul de vedere al retelei de clinici, dintre care enumeram principalele societati: SC DENT
ESTET CLINIC SRL, SC NEOCLINIQUE SRL, LIFE DENTAL CARE SRL.
Pozitia produselor/serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele ale concurentei (Descrieti
principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastra comparativ cu cele oferite de
concurenta).
Serviciile oferite de DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. se bucura de urmatoarele puncte tari,
concretizate in avantaje competitive de ordin tehnic, organizational si operational fata de concurentii de pe
piata:
Multifunctionalitate/Abordare integrata. DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. propune o clinica
stomatologica multifunctionala. Inca de la inceput, strategia societatii a fost aceea de abordare integrata a
serviciilor de asistenta stomatologica. In general cabinetele de capacitate medie, cu o anumita vechime pe
piata, tind sa se specializeze pe anumite servicii mai rentabile din punct de vedere financiar, in vederea
maximizarii profitului. O astfel de directie nu va fi abordata de DRG DENTAL CARE - cel putin nu pe
termen mediu (5 ani) - ceea ce ii va permite sa se pozitioneze activ in randul jucatorilor medii de pe piata
si sa se individualizeze prin multifunctionalitate si abordare integrata.
56

Avantaje de natura tehnologica. Echipamentele si utilajele propuse a fi achizitioante prin proiect sunt
cele mai perfomante in domeniu, in raport cu ultimele evolutii. Pe termen scurt cel putin, va exista un
astfel de avantaj de natura tehnologica in raport cu concurenta, ceea ce va permite societatii sa fidelizeze
un numar nou de clienti.
Facilitatea acordata clientilor de tip operatori economici de a negocia contracte la preturi
preferentiale (clientii de tip corporate). In general, jucatorii medii de pe piata, promoveaza mai rar acest
tip de serviciu, intrucat el are si o marja mai scazuta de profit. Pentru societatea noastra insa, promovarea
acestei directii va constitui si un element de diferentiere, intrucat scopul, va fi in prima instanta fidelizarea
de noi clienti, ci nu neaparat marjele de profit mai ridicate.
Pretul mai redus al serviciilor oferite, in comparatie cu ceilalti furnizori de astfel de servicii de pe
piata locala. Astfel, avand in vedere strategia de penetrare pe piata jucatorilor medii, pretul promovat va fi
mai scazut decat cel al concurentei, scopul imediat urmarit fiind marirea volumului vanzarilor.
Resursele umane. Un alt avantaj competitiv al solicitantului este dat de echipa performanta de
specialisti in domeniu care da valoarea adaugata serviciilor prestate. Aspectul este cu atat mai important cu
cat prin prezentul proiect se propune si crearea de noi locuri de munca.
Proximitatea fata de pacienti, prin prestarea serviciilor stomatologice in cadrul a doua puncte de
lucru situate in zone rezidentiale sau cu circulatie intensa.
Totodata un avantaj competitiv al DRG DENTAL CARE SRL va fi generat de implementarea
proiectului. Astfel, echipamentele tehnologice performante achizitionate vor face posibila prestarea
serviciilor propuse in conditii de maxima eficienta si fiabilitate.
Dezavantajele se refera la:
- Nivelul de promovare relativ scazut la nivelul pietei pe care activeaza, in Muncipiul Bucuresti;
- Capacitate relativ redusa de prestare a serviciilor de asistenta stomatologica, din punct de vedere
cantitativ, ca urmare a numarului inca restrans de echipamente.
Descrierea exacta a produsului:
- in cazul serviciilor, descrieti trasaturile caracteristice ale acestora, in asa fel incat sa se inteleaga
la ce servesc serviciile prestate de dvs.
Principalele servicii prestate in prezent si care vor fi prestate si dupa implementarea proiectului de
catre societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. sunt:
1. Servicii de Profilaxie si Odontologie Profilaxia stomatologica - terapiile de prevenire a bolilor reprezinta baza ingrijirii dintilor, si un mijloc de a evita multe dintre neplacerile ce tin de sfera dentara.
Beneficiile profilaxiei sunt de ordin medical, dar si estetic. Odontologia este specialitatea stomatologica ce
trateaza leziunile carioase si cele necarioase - fracturi, distrofii, leziuni de uzura dentara.
Serviciul include:
- detartraj/periaj;
- fluorizare;
- air flow;
- obturatie (plomba).
2. Servicii de Endodontie - Endodontia este o specialitate stomatologica ce are in vedere prevenirea,
diagnosticul si tratamentul afectiunilor pulpei dentare si a regiunii apicale.
Serviciul include:
- extirpare vitala (extirpare nerv);
- obturatie canal;
57

- tratament canal.
3. Servicii de Chirurgie Orala - Chirurgia orala si maxilo-faciala este specialitatea stomatologica ce
are in vedere cercetarea etiologiei, patogeniei, clinicii, diagnosticului, tratamentului si profilaxiei
afectiunilor teritoriului oro - maxilo - facial ce solicita metode de tratament chirurgical si totodata se
preocupa de elaborarea acestor metode.
Serviciul include:
- extractie dinte;
- extractie molar de minte;
- rezectie apicala.
4. Servicii de Ortodontie - Ortodontia este specialitatea stomatologica de indreptare a dintilor si
aliniere a maxilarelor cu scopul de a imbunatati functia si estetica dintilor si a fetei.
Serviciul include:
-montaj aparat ortodontic fix.
5. Servicii de Protetica Dentara - Protetica dentara este specialitatea stomatologica ce se ocupa de
diagnosticul, tratamentul, reabilitarea si mentinerea morfo-functionala si estetica a aparatului dentomaxilar al pacientului prin inlocuirea dintilor si tesuturilor maxilo-faciale pierdute cu substitute artificiale
- proteze.
Serviciul include:
- coroana metalo-ceramica/integral ceramica/zirconiu;
- proteza scheletata.
6. Servicii de Parodontologie - Parodontologia este specialitatea stomatologica ce include
diagnosticarea, profilaxia si tratamentul bolilor care afecteaza parodontiul - tesuturile care mentin dintele
pe creasta alevolara: gingie, os, ligament dento-alveolar, cement si dintele in sine.
Serviciul include:
- chiuretaj parodontal;
- operatie cu lambou.
7. Servicii de Pedodontie - Pedodontia este specialitatea stomatologica ce are in vedere profilaxia si
tratamentul afectiunilor specifice dentitiei temporare la copil.
Serviciul include:
-servicii stomatologice destinate copiilor.
8. Servicii de Estetica Dentara - Estetica dentara este o specialitate stomatologica ce inregistreaza un
succes tot mai mare, pe masura ce serviciile acestei specialitati devin tot mai accesibile si, pe langa
reabilitarea estetica, imbunatatesc functiile aparatului dento-maxilar.
Serviciul include:
- albire;
- fatetare;
- aplicare bijuterii dentare.
9. Servicii de Implantologie - Implantologia este specialitatea stomatologica chirurgicala ce include
interventiile prin care dintii pierduti sau grav deteriorati sunt inlocuiti cu implanturi dentare, in scopul
reabilitarii morfo-functionale si estetice a aparatului dento-maxilar.
Serviciul include:
58

- implant dentar.
Parametrii economici ai produsului (cost unitar, pret vanzare unitar, adaos comercial, taxe,
comisioane, marja importatorului etc).
Descrieti principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastra comparativ cu cele
oferite de concurenta).
Pretul serviciilor prestate de catre DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. difera in functie de tipul
serviciului si complexitatea acestuia, incepand de la 100 de lei pentru servicii de pedodontie si ajungand la
2000 de lei pentru servicii de implantologie.
Costul unitar al serviciilor prestate include cheltuielile unitare cu prestatiile externe (medici,
tehnicieni), cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile, dar si alte cheltuieli. In functie de tipul
de serviciu prestat, costul unitar are o pondere aproximativa intre 40% si 75% din tariful unitar al
serviciului.
Serviciu

UM

Servicii de Profilaxie si Odontologie


Servicii de Endodontie
Servicii de Chirurgie Orala si maxilofaciala
Servicii de Ortodontie
Servicii de Protetica Dentara
Servicii de Parodontologie
Servicii de Pedodontie
Servicii de Estetica Dentara
Servicii de Implantologie

Consultatie
Consultatie
Interventie de
chirurgie orala
Aparat
Interventie
Interventie
Consultatie
Interventie
Implant dentar

