Sunteți pe pagina 1din 10

GRILA DE CONTROL CABINET MEDICINA DENTARA

UNITATEA :
Adresa :
Telefon/fax :
Reprezentant legal :
Nr.crt.
CONSTATARI
DA NU
I. DOCUMENTELE CABINETULUI
1 Certificat de inregistrare de la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
2 Document de detinere a spatiului, in termen de valabilitate
3 ASF
-cu viza anuala
-pe proprie raspundere
4 Autorizatie de detinere si utilizare a substantelor toxice
II. ORGANIZAREA CABINETULUI
1 Semnalizarea cabinetului in zona
2 Afisarea programului de activitate
3 Afisarea drepturilor si obligatiilor pacientilor
4 Afisarea tarifelor practicate
5
Exista Regulament de Organizare si Functionare si Regulament de Ordine
Interioara
6 Se asigura comunicarea cu pacientii (telefon fix sau mobil)
III. STRUCTURA FUNCTIONALA
1 Sala de asteptare
-Stare igienico-sanitara corespunzatoare
-Microclimat corespunzator
2 Cabinet
-Suprafata este corespunzatoare
-Dotarea cu mobilier corespunzator
-Dotarea cu instrumentar corespunzator
-Trusa de urgenta (aparatura, materiale si medicamente)
-Stare igienico-sanitara corespunzatoare
-Microclimat corespunzator
3 Grupuri sanitare pentru pacienti
-Instalatii sanitare in stare de functionare
-Stare de igiena corespunzatoare
4 Grupuri sanitare pentru personal
-Instalatii sanitare in stare de functionare
-Stare de igiena corespunzatoare
5 Vestiar pentru personal
-Numar si amplasare corespunzatoare
-Dotare corespunzatoare
-Stare de igiena corespunzatoare
6 Administrativ - incaperi separate
7 Spatii de depozitare
-Exista boxa pentru ustensile si materiale de curatenie
-Exista boxa pentru depozitare temporara deseuri medicale
-Exista depozit de materiale sanitare
8 Respecta circuitele functionale
9 Exista acces pentru persoane cu handicap motor
IV. APARATURA EXISTENTA
1 Numarul UNIT-urilor dentare
2 Amplasare:
-in spatiu inchis
-in spatiu semideschis
-in spatiu deschis
3 Detine documente de provenienta al aparatului/aparatelor
4 Exista contract de service/intretinere pentru aparat/aparate
5 Aparat radiologie dentara
-Exista avize corespunzatoare (de amplasare si punere in functiune)
-Se respecta normele de radioprotectie
V. EXISTA MARCAJ CE IN CONFORMITATE CU HG 911/2005
-apatarura
-materiale sanitare
VI. STERILIZAREA SI PASTRAREA STERILITATII
-proprie
-externalizata
-la comun
1 Exista spatiu separat pentru sterilizare
2 Aparatul de sterilizat este autorizat
3 Exista instructiuni de lucru specifice aparatului de sterilizare afisate
4 Pregatirea preliminara a instrumentarului
5 Caietul de sterilizare este completat dupa fiecare sarja de sterilizare
6 Se face etichetarea truselor si verificarea sterilitatii
7 Se face verificarea periodica a aparatului de sterilizare
8 Existenta unui registru in care sa fie notate verificarile tehnice
VII. NORME IGIENICO-SANITARE MINIME OBLIGATORII
1 Pavimente, pereti, tavan, suprafete corespunzatoare
2 Asigurarea cu apa curenta rece
3 Asigurarea cu apa curenta calda
4 Evacuare corespunzatoare a apelor uzate
5 Respectarea normelor de gestionare a deseurilor medicale
-Deseurile se colecteaza separat
-Exista recipiente corespunzatoare
-Exista spatiu pentru depozitarea intermediara
-Exista contract de transport pentru deseuri
-Exista contract pentru incinerare
-Evidenta gestionarii deseurilor medicale
6 Utilizarea materialelor de unica folosinta
7 Asigurarea microclimatului
8 Asigurarea iluminatului
9 Asigurarea limitarii zgomotului
10 Asigurarea cu materiale sanitare
11 Asigurarea cu materiale de curatenie, dezinfectante, etc.
-Exista dezinfectante pentru suprafete
-Exista dezinfectante pentru instrumente
-Exista antiseptice
-Utilizarea de produse biocide notificate si avizate
-Respectarea modului de utilizare al dezinfectantelor si antisepticelor
-Respectarea concentratiilor dezinfectantelor si antisepticelor
-Respectarea ritmului de efectuare al dezinfectantelor si antisepticelor
12 Asigurarea cu echipament de protectie adecvat
13 Respecta precautiunile universale de protectie
14
Asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind
precautiunile universale
15 Exista plan DDD
-Respectarea planului DDD
VIII. EXISTA PROTOCOALE AFISATE
1 De igiena
2 De utilizare a substantelor dezinfectante
3 De sterilizare
IX. PERSONAL INCADRAT
1 Numar medici
-Exista certificat de membru de la Colegiul Medicilor, vizat annual
-Exista asigurare de malpraxis in termen
2 Numar asistenti medicali
-Exista autorizatie de libera practica / certificat de membru de la
OAMGMAM, vizat anual
-Exista asigurare de malpraxis in termen
3 Numar personal auxiliar
4 Intreg personalul poarta ecuson
5 Exista contracte de munca pentru intreg personalul
6 Exista fise post pentru intreg personalul
7 Personalul are control medical periodic efectuat
X. EVIDENTE SPECIFICE
1 Registru de consultatii
2 Registru de programari
3 Registru unic de control
4 Registru pentru reclamatii si sesizari
5 Registru pentru evidenta incidentelor si a reactiilor adverse
6 Registru de evidenta a stocului de substante toxice
7 Formulare tipizate
XI.
RESPECTAREA LEGII 349/2002, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE
ULTERIOARE
XII. RECOMANDARI SI MASURI
Anexa
OBSERVAII

S-ar putea să vă placă și