Sunteți pe pagina 1din 4

GRILA DE CONTROL CABINET MEDICINA DE FAMILIE Anexa

UNITATEA :

Adresa :

Telefon/fax :
Reprezentant legal :

Nr.crt. CONSTATARI DA NU OBSERVAłII


I. DOCUMENTELE CABINETULUI
1 Certificat de inregistrare de la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
2 Document de detinere a spatiului, in termen de valabilitate
3 ASF
-cu viza anuala
-pe proprie raspundere

II. ORGANIZAREA CABINETULUI


1 Semnalizarea cabinetului in zona
2 Afisarea programului de activitate
3 Afisarea drepturilor si obligatiilor pacientilor
4 Afisarea pachetului de servicii oferit pacientilor
5 Afisarea tarifelor practicate pentru anumite servicii
Exista Regulament de Organizare si Functionare si Regulament de Ordine
6 Interioara
7 Se asigura comunicarea cu pacientii (telefon fix sau mobil)

III. STRUCTURA FUNCTIONALA


1 Sala de asteptare
-Stare igienico-sanitara corespunzatoare
-Microclimat corespunzator
2 Cabinet de consultatii
-Suprafata este corespunzatoare
-Dotarea cu mobilier corespunzator
-Trusa de urgenta (aparatura, materiale si medicamente)
-Stare igienico-sanitara corespunzatoare
-Microclimat corespunzator
3 Grupuri sanitare pentru pacienti
-Instalatii sanitare in stare de functionare
-Stare de igiena corespunzatoare
4 Sala pentru tratamente
-Suprafata este corespunzatoare
-Este dotata corespunzator
-Stare igienico-sanitara corespunzatoare
-Microclimat corespunzator
5 Grupuri sanitare pentru personal
-Instalatii sanitare in stare de functionare
-Stare de igiena corespunzatoare
6 Exista cabinet pentru vaccinari
-Stare igienico-sanitara corespunzatoare
-Microclimat corespunzator
7 Vestiar pentru personal
-Numar si amplasare corespunzatoare
-Dotare corespunzatoare
-Stare de igiena corespunzatoare
8 Administrativ - incaperi separate
9 Exista spatiu prelevari fluide biologice
-Dotare corespunzatoare
-Exista camera separata de recoltare coprocultura si urocultura
-Stare igienico-sanitara corespunzatoare
-Depozitarea si transportul probelor corespunzator
10 Spatii de depozitare
-Exista boxa pentru ustensile si materiale de curatenie
-Exista boxa pentru depozitare temporara deseuri medicale
-Exista depozit de materiale sanitare
11 Respecta circuitele functionale
12 Exista acces pentru persoane cu handicap motor

IV. APARATURA EXISTENTA


1 EKG
2 Echograf
3 Exista documente de provenienta
4 Exista contract de service/intretinere pentru aparatura
5 Alte aparate

V. EXISTA MARCAJ CE IN CONFORMITATE CU HG 911/2005


-aparatura
-materiale sanitare

VI. STERILIZAREA SI PASTRAREA STERILITATII


-proprie
-externalizata
-la comun
1 Exista spatiu separat pentru sterilizare
2 Aparatul de sterilizat este autorizat
3 Exista instructiuni de lucru specifice aparatului de sterilizare afisate
4 Pregatirea preliminara a instrumentarului
5 Caietul de sterilizare este completat dupa fiecare sarja de sterilizare
6 Se face etichetarea truselor si verificarea sterilitatii
7 Se face verificarea periodica a aparatului de sterilizare
8 Existenta unui registru in care sa fie notate verificarile tehnice

VII. SE ASIGURA LANTUL DE FRIG


1 Exista frigider cu congelator
2 Exista termometru si termograma la frigider si congelator
3 Exista geanta izoterma dotata cu termometru, pentru transport vaccin
4 Exista termos pentru cantitati mai mici de vaccin
5 Exista geanta izoterma dotata cu termometru, pentru probe biologice

VIII. NORME IGIENICO-SANITARE MINIME OBLIGATORII


1 Pavimente, pereti, tavan, suprafete corespunzatoare
2 Asigurarea cu apa curenta rece
3 Asigurarea cu apa curenta calda
4 Evacuare corespunzatoare a apelor uzate
5 Respectarea normelor de gestionare a deseurilor medicale :
-Deseurile se colecteaza separat
-Exista recipiente corespunzatoare
-Exista spatiu pentru depozitarea intermediara
-Exista contract de transport pentru deseuri medicale
-Exista contract de incinerare pentru deseuri medicale
-Evidenta gestionarii deseurilor medicale
6 Utilizarea materialelor de unica folosinta
7 Asigurarea microclimatului
8 Asigurarea iluminatului
9 Asigurarea limitarii zgomotului
10 Asigurarea cu materiale sanitare
11 Asigurarea cu materiale de curatenie, dezinfectante, etc.
-Exista dezinfectante pentru suprafete
-Exista dezinfectante pentru instrumente
-Exista antiseptice
-Utilizarea de produse biocide notificate si avizate
-Respectarea modului de utilizare al dezinfectantelor si antisepticelor
-Respectarea concentratiilor dezinfectantelor si antisepticelor
-Respectarea ritmului de efectuare al dezinfectantelor si antisepticelor
12 Asigurarea cu echipament de protectie adecvat
13 Respecta precautiunile universale de protectie
Asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind
14 precautiunile universale
15 Exista plan DDD
-Respectarea planului DDD

IX. EXISTA PROTOCOALE AFISATE


1 De igiena
2 De utilizare a substantelor dezinfectante
3 De sterilizare

X. PERSONAL INCADRAT
1 Numar medici
-Exista certificat de membru de la Colegiul Medicilor, vizat anual
-Exista asigurare de malpraxis in termen
2 Numar asistenti medicali
-Exista autorizatie de libera practica / certificat de membru de la
OAMGMAM, vizat anual
-Exista asigurare de malpraxis in termen
3 Numar personal nemedical
4 Intreg personalul poarta ecuson
5 Exista contracte de munca pentru intreg personalul
6 Exista fise post pentru intreg personalul
7 Personalul are control medical periodic efectuat

XI. EVIDENTE SPECIFICE


1 Evidenta asiguratilor, lista de capitatie actualizata
2 Fise de consultatii
3 Registru de consultatii
4 Evidenta cronici
5 Vaccinari - catagrafie
6 Registru unic de vaccinari
7 Registrul gravidei
8 Registru de tratamente
9 Registru de programari
10 Registru pentru vizite la domiciliu
11 Registru unic de control
12 Registru pentru evidenta incidentelor si a reactiilor adverse
13 Registru de boli transmisibile
14 Registru pentru medicamente stupefiante si psihotrope
15 Registru reclamatii si sesizari
16 Formulare tipizate

RESPECTAREA LEGII 349/2002, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE


XII. ULTERIOARE (fumat in unitati)

XIII. RECOMANDARI SI MASURI