Pret unitar lei


150,00
200,00
300,00

Cost unitar lei


82,50
112,00
165,00

Marja de
profit - lei
67,50
88,00
135,00

1.500,00
300,00
300,00
100,00
800,00
2.000,00

930,00
225,00
165,00
70,00
312,00
1.440,00

570,00
75,00
135,00
30,00
488,00
560,00

Avantajele serviciilor oferite de firma sunt reprezentate de abordarea integrata, natura tehnologica,
tariful redus, resursele umane calificate si proximitatea.
Dezvantajele serviciilor oferite de firma sunt reprezentate de nivelul de promovare relativ scazut si
capacitate relativ redusa.
Definiti piata dumneavoastra (prezentati caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastra de
piata, caror nevoi se adreseaza: de ex. alimentatie, vestimentatie, electro-casnice, birotica, turism etc)
Societatea comerciala DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. activeaza pe piata serviciilor medicale
stomatologice din Romania, piata care se afla in continua evolutie de la an la an. Compania ofera o gama
larga de servicii stomatologice, acoperind aproape in totalitate paleta de profil.
Principalii clienti sunt persoane fizice, care provin din Muncipiul Bucuresti.
Un avantaj considerabil al serviciilor de asistenta stomatologica in comparatie cu alte tipuri de
activitati economice este comprimat de insasi caracterul sau de necesitate, in ceea ce priveste mentinerea
unei stari optime de sanatate dentara si, implicit, de sanatate generala a pacientului. Nevoile pe care le
satisface acest tip de serviciu sunt asadar sinonime cu sanatatea si pot fi rezumate atat in termeni de
prevenire (profilaxie), ct si in termeni de ameliorare si tratare. Nu este surprinzator faptul ca, in randurile
medicilor dentisti, exista anumite principii deontologice simple care reliefeaza necesitatea ca pacientii sa
59

mearga la un medic dentist cu o frecventa cat mai ridicata. Astfel, in aceasta bransa profesionala, se afirma
deseori faptul ca la dentist este bine sa mergi atunci cand inca nu doare nimic, continuarea logica fiind
aceea ca: atunci cnd doare ceva, poate fi deja prea trziu. Astfel, apelarea la servicii de asistenta
stomatologica cu o frecventa ridicata (de cel putin doua ori pe an), poate releva oricarui pacient, probleme
de sanatate orala pe care inca nu le-a luat in considerare, precum: tartru dentar, care, neindepartat, duce
frecvent la boala parodontala (asa-numita paradontoza); carii dentare, care la suprafata par mici, sau nu
sunt vizibile, dar in interior au o extensie considerabila ce poate duce la pierderea dintelui; dinti inghesuiti
care necesita tratament ortodontic de indreptare/aliniere, astfel inct problemele sa nu se agraveze etc.
Localizarea pietei dumneavoastra ( se va preciza amplasarea pietei locala, regionala, nationala,
internationala etc cu detalii, daca sunteti in posesia lor):
Serviciile de asistenta medicala stomatologica in cadrul DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. au, in
general, o adresabilitate locala. Pe plan local aria geografica de acoperire a serviciilor se limiteaza la zona
Municipiului Bucuresti. Serviciile pot avea si o adresabilitate zonala, in special in cazul serviciilor
specializate (precum implantologie sau chirurgie maxilo-faciala), la care, in mod traditional, apeleaza si
clienti din afara mun. Bucuresti, respectiv din zone in care pentru aceste tipuri de servicii nu exista
acoperire de piata.
Tendintele actuale ale pietei (care sunt tendintele actuale ale pietei produsului/serviciului/comertului
dumneavoastra declin, stagnare, progres lent, expansiune rapida):
Piata de asistenta medicala stomatologica cunoscut o emergenta semnificativa in perioada 2000-2008,
urmata de un usor recul in contextul crizei economice incepand cu anul 2008.
Una dintre tendintele actuale de evolutie a pietei este micsorarea timpului de prestare a serviciului si
apropierea fata de client. Daca in trecut timpul mediu de efectuare a unei lucrari de stomatologie putea sa
depaseasca si 30 de zile, in prezent, datorita evolutiei tehnologiei din domeniu, majoritatea lucrarilor se
efectueaza in timpi mai redusi.
Dotarea cu echipamente tehnologice de utima generatie este o alta tendinta ce caracterizeaza evolutia
pietei. In prezent exista tot mai multe echipamente de tip unit dentar ce inlocuiesc metodele clasice de
prestare a serviciilor de asistenta medicala stomatologica. Fara o dotare corespunzatoare, cabinetele
stomatologice nu pot supravietui pe piata. Acesta este si motivul pentru care DRG DENTAL CARE
S.R.L.-D. propune spre implementare prezentul proiect prin care se vor achizitiona echipamente moderne
de stomatologie.
Din punct de vedere al caracteristicilor pietei locale, pe care activam si in prezent, in Bucuresti exista
aproximativ 2500 de cabinete stomatologice si aproximativ 4000 de medici stomatologi care lucreaza in
propiile cabinete particulare, in clinici, in policlinici, in spitale sau in cabinete scolare, ceea ce inseamna
aproximativ 1 medic la 500 de pacienti. Serviciile medicale, prin natura lor, sunt standardizate in privinta
protocoalelor, tehnicilor si manevrelor de tratament si sunt acceptate de comunitatea stiintifica medicala.
Factorul care face diferenta este cel calitativ.
Cabinetele medicale existente pe piata se diferentialaza in principal dupa dimensiunea lor (numarul de
posturi de lucru simultane) si dupa localizarea in cadrul orasului (cabinete de cartier sau cabinete
centrale/ultracentrale). Astfel, din punct de vedere al dimensiunii, peste 90% din unitatile de asistenta
stomatologica sunt cele de dimensiuni mici, respectiv cu unul sau doua posturi de lucru. In acelasi timp
exista un numar relativ limitat de cabinete de capacitate medie (4-6 posturi de lucru), si doar cateva
cabinete cu o capacitate mare de deservire (peste 7 posturi de lucru), motivele fiind reprezentate atat de
necesitatea unor investitii masive in aparatura performanta, cat si de constrangerile legate de spatiu,
60

respectiv de necesitatea unor spatii de prestare a serviciilor cu suprafete de deservire mari. De asemenea,
din punct de vedere al pozitionarii spatiale, majoritatea cabinetelor medicale din Bucuresti, sunt cele de tip
cabinet de cartier, un numar mai mic de unitati stomatologice fiind localizate in zone
centrale/ultracentrale.
Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. (cerere zilnica, anuala, de sezon, evolutia in
ultimii ani si cea previzibila):
Ce credeti ca ii va determina pe potentialii clienti sa cumpere produsul/serviciul dumneavoastra?
Cererea pentru serviciile prestate de catre DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. intervine, de regula,
periodic, atunci cand pacientul resimte o durere/problema medicala. Cererea mai intervine si in cazul
pacientilor fara probleme medicale, atunci cand acestia vor sa beneficieze de servicii de igienizare/estetica
dentara.
Clientii vor fi determinati sa cumpere serviciile firmei datorita avantajelor pe care acestea le ofera:
raport calitate-pret, rapiditate in prestare, profesionalism.
1
2Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite (de ex. pret, calitate, caracteristici noi,
servicii post-vanzare):
Principalele avantaje ale serviciilor stomatologice care vor fi prestate ca urmare a implementarii
proiectului sunt reprezentate de:
- Calitatea ireprosabila, ca urmare a utilizarii unor echipamente stomatologice performante;
- Avantaje de natura tehnologica. Echipamentele si utilajele propuse a fi achizitioante prin proiect sunt
cele mai perfomante in domeniu, in raport cu ultimele evolutii. Pe termen scurt cel putin, va exista un
astfel de avantaj de natura tehnologica in raport cu concurenta, ceea ce va permite societatii sa fidelizeze
un numar nou de clienti;
- Pretul mai redus al serviciilor oferite, in comparatie cu ceilalti furnizori de astfel de servicii de pe
piata locala. Astfel, avand in vedere strategia de penetrare pe piata jucatorilor medii, pretul promovat va fi
mai scazut decat cel al concurentei, scopul imediat urmarit fiind marirea volumului vanzarilor.
- Resursele umane. Un alt avantaj competitiv al solicitantului este dat de echipa performanta de
specialisti in domeniu care da valoarea adaugata serviciilor prestate.
3
Politica produsului (descrieti modul de prezentare a produsului/serviciului, aspectul commercial,
ambalaj, tip de garantii si servicii prestate, daca aveti un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de
produse/servicii etc):
Politica de produs reprezinta conduita pe care o adopta firma referitor la dimensiunile, structura si
evolutia gamei de produse si servicii ce fac obiectul propriei sale activitati, atitudine ce se raporteaza
permanent la cerintele mediului de piata, la tendintele manifestate de ceilalti concurenti.
In centrul strategiei de marketing sta produsul, in speta, toata gama de servicii de asistenta
stomatologica pe care societatea isi propune sa le presteze in urma implementarii prezentului proiect.
Astfel, in procesul de pozitionare a produsului, prin care acesta sa capete un spatiu bine definit pe piatatinta, societatea a luat in considerare mai multe premise/variabile, din care cele mai importante sunt:
Pozitionarea avnd la baza anumite caracteristici ale produsului.
Societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va oferi intreaga gama de servicii de asistenta
stomatologica, formata din cele 9 categorii mentionate. In acest sens, in strategia de pozitionare, va fi
61

folosit ca un atu abordarea integrata, respectiv faptul ca societatea va avea o capacitate medie de deservire
pe toate palierele, ci nu specializata doar pe anumite segmente.
Pozitionarea in functie de segmentele de piata identificate
Un alt criteriu important de pozitionare va fi in functie de modul de provenienta a clientelei
(pacientilor). Intrucat, societatea se bazeaza in principal pe fidelizare si pe atragerea de noi clienti din
recomandari (peste 80%), pozitionarea va lua in considerare dezvoltarea unei relatii durabile medicpacient, care sa potenteze recomandarile si astfel cresterea vanzarilor.
Pozitionarea in functie de criteriile de pret si calitate
Cei mai importanti parametri care vor influenta procesul de pozitionare sunt pretul si calitatea. In
acest sens, firma se va distinge prin servicii de calitate la un pret rezonabil (adoptat din considerentul
penetrarii pietei). Este o strategie care are potentialul de a oferi un numar crescut de clienti, o fidelizare
puternica a acestora si o imagine favorabila in industrie.
Politica de preturi (precizati modul in care se va stabili pretul produsului/serviciului, daca sic and veti
oferi reduceri de preturi, cum va situati fata de concurenti, explicati de ce):
In fundamentarea unei politici fezabile de pret, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a parcurs 2 etape:
a) definirea pretului pentru serviciile propuse;
b) stabilirea strategiei de pret in functie de situatia pietei previzionate
Definirea pretului pentru serviciile propuse
In fundamentarea pretului, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. a luat in calcul 3 metode cantitative,
respectiv:
a) fixarea pretului in functie de costul unitar;
b) definirea pretului in functie de cerere;
c) fixarea pretului in functie de concurenta.
Firma a facut calculatii de costuri astfel incat prin tarifele percepute sa poata fi acoperite cheltuielile
dar si marja de profit. De asemenea s-a luat in calcul si faptul ca pe piata locala exista o cerere
semnificativa de servicii de asistenta stomatologica. Din punct de vedere al concurentei existente pe piata
locala, DRG DETAL CARE S.R.L.-D. va practica un pret mai redus (in medie cu circa 5%), dar care sa
acopere cheltuielile si sa asigure marja de profit.
Luand in calcul toti acesti parametrii, firma a ajuns la tarifele mentionate la punctul Parametrii
economici ai produsului.
Analiza strategiei de pret
Alegerea unei strategii eficiente de pret, este o sarcina primordiala pentru firma, deoarece are
implicatii majore in toate resorturile manageriale (rentabilitate, eficienta investitiilor, cifra de afaceri,
dezvoltarea firmei etc.).
Tipul general de strategie de pret adoptata de catre DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. pentru serviciile
prestate este cel de penetrare pe piata, avand in vedere ca in urma implementarii proiectului firma va intra
in randul jucatorilor medii, cu o experienta mai solida in aceasta pozitie. In acest sens firma va practica un
pret suficient de scazut (acoperitor desigur fata de costurile medii unitare), avand ca obiective majore
securizarea unei parti din piata locala. De asemenea, prin aceasta strategie firma va urmari maximizarea
volumului vanzarilor (CA).
Avantajele acestei strategii de pret adoptate vor fi:
volumul vanzarilor (CA) fixate ca tinta este important, permitand serviciilor sa obtina o cota mare
pe piata locala, inclusiv o pozitie de forta fata de concurenta existenta;
62

aceasta strategie impune bariere la intrarea pe piata locala pentru noii concurenti (ei trebuie sa
adopte o politica de pret scazuta).
Politica de distributie (mentionati care sunt canalele dumneavoastra de distributie vanzari directe, cu
ridicata, intermediari, prin agenti, la comanda etc):
Politica de distributie are o importanta redusa, avand in vedere ca serviciul se presteaza la locatia
clinicii medicale. Astfel, in urma implementarii proiectului, reteaua de distributie, va fi alcatuita din trei
puncte (cele 3 puncte de lucru ale societatii). Din punctul de vedere al organizarii logistice a distributiei,
este de mentionat faptul ca in situatiile cele mai frecvente clientii se vor deplasa la prestator (respectiv la
clinica stomatologica), fara a exclude insa nici posibilitatea unor interventii de urgenta la domiciliul
pacientului.
Inseparabilitatea serviciilor face ca tipul de canal de distributie intalnit sa fie unul scurt de tipul P-C
(Prestator-Consumator), caz in care toate fluxurile si activitatile incluse in distributie se desfasoara la locul
de prestatie intr-o succesiune de operatii inclusa in cadrul sistemului de creare si livrare a serviciilor.
Pentru crearea unui sistem eficient de livrare a serviciilor, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va
implementa o serie de proceduri si instrumente de administrare, astfel incat procesul sa decurga in mod
optim iar timpii de ateptare din partea clientului sa fie redusi la maxim. Pentru anumite tipuri de servicii
prestate este promovat un sistem de rezervari, astfel incat toate resursele sa fie organizate in mod optim.
De asemenea, exista o baza informatizata de clienti.
Plata serviciilor se va putea efectua atat cash dar si prin carte de credit, ordin de plata, decontare (in
cazul clientilor tip corporate).
Modalitati de vanzare (precizati care sunt modalitatile dumneavoastra de vanzare a produselor
dumneavoastra: cu ridicata, cu amanuntul, prin magazine propriu, retea de magazine specializate, la
domiciliul clientului, daca veti angaja vanzatori sau veti folosi comercianti independenti, daca veti face
export etc):
Vanzarea (prestarea) serviciilor stomatologice se realizeaza direct la punctele de lucru ale DRG
DENTAL CARE S.R.L.-D., situate in Municipiul Bucuresti.
Activitati de promovare a vanzarilor (de ex.: publicitate, lansare oficiala, pliante, brouri, plata in rate):
Pentru conturarea unei strategii promotionale eficiente a societatii au fost luati in calcul mai multi
parametri, astfel incat serviciile oferite sa castige intr-un timp cat mai scurt o imagine favorabila pe piata.
Cea mai importanta forma de promovare pe care societatea o utilizeaza in prezent si o va utiliza in
continuare este cea pasiva, prin calitatea serviciilor oferite. Avand in vedere si domeniul de activitate,
acesta metoda este si cea mai prolifica, intrucat permite fidelizare si atragere de noi clienti din
recomandari.
Totusi, societatea isi propune sa atraga o noua clientela si prin mijloacele de promovare clasice.
Astfel, in functie de mediile de publicitate folosite, societatea va apela in special la metode
traditionale specifice sectorului de asistenta medicala stomatologica:
Publicarea de machete de promovare in reviste de specialitate. Avand in vedere strategia de
patrundere pe piata jucatorilor de capacitate medie, se va aloca un buget superior pentru o plasare
favorabila a mesajelor de promovare in cadrul acestor publicatii (prima si ultima pagina, etc.);
63

Participarea la targuri de specialitate pentru promovarea serviciilor si realtionarea cu noi posibili


clienti;
Publicitatea directa: transmiterea controlata de mesaje unui anumit grup de potentiali clienti prin
intermediul postei (in forma sa clasica sau electronica);
Publicitatea exterioara: se va realiza in general pe plan local (Municipiul Bucuresti) prin
intermediul bannerelor amplasate atat la locul de prestare al serviciului cat si in exteriorul altor cladiri;
Publicitatea on-line: prin intermediul propriului site web.
De asemenea pe termen scurt vor fi realizate si cataloage de prezentare a serviciilor in vederea
distribuirii in medii relevante.
In functie de obiectivul de baza al promovarii intreprinse si de continutul mesajului, se va opta in
special spre o publicitate informativa si mai putin catre una de tip persuasiv. Mesajele promovate vor vor
fi orientate in speciale catre:
comunicarea aparitiei unui noi clinici cu capacitate medie de deservire;
descrierea caracteristicilor serviciilor prestate;
informarea asupra pretului;
crearea unei imagini a intreprinderii.
In functie de segmentarea pietei abordate, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va adopta o strategie
diferentiata, respectiv un mix promotional individualizat pentru fiecare segment de piata deservit.
6.ANALIZA OPERATIONALA - dupa implementarea proiectului
6.1.Descrierea procesului tehnologic
Descrieti pe scurt fluxul tehnologic dupa implementarea proiectului.
Evidentiati modificarile/imbunatatirile aduse de implementarea proiectului in flux.
Descrieti explicit fiecare bun sau serviciu achizitionat i modul de integrare in fluxul tehnologic/fluxul
afacerii
Proiectul propus spre finantare vizeaza prestarea celor 9 tipuri de servicii care constituie gama oferita
de societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D.:
1. Servicii de Profilaxie si Odontologie;
2. Servicii de Endodontie;
3. Servicii de Chirurgie Orala;
4. Servicii de Ortodontie;
5. Servicii de Protetica Dentara;
6. Servicii de Parodontologie;
7. Servicii de Pedodontie;
8. Servicii de Estetica Dentara;
9. Servicii de Implantologie.
Fluxul tehnologic aferent prestarii serviciilor de asistenta stomatologica se compune din 3 etape
majore, fiecare fiind impartita intr-o serie de subetape. Acestea fac posibila prestarea serviciilor de
asistenta stomatologica, ce fac obiectul prezentului proiect.
Etapa 1. Analiza diagnostic
Prima etapa se materializeaza printr-o consultatie primara, ce presupune: intocmirea fisei medicale cu
toate afectiunile generale si dentare ale pacientului, depistarea factorilor de risc ce pot contribui la
64

deteriorarea sanatatii orale. La finalul primei etape se stabileste un diagnostic si se elaboreaza un plan de
tratament.
Echipamente tehnologice achizitionate prin intermediul proiectului propus, care se vor utiliza in
realizarea etapei: nu este cazul - etapa presupune doar implicarea resurselor umane.
Etapa 2. Manopera specializata
Cea de-a doua etapa presupune efectuarea tuturor manoperelor de asistenta specializata efectuate
asupra pacientului conform diagnosticului si planului de tratament, astfel incat acesta sa ajunga la o stare
de sanatate orala optima. Manoperele specializate sunt impartite pe categorii in corelatie cu tipul de
afectiune, distingandu-se astfel 9 tipuri de astfel de manopere (conform tipurilor de servicii evidentiate la
cap. 3.3.1).
Echipamente tehnologice achizitionate prin intermediul proiectului propus, care se vor utiliza in
realizarea etapei: unit dentar, autoclav, micromotor endodontie, sistem obturatie.
Etapa 3. Dispensarizarea pacientilor
Etapa a treia presupune controale periodice efectuate la fiecare 6 luni, astfel incat rezultatele obtinute
in urma aplicarii planului de tratament sa fie mentinute corespunzator.
Echipamente tehnologice achizitionate prin intermediul proiectului propus, care se vor utiliza in
realizarea etapei: aceleasi echipamente necesare in cadrul etapei 2.
Ca urmare a implementarii planului de investitii propus pentru finantare se va imbunatati fluxul
tehnologic reprezentat anteriror, iar solicitantul va putea presta la standarde de inalta calitate gama celor
noua servicii de asistenta stomatologica specializata. Noile echipamente stomatologice achizitionate vor
determina imbunatatirea activitatii companiei prin cresterea capacitatii de prestare a serviciilor, element
care va conduce la scaderea timpilor de asteptare ai clientilor si implicit, la cresterea satisfactiei acestora.
Bunurile achizitionate sunt descrise detaliat in cadrul punctului 4.1.Descrierea proiectului de
investitii. Incadrare in fluxul tehnologic: Echipamentele achizitionate sunt necesare in Etapa 2
Manopera specializata si in Etapa 3 Dispensarizarea pacientilor, din cadrul procedurii de lucru.
Serviciul achizitionat prin proiect, Consultanta pentru accesarea finantarii, nu se incadreaza in
fluxul tehnologic si reprezinta o activitate conexa.
6.2.Prezentati output-urile generate prin implementarea planului de investitii in termeni de profit,
CA i cota de piata
Descrie pe fiecare bun achizitionat output-urile generate prin implementarea planului de investitii in
termeni de profit, CA i cota de piata, cu pozitionarea echipamentelor inainte de investitie i dupa
realizarea investitiei (cu mentionarea exacta a locului fiecarui utilaj achizitionat prin proiect in flux pentru fundamentarea necesitatii achizitiei acelor echipamente i justificarea utilizarii lor);
Prezentarea rezultatelor cuantificate numeric urmare includerii utilajelor din proiect (pe fiecare in parte)
in flux. Argumentati cele prezentate anterior.
In cadrul punctului de lucru unde se va realiza implementarea investitiei, societatea DRG DENTAL
CARE S.R.L.-D. detine in prezent:
2 unit-uri stomatologice;
1 autoclav;
1 aparat pentru sigilat pungi sterilizate;
1 micromotor endodontie cu apex locator;
Alta aparatura si instrumentar specifice activitatii.
Ca urmare a implementarii proiectului Extinderea activitatii de asistenta stomatologica in cadrul
DRG DENTAL CARE S.R.L. D., in cadrul punctului de lucru situat in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Dr.
Iacob Felix, Nr. 28, vor fi instalate noi echipamente stomatologice, alaturi de cele existente anterior, dupa
cum urmeaza:
65

- 1 unit stomatologic complet;


- 1 autoclav;
- 1 micromotor endodontie;
- 1 sistem obturatie.
Noile echipamente stomatologice vor fi amplasate in fluxul de prestare a serviciilor, alaturi de cele
existente initial, contribuind la cresterea capacitatii de prestare a serviciilor cu aproximativ 50% pentru
punctul de lucru.
Fundamentarea necesitatii achizitiei acelor echipamente i justificarea utilizarii lor
Unit-ul stomatologic complet reprezinta cel mai important tip de echipament tehnologic,
indispensabil desfasurarii activitatii oricarei clinici stomatologice. Avand in vedere strategia de crestere a
activitatii societatii (respectiv crearea a 4 noi posturi de lucru), necesitatea achizitionarii a 4 astfel de unituri stomatologice devine primordiala. Totodata, este de mentionat faptul ca tipul de echipament propus
corespunde celor mai intalte standarde tehnologice, astfel incat serviciile sa fie prestate la un nivel optim
de calitate. Echipamentul este necesar in Etapele 2 si 3 ale procedurii de lucru.
Autoclavul reprezinta un dispozitiv folosit pentru a steriliza echipamentele si instrumentarul, prin
expunerea acestora la abur cu presiune si temperatura ridicata (circa 121 C), pentru o perioada de
aproximativ 30-45 de minute. Practic, orice activitate de asistenta stomatologica are ca cerinta folosirea
acestui echipament, astfel incat manoperele sa se deruleze in conditii stricte de igiena. Practic,
functionarea clinicii stomatologice nu ar fi posibila fara echipamentul care garanteaza sterilizarea
intregului instrumentar. Echipamentul este necesar in Etapele 2 si 3 ale procedurii de lucru.
Micromotor endodontie este folosit in endodontie la tratarea canalelor radiculare ale dintilor. Este un
aparat indispensabil in cabinetul stomatologic daca se doreste un tratament endodontic modern, eficient si
calitativ. Instrumentele rotative special folosite (acele din Ni-Ti) au un grad mai ridicat de flexibilitate
comparativ cu cele din otel inox. Acest fapt permite abordarea canalelor extrem de curbe, respectarea
formei conice naturale a canalelor si largirea si preparea optime a acestora in vederea spalaturilor si
obturatiilor. Eficienta acestui sistem duce la un timp de lucru cu mult scurtat si la o practica moderna si
precisa. Echipamentul este necesar in Etapele 2 si 3 ale procedurii de lucru.
Sistemul obturatie permite obturarea canalelor printr-o tehnica moderna, nedureroasa, neinvaziva. In
prezent, sistemul de obturatie reprezinta cea mai avansata optiune din punct de vedere tehnologic pentru
obturarea unui canal din radacina. Echipamentul este necesar in Etapele 2 si 3 ale procedurii de lucru.
Corelate cu obiectivele planului de investitii, output-urile generate de implementarea proiectului
includ o crestere a cifrei de afaceri in anul 2015 fata de 2014 cu aproximativ 108%.
Avand in vedere dimensiunea si dinamica pietei de servicii stomatologice, cota de piata se va mentine
constanta.
Deoarece in anul 2014 echipamentele achizitionate prin proiect vor fi utilizate aproximativ 3 luni, se
considera ca acestea vor genera aproximativ 10% din cifra de afaceri inregistrata de intreprindere in anul
2014. Pentru perioada 2015-2017, se considera ca echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect vor
genera aproximativ 25% din cifra de afaceri anuala a societatii, acestea fiind folosite la capacitatea
maxima in perioada mentionata.
Dintre echipamentele achizitionate, se preconizeaza ca cea mai importanta pondere in cresterea cifrei
de afaceri o va avea unit-ul stomatologic complet. Se estimeaza ca aproximativ 75% din cifra de afaceri
generata de echipamentele achizitionate prin proiect se va datora utilizarii acestui echipament, deoarece
unit-ul stomatologic este echipamentul central al oricarui cabinet de specialitate. Autoclavul va contribui
cu 5%, in timp ce micromotorul endodontie si sistemul de obturatie vor contribui fiecare cu aproximativ
10% la cifra de afaceri generata ca urmare a implementarii proiectului propus.
In ceea ce priveste profitul, echipamentele vor contribui cu aceleasi ponderi la generarea profitului, ca
si in cazul contributiei la cifra de afaceri.
66

Prezentarea rezultatelor cuantificate numeric urmare includerii utilajelor din proiect (pe fiecare in
parte)
Output-uri generate
- lei
Unit-ul
stomatologic
Autoclavul

Cifra de afaceri
Profit
Cifra de afaceri
Profit
Micromotor
Cifra de afaceri
endodontie
Profit
Sistemul obturatie
Cifra de afaceri
Profit
Total
contributie Cifra de afaceri
echipamente proiect Profit
Total activitate
Cifra de afaceri
Profit

2013inainte de
investitie
110102,00
3030,00

2014

2015

2016

2017

29166,23
3135,23
1944,42
209,02
3888,83
418,03
3888,83
418,03
38888,30
4180,30
388883,00
41803,00

151815,38
26436,38
10121,03
1762,43
20242,05
3524,85
20242,05
3524,85
202420,50
35248,50
809682,00
140994,00

150244,88
24035,06
10016,33
1602,34
20032,65
3204,68
20032,65
3204,68
200326,50
32046,75
801306,00
128187,00

150244,88
24005,81
10016,33
1600,39
20032,65
3200,78
20032,65
3200,78
200326,50
32007,75
801306,00
128031,00

JUSTIFICAREA
NECESITATII
FINANTARII
NERAMBURSABILE
I
A
OPORTUNITATII ACHIZITIEI
Beneficiile aduse de finantare i modul in care finantarea va incerca sa solutioneze problemele
beneficiarului; ce aduce finantarea in plus fata de situatia deja existenta; de ce este necesara
finantarea .
In vederea obtinerii unor avantaje competitive si imbunatatirii activitatii companiei DRG DENTAL
CARE S.R.L.-D. s-a luat decizia implementarii acestui proiect din dorinta de a dezvolta intreprinderea si
de a atinge rezultate financiare pozitive superioare.
Beneficiile oferite de Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a
produselor si serviciilor de piata, prin intermediul caruia se acorda finantare nerambursabila in vederea
efectuarii de investitii in cadrul IMM-urilor, au reprezentat factorul fundamental pentru decizia de a aplica
in cadrul acestui program si de a implementa acest proiect.
Finantarea nerambursabila va conduce la cresterea competitivitatii beneficiarului pe piata serviciilor
de asistenta stomatologica din Municipiul Bucuresti. Intreprinderea va achizitiona echipamente
performante, care vor oferi posibilitatea prestarii unor servicii la standarde superioare de calitate, in
conditiilor unor costuri scazute. In acest context, se va imbunatati imaginea societatii in randul clientilor,
aspect care va conduce la cresterea numarului de servicii prestate, a incasarilor si a profitului.
Alocatia financiara nerambursabila solicitata de catre societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. este
esentiala pentru realizarea investitiei in echipamente stomatologice performante pentru dotarea punctului
de lucru situat in Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 28. In lipsa acestei finantari
nerambursabile, firma nu ar putea efectua achizitiile din lipsa fondurilor proprii.
7.

8. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Solicitantul va completa obligatoriu urmatoarele date:

67

Descrierea punctelor tari care demonstreaza ca proiectul ii va atinge obiectivele asa cum au fost
ele formulate;
Se vor corela proiectiile financiare pentru urmatorii trei ani;
Va fi descris aportul asociatului in planul de investitii (active existente sau care urmeaza a fi
angajate de catre beneficiar in activitatea curenta a societatii : ex. autoutilitara, sediul social
etc.);
Va fi descris modul in care va reactiona societatea la eventualele micari de pe piata;
Va fi descris mixul de marketing care va asigura succesul afacerii.

* Se vor incarca in aplicatie urmatoarele : cash flow previzionat, contul de profit si pierdere, bilantul
previzionat.
Aceste puncte sunt obligatorii, sub sanctiunea respingerii planului de afaceri.
Sustenabilitatea financiara este asigurata prin intermediul previziunilor contului de profit si pierdere
si ale fluxului de numerar, care raman pozitive si vor permite continuarea activitatilor in urma
implementarii proiectului.
Punctele tari care demonstreaza ca proiectul ii va atinge obiectivele:
- Avantaje de natura tehnologica calitativ si cantitativ. Echipamentele si utilajele propuse a fi
achizitioante prin proiect sunt cele mai perfomante in domeniu, in raport cu ultimele evolutii. Avand in
vedere cresterea capacitatii de deservire, va permite societatii sa fidelizeze un numar nou de clienti;
- Pretul mai redus al serviciilor oferite, in comparatie cu ceilalti furnizori de astfel de servicii de pe
piata locala. Astfel, prin faptul ca pretul echipamenetelor achizitionate nu va fi suportat integral de catre
ascociat, pretul promovat va fi mai scazut decat cel al concurentei, scopul imediat urmarit fiind marirea
volumului vanzarilor;
- Experienta dobandita pana in prezent in activitatea de asistenta stomatologica.
Pe baza elementelor principale ale bilantului si contului de profit si pierdere au fost realizate
previziunile aferente perioadei de implementare a proiectului si 3 ani de la finalizarea proiectului. In
vederea realizarii unor previziuni cat mai corecte si realiste, s-a tinut cont de anumite ipoteze de lucru.
1. Bilant
Pentru realizarea proiectiilor bilantului contabil in perioada 2014-2017 s-au luat in considerare
urmatoarele ipoteze:
- Pentru estimarea valorii imobilizarilor corporale s-a tinut cont de soldul anual anterior al acestora din
care s-a scazut amortizarea inregistrata in anul in curs. In anul 2014, soldul imobilizarilor a crescut cu
valoarea de intrare a activelor achizitionate in anul 2014, din care s-a redus amortizarea aferenta acestora in
anul in curs.
- Se considera ca imobilizarile necorporale au valoarea 0 in perioada 2014-2017, acestea nefiind
influentate de investitia din proiect.
68

- Se considera ca imobilizarile financiare au valoarea 0 in perioada 2014-2017, acestea nefiind


influentate de investitia din proiect.
- Stocurile se considera a avea valoarea 0 in perioada 2014-2017, acestea nefiind influentate de proiect.
- Creantele au fost previzionate ca avand o pondere de aproximativ 5% din valoarea productiei vandute
in fiecare an.
- Soldul privind casa si conturile la banci a fost preluat din previziunile fluxului de numerar, pornind de
la datele financiare din documentele contabile si modificarile de numerar din perioada de analiza.
- Cheltuielile in avans se considera a avea valoarea 0 in perioada 2014-2017, acestea nefiind influentate
de proiect.
- Datoriile pe termen scurt au fost calculate prin insumarea rambursarilor de credite pe anul urmator, a
salariilor si contributiilor angajatorului aferente ultimei luni din anul pentru care se realizeaza previziunea si
a impozitului pe profit aferent ultimului trimestru din an.
- Datoriile pe termen lung au fost previzionate prin insumarea sumelor aferente rambursarilor de credite
care urmeaza a fi platite incepand cu al 2-lea an dupa anul pentru care se realizeaza previziunea.
- Din anul 2014 sunt inregistrate subventiile pentru investitii realizate prin intermediul prezentului
proiect. In anii 2014-2017, subventiile inregistreaza scaderi odata cu trecerea acestora pe venituri din
subventii pentru investitii.
- Sumele de reluat intr-o perioada de pana la un an se considera a avea valoarea 0 in perioada 20142017, pornind de la situatia din anul 2013.
- Pentru capitalul subscris varsat si rezerve se previzioneaza in perioada 2014-2017 o valoare constanta.
- In perioada 2014-2017, din profit vor fi acordate dividende in valoare de 10.000 de lei, iar profitul
nerepartizat va fi reportat in anul urmator.

Bilantul Contabil Previzionat


-leiDenumirea elementului
LEI
A. ACTIVE IMOBILIZANTE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205
+ 2071 + 208 + 233 +234 -280 - 290 - 2933)
II. IMOBILIZRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 +
214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265
+ 267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

Rd.
1
2
3
4

Exerciiul
de
referin
2013

Proiecii
2014

2015

2016

2017

78.608

205.201

175.285

145.369

115.453

78.608

205.201

175.285

145.369

115.453

69

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351
+ 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +
327 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)
II. CREANE
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 +
506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 +
403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426
+ 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** +
4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +
451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 519)
E.ACTIVE
CIRCULANTE
NETE/DATORII
CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.
04 + 12)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE
NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 +
403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426
+ 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** +
4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 +
451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151)
I. VENITURI N AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:
Subvenii pentru investiii (ct. 475)
Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total
(rd. 19 + 20), din care:
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an
(ct. 472*)
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an
(ct. 472*)
Fondul comercial negativ (ct. 2075)
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care:
- capital subscris vrsat (ct. 1012)
- capital subscris nevrsat (ct. 1011)
-patrimoniul regiei (ct. 1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

5
0

31.871

18.816

40.065

40.065

40.065

46.107

24.303

118.997

226.593

339.912

77.978
7.619

43.119
0

159.062
0

266.658
0

379.977
0

66.586

39.365

42.671

36.785

34.284

19.011

3.754

116.391

229.873

345.693

97.619

208.955

291.676

375.242

461.146

70.000

77.984

47.641

22.574

0
20.939
20.939

0
82.488
82.488

0
64.558
64.558

0
55.004
55.004

0
45.451
45.451

21

22
23
24
25
26

200
200
0
0
0

200
200
0
0
0

200
200
0
0
0

200
200
0
0
0

200
200
0
0
0

6
7
8
9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20

70

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)


IV. REZERVE (ct. 106)
Aciuni proprii (ct. 109)
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
(ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.
149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA
SOLD C
REPORTAT()
(ct. 117)
SOLD D
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA
SOLD C
EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121)
SOLD D
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 +
28 - 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38)

27
28
29
30
31

0
3.450
0

0
3.450
0

0
3.450
0

0
3.450
0

0
3.450
0

3.030

34.833

165.827

284.014

0
3.030
0
0

0
41.803
0
0

0
140.994
0
0

0
128.187
0
0

0
128.031
0
0

6.680

48.483

179.477

297.664

415.695

6.680

48.483

179.477

297.664

415.695

32

33
34
35
36
37
38
39

2. Contul de profit si pierdere


Pentru realizarea proiectiilor contului de profit si pierdere in perioada 2014-2017 s-au luat in
considerare urmatoarele aspecte:
- In anul 2014 (anul depunerii Cererii de finantare), avand in vedere noile active care vor fi
achizitionate, s-a considerat o crestere de aproximativ 3,23 ori a numarului de servicii prestate de catre
societate, comparativ cu anul 2013. Totodata, in anul 2014 s-a avut in vedere majorarea tarifelor practicate
cu aproximativ 20% fata de anul 2013. De asemenea, in anul 2015 s-a considerat o crestere de aproximativ
1,94 ori a numarului de servicii prestate comparativ cu anul 2014, coroborata cu o majorare a tarifelor
practicate cu 10% fata de anul 2014. In perioada 2016-2017 s-a mentinut numarul de servicii prestate,
precum si tarifele aferente acestora, la nivelul celor din anul 2015.
- Incepand cu anul 2014, intreprinderea inregistreaza si venituri din subventii pentru investitii, care se
inregistreaza odata cu cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor achizitionate prin proiect, corespunzator
cu procentul de finantare nerambursabila din valoarea fara TVA a investitiilor.
- Pentru cheltuielile cu materii prime si materiale se previzioneaza o pondere a valorii acestora de
aproximativ 14% din productia vanduta, in perioada 2014-2017.
- Pentru alte cheltuieli materiale s-a luat in considerare o pondere a acestora de aproximativ 5% din
productia vanduta, in perioada 2014-2017.
- Pentru cheltuielile cu energia si apa s-a luat in considerare o pondere a acestora de aproximativ 1%
din productia vanduta, in perioada 2014-2017.
- Cheltuielile privind marfurile se considera a avea valoarea 0 pe toata perioada previzionata.
- Cheltuielile salariale inregistreaza in anul 2014 o crestere aferenta inregistrarii salariilor noilor
angajati si a contributiilor aferente acestora. Pana la data de 31.12.2014, intreprinderea nu datoreaza CAS
pentru prinii 4 salariati.
- Cheltuielile cu ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale includ amortizarile activelor
actuale. Incepand cu anul 2014 cheltuielile cresc, adaugandu-se amortizarile aferente noilor imobilizari
achizitionate prin proiect. Echipamentele tehnologice au durata de amortizare de 8 ani. Toate
echipamentele au fost amortizate liniar la valoarea activului cu TVA, intreprinderea nefiind platitoare de
TVA.
71

- In perioada 2014-2017, cheltuielile privind prestatiile externe au fost estimate la o valoare de


aproximativ 40% din productia vanduta, la care a fost adaugata valoarea chiriilor pentru anul previzionat.
Pentru anul 2014 a fost inclusa si valoarea contributiei proprii a solicitantului si a TVA-ului aferent
achizitionarii serviciilor de consultanta pentru obtinerea finantarii nerambursabile in cadrul Programului.
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe i varsaminte asimilate se estimeaza a a avea valori constante in
perioada 2014-2017, conform situatiei din anul 2013.
- Pentru categoria Alte cheltuieli se previzioneaza valoarea 0 in perioada 2014-2017, conform situatiei
din anul 2013.
- Pentru veniturile din dobanzi se previzioneaza valoarea 0 in perioada 2014-2017.
- Cheltuielile cu dobanzile vor inregistra o scadere datorita rambursarii creditelor detinute in prezent
de catre DRG DENTAL CARE S.R.L.-D.
- Pentru calcularea valorii impozitului pe profit s-a aplicat un procent de 16% la valoarea profitului
inregistrat.

Contul de Profit si Pierdere Previzionat


-leiDenumirea indicatorilor
A
1.

Nr.
rd.

An de
referin
2013

Proiecii
2014

2015

2016

2017

110.102

388.883

809.682

801.306

801.306

97.539

376.320

801.306

801.306

801.306

Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

Producia vndut (ct. 701 + 702+ 703 + 704 +


705 + 706 + 708)
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)

2
3

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile


radiate din Registrul general i care mai au n
derulare contracte de leasing (ct. 766*)
Venituri din subvenii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete (ct. 7411)
Venituri aferente costului produciei n curs de
execuie
(ct.
711
+
712)
Sold C

5
0

12.563

12.563

8.376

Sold D
3. Producia realizat de entitate pentru scopurile
sale proprii i capitalizat (ct. 721 + 722)
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 +
7815)
- din care, venituri din fondul comercial negativ
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +
07 - 08 + 09 + 10)
5
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele
consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 +
608)
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct.
605 - 7413)
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607)
Reduceri comerciale primite (ct. 609)

8
9

10

2.388

9.554

9.554

9.554

11
12

0
110.102

0
391.271

0
819.236

0
810.860

0
810.860

11.601

52.685

112.183

112.183

112.183

10.029

18.816

40.065

40.065

40.065

3.763

8.013

8.013

8.013

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.

6
7

13
14
15
16
17

72

Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:


a) Salarii i indemnizaii (ct. 641 + 642 + 643 +
644 - 7414)
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social
(ct. 645 - 7415)
a) Ajustri de valoare privind imobilizrile
corporale i necorporale (rd. 22 - 23)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)
a.2) Venituri (ct. 7813)
b) Ajustri de valoare privind activele circulante
(rd. 25 - 26)
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +
624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)

18
19

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i


vrsminte asimilate (ct. 635)
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)
Cheltuieli cu dobnzile
de refinanare
nregistrate de entitile radiate din Registrul
general i care mai au n derulare contracte de
leasing (ct. 666*)
Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34)
- Cheltuieli (ct. 6812)
- Venituri (ct. 7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL
(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)
- Pierdere (rd. 35 - 12)
9
Venituri din interese de participare (ct. 7611 +
7613)
- din care, veniturile obinute de la entitile
afiliate
1
Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac
0
parte din activele imobilizate (ct. 763)
- din care, veniturile obinute de la entitile
afiliate
11 Venituri din dobnzi (ct. 766*)
- din care, veniturile obinute de la entitile
afiliate
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 +
767 + 768)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42
+ 44)
1
Ajustri de valoare privind imobilizrile
2
financiare i investiiile financiare deinute ca
active
circulante
(rd. 47 - 48)

29

21.452

32.766

67.362

67.362

67.362

20.099

29.370

52.320

52.320

52.320

1.353

3.396

15.042

15.042

15.042

13.071

18.534

29.916

29.916

29.916

22
23
24

13.071
0

18.534
0

29.916
0

29.916
0

29.916
0

25
26
27
28

0
0
39.432

0
0
200.171

0
0
385.986

0
0
393.996

0
0
397.334

39.383

200.122

385.937

393.947

397.285

49

49

49

49

49

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

95.585

326.735

643.525

651.535

654.873

14.517
14.517
0

64.536
64.536
0

175.711
175.711
0

159.325
159.325
0

155.987
155.987
0

90

90

20
21

30
31

32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

73

- Cheltuieli (ct. 686)


- Venituri (ct. 786)
1
Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666* - 7418)
3
- din care, cheltuielile n relaia cu entitile
afiliate
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 +
667 + 668)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 +
51)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():
- Profit (rd. 45 - 52)
- Pierdere (rd. 52 - 45)
1
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():
4
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)
1
Venituri extraordinare (ct. 771)
5
1
Cheltuieli extraordinare (ct. 671)
6
1
PROFITUL
SAU
PIERDEREA
DIN
7
ACTIVITATEA EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 57 - 58)
- Pierdere (rd. 58 - 57)
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
- Profit (rd. 61 - 62)
- Pierdere (rd. 62 - 61)
1
Impozitul pe profit (ct. 691)
8
1
Alte impozite neprezentate la elementele de
9
mai sus
(ct. 698)
2
PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A
0
EXERCIIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 65 - 66)
- Pierdere
(rd. 64 + 65 + 66);
(rd. 65 + 66 - 63)

47
48
49
50

0
0
8.425

0
0
12.434

0
0
6.103

0
0
5.674

0
0
3.068

226

2.337

1.758

1.047

501

8.651

14.771

7.861

6.721

3.569

-8.561
0
8.561
5.956
5.956
0

-14.771
0
14.771
49.765
49.765
0

-7.861
0
7.861
167.850
167.850
0

-6.721
0
6.721
152.604
152.604
0

-3.569
0
3.569
152.418
152.418
0

59
60
61
62

0
0
110.192
104.236

0
0
391.271
341.506

0
0
819.236
651.386

0
0
810.860
658.256

0
0
810.860
658.442

63
64
65

5.956
0

49.765
0

167.850
0

152.604
0

152.418
0

7.962

26.856

24.417

24.387

2.926

3.030

41.803

140.994

128.187

128.031

3.030

41.803

140.994

128.187

128.031

51
52

53
54
55
56
57
58

66

67
68

3. Fluxul de numerar
Pentru realizarea proiectiilor fluxului de numerar in perioada 2014-2017 s-au luat in considerare
urmatoarele aspecte:
- Pentru Soldul intial disponibil a fost luata in considerare valoarea casei si a conturilor la banci
inregistrata la 31.12.2013, conform Bilantului.
- Intrarile de lichiditati din vanzari au fost preluate din contul de profit si pierdere, prin intermediul
sumelor aferente productiei vandute, din care a fost scazuta valoarea creantelor previzionate pentru anul
respectiv si la care a fost insumata valoarea creantelor incasate din anul anterior.
74

- In 2014 a fost inregistrata valoarea subventiei nerambursabile primita ca urmare a implementarii


proiectului.
- Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile, utilitaile, serviciile cu terii, impozitele,
taxele i varsaminte asimilate, alte cheltuieli, au fost preluate din contul de profit si pierdere.
- Pentru salarii a fost luata in calcul valoarea acestora si a contributiilor aferente pentru primele 11
luni ale anului, la care a fost adaugata valoarea din ultima luna a anului anterior.
- Cheltuielile pentru investitii includ atat investitiile realizate prin prezentul proiect, cat si alte
investitii in echipamente realizate de catre societate in anul 2014.
- S-au luat in considerare rambursarile de credit pentru creditele pe termen lung pe care firma le
detine.
- Dobanzile si comisioanele au fost preluate din contul de profit si pierdere.
- Impozitul pe profit a fost preluat din contul de profit si pierdere, respectiv valoarea aferenta primelor
3 trimestre din anul in curs si a ultimului trimestru din anul anterior.
- In perioada 2015-2017 se obtine un flux de numerar pozitiv si crescator de la un an la altul ceea ce
demonstreaza profitabilitatea investitiei realizate prin intermediul prezentului proiect.

Flux de Numerar Previzionat


-leiNr.
crt.
I
A
1
2
3
4
B
1
2
3
4
5
6
C
D
1
2
E
1
2
3
F

AN
2014

AN
2015

AN
2016

AN 2017

Sold iniial disponibil (cas i banc)


Intrri de lichiditi (1+2+3+4)
din vnzri
din credite primite
alte intrri de numerar (aport propriu, etc.)
Alocaie Financiar nerambursabil
Total disponibil (I+A)

46.107
469.375
389.375
0
0
80.000
515.482

24.303
780.057
780.057
0
0
0
804.360

118.997
801.306
801.306
0
0
0
920.303

226.593
801.306
801.306
0
0
0
1.027.899

Utilizari numerar din exploatare 1+2+3+4+5+6


Cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile aferente
activitii desfaurate
Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

304.659

613.055

621.619

624.957

71.501
27.706
3.763
196.003
49
5.637
145.127
35.422
20.651
14.771

152.248
66.808
8.013
385.937
49
0
0
40.175
32.314
7.861

152.248
67.362
8.013
393.947
49
0
0
37.064
30.343
6.721

152.248
67.362
8.013
397.285
49
0
0
28.636
25.067
3.569

5.971
0
0
5.971
0

22.133
0
0
22.133
10.000

25.027
0
0
25.027
10.000

24.394
0
0
24.394
10.000

Indicator

Utiliti
Servicii cu terii
Impozite, taxe i vrsminte asimilate
Alte cheltuieli (utilizari)
Cheltuieli pentru investiii
Credite (1+2)
Rambursri rate de credit scadente
Dobnzi i comisioane
Pli/ncasri pentru impozite i taxe (1-2+3)
Pli TVA
Rambursri TVA
Impozit pe profit/cifr de afaceri
Dividende

75

G
H
II

Total utilizri numerar (B+C+D+E+F)


Flux net de lichiditi (A-G)
Sold final disponibil (I+H)

491.179
-21.804
24.303

685.363
94.694
118.997

693.710
107.596
226.593

687.987
113.319
339.912

Pentru evidentierea sustenabilitatii proiectului, au fost analizati indicatorii de solvabilitate,


profitabilitate ai intreprinderii dupa implementarea investitiei.
1. INDICATORI DE SOLVABILITATE
Solvabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor pe care le-a angajat, respectiv de a-si

onora platile la termenele scadente. Spre deosebire de lichiditate, care caracterizeaza o situatie pe termen scurt,
solvabilitatea se refera la un orizont temporal mai lung.
Prin reducerea indatorarii globale si cresterea solvabilitatii generale se reduce riscul de blocaj financiar.
Anul de
referina
Indicatori de
solvabilitate
Rata de solvabilitate
generala
Rata de indatorare
globala

Formula
Active totale/
Datorii Totale
(Datorii
Totale/Active
totale)*100

Anul de
implementare

Operare si mentinere a
investitiei

2013

2014

2015

2016

2017

1,20

2,12

3,70

6,94

14,45

83,18%

47,26%

27,01%

14,41%

6,92%

In concluzie, se constata lipsa unui risc de insolvabilitate, societatea dispunand de un grad ridicat de acoperire
a datoriilor pe seama activelor totale. Solvabilitatea companiei se va imbunatati treptat din perioada de
implementare pana la finalul celui de al treilea an de operare si mentinere a investitiei.
2. INDICATORI DE PROFITABILITATE
Ratele de profitabilitate exprima capacitatea firmei de dezvoltare si de a obtine profituri din activele pe care le
are la dispozitie.
Profitabilitatea S.C. DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. in perioada 2014-2017 este reprezentata de rentabilitatea
cifrei de afaceri si rentabilitatea economica dupa cum urmeaza:

Indicatori de risc

Formula

Rentabilitatea cifrei de
afaceri

(Profit net/Cifra
de afaceri)* 100
(Profit net/Active
totale)* 100

Rentabilitate economica

Anul de
referinta

Anul de
implementare

Operare si mentinere a
investitiei

2013

2014

2015

2016

2017

2,75%

10,75%

17,41%

16,00%

15,98%

1,85%

16,83%

42,17%

31,11%

25,84%

76

Se constata o rentabilitate crescuta a cifrei de afaceri in perioada 2014-2017, ca urmare a realizarii investitiei
propuse prin proiect. Aceasta crestere se va datora intensificarii activitatii societatii, prin cresterea numarului de
servicii prestate.
In acelasi timp, rentabilitatea economica a intreprinderii va inregistra valori crescute in perioada de
implementare si post implementare, comparativ cu anul de referinta.
3. INDICATORI DE LICHIDITATE
Lichiditatea se refera la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani, acesta fiind si unul din

criteriile de grupare a pozitiilor bilantiere.


Indicatorii de lichiditate reflecta capacitatea companiei de a face fata cheltuielilor si de a-si onora obligatiile pe
termen scurt, pe masura ce acestea devin exigibile.
Lichiditatea generala, sau rata curenta este apreciata de analisti ca fiind acceptabila in raport de 2/1.
Lichiditatea imediata, sau testul acid are o relevanta mai mare si reprezinta o modalitate mai buna de estimare
a lichiditatii, in raport cu rata curenta, mai ales pentru companiile care detin stocuri ce nu pot fi transformate rapid in
numerar. Un raport de 1/1 indica o lichiditate buna.
Anul de
referinta
Indicatori lichiditate
Rata lichiditatii curente
Lichiditate imediata

Formula
Active circulante/
Datorii Curente
Active circulanteStocuri/ Datorii
Curente

Anul de
implementare

Operare si mentinere a
investitiei

2013

2014

2015

2016

2017

1,17

1,10

3,73

7,25

11,08

1,17

1,10

3,73

7,25

11,08

Asa cum se poate observa compania nu va intampina probleme de lichiditate, avand acces imediat la cash care
va permite onorarea obligatiilor pe termen scurt.
Prin implementarea proiectului se va asigura un echilibru al indicatorilor economico-financiari, aspect care este
esential in stabilitatea economica a firmei pe termen mediu si lung.
Data fiind complexitatea activitatii de analiza economico-financiara, s-au avut in vedere cei mai relevanti
indicatori pe principalele categorii de analiza: lichiditate, risc, profitabilitate si viabilitate.
Analiza lichiditate-exigibilitate numita si analiza patrimoniala are in vedere riscul de insolvabilitate, adica riscul
de a prezenta datorii cu o valoare superioara celei a activelor.
Resursele utilizate pentru finantarea activelor trebuie sa ramana la dispozitia intreprinderii pe o perioada cel
putin egala cu cea a activelor, prin urmare activele peste un an nu pot fi finantate decat din capitalurile permanente,
iar activele circulante - din datoriile sub un an.
Riscul de insolvabilitate
Rata de indatorare globala scade de la 83,18% in 2013 la 6,92% in 2017 in conditiile in care solvabilitatea
generala creste de la 1.20 (in 2013) la 14.45 (in 2017) - analiza specifica indica lipsa unui risc de insolvabilitate. De
asemenea, societatea va dispune de un grad ridicat de acoperire a datoriilor pe seama activelor totale.

77

Cu o buna gestiune a vitezei de rotatie a debitelor clienti, a creditelor furnizori si a stocurilor, precum si
rambursarea treptata a creditelor contractate in prezent, solvabilitatea companiei va creste treptat, acoperind riscul
de neonorare a obligatiilor de plata.
Profitabilitatea
In conditiile crearii a 3 noi locuri de munca, aditional fata de situatia existenta, veniturile anuale vor creste
considerabil in perioada de post-implementare a proiectului. Cresterea veniturilor corelata cu un bun control al
cheltuielilor de exploatare si scaderea cheltuielilor financiare ca urmare a rambursarii creditelor actuale vor contribui
la cresterea profitabilitatii companiei in perioada de mentinere a investitiei, inregistrandu-se o rentabilitate
economica de 25,84% in 2018 si o rentabilitate a cifrei de afaceri de 15,98%.
Riscul de lichiditate
Rata lichiditatii imediate de 11,8 in 2017, fata de 1,17 in 2013, va asigura o acoperire integrala a datoriilor
curente din activele circulante.
Specificul activatii desfasurate de societate presupune o viteza rapida de rotatie a debitelor clienti, plata pentru
serviciile prestate facundu-se in cea mai mare parte odata cu prestarea serviciului. Astfel, compania va avea acces
rapid la cash care va permite onorarea obligatiilor pe termen scurt.
Avand in vedere toate aspectele prezentate, precum si rezultatele analizei economico-financiare,
consideram ca proiectul este viabil si il propunem spre implementare de catre S.C. DRG DENTAL CARE
S.R.L.-D.

Sustenabilitatea organizationala se refera la resursele umane ale firmei. Atat personalul actual al
firmei cat si persoanele nou angajate vor trebui sa se adapteze schimbarilor si vor fi instruiti de cate ori va
fi necesar in vederea eficientizarii muncii.
Sustenabilitatea tehnica va fi asigurata de catre companie prin mentenanta continua a echipamentelor
stomatologice, verificari si reparatii conform specificatiilor tehnice.
Pentru sustinerea planului de investitii, asociatul unic va contribui cu un aport care va fi constituit din
20.000 de lei, reprezentand 20,00% din valoarea eligibila a proiectului. De asemenea, asociatul va sustine
si contravaloarea TVA-ului aferent achizitiilor din proiect.
Totodata, societatea dispune de spatiul aferent punctului de lucru unde va fi implementat proiectul, cu
facilitatile necesare desfasurarii activitatii. Printre activele detinute de DRG DENTAL CARE S.R.L.-D la
punctul de lucru situat in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 28, se numara:
2 unit-uri stomatologice;
1 autoclav;
1 aparat pentru sigilat pungi sterilizate;
1 micromotor endodontie cu apex locator;
Alta aparatura si instrumentar specifice activitatii.
Datorita implementarii proiectului, societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va atrage noi clienti,
crescandu-si astfel cifra de afaceri, cu efecte asupra majorarii profitului. Acesta va fi distribuit in vederea
reinvestirii in alte echipamente necesare firmei.
Compania va depune toate eforturile pentru a avea o evolutie cel putin la fel de buna in urmatorii ani,
acest lucru fiind sustinut de portofoliul de clienti deja existenti si de capacitatea companiei de a creste
numarul acestora.
In situatia scaderii drastice a cererii, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va realiza campanii de
promovare in Municipiul Bucuresti si in zonele limitrofe in vederea atragerii unor noi pacienti. In situatia
78

crsterii cererii, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. isi propune marirea capacitatii de prestare a serviciilor
de asistenta stomatologica prin deschiderea de noi puncte de lucru pentru a veni in intampinarea cererii
pietei.
Mixul de marketing al companiei este alcatuit din politica de produs, politica de pret, politica de
distributie si politica de promovare.
- Politica de produs - Societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va oferi intreaga gama de servicii
de asistenta stomatologica, formata din cele 9 categorii mentionate. In acest sens, in strategia de
pozitionare, va fi folosit ca un atu abordarea integrata, respectiv faptul ca societatea va avea o capacitate
medie de deservire pe toate palierele, ci nu specializata doar pe anumite segmente.
- Politica de pret - Tipul general de strategie de pret adoptata de catre DRG DENTAL CARE S.R.L.D. pentru serviciile prestate este cel de penetrare pe piata, avand in vedere ca in urma implementarii
proiectului firma va intra in randul jucatorilor medii, cu o experienta mai solida in aceasta pozitie. In acest
sens firma va practica un pret suficient de scazut (acoperitor desigur fata de costurile medii unitare), avand
ca obiective majore securizarea unei parti din piata locala. De asemenea, prin aceasta strategie firma va
urmari maximizarea volumului vanzarilor (CA).
- Politica de distributie - In urma implementarii proiectului, reteaua de distributie, va fi alcatuita din
trei puncte (cele 3 puncte de lucru ale societatii). Din punctul de vedere al organizarii logistice a
distributiei, este de mentionat faptul ca in situatiile cele mai frecvente clientii se vor deplasa la prestator
(respectiv la clinica stomatologica), fara a exclude insa nici posibilitatea unor interventii de urgenta la
domiciliul pacientului.
Inseparabilitatea serviciilor face ca tipul de canal de distributie intalnit sa fie unul scurt de tipul P-C
(Prestator-Consumator), caz in care toate fluxurile si activitatile incluse in distributie se desfasoara la locul
de prestatie intr-o succesiune de operatii inclusa in cadrul sistemului de creare si livrare a serviciilor.
Pentru crearea unui sistem eficient de livrare a serviciilor, DRG DENTAL CARE S.R.L.-D. va
implementa o serie de proceduri si instrumente de administrare, astfel incat procesul sa decurga in mod
optim iar timpii de ateptare din partea clientului sa fie redusi la maxim. Pentru anumite tipuri de servicii
prestate este promovat un sistem de rezervari, astfel incat toate resursele sa fie organizate in mod optim.
De asemenea, exista o baza informatizata de clienti.
Plata serviciilor se va putea efectua atat cash dar si prin carte de credit, ordin de plata, decontare (in
cazul clientilor tip corporate).
- Politica de promovare - Cea mai importanta forma de promovare pe care societatea o utilizeaza in
prezent si o va utiliza in continuare este cea pasiva, prin calitatea serviciilor oferite. Avand in vedere si
domeniul de activitate, acesta metoda este si cea mai prolifica, intrucat permite fidelizare si atragere de noi
clienti din recomandari.
Argumentele mai sus prezentate demonstreaza faptul ca societatea DRG DENTAL CARE S.R.L.-D.
are capacitatea de a implementa acest proiect de investitii. De asemenea, achizitia care se doreste a fi
realizata prin intermediul proiectului este sustenabila si necesara in cadrul companiei, in vederea
eficientizarii activitatii si a dezvoltarii afacerii.

79

GRILA EVALUARE PLAN AFACERI ***

Intreprinderi cu activitate**

Categoria IMM

15

Microintreprindere

15

Intreprindere mica

10

Intreprindere mijlocie
5
Obs.: La incadrarea intreprinderii se vor avea in vedere calculele facute conform anexelor 5 i 6 din
procedura de implementare, conform situatiilor financiare la 31.12.2013.
Sectorul pe care aceseaza

10

Servicii

10

Comert
Ponderea sectorului de activitate pe care se acceseaza
programul in cifra de afaceri
Cifra de afaceri este realizata preponderent din veniturile realizate
in anul 2013, din domeniul(servicii/comert) pentru care se
acceseaza Programul (peste 50%)
Cifra de afaceri nu este realizata preponderent din veniturile
realizate in anul 2013, din domeniul(servicii/comert) pentru care se
acceseaza Programul (sub 50%)
Obs.: Se regasesc in bilantul contabil i balanta la 31.12.2013

5
10
10
0

Istoric

10

Intreprinderea a obtinut profit net in exercitiul financiar anterior


Intreprinderea NU a obtinut profit net in exercitiul financiar
anterior

10

Management, resurse umane


Intreprinderea are un numar mediu de cel putin 2 angajati la
31.12.2013

10

Intreprinderea are un numar mediu de 1 angajat la 31.12.2013

Intreprinderea nu are angajati la 31.12.2013

Rezultate ateptate dupa implementarea planului de investitii *

20

locuri de munca create 3

15

locuri de munca create = 2

10

10

locuri de munca create = 1


5
Obs: Se acorda 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de munca din cele de mai sus creat prin
ANOFM din categoria persoanelor cu indemnizatie de somaj.
Locatia implementarii proiectului

10

Implementare proiect in mediul rural

10
80

Implementare proiect in mediu urban


Desfaoara efectiv activitate autorizata pe codul CAEN pe care
acceseaza

0
15

Vechime activitate autorizata egala sau mai mare de 12 de luni


Vechime activitate autorizata 6-12 luni

15
10

Vechime activitate autorizata 3-6 luni


5
Obs: Vechimea activitatii autorizate se verifica istoricul pe obiect de activitate din anexa la
certificatul constatator
TOTAL

100

Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.


**Intreprindere cu activitate are cel putin un an calendaristic cu conditia cumulativa a existentei unui an fiscal
complet (01.01-31.12) pentru care se va prezenta bilant contabil, la momentul inscrierii online a planului de
investitii
*** In cazul in care nu sunt completate / nu sunt completate coerent toate punctele i subpunctele din cadrul fiecarei
sectiuni a planului de investitii , aplicantul va primi scrisoare de respingere.

81

S-ar putea să vă placă și